02-06-17

Moederschap is op werkvloer geen evidentie

Vrouwen die op het werk moederschapsverlof nemen, riskeren op kritiek te worden onthaald. Maar ook wanneer ze beslissen om te blijven doorwerken, lopen ze een grote kans op negatieve commentaren te worden onthaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter naar bijna driehonderd mannelijke en vrouwelijke werknemers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen daarbij te hebben moeten vaststellen dat de opname van het moederschap bij sommige collega’s negatieve percepties over engagement en competentie ontlokt. Wanneer ze blijven doorwerken, wordt vaak opgeworpen dat ze onvoldoende zorg dragen voor de kinderen.

“Zwangere vrouwen moeten op de werkvloer blijkbaar in alle gevallen met kritiek rekening houden,” benadrukt onderzoeksleider Thekla Morgenroth, professor psychologie aan de University of Exeter. “De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de percepties – professioneel of familiaal – over competentie door een beslissing over het moederschapsverlof nooit zullen verbeteren, maar steeds onder grotere druk zullen raken. Beide beslissingen hebben voor de vrouw negatieve consequenties, zij het in verschillende domeinen. Het is belangrijk dat bedrijven een beleid hanteren dat vrouwen toelaat werk en gezin te combineren, maar ook moet worden beseft dat dit beleid een aantal onbedoelde consequenties kan hebben.”

“Ook het geslacht of de leeftijd van de respondenten had op de percepties geen enkele invloed,” benadrukt professor Morgenroth. “Zelfs de ouderlijke staat bleek geen enkele impact te hebben. De onderzoekers voegen er aan toe dat er ook tussen de onderscheiden nationaliteiten geen verschillen konden worden opgemerkt, waaruit volgens hen kan worden afgeleid dat deze gevoelens een algemeen karakter hebben en in de cultuur zitten ingebakken. Het fenomeen moet volgens Morgenroth worden gekoppeld aan de heersende stereotypes over vrouwen, die als verzorgende wezens worden beschouwd, maar anderzijds in de werkomgeving inferieur worden geacht. Wanneer echter de moeder verkiest verder te werken, overtreedt ze volgens de onderzoekers de verwachtingen die worden gekoesterd dat voor vrouwen het gezin en de kinderen eerst zouden komen.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap |  Facebook |

Productiviteit profiteert van gezonde kantooromgeving

Een groener en beter geventileerd kantoor zal ook leiden tot betere prestaties van de werknemers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University en de Syracuse University, die vierentwintig kenniswerkers in een kantooromgeving met verschillende niveaus van luchtkwaliteit plaatsten, waarbij onder meer met concentraties koolstofdioxide en verluchting werd geëxperimenteerd. De onderzoekers wijzen erop dat een ongezonde kantooromgeving een belangrijke bijdrage kan leveren tot presenteïsme, waarbij de werknemers weliswaar fysiek aanwezig zijn, maar door omstandigheden een significant verminderde productiviteit laten blijken.

“Op dagen dat de werknemers aan gematigde concentraties koolstofdioxide werden blootgesteld, bleek de prestaties bij de opgelegde cognitieve taken met 15 procent te verminderen in vergelijking met een kantoor met een optimale luchtkwaliteit,” stippen de onderzoekers aan. “Wanneer werd overgegaan tot een blootstelling aan hoge concentraties koolstofdioxides, diende zelfs een daling met 50 procent worden opgetekend. Hogere concentraties koolstofdioxide bleken een negatieve impact te hebben op de vaardigheid van de deelnemers om informatie te verwerken en gebruiken, te reageren op crisissen en strategische beslissingen te nemen.”

“Vele bedrijven zetten gezondheidsprogramma’s op - vaak op basis van diëten en lichaamsbeweging - om de conditie en productiviteit van de werknemers op peil te houden of te verbeteren,” benadrukt onderzoeksleider Joseph Allen, professor openbare gezondheid aan de Harvard University. “Er kan echter worden aangetoond dat de kwaliteit van de kantooromgeving op zich een belangrijke negatief effect hebben op het denkvermogen, de gezondheid en de productiviteit.” Er wordt nog opgemerkt dat presenteïsme alleen al in de Verenigde Staten jaarlijks een verlies aan productiviteit met 150 miljard dollar zou veroorzaken. In Australië wordt gewag gemaakt van een verlies met 2,7 procent van het bruto binnenlands product.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Bij het technologiebedrijf Option uit Leuven heeft chief executive Jan Callewaert zijn functie neergelegd. Dat heeft het bedrijf gemeld. Eerder was aangegeven dat Callewaert zou aanblijven tot een opvolger was gevonden, maar uiteindelijk werd beslist dat de functie van chief executive voorlopig zal worden overgenomen door een managementcomité onder leiding van Eric van Zele, voorzitter van het bedrijf. Jan Callewaert zal zich voortaan toespitsen op de zakelijke ontwikkeling en verkoop. Het bedrijf geeft aan op dit ogenblik over beperkte financiële middelen te beschikken, maar er wordt gewezen op een herstructureringsplan dat werd geïmplementeerd en voor een ommekeer moet zorgen.

Het retailconcern FNG Mode heeft tijdens het voorbije jaar een nettoverlies geleden van 2,8 miljoen euro. Eerder was al een omzet van 459,8 miljoen euro een operationele winst van 37,6 miljoen euro gemeld. Een vergelijking met het jaar voordien is moeilijk omdat het huidige FNG Mode vorig jaar werd gevormd door een fusie van Brantano, FNG Group en R&S Retail. Die overnames hebben volgens Dieter Pennickx van het concern, belangrijke investeringen vereist, waardoor het bedrijf met zware eenmalige kosten werd geconfronteerd en uiteindelijk een verlies werd geboekt. Wanneer geen rekening wordt gehouden met eenmalige lasten, zou een winst van 3,1 miljoen euro zijn gerealiseerd.

De Nederlandse scheepswerf Damen Shipyards mag zijn sectorgenoot Keppel Verolme overnemen. Dat heeft de Nederlandse Autoriteit Consument & Markten (ACM) gemeld. Uit onderzoek is volgens de autoriteit immers gebleken dat nationaal en internationaal voldoende andere scheepswerven voor de noodzakelijke concurrentie kunnen zorgen. De overname van Verolme, op dit ogenblik eigendom van de groep Keppel Offshore & Marine uit Singapore, werd in april aangekondigd. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Door de overname krijgt Damen de beschikking over een dok waar de allergrootste schepen, booreilanden en andere maritieme constructies kunnen worden hersteld.

Ondernemer Marc Coucke heeft bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani) een klacht neergelegd tegen het Amerikaanse farmabedrijf. Coucke eist een schadevergoeding omdat Perrigo bij de overname van Omega Pharma, het bedrijf van de Belgische ondernemer, niet te goeder trouw zou hebben gehandeld. Over de omvang van de schadeclaim werden geen details bekend. Perrigo had eind vorig jaar zelf een klacht neergelegd tegen Coucke, die volgens het Amerikaanse concern de resultaten van Omega Pharma kunstmatig zou hebben opgesmukt, zodat voor de onderneming een grotere overnameprijs zou kunnen worden gevraagd. Die betichtingen zijn door Coucke afgewezen.

Papierproducent IdemPapers uit Virginal in Waals-Brabant is failliet. Dat heeft de handelsrechtbank van Waals-Brabant beslist. Door de ingreep dreigen 380 arbeidsplaatsen te zullen verdwijnen. In december vorig jaar was bij IdemPapers een procedure van gerechtelijke reorganisatie gestart. Die periode werd meermaals verlengd in de hoop alsnog een doorstart te kunnen realiseren. Nadat de laatste kandidaat, het Amerikaanse concern Avery, echter af afgehaakt, was een faillissement onafwendbaar geworden. Bij toeleveranciers zouden nog eens zeventig banen kunnen verdwijnen. Er zijn twee curatoren aangesteld. IdemPapers ontstond acht jaar geleden uit het toenmalige Arjo Wiggins.

De autodienstengroep D'Ieteren heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzetgroei van 11,9 procent gerealiseerd. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Indien de resultaten van het Italiaanse bedrijf Moleskine, dat in oktober werd overgenomen, niet worden meegerekend, zou een omzetgroei met 10,2 procent zijn geboekt. Er wordt aan toegevoegd dat alle activiteiten van de groep een sterke groei hebben laten optekenen. De ‘D’Ieteren Auto, invoerder van Volkswagen, werd een omzetstijging met 14 procent opgetekend. De beglazinsactiviteiten van Belron lieten een toename met 6,2 procent noteren, terwijl bij Moleskine een groei met 13,8 procent werd geregistreerd.

De Nederlandse brillenketen Eyelove breidt zijn activiteiten uit naar de Belgische markt. De groep zou nog dit jaar in België minstens tien shop-in-shops willen openen. Paul Berkelmans, topman van Eyelove, noemt de uitbreiding een logische stap. Hij merkt daarbij op dat de winkels van de keten in het zuiden van Nederland veel Belgische klanten telden. Belgische consumenten zouden in de grensstreek de helft van de verkoop verzekeren. Berkelmans wijst er daarbij op dat de prijs voor brillen in België iets hoger ligt dan in Nederland. De topman denkt in België vooral aan verkooppunten bij apothekers. Op termijn zou Eyelove mikken op een honderdtal Belgische verkooppunten.

In Zwitserland heeft de supermarktketen Coop een eerste vestiging geopend waar uitsluitend vegetarische en veganistische producten worden verkocht. Het concern wil daarmee naar eigen zeggen inspelen op de stijgende vraag naar vleesvervangers. Coop startte vier jaar geleden door die toenemende interesse met de eigen vegetarische productlijn Karma. Onder diezelfde naam werd in het treinstation van Zug, een twintigtal kilometer ten zuiden van Zürich, een eerste eigen winkel van de formule geopend. Sinds vorig jaar heeft Coop, de grootste supermarktketen van Zwitserland, ook in zijn traditionele winkels al een groot vegetarisch en veganistisch gamma. Vier op tien Zwitsers zou zijn vleesconsumptie willen minderen.

De Amerikaanse taxidienst Uber heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 18 procent tegenover het kwartaal voordien. Het verlies kon tegelijkertijd van 991 miljoen dollar naar 708 miljoen dollar worden ingekrompen. Het concern benadrukt daarbij nog altijd verder te werken aan een internationale uitbreiding, waarvoor belangrijke investeringen zijn vereist en de kosten hoog oplopen. Uber beschikt naar eigen zeggen nog over een reserve van 7,2 miljard dollar. Tegelijkertijd maakte het bedrijf het vertrek bekend van financieel directeur Gautam Gupta, die een nieuwe functie bij een startup in San Francisco zou opnemen.

De Belgische baggergroep Deme moet een boete van bijna 35 miljoen euro betalen omdat het bedrijf in Nigeria smeergelden zou hebben betaald. Dat heeft de krant De Tijd gemeld. Om een grote opdracht in Nigeria te kunnen verwerven zou Deme in het land bijna 21 miljoen dollar smeergelden hebben betaald aan een aantal hoge ambtenaren. Het geld zou met behulp van schermvennootschappen en belastingparadijzen aan de begunstigden zijn overgemaakt. De trafieken zouden door Zwitserse speurders zijn ontdekt. De smeergelden hadden betrekking op een project voor baggerwerken aan de rivier Bonny in Nigeria, waar Deme al sinds het midden van het voorbije decennium actief is.

Voetbalclub Anderlecht heeft voor zijn wedstrijden in de Champions League de Duitse verzekeraar Allianz als shirtsponsor aangetrokken. Allianz wordt daarbij de vervanger van Proximus, dat met zijn merk immers alleen in België actief is. De Duitse verzekeraar krijgt bij de Europese thuiswedstrijden van Anderlecht ook een plaats op de reclamepanelen aan de rand van het speelterrein. De samenwerking biedt aan Anderlecht ook toegang tot het Allianz Junior Football Camp, een stage voor jonge voetballers bij de Duitse landskampioen Bayern München. De verzekeraar is al vele jaren sponsor van de Duitse club. Het stadion van Bayern München werd dan ook de Allianz Arena gedoopt.

De Franse bank Crédit Agricole heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,7 miljard euro. Dat betekende een stijging met 24 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 227 miljoen euro naar 845 miljoen euro. De Franse groep zegt te hebben profiteren van de aantrekkende economie in Europa, terwijl ook gewezen wordt op sterkere activiteiten op de hypotheekmarkt. Er wordt nog aan toegevoegd dat de consumentendivisie, het vroegere Crédit Lyonnais, zijn winst met 50 procent tot 140 miljoen euro kon opdrijven. Verder werd erop gewezen dat de Franse bank voor een bedrag van 3,6 miljard euro vermogensbeheerder Pioneer Investments van Unicredit heeft overgenomen.

Het Duitse bedrijf Linde, producent van industriële gassen, fuseert met zijn Amerikaanse sectorgenoot Praxair. De overeenkomst tussen beide partijen leek in december vorig jaar al duidelijk, maar pas nu heeft Linde definitief met de operatie ingestemd. Vooral bij de vakbonden en het personeel van Linde bleken grote bezwaren tegen de samensmelting met Praxair. Gevreesd wordt dat de beoogde kostenbesparingen van minstens 1 miljard dollar per jaar alleen door een zware afslanking van het personeelsbestand zal kunnen worden gerealiseerd. Met de fusie is een bedrag gemoeid van 35 miljard dollar. Door de operatie ontstaat de grootste leverancier van industriële gassen ter wereld.

De Amerikaanse groep John Deere, fabrikant van landbouwmachines, neemt het Duitse concern Wirtgen, gespecialiseerd in de bouw van werfmachines, over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 4,6 miljard euro. Het Duitse concern overkoepelt de merknamen Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleeman, Benninghoven en Ciber en exporteert naar meer dan honderd landen. De transactie kadert in de strategie van Deere om zijn activiteiten te diversifiëren en zich meer op wegenbouw toe te leggen, zodat de afhankelijkheid van de landbouwsector zou kunnen worden beperkt. Wirtgen heeft ongeveer achtduizend werknemers en realiseerde vorig jaar een omzet van 2,6 miljard euro.

Staalproducent ArcelorMittal heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 16,1 miljard dollar, tegenover 13,4 miljard dollar inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf boekte een nettowinst van 1 miljard dollar, tegenover een verlies van 416 miljoen dollar tijdens de eerste drie maanden vorig jaar. ArcelorMittal zegt te hebben kunnen profiteren van de stijgende staalprijzen en een toenemende vraag. In totaal werd een volume van 21,1 miljoen ton staal verscheept. Dat betekende een stijging met ruim 5 procent tegenover het laatste kwartaal vorig jaar. Lakshmi Mittal, topman van het staalconcern, benadrukte nog dat alle bedrijfsonderdelen een vooruitgang hebben laten optekenen.

Meer Nieuws

09:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-06-17

Vakanties voor Europese consument belangrijkste uitgaven

Vakanties vormen voor Europese consumenten de belangrijkste discretionaire besteding. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau YouGov en TUI Group bij meer dan achtduizend consumenten in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden daarbij vast dat meer dan één derde van de ondervraagden toegeeft minstens 1.000 euro te besteden aan zijn jaarlijkse vakantie. Wanneer er na de vakantie nog een gedeelte van het budget zou overblijven, zouden de meeste Europeanen vooral in de verbetering van hun woning investeren. De aankoop van elektronica volgt op de derde plaats.

“De Europeanen tonen zich bijzonder eensgezind over de activiteiten die ze met een bijkomend budget zouden organiseren,” benadrukken de onderzoekers. “In alle onderzochte landen wordt immers in eerste instantie gekozen voor een vakantie.” Daarbij werd vastgesteld dat in Groot-Brittannië 43 procent van de ondervraagden zijn discretionaire uitgaven vooral voor toerisme zou reserveren, gevolgd door Frankrijk en België (39 procent), Duitsland (37 procent), Nederland (35 procent) en Zweden (26 procent). In Groot-Brittannië zou daarbij 34 procent van de ondervraagden meer dan 1.000 pond aan de vakantie willen besteden.

In Duitsland getuigde 39 procent minstens 1.000 euro te willen reserveren, gevolgd door België (37 procent), Nederland (36 procent) en Frankrijk (32 procent). Buiten de vakantie willen de Europeanen een bijkomend budget vooral besteden aan woningverbeteringen. Die interesse blijkt vooral in Frankrijk en Duitsland, waar een score van 22 procent wordt opgetekend, gevolgd door België (20 procent), Groot-Brittannië (18 procent) en Nederland (17 procent). In Zweden daarentegen valt dat cijfer terug tot 13 procent. Voor de Zweedse consument blijkt kleding met een score van 20 procent de tweede meest populaire uitgavenpost. Op de derde plaats volgen in de meeste Europese landen investeringen in elektronische apparaten, zoals een laptop, tablet of een televisietoestel.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

China en Europa dragen hogere luxeverkopen

De wereldwijde verkoop van luxegoederen zal dit jaar een groei tussen 2 procent en 4 procent laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Bain & Company. Daarbij wordt opgemerkt dat een hogere besteding in China en Europa de zwakkere vooruitzichten in de Verenigde Staten en de rest van Azië zal compenseren. De wereldwijde markt voor luxegoederen zal volgens het rapport dit jaar een waarde tussen 254 miljard euro en 259 miljard euro laten optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat de sector zich daarbij blijkt te herstellen van een aantal tegenslagen waarmee de voorbije jaren diende te worden afgerekend.

“De luxesector heeft een moeilijke periode achter de rug,” betoogt Claudia D’Arpizio, analist bij Bain & Company. “De verkoop diende immers af te rekenen met een economische vertraging, de impact van het terrorisme op de toeristische bestedingen en de specifieke omstandigheden in een aantal landen, zoals de strijd tegen corruptie en omkoping in China.” Dit jaar lijkt zich volgens D’Arpizio echter in positieve richting te ontwikkelen. Daarbij wordt onder meer gewezen naar Europa, dat na een reeks terroristische aanvallen opnieuw opnieuw op een toeristische groei kan rekenen, waarbij de verkoop van luxeproducten een toename tussen 7 procent en 9 procent zou kunnen kennen.

Europa zal zich daarbij volgens het rapport mogelijk opwerpen als de sterkste groeimarkt van de hele wereld. Daarbij worden vooral Spanje en Groot-Brittannië als belangrijke speerpunten naar voor geschoven. Spanje wordt immers bestempeld als een veilige bestemming, terwijl gunstige wisselkoersen van Groot-Brittannië een betaalbare bestemming maakt. Op het Chinese vasteland, waar op een toename van de binnenlandse consumptie kan worden gerekend, zouden de luxeverkopen dit jaar een groei tussen 6 procent en 8 procent kunnen laten optekenen. De rest van Azië zou echter voor een achteruitgang tussen 2 procent en 4 procent moeten vrezen.

De Verenigde Staten zullen volgens het rapport de gevolgen van een ongunstig politiek klimaat voelen.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeverkopen |  Facebook |

Verschil tussen interesse en adoptie virtuele realiteit

Het publiek heeft een optimistische visie op de toekomst van virtuele realiteit. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van het bureau Opinium en het betaalbedrijf Worldpay bij zestienduizend consumenten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat op dit ogenblik weliswaar slechts in beperkte mate op virtuele realiteit beroep wordt gedaan, maar toch geeft 55 procent van de respondenten aan te verwachten dat de technologie uiteindelijk even populair zal worden als smartphones. Voorlopig wordt een bredere doorbraak van de technologie volgens de ondervraagden nog door een aantal belemmeringen afgeremd.

De onderzoekers stelden onder meer vast dat 85 procent van de ondervraagden voor virtuele realiteit vooral een toepassing zien in de toeristische sector, gevolgd door musea en galerijen (84 procent), onderwijs en training (84 procent), design (83 procent) en live entertainment (79 procent). De top tien van de potentiële toepassingen bestaat verder uit sport (77 procent), navigatie (75 procent), retail en shopping (74 procent), zakelijke toepassingen (70 procent) en meditatie (69 procent). Gaming, dat op dit ogenblik als een belangrijk toepassingsgebied van virtuele realiteit wordt beschouwd, eindigt pas op een elfde plaats met een score van 63 procent.

Wanneer gevraagd wordt naar redenen die de consument tot nu toe beletten van virtuele realiteit gebruik te maken, blijkt vooral aangevoerd te worden dat men nog geen opportuniteit heeft gehad om op de technologie beroep te doen (43 procent). Ook zegt 34 procent nog geen toepassing van virtuele realiteit nodig te hebben gehad, terwijl 30 procent aangeeft niet in te zien op welke manier de technologie de consument in het dagelijks leven zou kunnen helpen. Daarnaast geeft 24 procent aan dat de kosten van de technologie te loog hebben, terwijl 10 procent getuigt te wachten tot een gratis versie kan worden verkregen. Tevens bleek dat 44 procent zich zorgen maakt over veiligheid.

Anderzijds werd vastsgesteld dat vele consumenten verwachten dat virtuele realiteit hen vooral in staat zal stellen om vanuit de comfortabele thuisomgeving toch producten in de winkel - zoals kleding - te kunnen uitproberen.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele realiteit |  Facebook |

Kloof tussen gebruik televisie en internet nagenoeg gedicht

Over twee jaar zal de kloof in het dagelijks gebruik van televisie en internet wereldwijd bijna helemaal zijn gedicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Zenith Media. Daarbij wordt opgemerkt dat traditionele platformen dit jaar nog 69 procent van de totale media-activiteit zullen vertegenwoordigen. Daarbij wordt nog gemiddeld 316 minuten per dag aan traditionele media besteed, tegenover 364 minuten begin dit decennium. Televisie blijft voorlopig de mediaconsumptie domineren en komt aan 170 minuten per dag, tegenover 140 minuten voor het internet, maar over twee jaar zal dat verschil tot amper zeven minuten zijn herleid.

“Wellicht één van de grootste verschuivingen in de mediaconsumptie kan worden gelinkt aan de introductie van mobiele platformen,” benadrukt Jonathan Barnard, analist bij Zenith Media. “In het begin van dit decennium werd wereldwijd gemiddeld amper tien minuten per dag aan mobiele media besteed, maar dat is inmiddels opgelopen tot 122 minuten per dag. Over twee jaar zal het mobiele internet echter al een aandeel van 26 procent hebben opgebouwd de wereldwijde mediaconsumptie, tegenover 19 procent vorig jaar.” Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels 71 procent van de wereldwijde internet-trafiek een mobiel karakter heeft, met een piek van 76 procent in Noord-Amerika en 75 procent in Azië.

Er wordt wel opgemerkt dat de sector door een grotere saturatie de volgende jaren met een tragere groei rekening zal moeten beginnen te houden. “Mobiele technologie heeft de mediagewoonten van de consument in minder dan één decennium grondig dooreen geschud,” getuigt Jonathan Barnard. “Het tempo van die verandering begint nu echter te vertragen, wellicht tot de volgende disruptieve technologie de kop opsteekt.” Uit het onderzoek blijkt nog dat vorig jaar de wereldwijde consument gemiddeld 456 minuten per dag aan media besteedde, tegenover 411 minuten in het begin van dit decennium. De wereldwijde mediaconsumptie steeg vorig jaar nog 2,7 procent. Over twee jaar zwakt die groei af tot 1 procent.

Lees Verder

09:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |