20-04-14

Vrouwelijke nachtraven nemen evenveel risico’s als mannen

Vrouwen die in grotere mate gericht zijn op het nachtleven, hebben de neiging om evenveel risico’s te nemen als mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago bij meer dan tweehonderd Amerikaanse studenten. De resultaten van de studie laten volgens de Amerikaanse onderzoekers uitschijnen dat er een belangrijk verband kan worden geregistreerd tussen slaappatronen en cruciale karaktereigenschappen en gedrag. De onderzoekers zeggen bovendien opgemerkt te hebben dat er tussen ochtendmensen van nachtraven belangrijke verschillen kunnen worden opgetekend.

“Nachtraven, zowel mannen als vrouwen, hebben een grotere kans om vrijgezel te zijn of vooral kortstondige relaties te hebben,” zegt onderzoeksleider Dario Maestripieri, professor menselijke ontwikkeling aan de University of Chicago. “Ochtendmensen daarentegen kunnen meer met langdurige romantische relaties in verband worden gebracht. Bovendien blijken mannelijke nachtraven dubbel zoveel seksuele partners te hebben dan ochtendmensen.” Eerder onderzoek van de University of Chicago toonde al aan dat mannen sneller geneigd zijn om financiële risico’s nemen. Vrouwen met een hoger testosteron-gehalte bleken daarbij echter een risico-profiel te vertonen dat het gedrag van mannen benaderde.

Uit het onderzoek van Maestripieri blijkt dat mannen hogere niveaus van het stresshormoon cortisol en testosteron vertonen dan vrouwen. “Tegelijkertijd bleken vrouwelijke nachtraven echter een cortisol-niveau te hebben dat vergelijkbaar is met de resultaten die bij mannen kunnen worden opgetekend,” voert de wetenschapper aan. “De studie laat dan ook uitschijnen dat een hoog cortisol-gehalte één van de mechanismen zou kunnen zijn die het grotere risico-gedrag bij nachtraven kan verklaren. Sommige mensen vertonen een chronisch hoog cortisol-gehalte, ongeacht het geregistreerde stressniveau. Deze personen laten een snelle stofwisseling optekenen, hebben veel energie en kunnen snel worden geprikkeld.”

“Een hoger cortisol-niveau kan ook worden geassocieerd met een grotere cognitieve activiteit,” merkt professor Maestripieri op. “Eerdere studies hebben al aangetoond dat succesvolle personen vaak een hoog cortisol-niveau laten optekenen.” De onderzoekers stelden nog vast dat mannen sneller geneigd zijn om zichzelf als een nachtraaf te bestempelen dan vrouwen. Ook wordt aangegeven dat mannen in het algemeen minder slapen dan vrouwen. Maestripieri zegt dat de voorkeur voor een leven als nachtraaf of ochtendmens gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan biologische factoren en genetische overerving, maar ook beïnvloed kan worden door omgevingsfactoren, zoals nachtwerk of kinderzorg.

“Gender-verschillen in slaappatronen ontstaan na de puberteit en verzwakken of verdwijnen wanneer de vrouwen de menopauze bereiken,” zegt professor Maestripieri. “De link tussen de nachtraaf en het risicogedrag zou mogelijk een evolutionaire grond kunnen hebben. Er zou gesuggereerd kunnen worden dat het gedrag van de nachtraaf vooral gericht is om op korte termijn een partner te vinden voor een kortstondig seksueel contact buiten de monogame relatie. Activiteiten in de avonduren zouden historisch grotere opportuniteiten kunnen bieden tot sociale contacten en seksuele activiteiten, omdat volwassenen tijdens die periodes minder beperkt werden door werk of kinderen.”

Lees Verder

11:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, gezondheid |  Facebook |

Jonge vrouwen het vaakst met gender-barrières geconfronteerd

Vrouwelijke werknemers tussen achttien en vierendertig jaar worden in hun professionele ontwikkeling met grotere gender-barrières geconfronteerd dan seksegenotes uit andere leeftijdscategorieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbureau Robert Half. De onderzoekers stelden vast dat 42 procent van de vrouwen tussen achttien en vierendertig jaar gewag maken van gender-barrières. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar daalt dat cijfer tot 34 procent. Boven de grens van vijfenvijftig jaar zegt nog slechts 26 procent met barrières geconfronteerd te worden. Robert Half merkt op dat de cijfers aantonen dat meer inspanningen gedaan moeten worden om de hindernissen voor de uitbouw van een carrière weg te werken.

Lees Verder

11:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderkloof |  Facebook |

Coca-Cola blijft krachtigste merk van de wereld

Het Amerikaanse drankenconcern Coca-Cola blijft het krachtigste merk van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van consulent Corebrand. Op de tweede plaats staat de Amerikaanse snackproducent Hershey. Opmerkelijk is echter de derde plaats van het Duitse chemieconcern Bayer. De top tien bestaat verder uit het farmaconcern Johnson & Johnson, de motorfietsenbouwer Harley Davidson, de entertainmentgroep Walt Disney, het drankenconcern Pepsico, de financiële dienstverstrekker American Express, de voedingsproducent Kellogg en het technologieconcern Apple. Op uitzondering van Bayer wordt de top tien volledig ingenomen door Amerikaanse bedrijven. Ook vorig jaar werd de lijst aangevoerd door Coca-Cola en Hershey.

Lees Verder

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: coca-cola, marketing |  Facebook |

Publiek heeft weinig interesse in liefdadigheidswerk celebrities

Celebrities die met internationale goede doelen werken, blijken achter de schermen efficiënter te zijn dan in de media. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester. Het onderzoek toont volgens de Engelse wetenschappers aan dat het publiek verrassend genoeg niet goed in staat is om liefdadig werk van beroemdheden op te merken. De goede doelen zijn bij het publiek wel gekend, maar slechts weinigen hebben een inzicht over de actieve betrokkenheid van beroemdheden bij de projecten. Daarentegen blijken celebrities volgens het rapport wel een opmerkelijke impact te kunnen hebben op politieke en zakelijke leiders.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: celebrity, liefdadigheid |  Facebook |

Vruchtbaarheidsproblemen hebben belangrijke impact op relatie

Moeders die met vruchtbaarheidsproblemen werden geconfronteerd, zijn na de geboorte meer geneigd om met hun partner samen te blijven dan vrouwen waar een behandeling niet tot een zwangerschap heeft geleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers bij de Danish Cancer Society Research Center bij meer dan zevenenveertigduizend vrouwen tussen het begin van de jaren negentig en het midden van het voorbije decennium. De onderzoekers stelden vast dat het uitblijven van een zwangerschap over een periode van twaalf jaar drie keer meer tot een scheiding met de partner bleek te leiden dan bij vrouwen die wel tot een moederschap waren gekomen.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vruchtbaarheid, relatie |  Facebook |

Vliegtuigpassagier heeft meer geduld met budget-startups

In de luchtvaartsector lopen budget-startups minder risico op klachten van passagiers dan gevestigde maatschappijen, ook al is er tussen de verschillende partijen nauwelijks een verschil in kwaliteit van de dienstverlening merkbaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) op basis van een analyse van klachten over luchtvaartondernemingen bij het Amerikaanse ministerie van transport de voorbije tien jaar. Ongeacht de basis van de problemen, bleken de passagiers volgens de onderzoekers bij de gevestigde maatschappijen tien keer vaker klacht neer te leggen dan bij budget-startups.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, klantenservice |  Facebook |

Politiek is de grootste scheidingslijn in sociale netwerken

Politiek is de grote verdeler in sociale netwerken zoals Facebook. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan het Georgia Institute of Technology bij het honderdtal politiek actieve gebruikers van het sociale netwerk Facebook. Gebruikers die ervan overtuigd zijn dat het merendeel van hun vrienden politiek een andere mening hebben dan henzelf, tonen volgens de onderzoekers op Facebook minder engagement. Ook blijkt dat een politiek engagement de gebruiker ertoe aanzet om op het sociale netwerk binnen de eigen kring te blijven en andere visies te negeren. Dat leidt volgens de onderzoekers nog tot een verdere politieke polarisering.

“Vriendschapbanden tonen vaak een voorkeur voor mensen die dezelfde waarden en interesses delen,” zegt onderzoeksleider Catherine Grevet, specialist computerwetenschappen aan Georgia Tech. “Het netwerk van gelijkgestemde visies kent dan ook de meest intensieve interactie. Dat betekent echter dat er relatief weinig communicatie kan worden opgemerkt met vrienden die een afwijkende visie hanteren. Dat heeft tot gevolg dat men nauwelijks wordt geconfronteerd met tegengestelde standpunten. Ook de algoritmes van Facebook bieden daarvoor weinig oplossingen. Newsfeeds zijn immers gevuld met boodschappen van vrienden waarmee men intensieve interacties onderhoudt en sterke banden heeft.”

“Sociale media zouden moeten overwegen om op de verschillende standpunten van een problematiek te wijzen,” voert Catherine Grevet aan. “Dat zou de gebruiker in contact kunnen brengen met afwijkende visies, die in de sociale netwerken meestal door zwakke onderlinge banden worden gekenmerkt. Een dergelijke strategie zou een meerwaarde kunnen betekenen voor het platform, de gebruikers en de samenleving.” Uit het onderzoek bleek dat meer dan 70 procent van de respondenten erkent nooit over politiek te praten met vrienden die een afwijkende visie hanteren. Bovendien kwam het onderzoek tot de vaststelling dat 60 procent toegeeft nooit in te gaan op commentaren die niet met de eigen mening stroken.

Catherine Grevet merkt dat afwijkende commentaren in een aantal gevallen een motivatie bleken om de banden te verbreken, maar ze voegt er aan toe dat de meeste gebruikers op zoek gaan naar een taktiek om een dispuut of een meningsverschil uit de weg te gaan, zoals het tijdelijk afmelden of het mijden van de betrokken conversaties. “Sociale netwerken zouden de basis van deze relaties kunnen versterken door bij meningsverschillen de gemeenschappelijke interesses van de betrokken partijen te benadrukken,” merkt de onderzoekster op.

Lees Verder

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, sociale netwerken |  Facebook |