10-08-17

Europese luchthavens zien sterke groei passagiersaantallen

De Europese luchthavens hebben tijdens de eerste helft van dit jaar gemiddeld 9 procent meer passagiers ontvangen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van sectorganisatie Airports Council International Europe. Daarbij wordt gewag gemaakt van een indrukwekkende groei, die wordt gedreven door een combinatie van eenmalige en structurele elementen. Onder meer wordt gesproken over een heropleving na de negatieve impact van terroristisch aanslagen vorig jaa, terwijl ook gewezen wordt op een sterke vraag vanuit Rusland en Turkije, een aanhoudende verbetering van de economie en voordelige olieprijzen, die consistent onder het niveau van 55 dollar per vat bleven

In de Europese Unie kon een groei met 8,7 procent worden gemeld. Daarbij konden de Benelux, Cyprus, Malta, Portugal, Estland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Hongarije en Kroatië een dubbelcijferige toename laten optekenen. De landen buiten de Europese Unie lieten een gemiddelde groei met 9,9 procent optekenen. Daar boekten Albanië, Georgië, Moldavië, Montenegro en Oekraïne een stijging met meer dan 20 procent. De vijf drukste luchthavens van Europa lieten een gemiddelde groei met 4,3 procent optekenen, aangevoerd door Amsterdam-Schiphol (8,7 procent), Paris-Charles de Gaulle (5,2 procent), Frankfurt (4,5 procent ) en London-Heathrow (3,9 procent). Istanbul-Atatürk viel echter met 1,1 procent terug.

Er wordt echter opgemerkt dat de sterkste groei zich op kleinere en middelbare luchthavens situeert. De sterkste vooruitgang werd opgetekend in Keflavik (39,7 procent), gevolgd door Sint-Petersburg (26 procent), Kiev (29,4 procent), Antalya (29,2 procent), Warschau (24,7 procent), Brussel (23,4 procent), Larnaca (22,7 procent), Lissabon (22,3 procent), Praag (21 procent) en Napels (20,5 procent). De grootste terugval werd opgetekend op kleinere luchthavens, waar minder dan vijf miljoen passagiers per jaar worden ontvangen. Olivier Jankovec, directeur-generaal van ACI-Europe, maakte gewag van het sterkste halfjaar in meer dan een decennium. Hij waarschuwde wel voor een potentiële impact van de brexit.

Lees Verder

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchthaven |  Facebook |

Email-campagnes bereiken 80 procent geadresseerden

Email-campagnes bereiken gemiddeld 80 procent van de geadresseerden. De rest komt terecht in spamfolders of wordt geblokkeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Return Path in acht landen. Er wordt echter opgemerkt dat tussen verschillende opvallende afwijkingen kunnen worden opgetekend. De hoogste score werd opgetekend in Australië en Canada (90 procent), gevolgd door Groot-Brittannië (84 procent), Frankrijk en Spanje (82 procent). In Duitsland en Brazilië wordt echter één of vijf bestemmelingen niet bereikt, want daar werd slechts een score van 79 procent opgetekend. In de Verenigde Staten daalt dat cijfer nog verder tot 77 procent.

“Er kon bij het bereik van email-campagnes het voorbije jaar weliswaar een lichte verbetering worden opgemerkt, maar toch blijkt dat de adverteerders nog steeds een belangrijk deel van hun doelpubliek missen en dan ook met een dreigend omzetverlies worden geconfronteerd,” benadrukt George Bilbrey, president van Return Path. Er wordt aan toegevoegd dat door de mailbox-providers steeds sterkere email-filters worden gehanteerd, zodat hun gebruikers alleen de boodschappen krijgen bezorgd die aan hun behoeften of interesses beantwoorden. Anderzijds werd vastgesteld dat Canada het best presteert met verdwenen emails (7 procent), terwijl Australië het laagste spamniveau (1 procent) kent.

Uit het onderzoek bleek nog dat de sector van banken en financiële diensten met een bestelniveau van 94 procent de beste prestaties laat optekenen, gevolgd door productie en distributie (92 procent) en toerisme (90 procent). De laagste scores werden geregistreerd in het onderwijs, de overheid en de non-profit (76 procent). Sociale platformen en dating halen een score van 77 procent, net zoals de autosector. De sterkste vooruitgang werd gemeld bij verzekeringen, waar een stijging met 13 punten tot 89 procent kon worden geregistreerd. Ook de autosector liet een stijging met 11 punten tot 77 procent registreren. Bij technologie, software en internet was er sprake van een toename met 10 procent tot 85 procent.

Anderzijds werd de zwaarste achteruitgang gemeld bij kleding, die 8 punten tot 85 procent moest prijsgeven. De sector huishouden en woninginrichting viel met 7 punten terug tot 87 procent.

Lees verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Hogere morele doelstelling verdedigt politieke leugens

Politici blijken vaak gemakkelijker weg te komen met een verdraaiing van de waarheid en zelfs met regelrechte leugens. Die opmerkelijke tolerantie moet worden toegeschreven aan een gedeeld geloof in de morele waarde van bepaalde politieke standpunten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. De leugens worden volgens de onderzoekers door de volgelingen van een politicus blijkbaar benaderd als een aanvaardbare en mogelijk zelfs noodzakelijke strategie om een hogere morele doelstelling te kunnen bereiken. Daardoor kunnen politici zich volgens de onderzoekers echter ook lenen tot corrupt gedrag zonder daaronder - in de ogen van hun supporters - imagoverlies te lijden.

“Uit de studie kan worden afgeleid dat het publiek in een algemeen eerlijkheid weliswaar als een positieve waarde bestempelt, maar onder bepaalde omstandigheden toch leugens kan tolereren,” betoogt onderzoeksleider Allison Mueller, psychologe aan de University of Illinois. “Een dergelijke tolerantie kan vooral worden vastgesteld wanneer er sprake is van een gemeenschappelijk moreel doel dat door spreker en toehoorder wordt gedeeld. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de verdediging van tegengestelde standpunten, ongeacht het waarheidsgehalte van de gepresenteerde stellingen, dreigt te zullen worden veroordeeld.”

Volgens de onderzoekers kunnen uit de studie twee essentiële conclusies over het moreel mandaat naar voor worden geschoven. “Een morele overtuiging en niet de rechtvaardigheid van de gehanteerde procedures, kan een bepalende impact hebben op de perceptie van het publiek over een individu dat normoverschrijdend gedrag vertoont om gewenste doelstellingen te verwezenlijken,” wordt er opgemerkt. “Tevens moet worden vastgesteld dat het publiek zich niet weliswaar niet bereid toont om zwaar wangedrag van anderen voor moraliserende doelen te tolereren, maar wel een relatieve tolerantie kan tentoonspreiden tegenover inbreuken zoals leugens.”

Lees Verder

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leugens |  Facebook |

Mannelijke werknemer sneller vatbaar voor mentaal gezondheidsprobleem

Mannen blijken door werkomstandigheden voor mentale gezondheidsproblemen gevoeliger dan hun vrouwelijke collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Mind bij meer dan vijftienduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 32 procent van de mannelijke werknemers gewag gemaakte van mentale gezondheidsproblemen door problematische werkomstandigheden, maar bij hun vrouwelijke collega’s valt dat cijfer terug tot 19 procent. Anderzijds wordt opgemerkt dat 43 procent van de vrouwen ooit wegens mentale gezondheidsproblemen ziekteverlof heeft opgenomen, tegenover slechts 29 procent bij de mannelijke respondenten.

“Tevens kan een verschil worden opgemerkt bij het gevoel over de mogelijkheden om de problemen op de werkvloer ter sprake te brengen,” zegt Emma Mamo, hoofd arbeidsplaats-welzijn bij Mind. “Bij de vrouwelijke respondenten bleek immers dat 38 procent van mening is dat de cultuur op de werkvloer hen toelaat over hun mentale gezondheid te praten, maar bij mannen valt dat cijfer terug tot 31 procent. Veel mannen werken dan ook in een industrie waar nog steeds een macho-cultuur overheerst of waar een concurrerende omgeving bestaat die het moeilijker maakt om openlijk over problemen te praten.”

Het is volgens Emma Mamo dan ook zorgwekkend dat vele mannen blijkbaar niet in staat zijn om met hun managers te praten over de impact die de arbeid heeft op hun welzijn. “Nog erger is dat weinigen de moed hebben om de noodzakelijk tijd te nemen om te kunnen herstellen,” benadrukt Mamo. “Het onderzoek toont aan dat de meerderheid van de managers zich bereid toont om werknemers met mentale problemen te ondersteunen, maar er kan alleen hulp worden geboden wanneer men van een potentieel probleem op de hoogte wordt gebracht.”

Uit een recent onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) bleek dat één op drie werknemers mentale gezondheidsproblemen toegeeft, terwijl 23 procent van mening is dat hun organisatie het welzijn van de werknemers onvoldoende ernstig neemt.

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Ook directiekamers Britse ondernemingen gevoelig voor brexit

De brexit kan ook in de directiekamers van grote Britse ondernemingen voor belangrijke problemen zorgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Opal Transfer naar de samenstelling van de bestuursraden van de honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven. In totaal werden daarbij 1.069 directeurs geteld, waarvan echter 26 procent afkomstig bleek uit het buitenland. De Europese Unie levert 14 procent van de volledige bestuursraden van de grote Britse ondernemingen. Het beleid van de Britse regering tegenover buitenlandse werknemers kan volgens Opal Transfer dan ook belangrijke consequenties hebben voor de elite van de Britse economie.

“Door de brexit dreigen ook de bestuursraden van het Britse bedrijfsleven met een braindrain geconfronteerd te worden,” benadrukt Gita Petkevica, managing director van Opal Transfer. “De resultaten van de studie dat Groot-Brittannië bijzonder afhankelijk is van talent uit de Europese Unie. De brexit en striktere regels op immigratie zouden dan ook bijzonder nadelig kunnen uitvallen voor de Britse economie.” Er wordt op gewezen dat een aantal Britse bedrijven met een bijzonder uitgesproken bestuursraad werken. Onder meer wordt erop gewezen dat bij International Air Group (IAG) 50 procent van de directieleden buitenlander zijn. Ook bij AstraZeneca en Vodafone worden cijfers van respectievelijk 45 procent en 31 procent gemeld.

“De Britse regering moet dan ook actie ondernemen om te beletten dat zijn bedrijfsleven niet langer toegang zou krijgen tot hoogwaardig bestuurstalent,” aldus nog Gita Petkevica. “De Britse overheid moet beseffen welke economische bijdrage Europeanen aan het land leveren. Elke dag wordt verteld over het belang en de waarde van diversiteit voor zakelijk succes, maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat Groot-Brittannië op het punt staat één van zijn belangrijkste diversiteitstroeven - zijn burgers uit de Europese Unie - uit handen te geven. Er worden wel uitzonderingen voorzien, maar geïnteresseerde kandidaten zouden door deze mentaliteit kunnen worden afgeschrikt.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

Griekenland wil Europese bescherming voor zijn yoghurt

Griekse yoghurt moet een geografische bescherming krijgen. Dat heeft Evangelos Apostolou, de Griekse minister van landbouw, gemeld. Apostolou kondigde de oprichting aan van een werkgroep, op initiatief van de Association of Greek Breeders, die de technische details moet uitwerken voor een aanvraag voor de registratie van de Griekse yoghurt als een geografisch beschermd product bij de Europese Unie. De bescherming moet onder meer een aanslepend conflict met Polen oplossen. Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor gezondheid, erkende dat het gebruik van de term Griekse yoghurt voor producten uit andere landen consumenten zou kunnen misleiden en tot een oneerlijke concurrentie zou kunnen leiden.

“Er wordt een volgende belangrijke stap genomen om de traditionele Griekse yoghurt, die voor zijn unieke kwaliteit op de Europese en internationale markt beroemd is, te beschermen,” benadrukt minister Apostolou. “Met de maatregel moet bovendien het inkomen van de Griekse yoghurt-producenten en hun leveranciers van grondstoffen kunnen worden gegarandeerd.” Takis Peveretos, voorzitter van de Association of Greek Breeders, benadrukte dat de bescherming belangrijke voordelen zou opleveren voor het product, dat door de toenemende interesse bij het publiek steeds meer het doelwit van namaak door andere landen blijkt te worden.

Griekenland is al zwaar ontgoocheld door het gebrek aan bescherming voor zijn traditionele fetakaas in de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada en reageert volgens waarnemers dan ook bijzonder sterk tegen pogingen van andere landen om uit Griekse producten profijt te halen. Onder meer botste het land vorig jaar met Polen, dat een aantal eigen producten met verwijzingen naar Griekse origines op de markt had gebracht. De Griekse yoghurt geniet binnen de Europese Unie weliswaar geen geografische bescherming, maar wordt wel gedekt door de regel dat voedingslabels consumenten niet over identiteit of origine mogen misleiden.

Lees Verder

13:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Brouwer AB InBev start een samenwerking met zijn Turkse sectorgenoot Anadolu Efes. Door de operatie zullen beide partijen hun activiteiten in Rusland en Oekraïne combineren. Dat heeft AB InBev bekend gemaakt. Door de overname van SABMiller heeft AB InBev een belang van 24 procent verworven in Anadolu Efes, de grootste brouwer van Turkije. De combinatie moet de concurrentiepositie van de merken van beide groepen in Rusland en Oekraïne versterken. De gecombineerde activiteiten zouden volledig in de boeken van Anadolu Efes worden opgenomen. De joint-venture zal worden geleid door Dmitry Shpakov, huidig topman van AB InBev in Rusland en Oekraïne.

De Belgische fiscus is een onderzoek gestart naar het internetbedrijf Google. De onderneming zou in België mogelijk onvoldoende belastingen hebben betaald. Dat heeft de krant Le Soir gemeld. Opgemerkt wordt dat Google in werkelijkheid in België een hogere omzet gerealiseerd dan fiscaal is aangegeven. Er wordt aan toegevoegd dat Google over het voorbije jaar een omzet van 32 miljoen euro had aangegeven, waarop een winst van 1,9 miljoen euro werd gerealiseerd. Uiteindelijk betaalde het bedrijf daarop 740.404 euro belastingen. Volgens ramingen zou Google in realiteit een jaaromzet van meer dan 220 miljoen euro hebben gerealiseerd. Verwacht wordt dat beide partijen een overeenkomst zullen bereiken.

Het Amerikaanse entertainmentbedrijf Walt Disney heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 14,24 miljard dollar, tegenover 14,28 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 9 procent tot 2,37 miljard dollar. Vooral bij de televisiedivisie worden matige prestaties gemeld. Vooral het sportkanaal ESPN bleek abonnees te verliezen. De winst in de divisie viel met 23 procent terug. Daarentegen kon in de afdeling themaparken een winstgroei met 18 procent worden gemeld. Onder meer wordt gewag gemaakt van een sterke interesse voor het nieuwe themapark dat vorig jaar in Shanghai werd geopend. In Florida en Californië worden uitbreidingen gepland.

Zuid-Korea voert een belasting op robots in. Daarmee moet de impact van de automatisering op de nationale arbeidsmarkt worden opgevangen. Zuid-Korea is daarmee het eerste land ter wereld dat een fiscale heffing op de introductie van robots invoert. Er is weliswaar geen sprake van een rechtstreekse belasting, want de maatregel wordt doorgevoerd door een verlaging van de fiscale aftrek bij investeringen in geautomatiseerde machines. De maatregel zou mogelijk al eind dit jaar kunnen worden ingevoerd. Ook in andere landen is al gesproken over een belasting op robots. Onder meer Bill Gates stelde de maatregel al voor om het verlies aan banen door de robotisering op te vangen.

Het Italiaanse modehuis Gucci heeft bij de rechtbank in Californië een klacht tegen de Amerikaanse kledingketen Forever21 neergelegd. Forever21 wordt ervan beticht de ontwerpen van Gucci te hebben gedupliceerd. Daardoor maakt de Amerikaanse keten zich volgens Gucci schuldig aan oneerlijke concurrentie, aangezien de ontwerpen tegen aanzienlijk goedkopere prijzen in veelvoud worden geproduceerd. Gucci zegt ook niet geassocieerd te willen worden met kleding van lage kwaliteit. Forever21 had eerder al verzet aangetekend tegen de eis van het Italiaanse modehuis om de gecontesteerde ontwerpen uit handel te nemen. Tevens wordt gemeld dat Gucci geen alleenrecht heeft op de bewuste designs.

Golfstaat Qatar zal binnenkort bezoekers uit meer dan tachtig landen toelaten zonder dat die eerst een visum moeten aanvragen. Reizigers uit de bewuste landen, waaronder België, zullen alleen nog een gewoon paspoort nodig hebben. De versoepeling zou kaderen in de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal, dat over vijf jaar in Qatar zal worden georganiseerd. Volgens waarnemers is de maatregel echter ook een reactie op de boycot die een aantal andere Arabische landen tegen Qatar hebben geïntroduceerd. Daardoor staat onder meer het toerisme in Qatar, dat in grote mate gedragen werd door bezoekers uit landen die aan de boycot deelnemen, onder druk. Qatar hoopt op meer toeristen uit andere landen.

De Amerikaanse voedingsgroep Kraft Heinz heeft een samenwerking met mediafiguur Oprah Winfrey gestart. De collaboratie moet een nieuwe reeks soepen en bijgerechten van de voedingsgroepen promoten. De nieuwe collectie wordt als een lijn voedzame en gezonde producten, zonder gebruik van kunstmatige smaakstoffen, op de markt geplaatst. Winfrey zou ook bij de voorbereiding van de recepten zijn betrokken. Kraft Heinz hoopt met de samenwerking te kunnen profiteren van de grote populariteit die Oprah Winfrey geniet. Het nieuwe initiatief kadert ook in de eerdere activiteiten die Winfrey in het verleden al met het merk Weight Watchers, waarin de televisiefiguur een belang van 10 procent heeft genomen, heeft opgezet.

De supermarktgroep Ahold Delhaize heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van ruim 16 miljard euro, tegenover 15,5 miljard euro inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst nam echter met 11,4 procent toe tot 626 miljoen euro. Vooral in de Verenigde Staten konden goede resultaten worden opgetekend. In België diende daarentegen een winstdaling met 6,8 procent tot 68 miljoen euro te worden genoteerd, terwijl de omzet status-quo bleef op 1,3 miljard dollar. Dick Boer, chief executive van Ahold Delhaize, merkt wel op dat de Belgische divisie belangrijke investeringen doet in de vernieuwing van zijn winkels, waardoor een gedeelte van de winst wordt opgeslorpt.

De mediagroep Talpa van John de Mol doet geen verdere inspanningen om het uitgeefconcern Telegraaf Media Groep (TMG) over te nemen. Dat heeft Talpa gemeld. Telegraaf Media Groep wordt overgenomen door de Vlaamse groep Mediahuis en investeerder VP Exploitatie, die de familiale aandeelhouders van het Nederlandse uitgeefconcern vertegenwoordigt. Talpa ondernam de voorbije maanden een poging om die transactie te dwarsbomen en zelf de hand op Telegraaf Media Groep te kunnen leggen, maar op het einde van de aanmeldingstermijn van het openbare bod bleek Talpa daarvoor onvoldoende aandelen in bezit te hebben. Mediahuis en VP Exploitatie hadden begin juli al een participatie van 64,66 procent gemeld.

De Nederlandse bank ABN Amro heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een operationeel inkomen gerealiseerd van ruim 2,49 miljard euro, tegenover 2,2 miljard euro dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst liep van 391 miljoen euro op naar 960 miljoen euro. Die toename moet wel gedeeltelijk worden toegeschreven aan een boekwinst van 200 miljoen euro die werd gerealiseerd op de verkoop van de Aziatische divisie private banking. Daarnaast wordt gewezen op de impact van een aantal kostenreducties. Tevens werd gewag gemaakt van een stijgend rendement op het eigen vermogen, terwijl eveneens geprofiteerd kon worden van de groei van de Nederlandse economie en de aantrekkende huizenmarkt.

Het Duitse chemieconcern Basf heeft beslist om zijn Europese vergunning voor het gebruik van fipronil als pesticide, die eind september afloopt, niet te verlengen. Fipronil is in opspraak gekomen bij de recente problemen rond besmette eieren, maar daarmee heeft de beslissing van Basf naar eigen zeggen geen enkel verband. Gesproken wordt over economische overwegingen. Fipronil werd dertig jaar geleden ontwikkeld door de Franse groep Rhône-Poulenc. Basf verwierf veertien jaar geleden de rechten op het product, dat onder meer gebruikt wordt voor de verdelging van mieren, kakkerlakken en termieten. Fipronil mag in de Europese Unie gebruikt worden in de diergeneeskunde, insecticide en pesticide.

Het Franse telecombedrijf Altice overweegt een bod op het Amerikaanse concern Charter Communications. Dat hebben een aantal media gemeld. Door de overname zou Altice zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten verder willen versterken. De combinatie zou een onderneming met een waarde van 200 miljard dollar creëren. Patrick Drahi, topman van Altice, uitte twee jaar geleden al de ambitie om zijn positie op de Amerikaanse markt te versterken. Ook het Japanse telecombedrijf Softbank heeft al interesse in Charter uitgesproken. Er is echter geen zekerheid dat één van de voorstellen door Charter Communication, dat voor 20,5 procent in handen is van Liberty Media, zal worden aanvaard.

De Belgische verzekeraar Ageas heeft tijdens de eerste helft van dit jaar 20,5 miljard euro inkomsten gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die stijging is volledig toe te schrijven aan de tak levensverzekeringen, die vooral een sterke groei liet optekenen in China. In België daalden de premie-inkomsten met 17 procent. De verzekeraar boekte uiteindelijk een nettowinst van 284 miljoen euro, tegenover een verlies van 67 miljoen euro de eerste helft vorig jaar, toen echter een schikking met gedupeerde aandeelhouders van Fortis, voorloper van Ageas, moest worden geboekt. Bij de verzekeringsactiviteiten kon een winstgroei met 12 procent tot 445 miljoen euro worden gemeld.

In Nederland heeft de curator van het failliete internetbedrijf Ebcon een claim van 55 miljoen euro ingediend tegen drie gewezen bestuurders van de onderneming. Ebcon was rond de eeuwwisseling actief als aannemer van KNPQwest, dat plannen had voor de aanleg van een glasvezelnetwerk tussen meer dan zestig Europese steden. Ebcon werd geselecteerd voor de aanleg van het netwerk. KPNQwest ging uiteindelijk failliet en ook Ebcon zette zestien jaar geleden de activiteiten stop. De curator heeft nu geconcludeerd dat drie voormalige bestuurders van Ebcon zichzelf zouden hebben verrijkt en financiële middelen voor de aanleg van glasvezelverbindingen voor zichzelf zouden hebben gehouden.

De Britse autobouwer Jaguar Land Rover, onderdeel van de Indiase groep Tata Motors, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,6 miljard pond. Dat betekende een stijging met 244 miljoen pond tegenover dezelfde periode vorig jaar. De autoverkoop steeg met 3,5 procent tot bijna 137.500 exemplaren. Vooral in China en Noord-Amerika kon gewag worden gemaakt van een sterke groei, terwijl in Europa een status-quo werd opgetekend. In Groot-Brittannië diende echter een daling werden opgetekend. Uiteindelijk realiseerde de Britse constructeur een winst van 595 miljoen pond, tegenover een positief resultaat van 399 miljoen pond dezelfde periode vorig jaar.

09:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |