30-07-14

Openbaar vervoer moet zich aanpassen aan oudere gebruikers

Indien de overheid de oudere bevolking wil aanzetten om vaker gebruik te maken van het openbaar vervoer, moeten een aantal maatregelen worden genomen om de aantrekkingskracht van het aanbod te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washington University bij bijna achthonderd zestigplussers in de Amerikaanse stad St-Louis. Opgemerkt wordt dat ouderen vaak met persoonlijke mobiliteits-problemen worden geconfronteerd. Infrastructuur en beleid moeten volgens de wetenschappers aan die problemen een antwoord bieden, zodat de toegang tot een efficiënt openbaar vervoer kan worden gegarandeerd.

Lees Verder

14:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bestuursraden zoeken steeds meer specifieke vaardigheden

De bestuursraden van ondernemingen hechten steeds meer belang aan specifieke vaardigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Association of Executive Search Consultants (AESC) en consulent BlueSteps. Opgemerkt wordt dat de bestuursraden een weerspiegeling moeten vormen van de uitdagingen die aan de onderneming worden gesteld en aan de vaardigheden die noodzakelijk zijn om oplossingen aan te dragen. Daarbij wordt volgens de onderzoekers steeds meer gestreefd naar het aantrekken van sector-specifieke vaardigheden, onder meer op het gebied van technologie en financiën, om het risico van externe economische factoren te kunnen reduceren.

Lees Verder

14:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zakelijke en financiële content wordt vooral op Twitter gedeeld

Sociale netwerken hebben elk een specifieke identiteit. Er kan een duidelijk verschil worden opgetekend in de content-categorieën die in de onderscheiden netwerk bij voorkeur worden gedeeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ShareThis naar het delen van acht content-categorieën op Pinterest, Facebook en Twitter. Daarbij werd onder meer vastgesteld dat op het gebied van zakelijke en financiële content de activiteit op Twitter 67 procent boven het gemiddelde niveau liggen, terwijl Facebook en Pinterest respectievelijk 14 procent en 20 procent onder het gemiddelde blijven. Ook op het gebied van kunst en entertainment scoort Twitter 8 procent boven het gemiddelde.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument heeft weinig vertrouwen in gesponsorde content

De online consument vertoont slechts een beperkt vertrouwen in gesponsorde content. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Contently bij meer dan vijfhonderd internet-gebruikers in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 54 procent van de ondervraagden toegeeft in het algemeen geen vertrouwen te hebben in gesponsorde content. Daarnaast zegt 19 procent gesponsorde content alleen te vertrouwen indien ook het gebruikte medium een grote geloofwaardigheid heeft, terwijl 23 procent zich alleen positief opstelt indien het merk al een hoog niveau aan credibiliteit heeft opgebouwd.

De onderzoekers stelden ook vast dat 66 procent van de respondenten opwerpt zich bedrogen gevoeld te hebben bij de vaststelling dat de geconsumeerde content door een commerciële partij was gesponsord. Een even grote groep zegt op gesponsorde content minder snel te zullen doorklikken dan op redactionele inhoud. Bovendien gaf 57 procent van de respondenten aan te verkiezen dat de nieuwssites gebruik zouden maken van reclame-banners in plaats van met gesponsorde content te werken. “Hieruit blijkt een bezorgdheid van de consument dat de sponsor inspraak zou kunnen hebben gehad op de content,” voeren de onderzoekers aan.

“Er bestaat bij het publiek een grote onzekerheid over gesponsorde content,” geeft Contently daarbij aan. “Vastgesteld werd dat 48 procent van de respondenten ervan overtuigd is dat de sponsor de publicatie niet alleen heeft betaald, maar ook heeft beïnvloed. Volgens 20 procent werd de content door de redactie geproduceerd, maar maakte de sponsor de publicatie mogelijk. Nog anderen zijn van mening dat de sponsor heeft betaald om zijn naam aan een bestaande publicatie te mogen toevoegen. Tenslotte geeft nog een gedeelte van de respondenten aan dat de sponsor de exclusieve auteur van de publicaties is geweest.”

Contently merkt op dat de uitgevers de situatie ook niet helpen door onvoldoende duidelijk te maken wat onder gesponsorde content moet worden verstaan. Verder bleek dat 59 procent van de respondenten van mening is dat een nieuwssite door het publiceren van gesponsorde content aan credibiliteit verliest.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nog slechts kleine minderheid houdt vast aan traditioneel kantoor

Nog slechts een kleine minderheid van de werknemers blijft vasthouden aan de traditionele kantooromgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers bij tienduizend werknemers in China, India, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat 53 procent van de ondervraagden van mening is dat technologie de volgende vijf tot tien jaar een fundamentele impact zal hebben op de organisatie van het werk. Nog slechts 14 procent van de ondervraagden wil vasthouden aan de traditionele werkomgeving, terwijl 20 procent wil functioneren op een virtuele werkvloer.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Bernie Ecclestone, topman van de Formule Eén, heeft aangeboden om de Bayerische Landesbank een schadevergoeding van 25 miljoen euro. Dat hebben de advocaten van Ecclestone bekend gemaakt. Met de compensatie zou Ecclestone het lopende corruptieproces dat tegen de autosport-topman in Duitsland loopt, hopen af te kopen. Ecclestone wordt ervan verdacht om een bankier van de Bayerische Landesbank te hebben omgekocht om een participatie van de financiële instelling in het bedrijf Formula One te verkopen aan de investeringsmaatschappij CVC Caoital Partners, waarin de autosport-topman belangen had. De aanklager heeft nog niet gereageerd op het compensatievoorstel van Ecclestone.

De Spaanse voetbalclub FC Barcelona heeft het voorbije seizoen een omzet van 530 miljoen euro, tegenover 482 miljoen euro inkomsten het jaar voorzien. De Catalaanse club heeft met de resultaten een nieuwe recordomzet laten optekenen. Barcelona maakte het voorbije seizoen een winst van 41 miljoen euro, tegenover 32 miljoen euro het jaar voordien. Alleen twee seizoen geleden boekte FC Barcelona met een bedrag van 49 miljoen euro nog een grotere winst. Javier Faus, vice-voorzitter van FC Barcelona, merkte op dat de club een gecumuleerde winst van 113 miljoen euro heeft opgebouwd sinds het huidige bestuur vier jaar geleden is aangetreden. De club heeft nog wel 287 miljoen euro schulden.

Het sociale netwerkbedrijf Twitter heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 312 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 125 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf leed echter een nettoverlies van 145 miljoen dollar. Dat betekende een verdrievoudiging tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar. De verliezen zijn te wijten aan uitgaven voor beloningen in aandelen. Indien met die post geen rekening wordt gehouden, zou het bedrijf een winst hebben geboekt van bijna 15 miljoen dollar. De inkomsten uit de verkoop van advertenties steeg met 129 procent tot 277 miljoen dollar. Het aantal gebruikers steeg met bijna een kwart tot 271 miljoen mensen.

De Duitse lampenfabrikant Osram schrapt de volgende jaren wereldwijd nog eens ongeveer 7.800 banen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De reorganisatie zal over de volgende drie jaar worden gespreid. De operatie zouden de kosten van Osram met ongeveer 260 miljoen euro per jaar verlagen. In Duitsland zouden 1.700 banen worden geschrapt. Bij de internationale activiteiten zouden ongeveer 6.100 arbeidsplaatsen verdwijnen. Het bedrijf staat onder druk van de overstap naar led-verlichting. Bij een lopende organisatie werden al eens 8.700 banen geschrapt. Eind vorig jaar had Osram wereldwijd nog ongeveer 35.000 mensen in dienst. Osram werd vorig jaar afgesplitst van het Duitse concern Siemens.

Toezichthouders in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben een schikking getroffen van 370 miljoen dollar met Lloyds over de rol die de Britse bank heeft gespeeld bij de manipulatie van het zogenoemde Libor-rentetarief. Dat heeft de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gemeld. Norman Blackwell, topman van Lloyds, noemde in een verklaring de praktijken van een aantal handelaars van de bank volstrekt onaanvaardbaar. Hij had het daarbij over een grove schending van het vertrouwen. De Libor-rente bepaalt het tarief dat de banken bij onderlinge transacties gebruiken, maar dat ook bepalend is voor veel andere kredieten. De feiten dateren van de tweede helft vorig decennium.

Het Franse telecomconcern Orange heeft tijdens het tweede kwartaal een winst gerealiseerd van 3,1 miljard euro. Dat betekende een daling met 5,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval is vooral te wijten aan een zware concurrentie op de telefoonmarkten, waardoor het concern zich verplicht zag de tarieven te verlagen. De omzet daalde van 10,1 miljard euro naar 9,8 miljard euro. Stéphane Richard, chief executive van Orange, benadrukt dat de marktomstandigheden bijzonder uitdagend blijven, maar stelde dat de resultaten aantonen dat Orange de kracht en het vermogen heeft om op die problemen te reageren. Het kostenbesparingsprogramma wordt verder opgevoerd tot meer dan 300 miljoen euro.

De Europese vliegtuigfabrikant Airbus heeft opnieuw een order voor de superjumbo A380 moeten schrappen. Het Japanse Skymarkt Airlines plaatste drie jaar geleden een order voor zes toestellen, maar zou onvoldoende financiële middelen hebben om de toestellen te kunnen betalen. De twee partijen voeren gesprekken over een schadevergoeding. Het wegvallen van de order is een nieuwe tegenslag voor de superjumbo. De voorbije twee jaar heeft geen enkele nieuwe maatschappij zich gemeld voor de superjumbo. De grootste klant voor het toestel is het Arabische Emirates, dat in totaal honderdveertig orders heeft geplaatst. De catalogusprijs voor de A380 bedraagt 308 miljoen euro.

In totaal werden tijdens de maand juni 140.551 lichte bedrijfswagens verkocht. Dat betekende een stijging met 13,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA). Op belangrijke markten zoals Frankrijk en Duitsland stegen de verkopen met respectievelijk 6,3 procent en 6 procent. In Italië werden 9,8 procent meer lichte bedrijfswagens verkocht. In Groot-Brittannië was er sprake van een stijging met 33,3 procent. De grootste terugval werd opgetekend in Portugal (59,2 procent), gevolgd door Griekenland (55,5 procent) en Hongarije (54 procent). Over het eerste halfjaar stegen de verkopen met 10,9 procent tot 761.521 exemplaren.

Jérôme Kerviel, gewezen trader van Sociéte Générale (SocGen), mag zijn straf verder uitzetten met een elektronische enkelband. Dat heeft de Franse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Kerviel was in mei begonnen aan een gevangenisstraf van drie jaar. Kerviel veroorzaakte zes jaar geleden bij de Franse bank Société Générale door ongeoorloofde speculaties een verlies van 4,9 miljard euro. Kerviel heeft echter volgehouden dat zijn oversten op de hoogte waren van zijn activiteiten. Het jaar voordien had hij SocGen nog 1 miljard euro winst opgeleverd, maar toen waren er geen opmerkingen over speculatieve praktijken gevolgd. Het parket kan nog wel in beroep gaan tegen de versoepeling van de straf.

De Japanse autobouwer Nissan heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 112 miljard yen. Dat komt overeen met een bedrag van 819 miljoen euro. Tegenover dezelfde periode vorig jaar nam de winst met 37 procent toe. De groei is vooral te danken aan grotere verkopen in de Verenigde Staten en China, de twee grootste markten van de Japanse autobouwer. In zowel China als de Verenigde Staten streefde Nissan op het gebied van leveringen zijn Japanse concurrenten Honda en Toyota voorbij. Nissan streeft naar een wereldwijd marktaandeel van 8 procent. De omzet steeg met 10 procent tot 2.466 miljard yen. In thuisland Japan daalde de verkoop met ruim 10 procent.

De Spaanse bank Bankia, die door de overheid werd genationaliseerd om te voorkomen dat de financiële instelling zou instorten, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een winst gerealiseerd van 432 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 200 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. De bank profiteerde van hogere inkomsten, lagere kosten voor administratie en een daling van het pakket slechte leningen. De Spaanse overheid bezit ongeveer 60 procent van Bankia. De bank kreeg twee jaar geleden miljarden euro aan Europese noodsteun om te voorkomen dat de financiële instelling zou bezwijken door de crisis op de Spaanse vastgoedmarkt.

De Ierse economie zal dit jaar sterker groeien dan eerder werd voorspeld, dankzij de aantrekkende export en binnenlandse vraag. Dat heeft de Ierse centrale bank bekend gemaakt. Aangevoerd wordt dat de Ierse economie dit jaar een groei met 2,5 procent zal kennen, terwijl in april nog werd gerekend op een stijging met 2 procent. Volgend jaar zou de groei moeten uitkomen op 3,3 procent. Volgens de centrale bank hoeft de Ierse regering dankzij de sterkere groei nu minder hard te bezuinigen dan eerder was aangekondigd. De Ierse regering rekent voor dit jaar vooralsnog op een economische vooruitgang met 2,1 procent, terwijl economen een groei met 2,3 procent verwachten.

De Amerikaanse muzikant Chubby Checker heeft een juridisch geschil met het concern Hewlett-Packard bijgelegd. De muzikant had het bedrijf aangeklaagd omdat Hewlett-Packard op zijn platform de applicatie Chubby Checker had toegelaten. De applicatie beweerde op basis van een schoenmaat de grootte van de penis te kunnen achterhalen. De applicatie werd bijna twee jaar geleden van het platform gehaald, maar Checker had het bedrijf vorig jaar alsnog voor de rechter gedaagd. Aangevoerd werd dat de merknaam Chubby Checker, die zeventien jaar geleden was gedeponeerd, onherstelbare schade had opgelopen. De omvang van de minnelijke schikking is niet bekend.

De Britse modeketen Pepe Jeans Group staat in de etalage. Dat hebben een aantal waarnemers gemeld. De verkoop zou zowel de merken Pepe Jeans als Hackett omvatten. Gemikt zou worden op een verkoopprijs van 700 miljoen euro. Er zouden zich inmiddels al een aantal kandidaten voor een overname hebben gemeld, waaronder Permira, CVC Capital, PAI Partners en Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Pepe Jeans werd in de eerste helft van de jaren zeventig opgericht door de broers Shah, die op lokale markten in Londen textiel verkochten. Op dit ogenblik is de modeketen, die actief is in meer dan zestig landen, in handen van investeerders zoals Torreal, Arta Capital en L Capital.

Het Franse vastgoedconcern Klépierre neemt zijn Nederlandse sectorgenoot Corio over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 7,2 miljard euro. De raden van bestuur en commissarissen van beide vastgoedondernemingen staan unaniem achter de beoogde samensmelting. Simon Property Group en BNP Paribas, de grootste aandeelhouders van Klépierre, hebben zich eveneens met de transactie akkoord verklaard. Beide bedrijven verwachten de transactie in het eerste kwartaal van volgend jaar af te kunnen ronden. De fusiegroep zal een portefeuille met meer dan honderdtachtig winkelcomplexen in zestien Europese landen beheren. De activa hebben een waarde van meer dan 21 miljard euro.

Meer Nieuws

06:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-07-14

Mobiele reclame niet voor elk product even geschikt

Banners op de webbrowser van een smartphone werken, maar zijn slechts voor bepaalde producten efficiënt. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Columbia Business School bij veertigduizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen tot de vaststellingen dat mobiele display-reclame het beste werkt voor producten die een praktische en belangrijke toepassing hebben die een doordachte beslissing vergen, zoals een grasmachine, een gezinswagen of een wasautomaat. Bij minder belangrijke aankopen, zoals bioscooptickets of tandenborstels, blijken mobiele banners veel minder efficiënt. Dat geldt ook voor modieusz aankopen zoals horloges.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |