18-05-14

Samenleving moet opnieuw meer aandacht hebben voor natuurgeschiedenis

De maatschappij moet opnieuw een grotere aandacht besteden aan natuurgeschiedenis. Dat zegt Joshua Tewksbury, professor biologie aan de University of Washington. Tewksbury merkt op dat de ondersteuning van natuurgeschiedenis in vele ontwikkelde landen gevoelig is afgebouwd, terwijl de wetenschap cruciale kennis aanbrengt voor een brede waaier van vakgebieden, zoals volksgezondheid, voedselveiligheid, natuurbehoud, landbeheer en ontspanning. De wetenschapper merkt onder meer dat natuurgeschiedenis in de jaren vijftig aan de Amerikaanse universiteiten een verplicht onderdeel vormden van een opleiding biologie, maar dat is niet langer het geval.

Lees Verder

11:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuurgeschiedenis |  Facebook |

Smartphones vormen nieuwe impuls voor taalonderwijs

Smartphones hebben onverwacht een aantal nieuwe educatieve mogelijkheden geboden. De technologie is vooral een interessant instrument gebleken om vreemde talen aan te leren. Dat zegt Fernando Rosell-Aguilar, docent Spaans aan de Open University in Groot-Brittannië. De karakteristieken van de smartphone maken het instrument volgens Rosell-Aguilar ideaal voor het aanleren van nieuwe talen en het verfijnen van de taalvaardigheden. De docent merkt op dat digitale technologieën al langere tijd een belangrijke plaats hebben verworven in het taalonderricht, maar door de komst van de smartphone nieuwe impulsen hebben gekregen.

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, taalonderwijs |  Facebook |

Jongeren wenden zich tot nieuwe kanalen voor ontdekken nieuwe muziek

Radio blijft voor het publiek een cruciaal kanaal om nieuwe muziek en artisten te ontdekken, maar de jongere generatie wendt zich daarbij steeds meer tot alternatieve platformen zoals Pandora, YouTube of Spotify. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Jacobs Media bij meer dan vijfendertigduizend respondenten in de Verenigde Staten en Canada. Opgemerkt wordt dat de traditionele radio door 51 procent van de respondenten als het belangrijkste kanaal voor het ontdekken van nieuwe muziek en artisten naar voor wordt geschoven, maar bij tieners valt dat cijfer terug tot 30 procent. Dat is evenveel als Pandora (14 procent), YouTube (12 procent) en Spotify (5 procent).

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, radio |  Facebook |

Bovenste helft van gezichtsveld krijgt de grootste aandacht

Het individu besteedt meer aandacht aan de bovenste helft van zijn gezichtsveld. Die vaststelling kan belangrijke gevolgen hebben voor een brede waaier van sectoren, variërend van verkeersveiligheid tot het design van interfaces. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University en de University of Toronto. De onderzoekers stelden vast dat proefpersonen bij het ontdekken van details in de bovenste helft van hun gezichtsveld 7 procent beter scoorden dan in het onderste gedeelte. De vaststelling kan volgens de wetenschappers onder meer een invloed hebben op de efficiëntie van verkeersborden.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezichtsveld |  Facebook |

Dienstverlening belangrijkste hefboom voor creatie klantwaarde

Ongeveer driekwart van de marketeers zijn van mening dat klantwaarde (customer lifetime value) voor hun organisatie een belangrijk concept vormt. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulenten Econsultancy en Sitecore. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een verbetering van de klantenservice door 42 procent van de marketeers als één van de drie belangrijkste strategieën wordt genoemd om de klantwaarde te verhogen. Andere succesvolle strategieën zijn volgens de onderzoekers persoonlijke interacties (34 procent), cross-selling en up-selling (29 procent), een efficiënter gebruik van gegevens (26 procent) en klantsegmentatie (24 procent).

Lees Verder

11:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klantwaarde |  Facebook |

Wereldeconomie lijdt gigantische verliezen door mismatch talent en arbeidsmarkt

De mismatch van talent en arbeidsmarkt kost aan de wereldeconomie miljarden dollar verliezen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) en het sociale netwerk Linkedin. Het feit dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet optimaal op elkaar worden afgestemd, zou de wereldeconomie volgens het rapport jaarlijks 150 miljard dollar verlies kosten. Daarbij wordt gewag gemaakt aan een verlies van 130 miljard dollar door de onmogelijkheid om extra productiviteit te genereren. Bovendien zouden vermijdbare wervingskosten een verlies van 19,8 miljard dollar veroorzaken. In Nederland zijn vraag en aanbod volgens het rapport het best op elkaar afgesteld.

Lees Verder

11:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt |  Facebook |

Nepotisme is bijzonder moeilijk uit te roeien

Nepotisme blijft een bedreiging vormen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Dat zegt Gloria Moss, professor management en marketing aan de Bucks New University in Groot-Brittannië. De wetenschapster heeft het over een beangstigende situatie, zowel voor werknemers die hun carrière verder hopen te kunnen ontwikkelen als organisaties die hun talentvoorraad willen uitbreiden. Ook heeft nepotisme volgens Gloria Moss een negatieve impact op de pogingen om de diversiteit op de arbeidsmarkt uit te breiden, aangezien netwerken de neiging hebben om zich op vaste demografische profielen - zoals sociale klasse, geslacht of etnische groep - toe te spitsen.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nepotisme |  Facebook |