04-08-14

Stereotypes zijn onvermijdelijke consequentie van sociale informatie

Culturele stereotypes zijn de onbedoelde, maar onvermijdelijke consequentie van het delen van sociale informatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Aberdeen. Opgemerkt wordt dat de informatie oorspronkelijk een toevallig en complex geheel vormt dat moeilijk te onthouden is, maar door de opeenvolgende communicaties in een keten van individuen uiteindelijk evolueert tot een eenvoudig systeem van categorie-omschrijvingen die gemakkelijk kunnen worden geleerd. Er wordt aan toegevoegd dat stereotypes negatieve consequenties kunnen hebben, maar het individu ook helpen om een beter inzicht te verwerven in zijn omgeving.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijfsbeleid kan veel inspiratie halen in de militaire sector

De militaire sector kan bedrijven bijzonder veel leren op het gebieden van leiderschap, doelstellingen en strategieën op langere termijn. Dat zegt Mark Norton, vice-president van het bedrijf Symantec, gespecialiseerd in informatica-beveiliging. Volgens Norton, die zelf een carrière van bijna twintig jaar in het Amerikaans leger uitbouwde, wordt in de militaire sector inmiddels een veel innovatiever filosofie over leiderschap wordt gehanteerd dan algemeen wordt verondersteld. Hij voegt er aan toe dat de ontwikkeling van een efficiënt leiderschap automatische de goede prestaties van de organisatie zal garanderen.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven hebben weinig vertrouwen in leiderschaps-pijplijn

Slechts een minderheid van de bedrijven zegt een efficiënt systeem uitgebouwd te hebben om leiderschapstalent te identificeren en ontwikkelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Right Management bij meer dan tweeduizend personeelsverantwoordelijken. De onderzoekers stellen dat de bedrijven in hun organisatie onvoldoende platformen hebben voorzien om toekomstige leiders te ontwikkelen. Daardoor dreigen de ondernemingen volgens de consulent vaak met een tekort aan talent of een mismatch in leiderschapsfuncties geconfronteerd te worden. Slechts 14 procent van de ondervraagde bedrijven blijkt een efficiënte pijplijn voor talent te hebben gecreëerd.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Slechts één op drie digitale portefeuilles daadwerkelijk gebruikt

Hoewel meer dan acht op de tien smartphone-gebruikers over een digitale geldbeugel beschikt, blijkt slechts 33 procent van de technologie daadwerkelijk gebruik te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Thrive Analytics bij meer dan tweeduizend Amerikaanse achttienplussers. Er wordt echter aan toegevoegd dat er tussen de diverse demografische groepen een aantal opmerkelijke verschillen kunnen worden vastgesteld. Onder meer blijkt dat 80 procent van de gebruikers van digitale geldbeugels zich situeert in de leeftijdsgroep tussen achttien en drieënveertig jaar. Bovendien blijkt de gebruikersgroep ook voor 57 procent uit mannen te bestaan.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kwart van wereldwijde arbeidspopulatie verandert van werkgever

Over een periode van vier jaar zullen wereldwijd 192 miljoen werknemers van baan veranderen. Daarmee bereikt het personeelsverloop een niveau van 23,4 procent. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Hay Group bij personeelsverantwoordelijken van meer dan driehonderd bedrijven over de hele wereld. De resultaten maken volgens de onderzoekers duidelijk dat het engagement en behoud van werknemers voor de ondernemingen steeds belangrijker wordt. Er wordt aan toegevoegd dat 84 procent van de respondenten toegeeft dat bedrijven in de toekomst anders zullen moeten omgaan met het engagement van werknemers, maar slechts 25 procent blijkt daarvoor al de nodige initiatieven genomen te hebben.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Uitgebreidere zoekopdrachten rond bedrijven en politiek voorspellen beurscrisis

Zoekopdrachten kunnen vooraf wijzen op een dreigende beurscrisis. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Warwick Business School en de Boston University. Vastgesteld werd dat een toename van de frequentie in de zoekopdrachten naar bedrijven en politiek aan een daling op de beurzen vooraf gaan. Er wordt op gewezen dat de grotere zoekactiviteit een toenemende bezorgdheid over de economie weerspiegelt, waardoor het vertrouwen in de waarde van aandelen terugvalt en ook de bereidheid terugvalt om op de beurzen hogere prijzen te betalen. Er kunnen volgens de wetenschappers dan ook algoritmes worden ontwikkeld die toelaten om beursdalingen te voorspellen.

“Een analyse van zoekopdrachten kan helpen om waarschuwingssignalen te detecteren voor een aantal gebeurtenissen in de reële wereld,” voert onderzoeksleider Chester Curme, datawetenschapper aan de Warwick Business School, aan. “Zoekmachines registreren nagenoeg alle interesses van het publiek. Een weerslag van die zoekopdrachten biedt de mogelijkheid om een inzicht te verwerven in de online verzameling van informatie voor beslissingen die in de reële wereld moeten worden genomen. Een analyse van de zoekopdrachten biedt dan ook een opportuniteit om te anticiperen op het gedrag van grote groepen mensen. Cruciaal is daarbij echter de bepaling van de relevante zoekwoorden.”

In een eerder onderzoek toonde Curme samen met zijn collega’s Tobias Preis, Suzy Gracht en Eugene Stanley aan dat het gebruik van informatie uit Google en Wikipedia kan worden gebruikt om bewegingen op de beurzen te voorspellen. “Die resultaten waren echter exclusief gebaseerd op financiële informatie,” voert Curme aan. “Het nieuwe onderzoek toonde echter aan dat het gebruik van een bredere waaier zoekopdrachten kan worden gebruik om dreigende beurscrisissen te identificeren. Daarbij bleek dat een grotere activiteit in politieke en zakelijke termijn een waarschuwing kunnen zijn voor dalende beursnoteringen in de nabije toekomst.”

Zoekopdrachten rond onder meer weersvoorspellingen of muziek bleken daarentegen geen enkele relatie te vertonen met marktbewegingen. “Het onderzoek toont echter aan dat in zoekmachines bredere waarschuwingen kunnen worden gevonden dan termen die exclusief met het gebeuren verband houden,” stipt Curme nog aan. Opgemerkt wordt nog dat dezelfde benadering kan worden genoteerd om ook buiten de financiële markten ander menselijk gedrag te voorspellen, zoals reacties op natuurrampen, protesten, criminaliteit, politieke verkiezingen of epidemieën. De onderzoekers willen ook relaties met informatie op andere online platformen, zoals Wikipedia, Twitter en Flickr, bestuderen.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werknemers moeten af en toe kunnen ontsnappen

Werknemers zouden de kans moeten krijgen om enkele keren per jaar een ochtend-verlet te nemen. Dat zou een belangrijke besparing kunnen betekenen voor het ziekteverlet. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. Een flexibele werkcultuur is volgens de onderzoekers een optimale strategie om het fenomeen van het onterecht ziekteverlet tegen te gaan. Veel ondernemingen hebben volgens de consulent te weinig inzicht in de druk die deze afwezigheden op de prestaties van de organisatie kunnen hebben.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |