20-05-14

Frankrijk heeft minst gemotiveerde werknemers van Europa

Frankrijk heeft de minst gemotiveerde werknemers van Europa. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Edenred en Ipsos bij nagenoeg negenduizend werknemers in België, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Zweden, Portugal, Spanje en Frankrijk. De onderzoekers stelden vast dat 38 procent van de Franse werknemers toegeeft gedemotiveerd te zijn, tegenover een Europees gemiddelde van 29 procent. Volgens de Franse psychiater Eric Albert, oprichter van het Institut Français d’Action sur le Stress (Ifas) moet een gedeelte van de verklaring worden gezocht in de verschillende niveaus van economisch herstel. Landen die een beter herstel laten optekenen, getuigen immers ook van een betere levenskwaliteit op de werkvloer.

“In naties waar het economische herstel zich sterker heeft doorgezet - zoals Groot-Brittannië, Duitsland, België en Zweden - worden ook de beste cijfers op het gebied van arbeidstevredenheid opgetekend,” merkt Eric Albert op. “In Groot-Brittannië wordt op het gebied van arbeidstevredenheid een score gerealiseerd van 69 procent. In zuiderse landen, die nog altijd zwaarder met de gevolgen van de economische crisis worden geconfronteerd, ligt dat cijfer echter gevoelig lager. Daarbij werden voor Italië en Portugal scores van respectievelijk 62 procent en 60 procent opgetekend. Tegelijkertijd blijken in Zweden en Duitsland slechts respectievelijk 22 procent en 23 procent op een gebrek aan motivatie te wijzen.”

“Naarmate de externe onzekerheid groter wordt, dreigt ook de onderneming zich intern rigider op te stellen,” geeft de Franse psychiater aan. “Dat dreigt de demotivering bij de werknemer nog te doen toenemen, wat het management echter zal aanzetten om nog grotere druk uit te oefenen, waardoor uiteindelijk steeds meer werknemers een afkeer zullen krijgen van het systeem. Er moet echter ook erkend worden dat in Frankrijk altijd naar onvolkomenheden wordt gezocht om te kunnen klagen. Dat geldt ook voor de werknemer, die een arbeidssysteem zoekt dat hem zou toelaten maximaal van het leven te kunnen genieten. Nochtans weet iedereen dat arbeid vooral een inspanning vraagt.”

De onderzoekers stelden vast dat de Franse werknemers binnen Europa het meest gewag maken van een gebrek aan waardering voor de geleverde prestaties en respect voor hun persoon en ook het vaakst klagen over een gebrekkige verloning. Daarbij werd vastgesteld dat 52 procent van de Franse werknemers van mening is niet voldoende waardering te genieten voor de geleverde arbeid, tegenover een Europees gemiddelde van 46 procent. Ook blijkt dat 63 procent van de Fransen een gebrek aan respect voor zijn persoon ervaart, tegenover een Europees gemiddelde van 33 procent. Ook toonde 61 procent van de Fransen zich ontevreden over het ontvangen loon. In Europa is gemiddeld 51 procent van de werknemers niet tevreden met zijn salaris.

Slechts 75 procent van de Fransen heeft daarentegen het gevoel teveel tijd op de werkvloer te moeten doorbrengen. Daarmee laat de Franse werknemer een lagere score optekenen dan zijn andere Europese collega's, waar gemiddeld 90 procent van mening is dat zijn professionele activiteit teveel tijd opslorpt.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, motivatie |  Facebook |

Consument wil overbodige bezittingen van de hand doen

Consumenten doen nutteloze en overbodige bezittingen van de hand en vertonen ook een grotere bereidheid om bezittingen met anderen te delen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de communicatiegroep Havas bij meer dan tienduizend consumenten over de hele wereld. Vastgesteld werd dat 70 procent van de ondervraagden aangaf dat overconsumptie een bedreiging vormt voor de planeet en de maatschappij. Bovendien bleek dat 50 procent van de respondenten van mening was ook zonder het merendeel van hun huidige bezittingen gelukkig te kunnen leven. Tegelijkertijd werd echter vastgesteld dat de respondenten van mening zijn dat een belangrijk consumptieniveau essentieel blijft voor economische groei.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 66 procent van de ondervraagden aangeeft er een punt van te maken om één keer per jaar overbodige bezittingen van de hand te doen. “Maar de toenemende scepsis over de huidige economische modellen gedraagt zich moeilijk tegenover de overtuiging dat een hoog consumptieniveau noodzakelijk blijkt voor economische groep, voert Havas aan. “Die wrijving wordt echter opgelost door het vervangen van een schuldgevoel door een positief gebruik. Er wordt immers gewag gemaakt van een grotere nadruk op houdbaarheid en duurzaamheid, terwijl ook minder nadrukt wordt gelegd op het individuele bezit.”

Volgens 56 procent van de ondervraagden zou er een betere maatschappij kunnen worden gecreëerd indien mensen meer producten zouden delen en minder bezit zouden hebben. “Gemeenschap en samenwerking komen naar voor als een nieuw economisch model,” aldus Havas. “Dat geldt vooral bij de jongere leeftijdscategorieën. Meer dan 33 procent van de millennials zijn al aangesloten bij een dienst die producten deelt of heeft plannen om tegen volgend jaar tot een dergelijke service toe te treden. Daarbij wordt vooral gekeken naar duurdere aankopen. Meer dan 33 procent van de ondervraagden zegt te verwachten dat stadsbewoners tegen het midden van de eeuw een auto eerder zullen delen dan te bezitten.”

Merken worden vaak gezien als een bewaker van kwaliteit, een basis van vertrouwen, een motivator van positief gedrag en initiatnemers voor het bouwen van gemeenschappen en connecties.

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overconsumptie |  Facebook |

Linkedin belangrijkste sociale platform op zakelijke markt

Op de consumentenmarkt is Facebook voor marketeers veruit het meest belangrijke sociale platform, maar datzelfde geldt niet op de zakelijke markt. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Social Media Examiner bij nagenoeg drieduizend marketeers. Aangevoerd wordt dat Linkedin in de zakelijke sector niet alleen door marketeers nagenoeg evenveel gebruikt wordt als Facebook, maar bovendien vernoemt 33 procent van de respondenten Linkedin als het meest belangrijke platform, tegenover een score van 31 procent voor Facebook. De onderzoekers stelden ook vast dat 33 procent van de marketeers hun vaardigheden met Linkedin verder zouden willen verfijnen.

Op de consumentenmarkt is Facebook met een penetratie van 97 procent bij marketeers het meest gebruikte sociale netwerk, gevolgd door Twitter (81 procent), YouTube (60 procent) en Linkedin (59 procent). Slechts 33 procent doet beroep op Instagram, ondanks de snelgroeiende populariteit bij tieners. Ook in de zakelijke sector blijft Facebook met een score van 89 procent het meest populaire sociale platform, gevolgd door Linkedin 88 procent, Twitter (86 procent), blogs (66 procent) en GooglePlus (60 procent). Ook werd vastgesteld dat op de zakelijke markt 77 procent van de marketeers zijn gebruik van Linkedin wil opdrijven, tegenover 54 procent op de consumentenmarkt.

De onderzoekers constateerden bovendien dat bijna 74 procent van de marketeers op de zakelijke markt hun blogging-activiteiten wil opvoeren, tegenover 63 procent op de consumentenmarkt. Ook bleek dat 66 procent van de marketeers hun activiteiten op YouTube willen intensifiëren. Daarmee wordt de eerste keer opnieuw van een groei gewag gemaakt sinds het platform drie jaar geleden zijn leidende positie op het gebied van geplande activiteit verloor. Verder blijkt dat 64 procent van de ondervraagden meer gebruik willen maken van Facebook, terwijl 7 procent van plan is om minder op het kanaal beroep te doen. Ook wil ongeveer 60 procent zijn zijn activiteiten op GooglePlus opvoeren.

Zakelijke marketeers gaan met hun interesse voor Linkedin volgens de onderzoekers ook gedeeltelijk in op de voorkeuren die door hun publiek worden gehanteerd. In de zakelijke sector wordt door klanten zowel op desktops, het mobiele web als bij mobiele applicaties van Linkedin relatief meer gebruik gemaakt dan op de consumentenmarkt. Er wordt echter wel aangevoerd dat Linkedin ook bij de zakelijke klanten niet het meest populaire sociale platform is. Zakelijke klanten blijken een voorkeur te geven aan Twitter, dat ook voor 16 procent van de zakelijke marketeers het meest belangrijke sociale platform bleek, tegenover 10 procent op de consumentenmarkt.

Ook blijkt blogging voor 11 procent van de zakelijke marketeers het meest belangrijke sociale platform te zijn, tegenover een score van 6 procent op de consumentenmarkt. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat de voorkeuren voor de diverse sociale netwerken ook afhankelijk zijn van de gebruikte apparaten.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse ministerie van justitie dient klacht in tegen een vijf Chinese overheidsambtenaren, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan economische cyberspionage. De betrokkenen hebben volgens Eric Holder, de Amerikaanse minister van justitie, ingebroken in de computers van verscheidene Amerikaanse bedrijven en een vakbond. De inbraak heeft volgens de minister economische schade aangericht. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse autoriteiten Chinese functionarissen voor dergelijke feiten aanklagen. De acties zouden zijn gericht tegen Westinghouse Electric, US Steel, Alcoa, Allegheny Technologies, SolarWorld en de vakbond US Steelworkers Union. China ontkent de aantijgingen.

De Duitse mededingingsautoriteiten hebben aanwijzingen gevonden dat Deutsche Post de concurrentie op de Duitse postmarkt met dumpprijzen zou beperken. Dat heeft Andreas Mundt, president van het Duitse Bundeskartellamt, bevestigd. Het Bundeskartellamt onderzoekt al ruim een jaar of Deutsche Post de prijzen op de thuismarkt te sterk heeft verlaagd om de concurrentie te hinderen. Aan grote klanten zouden prijzen worden aangereikt die het onmogelijk zouden maken om de kosten van de operaties te dekken. Op de particuliere markt ligt Deutsche Post gebonden aan een aantal overheidsbepalingen, maar bij de grote zakelijke klanten, die het merendeel van de omzet genereren, kan het bedrijf autonoom handelen.

Na de mijnramp in het oosten van Turkije die het leven heeft gekost aan meer dan driehonderd mijnwerkers, heeft de politie vijfentwintig mensen opgepakt, waaronder ook leidinggevenden van het bedrijf. Drie betrokkenen zijn in verdenking gesteld van onvrijwillige doodslag door nalatigheid. Uitbater Soma Kömür Isletmeleri, die ervan beschuldigd wordt de winstgevendheid van het bedrijf te laten primeren boven de veiligheid van zijn werknemers, heeft elke vorm van nalatigheid met klem ontkend. Het openbaar ministerie van de aanhouding van Akin Celik, directeur-generaal van het bedrijf. In een voorlopig rapport zouden verscheidene veiligheidsgebreken naar voor zijn gekomen.

Er komt in Zwitserland geen mimimumloon van 22 Zwitserse frank per uur. Dat is het resultaat van een referendum. Met dat bedrag, dat overeenkomt met een som van 18 euro per uur, zou Zwitserland het hoogste minimumloon van de wereld kennen. De vakbonden en een aantal linkse partijen argumenteerden dat het minimumloon noodzakelijk is om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden. De regering en werkgeversorganisaties waren tegen het voorstel. Het minimumloon zou volgens hen de productiekosten doen stijgen en jobs vernietigen. In Zwitserland is bovendien nauwelijks 3,2 procent van de actieve bevolking werkloos. Het voorgestelde minimumloon werd door 76 procent van de deelnemers weggestemd.

De gewezen trader Jérôme Kerviel, die in Frankrijk een celstraf van drie jaar moet uitzitten, is opgepakt in de Franse grensstad Menton, nadat hij vanuit Italië de grens had overgestoken. Kerviel werd veroordeeld voor het veroorzaken van gigantische verliezen voor zijn voormalige werkgever Société Générale. Kerviel had een deadline gekregen om zich aan te bieden in het politiecommissariaat van Menton. Kerviel blijft er zijn oude werkgever van beschuldigen zijn handelingen toegedekt te hebben, om zich vervolgens toch tegen hem te keren. De voormalige trader riep de Franse president François Hollande op de onschendbaarheid te garanderen van de personen die in zijn voordeel willen getuigen in een burgerlijk proces.

Het Britse farmaciebedrijf AstraZeneca heeft het nieuwe bod van zijn Amerikaanse branchegenoot Pfizer afgewezen. Dat heeft de Britse groep bekend gemaakt. Pfizer had het bod op AstraZeneca opgedreven tot ongeveer 70 miljard pond. De overname zou het grootste farmaconcern van de wereld creëren. Het hoofdkantoor van de fusiegroep zou in New York worden gevestigd, maar de Britse activiteiten zouden het bedrijf kunnen toelaten om te genieten van een aantal gunstige regels in de Amerikaanse fiscale wetgeving. De directie van AstraZeneca zegt echter dat het Britse bedrijf meer waard is dan het bod dat Pfizer heeft gedaan. Pfizer heeft al gezegd in geen geval een vijandig bod op AstraZeneca te zullen lanceren.

John Chambers, topman van het Amerikaanse telecombedrijf Cisco, heeft in een brief aan de Amerikaanse president Barack Obama zijn beklag gedaan over de werkwijze van het Amerikaanse National Security Agency (NSA). De veiligheidsdienst brengt volgens Chambers schade toe aan de buitenlandse activiteiten van de Amerikaanse technologiebedrijven. Chambers verwijst naar recente onthullingen dat de dienst informaticamateriaal onderschept tussen fabrikant en klant en aanpast om te kunnen spioneren. Een van de genoemde fabrikanten daarbij was Cisco, een belangrijke leverancier van netwerkinfrastructuur. Op die manier wordt een vertrouwensrelatie met de klanten volgens Chambers onmogelijk.

De Zwitserse luxegroep Chopard heeft het bedrijf Union Hôtelière Parisienne overgenomen. Daardoor is de Zwitserse groep eigenaar geworden van het beroemde Hôtel de Vendôme in Parijs overgenomen. Chopard had al tien jaar een boetiek op het gelijkvloers van het vijfsterrenhotel. Het hotel omvat negenentwintig kamers en een restaurant en werd in het eerste kwart van de achttiende eeuw gebouwd door Pierre Perrin. Met de aankoop van het hotel wil Chopard naar eigen zeggen vooral de locatie van zijn winkel veiligstellen. Op de Place Vendôme bevinden zich ook nog het luxehotel Ritz, boetieks van Dior en Chanel en juweliers zoals Bulgari, Van Cleef & Arpels en Boucheron.

World Wrestling Entertainment, het bedrijf achter het professionele worstelcircuit in de Verenigde Staten, heeft een nieuwe overeenkomst getekend met de Amerikaanse televisiezender NBC Universal. Financiële details over de transactie werden echter niet bekend gemaakt. De totale televisie-inkomsten van de worstelfederatie, met inbegrip van verlengde contracten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Thailand, zijn naar eigen zeggen met 90 miljoen dollar opgedreven tot een gemiddelde waarde van 200 miljoen per jaar. Het Amerikaanse professionele worstelen heeft in eigen land ongeveer 13 miljoen televisiekijkers, maar wordt ook in honderdvijfenveertig andere landen uitgezonden.

De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 503 miljoen euro. Dat betekende een stijging met ruim 60 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De bank profiteerde naar eigen zeggen onder meer van belangrijke kostenbesparingen en herstructureringen. De inkomsten stegen met 4,1 procent tot 2,1 miljard euro. Tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar leed de bank nog een verlies van 5,2 miljard euro, vooral als gevolg van afschrijvingen op slechte leningen en vroegere overnames en maatregelen die de bank diende te nemen om te voldoen aan de kapitaaleisen van de Europese Centrale Bank.

Het Franse telecomconcern Vivendi heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 161 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met bijna 4 procent tot 2,7 miljard euro. Het Franse concern wil zich in de toekomst vooral toeleggen op betaaltelevisie met dochterbedrijf Canal Plus, de muzieksector met het label Universal Music en internet-activiteiten. Vivendi verkocht recent onder meer zijn belang van 53 procent in Maroc Telecom aan het Arabische concern Etisalat voor 4,2 miljard euro. Divisie Société Française de Radiotéléphonie (SFR) wordt voor 17 miljard euro verkocht aan de groep Altice.

In Mexico is Galindo Mellado Cruz, één van de oprichters van het drugskartel Zetas, tijdens een vuurgevecht met het leger om het leven gekomen. Het drugskartel werd opgericht door een dertigtal voormalige soldaten van elite-eenheden van het Mexicaanse leger, die echter deserteerden en zich bij drugskartels aansloten. De Zetas staan bekend om hun extreem gewelddadige optreden. Onder meer hebben de kartelleden de gewoonte om rivalen te onthoofden. De Zetas zouden inmiddels een groter territorium controleren dan elke andere criminele bende in Mexico. Curz kwam om het leven in de stad Reynosa in de Mexicaanse staat Tamaulipas, een van de meest gewelddadige regio’s van het hele land.

De Amerikaanse groep John Deere, fabrikant van landbouwmachines, heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst gerealiseerd van 981 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. De omzet daalde met 9 procent tot 9,95 miljard dollar. De terugval moet worden toegeschreven aan een wereldwijd gedaalde verkoop, vanwege de lagere inkomens van agrarische ondernemers in de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie. Vooral de vraag naar grotere machines zou door die evoluties onder druk zijn geraakt. Voor het hele jaar gaat John Deere enkel in Azië uit van een omzetgroei.

In het Amerikaans leger zijn de voorbije twaalf maanden 1.366 gevallen van seksuele agressie gemeld. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaans ministerie van defensie. De helft van de klachten werden formeel bij de bevoegde militaire instantie neergelegd. Ruim 59 procent van de klachten was gegrond. De meeste klachten kwamen van vrouwelijke soldaten uit de lagere loonklasse. Vaak werden mannen met een hogere rang uit dezelfde eenheid beschuldigd. Het Amerikaanse leger zou steeds vaker worden geconfronteerd met onaanvaardbaar seksueel gedrag. Het Amerikaanse ministerie van defensie maakte vorig jaar gewag van 5.061 incidenten. Dat betekende een stijging met 50 procent tegenover het jaar voordien.

In Tunesië wordt een collectie met zestien luxewagens van gewezen dictator Zine El Abidine Ben Ali. De inkomsten van de verkoop zullen worden gebruikt om de schulden van de voormalige regime af te betalen. Na de afzetting van Ben Ali werd een vloot van negenendertig luxewagens van de dictator in beslag genomen. In de collectie bevinden zich exemplaren van de luxemerken Porsche, Cadillac, Mercedes en Maybach. Elk lid van de familie van de dictator zou vier tot zes wagens hebben gehad. Ben Ali zou van zijn politieke macht gebruik hebben gemaakt om een groot fortuin te verzamelen. De Maybach wordt niet verkocht, maar zou door het ministerie van cultuur in het nationaal museum tentoon te stellen.

Meer Nieuws

07:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-05-14

Bedrijven moeten zich minder bekommeren om supersterren

Organisaties moeten zich meer bekommeren over het optimale gebruik van het eigen talent dan om het inhuren van supersterren. Dat zegt de Amerikaanse consulent Mark Salsbury, gespecialiseerd in talentmanagement. Hij merkt op dat vele bedrijven van mening zijn dat het aantrekken van toptalent de enige manier zal zijn om een concurrentieel voordeel uit te bouwen. In die strijd om het schaarse talent is het volgens Salsbury echter niet voor iedereen mogelijk om de supersterren van de arbeidsmarkt binnen te halen. Daarom zal het volgens de consulent veel efficiënter zijn om het maximale te halen uit het aanwezige eigen talent dan eindeloos naar supersterren te zoeken.

“Door de dotcom-piek op het einde van de jaren negentig werden de acquisitie en management van talent nieuwe modeconcepten,” zegt Mark Salsbury. “Alle voorspellingen waarschuwen dat de volgende decennia tot een belangrijke schaarste aan talent zullen leiden, waardoor een sterke concurrentie voor het aantrekken van menselijk kapitaal kan worden verwacht. Het aantrekken van het beste talent is dan ook in het beleid van veel bedrijven een topprioriteit geworden. In werkelijkheid moet men er echter rekening mee houden dat het uitbouwen van een efficiënt personeelsbestand meer inhoudt dan het aantrekken van grote toptalenten.”

“Het aantrekken van toptalent is geen allesomvattend antwoord,” zegt Salsbury nog. “In de sport heeft de geschiedenis al ettelijke keren uitgewezen dat het samenbrengen van de beste spelers niet noodzakelijk een winnend team zal opleveren. Niet iedereen in het team kan een sterspeler zijn. Elk team heeft een samenkomst van specifieke functies nodig om optimaal te kunnen functioneren. Uiteraard heeft men geschikte werknemers nodig, maar dat kan worden gerealiseerd door goede, betere en beste werknemers. Het is echter onmogelijk om altijd de beste werknemers aan te trekken. Ook beperkt talent is trouwens relatief schaars. De arbeidsmarkt bestaat vooral uit goede en betere kandidaten.”

“Bedrijven moeten zich dan ook vooral toespitsen op het aanwenden van aanwezig talent,” aldus Salsbury. “Organisaties moeten zorgen dat ze op geschikt talent kunnen terugvallen. Dat hoeft niet noodzakelijk het beste talent te zijn. Organisaties hebben slechts een beperkt aantal topspelers nodig om sleutelposities in het bedrijf in te vullen. Het is vooral cruciaal om het potentieel van de resterende 80 procent goede en betere medewerkers te optimaliseren. Succesvolle teams worden gecreëerd door de juiste mensen op de juiste plaats te positioneren. Daarbij wordt niet gekeken naar het individuele talent, maar naar de mogelijke positieve bijdrage tot het team.”

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Groot zelfvertrouwen heeft positieve impact op status

Een overdreven zelfvertrouwen kan een positieve impact hebben op de status van het individu, ook al is de overschatting voor iedereen duidelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de Vanderbilt University. Opgemerkt wordt dat een groter zelfvertrouwen vaak een stimulans vormt voor leidinggevend gedrag, zoals een grotere spreekvaardigheid en een actievere betrokkenheid. Bovendien blijkt het zelfvertrouwen mogelijke angsten te kunnen verminderen, zodat het individu ook een vlottere interactie met anderen laten optekenen. Daardoor wordt zelfvertrouwen volgens de onderzoekers vaak gekoppeld aan grotere sociale vaardigheden.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Individuele financiële problemen werken door op de werkvloer

Individuele financiële problemen kunnen ook een belangrijke impact hebben op de werkvloer. Dat is de conclusie van een rapport van de financiële groep Barclays bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat één op vijf werknemers toegeeft dat persoonlijke financiële problemen een negatieve invloed hebben op hun professionele prestaties. Er wordt aan toegevoegd dat 60 procent van de werkgevers aangeeft bereid te zijn om mee te helpen aan het zoeken naar een oplossing van dergelijke problemen, maar in werkelijkheid komt volgens het rapport van die intenties weinig terecht.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |