23-06-14

Sociale media belangrijke partner voor televisie

Ongeveer één op zes televisie-sessies tijdens primetime gaat gepaard met het gebruik van sociale media. De helft van die activiteit is ook daadwerkelijk gerelateerd aan de actuele televisie-content. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Council for Research Excellence (CRE) bij zestienhonderd Amerikaanse televisiekijkers. De onderzoekers stelden ook vast dat de sessies in sociale media sneller geneigd zijn om kijkers voor nieuwe televisie-programma’s aan te trekken dan voor bestaande shows. Daarnaast werd vastgesteld dat vooral zogenaamde specials met een grote activiteit in sociale media gepaard gaan, gevolgd door science-fiction, sport, film, reality en drama.

“Sociale media zijn voor een selecte groep televisie-kijkers duidelijk een tweede scherm geworden,” voert Beth Rockwood, voorzitter van het departement sociale media bij de Council for Research Excellence, aan. “Sociale marketing blijkt in de televisiesector vooral efficiënt te zijn in het genereren van conversaties rond nieuwe programma’s.” Uit het onderzoek blijkt nog dat vrouwen 58 procent van de totale sociale media-populatie voor het televisiescherm vertegenwoordigen. De mediaan-leeftijd van de populatie is vijfendertig jaar. Vastgesteld werd tevens dat op Twitter een jongere populatie wordt aangetroffen dan op Facebook.

Wel wordt opgemerkt dat de traditionele promotie-campagnes, zoals trailers, nog altijd drie keer efficiënter zijn in het aantrekken van interesse voor televisieprogramma’s dan sociale media. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 39,7 procent van de kijkers aangaf door een traditionele commercial tot een nieuw programma te zijn aangetrokken, terwijl 6,8 procent door sociale media zou aangezet worden om de show te bekijken. Bij lopende programma’s worden daarbij scores van respectievelijk 9 procent en 3,3 procent opgetekend. Verder blijkt 8,9 procent een nieuw programma bij het zappen te hebben ontdekt. Bij lopende shows daalt dat cijfer tot 6,1 procent.

De onderzoekers wijzen erop dat de bestaande uitzendschema’s eveneens een impact kan hebben op een nieuw programma. Er wordt immers aangegeven dat 10,2 procent van de ondervraagden een nieuw programma heeft ontdekt omdat de uitzending onmiddelijk op een bestaande show volgde.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, television |  Facebook |

Bescherming biodiversiteit is ook belangrijk voor mentale gezondheid

Het verlies aan biodiversiteit kan een belangrijke bedreiging vormen voor het welzijn en kan potentieel een belangrijke negatieve impact hebben op de mentale gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Reading. Opgemerkt wordt dat psychische stoornissen al een grote impact hebben op de maatschappij, maar die kost zou door het verlies aan biodiversiteit nog kunnen worden opgedreven.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, gezondheid |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De fabriek van tabaksproducent Van Nelle in Rotterdam is opgenomen op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Het gebouw is een ontwerp van de Nederlandse architect Leendert van der Vlugt en werd tijdens de tweede helft van de jaren twintig van de voorbije eeuw gebouwd. Inmiddels wordt de site onder de naam Van Nelle Fabriek al jaren gebruikt als kantoorruimte en locatie voor evenementen. De fabriek Van Nelle is het tiende erkende erfgoed van Nederland, naast onder meer de Waddenzee, de Amsterdamse grachten en Willemstad, de hoofdstad van het Caraïbische Curaçao. De erkenning bevestigt volgens Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, het belang van de stad op het gebied van architectuur.

De Amerikaanse groep Oracle, producent van bedrijfssoftware, heeft tijdens het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst gerealiseerd van 3,65 miljard dollar. Dat betekende een daling met 4,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 3 procent tot 11,3 miljard dollar. Opgemerkt wordt dat Oracle al gedurende elf kwartalen op rij een omzetgroei van minder dan 5 procent laat optekenen, ondanks de vele overnames die het bedrijf heeft gerealiseerd. Oracle kocht de voorbije tien jaar voor 50 miljard dollar een honderdtal bedrijven om de groei te stimuleren en nieuwe technologie te verkrijgen. Het bedrijf wordt echter geconfronteerd met een toenamen concurrentie van cloud-computing.

In Bulgarije is de Corporate Commercial Bank onder curatele van de financiële autoriteiten geplaatst. Dat heeft de Bulgaarse Centrale Bank bekend gemaakt. De bank diende de curatele van de autoriteiten te vragen om te beletten dat de instelling niet meer aan zijn financiële verplichtingen zou voldoen. De gouverneur van de Bulgaarse Centrale Bank had na de bekendmaking van de curatele de spaarders opgeroepen om kalm te blijven, zodat een bankrun zou kunnen worden vermeden, maar toch meldden vele klanten zich bij de bank aan om het geld van hun rekeningen te halen. De Corporate Commercial Bank is de vierde grootste bankinstelling van Bulgarije.

De politie in Zuid-Korea heeft familieleden van reder Yoo Byung-un, eigenaar van het gezonken passagiersschip Sewol, aangehouden. Onder meer de echtgenote, broer en zwager van de reder werden opgepakt. Er wordt hun onder meer fraude en verduistering ten laste gelegd, maar bovendien zou de reder met de hulp van zijn zwager erin geslaagd zijn voor de politie te verdwijnen. Bij het ongeval met de Sewol in april kwamen minstens driehonderd mensen op het leven. Bij het onderzoek naar de ramp zouden echter ook frauduleuze praktijken aan het licht zijn gekomen, maar Yoo Byung-un is op de vlucht geslagen. Er is een beloning van ongeveer 360.000 euro uitgeloofd voor informatie over de verblijfplaats van de magnaat.

Het Amerikaanse zonnepanelenbedrijf SolarCity neemt de onderneming Silevo, producent van zonnecellen, over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 200 miljoen dollar. Dat bedrag wordt met 150 miljoen dollar verhoogd indien een aantal vooropgestelde doelstellingen worden gehaald. De transactie laat SolarCity toe om zijn verticale integratie verder te zetten en minder afhankelijk te worden van buitenlandse toeleveranciers. Eerder kocht SolarCity, dat wordt gecontroleerd door ondernemer Elon Musk, ook al Zep Solar, een fabrikant van montagesystemen. SolarCity ontwikkelde zich de voorbije jaren tot de grootste installateur van zonnepanelen bij Amerikaanse gezinnen.

Vrouwen moeten beter worden beschermd tegen wraakporno. Dat heeft de Britse politica Maria Miller gezegd. Miller wil een wet die de politie de mogelijkheid zou bieden een vervolging in te stellen tegen mannen die na het einde van een relatie uit wraak intieme of vernederende foto’s van hun gewezen partners op het internet zouden plaatsen. Die praktijken zijn volgens Miller een vorm van seksueel geweld die de levens van vele vrouwen ruïneert. De politica merkt op dat wraakporno een snelgroeiende trend is. Inmiddels zouden in Groot-Brittannië al een dertigtal websites actief zijn waar mannen uit wraak expliciete beelden van hun voormalige partners kunnen publiceren.

Op duizenden locaties in Irak is militair schroot opgeslagen dat vervuild is met verarmd uranium. Ook dichtbevolkte gebieden zijn met het materiaal, dat kankerverwekkend is, gecontamineerd. Dat is de conclusie van een rapport van de Nederlandse vredesorganisatie Pax. Het schroot zou vooral bestaan uit tanks en pantservoertuigen die tijdens de Golfoorlogen zouden zijn vernield door uranium-houdende munitie. Volgens Pax heeft de internationale bezettingsmacht destijds weinig heeft gedaan om het gevaarlijke materiaal op te ruimen. Er wordt aan toegevoegd dat de Iraakse overheid niet over de nodige financiële middelen beschikte om die taak op zich te nemen.

Het is voor de grenswacht van de Verenigde Staten onmogelijk om de grote stroom kinderen op te vangen die dagelijks de Amerikaanse grens proberen over te steken. Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obama gezegd. Volgens de president proberen jaarlijks ongeveer 47.000 kinderen illegaal het grondgebied van de Verenigde Staten te betreden. Hij voegt er echter aan toe dat de Amerikaanse opvangcentra die stroom niet kunnen opvangen, waardoor de kinderen veel te lang in overvolle grensposten op een oplossing moeten wachten. De meeste kinderen komen uit Midden-Amerika en zijn zonder ouders en bezittingen de grens met de Verenigde Staten overgestoken.

Australië zel geen kernafval opslaan in Muckaty Station, een site op zeshonderd kilometer ten noorden van de stad Alice Springs. Dat heeft de Australische overheid bekend gemaakt. Acht jaar geleden had de Northern Land Council, die het land van de aboriginals moet helpen commercialiseren, met de federale regering een overeenkomst gesloten om op Muckaty Station een opslagplaats voor kernafval te bouwen. De aboriginals voerden voor een federale rechter echter aan niet over de beslissing te zijn geconsulteerd. Bovendien werd gepleit dat Muckaty voor de aboriginals een spirituele betekenis heeft. De federale overheid besliste daarop de site te schrappen en een andere locatie te zoeken.

In Chili is gestart met de bouw van de European Extremely Large Telescope (E-ELT) van het European Southern Observatory (ESO). Het complex, gebouwd in de Atacama-woestijn in het noorden van Chili, moet de grootste telescoop van de wereld worden. De telescoop moet de waarnemingen van de ruimte gevoelig verbeteren. De werken gingen van start met het dynamitiseren van de top van berg Cerro Armazones, die een hoogte bereikt van 3.064 meter. Door het dynamitiseren werd de berg echter ongeveer 40 meter kleiner. Met de bouw van de telescoop, die over zes jaar in gebruik genomen moet kunnen worden, is een investering gemoeid van ongeveer 1 miljard euro.

De Griekse overheid schendt de rechten van migranten aan de grens met Turkije, maar ook het Europese agentschap Frontex is medeplichtig aan de gewelddadigheden. Dat is de conclusie van een rapport van de International Federation for Human Rights (FIDH), de organisatie Migreurop en het Euro-Mediterranean Human Rights Network (REMDH). Onder meer wordt gewag gemaakt van collectieve uitwijzingen, die nochtans door de internationale wetgeving worden verboden omdat ze een inbreuk doen op het recht van het individu om asiel aan te vragen. Opgemerkt wordt dat Frontex van de feiten op de hoogte is, maar desalniettemin logistieke ondersteuning verstrekt aan de Griekse operaties.

Het sociale netwerkbedrijf Facebook heeft de applicatie Slingshot gelanceerd. Daarmee wil Facebook de strijd aangaan met Snapchat. Beide applicaties bieden de gebruiker de mogelijkheid om foto’s te versturen die zichzelf na enkele seconden vernietigen en dus niet voor eeuwig in de digitale wereld aanwezig blijven. Bij Slingshot kunnen de beelden echter pas worden bekeken wanneer de bestemmeling zelf een foto heeft teruggestuurd. Daarmee hoopt Facebook van Slingshot een applicatie te maken die uitsluitend actieve gebruikers heeft. Naast foto's kunnen ook korte video's van maximaal 15 seconden worden verstuurd. Slinghshot is op dit ogenblik alleen beschikbaar in Amerikaanse applicatie-winkels.

Het beroemde Great Barrier Reef aan de oostkust van Australië komt vooralsnog niet op de lijst van bedreigd Werelderfgoed. Dat heeft de Unesco bekend gemaakt. Een definitieve beslissing werd uitgesteld tot volgend jaar. Wel werd aangegeven dat de Australische regering een waarschuwing krijgt en tegen februari volgend jaar een rapport moet voorleggen met maatregelen om de verdere aftakeling van de site tegen te gaan. Het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif van de wereld, verkeert in bijzonder slechte staat en die situatie dreigt nog te verergeren door baggerwerken voor een nabijgelegen haven. Tegenover het midden van de jaren tachtig is de omvang van het koraalrif al gehalveerd.

Popzangeres Lady Gaga heeft zich met haar nummer Judas niet schuldig gemaakt aan plagiaat. Dat heeft een Amerikaanse rechter beslist in een klacht van muzikante Rebecca Francescatti, die drie jaar geleden had geclaimd dat haar compositie Juda door Lady Gaga grotendeels was overgenomen. Dat zou onder meer te wijten zijn aan de aanwezigheid van technicus Brian Gayner, die achtereenvolgens met Francescatti en Lady Gage heeft gewerkt. Rechter Marvin Aspen wees erop dat de twee competities geen substantiële overeenkomsten vertonen. Volgens de rechter delen de composities te weinig unieke elementen om van een schending van het auteursrecht te kunnen spreken.

Het Britse postbedrijf Royal Mail vreest voor een belangrijk omzetverlies indien een klacht van concurrent TNT Post wordt gehonoreerd. Dat heeft Royal Mail gezegd. Reden voor de klacht van TNT Post, dochter van de Nederlandse groep PostNL, is een aanpassing van het contract van Royal Mail met de Britse communicatie-autoriteit Ofcom, waardoor andere aanbieders een hogere tarief zouden moeten betalen voor de universele postdienst. Ofcom verwacht de volgende herfst of winter een definitieve beslissing te nemen. Volgens Royal Mail moet gevreesd worden voor een omzetverlies van meer dan 200 miljoen pond. Volgens Ofcom zijn er momenteel geen bewijzen dat de universele postdienst in gevaar zou komen.

Meer Nieuws

06:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-06-14

Vluchtelingen kunnen de economie een positieve bijdrage leveren

Vluchtelingen kunnen een meerwaarde vormen voor de economie van de landen waar ze een toevlucht zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Oxford op basis van cijfers over de vluchtelingenproblematiek in Oeganda. Opgemerkt wordt dat vluchtelingen vaak worden afgeschilderd als passieve individuen die alleen op hulp rekenen, maar in werkelijkheid een positieve bijdrage leveren.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen, economie |  Facebook |

Medisch toerisme roept braindrain in India een halt toe

India is erin geslaagd om zijn medische braindrain af te stoppen. Het fenomeen is in belangrijke mate te danken aan het succes van het Indiase medische toerisme, dat veel gespecialiseerde artsen aanzet om naar hun geboorteland terug te keren. Dat getuigen woordvoerders van de Indian Medical Association. Opgemerkt wordt dat in Chennai, de medische hoofdstad van het land, steeds meer privéklinieken worden opgestart. India wordt door waarnemers als één van de goedkoopste bestemmingen voor medisch toerisme ter wereld bestempeld, maar tegelijkertijd blijft de betaalbaarheid van de gezondheidszorg één van de belangrijkste problemen van de lokale bevolking.

“In de jaren negentig emigreerden Indiase artsen in grote groepen naar het westen om de beste opleidingen te kunnen genieten en een lucratieve carrière te kunnen uitbouwen,” merkt het persbureau Agence France Presse (AFP) op. “Een groot gedeelte van die artsen behandelt ook vandaag nog altijd westerse patiënten. Dat gebeurt echter steeds vaker in Indiase ziekenhuizen. Steeds meer willen Indiase artsen, aangelokt door de betere levensstandaard en de verbeterde medische technologie. naar hun thuisland terugkeren. Chennai is inmiddels wereldwijd één van de belangrijkste bestemming geworden voor het medisch toerisme."

Opgemerkt wordt echter ook dat vele Indiase artsen door de grotere druk op de loonkosten of striktere administratieve beperkingen in westerse landen zoals Groot-Brittannië of de Verenigde Staten een grotere bereidheid tonen om naar hun thuisland terug te keren. Volgens woordvoerders van de Indian Medical Association is er na de medische braindrain van de voorbije decennia duidelijk sprake van een omgekeerde beweging. Door de opening van grotere aantallen privéklinieken in India, krijgen lokale artsen volgens hen grotere opportuniteiten om hun knowhow in het thuisland ter beschikking te stellen en bovendien buitenlandse patiënten, aangetrokken door de lagere prijzen, aan te trekken.

De sector zegt door de trend specialiteiten te kunnen aanbieden die Indiase artsen over de hele wereld hebben kunnen vergaren. De Amerikaanse organisatie Patients Beyond Borders, gespecialiseerd in medisch toerisme, merkt op dat sommige medische procedures in India tot 90 procent goedkoper zijn dan in de Verenigde Staten. “Daarmee is India één van de goedkoopste bestemmingen voor medische behandelingen in de hele wereld,” zegt Josef Woodman, chief executive van Patients Beyond Borders. India zou vooralsnog vooral patiënten uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië aantrekken, maar Woodman zegt ook een toenemende interesse vanuit de Verenigde Staten op te merken.

Het Indiase medisch toerisme zou volgens ramingen een omzetgroei met meer dan 20 procent per jaar laten optekenen. Tegelijkertijd wijzen vele Indiase artsen erop dat er op nationaal vlak nog altijd een grote kloof blijft bestaan in de gezondheidszorg. “Slechts weinig Indiase burgers kunnen zich een behandeling in een dure privékliniek veroorloven,” wordt er opgemerkt. “De Indiase openbare gezondheidszorg worstelt met zware budgettaire problemen en wordt weinig efficiënt beheerd. Betaalbaarheid is het meest prioritaire probleem waarvan de Indiase gezondheidszorg de volgende decennia werk dient te maken.”

Lees Verder

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, braindrain |  Facebook |

Recessie heeft in Europa en Noord-Amerika tienduizend zelfmoorden veroorzaakt

De recente recessie heeft in Europa en Noord-Amerika tijdens de laatste drie jaar van het voorbije decennium geleid tot meer dan tienduizend zelfmoorden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford en de London School of Hygiene & Tropical Medicine. De onderzoekers voegen er aan toe dat het aantal zelfmoorden bij mannen vier keer hoger lag dan bij vrouwen.

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, zelfmoord |  Facebook |

Sportuitzendingen op televisie efficiënt wapen tegen criminaliteit

Sportuitzendingen op televisie zijn een belangrijk instrument om criminaliteit tegen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, die het verband onderzochten tussen de uitzending van grote sportevenementen op televisie en de criminaliteit in Chicago. Opgemerkt wordt dat rechtstreekse sportuitzendingen in elke vorm van criminaliteit tot een daling leiden. De grootste terugval kon echter worden geregistreerd bij drugsmisdrijven. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht vooral worden verklaard door het feit dat televisiesport meer daders en potentiële daders van de straat houdt.

"Het feit dat er een significante reductie van de criminaliteit kan worden opgetekend tijdens de sportuitzendingen op televisie, geeft aan dat een aantal individuen bereid zijn om hun participatie aan criminele activiteiten op te schorten om de evenementen te kunnen volgen,” zeggen de onderzoekers Hannah Laqueur en Ryan Copus, specialisten recht aan de University of Californië. “De resultaten van de studie bevestigen dan ook een aantal eerdere theorieën, waarin aangegeven wordt dat een gedeelte van het criminele gedrag een recreatief en opportunistisch karakter vertoont. Het onderzoek kan bovendien ook implicaties hebben voor het debat over de relatie tussen entertainment en criminaliteit.”

“Bij de potentiële relatie tussen media en crimineel gedrag wordt nagenoeg uitsluitend gekeken naar psychologische aspecten, zoals de invloed van gewelddadig entertainment in videogames en agressie,” benadrukken Laqueur en Copus. “Mogelijk wordt de agressieve impact van deze vormen van entertainment echter helemaal uitgehold door de kracht van het medium om voor de nodige afleiding te zorgen die gewelddadig of illegaal gedrag kan helpen tegengaan.” De onderzoekers stelden vast dat de criminaliteit tijdens de uitzendingen van de Super Bowl een terugval met ongeveer 25 procent kende, al werd dat gedeeltelijk gecompenseerd door een lichte toename voor en na de wedstrijd.

In de aanloop naar de Super Bowl diende volgens de onderzoekers vooral een toename te worden opgetekend bij drugsdelicten en prostitutie. Dat was ook het geval na het einde van de wedstrijd, maar op dat ogenblik werd tevens een stijging in geweldsdelicten geregistreerd. Maar ook tijdens andere wedstrijden uit het American Football viel de criminaliteit volgens Laqueur en Copus met ongeveer 15 procent terug. Het fenomeen kon in mindere mate ook worden vastgesteld bij wedstrijden uit de National Basketball Association en de Major League Baseball. Hier werden bovendien ook geen toenames geregistreerd voor en na de uitzendingen van de wedstrijden.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, televisie, criminaliteit |  Facebook |