02-09-14

Aversie tegen nieuwe voeding belangrijkste drempel voor menu op basis insecten

Jonge mannen met een beperkte interesse in vleesconsumptie, een belangstelling voor nieuwe eettrends en aandacht voor de ecologische impact van hun voedselkeuze, zijn in West-Europa het meest geneigd om een menu op basis van insecten uit te proberen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Gent. In deze groep bestaat volgens de onderzoekers een kans van 75 procent dat de betrokkene bereid is om insecten als voedingsproduct uit te proberen. De onderzoekers voegen er aan toe dat een aversie voor nieuwe voedingsproducten de belangrijkste drempel vormt voor een menu op basis van insecten.

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Huwelijk is vaak start van een toenemende loonkloof

Het huwelijk is vaak een keerpunt in het leven waar de loonkloof tussen man en vrouw begint toe te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat het huwelijk voor de mannelijke partner vaak een punt is waar de salarisverhoging begint te versnellen. Op datzelfde ogenblik moet de vrouwelijke partner daarentegen rekening houden met een groeivertraging. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden toegeschreven aan de zwangerschap van de vrouw en de opvoeding van de kinderen, die eveneens meestal door de vrouwelijke partner wordt gedragen.

“Het huwelijk is vaak een scharnierpunt in het leven waar het salaris van de man versneld begint te groeien,” benadrukt onderzoeksverantwoordelijke Siwei Cheng, sociologe aan de University of Michigan. “Op datzelfde ogenblik moeten vrouwen echter vrezen dat loonsverhogingen minder snel op elkaar zullen volgen. De cumulatieve salariseffecten van het huwelijk worden door verschillende factoren gedreven. De positieve impact op mannen kan worden toegeschreven aan een toenemende professionele expertise en productiviteit. Bij vrouwen moet de negatieve associatie tussen huwelijk en salaris-evolutie echter vooral worden toegeschreven aan zwangerschap en kinderzorg.”

“Het huwelijk blijkt in de hedendaagse maatschappij een fenomeen te zijn dat een grotere gelijkheid tussen man en vrouw afremt en de levenslange loonkloof doet toenemen,” benadrukt Siwei Cheng. “Het huwelijk is een belangrijk keerpunt dat gedurende lange tijd een bepalende impact zal hebben op het persoonlijke en professionele leven. De invloed van het huwelijk op het loon is een proces dat zich over een langere periode langzaam opbouwt. De loonkloof wordt dan ook elk jaar groter. Dat kan mogelijk een reden zijn waarom sommige vrouwen tegenwoordig de rationale keuze maken om het huwelijk uit te stellen om tenvolle de vruchten van hun professionele carrière te kunnen plukken.”

De sociologe benadrukt wel dat de studie, uitgevoerd bij meer dan twaalfduizend Amerikaanse werknemers, aantoont dat beide geslachten na het huwelijk op een salaristoename kunnen rekenen. “Bij mannen verloopt dat proces echter beduidend sneller,” aldus Siwei Cheng. “De studie gaf ook duidelijk aan dat vooral zwangerschap en kinderzorg een belangrijke rem vormen, vooral in vergelijking met alleenstaande leeftijdsgenotes.” Tevens werd vastgesteld dat mannen gemiddeld langer bij dezelfde werknemer in dienst blijven en ook meer uren presteren.

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Introverten blijven het langst op sociale netwerken hangen

Introverte personen blijven het langst aanwezig op sociale netwerken zoals Facebook, maar verstrekken desondanks minder informatie over zichzelf. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Alabama. De Amerkaanse onderzoekers merken op dat introverte en eenzame mensen de sociale netwerken vaak gebruiken om de tijd te doden, zonder echter een grote activiteit op het platform te vertonen. De relatie-activiteit op de sociale netwerken wordt volgens de wetenschappers daarentegen grotendeels gedragen door extroverten, narcisten en gebruikers die een grote controle over hun persoonlijke imago nastreven.

“Men zou kunnen veronderstellen dat het volume gepubliceerd materiaal een goede graadmeter is om de grootste gebruikers van sociale netwerken zoals Facebook te kunnen identificeren, maar dat is in werkelijkheid niet het geval,” zegt onderzoeksleider Pavica Sheldon, professor communicatie aan de University of Alabama. “Vaak zijn het introverte persoonlijkheden die de meeste tijd op de netwerken doorbrengen. Dat wil echter niet zeggen dat deze teruggetrokken karakters ook een grote activiteit op de platformen laten optekenen. Voor introverten is het tijdsgebruik geen synoniem voor een grote publicatie-activiteit. Introverte en eenzame mensen gebruiken sociale netwerken vooral om de tijd te doden.”

“De grootste relatie-voordelen van sociale netwerken kunnen echter zonder twijfel door de extroverte persoonlijkheden worden opgeëist,” zegt professor Sheldon nog. “Naarmate het extroverte karakter toeneemt, zal ook de publicatie van berichten en foto’s toenemen. Narcisten houden van de bekendheid en worden graag opgemerkt. Dat gedrag biedt deze karakters, die zich ook in het reële leven als aangenaam gezelschap laten opmerken, de kans om tenvolle van de sociale voordelen van de netwerken te genieten. Individuen die in het offline leven op een groter netwerk van relaties kunnen terugvallen, zullen eveneens het grootste voordeel halen uit het gebruik van sociale netwerken.”

“Narcisten en individuen die ernaar streven om hun gedrag bij te sturen om zich aan de veranderende sociale omstandigheden aan te passen, zijn geneigd om op de sociale netwerken het grootst aantal foto’s te publiceren,” voert Pavica Sheldon nog aan. “Het publiceren van foto’s biedt hen immers de mogelijkheid om een grotere controle te behouden op de creatie van hun online imago.”

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

Lokale gewoontes vormen belangrijke factor in risicovol voedingsgedrag

Er moeten wereldwijd educatieve programma’s rond risicovol voedingsgedrag worden opgezet om belangrijke gezondheidsproblemen te kunnen bestrijden en de voedselveiligheid op de wereldmarkt te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kansas State University naar salmonella en campylobacter bij een honderdtal consumenten in India, Korea, Thailand, Rusland, Estland, Italië, Spanje en de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij onder meer tot de vaststelling dat een aantal lokale gewoontes een belangrijke impact kunnen hebben op de risico’s voor de volksgezondheid.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Betekenisvolle relatie heeft dubbele impact op persoonlijke welzijn

Diepe en betekenisvolle relaties vormen een cruciale rol in het persoonlijke welzijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University en de University of California. De onderzoekers merken daarbij op dat deze relaties een dubbele impact kunnen hebben op het welzijn. Benadrukt wordt dat deze banden het individu niet alleen een buffer kunnen helpen vormen om negatieve gebeurtenissen op te vangen, maar ook een ondersteuning kunnen vormen om de gestelde doelen te bereiken. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers een inzicht bieden in een beleid dat kan worden ontwikkeld om het welzijn te verbeteren.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Boze gelaatsuitdrukking moet onderhandelingspositie versterken

De boze gelaatsuitdrukking is een fundamenteel onderdeel van de menselijke biologie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California in de Verenigde Staten en de Griffith University in Australië. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de boze gelaatsuitdrukking een algemeen fenomeen is dat in alle regio’s en culturen kan worden opgemerkt en de tegenpartij een signaal moet bezorgen dat er onderhandeld zal moeten worden om in een conflict tot een oplossing te komen. De boze gelaatsuitdrukking moet het mogelijk maken om een sterkere indruk te maken op de tegenpartij en dus een betere onderhandelingspositie te verwerven.

“Zelfs blindgeboren kinderen maken van de geijkte gezichtsuitdrukkingen gebruik om hun boosheid duidelijk te maken,” zegt onderzoeksleider Aaron Sell, docent criminologie aan de Griffith University. “Dit gegeven laat uitschijnen dat de boze gelaatsuitdrukking omwille van een aantal functionele voordelen door de evolutie is gecreëerd. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat boosheid een instrument is om tijdens een belangenconflict een efficiëntere onderhandelingspositie op te bouwen. Hoe meer schade kan worden veroorzaakt, hoe sterker de onderhandelingspositie wordt. Een boze gelaatsuitdrukking kan ervoor zorgen dat die sterke onderhandelingspositie duidelijk aan de tegenpartij wordt gecommuniceerd.”

“In eerste instantie moet worden gecommuniceerd dat het gecontesteerde gedrag van de tegenpartij onaanvaardbaar is en het conflict niet zal kunnen worden opgelost vooraleer een akkoord is bereikt,” zeggen de onderzoekers nog. “De boze gelaatsuitdrukking komt tot stand door zeven spiergroepen die op een stereotype manier samentrekken. Elk van die groepen levert daarbij een bijdrage tot een efficiëntere communicatie van het probleem. Elke onderdeel heeft de bedoeling om de tegenpartij te intimideren door het creëren van een overtuiging dat men de mogelijkheid heeft om schade te veroorzaken indien niet aan de gestelde eisen tegemoet wordt gekomen.”

“Bij de vroegere mens was een grotere kracht van het bovenlichaam gekoppeld aan de mogelijkheid om meer schade aan te richten,” verduidelijken de onderzoekers. “De boze gelaatsuitdrukking creëert dan ook de perceptie van een grotere kracht. Onder meer gefronste wenkbrauwen, één van de typische kenmerken van de boze gelaatsuitdrukking, bleken tijdens experimenten met digitaal bewerkte portretten een perceptie van een grotere fysieke kracht te genereren. Datzelfde fenomeen kon worden vastgesteld bij de andere onderdelen van de boze gelaatsuitdrukking, zoals het samenpersen van de lippen, het vooruitsteken van de kin, het optrekken van de mond of het opensperren van de neusvleugels.”

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de mens bijzonder goed in staat is om uit het gelaat van een tegenpartij de gevechtscapaciteit van de opponent af te leiden,” voert Aaron Sell nog aan. “Aangezien sterkere individuen de neiging hebben om vaker hun zin te krijgen, moet de boze gelaatsuitdrukking dan ook bestempeld worden als een wapen voor intimidatie. Deze dreigende houdingen bestaan, net zoals in de dierenwereld, meestal uit een overdrijving van de gevechts-capaciteit, zoals het vooruitsteken van de borst of het rechten van de rug om groter te lijken. De boze gelaatsuitdrukking is een onderdeel van het instrumentarium dat het individu ter beschikking heeft om de tegenpartij te intimideren.”

“Het was voor de evolutie ook bijzonder zinvol om het gelaat als een medium van boosheid te gebruiken,” zeggen de onderzoekers. “Boosheid wordt veroorzaakt door een weigering om de situatie te aanvaarden en het gelaat kan zich onmiddellijk organiseren om aan de tegenpartij duidelijk te maken dat een weigering om een aanvaardbare oplossing uit te werken, belangrijke nadelige gevolgen kan hebben. De gelaatsspieren werken daarbij samen om op de tegenpartij meer indruk te maken.”

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Financiële crisis heeft vele consumenten ongelukkig en pessimistisch gemaakt

De financiële crisis op het einde van het voorbije decennium heeft vele consumenten ongelukkig, bezorgd en pessimistisch gemaakt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rutgers University. De onderzoekers merken op dat 70 procent van de Amerikaanse bevolking van mening is dat de financiële crisis een permanente negatieve impact heeft gehad. Vijf jaar geleden, toen de recessie officieel kon worden afgesloten, maakte slechts 50 procent gewag van een permanente negatieve invloed. De negatieve stemming moet volgens de wetenschappers vooral worden toegeschreven aan de persoonlijke ervaringen van de betrokkene.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |