03-09-14

Favoriete muziek stimuleert herinneringen aan het verleden

Muziek kan in het menselijk brein verschillende functies activeren. Opmerkelijk is daarbij echter vooral dat het beluisteren van favoriete muziek het individu zal aanzetten om een band met het verleden te leggen. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of North Carolina. De onderzoekers merken op dat favoriete muziek mogelijk een instrument kan zijn voor de behandeling van patiënten die aan geheugenverlies lijden. Er wordt wel gewaarschuwd dat er nog meer onderzoek moet gebeuren om vast te stellen of de impact op het beschadigde geheugen duurzamer blijft dan de lengte van de muzikale uitvoering.

Uit het onderzoek, waarbij hersenscans werden gemaakt van een twintigtal jongeren die naar verschillende types muziek luisterden, is volgens onderzoeksleider Robin Wilkins, neurowetenschapper en medewerker aan het Music Research Center van de University of North Carolina, gebleken dat patronen in de hersenactiviteit kunnen aangeven of het individu al dan niet houdt van de muziek die op datzelfde ogenblik wordt gespeeld. “Er kon ook worden vastgesteld dat een positieve reactie op muziek het brein een verband doet leggen tussen hersenregio’s die vooral gebruikt worden voor intern-gerichte gedachtenprocessen. Wanneer echter favoriete muziek wordt gehoord, worden regio’s geactiveerd die een link leggen met het verleden.”

Rekening houdend met het grote verschil in muziek en met de strikt persoonlijke muziekvoorkeuren, is het volgens de wetenschappers verrassend dat in de hersenen bij het beluisteren van muziek een aantal vaste patronen kunnen worden opgetekend. “De resultaten van de studie zouden dan ook een verklaring kunnen zijn waarom uiteenlopende muziekstijlen, van Beethoven tot Eminem, bij het publiek gelijkaardige emotionele en mentale reacties kan uitlokken.” benadrukt Robin Wilkins. Jean-Julien Aucouturier, onderzoeker bij het Franse Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), zegt dat de studie een belangrijke bijdrage levert tot de inzichten in de impact van muziek op het brein.

“Tot op dit ogenblik werd ervan uitgegaan dat favoriete songs voor een zogenaamde super-stimulus zorgen die een versterkte impact hebben op bepaalde regio’s van het menselijk brein,” stipt Aucouturier aan. “Nu blijkt echter dat er sprake is van een grotere connectie tussen verschillende breinregio’s.”

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek |  Facebook |

Millennials voelen zich door geld slechts matig gemotiveerd

Ook binnen de groep millennials kunnen duidelijk afwijkende benaderingen tegenover de arbeidsmarkt worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Millennial Branding bij tweeduizend jonge werknemers. Vastgesteld werd immers dat in de leeftijdsgroep tussen zestien en twintig jaar slechts 28 procent aangeeft dat geld de belangrijkste motivator is om harder te werken en trouw te blijven aan de onderneming, maar in de categorie tussen eenentwintig en tweeëndertig jaar loopt dat cijfer op tot 42 procent. Ook bleek dat 34 procent van de jonge millennials ontwikkelings-opportuniteiten als de belangrijkste motivator naar voor schuift, maar bij de oudere groep daalt dat tot 30 procent.

Het onderzoek toonde ook aan dat 17 procent van de jonge millennials plannen koestert een carrière als ondernemer en werkgever uit te bouwen. In de oudere leeftijdsgroep daalt dat cijfer tot 11 procent. Dan Schwabel, topman van Millennial Branding, merkt op dat nog andere eigenschappen voor duidelijke verschillen zorgen tussen beide leeftijdsgroepen. “Jonge millennials tonen zich veel realistischer in hun verwachtingen, terwijl twintigers en jonge dertigers de wereld optimistischer benaderen,” aldus Schwabel. “Bovendien zijn jonge millennials meer gericht op het uitbouwen van een carrière. Tevens kunnen deze jongeren zich heel snel aanpassen aan nieuwe technologieën om efficiënter te kunnen werken.”

“Aangezien de jonge millennials getuige zijn geweest van de problemen die de oudere leeftijdsgroep tijdens de recessie heeft moeten verwerken, betreden ze de werkvloer veel beter voorbereid en zijn ze ook efficiënter uitgerust om succes te boeken, terwijl ze zich bovendien minder veeleisend opstellen,” meent Dan Schwabel. Het onderzoek toonde echter ook aan dat een snelgroeiend bedrijf voor geen van beide groepen een belangrijke factor is in de keuze van een arbeidsplaats. Ook een goede baas blijkt in beide leeftijdscategorieën slechts door een kleine minderheid als een cruciale voorwaarde naar voor geschoven te worden.

Jim Link, verantwoordelijke human resources bij Randstad North America, merkt op dat de studie duidelijk maakt dat de aanwezigheid van verschillende generaties op de werkvloer een duidelijke uitdaging vormt voor de werkgever. “De grenzen tussen de verschillende generaties worden steeds smaller,” geeft hij aan. “Managers moeten daardoor vaak rekening houden met de behoeftes en voorkeuren van vier en zelfs vijf generaties die naast elkaar op de werkvloer actief zijn.”

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Kantoor met planten genereert een hogere productiviteit

Het opfrissen van een kantoor met planten zal de productiviteit gevoelig verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University. De onderzoekers stelden vast dat de herinrichting van een spartaanse ruimte met enkele planten de productiviteit met 15 procent kan verhogen. De wetenschappers zeggen dat eerder al werd uitgewezen dat planten de fysiologische stress kunnen verlagen, de aandacht kunnen verbeteren en het welzijn kunnen stimuleren, maar kon er nu voor de eerste keer ook een concreet verband worden gelegd tussen de aanwezigheid van flora en de productiviteit van werknemers.

Lees Verder

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Spannende televisie gaat gepaard met ongezond voedingsgedrag

Spannende televisieprogramma’s gaan vaak gepaard met een slechter voedingsgedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. De onderzoekers stellen vast dat deze spannende programma’s, zoals een actiefilms, de aandacht van de televisiekijker volledig opslorpen, zodat hij zich nog nauwelijks bewust is over zijn consumptie van voeding. Door dat nagenoeg onbewuste gedrag kan volgens de wetenschappers echter ook een gemakkelijke oplossing worden aangeboden voor het ongezonde gedrag. Het vervangen van de traditionele voorraad snacks door gezonde producten zal volgens hen immers automatisch tot een positievere voedingsconsumptie leiden.

“Eerder onderzoek heeft al gewaarschuwd voor een ongezonde relatie tussen televisie en voedingsgedrag,” merkt onderzoeksleider Aner Tal, docent consumentengedrag aan de Cornell University, op. “In werkelijkheid blijkt daarbij echter wel een onderscheid gemaakt te moeten worden tussen de verschillende soorten televisieprogramma’s. Experimenten met nagenoeg honderd studenten wezen uit dat sommige programma’s de consumptie van voeding kunnen doen verdubbelen. Daarbij werd onder meer vastgesteld dat vooral actiefilms de kijker tot een grotere consumptie van voeding aanzetten. Programma’s die de kijker het meest in de ban houden, blijken dan ook tot de grootste consumptie van voeding te leiden.”

“Zelfs wanneer het geluid van de actiefilm werd uitgezet, bleek het verbruik nog altijd 36 procent hoger te liggen in vergelijking met collega’s die een aflevering van een talkshow hadden bekeken,” geeft Aner Tal nog aan. “Spannende programma’s kennen meestal een snel tempo, met veel camera-wisselingen, waardoor de kijker echt wordt aangezogen en men vergeet hoeveel voeding er wordt geconsumeerd.” Tijdens de actiefilm werden door de kijkers gemiddeld 354 calorieën geconsumeerd. Wanneer het geluid werd uitgeschakeld, daalde het verbruik tot 314 calorieën. De talkshow stond echter gelijk met een consumptie van slechts 215 calorieën.

“Het is echter ook relatief eenvoudig om het probleem op te lossen,” zegt Aner Tal. “Men zou er een gewoonte moeten van maken om vooraf een voorraad snacks klaar te leggen, zodat men zichzelf een maximumgrens oplegt. Beter is echter nog om de snacks te vervangen door gezonde voedingsproducten, zoals fruit of groenten. Omdat men zich tijdens spannende televisieprogramma’s nagenoeg niet bewust is van de voedingsconsumptie, zou die gelegenheid te baat kunnen worden genomen om het verbruik van gezonde voeding te garanderen.”

Lees Verder

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, voeding |  Facebook |

Wereld moet verdere wegenaanleg goed bestuderen

Wegenbouw dreigt de volgende halve eeuw een enorme druk te leggen op het wereldwijde ecologische systeem. De aanleg van een nieuwe wegeninfrastructuur moet dan ook internationaal goed worden overwogen en gepland. Dat is de conclusie van een rapport onder leiding van wetenschappers aan de James Cook University in Australië. De aarde kent tot het midden van deze eeuw de grootste wegenaanleg uit de geschiedenis. Er moet immers worden verwacht dat tijdens die periode vijftien miljoen kilometer nieuwe wegen zullen worden aangelegd. Dat is 60 procent van de volledige wereldwijde wegeninfrastuur die op het einde van het voorbije decennium operationeel was.

“Nagenoeg iedereen erkent dat wegenbouw een belangrijk onderdeel van de economische groei van de ontwikkelingslanden zal vormen,” zegt onderzoeksleider William Laurance, bioloog aan de James Cook University. “Grondstoffen en producten kunnen onmogelijk worden verkocht indien er geen mogelijkheden zijn voorzien om een transport naar een distributie-locatie of een verkooppunt te garanderen. In het verleden is die wegenbouw echter niet altijd oordeelkundig aangepakt. De aanleg van nieuwe wegen leidde dan ook niet zelden tot de versnippering van gevoelige natuurgebieden, terwijl elders illegale bosbouw of mijnontginning werden gestimuleerd. Vaak leidde de aanleg ook tot een grote verkeerschaos.”

“In de toekomst zal er bij de aanleg van nieuwe wegen een grotere planning moeten worden voorzien,” geeft professor Perz nog aan. “In eerste plaats zal gekeken moeten worden naar trajecten die aan de economie de grootste meerwaarde zouden opleveren, zoals zuidelijke regio’s van de Verenigde Staten, de Sub-Sahara en India, waar de infrastructuur een efficiënter vervoer van landbouwproducten zou kunnen garanderen. Daarnaast moet echter ook worden gekeken naar een mogelijke ecologische schade, zoals in het zuidwesten van Afrika, het Amazone-bekken en Siberië. Een derde categorie wordt gevormd door regio’s waarbij zowel op voordelen als problemen moet worden gerekend, zoals Centraal-Amerika, Zuidoost-Azië en Madagascar.”

De onderzoekers zeggen nog dat 90 procent van alle wegenbouw tot het midden van de eeuw zal gesitueerd zijn in ontwikkelingslanden, waar echter vaak een uitzonderlijke biodiversiteit en cruciale ecosystemen worden bedreigd. “De penetratie van het wegennet in natuurgebieden leidt vaak tot het fragmenteren en verdwijnen van biotopen, bosbranden, overbejaging en andere milieuproblemen, vaak met een onherstelbare impact op de ecosystemen,” voert Stephen Perz nog aan. “Helaas gebeurt de uitbreiding van het wegennet vaak bijzonder chaotisch en milieuplanners kunnen het tempo van de wegenaanleg onmogelijk verwerken. Er moeten bij de aanleg van wegen dan ook prioriteiten worden gesteld.”

Tegen het midden van de eeuw zou de gecombineerde lengte van het wereldwijde wegennet zeshonderd keer een reis rond de aarde mogelijk maken.

Lees Verder

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In de Verenigde Staten is het Federal Bureau of Investigation (FBI) gestart met een onderzoek naar de publicatie van online naaktfoto’s van beroemdheden, die het beeldmateriaal op een iCloud-account van Apple hadden opgeslagen. De Amerikaanse actrice Jennifer Lawrence, één van de slachtoffers, had de autoriteiten om een onderzoek gevraagd. Speurders noemen de publicatie een flagrante schending van de privacy. Inmiddels is ook Apple met een onderzoek gestart. Het bedrijf zegt dat de incidenten te wijten zijn aan een gerichte aanval op de accounts. Er zou geen sprake zijn van een lek in de beveiliging van de iCloud-diensten. Apple werkt mee aan het opsporen van de daders.

De film ‘Belluscone: Una Storia Siciliana’ moet worden geboden. Dat heeft de Italiaanse politicus Lucio Malan, senator voor de partij Forza Italia van Silvio Berlusconi, gezegd. De film behandelt de banden tussen voormalige Italiaans premier Berlusconi en de Siciliaanse maffia. De film is volgens Malan echter beledigend voor Berlusconi, Italië en de miljoenen burgers die op de gewezen Italiaanse regeringsleider hebben gestemd. Regisseur Franco Maresco werkte drie jaar aan het Belluscone-project, met behulp van filmcriticus Tatti Sanguineti. Eerder werd ook al in de film ‘Il Caimano’ zware kritiek geuit op Silvio Berlusconi. Er komt ook nog een film over banden tussen de Italiaanse regering en de maffia in de jaren negentig.

Bij het Franse voedingsmiddelenconcern Danone legt Franck Riboud eind september zijn functie als chief executive neer. Hij blijft wel voorzitter van de raad van het bestuur van het concern. Op dit ogenblik combineert Riboud beide functies. In zijn nieuwe rol wil Riboud zich naar eigen zeggen toeleggen op de belangrijke strategische keuzes waarvoor Danone staat. Riboud is al drieëndertig jaar in dienst van Danone en was achttien jaar chief executive van het Franse concern. In die functie zal hij worden opgevolgd door Emmanuel Faber, die al sinds de tweede helft van de jaren negentig met Riboud samenwerkte. Danone werd de voorbije twee jaar met diverse problemen geconfronteerd.

Het Amerikaanse concern Halliburton is bereid een schikking van 1,1 miljard dollar te betalen om een juridische procedure over de rol van het bedrijf in de olieramp van de Golf van Mexico vier jaar geleden te beëindigen. Met de schikking zou Halliburton, een dienstverlener aan de petroleumindustrie het risico op een mogelijk grotere schadevergoeding bij een rechtszaak kunnen ontlopen. De schikking moet wel nog juridisch worden goedgekeurd. Halliburton diende na de explosie van het boorplatform de lekkende oliebron cementeren, maar diverse partijen voeren aan dat het bedrijf daarbij cruciale fouten heeft gemaakt, onder meer door het gebruik van ondeugdelijk cement.

De Zwitserse economie heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nulgroei gekend. Daarmee laat de Zwitserse economie de zwakste prestatie in twee jaar optekenen. Dat blijkt uit cijfers van de Zwitserse overheid. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar was er nog sprake van een groei met 0,5 procent. De nulgroei zou in belangrijke mate te wijten zijn aan de stagnatie in de eurozone, die de Zwitserse export onder druk zou hebben gezet. De wederzijdse sancties tussen de Europese Unie en Rusland zouden ook de rest van het jaar een druk kunnen leggen op de Zwitserse economie, die de voorbije drie jaar door een sterke binnenlandse vraag en handel met Azië nagenoeg onafgebroken beter presteerde dan zijn buurlanden.

De Amerikaanse cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line neemt sectorgenoot Prestige Cruises International over. Dat heeft Norwegian Cruise bekend gemaakt. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ruim 3 miljard dollar. Prestige is het moederbedrijf van de merken Oceania Cruises en Regent Seven Sea Cruises. Het bedrijf exploiteert acht cruiseschepen met in totaal ongeveer 6.500 luxueuze slaapplaatsen. De groep biedt diensten aan op honderden bestemmingen in de hele wereld. Met de overname breidt Norwegian Cruise Line zijn aanbod uit naar het duurste segment van de markt. Norwegian heeft zelf dertien cruiseschepen in dienst, maar die zijn vooral gericht op het goedkopere marktsegment.

Het staalconcern ArcelorMittal creëert in Frankrijk dit jaar zevenhonderd nieuwe banen. Dat heeft het concern bekend gemaakt. ArcelorMittal heeft op dit ogenblijk bijna twintigduizend werknemers, verspreid over een vijftigtal locaties. Ook vorig jaar werden in Frankrijk al zeshonderd bijkomende banen gecreëerd. ArcelorMittal wil met de nieuwe banen onderstrepen dat Frankrijk een belangrijke plaats inneemt in de strategie van het staalconcern ter wereld. De voorbije acht jaar heeft het bedrijf meer dan 2 miljard euro geïnvesteerd in Frankrijk. Daar komt de volgende drie jaar minstens nog eens 250 miljoen euro bij. ArcelorMittal haalt in Frankrijk een jaaromzet van ongeveer 10 miljard euro.

De Amerikaanse discountketen Dollar General heeft zijn bod op sectorgenoot Family Dollar verhoogd. Daarmee gaat de overnamestrijd rond Dollar General een nieuwe ronde in. Ook Dollar Tree heeft immers te kennen gegeven de keten te willen overnemen. Dollar Tree had daarbij een bod gedaan dat Family Dollar een waarde meegaf van 8,5 miljard dollar. Het bod van Dollar General drijft die waarde echter op tot 9,1 miljard dollar. Een eerder bod van Dollar General werd afgewezen omdat er teveel bezwaren van de Amerikaanse kartelautoriteiten werden gevreesd. Dollar General wil daarvoor een aantal activiteiten afstoten. Het bedrijf heeft van een mogelijk vijandig bod gewag gemaakt indien het nieuwe voorstel wordt afgewezen.

In Duitsland is de alternatieve taxidienst Uber verboden. Dat is het gevolg van een beslissing van een rechtbank in Frankfurt, die oordeelde dat het bedrijf niet over de juiste vergunningen beschikt om in Duitsland passagiers te mogen vervoeren. De alternatieve diensten van Uber wordt wereldwijd door de taxisector aangevallen. In Duitsland spande Taxi Deutschland Service Gesellschaft für Taxizentralen tegen Uber een rechtszaak in. Daarbij werd opgemerkt dat Uber een oneerlijke concurrentie vormt voor de streng gereguleerde taxisector, die over een reeks vergunningen dient te beschikken om passagiers te kunnen vervoeren. Uber heeft al aangegeven de beslissing van de Duitse rechter te zullen aanvechten.

Duitsland zal niet afstappen van zijn plannen voor tolheffing. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd na een overleg binnen de Christlich Demokratische Union (CDU). Partijleden in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westphalen, die aan Nederland en België grenst, hadden zich fel verzet tegen de invoering van een tolheffing op de Duitse wegens. Gevreesd werd dat winkels en horeca in de omgeving een groot gedeelte van hun buitenlandse klanten zouden verliezen. Voorlopig is wel uitsluitend een tolheffing op de Duitse autostrades voorzien. Het alternatief van Wolfgang Schäuble, Duits minister van financiën, die het beheer van de autostrades aan particuliere investeerders wou toewijzen, werd verworpen.

De Verenigde Staten hebben afkeurend gereageerd op het plan van Israël om vierhonderd hectare grond op de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Volgens de Verenigde Staten dreigt het plan een negatieve impact te zullen hebben op de vredesonderhandelingen met de Palestijnen. Israël is van plan in de buurt van de nederzetting Gush Etzion bij Bethlehem nog meer nederzettingen te bouwen. De Verenigde Staten hebben Israël echter opgeroepen het besluit terug te draaien. De actiegroep Peace Now noemt de operatie de grootste inname van land door Israël in dertig jaar. Israël noemt de annexatie echter een reactie op terroristische activiteiten, waarbij gewezen wordt naar de moord op drie jonge tieners.

Franse spoorwegvakbonden hebben verontwaardigd gereageerd op het toenemend tekort aan conducteurs bij de Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF). Op dit ogenblik rijden in Frankrijk elke dag 6.500 treinen zonder conducteur en het spoorbedrijf wil het systeem nog verder uitbreiden. Machinisten moeten daarbij aan de hand van camera’s mogelijke problemen in de treinstellen controleren. Een nieuw elektronisch systeem moet garanderen dat de deuren van de trein veilig kunnen worden gediend. De vakbonden vinden het echter onverantwoord dat de taken van de machinist worden uitgebreid. Er wordt op gewezen dat een conducteur ook een belangrijke functie op het gebied van veiligheid en informatie heeft.

De Russische president Vladimir Poetin heeft de bouw van een gaspijpleiding opgestart, die voor het eerst ook gas naar China zal leiden. De Russische president noemde de realisatie van de pijpleiding Sila Sibiri het grootste bouwproject van de wereld. Het traject loopt van Jakoetië in het oosten van Siberië over een lengte van vierduizend kilometer naar China brengen. De pijpleiding heeft een capaciteit van 61 miljard kubieke meter per jaar. Het eerste deel van de pijpleiding moet over drie jaar in gebruik genomen kunnen worden. Het Russische gas wordt op dit ogenblik vooral getransporteerd naar vroegere Sovjetrepublieken en de Europese Unie. Rusland heeft echter aangegeven zich meer op Azië te zullen richten.

De Italiaanse modeontwerper Roberto Cavalli is door de Amerikaanse graffiti-kunstenaars Revok, Reyes en Steel wegens plagiaat aangeklaagd. De betrokkenen voeren aan dat de jongste collectie van Cavalli, één van de toonaangevende namen in de hedendaagse modewereld, teveel gelijkenissen zou vertonen met werk dat zij al twee jaar geleden hebben voorgesteld. De graffiti van Revok, Reyes en Steel zijn gesitueerd in de wijk Mission in San Francisco, die bekend staat om zijn vele beschilderde muren. Een raadsman van Cavalli zegt dat de aantijgingen geen grond hebben, maar voegt er aan toe met de betrokken artiesten te willen praten om een oplossing te kunnen vinden.

Politie en gerechtelijke overheden in België, Oostenrijk, Cyprus, Hongarije en Groot-Brittannië hebben twaalf vermoedelijke leden van een criminele organisatie opgepakt die zich bezighield met de verdeling en de verkoop van namaakgeneesmiddelen, waarbij vooral producten tegen erectiestoornissen werden aangeboden. Dat heeft de politiedienst Eurojust, die de operatie coördineerde, bekend gemaakt. Bij de operatie werden voor meer dan 10 miljoen euro namaakvoorraden in beslag genomen. Het onderzoek ging twee jaar geleden van start in Spanje, maar breidde al snel uit naar andere Europese landen. De namaakproducten werden vanuit China en Indië in de Europese Unie ingevoerd.

Meer Nieuws

07:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-09-14

Aversie tegen nieuwe voeding belangrijkste drempel voor menu op basis insecten

Jonge mannen met een beperkte interesse in vleesconsumptie, een belangstelling voor nieuwe eettrends en aandacht voor de ecologische impact van hun voedselkeuze, zijn in West-Europa het meest geneigd om een menu op basis van insecten uit te proberen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Gent. In deze groep bestaat volgens de onderzoekers een kans van 75 procent dat de betrokkene bereid is om insecten als voedingsproduct uit te proberen. De onderzoekers voegen er aan toe dat een aversie voor nieuwe voedingsproducten de belangrijkste drempel vormt voor een menu op basis van insecten.

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |