15-04-14

Leiders kunnen zowel taakgericht als team-bouwend werken

Leiders kunnen zowel taakgericht als een team-bouwer zijn. Dat is de conclusie van een studie van onderzoekers aan de Case Western Reserve University. De onderzoekers merken op dat de management-wereld altijd heeft volgehouden dat een leider tot één van beide types dient te behoren, maar de onderzoekers merken op dat de structuur van de hersenen aangeeft dat een combinatie wel degelijk mogelijk kan zijn. Het falen van het management om beide capaciteiten te ontwikkelen, leidt volgens de onderzoekers tot belangrijke schade, zoals inefficiënte operaties of een onethisch beslissings-proces.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Online zelfexpressie kijkt niet naar gevolgen op langere termijn

Het luchten van privé-bekommernissen in online publieke ruimtes wordt door de consument vaak gebruikt om negatieve gevoelens en emoties kwijt te raken. Daarbij wordt echter zelden bij over potentiële problemen op langere termijn stilgestaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij een groep Amerikaanse Facebook-gebruikers. De onderzoekers merken op dat dit type van zelfexpressies veel intiemer is dan boodschappen die ingegeven zijn door zelfpromotie. Helaas dreigt deze zelfexpressie volgens de wetenschappers tot problemen te leiden wanneer het bericht niet binnen de eigen doelgroep blijft en verder in het sociale netwerk wordt verspreid.

“De gebruiker van sociale netwerken is geneigd om gevoelens of ervaringen onmiddellijk te ventileren,” zegt onderzoeksleider Natalie Bazarova, professor communicatiewetenschappen aan het Social Media Lab van de Cornell University. “Deze vormen van zelfexpressie vertonen een veel grotere intimiteit dan boodschappen die een zelfpromotie tot doel hebben. Vaak kan men achteraf niet goed aangeven waarom men tot de verspreiding van deze emotionele onthullingen is overgegaan. Een aantal van die emotionele boodschappen kunnen de verzender echter in moeilijkheden brengen wanneer het bericht de persoonlijke kring bestemmelingen verlaat.”

“Er kunnen heel uiteenlopende motieven worden gevonden achter het verspreiden van persoonlijke boodschappen in sociale netwerken,” zegt Natalie Bazarova. “Onder meer kan gewag gemaakt worden van een management van de persoonlijke identiteit of het delen van persoonlijke ervaringen om anderen een dienst of assistentie te verlenen. Anderzijds kan er ook gesproken worden van een zoektocht naar zelfpromotie, waarbij gestreefd wordt naar onder meer sociale waardering, feedbavk en goedkeuring en naar zelfexpressie, waarbij vaak negatieve emoties worden geventileerd en over problemen wordt gesproken.”

“Weliswaar wordt zelfexpressie minder frequent geregistreerd dan zelfpromotie, maar dreigt de boodschapper wel in de grootste problemen te kunnen brengen,” waarschuwt professor Bazarova. “Eén op vijf status-updates blijkt een element van zelfexpressie te omvatten. Het probleem is echter dat deze boodschappen niet altijd beperkt blijven tot het specifieke doelpubliek in het sociale netwerk en zelfs negatieve consequenties kunnen hebben, vooral wanneer het bericht de persoonlijke kring verlaat. Men moet bij online zelfexpressie heel overwogen tewerk gaan. Digitale informatie blijft immers hangen. De berichten kunnen worden opgeslagen, gedupliceerd en verder verdeeld.”

Natalie Bazarova merkt op dat eerdere studies al hebben uitgewezen dat 30 procent tot 40 procent van de dagelijkse communicatie bestaat uit persoonlijke informatie of persoonlijke ervaringen. “In de geconnecteerde wereld gaat minstens een gedeelte van die ontboezemingen online,” zegt de onderzoekster. “Ongeveer 60 procent van de boodschappen op Facebook hebben een persoonlijke inslag. Het kan heel belonend werken om over zichzelf te praten. Dat is ook één van de redenen waarom Facebook zo populair is geworden. Maar het onderzoek toont aan dat met die communicatie heel omzichtig dient omgegaan te worden.”

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, zelfexpressie |  Facebook |

Rechtvaardige managers dreigen snel opgebrand te raken

Managers die een grote nadruk leggen op rechtvaardigheid, maken hun werknemers gelukkiger en kunnen de productiviteit van hun onderneming opdrijven, maar dreigen tegelijkertijd zichzelf op te branden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University bij een tachtigtal Amerikaanse managers. In het rapport wordt opgemerkt dat een doorgedreven streven naar de rechtvaardigheid van beslissingen op de werkplaats, voor supervisors mentaal en emotioneel bijzonder belastend is.

“Managers die een grote prioriteit verlenen aan rechtvaardigheid, blijken mentaal opgebrand te worden,” zegt onderzoeksleider Russell Johnson, professor management aan de Michigan State University. “De betrokkenen bleken zich minder coöperatief op te stellen en ook op het gebied van sociale betrokkenheid met andere werknemers een duidelijke terugval te laten optekenen. Bovendien blijkt dat de managers ook gemakkelijker vatbaar zijn voor fouten en meer moeilijkheden te ondervinden om afwijkende of contraproductieve impulsen te onderdrukken. Eerder al is aangetoond dat mentale vermoeidheid ook het risico of fraude of diefstal doet toenemen.”

“Managers die het concept rechtvaardigheid centraal stellen, moeten voor een brede verzameling regels een oplossing proberen te vinden,” benadrukt professor Johnson. “Onder meer moeten persoonlijke vooroordelen worden onderdrukt, maar moet ook een onafgebroken consistentie worden nagestreefd en moet aan de medewerkers ook de mogelijkheid worden geboden om hun visies of bezorgdheden te formuleren. Het concept zal de manager dan ook de hele dag bezig houden om te garanderen dat de percepties van de werknemers positief blijven, ongeacht of een bedreiging voor de sfeer op de werkplek reëel of imaginair is. Die onzekerheden en ambiguïteit werkt uitputtend.”

“Managers die naar een absolute rechtvaardigheid streven, zullen niet aan negatieve druk kunnen ontsnappen,” waarschuwt Johnson nog. “Er moet dan ook gezorgd worden voor een kader waarin de betrokkene beter in staat is om mentale vermoeidheid op te vangen en te verlichten. Mentale breaks tijdens de werkdag zijn daarbij cruciaal. Bovendien moet de manager zich buiten de werkplek volledig van zijn professionele taken loskoppelen.”

Lees Verder

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Emoties hoeven geen belemmering te zijn voor succesvolle beslissingen

Gevoelens van dankbaarheid hebben de capaciteit om het financiële ongeduld automatisch te verminderen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Northeastern University, de University of California en de Harvard Kennedy School. Traditionele opvattingen zeggen dat emoties een belemmering vormen voor succes op lange termijn, maar volgens het rapport stroken deze theorieën niet met de waarheid. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie belangrijke implicaties kunnen hebben om een aantal problemen in het sociaal gedrag, van impulsief koopgedrag tot obesitas, aan te pakken.

Lees Verder

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emoties, beslissing |  Facebook |

Kwalificaties oudere sollicitanten niet meer gecontroleerd

Naarmate werknemers verder in hun carrière vorderen, worden de aangevoerde kwalificaties door potentiële werkgevers steeds minder vaak gecontroleerd. Dat is volgens het rekruteringsplatform Graduate Prospects gebleken uit een onderzoek naar vacatures die de voorbije decennia bij Britse werkgevers werden ingediend. Bij kandidaten die hun diploma hebben behaald na de eeuwwisseling bleek 76 procent van de opgegeven kwalificaties gecontroleerd te worden, maar bij collega’s die in de jaren negentig hun studies hadden afgerond, bleek dat terug te vallen tot amper 16 procent. Bij sollicitanten die nog langer zijn afgestudeerd, bleek slechts 8 procent van de kwalificaties gecontroleerd te worden.

“Een curriculum vitae omvat vaak fouten,” merkt Jayne Rowley, verantwoordelijke gegevenscontrole bij Graduate Prospect. “Vaak gaat het om onschuldige vergissingen of lacunes, maar er zijn ook aanwijzingen dat er bewust wordt gelogen over opleidingen, resultaten en expertises. Het onderzoek toonde aan dat sollicitanten met een langere carrière veel meer kans hebben om met die onwaarheden of overdrijvingen weg te komen dan jongere collega's. Wanneer iemand al een professionele carrière in een bepaalde richting heeft uitgebouwd, wordt immers vaak aangenomen dat de vorige werkgevers de nodige controles zullen hebben uitgevoerd.”

“De kandidaten zelf zullen door hun opgebouwde expertise mogelijk ook minder belang hechten aan correcte kwalificatie-vermeldingen,” geeft Jayne Rowley nog aan. “Bovendien moet men er rekening mee houden dat oudere werknemers onder druk van jongere en vaak hoger gekwalificeerde concurrenten mogelijk geneigd zouden kunnen zijn om hun eigen professioneel profiel op te poetsen. Dat geldt zeker wanneer een hogere functie wordt geambieerd. Wanneer echter blijkt dat iemand bereid is om te liegen over zijn kwalificaties, moet ook de betrouwbaarheid van de betrokkene als lid van de organisatie ernstig in vraag worden gesteld. Het is dan ook noodzakelijk dat werkgevers de kwalificaties van al hun kandidaten ten gronde controleren.”

Lees Verder

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kwalificaties, sollicitatie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Sigarettenproducent Seita, dochteronderneming van de Britse groep Imperial Tobacco, sluit zijn fabriek in Carquefou, in de omgeving van de Franse stad Nantes. De productie zou naar Polen worden overgeheveld. Door de sluiting zouden meer dan driehonderd banen verloren gaan. Carquefou is de grootste sigarettenfabriek van Frankrijk. Er worden jaarlijks 12,2 miljard sigaretten, vooral van de merken Gauloises en Gitanes, geproduceerd. Ongeveer 60 procent is bestemd voor de export naar andere Europese landen, Afrika en het Midden-Oosten. Seita verwierf in de zeventiende eeuw een monopolie op de Franse productie en distributie van tabak. De fabriek gaat over vier jaar definitief dicht.

Ongunstige weersomstandigheden, een hardnekkige ziekte en de activiteiten van criminele benden hebben de limoenteelt in Mexico in het gedrang gebracht. Daardoor dreigt een groot tekort aan limoenen op de internationale markt. Mexico heeft al enkele tijd de Verenigde Staten verdrongen als grootste limoenexporteur van de wereld. Tijdens de voorbije herfst veroorzaakten zware stormen echter zware schade aan de bloesems. Daarnaast wordt de sector ook al geruime tijd geplaagd door citrusvergroening, een hardnekkige ziekte die de productie gevoelig aantast. Bovendien zouden criminele bendes limoenplantages en transporten plunderen. Door de problemen is de prijs van limoenen op korte tijd verviervoudigd.

De renstal Ferrari heeft zijn teambaas Stefano Domenicali ontslagen. Domenicali is het slachtoffer geworden van de slechte prestaties die het team de voorbije periodes heeft laten optekenen. Hij wordt opgevolgd door Marco Mattiacci, tot op dit ogenblik chief executive van Ferrari in Noord-Amerika. Domenicali was drieëntwintig jaar in dienst van Ferrari. Zes jaar geleden volgde hij de Fransman Jean Todt op als hoofd van de sportafdeling van Ferrari. De Italiaanse renstal probeert al zeven jaar tevergeefs de wereldtitel binnen te halen. Ook dit jaar heeft de Italiaanse renstal, die de piloten Fernando Alonso en Kimi Räikkönen in dienst heeft, nog geen enkele podiumplaats kunnen bemachtigen.

De Franse autobouwer PSA Peugeot-Citroën wil uiteindelijk nog zesentwintig modellen overhouden. Daarmee wordt de portfolio, die op dit ogenblik nog vijfenveertig modellen omvat, nagenoeg gehalveerd. Dat heeft Carlos Tavares, algemeen directeur van Peugeot-Citroën, bekend gemaakt. Daarnaast wil de Franse groep ook zijn activiteiten buiten de Europese markt verder uitbreiden. Daardoor zou de afhankelijkheid van de Europese automarkt, die een moeilijke periode doormaakt, moeten worden afgebouwd. Daarnaast werd beslist om de succesvolle DS-productie van Citroën af te splitsen. Die productie moet volgens Tavares op termijn kunnen concurreren met onder meer Audi, BMW en Mercedes-Benz.

De Franse oliemaatschappij Total gaat 16 miljard dollar investeren in het Kaombo-olieveld voor de kust van Angola. Dat heeft Total bekend gemaakt. De oliemaatschappij wil over drie jaar beginnen met oppompen van olie. Gerekend wordt op een productie van ongeveer 230.000 vaten per dag. Het was lange tijd onzeker of Total door zou gaan met het project. De kosten werden aanvankelijk geraamd op 20 miljard dollar, maar zijn nu met een kwart naar beneden gebracht. Het Kaombo-veld moet op termijn de oudere velden van de Franse oliemaatschappij vervangen. Total heeft een belang van 30 procent in Kaombo. De rest is in bezit van het Chinees-Angolese Sonangol Sinopec, het Amerikaanse ExxonMobil en het Portugese Galp.

In Duitsland is Ante Sapina, spilfiguur in een voetbalomkoopschandaal, door de rechtbank van Bochum veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. In mei drie jaar geleden kreeg Sapina, een Duitser van Kroatische afkomst al een gevangenisstraf van vijf en een half jaar opgelegd, maar die sanctie werd door het Duitse hooggerechtshof in cassatie gedeeltelijk vernietigd. Sapina heeft toegegeven voetbalspelers en scheidsrechters te hebben betaald om verschillende wedstrijden in Europa te manipuleren. De Duitser zette eveneens hoge bedragen in op gemanipuleerde matchen. Hij zat eerder al twee jaar en elf maanden in de cel voor een gokschandaal in het midden van het voorbije decennium.

Marcello Dell'Utri, een voormalig Italiaans senator voormalig vertrouweling van de gewezen Italiaanse premier Silvio Berlusconi, is in de Libanese hoofdstad Beiroet opgepakt. Italië heeft aan de Libanese autoriteiten om de uitlevering van Dell’Utri gevraagd. De voormalige senator werd vorig jaar tot een gevangenisstraf van zeven jaar veroordeeld omdat hij banden zou hebben gehad met de maffia. Dell’Utri heeft de aantijgingen echter altijd ontkend en ging in hoger beroep bij het hof van cassatie. Hij wachtte echter niet op de uitspraak in cassatie en vertrok naar Libanon. Dell’Utri benadrukt echter niet te zijn gevlucht, maar om gezondheidsredenen naar het buitenland was getrokken.

Het werk aan het voetbalstadion in de Braziliaanse stad São Paulo is weer hervat. De bouw was begin april stilgelegd na de dood van een bouwvakker. In het stadion moet over minder dan twee maand de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal worden gespeeld, maar de liggen ver achter op schema. De bouwvakker kwam om het leven toen hij van acht meter hoogte viel. In november kwamen twee bouwvakkers om het leven toen een kraan bij de bouw van het stadion omviel. De arbeidsinspectie heeft echter beslist dat na het nemen van extra maatregelen de arbeidsomstandigheden in het stadion veilig genoeg zijn om het werk weer te hervatten. De aannemer heeft veiligheidsnetten geplaatst.

Leslie Moonves, chief executive van de Amerikaanse televisie-zender Columbia Broadcasting System (CBS), heeft vorig jaar een loon van 67 miljoen dollar ontvangen. Moonves blijft daarmee de beste betaalde topman van de Amerikaanse mediasector. Over een periode van drie jaar heeft Moonves in totaal een vergoeding van 200 miljoen dollar ontvangen. Met dat bedrag is hij één van de best betaalde executives uit het Amerikaanse bedrijfsleven. Sumner Redstone, bestuursvoorzitter van de televisiezender, ontving over een periode van drie jaar een vergoeding van 109 miljoen dollar. Redstone ontvangt echter ook nog een salaris als bestuursvoorzitter van het mediaconcern Viacom.

Gerrit Zalm is op de algemene aandeelhoudersvergadering van ABN Amro voor een bijkomende periode van vier jaar als bestuursvoorzitter herbenoemd. Met uitzondering van Kees van Dijkhuizen, die vorig jaar al een nieuwe termijn van vier jaar kreeg aangeboden, werden ook de overige bestuursleden herbenoemd. Daarbij werden Steven ten Have, Bert Meerstadt en Marjan Oudeman eveneens benoemd voor een periode van vier jaar. Annemieke Roobeek en Peter Wakkie ontvingen een nieuw mandaat van drie jaar, terwijl de opdracht van Hans de Haan met één jaar werd verlengd. Rik van Slingelandt volgt Hessel Lindenbergh op als voorzitter van de raad van commissarissen.

Portugal maakt goede voortgang bij de verbetering van zijn overheidsfinanciën. Ook zonder rekening te houden met eenmalige meevallers doet het land het beter dan verwacht, onder meer dankzij het economisch herstel. Dat heeft het Amerikaanse ratingbureau Fitch bekend gemaakt. Portugal behoudt bij Fitch weliswaar zijn huidige BBPlus-rating, maar de vooruitzichten worden van negatief naar positief bijgesteld. De Portugese economie vertoonde de laatste drie kwartalen van vorig jaar weer een voorzichtige groei. Over hele jaar kende de Portugese economie nog wel een inkrimping met 1,4 procent, maar die achteruitgang was minder scherp dan Fitch had voorzien.

De Franse zangeres Carla Bruni gaat vanaf de maand mei een radioshow bij de Britse openbare omroep BBC presenteren. Het programma heeft de titel ‘Carla Bruni's Postcards From Paris’ meegekregen. Bruni, de echtgenote van de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy, zal tijdens het driedelige programma onder meer nummers van haar favoriete artiesten, waaronder Edith Piaf en Françoise Hardy, draaien en verhalen vertellen over het leven in haar geboortestad. De show maakt deel uit van een serie waarin vrouwen uit de entertainmentwereld een eigen show mogen presenteren. Naast Bruni zullen ook onder meer de Amerikaanse zangeres Ana Matronic en de Britse actrice Sheila Hancock een eigen programma maken.

Greg Christie, ontwerper van het nieuwe mobiele besturingssysteem van de iPhone, moet Apple verlaten. Hij wordt opgevolgd door Jonathan Ive, directeur design bij Apple. Volgens waarnemers waren er al langer wrijvingingen tussen Christie en Ive, die niet tevreden zou zijn geweest over de richting waarin Christie het besturingssysteem wou ontwikkelen. Volgens Apple was het pensioen van Christie echter al langer gepland. Door de nieuwe structuur zal Jonathan Ive verantwoordelijk worden voor zowel het design van de software als de hardware van Apple-apparaten. Christie was al sinds de jaren negentig actief bij Apple en stond mee aan de wieg van het besturingssysteem van de iPhone.

De radiozender Voice of America, gefinancieerd door de Verenigde Staten, is niet langer in Rusland operationeel. Dat heeft Dmitri Kiseljov, directeur van het Russische mediabureau Rossija Sevodnja, bekend gemaakt. Kiseljov stelde dat beslist werd om de samenwerking met Voice of America niet te verlengen. Kiseljov werd in december door Russisch president Vladimir Poetin benoemd tot hoofd van Rossija Sevodnja, dat onder meer het persbureau Ria Novosti en het radiostation Golos Rossii overkoepelt. Kiseljov is gekend voor zijn anti-Amerikaanse en homofobe houding. Hij behoort tot de groep Russen tegen wie de Europese Unie sancties heeft afgekondigd na de aanhechting van de Krim door Rusland.

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar hebben achtenzestig Europese bedrijven met beursintroducties een gezamenlijk bedrag van 11,4 miljard euro opgehaald. Daarmee wordt het hoogste bedrag gerealiseerd in zeven jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers. Altice, de hoofdaandeelhouder van de kabelgroep Numericable, tekende met 1,3 miljard euro voor de grootste beursgang in Europa. De consulent zegt optimistisch te zijn over de Europese buerintroducties. Verwacht wordt dat tijdens het tweede kwartaal minstens vijfentwintig Europese beursintroducties zullen kunnen worden gerealiseerd. Bij vijftien introducties wordt een bedrag van minstens 250 miljoen euro verwacht.

Meer Nieuws

06:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-04-14

Pesterijen zijn niet enkel gericht op gemarginaliseerde individuen

Pesterijen zijn niet alleen gericht op geïsoleerde en gemarginaliseerde individuen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij studenten uit negentien scholen in de Amerikaanse staat North Carolina. Het onderzoek toonde aan dat ook relatief populaire studenten het mikpunt zijn van pesterijen en zelfs zwaarder gebukt gaan onder individuele vormen van sociale agressie. Het risico op agressieve acties wordt volgens de onderzoekers groter naarmate het individu populairder wordt. Alleen de individuen helemaal bovenaan de sociale ladder blijven daarvan gespaard.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen |  Facebook |