01-06-14

Nagenoeg iedereen heeft symptomen van obsessieve-compulsieve stoornissen

Het merendeel van de wereldbevolking wordt geconfronteerd met ongewenste en storende gevoelens, beelden of impulsen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Concordia University in Canada. Daarbij werd vastgesteld dat 94 procent van de bevolking toegeeft het slachtoffer te zijn geworden van symtomen van obsessieve-compulsieve stoornissen. De onderzoekers merken dan ook op dat niet de ongewenste gevoelens en beelden op zich een probleem vormen, maar wel de manier waarop met het fenomeen wordt omgegaan. Die vaststelling kan volgens de onderzoekers ook een belangrijk element worden voor de behandeling van patiënten.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Duidelijke doelstelling stimuleert engagement van werknemer

Het omschrijven van duidelijke doelstellingen kan het engagement van werknemers stimuleren. Dat zegt de Britse neurowetenschapper Lynda Shaw. Opgemerkt wordt dat werknemers vaak een gebrek aan motivatie vertonen omdat bedrijven onvoldoende inzicht hebben in de werking van beloning-systemen. Professor Shaw wijst daarbij op de werking van dopamine in het menselijk brein. Dopamine zorgt immers voor het gevoel van tevredenheid. Wanneer bedrijven erin slagen om een omgeving te creëren die de aanmaak van dopamine bevordert, kan volgens de neurowetenschapper ook de motivatie worden gestimuleerd.

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement |  Facebook |

Applicaties verhogen productiviteit op de werkvloer

De productiviteit van werknemers kan door applicaties worden gestimuleerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Salesform.com bij een groep Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de werknemers op mobiele applicaties beroep doen voor werk-gerelateerde taken. Er wordt daarbij opgemerkt dat de inzet van applicaties op de werkplek de productiviteit met meer dan 34 procent kan verhogen. Ook blijkt dat 90 procent van de gebruikers van applicaties voor werkgerelateerde activiteiten aangeeft dat de technologie hun arbeid op een gunstige manier heeft beïnvloed.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, werkvloer |  Facebook |

Eén op vijf Britse universitairen wordt miljonair

In Groot-Brittannië wordt één op de vijf universitairen miljonair. Dat is de conclusie van een rapport van het British Office for National Statistics. Opgemerkt wordt dat bijna één op tien Britten op dit ogenblik over activa, bestaande uit roerend en onroerend goed, met een totale waarde van minstens 1 miljoen pond beschikt. Ook werd vastgesteld dat het aantal Britse miljonairs de voorbije vier jaar, ondanks de recente financiële crisis, met 50 procent is gestegen. Daarbij wordt volgens het rapport echter een schril contrast opgetekend tussen de verschillende onderwijsniveaus. Slechts 3 procent van de Britten zonder formele onderwijskwalificaties kan immers beschikken over een vermogen van meer dan 1 miljoen pond.

“De impact van het onderwijsniveau op het inkomen is sinds de financiële crisis nog toegenomen,” merkt James Kirkup, politiek redacteur bij de Britse krant The Telegraph, op. “Zeven jaar geleden had slechts 16 procent van de Britse universitairen een vermogen van minstens één miljoen pond, tegenover 2 procent van hun landgenoten zonder formele kwalificaties.” De cijfers tonen volgens David Willetts, Brits minister voor universiteiten en wetenschap, aan dat het universitair onderwijs nog altijd een uitmuntende basis vormt voor de uitbouw van een geslaagd leven, maar het fenomeen geeft volgens hem ook aan dat het verantwoord is om van studenten in het hoger onderwijs een grotere financiële bijdrage voor hun opleiding te vragen.

“De cijfers tonen ook aan dat rijkdom in de tijd blijkt toe te nemen,” voert James Kirkup nog aan aan. “Dat geldt trouwens aan beide uiteinden van het spectrum. Zeven jaar geleden had ongeveer 6 procent van de Britse bevolking een vermogen van meer dan één miljoen pond. Dat was twee jaar geleden echter gestegen tot 9 procent. Daarentegen was het aandeel van de gezinnen met een vermogen van minder dan 12.500 pond twee jaar geleden gedaald tot 10 procent, tegenover 12 procent vijf jaar voordien.” Ook in leeftijdscategorieën kan een toenemende rijkdom worden opgemerkt. Tussen zestien en vierentwintig jaar vertegenwoordigen miljonairs 6 procent van de totale populatie, maar tussen vijfenvijftig en vierenzestig jaar loopt dat op tot 16 procent.

