27-03-14

Wereldwijde mensenhandel heeft waarde van 32 miljard dollar

De wereldwijde mensenhandel haalt een jaaromzet van ongeveer 32 miljard dollar. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Murray State University in Kentucky. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat mensenhandel vooral kan bloeien in landen met een grote corruptie, maar er wordt aan toegevoegd dat deze praktijken niet de enige factor zijn die de commerciële uitbuiting van mensen mogelijk maken. Om de mensenhandel te elimineren moeten volgens de wetenschappers vooral de houding en het gedrag van de mens veranderen. Mensenhandel kan volgens hen immers enkel bestaan indien er vraag is naar de betrokken producten en diensten.

"Mensenhandel is een flauw eufemisme voor wat is eigenlijk als een moderne slavenhandel moet worden veroordeeld," zegt onderzoeksleider Katherine Token Smith, professor economie aan de Murray State University. "De slachtoffers worden over de hele planeet in derde wereldlanden en de zogenaamde ontwikkelde naties met een belangrijke corruptie-graad, maar ook in landen waar de bestaande corruptie minder opvallend actief is.” De onderzoekers wijzen erop dat kinderen ongeveer de helft van de slachtoffers van mensenhandel vertegenwoordigen. Driekwart van de slachtoffers zijn van het vrouwelijk geslacht.

“Geraamd wordt dat op dit ogenblik wereldwijd dertig miljoen mensen als slaven worden uitgebuit,” merkt professor Smith nog op. “Door de clandestiene aard van de uitbuiting is het echter moeilijk om een duidelijk inzicht te verwerven in de praktijk. Gevreesd moet dan ook worden dat het aantal slachtoffers in werkelijkheid nog veel hoger ligt. Toch wordt er relatief weinig publieke verontwaardiging opgemerkt over de miljoenen mensen die vandaag als koopwaar worden verhandeld. Om aan deze praktijken een einde te brengen, moet dan ook eerst de ernst van het probleem worden erkend en moet een gecombineerde inspanning gedaan worden om een einde te maken aan deze schande.”

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensenhandel |  Facebook |

Verstedelijking wordt impuls Chinese consumptiebestedingen

De Chinese consumptiebestedingen zullen een bijkomende impuls krijgen door de verdere verstedelijking van het land. Volgens de Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation (Caitec) zal tegen het einde van dit decennium immers 60 procent van de Chinese bevolking in stedelijke gebieden wonen. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook de bewoners van de landelijke Chinese regio’s bijzonder optimistisch waren over de toekomst, waarbij een toenemend inkomen hen naar eigen zeggen mogelijkheden zal bieden om hun bestedingen op te drijven, waarbij in eerste plaats wordt gedacht aan huisvesting, auto’s en toerisme.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, verstedelijking |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

UK Financial Investments, het investeringsvehikel van de Britse overheid, verkoopt een belang van 7,78 procent in de financiële groep Lloyds Banking. Door de verkoop ontvangt de Britse schatkist een bedrag van 4,2 miljard pond. UK Financial houdt na de verkoop nog een belang van 24,9 procent in de financiële groep, die uitgegroeid is tot één van de grootste consumentenbanken in Groot-Brittannië, over. De Britse overheid moest Lloyds zes jaar geleden, op het hoogtepunt van de financiële crisis, ter hulp komen. Inmiddels is echter een periode aangebroken om die steun stilaan af te bouwen. UK Financial Investments zou zich volgend jaar helemaal uit Lloyds Banking willen terugtrekken.

Indien de crisis in Oekraïne verergert, dreigt het bruto binnenlandse product van Rusland met 1,8 procent inkrimpen. Dat heeft de Wereldbank berekend. Een verergering van het conflict zou volgens de bank kunnen leiden tot een verdere verslechtering van het vertrouwen van ondernemers en consumenten, wat de volatiliteit van de markt zou kunnen doen toenemen, met een negatieve impact op de binnenlandse consumptie en de economische groep. In het meest pessimistische scenario zou de Russische economie dit jaar met 1,8 procent kunnen inkrimpen, gevolgd door een daling met 2,1 procent het volgend jaar. Ook wordt gewag gemaakt van een respectievelijke kapitaalvlucht van 150 miljard dollar en 80 miljard dollar.

Het Cubaanse parlement gaat zich buigen over een wetgeving die moet leiden tot een toename van de buitenlandse investeringen. De regels, die drie jaar geleden voor het eerst werden voorgesteld, zijn vooral gericht op de sectoren energie, landbouw en toerisme. Raúl Castro, die het Cubaanse leiderschap zes jaar geleden overnam van zijn broer Fidel, heeft de voorbije jaren al een liberaler beleid gevoerd, maar desondanks verliest de Cubaanse economie vaart. Het Cubaanse bureau voor de statistiek gaat uit van een groei van 2,2 procent dit jaar, tegenover een stijging met 2,7 procent vorig jaar. Eerder al maakte Castro belastingvoordelen bekend voor een handelszone bij de haven van Mariel.

De Spaanse economie, die de voorbije vier jaar bijna onafgebroken is gekrompen, zal zich sneller herstellen dan verwacht. Dat heeft de Banco de Espana gezegd. De Spaanse centrale bank verwacht dat de economie dit jaar met 1,3 procent zal groeien tegenover vorig jaar. Volgend jaar zou de economische groei oplopen tot 1,7 procent. De centrale bank toont zich optimistischer dan de regering, die momenteel uit van een groei van 0,7 procent dit jaar en van 1,2 procent volgend jaar. De centrale bank zegt dat voor het eerst sinds de financiële crisis de binnenlandse vraag is gestegen. Daardoor hangt de groei niet langer alleen af van de uitvoer. Die trend zou zich volgend jaar nog sterker doorzetten.

Het bedrijf King Digital Entertainment, uitgever van populaire smartphonegame Candy Crush, heeft met een introductie op de New York Stock Exchange een bedrag van 500 miljoen dollar opgehaald. King Digital Entertainment werd twaalf jaar geleden opgericht en kende de voorbije twee jaar een enorme groei, dankzij het succes van zijn spel Candy Crush, dat wereldwijd 97 miljoen gebruikers telt. Veel analisten waarschuwen echter voor het gevaar dat King zich teveel op één game toespitst. King Digital heeft een honderdtachtigtal games op de markt gebracht. Het bedrijf boekte vorig jaar een winst van 568 miljoen dollar, tegenover 8 miljoen dollar het jaar voordien. De omzet vertienvoudigde tot 1,9 miljard dollar.

Het Amerikaanse internetbedrijf Google start een samenwerking met de Italiaanse brillenproducent Luxottica, onder meer eigenaar van het merk Ray-Ban. De twee ondernemingen willen naar eigen zeggen samen nieuwe modellen van de interactieve bril Google Glass ontwikkelen. Door de samenwerking wil Google zijn intelligente brillen een modieuzer tintje geven. Volgens Astro Teller, die de afdeling innovatief onderzoek bij Google leidt, heeft Luxottica de voorbije vijftig jaar een ijzersterke reputatie opgebouwd met het ontwerp, de productie en de verkoop van brillen. Volgens Luxottica biedt de samenwerking de mogelijkheid om een nieuwe generatie revolutionaire apparaten op de markt te brengen.

Buitenlanders moeten meer inspanningen doen om zich in Marokko te integreren. Dat heeft Anis Birou, de Marokkaanse minister van migratie, bekend gemaakt. Marokko telt ongeveer vijfentwintigduizend en veertigduizend illegalen. Sinds begin dit jaar kunnen ze beroep doen op een regularisatie, waarvoor zich al dertienduizend mensen hebben gemeld. Slechts tweehonderd kandidaten hebben echter tot nu toe een verblijfsstatus verkregen. Cruciaal is volgens minister Birou echter integratie. Daarbij moeten volgens hem inspanningen worden gedaan om deze groep te helpen bij het vinden van werk, taalgebruik, scholen, gezondheid en cultuur. Illegale migranten in Marokko komen vooral uit de Sub-Sahara.

De Amerikaanse cloudopslagdienst Box.com wil met een beursgang een kapitaal van 250 miljoen dollar ophalen. Dat blijkt uit documenten die voor de beursintroductie in New York werden ingediend. Het bedrijf werd in het midden van het voorbije decennium opgericht door Aaron Levie en Dylan Smith, op dit ogenblik respectievelijke chief executive en financieel directeur van Box.com. De onderneming telt op dit ogenblik naar eigen zeggen 25 miljoen gebruikers. De dienst beschikt ook over 34.000 betalende klanten. Box.com realiseerde het voorbije jaar een omzet van 124 miljoen dollar. Dat betekende een stijging 110 procent tegenover het jaar voordien. Het nettoverlies nam echter van 112,5 miljoen dollar tot 167 miljoen dollar toe.

Russische touroperators beginnen van Russische toeristen vragen te krijgen voor vakantiereizen naar de Krim. Dat heeft de vereniging van Russische reisorganisatoren bekend gemaakt. Tot nu toe kregen de touroperatoren niet meer dan tien reislustigen naar de Krim per dag over de vloer. De reisorganisaties beklemtonen de noodzaak aan gesubsidieerd luchttransport naar de Krim om meer toeristen naar het gebied te brengen. Er zou minimaal een regelmatige luchtverbinding uit vijftien tot twintig Russische steden moeten zijn. In het verleden gebeurden bijna de helft van de Russische reizen naar de Krim met de auto of de trein. Er is echter onzekerheid over de maatregelen die buurland Oekraïne bij de grens wil nemen.

De Nederlandse gamestudio Vlambeer, vooral bekend van het mobiele game Ridiculous Fishing, brengt met Luftrausers een nieuw product op de markt. Luftrausers grijpt terug naar Spaceware, dat in het begin van de jaren zestig als eerste daadwerkelijke videogame werd gelanceerd. Spacewar kon alleen worden gespeeld op een mainframecomputer van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology en werd pas op het einde van de jaren zeventig gevolgd door het game Asteroids van producent Atari. Aan de ontwikkeling van Luftrausers werd tweeënhalf jaar gewerkt, maar realiseerde volgens Vlambeer amper twee dagen na de start van de verkoop al een break-even.

Het Britse postbedrijf Royal Mail is van plan om zestienhonderd banen te schrappen. Er zouden echter ook driehonderd nieuwe functies worden gecreëerd. Daardoor zullen er netto dertienhonderd arbeidsplaatsen worden geschrapt. Dat heeft Royal Mail bekend gemaakt. De maatregel moet het Britse postbedrijf een jaarlijkse besparing van ongeveer 50 miljoen euro opleveren. Vooral operationele functies en het managementkader zou worden getroffen. Volgens de Royal Mail zullen de postbodes of de dienstverlening aan de klant geen impact ondervinden van de sanering. Royal Mail trok eind vorig jaar naar de beurs. De koers van het aandeel is sindsdien met 77 procent gestegen.

Internetondernemer Kim Dotcom brengt zijn bedrijf Mega Limited naar de beurs in Nieuw-Zeeland. De transactie zou een waarde hebben van 130 miljoen euro. Mega, vorig jaar opgericht door Dotcom en drie partners, levert online opslagruimte met een speciale versleuteling om de informatie te beschermen. Volgens Dotcom heeft Mega inmiddels zeven miljoen gebruikers. Dotcom trad zelf vorig jaar terug als bestuurder van Mega om zich te kunnen toeleggen op een verzet tegen een uitlevering aan de Verenigde Staten. De echtgenote van de internetondernemer bezit iets meer dan een kwart van de onderneming. Kim Dotcom was eerder initiatiefnemer van de website Megaupload, die inmiddels offline is gehaald.

Het technologiebedrijf Apple werkt aan een nieuwe streamingdienst die de concurrentie moet aangaan met services zoals Spotify en Beats Music. Dat heeft het magazine Billboard gemeld. In tegenstelling tot de eerdere versie van iTunes Radio, zou de nieuwe streamingdienst aan de gebruiker ook de mogelijkheid bieden om zelf een muziekselectie te maken. Op dit ogenblik zijn de gebruikers van iTunes Radio gebonden aan een bepaalde artiest of genre, terwijl Spotify de mogelijkheid biedt om op eigen initiatief songs en albums te beluisteren. De plannen voor een nieuwe streamingdienst zouden zich echter nog in een pril stadium bevinden. Apple moet ook afrekenen met de Amerikaanse radiodienst Pandora.

Vissers uit de omgeving van de atoomcentrale van Fukushima in Japan hebben erin toegestemd dat Tepco, uitbater van de nucleaire site, grondwater naar de zee zal afleiden, op voorwaarde dat het bedrijf een voldoende zuivering kan garanderen. Het gaat om grondwater dat weggepompt werd voor het zich met besmet koelwater mengt. Daarmee moet een stijging van de hoeveelheid water voorkomen. Wanneer een begin gemaakt wordt om het grondwater af te leiden, is niet duidelijk. In juni zal Tepco bovendien met de bouw van een enorme ondergrondse muur uit bevroren aarde rond de reactoren beginnen, zodat er geen grondwater meer kan binnendringen.

De rechtbank in het Nederlandse Middelburg heeft het chemieconcern Dow Benelux in Terneuzen veroordeeld tot een boete van 1,8 miljoen euro. Tegen het bedrijf was 5 miljoen euro geëist voor verschillende milieudelicten tijdens de tweede helft van het voorbije decennium. De incidenten betreffen grotendeels lekkages van chemische stoffen binnen en buiten de achttien fabrieken die op het terrein in Terneuzen staan. Daarnaast werd het bedrijf ervan verdacht laks op te treden met de veiligheidsvoorschriften, terwijl ook gewag werd gemaakt van een bijzonder gebrekkige veiligheidscultuur. Dat zou hebben geleid tot belangrijke lekkages en explosiegevaar. De incidenten werden niet aan de autoriteiten gemeld.

Meer Nieuws

06:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-03-14

Muzikale hits concentreren zich rond beperkt aantal thema’s

Muzikale hits concentreren zich rond een beperkt aantal thema’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University naar een samenstelling van de top honderd van het magazine Billboard gedurende de vijf voorbije decennia. De muzieknummers bleken volgens de onderzoekers vooral te handelen over verlies, verlangen, aspiratie, breuk, pijn, inspiratie, nostalgie, rebellie, uitputting, wanhoop, escapisme en verwarring. Er wordt echter aan toegevoegd dat er tussen die thema’s tijdens de verschillende thema’s belangrijke verschuivingen konden worden opgemerkt.

Lees Verder

14:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hit, muziek |  Facebook |

Bedrijfsleiders hanteren kuddegeest bij reactie op innovatie

Bedrijfsleiders gedragen zich op het gebied van innovaties vaak als kuddedieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia in Canada naar evoluties in de vliegtuigbouw in de jaren zeventig van de voorbije eeuw. Opgemerkt wordt dat bedrijfsleiders innovaties, met inbegrip van de meest complexe projecten, veelal benaderen op basis van de reacties van concurrenten, terwijl de technische meerwaarde van de technologie slechts zelden fundamenteel wordt bekeken. Die passieve houding kan volgens de onderzoekers echter nefaste gevolgen hebben voor de onderneming.

"De studie toont aan dat leiders in hun streven naar innovaties, zelfs bij complexe concepten zoals vliegtuigen, vooral kijken naar de vroege adoptie van technologieën door concurrenten, zonder zelf een nauwgezet onderzoek te doen naar technische mogelijkheden,” zegt onderzoeker Marc-David Seidel, professor management aan de Universiteit van British Columbia. "Bedrijfsleiders hebben de neiging te panikeren wanneer innovaties op het punt staan op de markt door te breken. Iedereen lijkt zich te willen haasten om een schijnbare vroege marktleider te kopen. Soms leidt dit tot inferieure producten, maar in een aantal gevallen kan dat gedrag uitmonden in desastreuse beslissingen.”

De onderzoekers verwijzen in hun studie naar de bittere rivaliteit tussen de Amerikaanse vliegtuigconstructeurs McDonnell Douglas en Lockheed tijdens de jaren zeventig van de voorbije eeuw. “De DC-10 van McDonnell Douglas en de L-1011 van Lockheed werden nagenoeg op hetzelfde ogenblik op de markt gebracht,” verduidelijkt professor Seidel. “Vertragingen bij de leveringen van onderdelen zorgde er echter voor dat de marktintroductie van de L-1011 met één jaar diende te worden uitgesteld. Een gebrek aan omzet catalogeerde de L-1011 als een mislukte innovatie. In totaal werden slechts tweehonderdvijftig exemplaren van het toestel verkocht. De DC-10 haalde daarentegen een verkoop van bijna vijfhonderd toestellen.”

“Die voorkeuren zouden echter fatale gevolgen hebben,” aldus nog Marc-David Seidel. “De DC-10 bleek immers een aantal fundamentele ontwerpfouten te vertonen, waardoor bij crashes uiteindelijk meer dan zeshonderd mensen de dood zouden vinden. Op het einde van de jaren zeventig werd de DC-10 door de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) tijdelijk aan de grond gehouden, maar ook dat kon het succes niet stoppen. Dergelijke problemen zijn ook in de toekomst niet uit te sluiten, zoals de huidige rivaliteit tussen de Dreamliner van de Amerikaanse constructeur Boeing en de A350 van zijn Europese concurrent Airbus duidelijk maakt.”

De onderzoekers wijzen erop dat de marktintroductie van de Dreamliner door een aantal productie-vertragingen en technische defecten diende te worden uitgesteld, waardoor diverse luchtvaartmaatschappijen de voorkeur gaven aan de concurrent van Airbus, hoewel de A350 nog niet alle testvluchten had afgewerkt en nog geen passagiers had vervoerd. “Het is zeker niet de bedoeling te suggereren dat de voorkeur voor Airbus tot een aantal problemen zou kunnen leiden,” waarschuwt professor Seidel. “Wel wil de studie duidelijk maken dat het kuddegedrag rond innovaties belangrijke consequenties kan hebben.”

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

Aanwezigheid op LinkedIn helpt bedrijf aan extra sollicitanten

Kandidaat-werknemers zijn sneller geneigd om te solliciteren bij bedrijven die ze ook op het sociale netwerk LinkedIn volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Enhance Media bij meer dan negentigduizend Britse sollicitanten. Opgemerkt wordt dat 80 procent van de LinkedIn-gebruikers als een passief werkzoekende kunnen worden beschouwd, maar wel drie keer meer geneigd zijn om te solliciteren bij ondernemingen die ze ook op het professionele sociale netwerk volgen. De cijfers tonen volgens de onderzoekers aan dat LinkedIn een steeds belangrijker functie verwerft op de rekruteringsmarkt en aan de bedrijven dan ook de mogelijkheid biedt om zich als een potentieel werkgever te profileren.

Het onderzoek toonde aan dat meer dan 30 procent van de kandidaten op het professionele netwerk LinkedIn actief zijn. Binnen die groep maakt 95 procent van het platform gebruik voor rekrutering-gerelateerde activiteiten, terwijl 75 procent zijn curriculum-vitae op zijn LinkedIn-account heeft geplaatst en 18 procent op het netwerk beroep doet om te solliciteren. “Hoewel een grote meerderheid van de gebruikers van LinkedIn niet actief is op zoek naar een nieuwe baan, mogen ze door rekruteerders echter niet worden genegeerd als een potentiële doelgroep. Men moet er immers rekening mee houden dat een groot aantal bereid is om eventuele opportuniteiten te onderzoeken,” zeggen de onderzoekers.

Opgemerkt wordt dat rekruteerders moeten inspelen op de afwijkende karakteristieken van de LinkedIn-gebruikers. “Passieve kandidaten moeten actief worden aangespoord om zich voor een aangeboden functie kandidaat te stellen,” stippen de onderzoekers aan. “Passieve gebruikers die op het netwerk een bedrijf volgen, zijn weliswaar niet gericht op zoek naar een nieuwe baan, maar hebben duidelijk al wel interesse in de betrokken onderneming getoond. Bedrijven moeten op LinkedIn dan ook duidelijk de nadruk leggen op de opportuniteiten die worden geboden, waarbij mogelijk beroep kan worden gedaan op getuigenissen van actuele werknemers.”

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, sollicitatie |  Facebook |

Werknemer wil ook commando van een robot aanvaarden

Werknemers blijken bereid om ook van een robot bevelen te aanvaarden. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan het Human Computer Interaction Lab aan de University of Manitoba in Canada. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 86 procent van de respondenten positief bleek te reageren op de vraag van een menselijke supervisor voor het uitvoeren van een onaangename taak. Wanneer die vraag werd gesteld door de humanoïde robot Nao, viel die positieve reactie weliswaar terug tot 46 procent, maar dat betekent volgens de onderzoekers echter nog altijd dat bijna de helft van de werknemers bereid is om de commando’s van een robot te aanvaarden.

"Het onderzoek wordt opgezet om meer informatie te verzamelen over de potentiële toekomstige interacties tussen mens en robot in een daadwerkelijke werkomgeving,” zegt onderzoeksleider James Young, professor computerwetenschappen aan de University of Manitoba. “De eerste resultaten van de studie tonen aan dat werknemers de autoriteit van een robot niet absoluut zouden afwijzen en velen de opgelegde bevelen ook zouden uitvoeren.” De onderzoekers stelden ook vast dat vele deelnemers aan het experiment ook met de robot begonnen te argumenteren en Nao als een menselijk wezen behandelden.

“Hoewel de robot-bevelen in werkelijkheid afkomstig waren van een operator die zich achter een ondoorzichtige glazen wand bevond, bleken veel respondenten ervan overtuigd dat Nao de opdrachten autonoom verdeelde,” stipte professor Young nog aan. Volgens de Canadese psycholoog Toby Rutner volgden de proefpersonen de bevelen van de robot omdat de mens is opgegroeid om de opdrachten van een autoriteit te volgen. De onderzoekers zeggen het onderzoek ook met andere robot-types te willen herhalen. Nao, geproduceerd door het franse bedrijf Aldebaran, is immers een vriendelijke humanoïde en de wetenschappers willen ook de impact van een meer intimiderende robot onderzoeken.

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |