27-06-14

Gevoel van macht is een belangrijke stimulans tot sparen

Personen die een groter gevoel van macht hebben, zijn ook geneigd om meer te sparen. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers aan de Stanford University en de Universiteit Tilburg. De onderzoekers stelden vast dat een groter gevoel van macht het sparen voor de toekomst doet toenemen. Dat geldt echter alleen wanneer het sparen gericht is op de versterking van de financiële situatie en niet om reserves aan te leggen voor toekomstige aankopen.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: macht, sparen |  Facebook |

Autobouwers hebben de meest duurzame merken van de wereld

Autobouwers Ford, Toyota, Honda en Nissan zijn de vier duurzaamste merken van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Interbrand. Opgemerkt wordt dat de autosector op het eerste gezicht niet de vanzelfsprekende kandidaten zijn voor de duurzaamste imago’s, maar er wordt op gewezen dat de toenemende interesse in elektrische wagens de constructeurs heeft verplicht hun ecologische inspanningen op te drijven.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, duurzaamheid |  Facebook |

Britten verkiezen digitaal nieuws boven kranten

Het internet is in de Britse nieuwsconsumptie belangrijker geworden dan de gedrukte kranten. Dat is de conclusie van een studie van de Britse mediaregulator Ofcom. Het onderzoek stelde vast dat 41 procent van de Britse nieuwsconsumenten gebruik maken van websites en applicaties om op de hoogte te blijven van de actualiteit. De gedrukte kranten halen een score van 40 procent. Televisie blijven echter met een totaal van 75 procent de meest populaire nieuwsbron.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, krant, internet |  Facebook |

Nieuwe medewerkers moeten zich snel kunnen thuisvoelen

Bedrijven moeten beseffen dat veel van de nieuwe medewerkers de organisatie binnen een korte tijd opnieuw zal verlaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consultant Wynhurst Group. De onderzoekers stelden vast dat één op de vijf werknemers hun nieuwe baan binnen een periode van vijfenveertig dagen opnieuw opzeggen. Bedrijven moeten volgens Wynhurst dan ook een omgeving creëren waarin nieuwkomers zich snel thuisvoelen.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Mobiele apparaten hebben grote potentie voor meting luchtkwaliteit

Draagbare apparaten kunnen een belangrijk platform worden om de lokale luchtkwaliteit op te volgen. Dat zeggen onderzoekers van de City University of New York, die het draagbare apparaat AirCasting hebben ontwikkeld. AirCasting bewaakt de luchtkwaliteit en stuurt de gegevens naar een speciale smartphone-applicatie ontworpen. De toepassing zou al de interesse wegdragen van instellingen in binnenland en buitenland.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtkwaliteit, mobiel, applicatie |  Facebook |

Paus Franciscus meest invloedrijke persoon in de Twittersphere

Paus Franciscus is meest invloedrijke persoon in de Twittersphere. Dat is de conclusie van een studie van onderzoeker Matthias Lüfkens. Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse president Barack Obama weliswaar meer volgelingen telt dan paus Franciscus, maar bij de retweets kan een omgekeerde vaststelling worden gedaan. Op de Engelse account van Franciscus worden gemiddeld 10.000 retweets opgetekend. Obama laat een gemiddelde van 1.442 retweets optekenen.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, paus franciscus |  Facebook |

Grotere aantallen fietsers zorgen voor een veiliger verkeer

Een grotere massa fietsers heeft een positieve impact op de verkeersveiligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado, uitgevoerd in de stad Boulder, die één van de hoogste percentage fietsers van de hele Verenigde Staten telt. In Boulder, gelegen in de staat Colorado, maakt 12 procent van de bevolking gebruik van de fiets. Daarmee is Boulder volgens de onderzoekers één van de weinige steden in de Verenigde Staten die de positieve impact van fietsers op de verkeersveiligheid zou kunnen voelen. De resultaten van de studie kunnen volgens de wetenschappers belangrijke implicaties hebben voor het verkeersbeleid van de overheid.

“Uit een studie van de belangrijkste verkeersknooppunten in Boulder bleek dat het risico op aanrijdingen daalt naarmate het aantal fietsers toeneemt,” benadrukt onderzoeker Wesley Marshall, professor engineering aan het College of Engineering and Applied Science van de University of Colorado. “Op knooppunten met minder dan tweehonderd fietsers per dag werd een relatief hoog risico op ongevallen geregistreerd, maar boven die grens blijkt de verkeersveiligheid toe te nemen.” Een reden voor het fenomeen is volgens Marshall moeilijk te identificeren, al merkt hij op dat de aanwezigheid van een groter aantal fietsers de autochauffeur mogelijk tot een grotere alertheid kan aanzetten.

“Wanneer autobestuurders een groter aantal fietsers opmerken, treedt er volgens een aantal studies wellicht een gedragswijziging op,” voert professor Marshall aan. “Op dat ogenblik zou de chauffeur sneller geneigd zijn om onder meer bij het uitvoeren van manoeuvres uit te kijken naar mogelijke conflictsituaties met andere weggebruikers. Andere theorieën geven aan dat fietsers bewust kiezen voor de meest veilige routes en locaties.” Marshall zegt echter te vermoeden dat er nog andere factoren schuilgaan achter het fenomeen. Die elementen moeten volgens de onderzoeker bij een vervolgstudie naar voor kunnen worden gebracht.

De resultaten van de studie hebben volgens Wesley Marshall echter belangrijke impacties voor het beleid. “Steden met een grotere fietspopulatie realiseren een betere verkeersveiligheid,” merkt hij op. “Dat geldt niet alleen voor de fietsers zelf, maar ook voor alle andere weggebruikers. Initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren en veiliger te maken, zouden dan ook ten goede kunnen komen aan de totale verkeersveiligheid.”

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, verkeer |  Facebook |