08-05-14

Werknemers willen meer dankbaarheid voelen op de werkvloer

Dankbaarheid is een concept dat op de werkvloer te weinig wordt gebruikt. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het platform Monster bij tweeduizend werknemers en vijfhonderd werkgevers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 58 procent van de werknemers aanvoert onvoldoende dankbaarheid te ervaren op de werkvloer. Bovendien bleek dat 54 procent van de respondenten zich ondergewaardeerd voelt, terwijl 41 procent gewag maakt van een gebrek aan motivatie. Ook bij de werkgevers erkent 41 procent dat er op de werkvloer onvoldoende dankbaarheid wordt getoond, terwijl 75 procent toegeeft dat een gebrek aan dankbaarheid een negatieve impact heeft op de motivatie.

"Het onderzoek toont een duidelijke discrepantie aan tussen de percepties van bazen en hun ondergeschikten,” zegt Andrew Sumner, managing director van Monster Groot-Brittannië. “Het bleek immers dat 89 procent van de managers opmerkt dat een dankwoord belangrijk is en zegt ook zelf positieve feedback te geven aan hun medewerkers.” De studie toonde aan dat werknemers in de eerste plaats dankbaar zijn voor hun collega’s en werkrelaties (34 procent), gevolgd door een goed evenwicht tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven (25 procent) en hun salaris (18 procent). Dankbaarheid blijkt ook voor 55 procent een bron van inspiratie en motivatie te vormen.

Organisatie-psychologe Corinne Sweet noemt dankbaarheid een onbetaalbaar onderdeel van de werkomgeving. “Een oprechte uiting van dankbaarheid is een bijzonder krachtig instrument en zou door het management vaker moeten worden gebruikt,” stipt de psychologe aan. “Het onderzoek toont aan dat dankbaarheid kan leiden tot werknemers die zich gelukkiger en meer gemoviteerd voelen. In werkelijkheid blijkt het echter bijzonder moeilijk om waardering te tonen. De resultaten van de studie tonen aan dat het management meer inspanningen dient te doen om positieve feedback te geven aan hun medewerkers.”

Vele managers wijzen echter naar situaties waarin het onmogelijk blijkt dankbaarheid te tonen. Onder meer wordt opgemerkt dat een cruciale inbreng van werknemers pas achteraf blijkt (13 procent), maar ook wordt de vrees uitgedrukt onhandig over te komen (12 procent) en wordt gezegd de medewerkers niet in verlegenheid te willen brengen (12 procent). De onderzoekers stelden nochtans vast dat 93 procent van de managers goede omvangsvormen op de werkvloer belangrijk vinden. Desondanks gaf slechts 25 procent van de werknemers aan dat hun baas dankbaarheid toont voor het gerealiseerde werk. Bovendien stelde 22 procent dat hun baas brutaal is en geen enkele vorm van dankbaarheid blijkt te kunnen tonen.

Uit het onderzoek bleek nog dat 7 procent van de werknemers toegeeft dat ze zich ongemakkelijk voelen wanneer ze in het openbaar worden geprezen. De onderzoekers slaagden er ook in een kostprijs te koppelen aan dankbaarheid. De werknemers bleken aan te geven gemiddeld op een compensatie van 165 euro per maand recht te hebben wanneer nagelaten wordt dankbaarheid te tonen voor het geleverde werk. Daarmee heeft dankbaarheid een waarde van ongeveer 1.970 euro per jaar.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Sociale netwerken hebben grote impact op gevoel van verbondenheid

Een gebrek aan succes op sociale netwerken kan leiden tot eenzaamheid en oorzaak zijn van een verlies van eigenwaarde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. De Australische onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een actieve participatie aan sociale media bij de gebruikers een groter gevoel van verbondenheid creëert. Er wordt aan toegevoegd dat dit groepsgevoel echter wordt bedreigd wanneer de gebruikers niet langer content genereren en niet meer aan online activiteiten deelnemen of wanneer er van andere sociale netwerkers geen reacties meer worden ontvangen op boodschappen die online werden geplaatst.

"Social netwerksites zoals Facebook, die meer dan één miljard leden telt, bezorgen de gebruikers een rechtstreekse herinnering aan hun sociale relaties en laten hen toe om op elk willekeurig ogenblik met anderen te communiceren,” benadrukt onderzoeksleider Stephanie Tobin, professor psychologie aan de University of Queensland. "De bevindingen van de studie geven aan dat zowel passieve observanten, die zelf geen online activiteit meer ontplooien, als uitgesloten gebruikers, die geen reacties meer ontvangen op hun boodschappen, een gebrek aan groepsgevoel bleken te vertonen en zich minder tevreden toonden over hun leven.”

“Bovendien bleek dat bij uitgesloten gebruikers ook een lager niveau van eigenwaarde en controle diende te worden geregistreerd,” zegt professor Tobin nog. “De resultaten van de studie laten duidelijk blijken dat betrokkenheid noodzakelijk is om gevoelens van sociale afwijzing te kunnen vermijden. De conclusies verwijzen bovendien duidelijk naar een parallel met het reële leven, waar afwijzing en uitsluiting eveneens tot een verlies aan zelfvertrouwen leiden. Velen denken dat de houding in de online omgeving in belangrijke mate afwijkt van het reële leven, maar vastgesteld moet worden dat het gedrag in beide werelden vaak door dezelfde variabelen wordt gestuurd.”

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, verbondenheid |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Britse Linda Jackson wordt chief executive van autobouwer Citroën. Dat heeft de Franse autogroep PSA Peugeot-Citroën bekend gemaakt. Het is voor de eerste keer sinds de oprichting van Citroën vijfennegentig jaar geleden dat het merk door een vrouw zal worden geleid. Linda Jackson (55) wordt bij Citroën de opvolgster van Frederic Banzet. De nieuwe topvrouw van eerder bestuurder van de Britse en Ierse vestigingen van het autobedrijf. PSA Peugeot-Citroën zegt met de aanstelling van Jackson een grotere diversiteit in het hogere management te willen creëren. Banzet, lid van de Peugeot-familie, krijgt een leidinggevende functie bij Société Foncière Financières et de Participations (FFP), een holding van de autogroep.

Het Duitse concern Lanxess wil een herstructurering doorvoeren om zijn concurrentiepositie te verbeteren en de winst op te krikken. Daarbij zal bekeken worden om sites tijdelijk of permanent te sluiten. Dat heeft het bedrijf gemeld. Meer duidelijkheid wordt in de tweede jaarhelft verwacht. De directie zegt de winstgevendheid van alle sites te zullen analyseren en overwegen om fabrieken tijdelijk of permanent te sluiten. Vooral de rubberactiviteit zou worden geviseerd. De divisie zou concurrentiëler moeten worden. Lanxess boekte het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 2 miljard euro. Dat betekende een daling met 2,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst bleef status-quo op 25 miljoen euro.

Bij de Franse krant Le Monde zijn zeven van de elf redactiechefs opgestapt. De chefs schreven in een e-mail dat ze geen vertrouwen meer hebben in de directie, waardoor ze niet meer in staat zijn hun werk naar behoren uit te voeren. Directrice Natalie Nougayrède, die een jaar geleden werd aangesteld, ligt al geruime tijd in conflict met de redacteurs van de krant. Aanleiding voor de wrijvingen zijn de plannen van Nougayrède om de krant de reorganiseren. De redactiechefs zeggen in hun mail aan Nougayrède en chief executive Louis Dreyfus de voorbije maanden al meermaals gewaarschuwd te hebben voor belangrijke functionele problemen. Er wordt gewag gemaakt van een gebrek aan vertrouwen en communicatie.

De Duitse autoconstructeur Daimler heeft zijn personeelsbestand tijdelijk versterkt met gepensioneerden. Bijna honderd werknemers op rust werden vorig jaar tijdelijk teruggehaald. Dat heeft Wilfried Porth, directeur personeelsmanagement bij Daimler, bekend gemaakt. Porth verduidelijkte dat Daimler voor de operatie een expertengroep heeft opgericht. Bedoeling is dat de gepensioneerden zich inschrijven in de database, waarbij ook hun specifieke vaardigheden en expertise worden opgenomen. Inmiddels zouden zich al bijna vierhonderd gepensioneerden hebben gemeld. Het concern zegt de gewezen experts vaak te moeten inschakelen in functies waarvoor geen jonge kandidaten meer te vinden zijn.

Het Nederlandse financiële concern ING Groep heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van 1,91 miljard euro, tegenover een nettowinst van 1,89 miljard euro tijdens dezelfde periode het jaar voordien. Het verlies was vooral te wijten aan een afboeking van 2 miljard euro op het belang dat het Nederlandse concern nog heeft in zijn Amerikaanse verzekeringsdochter Voya, die vorig jaar naar de beurs in New York werd gebracht. Ook is er sprake van eenmalige penisoenlast van 1 miljard euro. De voorzieningen voor slechte leningen konden van 560 miljoen euro tijdens het vierde kwartaal vorig jaar tot 468 miljoen euro tijdens de eerste drie maanden van dit jaar worden teruggechroefd.

De Europese Unie en Japan willen de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord, die vorig jaar werden gelanceerd, versnellen. Daarover hebben de Europese leiders Herman Van Rompuy en José Manuel Barroso een overeenkomst gesloten met de Japanse premier Shinzo Abe. De Japanse premier gaf aan te hopen dat er tegen eind volgend jaar een akkoord kan worden gesloten. De Europese Unie en Japan vertegenwoordigen samen ongeveer 27 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product. Er wordt wordt tussen beide groepen over gepraat over een strategisch partnership, waarbij ook op het gebied van veiligheid, onder meer rond piraterij op zee, naar een sterkere samenwerking wordt gezocht.

Het Amerikaanse telecomconcern AT&T is gesprekken opgestart om het bedrijf DirecTV over te nemen. Met de transactie zou een bedrag zijn gemoeid van minstens 40 miljard dollar. DirecTV is met ongeveer twintig miljoen abonnees de grootste aanbieder van satelliet-televisie op de Amerikaanse markt. In maart had ook sectorgenoot Dish Network het bedrijf al benaderd voor een mogelijke overname. Een samengaan tussen Dish Network en DirecTV was twaalf jaar geleden door de Amerikaanse toezichthouders geblokkeerd. Volgens een aantal waarnemers zou DirecTV een samengaan met AT&T niet afwijzen. De fusie zou de marktpositie van beide partners op een consoliderende markt versterken.

Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 9,1 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 9,5 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met bijna 1,5 procent tot bijna 107 miljard dollar. Het Amerikaanse concern zegt dat de omzetdaling dient te worden toegeschreven aan een lagere productie. Daarbij werd een inkrimping van de productie met ongeveer 6 procent tot 4,2 miljoen vaten per dag opgetekend. Dat kon echter gedeeltelijk worden gecompenseerd door hogere prijzen voor olie en gas. Het concern wil dit jaar bijna 40 miljard dollar investeren in de exploratie naar olie.

Statoil, het grootste energieconcern van Noorwegen, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 15,8 miljard kroon. Dat komt overeen met een bedrag van bijna 2 miljard euro. Tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar werd een positief resultaat van 12 miljard kroon opgetekend. De winstgroei was volgens Statoil, dat voor bijna 70 procent in handen is van de Noorse staat, vooral te danken aan de hogere gasprijzen in de Verenigde Staten. De omzet steeg met 6 procent tot 169,6 miljard kroon. Statoil merkte wel op zijn investeringsplannen voor dit jaar teruggeschroefd te hebben. Omdat de energieprijzen niet meer stijgen en de productiekosten oplopen worden investeringen immers minder rendabel.

De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep Air France-KLM heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,55 miljard euro. Dat betekende een daling met 2,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het operationele verlies kon van 532 miljoen euro naar 445 miljoen euro worden teruggedrongen. Het concern liet een nettoverlies optekenen van 608 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 641 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het concern geeft aan nog altijd geconfronteerd te worden met moeilijke marktomstandigheden en ongunstige wisselkoersen. Vooral in de vrachtsector blijkt de vraag zich minder snel te herstellen dan eerder werd verwacht.

De Amerikaanse vrachtwagenfabrikant Paccar heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 4,4 miljard dollar, tegenover 3,9 miljard dollar inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 236 miljoen dollar naar 274 miljoen dollar. Paccar, het moederbedrijf van onder meer Daf Trucks, zegt te hebben kunnen profiteren van de gestegen vraag op de Noord-Amerikaanse markt. Ook wordt gewezen op een toegenomen vraag naar onderdelen. Het bedrijf merkte verder op tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een bedrag van 52,7 miljoen dollar te hebben geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast werden 54,6 miljoen dollar kapitaalinvesteringen geboekt.

De Amerikaanse pakketbezorger United Parcel Service (UPS) heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 911 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval moet vooral worden toegeschreven aan de stenge winterperiode in de Verenigde Staten, waardoor de winst met 200 miljoen dollar zou zijn ingekrompen. De omzet steeg met 2,6 procent tot 13,78 miljard dollar. Er wordt opgemerkt dat de verschepingen op de Amerikaanse markt een volumegroei met 4,2 procent lieten optekenen, maar diende een dalend rendement per pakket worden opgetekend omdat de klanten op goedkopere services overschakelden.

Het Zuid-Koreaanse staalconcern Posco heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 69,8 miljard won. Dat komt overeen met een negatief resultaat van 48 miljoen euro. Tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar diende een verlies van 278 miljard won te worden opgetekend. Het bedrijf zegt onder meer geconfronteerd te zijn met negatieve wisselkoerseffecten. De kwartaalomzet van Posco, het derde grootste staalconcern van Azië, viel met 6 procent terug tot 15,4 biljoen won. De staalproductie van het Koreaanse concern nam met 2,6 procent toe tot 9,3 miljoen ton. Posco zegt te verwachten dat de vraag naar staal dit jaar met minstens 3 procent zal toenemen tegenover vorig jaar.

Het Duitse chemieconcern Basf heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 19,5 miljard euro. Dat betekende een daling met 1,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst daalde met 3,3 procent tot 2,14 miljard euro. De resultaten werden volgens het concern negatief beïnvloed door ongunstige wisselkoersen en omzetdalingen in de activiteiten op het gebied van olie en gas. De impact kon echter in belangrijke mate worden gecompenseerd door een toenemende vraag in de landbouwsector en de autobouw. Het Duitse concern nam ook afscheid van voorzitter Eggert Voscherau, die wordt opgevolgd door gewezen chief executive Jürgen Hambrecht.

Het veilinghuis Sotheby’s heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 156,8 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 54 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei was onder meer te danken aan de verkoop van impressionistische en hedendaagse kunst. Het veilinghuis diende een nettoverlies te boeken van 6,1 miljoen dollar, tegenover een tekort van 22,3 miljoen dollar tijdens de eerste drie maanden vorig jaar. Ondanks het nettoverlies maakt Bill Ruprecht, topman van Sotheby’s, gewag van een uitstekend eerste kwartaal. Tijdens het eerste kwartaal worden vaker verliescijfers geboekt door een gebrek aan belangrijke veilingen.

Meer Nieuws

07:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-05-14

Hersenactiviteit spreker en publiek vertoont identieke patronen

De hersenactiviteit van sprekers en luisteraars vertoont een opmerkelijke gelijkenis. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New York. Opgemerkt wordt dat het fenomeen verband houdt met de voorspelbaarheid van het taalgebruik. Wanneer de hersenen gelijke patronen laten optekenen, kan volgens de Amerikaanse wetenschappers ook gemakkelijker de inhoud van de gesproken taal worden voorspeld. Het verband biedt volgens de onderzoekers niet alleen een mogelijkheid om de omgeving sneller en accurater te verwerken, maar zou ook een belangrijke rol spelen in de menselijke communicatie in het algemeen.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

Internationale retailers investeren te weinig in Chinese markt

De retailverkopen in China groeien sneller dan de algemene economie, maar vele internationale merken hebben tot nu toe onvoldoende inspanning gedaan om op die trend in te spelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GroupM Interaction. Buitenlandse merken tonen volgens de onderzoekers een grote drempelvrees om grote investeringen te reserveren voor de Chinese retailmarkt, die zijn groei vooral aan online activiteiten dankt. De Chinese economie heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een groei gekend van 7,4 procent, maar in de retail kon een omzetstijging met 12 procent worden opgetekend.

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, china |  Facebook |

Optimistische levenspartner heeft positieve impact op gezondheid

Een optimistische levenspartner is de beste oplossing voor een goede gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij nagenoeg tweeduizend Amerikaanse vijftigplussers en hun levenspartner, die gedurende vier jaar werden opgevolgd. De resultaten toonden aan dat mensen met een optimistische partner een grotere mobiliteit vertoonden en ook minder geconfronteerd werden met chronische aandoeningen. Het effect was volgens de onderzoekers ook onafhankelijk van de eigen optimistische levenswijze. Volgens de onderzoekers vormt een optimistische levenspartner vooral een stimulans om zelf een gezondere levensstijl te hanteren.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, partner |  Facebook |

Mens is niet het enige wezen dat kan rekenen

De resusaap heeft de capaciteit om eenvoudige optellingen uit te voeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard Medical School. Uit experimenten is volgens de Amerikaanse onderzoekers immers gebleken dat de resusapen het vermogen bleken te hebben om een aantal symbolen samen te voegen om een beloning te kunnen verwerven. De resultaten geven volgens de wetenschappers aan dat naast de mens ook andere primaten over vaardigheden beschikken om eenvoudige berekeningen uit te voeren. Wel werd vastgesteld dat die vaardigheden vooral gebaseerd bleken op inschattingen.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: resusaap, rekenen |  Facebook |