17-07-14

Sollicitatiegesprek kan aan avatar worden overgelaten

In een relatief nabije toekomst zullen personeelsverantwoordelijken zich wellicht niet meer over de sollicitatiegesprekken hoeven te bekommeren. Dat zegt Milena Head, professor informatica aan de McMaster University in Canada. De wetenschapster zegt dat een geautomatiseerd interview-systeem met een avatar immers even efficiënt lijkt te kunnen werken als een persoonlijke communicatie. Professor Head wijst er daarbij op dat aan avatars vaak menselijke karaktereigenschappen worden toegeschreven. De onderzoekers hebben een project opgezet om de mogelijkheden van de avatar in de sollicitatie-omgeving gedurende een periode van zes maanden te testen.

Aan de DeGroote School of Medicine van de de McMaster University werd twaalf jaar geleden het programma Multiple Mini Interview ontwikkeld om studenten te evalueren. “Het systeem bestond uit een reeks computer-stations waar de kandidaten werden geobserveerd en werden beoordeeld op hun antwoorden op vragen of op hun prestaties tijdens simulaties,” zegt Milena Head. “De ontwikkeling van het systeem bleek echter bijzonder complex. Niet alleen moest de technologie worden ontwikkeld, maar tevens dienden de begeleiders te worden gevormd en moesten ook acteurs worden ingehuurd voor het rollenspel. Beslist werd dan ook om alternatieve oplossingen te onderzoeken.”

Daarbij kwamen de wetenschappers op het idee voor de ontwikkeling van een avatar. “Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat het individu geneigd is om met virtuele personen een gelijkaardige interactie op te zetten als met echte mensen,” stipt professor Head nog aan. “Het moet dan ook mogelijk zijn om binnen een gesimuleerde omgeving een persoonlijke interactie op te zetten. Virtuele interviews zouden door alle organisaties kunnen worden ingezet om de cruciale vaardigheden van een medewerker of kandidaat te testen. De avatar is perfect in staat om de vaardigheden op het gebied van communicatie, kritisch denken en crisismanagement te testen.”

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: avatar, sollicitatie |  Facebook |

Jongens stellen zich in economische omgeving competitiever op

Meisjes en jongens zijn min of meer gelijk in termen van eigenwaarde en geloof in de eigen vaardigheden. Maar op het gebied van concurrentie zijn jongens meer geneigd risico’s aan te gaan om betere prestaties te laten optekenen. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de Norvegian School of Economics (NHH) in Bergen bij meer dan vijfhonderd vijftienjarigen. Opgemerkt wordt dat 51 procent van de jongens koos voor een concurrerende strategie. Bij meisjes valt dat cijfer terug tot 31 procent.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: competitie |  Facebook |

Verscheidene wereldregio’s bedreigd door een demografische tijdbom

Verscheidene regio’s in de wereld worden geconfronteerd met een nieuwe demografische tijdbom, die gigantische gevolgen kan hebben voor de gezondheidszorg en de pensioenlasten. Deze dreiging zou ook de economie van veel landen kunnen ondermijnen door hen te beroven van jonge binnenlandse werknemers. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de Harvard University.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: demografie |  Facebook |

Werknemer verkiest persoonlijke ontwikkeling boven carrière

Werknemers verkiezen persoonlijke ontwikkeling boven loopbaanontwikkeling. Indien ze de kans krijgen intern aan hun verdere ontwikkeling te werken, zullen de werknemers ook sneller geneigd zijn om hun huidige werkgever trouw te blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek door consulent BlessingWhite, gebaseerd op interviews met tweeduizend medewerkers en zakelijke leiders uit alle leeftijdsgroepen. Het onderzoek toont dat mensen steeds meer op zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling op het werk en niet louter de traditionele loopbaanontwikkeling op het oog hebben.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkeling, carrière |  Facebook |

Inzet van sociale media op de werkvloer blijft beperkt

Sociale media worden nog niet op grote schaal gebruikt voor het werk, ondanks de interessante voordelen die door werknemers aan het platform worden toegekend. Dat is de conclusie van een studie door het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) bij een groep Britse werknemers. Sociale media worden vooral een belangrijk instrument voor interne communicatie genoemd. Daarbij wordt gewezen naar het interactieve en directe karakter van het systeem. Bovendien wordt opgemerkt dat sociale media ook democratischer zijn dan sommige traditionele processen.

Lees Verder

16:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Carrièrestap hogere kaders niet altijd financieel gemotiveerd

Topkaders worden lang niet altijd door financiële beweegredenen tot een volgende carrièrestap bewogen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van management-consulent Development Dimensions International (DDI) bij nagenoeg negenhonderd zakelijke leiders. Opgemerkt wordt dat slechts 10 procent op financiële gronden een volgende carrièrestap maakt. Eén op viert levert voor zijn nieuwe functie zelfs salaris in, terwijl 54 procent van een loonsverhoging kan genieten. Er diende echter ook vastgesteld te worden dat deze nieuwe functies vaak met een gevoel van angstigheid en onzekerheid gepaard gaat. Bedrijven moeten volgens de onderzoekers op deze problemen anticiperen.

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat 34 procent van de respondenten toegeeft dat zijn promotie gepaard gaat met onzekerheid, waarbij vooral gewag gemaakt wordt van een gebrek aan duidelijkheid over de verwachtingen die aan de nieuwe functies worden gesteld. Voor 42 procent zijn de verwachtingen rond de nieuwe functie de grootste uitdaging waarmee ze zich geconfronteerd voelen. Wanneer er zich inderdaad problemen dreigen te manifesteren, blijkt slechts 27 procent te rade te gaan bij zijn nieuwe manager. Daarentegen wendt 30 procent zich tot zijn vroegere manager, terwijl 58 procent beroep doet op collega’s en 46 procent advies inwint bij familie en vrienden.

“Mechanismen rond ondersteuning zijn cruciaal in een transitie van leiderschap,” stipt Simon Mitchell, general manager van Development Dimensions International, aan. “Helaas hebben slechts weinig organisaties dergelijke systemen ontwikkeld. Human resources zou zich na de aanstelling van het nieuwe kaderlid meer op die ondersteuning moeten toespitsen. Ook het topmanagement moet proactief optreden en ervoor zorgen dat nieuwe leiders de nodige ondersteuning en feedback kunnen vinden.” Mitchell voegt er aan toe dat de moderne werkomgeving nieuwe management-functies veel gecompliceerder maken dan in het verleden en met een veel grotere druk gepaard gaan.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, kaders |  Facebook |

Streaming holt muziekverkopen steeds verder uit

In de Verenigde Staten heeft streaming van muziek en video tijdens de eerste helft van dit jaar een stijging gekend met 42 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd is de totale Amerikaanse albumverkoop met 14,9 procent gedaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen. Streaming werd gebruikt om naar 70,3 miljard songs te luisteren. De albumverkoop viel terug tot 120,9 miljoen exemplaren.

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming, muziek |  Facebook |