03-09-14

Consument krijgt door sociale media positievere perceptie over het merk

Hoewel sociale media slechts voor een beperkte groep consumenten een favoriet platform voor klantendiensten is, maken ze van het kanaal wel bijzonder graag gebruik om met merken in interactie te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Parature bij duizend Amerikaanse consumenten. Vastgesteld werd dat 35 procent van de ondervraagden op sociale media een vraag rond klantenservice heeft gesteld, terwijl 35 procent over een merk zijn beklag heeft gedaan en 52 procent zijn steun aan een merk heeft gegeven. Bovendien bleek dat 51 procent door sociale media een gunstiger perceptie over een merk heeft gekregen.

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Metaalbewerkers vormden ooit een elitegroep in de maatschappij

In de oudheid stonden metaalbewerkers in de maatschappij hoog aangeschreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van archeologen aan de Tel Aviv University in Israël, die opgravingen hebben verricht in de omgeving van drieduizend jaar oude kopersites in de Timna-vallei. De Israëlische wetenschappers stellen dat hun studie uitwijst dat de metaalbewerkers een unieke rol vertolkten in de vroegere maatschappijen. Er wordt aan toegevoegd dat koper in die samenlevingen één van de meest kostbare grondstoffen was, waardoor de metaalbewerkers volgens de onderzoekers onder meer beloond werden met de beste ingrediënten van het voedselmenu.

“Bij opgravingen op drieduizend jaar oude kopersites in de Israëlische Timna-vallei werden etensresten gevonden die duidelijk aangeven dat metaalbewerkers in de oude samenleving bijzonder hoog stonden aangeschreven,” voeren de archeologen Erez Ben-Yosef en Lidar Sapir-Hen aan. “Niet alleen werd voor de kopersmelters het beste vlees gereserveerd, maar ook bleek hun menu gedeeltelijk te bestaan uit visproducten die over een afstand van honderden kilometers vanuit de Middellandse Zee dienden aangevoerd te worden. Die voedingsbestanddelen weerspiegelen niet het menu van slavenarbeid, maar wel van een elitaire kaste.”

“Studies van de Amerikaanse archeoloog Nelson Glueck in de jaren dertig hadden de kopersmelters van de Levant uit de ijzertijd omschreven als slaven,” merken de onderzoekers op. “Hij verwees daarbij naar de ruwe woestijn-omgeving van de sites en de zware omwallingen van de productie-locaties, die volgens hem moesten beletten dat de slaven de koperovens zouden kunnen ontvluchten. In werkelijkheid moet daarentegen worden gesteld dat deze omwalling vooral diende om de productie te beschermen en buitenstaanders op afstand te houden en moet er worden geconcludeerd dat de kopersmelters deskundige ambachtmannen waren die een hoge sociale status en waardering genoten.”

“Metaalbewerkers hadden in de oudheid een unieke functie in de maatschappij,” aldus nog Erez Ben-Yosef en Lidar Sapir-Hen. “Koper, dat gebruikt werd voor de productie van werkinstrumenten en wapens, was de belangrijkste grondstof die de oude samenlevingen ter beschikking hadden. De kopersmelters dienden een grote vaardigheid en kennis te hebben om een bruikbaar product te creëren. Deze kennis was voor die periode zo vooruitstrevend dat de productie mogelijk als magie of bovennatuurlijk werd bestempeld. Koper had voor de oude samenlevingen evenveel waarde als olie voor de hedendaagse maatschappij. Er werd dan ook gezorgd dat de kopersmelters goed werden behandeld.”

“De mijnwerkers zouden mogelijk wel het voorwerp van slavenarbeid kunnen zijn geweest, aangezien ze eenvoudige taken onder zware omstandigheden dienden uit te voeren,” stippen de onderzoekers nog aan. “Het smelten van het koper vergde echter een grote vaardigheid en leiderschap, wat niet aan dwangarbeiders kon worden toevertrouwd.”

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, metaalbewerker |  Facebook |

Favoriete muziek stimuleert herinneringen aan het verleden

Muziek kan in het menselijk brein verschillende functies activeren. Opmerkelijk is daarbij echter vooral dat het beluisteren van favoriete muziek het individu zal aanzetten om een band met het verleden te leggen. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of North Carolina. De onderzoekers merken op dat favoriete muziek mogelijk een instrument kan zijn voor de behandeling van patiënten die aan geheugenverlies lijden. Er wordt wel gewaarschuwd dat er nog meer onderzoek moet gebeuren om vast te stellen of de impact op het beschadigde geheugen duurzamer blijft dan de lengte van de muzikale uitvoering.

Uit het onderzoek, waarbij hersenscans werden gemaakt van een twintigtal jongeren die naar verschillende types muziek luisterden, is volgens onderzoeksleider Robin Wilkins, neurowetenschapper en medewerker aan het Music Research Center van de University of North Carolina, gebleken dat patronen in de hersenactiviteit kunnen aangeven of het individu al dan niet houdt van de muziek die op datzelfde ogenblik wordt gespeeld. “Er kon ook worden vastgesteld dat een positieve reactie op muziek het brein een verband doet leggen tussen hersenregio’s die vooral gebruikt worden voor intern-gerichte gedachtenprocessen. Wanneer echter favoriete muziek wordt gehoord, worden regio’s geactiveerd die een link leggen met het verleden.”

Rekening houdend met het grote verschil in muziek en met de strikt persoonlijke muziekvoorkeuren, is het volgens de wetenschappers verrassend dat in de hersenen bij het beluisteren van muziek een aantal vaste patronen kunnen worden opgetekend. “De resultaten van de studie zouden dan ook een verklaring kunnen zijn waarom uiteenlopende muziekstijlen, van Beethoven tot Eminem, bij het publiek gelijkaardige emotionele en mentale reacties kan uitlokken.” benadrukt Robin Wilkins. Jean-Julien Aucouturier, onderzoeker bij het Franse Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), zegt dat de studie een belangrijke bijdrage levert tot de inzichten in de impact van muziek op het brein.

“Tot op dit ogenblik werd ervan uitgegaan dat favoriete songs voor een zogenaamde super-stimulus zorgen die een versterkte impact hebben op bepaalde regio’s van het menselijk brein,” stipt Aucouturier aan. “Nu blijkt echter dat er sprake is van een grotere connectie tussen verschillende breinregio’s.”

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek |  Facebook |

Millennials voelen zich door geld slechts matig gemotiveerd

Ook binnen de groep millennials kunnen duidelijk afwijkende benaderingen tegenover de arbeidsmarkt worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Millennial Branding bij tweeduizend jonge werknemers. Vastgesteld werd immers dat in de leeftijdsgroep tussen zestien en twintig jaar slechts 28 procent aangeeft dat geld de belangrijkste motivator is om harder te werken en trouw te blijven aan de onderneming, maar in de categorie tussen eenentwintig en tweeëndertig jaar loopt dat cijfer op tot 42 procent. Ook bleek dat 34 procent van de jonge millennials ontwikkelings-opportuniteiten als de belangrijkste motivator naar voor schuift, maar bij de oudere groep daalt dat tot 30 procent.

Het onderzoek toonde ook aan dat 17 procent van de jonge millennials plannen koestert een carrière als ondernemer en werkgever uit te bouwen. In de oudere leeftijdsgroep daalt dat cijfer tot 11 procent. Dan Schwabel, topman van Millennial Branding, merkt op dat nog andere eigenschappen voor duidelijke verschillen zorgen tussen beide leeftijdsgroepen. “Jonge millennials tonen zich veel realistischer in hun verwachtingen, terwijl twintigers en jonge dertigers de wereld optimistischer benaderen,” aldus Schwabel. “Bovendien zijn jonge millennials meer gericht op het uitbouwen van een carrière. Tevens kunnen deze jongeren zich heel snel aanpassen aan nieuwe technologieën om efficiënter te kunnen werken.”

