12-04-14

Arme wijken worden gedomineerd door angsten en depressies

Residenten van armere buurten lopen een grotere kans om in hun leven vreselijke gebeurtenissen mee te maken, met negatieve gevolgen voor de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University in een aantal achtergestelde buurten van de Amerikaanse stad Chicago. De onderzoekers stellen vast dat deze negatieve gebeurtenissen uiteenlopende vormen kunnen aannemen, zoals overvallen, het verlies van tewerkstelling of de dood van een geliefde. Er wordt aan toegevoegd dat de gerelateerde stress vaak leidt tot angsten, depressies en andere ziekten.

Lees Verder

10:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: angst, depressie, armoede |  Facebook |

Creativiteit en innovatie worden onvoldoende geïntegreerd

Creativiteit en innovatie worden in de zakenwereld en het wetenschappelijk onderzoek onvoldoende met elkaar geïntegreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University, de University of Edinburgh en de Brunel University. De onderzoekers benadrukken dat creativiteit en innovatie complexe fenomenen die over een verloop van tijd hun vruchten afwerpen en een bekwaam leiderschap nodig hebben om tenvolle met succes toegepast te kunnen worden. De meeste bedrijven zijn volgens de onderzoekers echter niet goed beslagen om creatieve ideeën naar de werkvloer te vertalen, zodat een positieve impact op de resultaten van de onderneming kan worden gerealiseerd.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, innovatie |  Facebook |

Opleiding en welstand belangrijke risicofactoren voor radicalisering

Jeugd, welstand en onderwijs vormen belangrijke risicofactoren voor gewelddadige radicalisering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen Mary University of London op basis van een bevraging van meer dan zeshonderd mannen en vrouwen tussen achttien en vijfenvijftig jaar met Pakistaanse, Bengaalse en islamitische achtergronden in Londen en Bradford. In tegenstelling tot de algemene veronderstelling bleken religieuze praktijk, gezondheid en sociale ongelijkheid, discriminatie en politieke betrokkenheid volgens de onderzoekers geen link te vertonen met gewelddadige radicalisering.

Lees Verder

10:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radicalisering |  Facebook |

Traditionele kop thee verliest zijn plaats in het Engelse bedrijfsleven

De traditionele thee-ceremonies dreigen uit het Britse bedrijfsleven te verdwijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Royal Voluntary Service. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat een groot gedeelte van de Britse werknemers aangeeft op het werk geen tijd meer te hebben om voor hun collega’s thee te zetten. Ook bleek dat 34 procent van de ondervraagden bekent er de voorkeur aan geeft om alleen voor zichzelf een kop thee klaar te maken. Daarbij blijken allerlei taktieken aangewend te worden om te vermijden dat ze ook anderen een tas zouden moeten aanbieden.

Lees Verder

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: thee, kantoor |  Facebook |

Koloniale erfenis heeft grote impact op Afrikaanse wetenschap

De koloniale erfenis heeft een belangrijke invloed op de wetenschappelijke productiviteit van Afrika. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Lomé in Togo, die het voorbije anderhalf decennium de wetenschappelijke productiviteit in zevenenveertig Afrikaanse landen analyseerden. De onderzoekers zeggen dat Afrika op wetenschappelijk gebied slechts matige prestaties laat optekenen in vergelijking met de andere regio’s van de wereld. Wel wordt opgemerkt dat de Afrikaanse landen met een Britse koloniale erfenis wetenschappelijk veel productiever zijn dan naties die tot de Franse of andere invloedsferen hebben behoord.

“Op het gebied van wetenschappelijke en technologische realisaties moeten er grote verschillen worden opgetekend tussen de diverse Afrikaanse landen,” benadrukt onderzoeksleider Mawussé Komlagan Nézan Okey, professor economische wetenschappen aan de University of Togo. “Die verschillen vinden hun oorsprong in het koloniale beleid, dat ook vandaag nog altijd zijn impact laat voelen.” De onderzoeker wijst erop dat in Britse kolonies meer inspanningen werden gedaan om het hoger onderwijs bij de bevolking te promoten, waardoor de betrokken landen volgens Okey ook vandaag nog een belangrijke wetenschappelijke voorsprong hebben op andere Afrikaanse naties.

“Een grotere toegang tot het hoger onderwijs heeft ervoor gezorgd dat deze landen voor hun wetenschappelijke en innovatieve projecten meer beroep konden doen op landgenoten en minder vaak dienden terug te vallen op externe hulp,” zegt professor Okey nog. “Maar ook de impact van het talenregime mag niet worden genegeerd. Voormalige Britse kolonies hebben op taalgebied duidelijk een voordeel, aangezien zij gemakkelijker een brug kunnen slaan naar de internationale wetenschappelijke wereld, die in grote mate op de Engelse taal terugvalt. Daardoor wordt onder meer een samenwerking met vermaarde universiteiten en onderzoekscentra in het buitenland veel gemakkelijker.”

“Het Engelse taalonderwijs moet dan ook een centraal element blijven in het Afrikaanse wetenschappelijk beleid,” benadrukt Mawussé Okey. “Maar ook moeten er inspanningen gedaan worden om de samenwerking met westerse universiteiten te stimuleren, ongeacht de structuur van de oorspronkelijke koloniale banden.”

Lees Verder

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, wetenschap |  Facebook |

Managers zien consequenties van hun beslissingen over het hoofd

Te veel managers gedragen zich als een robot die strikt de regels volgen in plaats van beslissingen te nemen vanuit menselijke overwegingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Chartered Management Institute (CMI) en consulent MoralDNA. In het rapport wordt gewaarschuwd dat de werkplek-cultuur - gedomineerd door regels, bureaucratie en doelstellingen - ertoe leiden dat managers hun gevoel van empathie voor anderen uitschakelen. De onderzoekers stelden vast dat 74 procent van de managers het risico loopt om de impact van hun professionele beslissingen op andere personen over het hoofd te zien.

Lees Verder

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Overdreven aandacht kan leiden tot valse herinneringen

Algemeen wordt aangenomen dat valse herinneringen worden veroorzaakt door een fout proces in de hersenen, maar er zijn aanwijzingen dat het probleem in werkelijkheid moet worden toegeschreven aan overdreven intensieve denkprocessen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. De onderzoekers zeggen tot de vaststelling gekomen te zijn dat een oppervlakkig contact met reclames minder snel aanleiding geeft tot valse herinneringen dan bij een doorgedreven analyse van de aangeboden informatie. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de onderzoekers dan ook belangrijke implicaties hebben voor de bescherming van kwetsbare groepen.

Lees Verder

10:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: herinnering, aandacht |  Facebook |