26-05-14

Thuiswerker ervaart grotere controle over evenwicht carrière en gezin

Het toenemende aandeel van thuiswerk op de arbeidsmarkt moet in belangrijke mate worden toegeschreven aan een streven naar een grotere controle over het evenwicht tussen de professionele loopbaan en het persoonlijke leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten YouGov en Virgin Media Business bij meer dan twaalfhonderd Britse thuiswerkers.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: thuiswerk |  Facebook |

Verenigde Staten besteedt 10 biljoen dollar aan consumptiegoederen

Het voorbije jaar is de Verenigde Staten voor de eerste keer in de geschiedenis meer dan 10 biljoen dollar besteed aan consumptiegoederern. Over vier jaar zou dat bedrag verder zijn opgelopen tot 12 biljoen dollar. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Mintel. Het grootste bedrag werd het voorbije jaar besteed aan huisvesting (2,1 biljoen dollar) en transport (1,2 biljoen dollar), maar ook steeds meer budgetten gaan naar technologie en communicatie.

Lees Verder

Mentale gezondheid ouderen positief voor levensverwachting

Er kan bij de oudere bevolkingsgroepen een band worden opgemerkt tussen mentale gezondheid en levensverwachting. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universita di Cagliari in Italië en de Southampton Solent University in Groot-Brittannië. De onderzoekers merkten daarbij op dat de inwoners van het eiland Sardinië een hogere levensverwachting hebben dan de rest van het land, maar ook van een betere mentale gezondheid gewag maken en minder met depressieve symptomen worden geconfronteerd.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, levensverwachting |  Facebook |

Leeftijd heeft geen impact op vertrouwen in online vaardigheden

Leeftijd heeft geen enkele impact op het vertrouwen in de eigen online vaardigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau iProspect bij meer dan duizend Britse consumenten. Daarbij wordt opgemerkt dat vijftigplussers tegenover technologie en het internet een even groot vertrouwen aan de dag blijken te leggen dan dertigers en veertigers. Het onderzoek bracht volgens iProspect zelfs aan het licht dat zeventigplussers de meest geëngageerde gebruikers van YouTube-content op tablets en intelligente televisietoestellen vertegenwoordigen. Marketeers mogen oudere consumenten volgens iProspect bij hun online campagnes dan ook niet over het hoofd zien.

De onderzoekers stelden vast dat 80 procent van de vijftigplussers hun leeftijd niet als een barrière voor het gebruik van online technologieën beschouwen en van plan zijn om in de toekomst nog meer gebruik te maken van het medium. In de leeftijdsgroep tussen zestig en zeventig jaar loopt dat cijfer op tot 88 procent en bij zeventigplussers zelfs tot 92 procent. “Vijftigplussers maken vaak frequenter van het internet gebruik dan jongere leeftijdsgroepen,” merken de onderzoekers op. “Bovendien blijken vijftigplussers ook op diverse digitale apparaten, met inbegrip van smartphones en tablets, beroep te doen en tonen ook een grote interesse in sociale media.”

De resultaten van het onderzoek tonen volgens iProspect aan dat een patroniserende behandeling van de oudere generaties op het gebied van internet-gebruik moet worden opgegeven. “Oudere generaties beschikken over veel tijd en hebben vaak, onder meer omdat een aantal financiële verplichtingen zijn weggevallen, over een relatief groot budget,” stipt Angus Wood, verantwoordelijke earned media bij iProspect, aan. “Deze groep toont een bijzondere interesse in online research en is ervan overtuigd dat het internet hun leven gemakkelijker maakt. Deze consumenten gaan immers vaak online op zoek naar informatie over producten, die vervolgens in de fysieke winkel worden aangekocht.”

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leeftijd, internet |  Facebook |

Wijn was voorbije eeuw een betere belegging dan overheid en kunst

Wijn is tijdens de voorbije eeuw een betere belegging gebleken dan overheidsobligaties, kunst en postzegels en is erin geslaagd om gelijke tred te houden met het rendement dat op de aandelenmarkt werd geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge, Hautes Etudes Commerciales Paris (HEC) en de Vanderbilt University naar zesendertigduizend prijzen die bij verkopen door het veilinghuis Christie’s en wijnhandelaar Berry Bros sinds het einde van de negentiende eeuw werden genoteerd. Opgemerkt wordt dat wijnen een jaarlijkse return van gemiddeld 4,1 procent opleverden.

Kunst en postzegels lieten tijdens diezelfde periode een jaarlijkse return van respectievelijk 2,4 procent en 2,8 procent registreren. Aandelen leverden een gemiddeld rendement van 5,2 procent op. “Uit het onderzoek bleek dat de grote wijnjaren vooral tijdens de eerste decennia een grote waardestijging lieten optekenen,” zeggen de onderzoekers Elroy Dimson, Christophe Spaenjers en Peter Rousseau, die zich baseerden op gekende Bordeaux-wijnen Haut-Brion, Lafite-Rothschild, Latour, Margaux en Mouton-Rothschild. “Na vijftig jaar kon echter een inhaalbeweging worden opgemerkt bij de middelmatige wijnen of tegenvallende jaargangen."

Uit de studie bleek volgens de wetenschappers dat vooral jonge kwaliteitswijnen voor een belangrijke financiële return zorgen. Kwaliteitswijnen krijgen volgens de onderzoekers wel opnieuw een injectie wanneer ze een antiek imago verwerven. Elroy Dimson waarschuwt wel dat investeringen in wijnen niet zonder risico blijven. “Trends kunnen op relatief korte termijn drastische verschuivingen kennen,” voert hij aan. “Porto-wijnen, die op het gebied van rendement slechts matige resultaten lieten optekenen, zijn daarvan een goed voorbeeld.” Volgens Dimson zou echter vooral whisky een belangrijke beleggingscategorie van de eenentwintigste eeuw kunnen worden.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overheid, kunst, wijn, belegging |  Facebook |

Mannelijke afgestudeerden in eerste instantie geïnteresseerd in salaris

Mannelijke afgestudeerden tonen bij hun intrede op de arbeidsmarkt een grotere interesse in hun salaris dan in het imago van de werkgever of de geboden carrièremogelijkheden. Vrouwen hechten daarentegen een groter belang aan ethiek en morele kwesties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Trendence bij meer dan zevenentwintigduizend Britse studenten. De onderzoekers merken echter op dat er bij afgestudeerden niet alleen volgens het geslacht een andere visie en opstelling kan worden vastgesteld, maar kunnen er ook verschillen worden opgetekend tussen de diverse studierichtingen en onderwijsinstellingen.

De onderzoekers kwamen onder meer tot de vaststelling dat 39,7 procent van de mannelijke respondenten bereid zou zijn om voor een bedrijf met een bedenkelijk imago te werken indien ze voldoende zouden worden betaald. Bij hun vrouwelijke collega’s valt die bereidheid echter terug tot 20,4 procent. Ook bleek dat 63 procent van de vrouwelijke ondervraagden beklemtonen dat ethiek en moraliteit een belangrijke rol spelen bij hun keuze van werkgever. Slechts 51,2 procent van de mannen zou daarmee rekening houden. Bovendien gaf 70,8 procent van de vrouwelijke respondenten aan dat een bevredigende invulling van de carrière hoger moet worden ingeschat dan grote financiële verdiensten. Bij mannen daalt dat cijfer tot 57,1 procent.

“Het onderzoek toont duidelijk aan dat mannelijke en vrouwelijke afgestudeerden een andere visie hebben op de professionele carrière,” zegt Alexandra Kong, research-manager bij Trendence. De onderzoekers zeggen verder te hebben vastgesteld dat mannen en vrouwen met een diploma hoger onderwijs in nagenoeg alle sectoren een gelijke toegang tot tewerkstelling genieten, hoewel er in enkele traditionele carrières nog een aantal genderverschillen kunnen worden opgemerkt. Tegelijkertijd moeten werkgevers er volgens Alexandra Kong rekening mee houden dat hun jonge kandidaat-werknemers een bijzonder heterogene groep met uiteenlopende ambities en attitudes vertegenwoordigen.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, afgestudeerden |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De plannen om op de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn een school, bibliotheek en woonwijken te bouwen, is door de bevolking van de Duitse hoofdstad tijdens een referendum afgewezen. Voorlopig blijft de oude luchthaven een groene zone. De luchthaven, die werd ontworpen door nazi-architect Albert Speer en tijdens de Koude Oorlog de basis vormde van de luchtbrug die de bevolking van het westerse gedeelte van de stad moest bevoorraden, werd zes jaar definitief gesloten. Vier jaar geleden kreeg het gebied een parkbestemming. Wegens het tekort aan woningen in Berlijn wou het stadsbestuur de terreinen van de gewezen luchthaven gebruiken voor de bouw van nieuwe wijken.

In Groot-Brittannië is 70 procent van de bevolking van mening dat het Britse pond nooit mag plaatsmaken voor de euro. Daarmee is Groot-Brittannië binnen de Europese Unie de grootste tegenstander van een eenheidsmunt. Dat blijkt uit een enquête van de bureaus Kieskompas en EUvox. Ook in Polen (66 procent) en Denemarken (52 procent) is een grote tegenstand tegen de euro merkbaar. De grootste steun voor de Europese munt wordt opgetekend in Estland (87 procent), gevolgd door Oostenrijk (80 procent), Litouwen (79 procent) en Nederland (75 procent). In Duitsland, Frankrijk en Italië willen ongeveer 66 procent van de burgers de euro behouden. In Griekenland wordt vooral een grote onverschilligheid opgetekend.

Duitse automobilisten zullen 100 euro per jaar betalen voor het gebruik van de autosnelwegen. Voor buitenlandse chauffeurs komen er tolvignetten met een geldigheidsduur van tien dagen of twee maanden met een respectievelijke kost van 10 euro en 30 euro. Dat heeft het weekblad Focus gemeld. De tolheffing zou over twee jaar worden ingevoerd. Alexander Dobrindt, Duits minister van verkeer, heeft al aangegeven dat de maatregel bij de binnenlandse chauffeurs niet tot een lastenverhoging mag leiden. Daarom zal een compensatie worden voorzien door een lagere voertuigenbelasting. Nog voor de zomer zou Dobrindt een definitieve beslissing willen nemen over de tolheffing.

De federale politie van de Braziliaanse deelstaat Goias heeft een internationaal drugsnetwerk opgerold dat meer dan dertig landen bevoorraadde en een wekelijkse omzet ruim 1,7 miljoen euro boekte. Aan het onderzoek werd tweeënhalf jaar gewerkt. Onderzoeksverantwoordelijke Bruno Gama stelde dat het netwerk al meer dan dertig jaar actief is. De drugs, onder meer bestemd voor de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, China en heel Latijns-Amerika, werden geëxporteerd met vrachtschepen en internationale lijnvluchten. Er gebeurde elke week een transport. De bende had ook plannen voor de bouw van een onderzeeër en de oprichting van een eigen luchtvaartmaatschappij.

Televisiepresentator Jeremy Clarkson blijft nog zeker vier jaar voor de Britse openbare omroep BBC werken. Het contract voor Clarkson, presentator van het autoprogramma Top Gear, loopt eind volgend jaar af, maar wordt minstens drie jaar verlengd. Het nieuwe contract zou een waarde van ongeveer 12 miljoen pond hebben. Ook Richard Hammond en James May, de andere presentatoren van het programma, zouden op het punt staan om hun contract te verlengen. Clarkson is geen onbesproken figuur. Recent nog werd hij op de vingers getikt omdat hij een rijm met een racistische inhoud zou hebben vertolkt. De presentator ontkent de aantijgingen. Hij geniet bij het internationale publiek van Top Gear grote populariteit.

Europese autofabrikanten zullen verder moeten snoeien om de aanhoudende overcapaciteit in de markt tegen te gaan. Dat heeft Alan Mulally, vertrekkend topman van het Amerikaanse autoconcern Ford, tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gezegd. Autofabrikanten hebben volgens Mulally weliswaar pogingen gedaan om de impact van de Europese autocrisis op te vangen, onder meer door de sluiting van fabrieken, maar die ingrepen hebben volgens Mulally de capaciteit nog niet tot een rendabel niveau teruggebracht. De autobouw vertegenwoordigt in Europa ongeveer drie miljoen banen. Ford leed in Europa drie jaar op rij verlies. Het concern wil dat de Europese divisie dit jaar opnieuw winst maakt.

Het Duitse logistieke concern DHL Group, dochter van Deutsche Post, wil wereldwijd de grootste verdeler voor de online retail worden. Dat heeft Frank Appel, topman van de logistieke groep, tegenover het Duitse weekblad Euro am Sonntag, gezegd. Het bedrijf is de grootste aanbieder van logistieke diensten aan webwinkels op de Duitse markt en wil die positie volgens Appel ook wereldwijd uitbouwen. Die groei zou grotendeels op eigen kracht moeten worden gerealiseerd, maar Appel zei dat een aantal kleinere overnames niet worden uitgesloten. Net zoals andere sectorgenoten wil Deutsche Post van ecommerce gebruik maken om de daling in de traditionele brievenpost op te vangen.

De Amerikaanse webwinkel Amazon heeft vorig jaar zo'n 11 miljard pond aan Europese omzet weggesluisd naar een kantoor in Luxemburg, waardoor het bedrijf zijn fiscale lasten gevoelig kon beperken. Dat heeft de Britse krant The Times gemeld. Amazon heeft kantoren in Groot-Brittannië, Italië, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië, maar alle betalingen verlopen langs Luxemburg, waar het bedrijf echter nauwelijks zelf activiteiten heeft. Tegen de fiscale constructie van de Amerikaanse webwinkel is al door meerdere Europese landen geprotesteerd, maar men is er echter nog niet in geslaagd een gezamenlijke oplossing te vinden. Ook bedrijven zoals Google en Apple maken van gelijkaardige strategieën gebruik.

Vrachtafhandelaar Aviapartner Cargo wil op zijn vestiging op de Nederlandse luchthaven Schiphol zestig banen schrappen. Dat heeft Jacob de Vries, bestuurder van de Nederlandse vakbond FNV Bondgenoten gezegd. De Vries voegt er aan toe dat de aandeelhouder van het bedrijf van mening is dat AviaPartner als zelfstandige entiteit geen toekomst meer heeft. De sanering op Schiphol zou volgens de vakbondsman de verliezen moeten verminderen, zodat het bedrijf aantrekkelijker zou worden voor een verkoop of een overname. AviaPartner handelt luchtvracht en bagage af op meer dan dertig luchthavens in Europa. Op Schiphol werden door de vakbonden van Aviapartner eerder dit jaar al diverse acties gevoerd.

De Cubaanse overheid heeft de online krant van blogster Yoani Sanchez geblokkeerd, waardoor alleen buitenlandse internet-gebruikers de website kunnen bereiken. Yoani Sanchez had bekend gemaakt de eerste onafhankelijke online krant van Cuba te willen lanceren. Na het debuut van het initiatief, werd de toegang tot de online krant door de Cubaanse overheid onmiddellijk geblokkeerd. Binnenlandse internet-gebruikers werden daardoor automatisch doorgestuurd naar een website waar de activiteiten van Sanchez worden gehekeld en de blogster van ondermijnende politieke en economische bedoelingen wordt beticht. Op Cuba staan alle media onder controle van de communistische overheid.

De Britse hoofdstad Londen heeft het voorbije jaar bijna 17 miljoen bezoekers ontvangen. Dat is het hoogste aantal sinds de Britse autoriteiten in het begin van de jaren cijfers verzamelen over buitenlandse bezoekers van de Britse hoofdstad. De grootste groep toeristen is afkomstig uit de Verenigde Staten, gevolgd door Frankrijk. In totaal zorgden buitenlandse toeristen in Londen voor een besteding van 11,3 miljard pond. Daarmee creëert Londen bijna de helft van de totale inkomsten die de Britse toeristische sector genereert. Volgens de cijfers vertegenwoordigt Londen 51,2 procent van alle toeristische en zakelijke reizen die naar Groot-Brittannië worden georganiseerd. Tien jaar geleden was dat nog 47,3 procent.

In Brussel zijn minstens dertigduizend lobbyisten actief. Daarmee is de groep lobbyisten bijna even groot als het ambtenarenkorps van de Europese Commissie. Dat heeft de Britse krant The Guardian gemeld. Wereldwijd telt alleen Washington meer lobbyisten dan Brussel. Volgens een aantal waarnemers hebben de lobbyisten invloed op ongeveer driekwart van de Europese wetten die worden uitgevaardigd. De Spaanse europarlementariër Andres Perello Rodriguez zegt tegenover The Guardian geen principieel probleem te hebben met de lobbyisten, op voorwaarde dat de sector zich aan een gepaste gedragscode houden. Onder meer sectoren zoals energie en tabak vertonen een grote activiteit van lobbyisten.

Kunstenaars hebben structureel een ander brein dan de rest van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Katholieke Universiteit Leuven en het University College London. De onderzoekers zeggen aan de hand van hersenscans te hebben kunnen vaststellen dat kunstenaars in de precuneus, een hersenregio die mogelijk gelinkt kan worden aan creatieve eigenschappen, opvallend meer grijze materie hebben dan de rest van de bevolking. Het onderzoek doet vermoeden dat creatief talent aangeboren zou kunnen zijn, al benadrukken de onderzoekers dat training en opvoeding ook een cruciale rol kunnen spelen. Daarvoor is volgens de researchers verder onderzoek nodig.

Natuurlijke selectie heeft een grote rol gespeeld in de evolutie van de huidskleur van de Europese bevolking. Dat is de reden waarom de Europeanen de voorbije vijfduizend jaar steeds blanker zijn geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Johannes Gutenberg Universität uit Mainz en het University College London. Opgemerkt wordt dat de mens zich bij de migratie naar Europa diende aan te passen aan een meer noordelijke omgeving en aan de lagere zonintensiteit. Door een lichtere huid zou het gemakkelijker zijn om in het lichaam een aantal belangrijke vitamines op te slaan. Dat ging ook gepaard met een lichtere kleur van haar en ogen, waardoor groepsvorming gemakkelijker zou worden.

Grote schrijvers bereiken hun piek gemiddeld rond hun vierenveertigste jaar. Dat blijkt uit berekeningen van Philips Hans Franses, hoogleraar toegepaste econometrie aan de Universiteit Rotterdam, op basis van juryrapporten over winnaars van de nobelprijs voor literatuur. Dat bracht volgens hem aan het licht dat schrijvers hun piek bereiken op een ogenblik dat ze 0,57 procent van hun leven achter de rug hebben. Een eerder onderzoek naar kunstschilders, bracht aan het licht dat deze groep hun piek bereiken na 0,62 procent van hun leven. Dat kwam volgens Franses neer op een gemiddelde leeftijd van tweeënveertig jaar. Franses wil hetzelfde onderzoek ook voeren naar andere creatieve beroepen.

Meer Nieuws

07:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |