23-07-14

Baltische steden vechten om Europese wifi-kroon

In de Baltische regio wordt een scherp duel geleverd voor de Europese wifi-kroon. Dat heeft het persbureau Agence France Presse (AGF) gemeld. Opgemerkt wordt dat het technologie-centrum Tallinn uit Estland tot nu toe de titel van wifi-hoofdstad van Europa heeft opgeëist, maar inmiddels steeds meer wordt uitgedaagd door Riga, hoofdstad van Letland. De Letse telecomgroep Lattelecom heeft samen met het stadsbestuur grote reclame-borden laten plaatsen waarin Riga tot Europese wifi-hoofdstad wordt uitgeroepen. Daarbij wordt erop gewezen dat Riga voor elke zevenhonderdvijftig residenten een gratis wifi-zone heeft, terwijl deze locaties in Tallinn voor 1.263 inwoners staan.

“Tallinn heeft op het gebied van gratis wifi-aanbod alle andere Europese steden achter zich gelaten,” stelde Nils Usakovs, burgemeester van de Letse hoofdstad. Juris Gulbis, chief executive van Lattelecom, noemde Letland een opkomende Europese wifi-supermacht.Gulbis voegde er aan toe dat het land vierduizend gratis wifi-locaties telt voor ongeveer twee miljoen inwoners. “In Estland wordt de demarche van het buurland niet in dank afgenomen,” stipt Agence France Presse aan. “Per slot van rekening lag is Estland de wieg van Skype en het land herbergt ook de cyber-defensiecentrum van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo). Estland heeft ook het meeste openbare e-services van de wereld.”

“Het hoogtepunt van het wifi-tijdperk is grotendeels voorbij,” zegt Vaino Olev, verantwoordelijke van de informatica-dienst van het gemeentebestuur van Tallinn. “Door de enorme populariteit van intelligente apparaten bij de inwoners van de stad, is het aantal wifi-gebieden in de stad relatief status-quo gebleven en niet verder toegenomen. De interesse van de lokale bevolking in grafis wifi is afgenomen. De lokale mobiele operatoren bieden immers aan bijzonder aantrekkelijke prijzen smartphone-pakketten aan. Inmiddels zijn toeristen in Tallinn de belangrijkste gebruikers van het wifi-aanbod geworden.” Estland, dat ongeveer 1,3 miljoen inwoners telt, was in het midden van het voorbije decennium onder meer ook pionier in e-voting.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Chinese steden lonken naar de luxesector

China vertegenwoordigt zes van de zeven nieuwe steden die het volgende decennium zullen toetreden tot de groep toplocaties voor de luxesector. Dat is de conclusie van een rapport van consulent McKinsey. De zes nieuwe Chinese steden in de luxesector zijn volgens het rapport Peking, Chongqing, Guangzhou, Hongkong, Shenzhen en Tianjin. De zevende nieuwe locatie is het Braziliaanse Rio de Janeiro. Er wordt wel opgemerkt dat de mature markten door hun absolute waarde in de luxesector nog steeds bijzonder relevant zullen blijven, maar de opkomende markten zullen hun opkomst volgens McKinsey gestaag blijven verder zetten.

In de luxesector voor vrouwelijke confectiekleding zal Parijs ook in het midden van het volgende decennium volgens het rapport nog steeds het belangrijkste centrum van de wereld blijven, gevolgd door Tokio, Milaan, Londen en New York. “In deze categorie zal over tien jaar nog geen enkele Chinese stad tot de top twintig van de wereld zijn doorgedrongen,” voert McKinsey aan. Er wordt aan toegevoegd dat het hogere prijssegment in de drankensector op dat ogenblik door Amerikaanse steden zal worden gedomineerd. De eerste zes plaatsen zullen worden ingenomen door New York, Los Angeles, Chicago, Washington, Houston en Dallas. Londen wordt op een zevende plaats de eerste niet-Amerikaanse stad.

“De situatie ligt echter gevoelig anders in de cosmetica-sector,” wordt er opgemerkt. “In die activiteit zal Hongkong over tien jaar de grootste markt van de wereld zijn geworden. Shanghai en Peking zullen zijn gestegen tot een respectievelijk zesde en zevende plaats.” De onderzoekers merken verder nog op dat de zeshonderd grootste steden van de wereld tegen het midden van het decennium ongeveer 85 procent van de groei in de luxemode zullen vertegenwoordigen, tegenover 66 procent in de luxe-cosmetica en slechts 40 procent in de sector van de consumptiegoederen. Het aandeel van de groeimarkten markten voor sterke drank en cosmetica zal het volgende decennium verdubbelen tot respectievelijk 44 procent en 47 procent.

Het aandeel in de confectiekleding zal stijgen tot 32 procent, tegenover minder dan 10 procent een decennium geleden.

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zonder vrouwen zal groei in gamesector niet blijven duren

Vrouwen zijn grote gebruikers van game-technologie, maar blijven in de productie grotendeels afwezig. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bolton. Opgemerkt wordt dat de genderkloof binnen de gamesector bijzonder diverse vormen aanneemt. Indien echter vrouwen niet intensiever bij de productie worden betrokken, zal de groei in de sector volgens de onderzoekers niet blijven duren.

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geld is niet enige stimulans voor arbeidsmobiliteit

Financiële aanmoedigen zijn een middel om de arbeidsmobiliteit te stimuleren, maar er kunnen ook van andere strategieën gebruik worden gemaakt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University en de Deakin University. Er wordt aan toegevoegd dat mannelijke twintigers zonder relationele verplichtingen het snelst bereid blijken om voor een baan naar een andere regio te verhuizen.

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven bezorgd om negatieve commentaren in sociale media

Negatieve commentaren op sociale media vormen één van de grote bekommernissen van het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Igniyte, gespecialiseerd in reputatie-management, bij vijfhonderd Britse bedrijfsleiders. Vastgesteld werd dat 75 procent van de Britse ondernemingen negatieve sociale commentaren als de belangrijkste bekommernis naar voor worden geschoven. Die negatieve commentaren zouden de bedrijven gemiddeld 46.815 pond per jaar kosten. Bij 9 procent wordt er volgens de onderzoekers echter gewag gemaakt van een verlies tussen 50.000 pond en 100.000 pond per jaar. Bij 24 procent blijft het verlies beperkt tot 10.000 pond.

De onderzoekers stelden vast dat 88 procent van de respondenten ervan overtuigd is dat een positieve online aanwezigheid belangrijk is voor de consumenten die van hun diensten gebruik maken. Er wordt echter ook op gewezen dat 45 procent erkent er niet in te slagen om schadelijke berichten te verwijderen. Slechts 33 procent geeft aan over de noodzakelijke vaardigheden te beschikken om hun online reputatie te beschermen. Daardoor besteedt 10 procent van de bedrijven het management van zijn digitale profiel uit aan derde partijen. Een even grote groep zegt niet te weten op welke manier het probleem zou kunnen worden aangepakt.

Er werd ook vastgesteld dat 31 procent van de respondenten van mening is dat online reputatie in de toekomst een belangrijke problematiek zal blijken. Ook gaf 20 procent aan dat het verwerken van negatieve content één van de speerpunten van de online strategie is geworden, waarbij het probleem een grotere prioriteit krijgt dan het creëren van merkbekendheid en het aantrekken van nieuwe omzet en volgelingen. Negatieve commentaren door concurrenten worden het meest schadelijk genoemd (43 procent), gevolgd door schadelijke boodschappen van gefrustreerde voormalige werknemers (42 procent) en tegenvallende besprekingen (41 procent).

Het bleek echter ook dat 30 procent aangeeft dat de online reputatie door actuele medewerkers wordt beschadigd. “Negatieve media-verslaggeving is voor een relatief groot percentage bedrijven een belangrijk probleem,” geeft Simon Wadsworth, managing director van Igniyte, aan. “Het blijkt echter bijzonder moeilijk te zijn om het probleem te onderkennen. Bedrijven beseffen dat online reputatie een belangrijk actief is dat moet worden beschermd, maar de omgang met negatieve content blijkt nog altijd bijzonder moeilijk.”

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rockster heeft grotere aantrekkingskracht op vrouwen

Rocksterren hebben een grote aantrekkingskracht op vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University. De onderzoekers stelden vast dat mannen met een gitaar er op straat gemakkelijker in slaagden om het telefoonnummer van een vrouw te krijgen dan collega’s met een sportzak of seksegenoten zonder enige bagage.

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zwitserland blijft meest innovatieve land van de wereld

Zwitserland is voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot de meest innovatieve natie van de wereld. Dat blijkt uit een studie van de Cornell University, Insead en de World Intellectual Property Organization (Wipo). Zwitserland wordt in de ranglijst gevolgd door Groot-Brittannië, Zweden, Finland en Nederland. De top tien bestaat verder uit de Verenigde Staten, Singapore, Denemarken, Luxemburg en Hongkong. Er wordt echter opgemerkt dat de Sub-Sahara in Afrika de grootste vooruitgang heeft laten optekenen. Gesteld wordt dat landen met een gemiddeld inkomen nog verder dienen te investeren in de versterking van hun innovatie-ecosysteem.

Wanneer enkel gekeken wordt naar de kwaliteit van de innovatie, gebaseerd op de prestaties van universiteiten, het bereik van wetenschappelijke artikelen en de internationale impact van patenten, moeten de Verenigde Staten op de eerste plaats worden geplaatst, gevolgd door Japan, Duitsland en Zwitserland. De onderzoekers merken echter op dat naar het bredere innovatieve ecosysteem moet worden gekeken, waarbij de combinatie aan menselijk kapitaal en innovatie-infrastructuren de basis kunnen leggen voor een hoog niveau aan creativiteit. Er wordt ook aangevoerd dat meeste leidinggevende opkomende landen ook op het gebied van innovatie aan belang winnen.

Opgemerkt wordt dat China is inmiddels is opgeklommen tot een negenentwintigste plaats. Dat betekent een winst met zes plaatsen tegenover vorig jaar. Rusland ging met dertien treden vooruit tot een negenenveertigste plaats en ook Zuid-Afrika steeg met vijf stappen tot een drieënvijftigste plaats. Brazilië werd op een eenenzestigste plaats gerangschikt. Dat betekende een verbetering met drie plaatsen. India vormt echter een uitzondering op die algemene trend, want het land zakt met tien treden tot een zesenzeventigste plaats. De onderzoekers stellen dat China zich op het gebied van innovatie inmiddels heeft opgewerkt tot het niveau van vele landen met een hoger inkomen.

Vooral in de Sub-Sahara wordt volgens het rapport een verdere groei in innovatie worden opgetekend. Onder meer Kenia, Oeganda, Mozambique, Rwanda, Malawi, Gambia en Burkina Faso laten volgens de onderzoekers belangrijke vorderingen blijken op het gebied van innovatie.

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |