17-08-14

Personalisering is een cruciale pijler van loyaliteit

De consument vertoont tegenover maximaal vijf merken aanwijzingen van loyaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Silvertop naar het online gedrag van bijna vierduizend consumenten in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Duitsland. De onderzoekers stelden daarbij naar eigen zeggen ook vast dat vertrouwen en relevantie cruciale pijlers vormen van een loyaliteit tegenover merken, maar er wordt aan toegevoegd dat ook personalisering belangrijk is om een band met de consument te kunnen smeden. Er wordt echter opgemerkt dat die personalisering niet louter formeel mag blijven, maar aan de consument ook een daadwerkelijke meerwaarde moet opleveren.

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

China wereldwijd voortrekker in mobiele investeringen

Chinese adverteerders geven blijk van een grotere aandacht voor de integratie van mobiele componenten in hun activiteiten dan in de rest van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Federation of Advertisers (WFA). De onderzoekers stelden vast dat 20 procent van de grote Chinese adverteerders aangeeft mobiele componenten als een fundamenteel onderdeel van het totale marketingplan te bestempelen. Wereldwijd blijkt daarentegen slechts 4 procent van de ondervraagden van een succesvolle integratie gewag te maken. Tevens blijkt dat mobiele componenten in China 11 procent van de interactieve budgetten te vertegenwoordigen, tegenover slechts 6 procent in de rest van de wereld.

Lees Verder

13:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale inspanningen overheid leiden tot tevreden bevolking

De bevolking van landen die een groter deel van hun budgetten aan sociale departementen besteden, blijken ook een grotere tevredenheid te laten optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University in de Amerikaanse staat Texas in eenentwintig ontwikkelde landen. De onderzoekers stelden vast dat de impact van de overheid voor de tevredenheid minstens even belangrijk is als het huwelijk en tewerkstelling, die traditioneel worden bestempeld als pijlers van tevredenheid. De grootste tevredenheid werd opgetekend in Denemarken (82 procent), gevolgd door Zwitserland (81 procent), IJsland (80,4 procent), Ierland (79,5 procent) en Oostenrijk (79,5 procent).

Lees Verder

13:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wetenschappelijke fraude leidt vooral tot verwoeste carrières

De rechtstreekse impact van frauduleus wetenschappelijk onderzoek blijft relatief beperkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington naar de impact van Amerikaans biomedisch onderzoek dat omwille van bedrieglijke praktijken de voorbije twee decennia diende te worden herroepen. De onderzoekers stelden daarbij dat het frauduleus onderzoek relatief weinig impact op het totale wetenschappelijke budget. Daarentegen blijkt volgens de onderzoekers dat de fraude meestal een desastreuse impact heeft op de wetenschappelijke carrière van de betrokken researchers.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Profielen sociale media worden geboetseerd naar gestelde verwachtingen en normen

Bij het presenteren van een authentiek imago in sociale mediaplatformen is altijd een element van misleiding of bedrog aanwezig. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aalto University in Finland naar het gebruik van Facebook en Last.fm. De onderzoekers merken op dat authenticiteit voor de gebruikers van sociale media bijzonder belangrijk is, maar tegelijkertijd blijken volgens de wetenschappers misleidende elementen aan het online imago toegevoegd te worden om aan sociale normen en verwachtingen te beantwoorden. Het fenomeen was volgens de onderzoekers vooral op de muziekplatform Last.fm duidelijk vast te stellen.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven moeten stigma door affirmatieve actie bestrijden

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat affirmatieve acties geen aanleiding vormen tot stigmatisering. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de University of Michigan, de New York University en de George Mason University op basis van een analyse van vijfenveertig studies bij meer dan zesduizend werknemers. De Amerikaanse onderzoekers benadrukken dat affirmatieve acties weliswaar geleid hebben tot een grotere diversifiëring, maar dat gaat volgens de wetenschappers vaak ten koste van een stigmatisering van de werknemers waarop de initiatieven zijn gericht. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook maatregelen worden genomen om die negatieve impact weg te nemen.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

India heeft grotere online populatie dan de Verenigde Staten

Tegen het einde van dit jaar zullen in India meer internet-gebruikers actief zijn dan in de Verenigde Staten. Dat heeft Rajan Anandan, managing director van Google India, gezegd. Hij voegt er aan toe dat India over vier jaar dubbel zoveel internet-gebruikers zal tellen dan de Verenigde Staten. Anandan merkt op dat India tien jaar nodig heeft gehad om zijn online populatie van tien miljoen naar honderd miljoen gebruikers uit te breiden, maar nu sluiten de Indiase online operatoren volgens hem elke maand vijf miljoen nieuwe klanten aan. Het land telt op dit ogenblik meer dan tweehonderd miljoen internet-gebruikers.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |