05-04-14

Groot-Brittannië heeft te weinig vrouwelijke wetenschappelijke rolmodellen

Groot-Brittannië heeft binnen de Europese Unie relatief de kleinste groep vrouwelijke wetenschappers. Dat heeft vooral te maken met een gebrek aan vrouwelijke wetenschappelijke rolmodellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov en de belangengroep ScienceGrrl bij nagenoeg drieduizend Britse respondenten. Aangevoerd wordt dat de meeste volwassenen in Groot-Brittannië niet in staat zijn om een levend vrouwelijk rolmodel in de wetenschap of aanverwante sectoren te noemen. Daarentegen verwees 68 procent naar Marie Curie, die al meer dan tachtig jaar geleden is overleden, als het meest herkenbare vrouwelijke rolmodel in de wetenschap.

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, rolmodel |  Facebook |

Stigmatisering heeft elke bijdrage tot positief gezondheidsgedrag verloren

Stigmatisering kan weliswaar ooit hebben gediend om de vroege mens te beschermen tegen infectieziekten, maar de strategie kan in de huidige maatschappij vaak meer kwaad dan goed doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De motieven die stigmatisering duizenden jaren geleden zinvol maakten, zijn volgens de Amerikaanse onderzoekers in de huidige maatschappij immers nog zelden terug te vinden. In de moderne samenleving zal een strategie van stigmatisering volgens de wetenschappers dan ook geen enkele bijdrage leveren tot een positief gezondheidsgedrag en vaak de situatie zelfs nog erger maken.

“Stigmatisering en het verbannen van groepsleden die besmettelijke ziektes hebben opgelopen, hebben mogelijk een bijdrage geleverd tot de overlevingskansen van de vroege mens,” aldus de onderzoekers Rachel Smith en David Hughes. "Een slachtoffer van stigmatisering werd meestal geconfronteerd met een snelle dood, vaak door een gebrek aan voeding of aanvallen van roofdieren. Omdat verschillende groepen nagenoeg geen enkel onderling contact hadden, was het ook onwaarschijnlijk dat een banneling door een andere populatie werd opgenomen. Het stigma is mogelijk geëvolueerd tot een sociale verdediging van de groep en had wellicht ook een functie als aanpassingsstrategie.”

“De moderne maatschappij is echter veel groter en mobieler geworden en ook beter beveiligd tegenover predatoren, waardoor de efficiëntie van stigmatisering volledig is uitgehold,” stippen Smith en Hughes nog aan. “In de moderne tijd worden meer en langere reizen georganiseerd. Bovendien is de bevolking ook gevoelig toegenomen. Door de moderne interactie-patronen is stigmatisering onproductief en in vele gevallen ook problematisch geworden. Stigmatisering kan in de praktijk het beheer van infectieziektes zelfs moeilijker maken. Door een dreigende uitsluiting zullen slachtoffers immers minder geneigd zijn om naar een medische behandeling te zoeken.”

“Indien mensen weigeren om een behandeling te zoeken en hun dagelijkse routines blijven volgen, kan de ziekte verder en sneller worden verspreid,” benadrukken de onderzoekers. “Stigmatisering kan de overlevingskansen uithollen. Bovendien kan een uitsluiting de stress verhogen en leiden tot een uitholling van de mogelijkheden van het lichaam om ziektes en infecties te bestrijden. Mensen zijn zeer gevoelig voor een afwijzing en maken zich grote zorgen over een uitsluiting. Een stigma is ook moeilijk op te heffen, zelfs wanneer er duidelijk tekenen zijn dat het probleem is verdwenen of nooit aanwezig is geweest.”

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stigma, gezondheid |  Facebook |

Slechts kleine groep mobiele consumenten heeft reclame-vriendelijke persoonlijkheid

In de Verenigde Staten werpt 13 procent van de mobiele consumenten zich op als een reclame-vriendelijke persoonlijkheid. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Scarborough. De onderzoekers merken op dat consumenten over het algemeen weliswaar open staan voor het concept mobiele marketing, maar dat betekent niet dat deze groep ook even gunstig staat tegenover reclame. Aangevoerd wordt dat ongeveer de helft van de bezitters van smartphones en tablets bereid zijn om advertenties te ontvangen in ruil voor diensten. Ook blijkt dat ongeveer een kwart van de betrokken het voorbije jaar op zijn apparaten heeft gewinkeld. Daardoor komt het rapport aan 13 procent reclame-vriendelijke mobiele consumenten.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, mobiel |  Facebook |

Facebook is meestal slechts een toevallige nieuwsbron

In de Verenigde Staten maakt 30 procent van de consumenten van het sociale netwerk Facebook om actuele nieuwsberichten te kunnen raadplegen. Toch geeft in die groep slechts 22 procent aan dat Facebook een nuttige bron van nieuws vertegenwoordigt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Vastgesteld werd dat 78 procent van de betrokkenen toevallig met het nieuws in contact komen op een ogenblik dat ze voor andere doeleinden hun account op Facebook activeren. Bovendien zijn die newsfeeds meestal aangebracht door vrienden, want slechts 34 procent heeft zich op Facebook geïdentificeerd als een volger van een nieuwsorganisatie of een journalist.

Lees Verder

13:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, nieuws |  Facebook |

Luchtvaartmaatschappijen verwachten veel van mobiele betalingen aan boord

De volgende twee jaar zal een aanzienlijke stijging kunnen worden opgetekend van het aantal luchtvaartmaatschappijen dat mobiele betalingen aan boord van zijn vliegtuigen aanbiedt. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf WorldPay, aanbieder van betaalplatformen in de luchtvaartsector, over de mobiele plannen van bijna zeventig luchtvaartmaatschappijen. De onderzoekers stelden vast dat 50 procent van de ondernemingen van mening is dat mobiele betaalmogelijkheden een opportuniteit bieden om zich van de concurrentie te onderscheiden. Bovendien geeft 45 procent aan dat mobiele betalingen een mogelijkheid zullen bieden om de inkomsten op te drijven.

“In een streven om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klanten, zullen steeds meer luchtvaartmaatschappijen beslissen om tijdens hun vluchten de mogelijkheid tot mobiele betalingen aan te bieden,” stelt WorldPay. “De luchtvaartindustrie is een cruciale omgeving voor de mobiele sector. Nagenoeg alle reizigers zijn immers met mobiele apparaten uitgerust.” Uit het onderzoek bleek dat 83 procent van de ondervraagde luchtvaartmaatschappijen het implementeren van nieuwe betaal-technologieën als een belangrijke prioriteit onderkent. Op dit ogenblik biedt slechts 5 procent van de maatschappijen mobiele betalingen aan boord van vliegtuigen aan. Dat zal over twee jaar gestegen zijn tot 36 procent.

De onderzoekers merken op dat 18 procent van de maatschappijen ook van plan is om e-wallets te accepteren. "De mogelijkheden en voordelen van nieuwe kanalen voor betalingen en distributie zijn overduidelijk, maar daarbij moet ook rekening worden gehouden met een aantal specifieke uitdagingen,” geeft Mike Parkinson, vice-president luchtvaart bij WorldPay, aan. “Onder meer moet rekening gehouden worden met een verhoogd fraude-risico, de diversiteit in de mobiele platformen en een gebrek aan integratie met de huidige systemen en processen.” WorldPay merkt daarbij op dat ook rond het gebruik van sociale media nog een aantal belangrijke vragen open blijven.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaartmaatschappij, mobiel |  Facebook |

Meer dan één op drie werknemers voelt zich niet geëngageerd

Wereldwijd voelt 59 procent van de werknemers zich bij zijn baan of bedrijf betrokken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ORC International bij meer dan zevenduizend werknemers in twintig landen. Het grootste engagement werd opgetekend in India, waar 74 procent van de werknemers aangeeft zich betrokken te voelen bij zijn baan of onderneming. Op de tweede staat staat China met een score van 66 procent, gevolgd door Australië en Rusland (65 procent). Daarentegen werd het laagste engagement opgetekend in Japan (42 procent), vooraf gegaan door Hongkong (48 procent), Groot-Brittannië (49 procent), Spanje (53 procent) en Frankrijk (55 procent).

“De verhouding tussen werkgever en werknemers wordt duidelijk mee bepaald door de bredere economische omgeving,” voeren de onderzoekers aan. “De studie toont aan dat niet alleen geld bepalend is voor het engagement van de werknemer. Geld, welzijn en motivatie zijn niet noodzakelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Indië laat al het vierde jaar op rij de hoogste score op het gebied van engagement optekenen. Veranderende arbeidsvoorwaarden vormen de belangrijkste factor achter een grotere tevredenheid bij de werknemers. Dat wordt onder meer aangetoond door de hoge score van Rusland, waar bedrijven door de wetgeving worden verplicht om meer rekening te houden met de wensen van hun werknemers.”

De tevredenheid van de wereldwijde arbeidsbevolking nam tegenover vorig jaar met 1 procentpunt toe. “Vooral de gevestigde industrielanden laten echter povere prestaties op het gebied van arbeidstevredenheid optekenen,” zeggen de onderzoekers nog. “Onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk laten zich met relatief lage scores opmerken. In Japan is de tevredenheid bij de werknemers zelfs helemaal ingestort.” De studie bracht nog aan het licht dat ambtenaren zich met een score van 55 procent wereldwijd het minst tevreden tonen. De hoogste score wordt opgetekend in de dienstensector (63 procent), gevolgd door de financiële industrie (62 procent).

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement |  Facebook |

Gedeelte online bevolking vertoont cyber-asociaal gedrag

Niet elke internet-gebruiker voelt perfect comfortabel met zijn zijn online sociale leven. In dat geval kan er gewag gemaakt worden van cyber-asociaal gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University en de University of North Carolina bij meer dan achthonderd Amerikaanse studenten. Opgemerkt wordt dat nagenoeg alle proefpersonen in hun dagelijkse leven gebruik maakten van sociale platformen, maar er wordt aan toegevoegd dat niet alle respondenten vertrouwd bleken met het daadwerkelijke sociale aspect van de platformen. Cyber-asociaal gedrag is volgens de wetenchappers het onvermogen of de onwil om met anderen in sociale media gelijkaardige relaties te onderhouden als in het reële leven.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |