21-05-14

Minderwaardig kantoormeubilair ook nefast voor mentale gezondheid

Er kan een duidelijke en directe correlatie worden vastgesteld tussen minderwaardig kantoormeubilair en aandoeningen van het musculoskeletale systeem, maar wanneer niet wordt ingegrepen kunnen die letsels zich ontwikkelen tot zwaardere lichamelijke en zelfs mentale problemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Leeds Metropolitan University en kantoorspecialist Fellowes naar de houding van het personeel op het gebied van welzijn en gezondheid bij bijna vijfduizend Britse werknemers die minstens zesenhalf uur per werkdag aan hun bureau zitten. Vastgesteld werd dat meer dan 80 procent gewag maakt van lichamelijke ongemakken door een verkeerde houding voor de computer.

“Deze fysieke problemen zorgen ervoor dat één op vijf betrokkenen zich verplicht ziet ziekteverlet op te nemen,” zegt onderzoeksleider Miranda Thew, docente arbeidsgezondheid aan de Leeds Metropolitan University. “Daarbij moet rekening worden gehouden met een gemiddelde afwezigheid van 14,5 dagen. Minderwaardig kantoormeubilair zorgt niet alleen rechtstreeks voor belangrijke lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen, maar bovendien heeft het slachtoffer de perceptie dat de werkgever weinig interesse toont voor zijn welzijn, waardoor de mentale druk nog verder toeneemt.” Opgemerkt wordt dat 18 procent van de slachtoffers aangeeft de voorbije drie jaar met een depressie te zijn geconfronteerd.

Ook wordt aangegeven dat 53 procent van de slachtoffers erop wijst dat zijn persoonlijke leven te lijden heeft gehad onder de problemen, waarbij 21 procent toegeeft dat de moeilijkheden ook een negatieve impact hebben gehad op de kwaliteit van zijn relatie. Tevens zegt 13 procent door zijn gezondheidsproblemen minder sociale contacten - die vaak een uitlaatklep vormen om werkstress op te vangen - te kunnen onderhouden dan in het verleden. “Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat een langdurige afwezigheid wegens een combinatie van chronische pijn en depressie een terugkeer naar de werkvloer bijzonder onwaarschijnlijk maakt,” zegt de onderzoekster nog.

“Gebrekkige werkomstandigheden kunnen tot een brede waaier aandoeningen aanleiding geven,” waarschuwt Miranda Thew. “Spierletsels, hoofdpijnen en chronische vermoeidheid kunnen de kwaliteit van het leven gevoelig aantasten. Daarmee wordt de arbeidscapaciteit nog verder aangetast. Toch toont het management van de bedrijven vaak een onbegrijpelijk gebrek aan bezorgdheid voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Een ergonomisch onderzoek van de werkomgeving en een gepaste training van de werknemers, die veel problemen zouden kunnen vermijden, hoeven nochtans geen zware investering te vergen.”

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kantoormeubilair, gezondheid |  Facebook |

Mobiele geldbeugel wordt belangrijke functie smartphones

Eén op de vijf smartphones zullen over vier jaar over een mobiele geldbeugel beschikken, tegenover minder dan één op tien exemplaren eind vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Juniper Research. De onderzoekers stellen daarbij dat de functionaliteit van de mobiele geldbeugels de volgende jaren gevoelig zal uitbreiden. Daarbij wordt onder meer gewezen op de toegang tot financiële attracties voor consumenten die geen bankrekening hebben. Ook wordt gewag gemaakt van een belangrijke implementatie van de technologie in regio’s zoals de Sub-Sahara, Azië en Latijns-Amerika, terwijl ook near field communication steeds meer mogelijkheden zal bieden.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele geldbeugel, smartphone |  Facebook |

Facebook is een belangrijk promotiekanaal voor alcoholindustrie

Het sociale netwerk Facebook is één van de belangrijkste promotiekanalen voor de alcoholindustrie. Die vaststelling doet vragen rijzen over de regulering van de alcohol-marketing op sociale media. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland, die de activiteiten van twintig alcohol-merken op Facebook hebben onderzocht. Door hun samenwerking bouwen Facebook en de alcoholindustrie volgens de Australische onderzoekers een grote hoeveelheid gegevens over consumenten op, waardoor het voor de producenten gemakkelijker wordt om de positie van hun merk op de markt te versterken.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, alcohol |  Facebook |

Azië pijler van toenemende productie methamfetamine

De robuuste Aziatische economie en een sterke vraag naar drugs hebben de wereldwijde productie van methamfetamine het voorbije jaar tot een recordhoogte gedreven. Japan is één van de meest lucratieve markten voor methamfetamine. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Opgemerkt wordt dat het voorbije jaar minstens 36 ton methamphetamine-pillen en crystal meth in beslag werden genomen. Dat betekende meer dan een verdrievoudiging op vijf jaar tijd. China en India, die over grote chemische industrieën beschikken, zijn volgens het rapport de belangrijkste regionale productiecentra van methamfetamine.

Lees Verder

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: methamfetamines |  Facebook |

Levensduur batterij cruciaal voor koper smartphone

De levensduur van de batterij is het belangrijkste kenmerk dat door kopers in rekening wordt gebracht bij de aankoop van een nieuwe mobiele telefoon. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Global Market Insite (GMI) bij duizend Britse consumenten. Uit het onderzoek blijkt een grote meerderheid van 89 procent de levensduur van de batterij als een belangrijk criterium te bestempelen bij de aankoop van een volgende telefoon. Voor 70 procent was de levensduur een belangrijke overweging bij de aanschaf van zijn huidige toestel. Ook bleek dat mannen meer aandacht besteden aan eigenschappen zoals de grootte van het scherm, terwijl vrouwen vooral naar de kwaliteit van de camera en de merkbekendheid kijken.

Lees Verder

14:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: batterij, smartphone |  Facebook |

Stakingsacties hebben een besmettelijk karakter

Stakingen hebben een besmettelijk karakter. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoekers merken op dat stakingen niet alleen binnen de eigen sector naar andere bedrijven kunnen overslaan, maar zich ook naar andere industrieën kunnen uitspreiden. Het besmettingsgevaar van een staking is volgens de wetenschappers aanwezig tussen twee weken en zes maanden na het begin van de acties. De besmettelijkheid bereikt een piek ongeveer een maand na de eerste werkonderbrekingen. In commerciële sectoren, waar medewerkers vaker van baan veranderen, zou de kans op een besmetting verdubbelen.

“Vooral in de handel en de industrie is er een grote kans dat stakingsacties naar andere omgevingen overslaan,” zegt Agnes Akkerman, professor politieke wetenschappen aan de Radboud Universiteit. “Dat verhoogd risico kan worden verklaard door een overeenkomst in de beroepsactiviteit en de visibiliteit in de andere sectoren.” Naarmate een toenemend aantal werkdagen door de staking verloren gaat, neemt volgens Akkerman ook het risico op een besmetting toe. De onderzoekers stelden daarnaast ook vast dat de concrete resultaten van onderhandelingen rond vorige stakingen, geen enkele invloed hebben op het besmettingsgevaar.

Anderzijds werd vastgesteld dat werknemers zich bij stakingsoverwegingen pas voor informatie van de directie openstellen wanneer het beleid van het bedrijf ook daadwerkelijk wordt vertrouwd. Tevens blijkt de graad van vertrouwen in de vakbond geen enkele impact te hebben in het verwerken van de informatie. Daarentegen heeft een vereenzelving met de vakbond volgens de studie wel een belangrijke impact op de stakingsbereidheid. Een grotere vereenzelving met de vakbond zou daarbij leiden tot een grotere intentie om tot stakingsacties over te gaan. Maar ook een goede onderlinge relatie tussen werknemers zal zich volgens Akkerman vertalen in een grotere actiebereidheid.

Lees Verder

14:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: staking |  Facebook |

Dwangarbeid genereert wereldwijde omzet van 110 miljard dollar

Seksuele uitbuiting vertegenwoordigt ​​twee derde van de jaarlijkse illegale winsten van 109,5 miljard euro die wereldwijd met dwangarbeid worden gemaakt. Dat is de conclusie van een rapport van de International Labour Organisation (ILO). Volgens het rapport wordt meer dan een kwart van de illegale winsten van 72 miljard euro uit gedwongen seksuele arbeid, gerealiseerd in de ontwikkelde economieën en de Europese Unie. Gedwongen seksuele arbeid is daarmee zes keer meer winstgevend dan alle andere gedwongen illegale tewerkstelling. Er wordt bijna 8 miljard euro gegenereerd is gedwongen huishoudelijke werk, waar werkgevers bedreigingen en dwang gebruiken om extreem lage lonen te betalen.

Lees Verder

14:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dwangarbeid |  Facebook |