02-09-14

Huwelijk is vaak start van een toenemende loonkloof

Het huwelijk is vaak een keerpunt in het leven waar de loonkloof tussen man en vrouw begint toe te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat het huwelijk voor de mannelijke partner vaak een punt is waar de salarisverhoging begint te versnellen. Op datzelfde ogenblik moet de vrouwelijke partner daarentegen rekening houden met een groeivertraging. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden toegeschreven aan de zwangerschap van de vrouw en de opvoeding van de kinderen, die eveneens meestal door de vrouwelijke partner wordt gedragen.

“Het huwelijk is vaak een scharnierpunt in het leven waar het salaris van de man versneld begint te groeien,” benadrukt onderzoeksverantwoordelijke Siwei Cheng, sociologe aan de University of Michigan. “Op datzelfde ogenblik moeten vrouwen echter vrezen dat loonsverhogingen minder snel op elkaar zullen volgen. De cumulatieve salariseffecten van het huwelijk worden door verschillende factoren gedreven. De positieve impact op mannen kan worden toegeschreven aan een toenemende professionele expertise en productiviteit. Bij vrouwen moet de negatieve associatie tussen huwelijk en salaris-evolutie echter vooral worden toegeschreven aan zwangerschap en kinderzorg.”

“Het huwelijk blijkt in de hedendaagse maatschappij een fenomeen te zijn dat een grotere gelijkheid tussen man en vrouw afremt en de levenslange loonkloof doet toenemen,” benadrukt Siwei Cheng. “Het huwelijk is een belangrijk keerpunt dat gedurende lange tijd een bepalende impact zal hebben op het persoonlijke en professionele leven. De invloed van het huwelijk op het loon is een proces dat zich over een langere periode langzaam opbouwt. De loonkloof wordt dan ook elk jaar groter. Dat kan mogelijk een reden zijn waarom sommige vrouwen tegenwoordig de rationale keuze maken om het huwelijk uit te stellen om tenvolle de vruchten van hun professionele carrière te kunnen plukken.”

De sociologe benadrukt wel dat de studie, uitgevoerd bij meer dan twaalfduizend Amerikaanse werknemers, aantoont dat beide geslachten na het huwelijk op een salaristoename kunnen rekenen. “Bij mannen verloopt dat proces echter beduidend sneller,” aldus Siwei Cheng. “De studie gaf ook duidelijk aan dat vooral zwangerschap en kinderzorg een belangrijke rem vormen, vooral in vergelijking met alleenstaande leeftijdsgenotes.” Tevens werd vastgesteld dat mannen gemiddeld langer bij dezelfde werknemer in dienst blijven en ook meer uren presteren.

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Introverten blijven het langst op sociale netwerken hangen

Introverte personen blijven het langst aanwezig op sociale netwerken zoals Facebook, maar verstrekken desondanks minder informatie over zichzelf. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Alabama. De Amerkaanse onderzoekers merken op dat introverte en eenzame mensen de sociale netwerken vaak gebruiken om de tijd te doden, zonder echter een grote activiteit op het platform te vertonen. De relatie-activiteit op de sociale netwerken wordt volgens de wetenschappers daarentegen grotendeels gedragen door extroverten, narcisten en gebruikers die een grote controle over hun persoonlijke imago nastreven.

“Men zou kunnen veronderstellen dat het volume gepubliceerd materiaal een goede graadmeter is om de grootste gebruikers van sociale netwerken zoals Facebook te kunnen identificeren, maar dat is in werkelijkheid niet het geval,” zegt onderzoeksleider Pavica Sheldon, professor communicatie aan de University of Alabama. “Vaak zijn het introverte persoonlijkheden die de meeste tijd op de netwerken doorbrengen. Dat wil echter niet zeggen dat deze teruggetrokken karakters ook een grote activiteit op de platformen laten optekenen. Voor introverten is het tijdsgebruik geen synoniem voor een grote publicatie-activiteit. Introverte en eenzame mensen gebruiken sociale netwerken vooral om de tijd te doden.”

“De grootste relatie-voordelen van sociale netwerken kunnen echter zonder twijfel door de extroverte persoonlijkheden worden opgeëist,” zegt professor Sheldon nog. “Naarmate het extroverte karakter toeneemt, zal ook de publicatie van berichten en foto’s toenemen. Narcisten houden van de bekendheid en worden graag opgemerkt. Dat gedrag biedt deze karakters, die zich ook in het reële leven als aangenaam gezelschap laten opmerken, de kans om tenvolle van de sociale voordelen van de netwerken te genieten. Individuen die in het offline leven op een groter netwerk van relaties kunnen terugvallen, zullen eveneens het grootste voordeel halen uit het gebruik van sociale netwerken.”

“Narcisten en individuen die ernaar streven om hun gedrag bij te sturen om zich aan de veranderende sociale omstandigheden aan te passen, zijn geneigd om op de sociale netwerken het grootst aantal foto’s te publiceren,” voert Pavica Sheldon nog aan. “Het publiceren van foto’s biedt hen immers de mogelijkheid om een grotere controle te behouden op de creatie van hun online imago.”

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

Lokale gewoontes vormen belangrijke factor in risicovol voedingsgedrag

Er moeten wereldwijd educatieve programma’s rond risicovol voedingsgedrag worden opgezet om belangrijke gezondheidsproblemen te kunnen bestrijden en de voedselveiligheid op de wereldmarkt te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kansas State University naar salmonella en campylobacter bij een honderdtal consumenten in India, Korea, Thailand, Rusland, Estland, Italië, Spanje en de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij onder meer tot de vaststelling dat een aantal lokale gewoontes een belangrijke impact kunnen hebben op de risico’s voor de volksgezondheid.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Betekenisvolle relatie heeft dubbele impact op persoonlijke welzijn

Diepe en betekenisvolle relaties vormen een cruciale rol in het persoonlijke welzijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University en de University of California. De onderzoekers merken daarbij op dat deze relaties een dubbele impact kunnen hebben op het welzijn. Benadrukt wordt dat deze banden het individu niet alleen een buffer kunnen helpen vormen om negatieve gebeurtenissen op te vangen, maar ook een ondersteuning kunnen vormen om de gestelde doelen te bereiken. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers een inzicht bieden in een beleid dat kan worden ontwikkeld om het welzijn te verbeteren.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Boze gelaatsuitdrukking moet onderhandelingspositie versterken

De boze gelaatsuitdrukking is een fundamenteel onderdeel van de menselijke biologie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California in de Verenigde Staten en de Griffith University in Australië. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de boze gelaatsuitdrukking een algemeen fenomeen is dat in alle regio’s en culturen kan worden opgemerkt en de tegenpartij een signaal moet bezorgen dat er onderhandeld zal moeten worden om in een conflict tot een oplossing te komen. De boze gelaatsuitdrukking moet het mogelijk maken om een sterkere indruk te maken op de tegenpartij en dus een betere onderhandelingspositie te verwerven.

“Zelfs blindgeboren kinderen maken van de geijkte gezichtsuitdrukkingen gebruik om hun boosheid duidelijk te maken,” zegt onderzoeksleider Aaron Sell, docent criminologie aan de Griffith University. “Dit gegeven laat uitschijnen dat de boze gelaatsuitdrukking omwille van een aantal functionele voordelen door de evolutie is gecreëerd. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat boosheid een instrument is om tijdens een belangenconflict een efficiëntere onderhandelingspositie op te bouwen. Hoe meer schade kan worden veroorzaakt, hoe sterker de onderhandelingspositie wordt. Een boze gelaatsuitdrukking kan ervoor zorgen dat die sterke onderhandelingspositie duidelijk aan de tegenpartij wordt gecommuniceerd.”

“In eerste instantie moet worden gecommuniceerd dat het gecontesteerde gedrag van de tegenpartij onaanvaardbaar is en het conflict niet zal kunnen worden opgelost vooraleer een akkoord is bereikt,” zeggen de onderzoekers nog. “De boze gelaatsuitdrukking komt tot stand door zeven spiergroepen die op een stereotype manier samentrekken. Elk van die groepen levert daarbij een bijdrage tot een efficiëntere communicatie van het probleem. Elke onderdeel heeft de bedoeling om de tegenpartij te intimideren door het creëren van een overtuiging dat men de mogelijkheid heeft om schade te veroorzaken indien niet aan de gestelde eisen tegemoet wordt gekomen.”

“Bij de vroegere mens was een grotere kracht van het bovenlichaam gekoppeld aan de mogelijkheid om meer schade aan te richten,” verduidelijken de onderzoekers. “De boze gelaatsuitdrukking creëert dan ook de perceptie van een grotere kracht. Onder meer gefronste wenkbrauwen, één van de typische kenmerken van de boze gelaatsuitdrukking, bleken tijdens experimenten met digitaal bewerkte portretten een perceptie van een grotere fysieke kracht te genereren. Datzelfde fenomeen kon worden vastgesteld bij de andere onderdelen van de boze gelaatsuitdrukking, zoals het samenpersen van de lippen, het vooruitsteken van de kin, het optrekken van de mond of het opensperren van de neusvleugels.”

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de mens bijzonder goed in staat is om uit het gelaat van een tegenpartij de gevechtscapaciteit van de opponent af te leiden,” voert Aaron Sell nog aan. “Aangezien sterkere individuen de neiging hebben om vaker hun zin te krijgen, moet de boze gelaatsuitdrukking dan ook bestempeld worden als een wapen voor intimidatie. Deze dreigende houdingen bestaan, net zoals in de dierenwereld, meestal uit een overdrijving van de gevechts-capaciteit, zoals het vooruitsteken van de borst of het rechten van de rug om groter te lijken. De boze gelaatsuitdrukking is een onderdeel van het instrumentarium dat het individu ter beschikking heeft om de tegenpartij te intimideren.”

“Het was voor de evolutie ook bijzonder zinvol om het gelaat als een medium van boosheid te gebruiken,” zeggen de onderzoekers. “Boosheid wordt veroorzaakt door een weigering om de situatie te aanvaarden en het gelaat kan zich onmiddellijk organiseren om aan de tegenpartij duidelijk te maken dat een weigering om een aanvaardbare oplossing uit te werken, belangrijke nadelige gevolgen kan hebben. De gelaatsspieren werken daarbij samen om op de tegenpartij meer indruk te maken.”

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Financiële crisis heeft vele consumenten ongelukkig en pessimistisch gemaakt

De financiële crisis op het einde van het voorbije decennium heeft vele consumenten ongelukkig, bezorgd en pessimistisch gemaakt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rutgers University. De onderzoekers merken op dat 70 procent van de Amerikaanse bevolking van mening is dat de financiële crisis een permanente negatieve impact heeft gehad. Vijf jaar geleden, toen de recessie officieel kon worden afgesloten, maakte slechts 50 procent gewag van een permanente negatieve invloed. De negatieve stemming moet volgens de wetenschappers vooral worden toegeschreven aan de persoonlijke ervaringen van de betrokkene.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het technologieconcern Apple start een onderzoek naar het vermeende uitlekken van naaktfoto’s van beroemdheden door iCloud-accounts. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf gemeld. Het concern zegt de privacy van de gebruikers bijzonder ernstig te nemen en de incidenten dan ook diepgaand te zullen analyseren. Onder meer actrice Jennifer Lawrence en model Kate Upton werden het slachtoffer van de lekken. Het is niet duidelijk hoe de daders toegang hebben gekregen tot het beeldmateriaal. Een zwakte in de beveiliging van Apple iCloud, waarin back-ups worden gemaakt, wordt als een mogelijke oorzaak genoemd. Het betrokken beeldmateriaal werd op de website 4chan gepubliceerd.

Libanon zal kunnen rekenen op wapenleveringen door Frankrijk en Saoedi-Arabië. Met de aankoop is een bedrag van 3 miljard dollar gemoeid. Dat heeft de Franse president François Hollande gezegd na een onderhoud met de Saoedische kroonprins Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed. Het leger van Libanon heeft aan de internationale gemeenschap hulp gevraagd om het conflict in buurland Syrië buiten de eigen landsgrenzen te houden. Het Libanese leger heeft echter een betere bewapening nodig. Eerder al was bekend geraakt dat de Verenigde Staten een lading lichte wapens aan de strijdkrachten van het land hebben geschonken. Er zouden ook onderhandelingen lopen rond zwaardere bewapening.

Bij de Italiaanse brillenfabrikant Luxottica, producenten van onder meer merken zoals Ray-Ban en Oakley, heeft bestuursvoorzitter Andrea Guerra zijn functie neergelegd. Dat heeft Luxottica bekend gemaakt. Guerra kwam tien jaar geleden in dienst van de Italiaanse fabrikant, maar er zouden fundamentele meningsverschillen zijn gerezen met oprichter en grootaandeelhouder Leonardo del Vecchio. Onder meer over de recente deal met Google over het ontwerp, ontwikkeling en de distributie van de Google Glass zouden Guerra en del Vecchio een andere visie hebben gehad. Del Vecchio zou de taken van de vertrekkende bestuursvoorzitter overnemen. Guerra zou een ontslagpremie van ruim 10 miljoen euro ontvangen.

De Nederlandse Spoorwegen starten met het terugsturen van de Fyra-treinen naar de Italiaanse fabrikant AnsaldoBreda. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Nederlandse openbare omroep gezegd. De Nederlandse Spoorwegen hadden bij AnsaldoBreda zestien hogesnelheidstreinen aangekocht, maar na de levering werden fundamentele fouten in het ontwerp ontdekt. Daardoor kregen de Fyra zowel in Nederland als België een rijverbod opgelegd. In maart van dit jaar werd tussen de Nederlandse Spoorwegen en AnsaldoBreda een schikking getroffen over de retour van de treinen. Daarbij werd afgesproken dat AnsaldoBreda de treinstellen voor een bedrag van 125 miljoen euro zou terugkopen.

Het technologiebedrijf Apple heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de kredietkaartmaatschappijen Visa en Mastercard. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg bevestigd. Het akkoord bevestigt het vermoeden dat Apple werkt aan de ontwikkeling van een telefoon die contactloze betalingen mogelijk zou moeten maken. Eerder was ook al een samenwerking van Apple met de Nederlandse chipfabrikant NXP gemeld. De Nederlandse chips zijn nodig om contactloos betalen met de iPhone mogelijk te maken. Het is nog niet duidelijk welke retailers met Apple een overeenkomst hebben ondertekend om contactloze betalingen mogelijk te maken.

Een staking bij de machinisten heeft het Duitse spoorwegverkeer grondig verstoord. Volgens de Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), die naar eigen zeggen 80 procent van de treinbestuurders bij Deutsche Bahn vertegenwoordigt, zouden 90 procent van de treinen door de staking zijn afgeschaft of met vertraging hebben gereden. De staking volgde op het stuklopen van de onderhandelingen tussen de vakbond en het spoorbedrijf over een hoger loon en een kortere werkweek. Ook andere spoormedewerkers, onder wie de treinbegeleiders, werden opgeroepen te staken. Deutsche Bahn heeft ongeveer twintigduizend treinbestuurders in dienst. Het spoorbedrijf had opgeroepen verder te onderhandelen.

Malaysia Airlines zal meer samenwerkingspartners moeten zoeken om na de aangekondigde herstructurering op internationaal niveau een rol van betekenis te kunnen blijven spelen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Capa. Malaysia Airlines schrapt de volgende jaren zesduizend van de twintigduizend banen in een poging opnieuw winstgevend te worden. Het bedrijf wil zich vooral richten op de regionale markt in Azië. Volgens het rapport zal er vooral gesnoeid worden in de langere routes. Er zal volgens Capa dan ook gezorgd worden naar extra samenwerking met partners zoals British Airways, KLM, Finnair, Etihad en Qatar Airways. Daarbij worden participaties niet uitgesloten geacht.

De Griekse economie is tijdens het tweede kwartaal met 0,3 procent gekrompen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het Griekse bureau voor de statistiek bekend gemaakt. Eerder was nog gewag gemaakt van een inkrimping met 0,2 procent. Ondanks de neerwaartse bijstelling dreigt de Griekse economie toch stilaan op een herstel af te sturen. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werd immers nog een inkrimping van 1,1 procent geregistreerd. Tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar vertoonde de Griekse economie nog een inkrimping met 6 procent. Verwacht wordt er dat vanaf het derde kwartaal opnieuw een groei zal kunnen worden gemeld, zodat het jaar met een herstel van 0,6 procent kan worden afgerond.

De Britse bank Barclays verkoopt een gedeelte van zijn Spaanse activiteiten aan de lokale groep CaixaBank. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ongeveer 800 miljoen euro. Door de overname krijgt CaixaBank de toegang tot een netwerk van ongeveer tweehonderdzeventig filialen en een extra bestand van 550.000 klanten. De betrokken activiteiten situeren zich vooral rond vermogensbeheer de dienstverlening aan het bedrijfsleven. CaixaBank is de derde grootste kredietverstrekker van Spanje. Ook vierentwintighonderd werknemers van Barclays maken mee de overstap naar de Spaanse groep. Gehoopt wordt de transactie tegen het einde van dit jaar te kunnen afronden.

De Nederlandse brouwer Heineken verkoopt zijn Mexicaanse dochter Empaque, gespecialiseerd in verpakkingsactiviteiten, aan de groep Crown Holdings. Met de verkoop zou een bedrag zijn gemoeid van 1,2 miljard dollar. Door de verkoop, die naar verwachting nog dit jaar wordt afgerond, heeft Heineken naar eigen zeggen de handen vrij om zich volledig te richten op de productie en de verkoop van bier. Heineken kreeg Empaque vier jaar geleden in handen als onderdeel van de overname van Femsa Cerveza. Crown Holdings verwacht dankzij Empaque de op één na grootste leverancier van bierblikken in Noord-Amerika te worden. Gerekend wordt op een totaalproductie van 62 miljard eenheden per jaar.

Het Duitse staalconcern ThyssenKrupp heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 10,7 miljard euro. Dat betekende een stijging met 8,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst bedroeg 39 miljoen euro, tegenover een verlies van 395 miljoen euro tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar. Daarmee kon het Duitse staalconcern voor de eerste keer in twee jaar opnieuw winst te boeken. Het positieve resultaat was in belangrijke mate te danken aan kostenbesparingen en het afstoten van minder rendabele onderdelen. ThyssenKrupp richt zich steeds meer op zijn industriële activiteiten om de zwakte op de Europese staalmarkt te compenseren.

De Duitse economie is tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 0,2 procent gekrompen. Dat is de eerste inkrimping van de Duitse economie in meer dan een jaar tijd. Dat heeft het Duitse bureau voor de statistiek bekend gemaakt. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werd nog een groei opgetekend tegenover dezelfde periode vorig jaar. De krimp is vooral het gevolg van een gevoelige daling van de bedrijfsinvesteringen en de bouwproductie. Vanwege de milde winter werden veel bouwprojecten en investeringen vervroegd naar de voorgaande maanden. De consumentenbestedingen gingen in het afgelopen kwartaal licht omhoog. Over de eerste helft van het jaar is er nog een groei met 0,8 procent.

De Zwitserse banken Crédit Suisse en Julius Bär hebben over een mogelijke fusie gepraat. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Zwitserse krant Sonntagszeitung gezegd. Van officiële onderhandelingen zou evenwel nog geen sprake zijn. Eerst moet Julius Bär zijn geschil met de Amerikaanse fiscus opgelost hebben. De Zwitserse private bank zou Amerikaanse klanten immers geholpen hebben om belastingen te ontduiken en riskeert een miljardenboete. De gesprekken kunnen hervat worden zodra Julius Bär zijn probleem met de Amerikaanse fiscus heeft opgelost. Een aantal waarnemers had enkele tijd geleden al gewag gemaakt van een mogelijke toenadering tussen Crédit Suisse en Julius Bär.

De Zuid-Koreaanse groep Samsung voegt zijn divisies Samsung Heavy Industries en Samsung Engineering samen. Dat heeft het Zuid-Koreaanse concern bekend gemaakt. De fusie zou begin december moeten zijn afgerond. Aangegeven wordt dat het samensmelten moet toelaten om sleutelcompetenties van Samsung Engineering onder te brengen bij Samsung Heavy Industries, de derde grootste scheepsbouwer van de wereld. Dankzij de fusie zal het bedrijf zijn klanten naar eigen zeggen zowel op zee als op land volledige oplossingen kunnen aanbieden. Samsung Heavy Industries zou een bedrag van 2,5 miljard dollar betalen om Samsung Engineering over te nemen.

Het Duitse energieconcern RWE heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 25,1 miljard euro. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst viel echter met 61 procent terug tot 749 miljoen euro. Die achteruitgang was in belangrijke mate te wijten aan de impact van een zachte winter, waardoor veel minder gas en elektriciteit werd verbruikt dan tijdens de eerste helft van vorig jaar, toen veel koudere temperaturen waren opgetekend. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van een lage prijs voor elektriciteit. Het Duitse concern maakte bekend de volgende drie jaar meer centrales te zullen sluiten.

Meer Nieuws

06:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |