05-02-17

Gebrek aan verantwoord ondernemen voor millennial onaanvaardbaar

Een gebrek aan maatschappelijk verantwoord ondernemen kan voor vele jonge werknemers een motivatie vormen om een andere werkgever te zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Het imago van de werkgever blijkt bij millennials vooral zware schade te lijden wanneer de onderneming een aantal ecologische engagementen naar buiten brengt, maar daarop in werkelijkheid niet verder op ingaat. De bedrijven moeten volgens de onderzoekers dan ook met deze verwachtingen rekening houden indien ze jonge talenten willen kunnen aantrekken en behouden.

“Eerder al is herhaaldelijk aangetoond dat millennials een grote neiging tot jobhoppen hebben,” benadrukt onderzoeksleider Jung Ha-Brookshire, professor bedrijfsmanagement aan de University of Missouri. “Dit gedrag wordt in het algemeen gelinkt aan loyaliteit, maar in vele gevallen blijkt er meer aan de hand te zijn en moet worden vastgesteld dat jonge werknemers beslissen de onderneming te verlaten omdat ze een gebrek aan overeenstemming vinden tussen hun eigen waarden en de cultuur die ze op de werkvloer aantreffen.” Onder meer bleek een grote gevoeligheid voor de selectie van materialen, zoals recyclage, maar ook voor het beheer van vervuilende producten en de tewerkstelling in de toeleveringsketen.

“Er moet worden vastgesteld dat de jonge generatie werknemers niet alleen meer met het salaris rekening houdt,” aldus professor Ha-Brookshire. “De millennials zijn opgegroeid met een sociaal en ecologisch bewustzijn. Bovendien tonen jongeren zich tot een engagement bereid. Indien ze van mening zijn dat een onderneming niet aan die waarden beantwoordt, zullen velen trachten de cultuur op de werkvloer te veranderen of een andere werkgever te zoeken. Bedrijven die jong talent willen kunnen aantrekken en behouden, moeten beseffen dat de nieuwe generatie werknemers hoge ethische en sociale verwachtingen heeft. Een transparantie over de bedrijfscultuur tegenover potentiële werknemers is dan ook aangewezen.”

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial |  Facebook |

Modewereld geraakt moeilijk af van problemen met eetstoornissen

Eetstoornissen blijven op de catwalk een belangrijk probleem. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University bij vijfentachtig modellen die deelnemen aan de New York Fashion Week. De onderzoekers stelden vast dat meer dan de helft van de ondervraagden een constante druk ervaren om gevaarlijk mager te blijven of de vorm van hun lichaam te veranderen. Vastgesteld werd dat 56 procent van de ondervraagde modellen toegaf maaltijden te hebben overgeslagen, terwijl 52 procent vastenperiodes bleek ingelast te hebben en 24 procent dieetpillen of andere afslankingsmethodes had uitgeprobeerd.

“Terwijl het probleem van eetstoornissen in de modesector niet nieuw is, maar ons onderzoek toont dat de modellen bereid zijn om hun gezondheid voor hun carrière in gevaar te brengen,” stelt onderzoeksleider Sara Ziff. “Vele modellen blijken bijzonder ver te willen gaan om aan het ideaalbeeld van de sector te beantwoorden. Bovendien wordt geregeld gewag gemaakt van druk van agenten of andere partijen uit de modewereld om aan de verwachtingen van de sector te voldoen. Nochtans kunnen eetstoornissen leiden tot zware gezondheidsproblemen, zoals onvruchtbaarheid, permanente hartschade en orgaanfalen.

Uit het onderzoek blijkt dat 62 procent van de modellen het voorbije jaar door uiteilopende partijen uit de sector gevraagd was om gewicht te verliezen of de vorm van hun lichaam te veranderen. Tegenover 54 procent van de aangesproken modellen werd opgemerkt dat ze geen werk zouden vinden indien ze niet aan de gevraagde eisen zouden kunnen voldoen. Ook bleek dat 21 procent door hun agent geschrapt dreigde te worden. Daarnaast werd vastgesteld dat 9 procent van de modellen te horen kreeg plastische chirurgie te ondergaan. Opgemerkt wordt dat 8 procent van de modellen zichzelf heeft doen braken.

In een reactie op de studie heeft een groep van vijfendertig bekende mannequins een open brief gepubliceerd, waarbij de modewereld gevraagd wordt een grotere aandacht te besteden aan diversiteit, waarbij ook kansen moeten worden geboden aan modellen met diverse lichaamsvormen. Tevens wordt erop gewezen dat de gezondheid van de modellen een prioriteit dienen te vormen.

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: modewereld |  Facebook |

Freelancers worden voor bedrijven steeds belangrijker

Bedrijven moeten meer inspanning doen om met succes te kunnen omgaan met de toenemende groep freelancers. Dat is de conclusie van een rapport van het wervingsbedrijf Alexander Mann Solutions bij een groep personeelsverantwoordelijken in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat freelancers op de toekomstige werkvloer steeds grotere ruimte zullen innemen en steeds belangrijker takenpakketten zullen opnemen, maar toch blijken volgens het rapport slechts weinig ondernemingen al de nodige maatregelen te hebben genomen om op een efficiënte manier met deze groep werknemers te kunnen omgaan.

“Het voorbije decennium kon al een duidelijke toename van het aantal freelancers op de arbeidsmarkt worden vastgesteld,” zegt Laurie Padua, consulent bij Alexander Mann Solutions. “Volgens 63 procent van de ondervraagde personeelsverantwoordelijken zal het contingent freelancers in het bedrijfsleven alvast ook de volgende twee jaar een verdere uitbreiding blijven kennen. Tegen het einde van het volgende decennium zullen millennials 75 procent van de wereldwijde arbeidsbevolking vertegenwoordigen. Aangezien die generatie bekend staat voor zijn drang naar flexibiliteit, moet met een sterke groei van het freelance-concept rekening worden gehouden.”

“Slechts weinig bedrijven zijn echter goed uitgerust om deze groep werknemers aan te trekken en te beheren,” zeggen de onderzoekers nog. “Bedrijven die toptalent willen aanspreken of aan zich willen binden, moeten systemen ontwikkelen om efficiënt met deze tijdelijke medewerkers te kunnen omgaan. Er moeten bovendien proactieve maatregelen worden genomen om toptalenten te engageren. Indien men daarin niet lukt, dreigt de onderneming niet alleen de toegang tot cruciale vaardigheden te verliezen, maar dreigt ook een potentieel voordeel tegenover de concurrentie te zullen verdwijnen.

Lees Verder

11:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: freelancer |  Facebook |

Wijn maakt verder opgang op Amerikaanse drankenmarkt

Bier blijft in de Verenigde Staten de lijst met populaire dranken aanvoeren, maar wijn is aan een duidelijke opgang bezig. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Harris Poll bij meer dan tweeduizend Amerikaanse volwassen consumenten. Wijn blijkt volgens het rapport vooral bij vrouwen en vijfenzestigplussers de favoriete drank. Ook bij de hogere inkomenscategorieën wordt een voorkeur voor wijn opgetekend. Algemeen werd vastgesteld dat bier door 38 procent van de ondervraagden als favoriete drank wordt geciteerd, gevolgd door wijn (31 procent) en likeuren en sterke dranken (28 procent).

De onderzoekers zeggen de voorbije tien jaar toch een opmerkelijke evolutie te hebben kunnen optekenen. Bij de bierdrinkers werd de drank twee en tien jaar geleden ook door respectievelijk 83 procent en 73 procent als favoriete keuze naar voor geschoven. Een gelijkaardige tendens kon ook worden vastgesteld bij likeuren en sterke dranken, die twee en tien jaar geleden door respectievelijk 78 procent en 63 procent als favoriete product werd vernoemd. Bij wijn diende echter een totaal andere tendens worden opgetekend. Weliswaar gaf 73 procent van de wijndrinkers aan twee jaar geleden dezelfde voorkeur te hebben gehad, maar wanneer tien jaar terug wordt gegaan, daalt dat cijfer tot 44 procent.

Daarbij kon worden vastgesteld dat 26 procent van de wijndrinkers tien jaar geleden een voorkeur erkende voor likeuren of sterke dranken, terwijl 21 procent verwees naar bier. “Vele consumenten laten een variërend drankpatroon - vaak afhankelijk van de gelegenheid - optekenen,” benadrukt Danny Brager, drankenspecialist bij consulent Nielsen. “Toch heeft nagenoeg iedereen een favoriete drankenkeuze. Voor sommigen zijn die voorkeuren niet veranderd, maar sommigen blijken toch naar een alternatief te zijn overgeschakeld. De toenemende populariteit van wijn is ongetwijfeld gedeeltelijk gebonden aan de leeftijd van de consument, maar ook tonen jongeren een grotere openheid tegenover het product.”

Lees Verder

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple voorziet de bouw van een fabriek voor de productie van iPhones in India. Dat heeft de Amerikaanse nieuwszender Cable News Network (CNN) gemeld. Over de fabriek zou maandenlang zijn onderhandeld tussen de top van Apple en de overheid van de Indiase deelstaat Karnataka. Al in april zal er met de fabricage van de smartphones worden begonnen. India is een belangrijke groeimarkt voor het Amerikaanse bedrijf, dat in het land fel concurreert met onder meer de Chinese smartphonefabrikant Xiaomi. Ook het Zuid-Koreaanse Samsung heeft in India een groter marktaandeel dan Apple. Omdat Apple in India geen eigen productie heeft, mag het bedrijf er ook geen winkel openen.

Schoenenketen Torfs heeft met de vakbonden een akkoord gesloten voor de organisatie van nachtwerk. Torfs is daarmee het eerste bedrijf in België dat met de vakbonden een akkoord rond nachtwerk kan sluiten. Door de overeenkomst kan de keten een aantal werknemers tussen twintig en drieëntwintig uur inzetten om orders van online bestellingen klaar te maken. Op die manier moet de keten beter kunnen inspelen op de mogelijkheden die door ecommerce worden geboden. De betrokken medewerkers krijgen voor de nachtshift een loonsverhoging van 25 procent. Buiten Torfs onderhandelt in België alleen de groep Decathlon op dit ogenblik over nachtwerk, maar een oplossing is nog niet bereikt.

In Jemeppe heeft de staalgroep ArcelorMittal een nieuwe productielijn geopend. De nieuwe installatie maakt het mogelijk om roestvrij staal de produceren met een nieuw procédé, gebaseerd op het verstuiven van zink. Met de investering is een bedrag gemoeid van 63 miljoen euro. Matthieu Jehl, de topman van ArcelorMittal Gent-Luik, maakt gewag van een wereldprimeur. De nieuwe technologie heeft een belangrijke functie in het nieuwe staal dat ArcelorMittal ontwikkelt. Dat staal - dat in de Gentse fabriek van ArcelorMittal werd geproduceerd - is door zijn grote sterkte en goede vervormbaarheid 10 procent lichter. Dat biedt belangrijke voordelen voor de autoproductie.

De Zweedse papiergroep Stora Enso heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 91 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 424 miljoen euro dezelfde periode het jaar voordien. De omzet daalde met 2 procent tot 2,44 miljard euro. Het Zweedse concern wordt geconfronteerd met een dalende vraag naar krantenpapier. Daarom wil Stora Enso zich in de toekomst meer toespitsen op papierpulp en kartonnen verpakkingen. Indien geen rekening wordt gehouden met de krantendivisie, zou een groei met 4,5 procent zijn gerealiseerd. De plannen voor de bouw van een grote pulpfabriek in China werden opgeborgen.

Kofferfabrikant Samsonite wil zijn magazijnen in Oudenaarde uitbreiden. Dat heeft Arne Borrey, Europees directeur van Samsonite, gezegd. De voorbije jaren werd de site in Oudenaarde al uitgebreid tot een oppervlakte van 50.000 vierkante meter. De omvang van de nieuwe uitbreiding wordt nog bekeken. In de depots worden alle tassen en koffers opgeslagen die Samsonite op de Europese en Afrikaanse markt verkoopt. Borrey benadrukte ook dat een eventuele opening van een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten, zoals chief executive Ramesh Tainwala heeft laten uitschijnen, geen enkele impact zal hebben op de activiteiten in Oudenaarde, waar op dit ogenblik bijna zevenhonderd mensen werken.

Het ecommerce-bedrijf eBay heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet gerealiseerd van 2,4 miljard dollar, tegenover 2,3 miljard dollar inkomsten tijdens dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst steeg van 477 miljoen dollar naar 5,94 miljard dollar. Daarbij kon wel geprofiteerd worden van een eenmalig fiscaal voordeel. Het verhandelde volume, zonder rekening te houden met de autoverkoop en vastgoed, nam van 20,68 miljard dollar toe tot 21,1 miljard dollar. De onderneming benadrukte tijdens het vierde kwartaal 167 miljoen actieve gebruikers te hebben geregistreerd. Het kwartaal voordien waren 165 miljoen klanten geteld. De jaaromzet steeg van 9,3 miljard dollar naar 9,5 miljard dollar.

Travis Kalanick, oprichter en topman van Uber, stapt uit de economische adviesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft Kalanick in een interne mail aan zijn medewerkers bekend gemaakt. De taxidienst kreeg immers zware kritiek vanwege de beslissing van Kalanick om met de president samen te werken. Bovendien werd het bedrijf ervan beticht te hebben geprofiteerd van de staking van de taxichauffeurs in New York uit protest tegen het inreisverbod dat door Donald Trump was aangekondigd. Een groot aantal klanten besliste niet langer op Uber beroep te doen en over te stappen naar concurrent Lyft. Kalanick zei nog immigratie en openheid voor vluchtelingen te propageren.

Het technologieconcern Alphabet, het moederbedrijf van Google, verkoopt zijn satellietdivisie Terra Bella aan het bedrijf Planet. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Terra Bella overkoepelt zeven satellieten met hoge resolutie-camera’s en werd drie jaar geleden door Alphabet voor een bedrag van 500 miljoen dollar over. Bedoeling was Terra Bella in te zetten om de kwaliteit van de satellietbeelden op Google Maps te verbeteren. Planet beschikt over een portfolio satellietbeelden die aan diverse bedrijven ter beschikking worden gesteld. Na de overname van Terra Bella wordt Google een klant van Planet. De verkoop kadert in een strategie van Alphabet om zijn activiteiten af te slanken.

De Amerikaanse vrachtwagenbouwer Paccar heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een winst gerealiseerd van bijna 289 miljoen dollar, tegenover een positief resultaat van ruim 347 miljoen dollar dezelfde periode het jaar voordien. De kwartaalomzet daalde van 4,1 miljard dollar naar bijna 3,8 miljard dollar. Het bedrijf wijst daarbij op de zwakkere verkoop van trucks in de Verenigde Staten. Over het hele jaar werd een omzet gerealiseerd van ruim 17 miljard dollar, tegenover meer dan 19 miljard dollar het jaar voordien. De jaarwinst bedroeg 1,4 miljard dollar, tegenover 1,6 miljard dollar het jaar voordien. In de cijfers is wel geen rekening gehouden met een Europese kartelboete van ruim 800 miljoen dollar.

De Nederlandse bierproducent Heineken blijft in elk geval nog vier jaar sponsor van de Champions League. Dat heeft het Nederlandse concern bekend gemaakt. Financiële details over de sponsoring werden niet bekend gemaakt. Heineken is al drieëntwintig jaar sponsor van de Union of European Football Assocations (Uefa), organisator van de Champions League. Tot het midden van het voorbije decennium werd het evenement door Heineken gebruikt als uithangbord voor dochterbedrijf Amstel. Sindsdien voert Heineken promotie voor het eigen merk. Volgens de Nederlandse groep heeft de Champions League wereldwijd een bereik van ruim 4,2 miljard tv-kijkers.

Het Nederlandse financiële concern ING Groep heeft het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 5 miljard euro. Dat betekende een stijging met 18 procent tegenover het jaar voordien. De totale opbrengsten van de bank stegen met 5,5 procent naar 17,5 miljard euro. Net zoals andere banken heeft ING te maken met de bijzonder lage of vaak zelfs negatieve rente en aanhoudende politieke onzekerheid. De groei van het aantal klanten en de dienstverlening biedt volgens bestuursvoorzitter Ralph Hamers echter voldoende tegenwicht. Alle divisies gaven volgens de topman blijkt van een goed momentum. Ook is er sprake van een terugval van het aantal risicovolle kredieten;

De Zweedse witgoedfabrikant Electrolux heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een nettowinst van bijna 1,3 miljard Zweedse kroon of 137 miljoen euro gerealiseerd, tegenover een verlies van ongeveer 42 miljoen euro dezelfde periode het jaar voordien, toen het bedrijf echter de kosten voor de mislukte overname van sectorgenoot GE Appliance, onderdeel van de Amerikaanse groep General Electric, diende te boeken. Die overname van 3,3 miljard dollar werd afgeblazen vanwege weerstand van toezichthouders. De kwartaalomzet van Electrolux - gekend van merken zoals AEG, Zanussi en Frigidaire - zag de omzet met 1 procent stijgen tot omgerekend 3,4 miljard euro.

De Spaanse financiële groep Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst gerealiseerd van 678 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 940 miljoen euro dezelfde periode het jaar voordien. Het resultaat werd gedrukt door een voorziening die werd getroffen om hypotheekklanten met nadelige rentecontracten te compenseren. De omzet steeg met 3,9 procent tot 4,29 miljard euro. Over het hele jaar werd een winst gerealiseerd van 3,48 miljard euro. Dat betekende een stijging met 31,5 procent tegenover het jaar voordien. De groep realiseerde zijn hoogste jaarwinst sinds het begin van het decennium. De jaaromzet steeg met 4,1 procent tot 24,65 miljard euro.

De Zwitserse farmagroep Roche heeft het voorbije jaar een omzet van 50,6 miljard frank of 47 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. De groei werd gerealiseerd in alle regio’s waar het concern actief is. De jaarwinst steeg met 8 procent tot 9,6 miljard Zwitserse frank. De topproducten van Roche blijven naar eigen zeggen goede resultaten boeken, terwijl het concern ook minder last van concurrentie van generieke geneesmiddelen zou ondervinden dan een aantal andere collega’s. Dit jaar worden wel generische versies van Herceptin en Rituxan, twee belangrijke kankermiddelen van Roche, op de markt verwacht.

Het Duitse elektronicaconcern Siemens heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 19,1 miljard euro. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode het kwartaal voordien. Zonder wisselkoerseffecten en eenmalige elementen zou een groei met 3 procent zijn gerealiseerd. De kwartaalwinst steeg met 25 procent naar 1,9 miljard euro. Er wordt onder meer gewag gemaakt van sterke prestaties van de industriële divisie, maar ook de afdelingen gezondheidszorg en energie kenden een belangrijke groei. Joe Kaeser, topman van Siemens, benadrukte dat ook het nieuwe jaar sterk van start is gegeven en rekent op een hogere winst dan eerder was verwacht.

Meer Nieuws

09:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-02-17

Discriminatie op werkvloer blijft hardnekkig probleem

Ondanks alle wettelijke maatregelen, moet worden vastgesteld dat discriminatie van vrouwen op de werkvloer een hardnekkig fenomeen blijft. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Management Institute bij nagenoeg negenhonderd managers in Groot-Brittannië. Daarbij moest immers vastgesteld worden dat 81 procent van de respondenten erkent het voorbije half jaar van genderdiscriminatie getuige te zijn geweest. Daarbij verwijst 50 procent naar discriminatie bij rekrutering en promotie, terwijl 42 procent gewag maakt van ongelijkheden in lonen en beloningen. Vrouwelijke managers merkten wel meer discriminatie op dan hun mannelijke collega’s.

Tevens bleek dat 69 procent getuigt dat vrouwen het vaak moeilijk hebben om tijdens vergaderingen hun stem te laten horen. Bij vrouwelijke managers stijgt dat cijfer echter tot 83 procent, tegenover slechts 62 procent voor hun mannelijke collega’s. Anderzijds zegt 23 procent van de mannelijke managers de voorbije twaalf maanden een vrouwelijke werknemer te hebben gesponsord, terwijl 84 procent een vrouw voor promotie zou hebben voorgedragen en 69 procent als een mentor voor vrouwelijke medewerker was opgetreden. Verder erkende 81 procent van de managers getuige te zijn geweest van ongepaste opmerkingen, zoals commentaren met een seksuele ondergrond, vaak onder het grond van werkvloer-humor.

“Er zijn nochtans duidelijke motieven om gendergelijkheid in het bedrijfsleven te realiseren,” aldus Ann Francke, chief executive van het Chartered Management Institute (CMI). “Het bereiken van een genderevenwicht is essentieel om de nationale productiviteit te versterken. Daarom moeten managers zich op alle niveaus inspannen om discriminerend gedrag tegenover vrouwen te elimineren en gelijkheid op hun werkvloer aanmoedigen. Managers hebben veel mogelijkheden om in te grijpen. Dat kan met bijzondere initiatieven, zoals sponsoring en mentorship, maar ook tijdens de dagelijkse werkdag, zoals het verbieden van neerbuigende of seksistische opmerkingen en zorgen dat ook vrouwen tijdens meetings worden gehoord.”

Lees Verder

20:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie |  Facebook |

Verliest Londen zijn nationale economische suprematie?

Londen dreigt mogelijk zijn economische suprematie over Groot-Brittannië kwijt te raken. Dat blijkt uit een rapport van consulent Adzuna. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat de gemiddelde lonen in de Britse hoofdstad het voorbije jaar een daling met gemiddeld 3,9 procent hebben gekend. Op geen enkele andere locatie in het land diende een grotere terugval te worden opgetekend. In Noord-Ierland was er een daling met 1,1 procent, terwijl in Zuidwest Wales een achteruitgang met 1,1 procent werd geregistreerd. In Wales kon zelfs een groei met 0,5 procent worden gemeld. Deze resultaten geven volgens Adzuna aan dat Groot-Brittannië minder hoofdstad-gericht wordt.

Met 248.605 vacatures over het voorbije jaar blijft Londen in Groot-Brittannië wel de belangrijkste regio voor de rekrutering. Bovendien kan op geen enkele andere locatie in het land een hoger gemiddeld salaris worden geboden dan in de hoofdstad, waar een gemiddeld jaarloon van 38.449 pond werd geboden. Anderzijds moet worden vastgesteld dat Cambridge aan sollicitanten de meeste mogelijkheden bood, aangezien slechts 0,07 kandidaten per vacature werden opgetekend. In Belfast loopt dat cijfer op tot 2,93 kandidaten, gevolgd door Sunderland (2,79) en Hull (2,54).

“Het is ongetwijfeld aanmoedigend dat de rijkdom evenwichtiger over het hele land wordt gespreid,” zegt Doug Monro, topman van Adzuna. “De cijfers tonen aan dat bedrijven in alle regio’s van het land naar een toenemende productiviteit streven. De afbouw van een hoofdstad-gerichte strategie kan vele deuren openen en kan verscheidene opportuniteiten bieden voor andere regio’s.” Volgens Monro kan de verschuiving op de Britse arbeidsmarkt naar andere regio’s gedeeltelijk ook mee bepaald wordt door de vastgoedmarkt van de hoofdstad, waar onbetaalbare immobiliën en stagnerende salaries consumenten verplichten zich elders te vestigen.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen |  Facebook |