10-05-14

Werknemers houden van kansen op innovatie

Bedrijven moeten ondernemende medewerkers ondersteunen. Die ondersteuning creëert immers een groter engagement en zal het bedrijf toelaten om talentrijk personeel aan zich te binden. Dat zegt Isabelle Minneci, directeur human resources bij het Franse cosmeticamerk L’Oreal. Medewerkers houden volgens Minneci van opportuniteiten om zich innovatief te kunnen uitleven. Er bestaat volgens Minneci weliswaar een gevaar dat innovatieve werknemers uiteindelijk de onderneming zullen verlaten om hun ideeën op zelfstandige basis verder te ontwikkelen, maar ook dan blijft de investering in de ondernemende medewerker volgens haar nog steeds de moeite waard.

“Het aanbieden van ondersteuning aan ondernemende medewerkers verhoogt de betrokkenheid en biedt het bedrijf een grotere kans om toptalent te behouden,” merkt Isabelle Minneci op. “L’Oreal heeft een initiatief opgezet waarbij voor medewerkers een budget van 100.000 pond kan worden voorzien om ideeën voor de onderneming te ontwikkelen.” Dat concept heeft volgens haar het bedrijf al toegelaten belangrijke projecten op het gebied van innovatie en duurzaamheid te realiseren. Minneci wijst erop dat een Brits onderzoek heeft uitgewezen dat één op drie werknemers graag zou werken voor een onderneming die innovatie en ondernemerschap stimuleert.

Isabelle Minneci geeft toe dat er altijd een gevaar bestaat dat een werknemer met de ontvangen financiering mogelijk zijn ideeën voor eigen rekening verder zal proberen te ontwikkelen. “Dat risico mag het ondersteunen van ondernemende medewerkers echter niet ontmoedigen,” voert Minneci aan. “Het vertrek weegt immers niet op tegen de voordelen die worden gerealiseerd door het stimuleren van het engagement bij een grotere groep medewerkers. Indien de vertrekkende werknemer met zijn project een positieve bijdrage levert aan te maatschappij, kan het bedrijf er bovendien toch prat op gaan een belangrijke factor in die ontwikkeling te zijn geweest.”

Vele voorstellen van medewerkers blijken verband te houden met duurzaamheid en leefmilieu, waardoor ook het positieve imago van het bedrijf wordt ondersteund. Wel waarschuwt Minneci dat de ondersteuning van medewerkers-projecten goed moet worden georganiseerd en opgevolgd. Anders dreigt men volgens haar immers geconfronteerd te worden met naijver van collega’s wiens voorstellen niet werden geselecteerd of weerhouden. “Er moet een duidelijke motivatie worden verstrekt bij de geselecteerde projecten,” geeft Minneci aan. “Bovendien moet constructieve feedback worden gegeven om de verdere ontwikkeling van andere voorstellen en projecten aan te moedigen.”

“Alle grote leiders die ik ken, hebben ooit in hun carrière een mislukking gekend,” stipt Minneci nog aan. “Indien we erin slagen om een omgeving te creëren waarin mensen niet bang zijn om te proberen en te falen, zal innovatie worden gestimuleerd en zal de mogelijkheid worden geboden om het volledige potentieel van werknemers te benutten.”

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, innovatie |  Facebook |

Welzijn een belangrijke factor in potentieel personeelsverloop

Problemen op het gebied van welzijn vormen een belangrijke reden om een andere werkgever op te zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Unum, aanbieder van personeelsdiensten, bij meer dan zevenhonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat problemen rond welzijn in de werkomgeving voor 30 procent van de respondenten een reden zouden zijn om een andere baan te zoeken. Daarnaast gaf 26 procent toe dat de problemen wellicht op langere termijn een impact zouden hebben op hun visie over hun carrière. Ook voerde 21 procent aan dat een gebrekkige zorg voor welzijn een negatieve impact dreigt te hebben op de motivatie en productiviteit.

De onderzoekers stelden tevens vast dat met het vorderen van de leeftijd ook een grotere waarde wordt gehecht aan het welzijn op de werkvloer. In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar beschouwt 74 procent flexibiliteit en ondersteuning bij gezondheidsproblemen een prioriteit bij de selectie van de werkgever, maar in de categorie van achttien tot vierendertig jaar valt dat cijfer terug tot 66 procent. Ook moet volgens Unum worden geconcludeerd dat kleinere ondernemingen op het gebied van welzijn betere prestaties laten optekenen dan grote bedrijven. Bij de kleinere ondernemingen klaagde slechts 26 procent van de werknemers over slechte werkomstandigheden, maar bij de grote bedrijven loopt dat op tot 41 procent.

Daarnaast wordt aangestipt dat vrouwen zich meer bezorgd tonen over het welzijn op de werkvloer dan mannen. Bij de vrouwelijke respondenten maakte 42 procent gewag over slechte werkomstandigheden, maar bij mannen vielen de klachten terug tot 30 procent. “Werkgevers moeten beseffen dat hun verschillende werknemersgroepen afwijkende behoeftes en verwachtingen hebben op het gebied van welzijn,” benadrukt Linda Smith, directeur human resources bij Unum. “Een aantal werkgevers blijkt daarbij moeilijkheden te hebben om zich aan te passen aan de evoluties in de samenstelling van het personeelsbestand. Initiatieven op het gebied van welzijn blijken daardoor nog vaak vooral op de mannelijke werknemers te zijn gericht.”

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn, personeelsverloop |  Facebook |

Duitsland grootste luchtvervuiler van de Europese Unie

Duitsland heeft het voorbije jaar 760 miljoen ton koolstofdioxide uitgestoten. Daarmee is het land uitgegroeid tot de grootste vervuiler van de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. Over de hele Europese Unie werd het voorbije jaar een uitstoot van 3,35 miljard ton koolstofdioxide opgetekend. Dat betekende een stijging met 2,5 procent tegenover het jaar voordien. In zes landen werd een toename van de emissies opgetekend. De grootste toename werd geregistreerd in Denemarken (6,8 procent), gevolgd door Estland (4,4 ​​procent), Portugal (3,6 Procent), Duitsland (2 procent), Frankrijk (0,6 procent) en Polen (0, 3 procent).

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, luchtvervuiling |  Facebook |

Meerderheid marketeers verhoogt investeringen in Twitter

Een meerderheid van de marketeers hebben de voorbije twee jaar hun budgetten voor het sociale netwerk Twitter opgevoerd. Dat blijkt uit een analyse van het platform SocialBro. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 57 procent van de marketeers zijn bestedingen in Twitter tegenover twee jaar geleden met minstens 50 procent heeft opgedreven. Bij 15 procent is er zelfs sprake van een verdrievoudiging. Volgens driekwart van de respondenten is de mogelijkheid tot realtime-communicaties de belangrijkste aantrekkingskracht van het Twitter. Daarnaast wees tweederde op de mogelijkheid om boodschappen viraal te bestrijden.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, twitter |  Facebook |

Mobiele sector steeds belangrijker voor wereldwijd toerisme

Mobiele activiteiten in de toeristische sector zullen de volgende vier jaar een opmerkelijke groei laten optekenen. Dat is de conclusie van een rapport van het netwerk Millennial Media. Opgemerkt wordt dat mobiele platformen vorig jaar aan de toeristische sector een omzet van 16 miljard dollar hebben opgeleverd. Over vier jaar zou dat volgens het rapport echter toegenomen zijn tot 55 miljard dollar. Uit het onderzoek bleek verder dat mannen 60 procent vertegenwoordigen van de gebruikers van mobiele toeristische platformen. Daarnaast wordt opgemerkt dat 92 procent van de gebruikers beroep doet op een smartphone, terwijl tablets een penetratie van 51 procent laten optekenen.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, mobiele |  Facebook |

Gehuwde mannen lijken voor buitenwereld minder competent

Mannelijke vrijgezellen krijgen vaak een aanzienlijk competenter imago toegemeten dan hun gehuwde collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Lincoln. De onderzoekers stelden verder dat vrouwen veel meer dan mannen positieve emoties voor een onbekende persoon tonen. Tevens bleken mannen die een grotere neiging hebben om zich als een mannelijke persoonlijkheid te profileren, minder positieve gevoelens te tonen tegenover homoseksuelen. De onderzoekers zeggen verbaasd te zijn dat percepties over burgerlijke staat en seksuele geaardheid een cruciale impact kunnen hebben.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: competentie |  Facebook |

Roofvogels kunnen Europese vervuiling opvolgen

Roofvogels zoals buizerds, arenden en kerkuilen kunnen een belangrijk instrument vormen om de vervuiling in Europa op te volgen. Dat is de boodschap van een onderzoek van wetenschappers aan het Centre for Ecology & Hydrology van de Britse Natural Environment Research Council (NERC). De onderzoekers benadrukken dat een netwerk van regelmatige controles de efficiëntie van de Europese regelgeving op het gebied van pesticides en andere chemische producten kan toetsen en bovendien de mogelijkheid kan bieden om in een vroeg stadium een waarschuwingssignaal uit te sturen over potentiële pollutie-problemen op het Europese continent.

“De voorbije jaren hebben al een aantal studies gebruik gemaakt van een analyse van de veren, eieren en lichaamsweefsels van roofvogels om de verontreiniging van het leefmilieu te onderzoeken,” benadrukt onderzoeker Richard Shore, professor natuurconservering aan het Centre for Ecology & Hydrology. “Daarbij werden onder meer sporen van lood, te wijten aan de jacht op wild, aangetroffen. Maar ook werden vervuilende chemische producten, die een impact hebben op het immuunsysteem en de reproductie, teruggevonden. De concentraties chemische stoffen worden groter naarmate men hoger in de voedselketen gaat kijken.”

“Roofvogels, die in de voedselketen heel hoog gerangschikt staan, vormen dan ook uitstekende getuigen van de verontreiniging en de vervuiling van het ecocysteem in zijn geheel,” stipt professor Shore aan. “De meeste wetten en reglementen op het gebied van pollutie worden op het Europese niveau gemaakt en het is dan ook aanwezen dat de contaminatie op diezelfde schaal worden gemeten.” Studies met roofdieren vormen volgens Shore vooral een belangrijk element in gebieden waar wild een substantieel onderdeel van het menselijk dieet vertegenwoordigt. Onderzoek bij zeearenden in Zweden en Duitsland heeft al de gezondheidsrisico’s van loodvergiftiging voor zowel roofvogels als mensen aangetoond.

Tests bij populaties waterspreeuwen in Zuid-Wales toonden op hun beurt een zware vervuiling van de rivieren in de regio door chloorwaterstoffen en chemische brandvertragers. Soorten die in grotere groepen over een brede regio zijn vertegenwoordigd - zoals buizerds, torenvalken, adelaars, slechtvalken, kerkuilen en bosuilen - vormen volgens Richard Shore de beste instrumenten om de vervuiling te controleren. “Op dit ogenblik lopen er programma’s in vijftien Europese landen, maar de meeste projecten situeren zich in West-Europa,” zegt de wetenschapper. “Om de hele Europese regio te controleren, zal dan ook vooral in oostelijke richting verder moeten worden gewerkt.”

Professor Shore merkt nog op dat het meeste onderzoek zich toespitst op insecticides, chloorwaterstoffen en zware metalen, naast herbicides, brandvertragers en producten voor het verdelgen van ongedierte.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roofvogel, vervuiling |  Facebook |