“Aangezien de jonge millennials getuige zijn geweest van de problemen die de oudere leeftijdsgroep tijdens de recessie heeft moeten verwerken, betreden ze de werkvloer veel beter voorbereid en zijn ze ook efficiënter uitgerust om succes te boeken, terwijl ze zich bovendien minder veeleisend opstellen,” meent Dan Schwabel. Het onderzoek toonde echter ook aan dat een snelgroeiend bedrijf voor geen van beide groepen een belangrijke factor is in de keuze van een arbeidsplaats. Ook een goede baas blijkt in beide leeftijdscategorieën slechts door een kleine minderheid als een cruciale voorwaarde naar voor geschoven te worden.

Jim Link, verantwoordelijke human resources bij Randstad North America, merkt op dat de studie duidelijk maakt dat de aanwezigheid van verschillende generaties op de werkvloer een duidelijke uitdaging vormt voor de werkgever. “De grenzen tussen de verschillende generaties worden steeds smaller,” geeft hij aan. “Managers moeten daardoor vaak rekening houden met de behoeftes en voorkeuren van vier en zelfs vijf generaties die naast elkaar op de werkvloer actief zijn.”

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Kantoor met planten genereert een hogere productiviteit

Het opfrissen van een kantoor met planten zal de productiviteit gevoelig verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University. De onderzoekers stelden vast dat de herinrichting van een spartaanse ruimte met enkele planten de productiviteit met 15 procent kan verhogen. De wetenschappers zeggen dat eerder al werd uitgewezen dat planten de fysiologische stress kunnen verlagen, de aandacht kunnen verbeteren en het welzijn kunnen stimuleren, maar kon er nu voor de eerste keer ook een concreet verband worden gelegd tussen de aanwezigheid van flora en de productiviteit van werknemers.

Lees Verder

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Spannende televisie gaat gepaard met ongezond voedingsgedrag

Spannende televisieprogramma’s gaan vaak gepaard met een slechter voedingsgedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. De onderzoekers stellen vast dat deze spannende programma’s, zoals een actiefilms, de aandacht van de televisiekijker volledig opslorpen, zodat hij zich nog nauwelijks bewust is over zijn consumptie van voeding. Door dat nagenoeg onbewuste gedrag kan volgens de wetenschappers echter ook een gemakkelijke oplossing worden aangeboden voor het ongezonde gedrag. Het vervangen van de traditionele voorraad snacks door gezonde producten zal volgens hen immers automatisch tot een positievere voedingsconsumptie leiden.

“Eerder onderzoek heeft al gewaarschuwd voor een ongezonde relatie tussen televisie en voedingsgedrag,” merkt onderzoeksleider Aner Tal, docent consumentengedrag aan de Cornell University, op. “In werkelijkheid blijkt daarbij echter wel een onderscheid gemaakt te moeten worden tussen de verschillende soorten televisieprogramma’s. Experimenten met nagenoeg honderd studenten wezen uit dat sommige programma’s de consumptie van voeding kunnen doen verdubbelen. Daarbij werd onder meer vastgesteld dat vooral actiefilms de kijker tot een grotere consumptie van voeding aanzetten. Programma’s die de kijker het meest in de ban houden, blijken dan ook tot de grootste consumptie van voeding te leiden.”

“Zelfs wanneer het geluid van de actiefilm werd uitgezet, bleek het verbruik nog altijd 36 procent hoger te liggen in vergelijking met collega’s die een aflevering van een talkshow hadden bekeken,” geeft Aner Tal nog aan. “Spannende programma’s kennen meestal een snel tempo, met veel camera-wisselingen, waardoor de kijker echt wordt aangezogen en men vergeet hoeveel voeding er wordt geconsumeerd.” Tijdens de actiefilm werden door de kijkers gemiddeld 354 calorieën geconsumeerd. Wanneer het geluid werd uitgeschakeld, daalde het verbruik tot 314 calorieën. De talkshow stond echter gelijk met een consumptie van slechts 215 calorieën.

“Het is echter ook relatief eenvoudig om het probleem op te lossen,” zegt Aner Tal. “Men zou er een gewoonte moeten van maken om vooraf een voorraad snacks klaar te leggen, zodat men zichzelf een maximumgrens oplegt. Beter is echter nog om de snacks te vervangen door gezonde voedingsproducten, zoals fruit of groenten. Omdat men zich tijdens spannende televisieprogramma’s nagenoeg niet bewust is van de voedingsconsumptie, zou die gelegenheid te baat kunnen worden genomen om het verbruik van gezonde voeding te garanderen.”

Lees Verder

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, voeding |  Facebook |

Wereld moet verdere wegenaanleg goed bestuderen

Wegenbouw dreigt de volgende halve eeuw een enorme druk te leggen op het wereldwijde ecologische systeem. De aanleg van een nieuwe wegeninfrastructuur moet dan ook internationaal goed worden overwogen en gepland. Dat is de conclusie van een rapport onder leiding van wetenschappers aan de James Cook University in Australië. De aarde kent tot het midden van deze eeuw de grootste wegenaanleg uit de geschiedenis. Er moet immers worden verwacht dat tijdens die periode vijftien miljoen kilometer nieuwe wegen zullen worden aangelegd. Dat is 60 procent van de volledige wereldwijde wegeninfrastuur die op het einde van het voorbije decennium operationeel was.

“Nagenoeg iedereen erkent dat wegenbouw een belangrijk onderdeel van de economische groei van de ontwikkelingslanden zal vormen,” zegt onderzoeksleider William Laurance, bioloog aan de James Cook University. “Grondstoffen en producten kunnen onmogelijk worden verkocht indien er geen mogelijkheden zijn voorzien om een transport naar een distributie-locatie of een verkooppunt te garanderen. In het verleden is die wegenbouw echter niet altijd oordeelkundig aangepakt. De aanleg van nieuwe wegen leidde dan ook niet zelden tot de versnippering van gevoelige natuurgebieden, terwijl elders illegale bosbouw of mijnontginning werden gestimuleerd. Vaak leidde de aanleg ook tot een grote verkeerschaos.”

“In de toekomst zal er bij de aanleg van nieuwe wegen een grotere planning moeten worden voorzien,” geeft professor Perz nog aan. “In eerste plaats zal gekeken moeten worden naar trajecten die aan de economie de grootste meerwaarde zouden opleveren, zoals zuidelijke regio’s van de Verenigde Staten, de Sub-Sahara en India, waar de infrastructuur een efficiënter vervoer van landbouwproducten zou kunnen garanderen. Daarnaast moet echter ook worden gekeken naar een mogelijke ecologische schade, zoals in het zuidwesten van Afrika, het Amazone-bekken en Siberië. Een derde categorie wordt gevormd door regio’s waarbij zowel op voordelen als problemen moet worden gerekend, zoals Centraal-Amerika, Zuidoost-Azië en Madagascar.”

De onderzoekers zeggen nog dat 90 procent van alle wegenbouw tot het midden van de eeuw zal gesitueerd zijn in ontwikkelingslanden, waar echter vaak een uitzonderlijke biodiversiteit en cruciale ecosystemen worden bedreigd. “De penetratie van het wegennet in natuurgebieden leidt vaak tot het fragmenteren en verdwijnen van biotopen, bosbranden, overbejaging en andere milieuproblemen, vaak met een onherstelbare impact op de ecosystemen,” voert Stephen Perz nog aan. “Helaas gebeurt de uitbreiding van het wegennet vaak bijzonder chaotisch en milieuplanners kunnen het tempo van de wegenaanleg onmogelijk verwerken. Er moeten bij de aanleg van wegen dan ook prioriteiten worden gesteld.”

Tegen het midden van de eeuw zou de gecombineerde lengte van het wereldwijde wegennet zeshonderd keer een reis rond de aarde mogelijk maken.

Lees Verder

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit |  Facebook |