29-06-14

Recessie ondermijnt vertrouwen jongeren in werkgevers

Veel jongeren zijn van oordeel dat de economische crisis hun vertrouwen in mogelijke toekomstige werkgevers heeft ondermijnd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Trendence bij zevenentwintigduizend studenten aan Britse universiteiten. Vastgesteld werd dat 40 procent van de respondenten gewag maakt van een verlies aan vertrouwen. Slechts 19 procent spreekt het gedaald vertrouwen uitdrukkelijk tegen.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, vertrouwen, werkgever |  Facebook |

Chimpansee vertoont spontane neiging tot coöperatief gedrag

Chimpansees hebben spontaan de neiging om coöperatief gedrag te initiëren en te behouden. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers bij chimpansees in het Yerkes National Primate Research Center aan de Emory University. Vastgesteld werd dat de chimpansees impulsief naar een onderlinge samenwerking streven en daarbij een partner zoeken die het meest geschikt is voor de taak die moet worden volbracht.

Lees Verder

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chimpansee, samenwerking |  Facebook |

Betrokkenheid vader in het huishouden beïnvloedt carrière-ambitie dochter

Vaders die in de huishoudelijke taken een even groot gedeelte van het werk op zich nemen als hun partners, hebben vaak dochters wiens aspiraties voor de toekomst minder snel beperkt blijven tot de geijkte gender-stereotypes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia bij ruim driehonderd kinderen tussen zeven en dertien jaar. Deze dochters zouden volgens de Canadese onderzoekers vaker naar beroepen streven zoals politieagent, arts, accountant of wetenschapper dan seksegenotes uit gezinnen waar de vader zich minder met de huishoudelijke taken inlaat.

“Ook de overtuiging rond gendergelijkheid van de moeder heeft weliswaar een impact op de aspiraties van de dochters, maar het onderzoek geeft aan dat de visie van de vader tegenover de huishoudelijke taken een grotere impact heeft op de toekomstige professionele carrière van jonge vrouwen,” geeft onderzoeksleider Alyssa Croft aan. “De impact van de betrokkenheid van de vader in de huishoudelijke taken kan moeilijk worden genegeerd. Indien de man een traditionele visie heeft op de gezinstaken, zal ook zelfs zijn openlijke promotie van gelijkheid niet kunnen beletten dat zijn dochters vooral in de richting van een klassieke vrouwelijke carrière worden gestuurd, zoals verpleegster, lerares, bibliothecaris of huismoeder.”

De resultaten tonen volgens Alyssa Croft, sociaal psychologe aan de University of California, aan dat een gelijkheid in het huishouden voor vrouwen een instrument kan betekenen om voor een carrière te kiezen waarvoor ze tot nu toe uitgesloten werden. "Bovendien kunnen jonge vrouwen ook de mogelijkheid krijgen te streven naar een tewerkstelling met een hogere financiële beloning," zegt de onderzoekster. "Vaders moeten dan ook beseffen dat hun visie op de organisatie cruciaal kan zijn voor de professionele toekomstkansen van hun kinderen." De onderzoekers stelden wel vast dat vrouwen nog altijd een groter deel van de huishoudelijke taken op zich nemen.

“Zowel ouders als kinderen vereenzelvigen vrouwen meer met kinderzorg en huishoudelijke taken dan mannen,” merkt Alyssa Croft op. “Bovendien bleken meisjes duidelijk sneller dan jongens geneigd te zijn om zichzelf in de toekomst te zien als de verantwoordelijke voor de kinderzorg dan als een professional met een succesrijke carrière."

Lees Verder

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, vader, dochter |  Facebook |

Afstand helpt persoonlijke problemen rationeler te bekijken

Bij de confrontatie met een persoonlijk dilemma, zou men het probleem vanuit het standpunt van een buitenstaander moeten benaderen. Daardoor zou het probleem immers logischer kunnen worden benaderd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Waterloo en de University of Michigan. Opgemerkt wordt dat het individu bij deze problemen over zichzelf in de derde persoon moeten denken.

Lees Verder

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dilemma |  Facebook |

Dopamine bepaalt de reactie op belofte van hogere bonus

Het vooruitzicht op een hogere bonus zal sommige personen aanzetten tot betere prestaties, maar dreigt op anderen een negatieve impact te hebben. Dat fenomeen heeft te maken met de hoeveelheid dopamines in de hersenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Donders Instituut in Nijmegen. Een lager niveau van dopamines in het striatum zou leiden tot een stimulerende werking van bonussen.

Lees Verder

10:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dopamine, bonus |  Facebook |

Verhaal over negatieve sollicitatie-ervaring doet snel de ronde

Slechte wervingsprocessen kunnen de reputatie en het merk van de recruteerder belangrijke schade toebrengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het gespecialiseerde software-platform Shortlister.com bij tweeduizend Britse werkzoekenden. De onderzoekers stelden vast dat 80 procent van de respondenten slechte ervaringen tijdens het wervingsproces aan hun omgeving zouden melden.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

Mobiele email niet in alle sectoren even efficiënt

Ongeveer de helft van alle commerciële emails wordt op een mobiel apparaat geopend, maar die niveaus kunnen tussen de verschillende bedrijfstakken opmerkelijke variaties laten optekenen. Dat blijkt uit een analyse van het commerciële email-verkeer tijdens het eerste kwartaal van dit jaar door consulent Experian Marketing Services. De onderzoekers stelden vast dat multichannel-retailers op het gebied van mobiel engagement de beste prestaties lieten optekenen. Bij zakelijke producten en dienstenleveranciers liggen de cijfers echter gevoelig lager.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, email |  Facebook |