06-05-14

Sociale netwerken maken van moeders invloedrijke groep

Marktonderzoekers zouden zich vooral moeten toespitsen op moeders. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Canberra en the University of Technology Kelvin Grove in Australië. De onderzoekers wijzen erop dat de netwerking van moeders onder invloed van de technologie van de schoolpoorten, winkels en samenkomsten rond kinderzorg nog verder wordt versterkt door sociale netwerken. Dat heeft ervoor geleid dat de impact van de mond-aan-mond reclame bij moeders nog veel groter is geworden dan in het verleden. Daarbij wordt opgemerkt dat er tussen moeders een groot onderling vertrouwen aanwezig is.

Lees Verder

19:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeders, sociale netwerken |  Facebook |

Mobiele gebruiker wantrouwig tegenover onmiddellijke bevrediging

Opvallende wedstrijd-aanbiedingen en flitsende cadeauberichten kunnen onmiddellijk een negatieve impact hebben op de voldoening van mobiele gebruikers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De studie toont volgens de wetenschappers aan dat deze opvallende aanbiedingen voor de intekening op een mobiele website voor de consument voldoende zijn om het platform te wantrouwen. De studie lijkt volgens de onderzoekers te laten uitschijnen dat de consument zich niet wenst te laten verleiden door een aanbod voor een onmiddellijke bevrediging.

Lees Verder

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, reclame |  Facebook |

Geleende luxeproducten bieden de consument weinig voldoening

Bij luxeproducten geeft het bezit een grotere voldoening dan het loutere gebruik. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Gent bij meer dan driehonderd consumenten. Het gebruik van een luxeproduct zonder de volledige eigendom te hebben, kan volgens de onderzoekers daarentegen de voldoening van consument helemaal uithollen. Een tijdelijke ervaring van een luxueuze levensstijl kan volgens de onderzoekers het gevoel van welzijn op korte termijn weliswaar verhogen, maar de terugkeer naar de realiteit zou leiden tot een groter gevoel van verlies dan wanneer men het goed nooit ter beschikking zou hebben gehad.

“Bij luxeproducten blijkt het bezit voor de consument belangrijker te zijn dan het gebruik,” konden de onderzoekers Liselot Hudders en Mario Pandelaere, specialisten marketing en communicatie aan de Universiteit Gent, afleiden uit een experiment waarbij aan de proefpersonen de mogelijkheid werd geboden om diverse categorieën chocolade te proeven en pennen uit te testen. De helft van de consumenten mocht ook een exemplaar mee naar huis nemen. De proefpersonen die daarbij een luxe-exemplaar hadden ontvangen, getuigden van een grotere tevredenheid over hun leven dan collega’s die een goedkope versie kregen toegewezen.

Anderzijds bleek echter dat proefpersonen die een luxeproduct konden testen zonder een exemplaar in eigendom te krijgen, van een lagere tevredenheid getuigden dan collega’s die een goedkopere versie hadden moeten proeven of uitproberen. “Het gebruik zonder bezit blijkt in de luxesector een negatieve impact te hebben op het goed gevoel dat meestal met deze producten gepaard gaat,” benadrukken Hudders en Pandelaere. “Een tijdelijk genot van een luxeleven blijkt de consument dan ook uiteindelijk met een slecht gevoel achter te laten.” De consumenten bleken aan het luxeproduct ook een grotere waarde te koppelen wanneer ze het in eigendom kregen dan wanneer het louter bij een gebruik diende te blijven.

Lees Verder

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeproduct |  Facebook |

Hulpvaardigheid stimulans voor grotere productiviteit op langere termijn

Werknemers die voldoening vinden in het helpen van collega’s, lopen op korte termijn het risico om zwakkere resultaten te laten optekenen dan personeelsleden die zich meer egoïstisch opstellen, maar weerspiegelen op langere termijn een grotere individuele productiviteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat deze hulpvaardige werknemers de behoeftes van collega’s of klanten prioriteit geven boven de eigen belangen en daardoor eigen productiviteit opofferen. Op langere termijn laten deze genereuse collega’s volgens de wetenschappers echter de beste arbeidsresultaten optekenen.

“Hulpvaardigheid verrijkt de betekenis en het doel van het persoonlijke leven,” benadrukt onderzoeker Adam Grant, professor management aan de Wharton School van de University of Pennsylvania. “De bereidheid om anderen te helpen toont immers aan dat de persoonlijke bijdrage belangrijk is en vormt dan ook een aanzet om hardet, langer en intelligenter te werken. Hulpvaardigheid blijkt dan ook een positieve impact te hebben op de productiviteit van de onderneming, waarbij gewag kan worden gemaakt van hogere omzetten, een optimale operationele efficiëntie en een grotere klanttevredenheid. Helaas blijkt die positieve impact op de onderneming ten koste te gaan van het persoonlijke succes omdat tijd en moeite aan de hulp van anderen wordt opgeofferd.”

“Op lange termijn blijkt de hulpvaardigheid aan de werknemer echter een superieure productiviteit op te leveren,” zegt Adam Grant. “Dat heeft vooral te maken met relaties en motivatie. Hulpvaardigheid leidt immers tot betere relaties en zal klanten onder meer aanzetten om meer aankopen te doen en aanbevelingen te doen bij andere consumenten. Motivatie zal bovendien de inzet verhogen en de impact van negatieve omstandigheden, zoals ongunstige werkuren of een beperkte financiële beloning, afzwakken. Maar hulpvaardigheid heeft ook een positieve invloed op de expertise. Hulpvaardige werknemers zullen immers in contact komen met de activiteit van een bredere waaier collega’s en daardoor nieuwe vaardigheden aanleren.”

“Die positieve elementen zullen ervoor zorgen dat de hulpvaardige werknemer een grote kans heeft om op termijn een succesvolle carrière uit te bouwen,” geeft professor Grant aan.

Lees Verder

19:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hulpvaardigheid, productiviteit |  Facebook |

Online aanbevelingen creëren daadwerkelijke meerwaarde

De online aanbevelingen van vrienden, familie en vrienden blijken een echte en meetbare waarde te genereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het sociale mediabedrijf ShareThis en het Paley Center for Media. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat positieve online aanbevelingen consumenten kunnen aanzetten om een meerprijs van gemiddeld 9,5 procent te betalen. Negatieve besprekingen daarentegen kunnen de waarschijnlijkheid van een aankoop van het betrokken product met 11 procent doen terugvallen. De studie geeft volgens de onderzoekers aan dat online aanbevelingen een grotere impact hebben dan de prijs of het merk.

“Online aanbevelingen - zoals het klikken op de like-functie op Facebook, het delen van een link naar een product of het plaatsen van een commentaar op besprekingssites - kunnen een belangrijke meerwaarde opleveren,” benadrukt Kurt Abrahamson, chief executive van ShareThis. “Bedrijven die erin slagen om bij het publiek een positieve stemming over hun producten of diensten te creëren, kunnen dan ook een positieve impact op hun verkoopcijfers verwachten. Er is geen twijfel dat consumenten actief op zoek zijn naar aanbevelingen en content die hen in het aankoopproces kunnen ondersteunen.” Opgemerkt wordt dat online adviezen nagenoeg even belangrijk zijn dan persoonlijke aanbevelingen.

De onderzoekers wijzen er ook op dat positieve online aanbevelingen aan fabrikanten en retailers de mogelijkheid bieden om hogere prijzen aan te rekenen. “Die meerprijs kan bij dagelijkse boodschappen oplopen tot bijna 1 dollar,” wordt er aangevoerd. “Bij technologieproducten kan dat echter oplopen tot ongeveer 30 dollar en zelfs tot 9.000 dollar voor een personenwagen.” Bedrijven moeten het volgens Abrahamson voor de consument dan ook gemakkelijk maken om online content te kunnen delen en moeten sociale media als een cruciale factor in de promotie van hun producten integreren.

Abrahamson waarschuwt echter wel voor de eventuele verleiding om online besprekingen te manipuleren. “De stem van de consument moet authentiek blijven,” merkt hij op. “Bedrijven moeten een kanaal creëren waar consumenten hun mening naar voor kunnen brengen, maar wanneer een perceptie van manipulatie wordt ervaren, zal de verkoper onherroepelijk worden afgestraft.”

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, aanbeveling |  Facebook |

Onderhandelaars moeten emoties onder controle houden

Deelnemers aan onderhandelingen moeten zich bewust zijn over de expressie van hun emoties, want hun gesprekspartners kunnen aan hun gezichtsuitdrukkingen een aantal conclusies verbinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Marshall School of Business van de University of Southern California. De studie illustreert volgens de onderzoekers de complexe impact die emoties kunnen hebben op zakelijke interacties. Het onderzoek toont bovendien aan dat gezichtsuitdrukkingen in onderhandelingen even belangrijk zijn dan de woordkeuze en de inhoud van gepresenteerde voorstellen.

"Tijdens onderhandelingen moet men zijn emoties heel voorzichtig beheersen,” benadrukt onderzoeksleider Peter Carnevale, professor organisatie-management aan de Marshall School of Business. “De andere partijen aan tafel kunnen immers conclusies trekken uit de getoonde gelaatsuitdrukkingen. Een glimlach op het verkeerde ogenblik kan een negatieve impact hebben op de samenwerkings-intenties. Het onderzoek toont dan ook aan dat emoties een complexe rol hebben in zakelijke interacties. De studie maakt duidelijk dat de gelaatsuitdrukking tijdens een onderhandeling even belangrijk kan zijn dan gesproken woorden en voorstellen.”

“Onderhandelen vormt een kerncompetentie van het hedendaagse leiderschap en mangagement,” zegt Peter Carnevale. “Op de diverse werkplek is het vaak een grote uitdaging om samenwerking te kunnen creëren. Gezichtsuitdrukkingen die verschillende soorten emoties benadrukken, geven betekenis aan het gewone gesprek. Goede onderhandelaars zijn bedreven in het voeren van gesprekken en het voorleggen van oplossingen, maar ook in het beheersen van hun gezichtsuitdrukkingen. Soms is het niet aangewezen grote tevredenheid te tonen bij het sluiten van een overeenkomst, want de tegenpartij zou kunnen vrezen benadeeld te zijn geweest. Elders kan het tonen van emoties echter de weg naar succes betekenen.”

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderhandelingen, emoties |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse farmagroep Pfizer heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 2,3 miljard dollar. Dat betekende een daling met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet kende een inkrimping met 9 procent tot 11,3 miljard dollar. Het concern gaf aan onder meer te kampen te hebben met de concurrentie van goedkope generische geneesmiddelen. Bovendien werden een aantal gemeenschappelijke projecten met andere farmabedrijven stopgezet, wat een negatieve impact had op de omzet. Ook is er sprake van negatieve wisselkoerseffecten. Het bedrijf maakt wel gewag van sterke verkopen van de pijnstiller Lyrica en Xalkori, een project voor de behandeling van longkanker.

Een aantal externe risico's voor de economische ontwikkeling in de Europese Unie zijn de voorbije maanden in ernst toegenomen. Dat heeft de Europese Commissie in zijn lenteramingen aangegeven. De belangrijkste negatieve factor is volgens het rapport de crisis tussen Rusland en Oekraïne, maar ook wordt verwezen naar de afkoeling van de Chinese economie en de onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het groeitempo in Rusland nam al af, maar het conflict met Oekraïne heeft die vertraging nog versterkt. De impact van de problemen in Oekraïne op de wereldeconomie is volgens het rapport vooralsnog niet in cijfers uit te drukken, maar gezegd wordt dat de schade aanzienlijk zou kunnen zijn.

De vraag naar luchtvrachtvervoer heeft tijdens de maand maart een groei met 5,9 procent gekend tegenover tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de International Air Traffic Association (Iata). In februari was er nog sprake van een stijging met 2,9 procent. De capaciteit van luchtvaartvervoerders ging met 3,4 procent omhoog. De gemiddelde beladingsgraad aan boord van vrachttoestellen bleef status-quo op 46 procent. De sterkste groei van de vraag naar luchtvrachtvervoer werd opgetekend bij maatschappijen uit het Midden-Oosten (13,2 procent), gevolgd door Azië (6,9 procent), Europa (5,1 procent) en Noord-Amerika (1,9 procent). In Europa en de Verenigde Staten wordt een verder herstel verwacht.

Het Duitse technologieconcern Siemens gaat zijn logistieke divisie, ontwikkelaar van onder meer systemen voor het verwerken van verzendingen en het afhandelen van bagage op luchthavens, verkopen. De divisie zou worden verkocht aan een groep onder leiding van de Amerikaanse investeerder Wilbur Ross. Siemens zou wel een minderheidsbelang in het onderdeel willen behouden. De divisie telt ongeveer 3.500 werknemers en vertegenwoordigt een omzet van ongeveer 900 miljoen euro. De verkoop maakt onderdeel uit van de plannen van Siemens om weinig rendabele activiteiten te verkopen. Siemens had bijna anderhalf jaar geleden gezegd een koper te zoeken voor de divisie.

De Franse regering heeft het huidige bod van de Amerikaanse groep General Electric op de energiedivisie van het Franse Alstom afgewezen. Dat heeft Arnaud Montebourg, Frans minister van industrie, in een schrijven aan Jeff Immelt, chief executive van General Electric, gemeld. Eind april maakte General Electric zijn interesse kenbaar voor de energieactiviteiten van Alstom, die ongeveer 70 procent van de groep beslaan. De Franse overheid vreest dat de transactie zou leiden tot een verlies aan werkgelegenheid en technologische kennis. Wel wordt opgemerkt dat een ruil van activiteiten, waarbij General Electric zijn transportdivisie aan Alstom zou overdragen, mogelijk wel zou kunnen worden bekeken.

Het Chinese staalconcern Baosteel en het Australische transportbedrijf Aurizon hebben een gezamenlijk overnamebod gedaan op Aquila Holdings, een Australische producent van ijzererts en steenkool. Door het bod wordt de waarde van het mijnbouwbedrijf geraamd op een bedrag van 1,4 miljard Australische dollar. Baosteel heeft al een belang in Aquila, maar wil die participatie opdrijven tot 85 procent. De resterende 15 procent zou aan Aurizon worden toegewezen. Met de overname van Aquila wil Baosteel de levering van steenkool en ijzererts, de grondstof van staal, veiligstellen. Aquila is voor de helft eigenaar van het grote ijzerertsproject West Pilbara dat wordt ontwikkeld in het westen van Australië.

De Amerikaanse belegger Warren Buffett ziet mogelijkheden om met zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway een nieuwe, bijzondere grote overname te doen. Dat heeft Buffett tijdens zijn jaarlijkse ontmoeting met aandeelhouders van Berkshire Hathaway gemeld. Volgens Buffett kan de holding een overname van ongeveer 50 miljard dollar aan. Dat bedrag is twee keer zo groot dan door financiële analisten naar voor werd geschoven, maar volgens Buffett is er meer mogelijk dan algemeen wordt aangenomen. Hij merkt daarbij op dat Berkshire eventueel aandelen en obligaties op de markt zou kunnen brengen of geld zou kunnen lenen om een interesse overname te kunnen realiseren.

Indien Apple zijn plannen voor zijn iWatch doorzet, mag een reactie worden verwacht van de Zwitserse horlogegroep Swatch. Dat heeft Nick Hayek, topman van Swatch, gemeld. Hayek merkt op dat de naam van het Apple-horloge teveel gelijkenissen vertoont met het merk iSwatch van de Zwitserse groep. Swatch verkoopt al langer technologisch geavanceerde horloges met de merknaam iSwatch. Volgens Hayek is Swatch momenteel niet van plan om Apple voor het gerecht te dagen, maar is het probleem wel aan autoriteiten in verschillende landen voorgelegd. Apple heeft zijn eigen smartwatch nog niet officieel geïntroduceerd, maar zou in een aantal landen de registratie van de merknaam iWatch hebben gevraagd.

Het Franse industriële concern Alstom zal zijn Duitse branchegenoot Siemens inzage geven in zijn boeken. Dat heeft de Franse krant Les Echos gemeld op basis van een brief van Patrick Kron, topman van Alstom, aan Siemens. Volgens waarnemers stelt Alstom zich niet enthousiast op tegenover een toenadering van Siemens, maar voelt het bedrijf wel de druk van de Franse regering, die een samenwerking met de Duitse groep als een beter alternatief zou zien dan een overname door het Amerikaanse concern General Electric. Ook binnen Siemens zou er weerstand zijn tegen een mogelijke overname van de Franse groep. Verscheidene bestuurders zouden vinden dat Siemens eerst zelf zijn reorganisatie moet afwerken.

De Duitse regering overweegt de volgende jaren de inkomstenbelasting te verlagen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het Duitse magazine Der Spiegel gemeld. Over twee jaar zouden de belastingtarieven met 2 procent moeten dalen, wat de belastingbetaler een voordeel van 3 miljard euro zou opleveren. Op die manier zou de Duitse regering werknemers beter willen beschermen tegen inflatie. Loonsverhogingen die zijn bedoeld om de inflatie te compenseren, kunnen op dit ogenblik immers nog leiden tot een hogere belastingaanslag. De regering zou dat effect willen verminderen. Volgens Duits minister van financiën Wolfgang Schäuble zouden de belastingen over een periode van vijf jaar met 40 miljard euro toenemen.

Grote Amerikaanse banken hebben hun belangen in Rusland de voorbije maanden gevoelig afgebouwd. Daarmee hopen de financiële instellingen eventuele verliezen door de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne en sancties tegen diverse Russische partijen te kunnen vermijden. Bank of America verkocht tijdens het eerste kwartaal van dit jaar relatief het grootste deel aan Russische belangen. De blootstelling van de bank aan Rusland zakte met 22 procent tot 5,2 miljard dollar. JPMorgan Chase deed 13 procent van zijn Russische belangen van de hand en houdt nu voor iets minder dan 5 miljard dollar aan Russische investeringen. Bij Citigroup zakte de blootstelling aan het land met 9 procent naar 9,4 miljard dollar.

De Zwitserse openbaar aanklager heeft voor bijna 140 miljoen euro aan tegoeden van de verdreven Oekraïense president Viktor Janoekovitsj en diens bondgenoten bevroren. Het geld stond op Zwitserse bankrekeningen. De Zwitserse regering gaf in februari opdracht om de tegoeden van twintig Oekraïners, waaronder Janoekovitsj, te bevriezen. In maart werden er nog eens negen namen toegevoegd aan de lijst. De aanklager is nu vijf onderzoeken gestart naar mensen die worden verdacht van witwaspraktijken. Volgens Oekraïne heeft Janoekovitsj zich tijdens zijn regeerperiode onaanvaardbaar verrijkt. De gewezen president, die naar Rusland is gevlucht, zou ongeveer 100 miljard dollar hebben verduisterd.

De Verenigde Staten zijn bereid om de Democratische Republiek Congo 30 miljoen dollar hulp ter beschikking te stellen voor de organisatie van verkiezingen. Dat heeft John Kerry, Amerikaans minister van buitenlandse zaken, bekend gemaakt. Voorwaarde is wel dat president Joseph Kabila de Congolese grondwet respecteert en op het einde van zijn ambtsperiode over twee jaar ook daadwerkelijk afstand doet van de macht en niet streeft naar een wetswijziging om een derde ambtsperiode te kunnen volmaken. Kabila kwam acht jaar geleden aan de macht. Hij volgde toen zijn vermoorde vader Laurent-Désiré Kabila op. Bij zijn herverkiezing drie jaar geleden zouden tal van onregelmatigheden zijn gebeurd.

De financiële groep Royal Bank of Scotland (RBS) heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,2 miljard pond, tegenover een positief resultaat van 393 miljoen pond tijdens dezelfde periode vorig jaar. De winstgroei was vooral te wijten aan kostenverlagingen en lagere afschrijvingen op activa. De totale opbrengsten daalden met 2 procent tot iets meer dan 5 miljard pond. Ross McEwan, bestuursvoorzitter van Royal Bank of Scotland, benadrukte dat de instelling nog een lange weg heeft af te leggen en nog met veel problemen uit het verleden dient af te rekenen. Onder meer verwees hij naar reorganisatiekosten en de eventuele resultaten van rechtszaken.

Rusland heeft tijdens de maand april van dit jaar een gemiddelde olieproductie laten optekenen van 10,54 miljoen vaten per dag. Dat betekende een daling met 0,2 procent tegenover de maand voordien. Daarmee moet voor het vierde maand op rij een daling worden opgetekend. De productie uit de nieuwe olievelden blijkt immers onvoldoende om de daling bij de oudere sites op te vangen. In december vorig jaar werd een productieniveau van 10,63 miljoen vaten opgetekend. Dat was het hoogste niveau sinds de instorting van de Sovjet-Unie. Rusland produceerde tijdens de maand april ook 1,73 miljard kubieke meter aardgas per dag, tegenover 1,83 miljard kubieke meter de maand voordien.

Meer Nieuws

07:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |