22-04-14

Intelligente mensen zijn meer geneigd om anderen te vertrouwen

Intelligente mensen zijn meer geneigd om anderen te vertrouwen, terwijl personen met een lager verstandelijk niveau meer tekenen van argwaan zouden vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford. Er zijn volgens de Britse onderzoekers diverse verklaringen mogelijk voor het fenomeen. Onder meer wordt erop gewezen dat intelligente mensen wellicht beter in staat zijn het karakter van anderen in te schatten, zodat ze sneller een verbond kunnen sluiten met personen die minder geneigd zijn om tot een verraad over te gaan. Ook is het volgens de onderzoekers mogelijk dat intelligente mensen sneller situaties kunnen herkennen waarin verraad een reëel gevaar zou blijken.

“Sociaal vertrouwen draagt bij tot het succes van belangrijke instellingen in de samenleving, zoals maatschappelijke voorzieningen en financiële markten,” benadrukt onderzoeksleider Noah Carl, professor sociologie aan de University of Oxford. “Bovendien blijkt uit onderzoek dat mensen met een groot vertrouwen in anderen, ook op het gebied van gezondheid en geluk betere scores laten optekenen.” De onderzoeker benadrukt dat de relatie tussen intelligentie en vertrouwen ook overeind blijft wanneer ook een aantal andere factoren, zoals opleiding, inkomen en burgerlijke staat, in de evaluaties worden opgenomen.

“Het talent om de aard van een persoonlijkheid in te schatten, vormt een specifiek onderdeel van de menselijke intelligentie dat door natuurlijke selectie is gevormd,” merkt Noah Carl op. De onderzoekers verwijzen ook naar eerdere studies, die hebben uitgewezen dat mensen met een groter vertrouwen sneller geneigd zijn een bedrijf op te starten en ook gemakkelijker bereid kunnen worden vrijwilligerswerk te verrichten. Ook blijkt dat maatschappijen met een hoger niveau van sociaal vertrouwen op efficiëntere publieke instellingen kunnen terugvallen, hogere scores op het gebied van sociaal kapitaal laten registreren en ook uitzicht hebben op een grotere economische groei.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intelligentie, vertrouwen |  Facebook |

Millennials hebben een groter vertrouwen in user-generated content

Millennials zijn in het algemeen meer geneigd om een groter vertrouwen te hebben in user-generated content dan in andere media. Dat is de conclusie van een online onderzoek van consulenten Crowdtap en Ipsos bij meer dan achthonderd Amerikaanse millennials. De onderzoekers merken op dat millennials bij gesprekken rond producten en merken het grootste vertrouwen hechten aan familie en vrienden (74 procent), gevolgd door besprekingen van andere consumenten (68 procent). Bij de media wordt het meeste vertrouwen gehecht aan professionele en industriële publicaties (64 procent). Ook blijkt dat 53 procent van de millennials toegeeft dat user-generated concent impact heeft op hun aankoopbeslissing.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millenial, user generated content |  Facebook |

Leiderschapsaanleg bij meisjes wordt al snel beknot

Meisjes worden al op een verbazend jonge leeftijd ontmoedigd om leidende functies te ambiëren. Dat zegt Anna Maria Chavez, chief executive van de Girl Scouts of America. Wanneer een kleine jongen zich assertief gedraagt, worden hem volgens Chavez al vlug uitstekende leiderskwaliteiten toegemeten. Wanneer echter een meisje datzelfde gedrag laat opmerken, wordt er volgens haar daarentegen vaak gewag gemaakt van bazigheid, net zoals sterke vrouwelijke leiders ook later beticht worden zich agressief en overambitieus te gedragen. Het is volgens Chavez dan ook niet verwonderlijk dat tegen de middelbare school meisjes veel minder interesse tonen in leiderschap dan jongens.

“Deze trend wordt ook doorgezet in de volwassenheid,” zegt Anna Maria Chavez. “In de middelbare school worden meisjes geconfronteerd met moeilijke beslissingen over hun toekomst, maar ze weten vaak niet welke impact die keuzes uiteindelijk zullen hebben. Omdat het streven naar leiderschap op dat ogenblik al vaak is onderdrukt, dreigt deze trend zich ook in de volwassenheid verder door te zetten en wordt de doorstroming van vrouwen naar leidinggevende functies zwaar afgeremd. Het is dan ook noodzakelijk dat meisjes al op jonge leeftijd worden aangemoedigd om de negatieve druk van de omgeving naast zich neer te leggen en een eigen traject uit te tekenen.”

Anna Maria Chavez merkt op dat meisjes, uit angst door hun omgeving als een bazig en onvriendelijk karakter te worden bestempeld, twee keer zo vaak als jongens geneigd zijn om leidinggevende functies te vermijden. Ook Sheryl Sandberg, chief operating officer van het sociale netwerk Facebook, benadrukt dat er onderkend dient te worden dat meisjes al op jonge leeftijd systematisch worden ontmoedigd een leiderschapsfunctie na te streven. Er moeten volgens Sandberg dan ook initiatieven worden genomen om de nodige ondersteuning te bieden aan meisjes die interesse tonen voor het opnemen van verantwoordelijkheden.

Chavez en Sandberg behoren tot de initiatiefnemers van de campagne Ban Bossy, die de interesse in leiderschap bij jonge meisjes wil promoten en de negatieve sfeer rond vrouwen met verantwoordelijke functies wil aanpakken. Ook beroemdheden zoals Beyoncé, Condoleezza Rice en Diane von Furstenberg hebben zich achter het initiatief geschaard.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap, vrouw |  Facebook |

Chinese topklasse heeft voorkeur voor buitenlandse voeding

Buitenlandse voedselmerken hebben in China goede groeikansen. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Data Driven Marketing Asia (DDMA) bij vijfhonderd inwoners van Shanghai. De studie toonde volgens de onderzoekers een duidelijke relatie tussen welvaart en voorkeuren voor geïmporteerde voedingsproducten. Daarbij werd vastgesteld dat 80 procent van de hoogste inkomenscategorieën van mening is dat buitenlandse voedingsproducten een hogere kwaliteit kunnen aanbieden. Bij de midden-inkomens daalt dat cijfer tot 70 procent. Volgens de onderzoekers kan er een duidelijk verband worden met de vele schandalen waarmee de Chinese voedingssector de voorbije jaren werden getroffen.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, china |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Bij autobouwer Ford wordt Mark Fields wellicht benoemd tot bestuursvoorzitter als opvolger van Alan Mulally. Dat hebben een aantal waarnemers bekend gemaakt. Fields (53) is op dit ogenblik operationeel directeur van Ford, waar hij al vijfentwintig jaar werkt. Alan Mulally (68) zal wellicht nog voor het einde van dit jaar met pensioen gaan. Mulally wordt algemeen beschouwd als de man die Ford voor een faillissement wist te behoeden. Hij stapte ruim acht jaar geleden van Boeing over naar Ford, dat hij weer in positieve richting kon duwen met met stijlvolle en zuinige auto's, waaronder de zeer succesvolle Focus-lijn. Sinds het aantreden van Mulally boekte de autobouwer een winst van ruim 42 miljard dollar.

Wellicht zullen de Amerikaanse technologiebedrijven een schikking sluiten met een groep van ongeveer 64.000 werknemers, die de ondernemingen van kartelvorming betichten. Dat heeft de krant The Wall Street Journal gemeld. Bedrijven zoals Apple, Google, Intel en Adobe zouden de voorbije jaren onderling afspraken hebben gemaakt om geen talentvolle werknemers van elkaar af te pikken. Op die manier zouden de bedrijven zware loonstijgingen hebben kunnen vermijden. Volgens de klacht zouden de werknemers door die praktijken 3 miljard dollar inkomsten hebben gemist. Volgens ingewijden zullen de bedrijven proberen om een minnelijke schikking te bereiken, zodat een rechtszaak kan worden vermeden.

De kwaliteit van de kredietportefeuille van Spaanse banken heeft tijdens de maand februari voor het eerst in lange tijd een lichte verbetering laten optekenen. Dat blijkt uit cijfers van de Spaanse centrale bank. Volgens het rapport omvatte de portfolio van de Spaanse banken tijdens de maand februari nog met 13,4 procent slechte leningen. In december was nog een cijfer van 13,5 procent opgetekend. Door de ineenstorting van de Spaanse huizenmarkt en de al jaren aanslepende economische crisis liepen de slechte leningen bij de Spaanse banken de voorbije jaren maand na maand op tot nieuwe recordniveaus. Er zouden nog voor ongeveer 195 miljoen euro slechte leningen in omloop zijn, tegenover 197 miljoen euro in december.

Saudi-Arabië heeft tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar een economische groei gekend van 4,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat betekende de sterkste vooruitgang in vijf kwartalen. Dat blijkt uit cijfers van de Saudische dienst voor statistiek en informatie. Tijdens het derde kwartaal werd een groei met 1,6 procent opgetekend. Het land kon duidelijk profiteren van de stijgende olieprijs. Saudi-Arabië haalt ongeveer 90 procent van zijn inkomsten uit olie. De olieprijs lag in het laatste kwartaal van vorig jaar gemiddeld zo'n 10 procent hoger dan een jaar eerder. De oliesector kende een groei van 4,6 procent, terwijl de industrie een toename met 4,5 procent liet optekenen.

De Amerikaanse groep Schlumberger, toeleverancier van producenten van olie en gas, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,59 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 1,26 miljard dollar tijdens de eerste drie maanden vorig jaar. De omzet steeg met meer dan 6 procent tot 11,2 miljard dollar. De positieve resultaten zouden vooral te danken zijn aan de stijgende vraag naar dienst van Schlumberger om moeilijk bereikbare olie te winnen en de productie bij oliebedrijven op te drijven. Schlumberger ontwikkelt nieuwe technologieën om oliebedrijven te helpen hun productie tegen lagere kosten op te voeren. De investeringen zouden dit jar met 6 procent oplopen tot 723 miljard dollar.

De fusiegesprekken tussen de Canadse goudproducent Barrick Gold en zijn Amerikaanse sectorgenoot Newmont Mijnen zijn afgesprongen, maar dat betekent niet dat de plannen voor de samensmelting van de twee concerns definitief worden opgeborgen. Dat heeft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gemeld. De gesprekken zouden zijn gestrand op een discussies rond de geplande afsplitsing van activiteiten in Australië en Nieuw-Zeeland. Barrick Gold is de grootste goudproducent van de wereld. Newmont Mining is de belangrijkste concurrent van het Canadese concern. De goudproducenten hebben een moeilijk jaar achter de rug en een fusie zou belangrijke synergieën kunnen opleveren.

Het Amerikaanse bedrijf Netflix, aanbieder van internettelevisie, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 53 miljoen dollar. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd een positief resultaat van 3 miljoen dollar opgetekend. De omzet steeg van 1,2 miljard dollar naar 1,25 miljard dollar. De winstgroei is naar eigen zeggen vooral te danken aan een toename van het aantal betalende leden. Netflix telt op dit ogenblik 48,6 miljoen leden. Dat betekende een stijging met 4 miljoen eenheden tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. Voor de betalende diensten werden ruim 46 miljoen klanten geteld, tegenover 34,2 miljoen gebruikers begin vorig jaar.

Sinds het begin van dit jaar hebben in China meer dan vierentwintig bedrijven hun plannen voor een beursgang opgeborgen. Dat is de conclusie van een rapport van het persbureau Reuters. De beslissing zou te wijten zijn aan een onduidelijke regelgeving van de lokale beursautoriteiten. In oktober twee jaar geleden verbood de Chinese beursautoriteit alle beursintroducties op het Chinese vasteland om fraude en onregelmatigheden te kunnen aanpakken. Sinds januari dit jaar worden opnieuw introducties mogelijk, maar de autoriteiten zouden bijzonder onduidelijke regels naar voor hebben geschoven. De voorbije zes maand zouden al zestien verschillende richtlijnen zijn uitgevaardigd.

De Amerikaanse groep Kimberly-Clark, producent van verzorgingsproducten, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een winst geboekt van 538 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met ruim 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet van het concern, eigenaar van merken zoals Kleenex en Kotex, daalde vorig kwartaal met 1 procent tot 5,3 miljard dollar. Die terugval was vooral te wijten aan ongunstige wisselkoersen. De vergelijkbare omzet kende een stijging met 4 procent. Kimberly-Clark kondigde stelde verder te hopen dat de verzelfstandiging van zijn medische divisie, onder meer producent van steriel gaas, chirurgische gezichtsmakers en katheters, tijdens het tweede kwartaal te kunnen afronden.

De Amerikaanse groep Halliburton, dienstverlener voor producenten van olie en gas, heeft tijdens het eerste kwartaal een omzet van 7,3 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 0,3 miljard dollar tegenover dezelfde periode vorig jaar. Nog nooit voordien kon Halliburton tijdens het eerste kwartaal van het jaar zoveel inkomsten boeken. Het concern boekte een nettowinst van 622 miljoen dollar, tegenover een verlies van 18 miljoen dollar tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar. Vorig jaar nam Halliburton in het eerste kwartaal een voorziening van 1 miljard dollar voor juridische kosten en schadeclaims in verband met de olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon.

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro heeft tijdens de eerste drie maanden van het jaar een omzet gerealiseerd van 679,5 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het Amerikaanse concern, eigenaar van merken zoals Transformers en Monopoly, boekte een nettowinst van 32 miljoen dollar, tegenover een verlies van bijna 7 miljoen dollar tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar. De omzet op de Noord-Amerikaanse thuismarkten zakte met 1 procent, maar de internationale markten groeiden met 5 procent. De verkoop van meisjesspeelgoed klom met ruim 20 procent tot 139 miljoen dolar. De verkoop van speelgoed voor jongens nam marginaal toe tot 248 miljoen dollar.

De verhuis van het Europees hoofdkantoor van de Amerikaanse koffieketen Starbucks van Amsterdam naar Londen, moet een alarmsignaal zijn voor de Nederlandse politiek. Dat heeft Patrick Mikkelsen, directeur van de Amerircan Chamber of Commerce in Nederland, gezegd. De Nederlandse politiek springt volgens Mikkelsen lichtzinnig om met buitenlandse investeerders. Dat is volgens hem op termijn schadelijk voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Mikkelsen wijst erop dat de concurrentie met vooral Groot-Brittannië bijzonder groot is. Eerder maakte ook Philip Morris bekend een groot gedeelte van zijn activiteiten in Nederland te staken. Ook het chemieconcern Lyondell Basell verhuisde naar Londen.

Wedstrijdmanipulatie is een steeds groter wordend probleem in het moderne voetbal. Dat blijkt uit een rapport van het databedrijf Sportradar. In het rapport wordt opgemerkt dat de problematiek van wedstrijdmanipulatie geen nieuw fenomeen is, maar wel steeds verder uitdeint. Vooral de gigantische Aziatische goksector moet volgens Sportradar tot een grote waakzaamheid leiden. Het bedrijf dat de voetbalactiviteiten van de Aziatische illegale gokmarkt een omzet realiseren van ongeveer 400 miljard dollar per jaar. Het centrum van de illegale gokeconomie zou zich bevinden in de Filipijnen, waar drie grote gokbedrijven 70 procent van alle inzetten op voetbalwedstrijden ter wereld zouden verwerken.

De wereldwijde markt van intelligente woningen, die uitgerust zijn met apparaten en diensten die met een computernetwerk en internet aan elkaar zijn gekoppeld, zal over vijf jaar een omzet realiseren van 52 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van consulent van Juniper Research. Er wordt echter aangevoerd dat de technologie zal worden beheerst door entertainment, zoals televisietoestellen met online verbindingen en streamingdiensten zoals Netflix. Daarentegen zullen intelligente nutsvoorzieningen, zoals verbruiksmeters en beveiligingssystemen, slechts een kleine minderheid van de markt vormen. Ook de interesse in intelligente gezondheidsdiensten zou relatief beperkt blijven.

De University of Chiang Mai in Thailand heeft maatregelen genomen om de overlast van Chinese toeristen in te perken. De Chinese toeristen zouden zich tegenover studenten en professoren luidruchtig en onbeleefd gedragen en geen hygiënische regels respecteren. Beslist werd om de toegang tot de universiteit strenger te controleren en aan toeristen wordt ook niet langer de toelating gegeven om zich vrij over de campus te bewegen. De voorbije jaren is het aantal Chinese toeristen in de provincie Chiang Mai met ruim 20 procent toegenomen. Dat is vooral te danken aan het Chinese filmsucces ‘Lost in Thailand’ twee jaar geleden. Een gedeelte van de film werd in Chiang Mai opgenomen.

Meer Nieuws

06:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-04-14

Besparingen worden vaak onoordeelkundig doorgevoerd

Veel bedrijven zijn tijdens de economische crisis op een verkeerd ogenblik en een verkeerde plaats tot budgetbesparingen overgegaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Right Management bij verantwoordelijken human resources. Vastgesteld werd dat 46 procent van de respondenten van mening is dat zijn bedrijf de voorbije vijf jaar op verkeerde ogenblikken en in verkeerde activiteiten tot besparingen heeft besloten. Volgens 43 procent is het bedrijf overhaast tot besparingen overgegaan, wat tot een negatieve impact op de prestaties van de onderneming zou hebben geleid. Volgens 42 procent hebben die overhaaste beslissingen geleid tot grotere spanningen tussen human resources en het algemeen beleid.

Lees Verder

22:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besparingen |  Facebook |

Bedrijven hebben het moeilijk met opvolging executives

Executives zijn ervan overtuigd dat hun bedrijven bij hun vertrek geruime tijd nodig zullen hebben om een opvolging te garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent IIC Partners bij bijna dertienhonderd bedrijfsleiders over de hele wereld. De onderzoekers stelden vast dat 80 procent van de executives van mening is dat het bedrijf na hun vertrek een jaar nodig zal hebben om een opvolging verzekerd te hebben. Volgens 4 procent zou het mogelijk tot drie jaar kunnen aanslepen tot een opvolging kan worden gegarandeerd. Hoewel bijna 60 procent van de bedrijven over een opvolgingsplan beschikt, zegt slechts 20 procent van de executives dat een onmiddellijke vervanging mogelijk zou zijn.

“De studie toont aan dat veel ondernemingen problemen hebben met hun opvolgingsplannen,” merkt Paul Dinte, voorzitter van IIC Partners, op. “Er is een groot verschil tussen een papieren opvolgingsplan en de strategie om het vertrek van een topexecutive op te vangen.” Het onderzoek toonde aan dat 31 procent van de executives van mening was dat het bedrijf een opvolgingsplan heeft en hen binnen een periode van twaalf maanden zou kunnen vervangen. Volgens 20 procent zou voor een onmiddellijke vervanging kunnen worden gezorgd. Daarentegen gaf 26 procent aan dat het bedrijf geen opvolgingsplan heeft en ook geen idee te hebben hoe lang het zou duren vooraleer een vervanging zou zijn gevonden.

Ook bleek dat 16 procent ervan overtuigd is dat de onderneming geen opvolgingsplan heeft en mogelijk één tot drie jaar zou moeten zoeken om een vervanger te vinden. Volgens Dinte dreigt het probleem nog groter te zullen worden naarmate steeds meer babyboomers zich uit het actieve zullen terugtrekken en meer rekening zal moeten worden gehouden met de andere relatie die vele jongere werknemers met de onderneming hebben. “Jongere werknemers zijn immers sneller geneigd om van werkgever te veranderen,” zegt Dinte. “Naarmate deze groep tot de hogere hiërarchie toetreedt, zullen bedrijven hun verwachtingen rond de loyaliteit van executives mogelijk moeten bijstellen.”

De onderzoekers stelden vast dat non-profitorganisaties het meest geneigd zijn toe te geven dat een onverwacht vertrek van een executive problemen zou opleveren (68 procent), gevolgd door farmabedrijven (67 procent) en professionele services (67 procent). Het onverwacht vertrek van een executive zou volgens de respondenten vooral een negatieve impact hebben op de actuele bedrijfscultuur (38 procent), gevolgd door een vertraging of stopzetting van een nieuwe product-ontwikkeling (18 procent), het vertrek van andere leidinggevenden (16 procent), een verlies aan inkomsten (14 procent) en negatieve publiciteit (13 procent).

Lees Verder

22:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijven, executive |  Facebook |