Na de pensioenleeftijd moet echter opnieuw een terugval worden opgetekend. Bij de Britse vijfenzestigplussers heeft nog slechts 7 procent de status van miljonair. Verder blijkt ook dat 14 procent van de gehuwde mannen miljonair is, net zoals 13 procent van de gehuwde vrouwen. Onder vrijgezellen valt dat cijfer bij beide geslachten echter terug tot 6 procent. Bij samenwonenden worden zelfs nog amper 4 procent miljonairs geteld. Daarentegen blijken gehuwden ook minder risico te lopen slechts op een beperkt vermogen te moeten terugvallen. Bij de gehuwden heeft slechts 3 procent een vermogen van minder dan 12.500 pond, tegenover 14 procent bij samenwonenden.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: miljonair |  Facebook |

Online diefstal viseert vooral hogere prijscategorieën

Terwijl in fysieke winkels vooral kleinere en goedkopere producten worden gestolen, spitst online diefstal zich vooral toe op de hogere prijscategorieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf 2Checkout, een wereldwijde provider van online betalingen. Opgemerkt wordt dat transacties met een waarde van minstens 400 dollar online 35 procent meer risico op diefstal laten optekenen dan verkopen met een lager prijsniveau. Nog werd vastgesteld dat Denemarken, Finland en Noorwegen de laagste niveaus van online fraude laten optekenen. De hoogste fraude-percentages werden daarentegen geregistreerd in Indonesië, Pakistan en Roemenië.

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, diefstal |  Facebook |

Bij cyberpesten is er geen sprake van digitale kloof

Cyberpesten is niet alleen een probleem voor de middenklasse en welvarende bevolkingscategorieën. Ook tieners in arme buurten met een hoge criminaliteit worden met online pesterijen geconfronteerd. Dat is de conclusie van een studie van criminologen van de Michigan State University bij bijna tweeduizend studenten uit het middelbaar onderwijs. De studie suggereert dat er bij cyberpesten geen sprake is van een digitale kloof. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat omgevingsfactoren die indicatief zijn voor armoede en criminaliteit ook een belangrijk kader vormen voor fysieke en verbale intimidatie, maar ook voor cyberpesten. De wetenschappers hebben het over een verrassende bevinding.

“Respondenten die in arme buurten met een grote criminaliteit woonden, bleken een groter risico te lopen geconfronteerd te worden met fysiek, verbaal of online agressie,” benadrukt onderzoeksleider Thomas Holt, professor criminologie aan de Michigan State University. “Een betere toegang tot online technologieën, die een belangrijke basis vormt voor de digitale kloof, blijkt daarin geen enkele rol te spelen. Leerkrachten en schooldirecties dienen dan ook bijzonder aandacht te besteden aan initiatieven die in achtergestelde woonbuurten pesterijen in fysieke en virtuele ruimtes kunnen helpen bestrijden. Die extra aandacht is noodzakelijk om te zorgen dat geen enkele vorm van pesterijen over het hoofd wordt gezien.”

“Online agressie gebeurt weliswaar nog altijd minder frequent dan traditionele pesterijen, maar het fenomeen laat duidelijk een toenemende tendens ontekenen,” waarschuwt professor Holt. “Uit cijfers van het Cyberbullying Research Center blijkt dat in de Verenigde Staten drie jaar geleden 2,2 miljoen studenten het slachtoffer werden van pesterijen. Drie jaar voordien waren 1,5 miljoen slachtoffers geregistreerd. Men moet er bovendien rekening mee houden dat pesterijen zware negatieve gevolgen kunnen hebben. Vele slachtoffers worden geconfronteerd met academische problemen en moeten vaak ook afrekenen met mentale moeilijkheden. In een aantal gevallen kunnen de pesterijen zelfs leiden tot zelfmoord.”

Lees Verder

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberpesten |  Facebook |

Twitter kent ook volgende jaren dubbelcijferige groei

Het publiek van het sociale netwerk Twitter zal ook de volgende jaren een dubbelcijferige groei kennen. Die verdere uitbreiding zal echter vooral te danken zijn aan groei in de regio Asia-Pacific. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eMarketer. Dit jaar kent de groep gebruikers van Twitter volgens het rapport een toename met 24,4 procent. Maar ook de volgende vier jaar zal een dubbelcijferige groei kunnen worden gehandhaafd. Op dat ogenblik zal het sociale netwerk wereldwijd vierhonderd miljoen gebruikers kennen. Op dit ogenblik vormt de regio Asia-Pacific met een aandeel van 32,8 procent al de belangrijkste regio voor het netwerk, gevolgd door Noord-Amerika (23,7 procent) en West-Europa (16,8 procent).

Lees Verder

17:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter |  Facebook |