12-05-14

Houding overheid heeft belangrijke impact op succeskansen terrrorisme

Terrorisme kan tijdens burgeroorlogen voor rebellengroepen een succesvolle strategie zijn, maar dat lukt alleen wanneer de overheid niet op een gepaste manier reageert. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University op basis van een analyse van burgeroorlogen de voorbije twee decennia in Afrika. Opgemerkt wordt dat gewelddadige reacties op terrorisme vooral geneigd zijn om het conflict te verlengen. Indien de regeringen echter gebruik maken van onderhandelingen of andere strategieën worden gevolgd, is er volgens de onderzoekers een grotere kans om een vreedzame oplossing te vinden.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme |  Facebook |

Facebook belangrijkste sociale platform voor verwijzing naar nieuwssites

Facebook is verantwoordelijk voor meer verwijzingen naar nieuwssites en andere media dan alle andere social media gecombineerd. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Quantcast. De onderzoekers stelden vast dat Facebook 24 procent van de verwijzingen naar de tweehonderdvijftig grootste uitgevers van nieuws en entertainment vertegenwoordigt, tegenover 7 procent voor Twitter en 2 procent voor Pinterest. De onderzoekers voegen er aan toe dat sociale media inmiddels het belangrijkste mobiele platform, ten nadele van zoekmachines, zijn geworden voor verwijzingen naar uitgevers van nieuws en entertainment.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, nieuws |  Facebook |

Opleidingsniveau ouders heeft belangrijke impact op werkgeheugen

Verschillen in het werkgeheugen op tienjarige leeftijd blijven aanhouden tot het einde van de adolescentie. Bovendien blijkt het opleidingsniveau, dat een belangrijke basis vormt voor de socio-economische status, een belangrijke impact te hebben op de prestaties van het werkgeheugen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania en de West Chester University. Het feit dat het opleidingsniveau van de ouders een impact heeft op het werkgeheugen, biedt volgens de onderzoekers ook de mogelijkheid om strategieën te ontwikkelen die deze cognitieve prestaties zouden kunnen verbeteren.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgeheugen |  Facebook |

Bedrijven moeten aan medewerkers ruimte bieden voor vrijwilligerswerk

Managers moeten beseffen een belangrijk voordeel te kunnen creëren door aan werknemers de mogelijkheid te bieden vrijwilligerswerk te doen. Er moet zelfs overwogen worden om werknemers extra vakantie toe te staan om in vrijwilligerswerk te investeren. Dat is de conclusie van een rapport van de denktank Demos. Aangevoerd wordt dat deze strategie concreet kan leiden tot lagere opleidingskosten, een betere relaties met de gemeenschap en een hogere productiviteit. Onder meer werd vastgesteld dat 61 procent van de ondervraagde werknemers toegeeft door een deelname aan een vrijwilligersprogramma ook op de werkvloer een hoger productieniveau te halen.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijwilligerswerk |  Facebook |

Online retailers moeten productbesprekingen prominente plaats geven

Online retailers moeten productbesprekingen een centrale plaats bieden op hun websites. Dat zegt Jan Vels Jensen, chief marketing officer van consultant Trustpilot. Door het tonen van reviews op hun websites, sturen de online retailers volgens hem een positief signaal naar potentiële klanten dat het bedrijf zorg dragen voor dienstverlening en dat hun services vertrouwd kunnen worden. Websites die getuigenissen van consumenten publiceren, kunnen zich volgens Jensen van de concurrentie onderscheiden. Door de publicatie van authentieke getuigenissen van klanten, zullen volgens Jensen bezoekers gemakkelijker in klanten kunnen worden omgezet.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: productbesprekingen |  Facebook |

China wordt wereldwijd marktleider in mobiel gamen

De Chinese markt voor mobiele games zal dit jaar een omzet realiseren van 3 miljard dollar. Daarmee dreigt China het marktleiderschap van de Verenigde Staten in het gedrang te brengen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Superdata Research. Aangevoerd wordt dat de markt voor mobiele games in de Verenigde Staten dit jaar een omzet zal laten optekenen van 3,2 miljard dollar. De markt kent in de Verenigde Staten volgens het rapport echter een gevoelig tragere groei dan in China. Er wordt aan toegevoegd dat de Amerikaanse markt voor mobiele games een verzadigingspunt lijkt te benaderen. De wereldwijde markt voor mobiele games zal dit jaar een omzet realiseren van 20 miljard dollar.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile games |  Facebook |

Nuluren confronteren werknemers met een gevoel van uitsluiting

Werknemers met nuluren-contracten hebben vaak het gevoel uitgesloten te worden van werkzekerheid, rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en de vertrouwensrelatie die met permanente arbeidscontracten worden geassocieerd. Dat blijkt uit een rapport van de Britse overheidsorganisatie Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) op basis van telefoon-oproepen door werknemers met nuluren-contracten op hulplijnen van de organisatie. Er wordt aan toegevoegd dat de betrokkenen vaak bang zijn om op zoek te gaan naar ander werk, uurroosters af te wijzen of informatie in te winnen over hun arbeidsrechten. Deze problemen kunnen volgens Acas belangrijke schade toebrengen aan het vertrouwen en de arbeidsverhoudingen.

Brendan Barber, voorzitter van Acas, merkt op dat aan nuluren-contracten ook vaak exclusiviteits-voorwaarden worden gekoppeld, waardoor geen opdrachten voor andere werkgevers kunnen worden uitgevoerd. Daardoor is het voor de betrokkenen volgens Barber onmogelijk om bijkomende arbeidsprestaties te leveren en hun inkomen te verhogen. “Die exclusiviteit blijkt nochtans door de betrokkenen niet als een cruciaal probleem te worden beschouwd,” merkt Barber op. “Daarentegen blijkt het gevoel van uitsluiting zwaar te wegen op werknemers die zich met nuluren-contracten tevreden dienen te stellen. Ook de onzekerheid over het statuut en de verdere toekomst blijkt als een zware last ervaren te worden.”

Nuluren-contracten bleken ook een aantal belangrijke neveneffecten te kunnen hebben. Een aantal betrokkenen gaf aan dat ook de carrière-kansen van hun partner door het nuluren-contract worden beperkt. Door de wisselende agenda van de nuluren-werkers zou het immers bijzonder moeilijk worden om een weekplanning te maken. Dat zou het onder meer moeilijk maken om degelijke afspraken te maken rond onder meer kinderzorg en het voor de partner bijzonder lastig wordt om ook de eigen werkdag af te stellen op het nuluren-contract van zijn levensgezel. De nuluren-werkers geven aan dat de structuur van hun werkweek telkens weer een verrassing is. Ook de planning van een financieel budget zou moeilijk worden.

“Er moet verder worden onderzocht welke impact nuluren-contracten kunnen hebben,” benadrukt Brendan Barber dan ook. “Ook moet worden aangestuurd op een debat over de vereisten van goede relaties tussen werkgever en werknemer in deze alternatieve vormen van tewerkstelling. Daarbij mag niet alleen worden gekeken naar factoren zoals salarissen en arbeidsvoorwaarden, maar ook naar de verhoudingen tussen de opdrachtgever en zijn medewerkers en de bescherming van de traditionele professionele normen en waarden.”

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nuluren |  Facebook |