14-04-14

Consument wil niet dat de winkelvloer zijn smartphone controleert

Consumenten zijn minder geneigd om te shoppen in een winkel waar zijn smartphone-activiteit wordt gescreend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent OpinionLab bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 77 procent van de consumenten het onaanvaardbaar vindt dat hun gedrag in de winkel aan de hand van hun smartphone zou worden gevolgd. Bovendien werd opgemerkt dat 44 procent van de respondenten toegaf minder geneigd te zijn om te shoppen in een winkel waar hun smartphone-activiteit wordt opgevolgd. Zelfs wanneer een favoriet merk dergelijke acties zou opzetten, zou slechts 37 procent aan het programma participeren.

“De resultaten van de studie geven duidelijk aan dat de consument een bemoeienis met zijn smartphone-gebruik niet tolereert,” zegt Jonathan Levitt, chief marketing officer bij OpinionLab. “Het onderzoek geeft aan dat 88 procent van de negatieve reacties zich ook niet zal laten beïnvloeden door de beloften van retailers om het opvolgen van data te gebruiken voor een betere consumenten-beleving.” Het rapport toonde aan dat 68,5 procent van de respondenten vreest dat de retailer persoonlijke gegevens onvoldoende zal beschermen. Bovendien zegt 67 procent van de consumenten zich door het opvolgen van zijn smartphone-gedrag bespioneerd te voelen.

OpinionLab stelde vast dat 66 procent van de respondenten van mening is dat de retailer uitdrukkelijk toestemming zou moeten vragen om smartphone-gegevens over zijn klanten te verzamelen. Slechts 12 procent is voorstander van een automatische opslag van gegevens. De onderzoekers stellen echter dat ook de vraag om toestemming de retailers weinig zou opleveren, want 63 procent van de consumenten zegt op die vraag negatief te zullen antwoorden. “De consument wil wel degelijk een betere winkelervaring, maar vindt niet dat de retailer daardoor het recht heeft om volop van zijn smartphone-gegevens gebruik te maken,” zegt Jonathan Levitt nog.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Omega-3 is ook positief voor de hersenen van apen

Apen die een dieet met een groot gehalte aan omega-3 vetzuren hebben, beschikken over hersenen met goed geconnecteerde en georganiseerde netwerken, waarbij in sommige opzichten een vergelijking kan gemaakt worden met het menselijk brein. Bij soortgenoten die echter op een armer dieet moeten terugvallen, kunnen dergelijke netwerken veel minder worden aangetroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon Health & Science University. De studie levert volgens de onderzoekers verder bewijs voor het belang van omega-3 vetzuren in een gezonde ontwikkeling van de hersenen.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: omega-3, hersenen |  Facebook |

Gevoel van controle heeft positieve impact op levensverwachting

Mensen die een gevoel van controle hebben en geloven dat ze doelstellingen, ondanks tegenslagen, kunnen bereiken, hebben een grotere kans om langer te leven. Dat geldt vooral voor lager opgeleiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brandeis University en de University of Rochester. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat een lager diploma ook aan een kortere levensverwachting kan worden gekoppeld, maar dat is geen vaste regel. De studie voert daarbij aan dat een groter gevoel van controle de mogelijkheid heeft om het mortaliteits-risico van de lagere opleiding te compenseren.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting |  Facebook |

Financiële sancties kunnen gezond gedrag stimuleren

Mensen hebben een grotere kans om in de supermarkt voor gezonde opties te kiezen wanneer ze weten dat minder gezonde alternatieven financieel gesanctioneerd zullen worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tulane University in New Orleans. De onderzoekers stellen dat financiële stimulansen weliswaar een belangrijke motivatie kunnen vormen om mensen tot een gewenst gedrag aan te zetten, maar ze voegen er aan toe dat een onafgebroken stroom van financiële middelen snel de beschikbare budgetten kan uithollen of zelfs totaal inefficiënt kan blijken. De consument is volgens de onderzoekers echter bereid om zichzelf de nodige beperkingen op te leggen.

Lees Verder

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, sancties |  Facebook |

Duitssprekende joden lagen aan basis van Europese gedachte

Joodse intellectuelen tussen het laatste kwart van de negentiende eeuw en het begin van de jaren dertig van de voorbije eeuw creëerden de ideeën die later zouden leiden tot de oprichting van de Europese Unie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Manchester. De onderzoekers stellen dat kosmopolitische Duitstalige joodse intellectuelen - die elkaar ontmoeten in de koffiehuizen van Berlijn, Wenen en Praag - tot de eerste populaties behoorden die aan zichzelf een Europese identiteit toematen. Daarmee gaven zij volgens het rapport de aanleiding voor het denken dat na de tweede wereldoorlog op een Europese eenheid afstuurde.

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: joden, europese gedachte |  Facebook |

Avontuurlijke boekenpersonages lijken groter en sterker

Fictieve avonturiers die risico's opzoeken worden door de lezer aanzienlijk groter en gespierder omschreven dan voorzichtige personages in andere boeken. Dat is de conclusie van een studie door onderzoekers van de Universiteit van Californië bij dorpsbewoners op het Japanse eiland Yasawa, die gevraagd werden om de personages te omschrijven die ze hadden ontmoet in de boeken die ze te lezen hadden gekregen. De onderzoekers stelden vast dat deze fictieve risico-zoekers 17 procent groter worden ingeschat dan voorzichtiger personages. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers te maken met het feit dat hogere kansen om te overwinnen gekoppeld worden aan een sterkere lichaamsbouw.

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fictie, boek |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Nederlandse bierbrouwer Heineken overweegt in Groot-Brittannië een honderdtal pubs te verkopen. Dat heeft de Britse krant The Sunday Times gemeld. Heineken behoort met ongeveer 1.250 locaties tot de grootste pubeigenaars van Groot-Brittannië. Dat is grotendeels te danken aan overname van de groep Scottish & Newscastle door Carlsberg en Heineken zes jaar geleden, waardoor het Nederlandse concern een portefeuille met honderden pubs verwierf. Volgens The Sunday Times zou Heineken echter overwegen om een honderdtal weinig rendabele pubs van de hand te doen. De onderhandelingen zouden echter nog in een vroeg stadium verkeren.

De Zwitserse grondstoffenhandelaar Glencore Xstrata verkoopt zijn volledige belang in de kopermijn Las Bambas in Peru aan een consortium bedrijven onder aanvoering van zijn Australische sectorgenoot Minerals and Metals Group (MMG). Met de verkoop is een bedrag gemoeid van 5,85 miljard dollar. De opbrengst zal in eerste instantie worden gebruikt om de balans van het concern te verbeteren. Ook kijkt Glencore naar mogelijkheden om kapitaal te herinvesteren. De transactie zal naar verwachting tijdens het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond, afhankelijk van het goedkeuringsproces door de mededingingsautoriteiten in verscheidene landen.

Wereldwijd werd het voorbije jaar 1,75 biljoen dollar besteed aan defensie-uitgaven. Dat betekende een daling met 1,9 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). De daling is echter volledig toe te schrijven aan westerse landen. Op alle andere continenten werd een toename opgetekend. De grootste inkrimping werd opgetekend in Spanje en Albanië (13 procent), gevolgd door Hongarije (12 procent). De Verenigde Staten blijven met een bedrag van 640 miljard dollar wereldwijd marktleider in defensie-uitgaven, gevolgd door China, Rusland en Saudi-Arabië, dat Groot-Brittannië, Japan en Frankrijk heeft ingehaald.

Het Amerikaanse bedrijf Johnson Controls, toeleverancier voor de autosector, sluit eind augustus zijn vestiging in het Duitse Remchingen. Door die beslissing gaan ongeveer honderdzeventig banen verloren. Volgens de vakbond IG Metall gaat het bedrijf met de sluiting in tegen de gesloten overeenkomsten, waarbij garanties waren geboden voor het behoud van de vestiging in Remchingen. In de fabriek worden onder meer snelheidsmeters voor auto’s geproduceerd. In januari raakte bekend dat de Amerikaanse groep Visteon de elektronica-divisie van Johnson Controls zou overnemen, maar de nieuwe eigenaar wil de productie in Remchingen niet verder zetten.

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 5,3 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 6,5 miljard dollar tijdens dezelfde periode het jaar voordien. De inkomsten daalden met 8 procent tot 23,9 miljard dollar. Ondanks die dalingen is de bank volgens topman Jamie Dimon het jaar toch goed gestart. Hij benadrukte daarbij dat de markten voor hypotheken en obligaties op dit ogenblik bijzonder uitdagend zijn. Onder meer wordt gewezen op de beslissing van de Amerikaanse Federal Reserve om zijn beleid van ondersteunende obligatie-aankopen af te bouwen. Dimon zei wel een groeiend vertrouwen te hebben in de economie.

De hervorming van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet doorgaan, met of zonder de steun van de Amerikaanse politiek. Dat hebben de lidstaten van de instelling na afloop van de voorjaarsvergadering van de organisatie gezegd. De leden reageerden daarmee op het uitblijven van een toestemming van het Amerikaanse congres voor de hervorming, die al vier jaar geleden werd afgesproken. Indien de Amerikaanse politici tegen het einde van dit jaar nog altijd geen toestemming hebben gegeven voor de hervorming, zullen volgens de leden binnen het fonds plannen moeten worden bedacht om de beoogde doelen alsnog te halen. De hervormingen moeten onder meer de opkomende landen meer zeggingskracht bieden.

Het is voor Chinese bitcoin-bedrijven verboden nog langer eigen zakelijke bankrekeningen aan te houden. Dat heeft de Chinese centrale bank beslist. Door het verbod kunnen de betrokken bedrijven onder geen beding nog bitcoins verkopen in ruil voor renminbi. Doordat de digitale valuta niet gebonden is aan overheden of centrale banken, geniet de digitale munteenheid een grote populariteit in landen zonder valutarestricties, zoals China en Argentinië. Grote Chinese bitcoin-beurzen zoals Huobi en OKCoin hebben echter al aangegeven hun activiteiten naar andere landen te zullen overbrengen, zodat de Chinese beperkingen kunnen worden omzeild.

De Amerikaanse actrice Katherine Heigl eist een schadevergoeding van 6 miljoen dollar van de apotheekketen Duane Reade. De actrice merkt op dat de keten een foto van haar heeft gebruikt voor een marketing-campagne op het sociale netwerk Twitter. Daarbij had Duane Reade een foto van een paparazzo gepubliceerd waarop Heigl met een plastic draagtas van de keten staat afgebeeld. De actrice had geëist dat de apotheekketen de foto weer zou verwijderen. Omdat op die vraag niet werd ingegaan, besloot Heigl de keten voor de rechter te dagen. De actrice wil de schadevergoeding naar eigen zeggen schenken aan een stichting die zich inzet voor de dierenbescherming.

De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een recordwinst van 5,9 miljard dollar laten optekenen. Tegenover de eerste drie maanden van vorig jaar nam de winst met 14 procent toe. De omzet daalde van 21,3 miljard dollar tot 20,6 miljard dollar. Die achteruitgang moet volgens Tim Sloan, financieel directeur van Wells Fargo, echter worden toegeschreven dat het kwartaal minder werkdagen telde dan vorig jaar. Door de stijgende rente kon Wells Fargo weliswaar minder hypotheken herfinancieren, maar dat kon door kostenbesparingen worden gecompenseerd. Ook bleek Wells Fargo met zijn concentratie in Californië minder gevoelig te zijn voor het slechte winterweer.

De dertig grootste Europese banken hebben het voorbije jaar 80.000 banen geschrapt. Daarmee werd het personeelsbestand met 3,5 procent afgebouwd. Dat heeft het persbureau Reuters berekend. Daarmee wordt de trend van de voorbije jaren verder gezet. Wel merkt Reuters op dat er minder banen werden geschrapt dan het jaar voordien. De grootste ontslagronde werd opgetekend bij de Italiaanse groep Unicredit, waar 8.490 banen verdwenen. Alleen Barclays, Handelsbanken Deutsche Bank breiden hun personeelsbestand het voorbije jaar verder uit. Volgens waarnemers zal de tewerkstelling in de sector nooit meer het recordniveau van zes jaar geleden evenaren.

Er moet een gerechtelijk onderzoek worden geopend tegen de gewezen Sovjet-president Michail Gorbatsjov. De gewezen leider is immers verantwoordelijk voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in het begin van de jaren negentig en de weerslag daarvan op de huidige crisis in Oekraïne. Dat heeft het Russische nationalistische parlementslid Michail Degtiarev in een gesprek met een Russische radio gezegd. Degtiarev heeft voor zijn initiatief de steun gekregen van telkens twee collega’s van de regeringspartij Verenigd Rusland en de communistische partij. Er is volgens Degtiarev nooit enige duidelijkheid gecreëerd rond de verantwoordelijkheid voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

De oliemaatschappijen Shell en British Petroleum gaan de volgende vijf tot zes jaar vloeibaar gemaakt aardgas leveren aan Koeweit. De twee bedrijven hebben daarover een overeenkomst gesloten met Kuwait Petroleum Corporation (KPC). Bedoeling zou zijn dat de oliemaatschappijen jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen ton gas zouden leveren. Het Koeweitse staatsbedrijf zou ook nog een leveringscontract met een derde bedrijf overwegen. Koeweit importeert sinds vijf jaar aardgas om zijn elektriciteitscentrales tijdens de zomermaanden zijn elektriciteitscentrales te kunnen voeden. Door het massale gebruik van airconditioning bereikt de vraag naar energie tijdens die periode een piek.

Het illegaal downloaden van bestanden is in Nederland formeel verboden. Dat heeft het Nederlandse ministerie van veiligheid en justitie gemeld in een reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat de Nederlandse thuiskopie-regeling onwettelijk verklaarde. De thuiskopie-regeling omvat een extra heffing op informatiedragers, waardoor het downloaden van illegaal materiaal in de praktijk werd gedoogd. Volgens het Europese hof wordt het illegaal downloaden van bestanden door de regeling aangemoedigd. De Nederlandse auteursrechtenvereniging Brein krijgt door de beslissing de mogelijkheid om aanbieders van illegale bestanden gemakkelijker te laten vervolgen.

De Verenigde Staten blijven bezorgd over de Europese economie, ondanks de eerste tekenen van herstel in de eurozone. Dat heeft de Amerikaanse minister van financiën Jack Lew tijdens de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd. Vooral de aanhoudend lage inflatie en de zwakke vraag in de eurolanden baren Lew zorgen. Volgens hem zijn er meer maatregelen nodig om de groei te stimuleren en te voorkomen dat prijzen verder dalen. Daardoor zou het volgens de Amerikaanse minister gemakkelijker worden voor de zuidelijke landen om hun economie te hervormen, terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid in alle Europese landen erop vooruit zou gaan.

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan heeft opnieuw de aanval ingezet op het sociale netwerk Twitter. Volgens Erdogan ontduikt het netwerkbedrijf de Turkse belastingen. Tegen die inbreuken moeten volgens de Turkse premier maatregelen worden genomen. Daarnaast wordt Twitter, net zoals Facebook en YouTube, volgens Erdogan door zijn vijand Fethullah Gülen ingezet als middel om een parallelle macht te creëren in Turkije. Erdogan liet Twitter en YouTube blokkeren in de aanloop naar de lokale verkiezingen, omdat de websites filmpclips en geluidsbestanden deelden die de premier in verband brachten met corruptie. Na een uitspraak van het constitutionele hof werd Twitter weer vrijgegeven.

Meer Nieuws

11:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |