26-05-14

Wijn was voorbije eeuw een betere belegging dan overheid en kunst

Wijn is tijdens de voorbije eeuw een betere belegging gebleken dan overheidsobligaties, kunst en postzegels en is erin geslaagd om gelijke tred te houden met het rendement dat op de aandelenmarkt werd geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge, Hautes Etudes Commerciales Paris (HEC) en de Vanderbilt University naar zesendertigduizend prijzen die bij verkopen door het veilinghuis Christie’s en wijnhandelaar Berry Bros sinds het einde van de negentiende eeuw werden genoteerd. Opgemerkt wordt dat wijnen een jaarlijkse return van gemiddeld 4,1 procent opleverden.

Kunst en postzegels lieten tijdens diezelfde periode een jaarlijkse return van respectievelijk 2,4 procent en 2,8 procent registreren. Aandelen leverden een gemiddeld rendement van 5,2 procent op. “Uit het onderzoek bleek dat de grote wijnjaren vooral tijdens de eerste decennia een grote waardestijging lieten optekenen,” zeggen de onderzoekers Elroy Dimson, Christophe Spaenjers en Peter Rousseau, die zich baseerden op gekende Bordeaux-wijnen Haut-Brion, Lafite-Rothschild, Latour, Margaux en Mouton-Rothschild. “Na vijftig jaar kon echter een inhaalbeweging worden opgemerkt bij de middelmatige wijnen of tegenvallende jaargangen."

Uit de studie bleek volgens de wetenschappers dat vooral jonge kwaliteitswijnen voor een belangrijke financiële return zorgen. Kwaliteitswijnen krijgen volgens de onderzoekers wel opnieuw een injectie wanneer ze een antiek imago verwerven. Elroy Dimson waarschuwt wel dat investeringen in wijnen niet zonder risico blijven. “Trends kunnen op relatief korte termijn drastische verschuivingen kennen,” voert hij aan. “Porto-wijnen, die op het gebied van rendement slechts matige resultaten lieten optekenen, zijn daarvan een goed voorbeeld.” Volgens Dimson zou echter vooral whisky een belangrijke beleggingscategorie van de eenentwintigste eeuw kunnen worden.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overheid, kunst, wijn, belegging |  Facebook |

Mannelijke afgestudeerden in eerste instantie geïnteresseerd in salaris

Mannelijke afgestudeerden tonen bij hun intrede op de arbeidsmarkt een grotere interesse in hun salaris dan in het imago van de werkgever of de geboden carrièremogelijkheden. Vrouwen hechten daarentegen een groter belang aan ethiek en morele kwesties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Trendence bij meer dan zevenentwintigduizend Britse studenten. De onderzoekers merken echter op dat er bij afgestudeerden niet alleen volgens het geslacht een andere visie en opstelling kan worden vastgesteld, maar kunnen er ook verschillen worden opgetekend tussen de diverse studierichtingen en onderwijsinstellingen.

De onderzoekers kwamen onder meer tot de vaststelling dat 39,7 procent van de mannelijke respondenten bereid zou zijn om voor een bedrijf met een bedenkelijk imago te werken indien ze voldoende zouden worden betaald. Bij hun vrouwelijke collega’s valt die bereidheid echter terug tot 20,4 procent. Ook bleek dat 63 procent van de vrouwelijke ondervraagden beklemtonen dat ethiek en moraliteit een belangrijke rol spelen bij hun keuze van werkgever. Slechts 51,2 procent van de mannen zou daarmee rekening houden. Bovendien gaf 70,8 procent van de vrouwelijke respondenten aan dat een bevredigende invulling van de carrière hoger moet worden ingeschat dan grote financiële verdiensten. Bij mannen daalt dat cijfer tot 57,1 procent.

“Het onderzoek toont duidelijk aan dat mannelijke en vrouwelijke afgestudeerden een andere visie hebben op de professionele carrière,” zegt Alexandra Kong, research-manager bij Trendence. De onderzoekers zeggen verder te hebben vastgesteld dat mannen en vrouwen met een diploma hoger onderwijs in nagenoeg alle sectoren een gelijke toegang tot tewerkstelling genieten, hoewel er in enkele traditionele carrières nog een aantal genderverschillen kunnen worden opgemerkt. Tegelijkertijd moeten werkgevers er volgens Alexandra Kong rekening mee houden dat hun jonge kandidaat-werknemers een bijzonder heterogene groep met uiteenlopende ambities en attitudes vertegenwoordigen.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, afgestudeerden |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De plannen om op de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn een school, bibliotheek en woonwijken te bouwen, is door de bevolking van de Duitse hoofdstad tijdens een referendum afgewezen. Voorlopig blijft de oude luchthaven een groene zone. De luchthaven, die werd ontworpen door nazi-architect Albert Speer en tijdens de Koude Oorlog de basis vormde van de luchtbrug die de bevolking van het westerse gedeelte van de stad moest bevoorraden, werd zes jaar definitief gesloten. Vier jaar geleden kreeg het gebied een parkbestemming. Wegens het tekort aan woningen in Berlijn wou het stadsbestuur de terreinen van de gewezen luchthaven gebruiken voor de bouw van nieuwe wijken.

In Groot-Brittannië is 70 procent van de bevolking van mening dat het Britse pond nooit mag plaatsmaken voor de euro. Daarmee is Groot-Brittannië binnen de Europese Unie de grootste tegenstander van een eenheidsmunt. Dat blijkt uit een enquête van de bureaus Kieskompas en EUvox. Ook in Polen (66 procent) en Denemarken (52 procent) is een grote tegenstand tegen de euro merkbaar. De grootste steun voor de Europese munt wordt opgetekend in Estland (87 procent), gevolgd door Oostenrijk (80 procent), Litouwen (79 procent) en Nederland (75 procent). In Duitsland, Frankrijk en Italië willen ongeveer 66 procent van de burgers de euro behouden. In Griekenland wordt vooral een grote onverschilligheid opgetekend.

Duitse automobilisten zullen 100 euro per jaar betalen voor het gebruik van de autosnelwegen. Voor buitenlandse chauffeurs komen er tolvignetten met een geldigheidsduur van tien dagen of twee maanden met een respectievelijke kost van 10 euro en 30 euro. Dat heeft het weekblad Focus gemeld. De tolheffing zou over twee jaar worden ingevoerd. Alexander Dobrindt, Duits minister van verkeer, heeft al aangegeven dat de maatregel bij de binnenlandse chauffeurs niet tot een lastenverhoging mag leiden. Daarom zal een compensatie worden voorzien door een lagere voertuigenbelasting. Nog voor de zomer zou Dobrindt een definitieve beslissing willen nemen over de tolheffing.

De federale politie van de Braziliaanse deelstaat Goias heeft een internationaal drugsnetwerk opgerold dat meer dan dertig landen bevoorraadde en een wekelijkse omzet ruim 1,7 miljoen euro boekte. Aan het onderzoek werd tweeënhalf jaar gewerkt. Onderzoeksverantwoordelijke Bruno Gama stelde dat het netwerk al meer dan dertig jaar actief is. De drugs, onder meer bestemd voor de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, China en heel Latijns-Amerika, werden geëxporteerd met vrachtschepen en internationale lijnvluchten. Er gebeurde elke week een transport. De bende had ook plannen voor de bouw van een onderzeeër en de oprichting van een eigen luchtvaartmaatschappij.

Televisiepresentator Jeremy Clarkson blijft nog zeker vier jaar voor de Britse openbare omroep BBC werken. Het contract voor Clarkson, presentator van het autoprogramma Top Gear, loopt eind volgend jaar af, maar wordt minstens drie jaar verlengd. Het nieuwe contract zou een waarde van ongeveer 12 miljoen pond hebben. Ook Richard Hammond en James May, de andere presentatoren van het programma, zouden op het punt staan om hun contract te verlengen. Clarkson is geen onbesproken figuur. Recent nog werd hij op de vingers getikt omdat hij een rijm met een racistische inhoud zou hebben vertolkt. De presentator ontkent de aantijgingen. Hij geniet bij het internationale publiek van Top Gear grote populariteit.

Europese autofabrikanten zullen verder moeten snoeien om de aanhoudende overcapaciteit in de markt tegen te gaan. Dat heeft Alan Mulally, vertrekkend topman van het Amerikaanse autoconcern Ford, tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gezegd. Autofabrikanten hebben volgens Mulally weliswaar pogingen gedaan om de impact van de Europese autocrisis op te vangen, onder meer door de sluiting van fabrieken, maar die ingrepen hebben volgens Mulally de capaciteit nog niet tot een rendabel niveau teruggebracht. De autobouw vertegenwoordigt in Europa ongeveer drie miljoen banen. Ford leed in Europa drie jaar op rij verlies. Het concern wil dat de Europese divisie dit jaar opnieuw winst maakt.

Het Duitse logistieke concern DHL Group, dochter van Deutsche Post, wil wereldwijd de grootste verdeler voor de online retail worden. Dat heeft Frank Appel, topman van de logistieke groep, tegenover het Duitse weekblad Euro am Sonntag, gezegd. Het bedrijf is de grootste aanbieder van logistieke diensten aan webwinkels op de Duitse markt en wil die positie volgens Appel ook wereldwijd uitbouwen. Die groei zou grotendeels op eigen kracht moeten worden gerealiseerd, maar Appel zei dat een aantal kleinere overnames niet worden uitgesloten. Net zoals andere sectorgenoten wil Deutsche Post van ecommerce gebruik maken om de daling in de traditionele brievenpost op te vangen.

De Amerikaanse webwinkel Amazon heeft vorig jaar zo'n 11 miljard pond aan Europese omzet weggesluisd naar een kantoor in Luxemburg, waardoor het bedrijf zijn fiscale lasten gevoelig kon beperken. Dat heeft de Britse krant The Times gemeld. Amazon heeft kantoren in Groot-Brittannië, Italië, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië, maar alle betalingen verlopen langs Luxemburg, waar het bedrijf echter nauwelijks zelf activiteiten heeft. Tegen de fiscale constructie van de Amerikaanse webwinkel is al door meerdere Europese landen geprotesteerd, maar men is er echter nog niet in geslaagd een gezamenlijke oplossing te vinden. Ook bedrijven zoals Google en Apple maken van gelijkaardige strategieën gebruik.

Vrachtafhandelaar Aviapartner Cargo wil op zijn vestiging op de Nederlandse luchthaven Schiphol zestig banen schrappen. Dat heeft Jacob de Vries, bestuurder van de Nederlandse vakbond FNV Bondgenoten gezegd. De Vries voegt er aan toe dat de aandeelhouder van het bedrijf van mening is dat AviaPartner als zelfstandige entiteit geen toekomst meer heeft. De sanering op Schiphol zou volgens de vakbondsman de verliezen moeten verminderen, zodat het bedrijf aantrekkelijker zou worden voor een verkoop of een overname. AviaPartner handelt luchtvracht en bagage af op meer dan dertig luchthavens in Europa. Op Schiphol werden door de vakbonden van Aviapartner eerder dit jaar al diverse acties gevoerd.

De Cubaanse overheid heeft de online krant van blogster Yoani Sanchez geblokkeerd, waardoor alleen buitenlandse internet-gebruikers de website kunnen bereiken. Yoani Sanchez had bekend gemaakt de eerste onafhankelijke online krant van Cuba te willen lanceren. Na het debuut van het initiatief, werd de toegang tot de online krant door de Cubaanse overheid onmiddellijk geblokkeerd. Binnenlandse internet-gebruikers werden daardoor automatisch doorgestuurd naar een website waar de activiteiten van Sanchez worden gehekeld en de blogster van ondermijnende politieke en economische bedoelingen wordt beticht. Op Cuba staan alle media onder controle van de communistische overheid.

De Britse hoofdstad Londen heeft het voorbije jaar bijna 17 miljoen bezoekers ontvangen. Dat is het hoogste aantal sinds de Britse autoriteiten in het begin van de jaren cijfers verzamelen over buitenlandse bezoekers van de Britse hoofdstad. De grootste groep toeristen is afkomstig uit de Verenigde Staten, gevolgd door Frankrijk. In totaal zorgden buitenlandse toeristen in Londen voor een besteding van 11,3 miljard pond. Daarmee creëert Londen bijna de helft van de totale inkomsten die de Britse toeristische sector genereert. Volgens de cijfers vertegenwoordigt Londen 51,2 procent van alle toeristische en zakelijke reizen die naar Groot-Brittannië worden georganiseerd. Tien jaar geleden was dat nog 47,3 procent.

In Brussel zijn minstens dertigduizend lobbyisten actief. Daarmee is de groep lobbyisten bijna even groot als het ambtenarenkorps van de Europese Commissie. Dat heeft de Britse krant The Guardian gemeld. Wereldwijd telt alleen Washington meer lobbyisten dan Brussel. Volgens een aantal waarnemers hebben de lobbyisten invloed op ongeveer driekwart van de Europese wetten die worden uitgevaardigd. De Spaanse europarlementariër Andres Perello Rodriguez zegt tegenover The Guardian geen principieel probleem te hebben met de lobbyisten, op voorwaarde dat de sector zich aan een gepaste gedragscode houden. Onder meer sectoren zoals energie en tabak vertonen een grote activiteit van lobbyisten.

Kunstenaars hebben structureel een ander brein dan de rest van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Katholieke Universiteit Leuven en het University College London. De onderzoekers zeggen aan de hand van hersenscans te hebben kunnen vaststellen dat kunstenaars in de precuneus, een hersenregio die mogelijk gelinkt kan worden aan creatieve eigenschappen, opvallend meer grijze materie hebben dan de rest van de bevolking. Het onderzoek doet vermoeden dat creatief talent aangeboren zou kunnen zijn, al benadrukken de onderzoekers dat training en opvoeding ook een cruciale rol kunnen spelen. Daarvoor is volgens de researchers verder onderzoek nodig.

Natuurlijke selectie heeft een grote rol gespeeld in de evolutie van de huidskleur van de Europese bevolking. Dat is de reden waarom de Europeanen de voorbije vijfduizend jaar steeds blanker zijn geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Johannes Gutenberg Universität uit Mainz en het University College London. Opgemerkt wordt dat de mens zich bij de migratie naar Europa diende aan te passen aan een meer noordelijke omgeving en aan de lagere zonintensiteit. Door een lichtere huid zou het gemakkelijker zijn om in het lichaam een aantal belangrijke vitamines op te slaan. Dat ging ook gepaard met een lichtere kleur van haar en ogen, waardoor groepsvorming gemakkelijker zou worden.

Grote schrijvers bereiken hun piek gemiddeld rond hun vierenveertigste jaar. Dat blijkt uit berekeningen van Philips Hans Franses, hoogleraar toegepaste econometrie aan de Universiteit Rotterdam, op basis van juryrapporten over winnaars van de nobelprijs voor literatuur. Dat bracht volgens hem aan het licht dat schrijvers hun piek bereiken op een ogenblik dat ze 0,57 procent van hun leven achter de rug hebben. Een eerder onderzoek naar kunstschilders, bracht aan het licht dat deze groep hun piek bereiken na 0,62 procent van hun leven. Dat kwam volgens Franses neer op een gemiddelde leeftijd van tweeënveertig jaar. Franses wil hetzelfde onderzoek ook voeren naar andere creatieve beroepen.

Meer Nieuws

07:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-05-14

Negatieve stereotypes kunnen elkaar opheffen

In specifieke situaties kunnen negatieve stereotypes elkaar opheffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University naar de reacties van meer dan tweehonderd respondenten die bij een fictieve werving van een nieuwe medewerker de keuze hadden tussen een heteroseksuele en homoseksuele blanke man en een heteroseksuele en homoseksuele Afro-Amerikaan.

Lees Verder

09:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stereotypes |  Facebook |

Bloemen hebben een directe positieve invloed op relaties

Alleen al de loutere aanwezigheid van bloemen kunnen een invloed hebben op relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Bretagne Sud bij honderd vrouwelijke studenten die in een ruimte met een onbekende man werden geconfronteerd. Wanneer de omgeving was gedecoreerd met bloemen, bleek de man op het gebied van seks-appeal en aantrekkelijkheid van de vrouwen een gevoelig betere score te krijgen. Ook bleken de vrouwen door de aanwezigheid van de bloemen sneller bereid om een date met de man in overweging te nemen.

Lees Verder

09:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bloemen, relaties |  Facebook |

Onbetrouwbaar en dominant uiterlijk kan worden gecamoufleerd

De impact van een onbetrouwbaar, dominant of onaantrekkelijk uiterlijk kan door specifieke gelaatsuitdrukkingen worden weggewerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Glasgow, die computer-software gebruikten om een veertigtal spieren of spiergroepen in het gelaat te laten bewegen en de beelden aan twaalf proefpersonen voorlegden. Er kunnen volgens de onderzoekers specifieke spiergroepen worden geïdentificeerd die een onbetrouwbaar of dominant karakter van een gelaat kunnen uitwissen. Er wordt wel aangegeven dat het camoufleren van een onaantrekkelijk uiterlijk veel minder gemakkelijk is.

“Een gelaat dat door zijn vorm een schijn van onbetrouwbaarheid, dominantie of onaantrekkelijkheid uitstraalt, kan met gerichte uitdrukkingen een tegenovergesteld effect bereiken,” zegt onderzoeksleider Daniel Gill, professor psychologie aan de University of Glasgow. “Er kan dan ook van sociale camouflage gebruik gemaakt worden om een ongunstige indruk van het gelaat uit te wissen. Dat is niet zonder belang. Een groot gedeelte van de menselijke communicatie wordt in diverse sociale situaties immers ook door gelaatsuitdrukkingen gestuurd. Helaas wordt daarbij vaak waarde gehecht aan een gelaatsuitdrukking waaraan - veelal onterecht - bepaalde persoonlijkheidseigenschappen worden gekoppeld."

“Op die manier kunnen sommige mensen door hun omgeving - onder meer door de vorm van de kaak of de wenkbrauwen - als een onbetrouwbare of dominante persoonlijkheid worden bestempeld,” zegt professor Gill. “Dat kan ongewenste gevolgen hebben bij onder meer een partnerkeuze of een sollicitatie. Er kunnen echter ook een aantal belangrijke gelaatsbewegingen met specifieke sociale invloeden worden geïdentificeerd om de ongunstige impressie te kunnen uitwissen. Door het activeren van een aantal van de spieren of spiergroepen kon de indruk van onbetrouwbaarheid of dominantie geheel worden weggewerkt. Op onaantrekkelijkheid kon echter veel minder gemakkelijk een antwoord worden gevonden.”

“De studie wijst uit dat het ook mogelijk is om zich te trainen, zodat een grotere dominantie of betrouwbaarheid zou kunnen worden uitgestraald,” voert Daniel Gill nog aan. “Aantrekkelijkheid blijkt echter op meer parameters gebaseerd te zijn dan uitsluitend gelaatsuitdrukkingen. Een goed acteur kan perfect oefenen om een meer dominant of betrouwbaar personage te vertolken, maar voor een aantrekkelijk personage heeft men echt een aantrekkelijke acteur nodig.”

Lees Verder

09:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uiterlijk |  Facebook |

Cool concept weet waar het aanvaardbare eindigt

Een cool concept kan worden gerealiseerd wanneer men erin slaagt een efficiënte strategie te ontwikkelen om zover mogelijk van de normale geplogenheden af te wijken, zonder de grenzen van het aanvaarbare te overschrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Texas A&M University en de University of Colorado.

Lees Verder

09:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |