31-01-17

Ruim negen op tien websites meldt botactiviteit

Het voorbije jaar hebben meer dan 90 pocent van alle websites een botaanval moeten registreren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Imperva Incapsula. Er wordt opgemerkt dat bots met een aandeel van 51,8 procent nog altijd het merendeel van de online trafiek vertegenwoordigen, tegenover 51,5 procent het jaar voordien. Imperva Incapsula benadrukt daarbij wel dat de toename van de activiteit vooral te danken was aan de inzet van bonafide bots. Daarbij wordt opgemerkt dat bonafide platformen inmiddels 22,9 procent van de totale botactiviteit vertegenwoordigen, tegenover 19,5 procent het jaar voordien. Het aandeel van malafide bots daalde met 0,1 procentpunt tot 28,9 procent.

“Bonafide bots ondersteunen geautomatiseerde taken, zoals de verzameling van data en het scannen van websites, terwijl malafide bots verantwoordelijk zijn voor schadelijke activiteiten,” benadrukken de onderzoekers. “Voor het vijfde jaar op rij vertegenwoordigden de zogenaamde impersonator bots de belangrijkste vorm van de totale activiteit. Dit type, die zich als een gewone online gebruiker vermommen, had een aandeel van 24,3 procent in de totale botactiviteit. Het meest verbijsterende is echter dat 94,2 procent van alle websites vorig jaar met een botaanval werden geconfronteerd. Dat is vaak het werk van cybercriminelen die een breed netwerk met geautomatiseerde aanvallen opzetten.”

“Daarbij worden vaak duizenden domeinen tegelijkertijd geviseerd,” aldus nog de onderzoekers. “Deze willekeurige aanvallen zijn weliswaar veel minder gevaarlijk dan gerichte acties, maar ze hebben toch het potentieel om grote aantal onbeschermde websites te compromitteren. Ironisch genoeg moet worden vastgesteld dat de eigenaars van deze websites het meest geneigd zijn het gevaar van de bots te onderschatten. Vaak gaan ze onterecht vanuit dat hun website te klein is om aangevallen te worden. Net deze struisvogelpolitiek zorgt er echter voor dat de botaanvallen met succes kunnen worden uitgevoerd, waardoor de cybercriminelen ook worden aangemoedigd steeds grotere aanvallen te lanceren.”

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: botnet |  Facebook |

Geldproblemen drukken op productiviteit werknemer

Financiële problemen zorgen ervoor dat één op vier arbeidskrachten op de werkvloer ondermaats presteert. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) en Close Close Brothers Asset Management bij meer dan achttienhonderd Britse werknemers. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar loopt dat cijfers zelfs op tot 31 procent. Er wordt aan toegevoegd dat het probleem zich ook niet tot de lagere salariscategorieën beperkt, want ook in de loongroep tussen 45.000 pond en 59.999 pond blijkt 20 procent door geldproblemen onder zijn normale capaciteiten te functioneren.

Vooral fysieke vermoeidheid door een tekort aan slaap wegens de financiële bekommernissen, zorgt volgens de onderzoekers met een score van 19 procent voor de belangrijkste impact op de productiviteit. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat vrouwen blijkbaar sneller de negatieve impact van de financiële bekommernissen op hun productiviteit ervaren. Er moest immers opgetekend worden dat 28 procent van de vrouwelijke respondenten gewag maakt van een negatieve invloed, tegenover 23 procent bij hun mannelijke collega’s. Opmerkelijk is ook dat bij ambtenaren een score van 30 procent moet worden genoteerd.

Het studie toont volgens de onderzoekers dat de ondernemingen meer inspanningen moeten doen om hun medewerkers te helpen financiële problemen aan te pakken. Een gebrek aan slaap heeft immers niet alleen een negatieve impact op de gezondheid van de werknemers, maar vormt door een verlaagde productiviteit ook een bedreiging voor de omzet en de winstmarges. Om het financiële welzijn van de werknemer te verbeteren, wordt vooral gewezen naar loonsverhogingen. Toch kan bij 32 procent van de respondenten een hoger salaris niet in de top vijf van de oplossingen worden teruggevonden, waaruit volgens de onderzoekers moet worden afgeleid dat een loonsverhoging niet alle problemen zou oplossen.

Daarentegen zegt 41 procent van de ondervraagden een rechtvaardige en consistente beloning te verwachten, terwijl 26 procent met een pensioen in staat wil zijn om voor de toekomst te sparen. Daarnaast zegt 26 procent de mogelijkheid te willen zich te kunnen ontwikkelen en zijn carrière te kunnen ontplooien.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: productiviteit |  Facebook |

Consument beschouwt namaak als een bijkomende keuze

Vele consumenten beschouwen namaak louter als een bijkomende productkeuze. Daardoor is het moeilijker om de consument tot een groter ethisch gedrag aan te sporen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent, gebaseerd op interviews met een groep Chinese consumenten. Bovendien blijken vele consumenten volgens de onderzoekers net omwille van het illegale karakter van de sector tot namaak te worden aangetrokken. Deze vaststellingen hebben volgens de wetenschappers een belangrijke impact op de succeskansen van de maatregelen die worden genomen om de namaakindustrie te bekampen.

“De strijd tegen piraterij blijkt onvoldoende rekening te houden met de motieven van de klant om namaak te kopen,” merkt onderzoeksleider Xuemei Bian, professor consumentengedrag aan de University of Kent. “Wanneer een product op de markt wordt gebracht, moet er ook een vraag aanwezig zijn. Wanneer met de productie van namaakgoederen wil tegengaan, moet men dan ook een dieper inzicht hebben in de psychologische en cognitieve processen die de consumptie van namaak kunnen verklaren. Bovendien bieden de conclusie niet alleen een belangrijk theoretisch inzicht, maar moet er ook worden gewezen op praktische gevolgen.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat economische factoren niet de grootste prioriteit van de consument zijn. “Namaak wordt vaak gezien als een bijkomende competitie of een extra keuze op een drukke marktplaats,” aldus Xuemei Bian. “Daarin moet namaak bijna als een bijproduct van het originele werk worden beschouwd. De consument erkent dat namaak afhankelijk is van de authentieke producten, maar blijkt te aanvaarden dat beide producten naast elkaar op de markt aanwezig zijn. Bovendien ervaren vele consumenten de speurtocht naar namaak als een opwindende activiteit, alsof ze deel uitmaken van een geheime genootschap.”

Consumenten die namaakgoederen hebben gekocht, voeren twee argumenten aan om hun gedrag te verantwoorden. Daarbij wordt in eerste instantie de persoonlijke verantwoordelijkheid afgewezen, waarbij wordt opgemerkt dat er bijzonder veel namaakproducten op de markt zijn. Daarnaast merken de betrokkenen vaak op zich tot het product aangetrokken te voelen, maar niet op een specifiek merk te zijn gericht. Schaamte wordt niet gelinkt aan een gebrek aan ethiek, maar wel aan een potentiële imagoschade omdat men tegen zijn vrienden heeft gelogen en heeft volgehouden een origineel merk te hebben gekocht.

“Campagnes die op de legale of morele aspecten van het gedrag wijzen, dreigen dan ook weinig effect te hebben,” stippen de onderzoekers aan. “Er moeten dan ook gedacht worden aan een alternatieve aanpak.”

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namaak |  Facebook |

Roken elimineert 2 procent van wereldwijde economie

Roken veroorzaakt wereldwijd een economische kost van bijna 1.500 miljard dollar per jaar. Rokers zouden bijna 6 procent van het totale budget van de wereldwijde gezondheidszorg verbruiken. Bovendien zou hun gedrag bijna 2 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product opslorpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Health Organization (WHO) en de American Cancer Society in meer dan honderdvijftig landen, gebaseerd op cijfers van vijf jaar geleden. De onderzoekers merken daarbij op dat nagenoeg 40 procent van de kosten door ontwikkelingslanden moeten worden gedragen.

Uit het onderzoek, dat ongeveer 97 procent van alle rokers in de wereld zou omvatten, bleek dat de gewoonte op één jaar tijd tot 2,1 miljoen overlijdens heeft geleid. Daarmee heeft het roken een aandeel van 12 procent van alle overlijdens in de leeftijdsgroep tussen dertig en zeventig jaar. Het grootste aantal doden werd geteld op de Europese en Amerikaanse continenten en omvatten ook 1,4 miljoen slachtoffers bij de werknemers. Er wordt daarbij ook gewag gemaakt van een verlies van 26,8 miljoen werkjaren. Daarbij gingen 18 miljoen werkjaren verloren wegens overlijdens. Het saldo wordt toegeschreven aan ziekte en invaliditeit.

De gezondheidszorg moest volgens de onderzoekers daarbij een bedrag van 422 miljard dollar investeren om de kosten van het rookgedrag op te vangen. Daarmee vertegenwoordigt roken bijna 6 procent van de wereldwijde bestedingen aan gezondheidszorg. In Oost-Europa loopt dat aandeel zelfs op tot 10 procent. De totale economische kost van het roken moet volgens de onderzoekers worden geraamd op 1.436 miljard dollar. Dat komt overeen met een aandeel van 1,8 procent in het wereldwijde bruto binnenlandse product, maar er kunnen volgens de onderzoekers belangrijke regionale verschillen worden opgetekend.

In Canada en de Verenigde Staten is er sprake van een aandeel van 3 procent, tegenover 2,5 procent in West-Europa en 3,6 procent in Oost-Europa. Bijna 40 procent van de wereldwijd economische kost wordt veroorzaakt in landen met een laag en matig inkomen. Brazilië, Rusland, India en China komen samen aan een aandeel van 25 procent.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken |  Facebook |

Driekwart consumenten doet mobiele aankopen

Meer dan driekwart van consumenten heeft het voorbije jaar een mobiele aankoop gedaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Wirecard bij zesduizend consumenten uit negen landen. De onderzoekers merken op dat mobiele transacties steeds belangrijker worden bij bankverrichtingen, aankopen en betalingen. Er wordt echter opgemerkt dat ondanks de toenemende populariteit van mobiele activiteiten, nog altijd naar een aantal knelpunten moet worden gewezen. Daarbij geeft 20 procent van de ondervraagden aan een mobiele betaling te hebben afgebroken omdat het proces teveel tijd in beslag heeft genomen. Bovendien maakte 31 procent zijn beklag dat gevoelige informatie wordt gevraagd.

Vastgesteld werd dat 78 procent van de ondervraagden getuigt vorig jaar minstens één mobiele aankoop te hebben gedaan. Uit het rapport bleek onder meer dan 18 procent van de consumenten hun mobiele telefoon hebben gebruikt om in een winkel een aankoop te betalen, tegenover slechts 8 procent drie jaar geleden. In China is dat cijfer inmiddels al opgelopen tot 38 procent. Daarnaast blijkt dat ook het mobiele shoppen met applicaties en mobiele websites een toename kent. Er werd immers vastgesteld dat 78 procent het voorbije jaar een mobiele aankoop heeft gedaan. Dat vertegenwoordigt een stijging met 4 procent tegenover drie jaar geleden.

Bovendien blijkt dat bijna twee op drie consumenten getuigt mobiele technologie te gebruiken voor zijn bankactiviteiten. Daarbij gaf 44 procent aan applicaties te gebruiken om zijn bankrekeningen te controleren, tegenover 28 procent drie jaar geleden. Ook bij de betaling van facturen werd een toename van 20 procent naar 29 procent opgetekend. “Smartphones versterken steeds verder hun plaats in het dagelijkse leven van de mens,” benadrukken de onderzoekers. “De mobiele sector blijft een cruciale pijler van de groei van de online handel. Er moet nog wel naar oplossingen worden gezocht op de betaalstromen te verbeteren, het vertrouwen van de consument te versterken en vragen rond privacy en veiligheid oplossen.”

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Chinese bedrijf Byd levert twintig elektrische bussen aan de shuttle-dienst Anteater Express, die actief is op de campus van de University of California in Irvine. Met het order is een investering gemoeid van 15 miljoen dollar. Irvine wordt daarmee de eerste universitaire campus in de Verenigde Staten die zijn vloot klassieke dieselbussen volledig door elektrische aandrijving vervangt. De elektrische bussen worden gebouwd in de fabriek van Byd in de Californische stad Lancaster. De nieuwe bussen zouden volgend academiejaar hun opwachting moeten maken op de campus van de universiteit. Stella Li, president van Byd America, zegt te verwachten dat ook andere Amerikaanse universiteiten snel zullen overschakelen.

De Finse luchtvaartmaatschappij Finnair heeft een contract gesloten om aan boord van zijn vliegtuigen het Chinese online betaalplatform Alipay ter beschikking te stellen. De toepassing wordt in een eerste fase experimenteel ingevoerd op de verbinding tussen Helsinki en Shanghai. Ook in de lounge van Finnair op Helsinki Airport zal Alipay als een betaalmethode worden aangeboden. Door de samenwerking kunnen reizigers aan boord van de vliegtuigen onder meer taxfree aankopen verrichten of hun reiscomfort verbeteren. De introductie van Alipay is volgens Katri Harra-Salonen, chief digital officer van Finnair, een onderdeel van de strategie van de maatschappij om de reiziger een optimale vliegbeleving te bieden.

De Italiaanse autobouwer Lamborghini heeft het voorbije jaar 3.457 wagens verkocht. Dat betekent een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. Lamborghini zegt daarmee een nieuw verkooprecord te hebben laten optekenen. Sinds het begin van dit decennium heeft de verkoop van Lamborghini een toename met 260 procent laten optekenen. De Verenigde Staten bleven ook vorig jaar met 1.041 exemplaren de belangrijkste markt voor het Italiaanse luxemerk, gevolgd door Japan, Groot-Brittannië, Duitsland, Canada, het Midden-Oosten en China. Lamborghini zegt inmiddels al gedurende zes jaar wereldwijd een stijgende omzet te hebben kunnen noteren. De grootste interesse bleek voor het model Huracan.

De fusie van de Belgische activiteiten van de ketens Delhaize en Albert Heijn loopt vertraging op. Er is immers nog altijd niet voldaan aan de voorwaarden die de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) had gesteld om de fusie goed te keuren. De autoriteiten hadden daarbij geëist dat dertien Belgische winkels van de fusiegroep zouden worden verkocht, maar tot nu toe werd nog geen kandidaat-overnemer gevonden. Onder meer Carrefour en Colruyt hadden de voorbije maanden interesse getoond, maar zouden voorlopig hebben afgehaakt. Ook het personeel van een aantal winkels zegt duidelijkheid te wensen. Het is nog steeds niet duidelijk of Albert Heijn zich na de fusie volledig uit België zou terugtrekken.

Frontline, een bedrijf van de Noorse scheepvaartmagnaat John Fredriksen, heeft een overnamebod uitgebracht op zijn sectorgenoot DHT Holdings. Door de samensmelting van beide entiteiten zou de grootste private tankergroep van de wereld ontstaan. Frontline heeft al een belang van 16,4 procent in DHT Holdings opgebouwd. Door de fusie hoopt Frontline belangrijke synergieën te kunnen realiseren, waardoor de kostenstructuur zou kunnen worden verlaagd. Daarmee zou de tankergroep beter gewapend zijn om de overcapaciteit in de sector op te vangen. Frontline waarschuwt echter dat er geen zekerheid is dat de overname zal kunnen doorgaan. DHT Holdings zou maatregelen hebben genomen om zich te beschermen.

De Italiaanse bank Unicredit voldoet niet meer aan de solvabiliteitsratio’s die door de Europese Centrale Bank (ECB) worden geëist. Dat heeft Unicredit, de grootste bank van Italië, bekend gemaakt. De reserves van de bank zijn aangetast omdat extra provisies voor probleemkredieten dienden te worden genomen. Om zijn kapitaalpositie te verbeteren wil Unicredit voor 13 miljard euro nieuwe aandelen uitgeven. Unicredit hoopt de kapitaalverhoging in februari te kunnen doorvoeren. Door de bijkomende provisies zou de bank over het voorbije boekjaar een verlies van 11,8 miljard euro moeten boeken. Unicredit wil zijn portefeuille probleemkredieten aan twee fondsbeheerders verkopen.

De berichtenapplicatie Snapchat zal een notering nemen op de New York Stock Exchange (Nyse). Dat heeft Evan Spiegel, oprichter van het bedrijf bekend gemaakt. Snap, het moederbedrijf van Snapchat, wil tegen maart een beursnotering hebben gerealiseerd. Het bedrijf zou met zijn beursgang een kapitaal van maximaal 4 miljard dollar willen ophalen. Daarmee zou de totale waarde van Snap oplopen tot een bedrag tussen 20 miljard dollar en 25 miljard dollar. Snapchat wordt de grootste beursintroductie uit de technologiesector sinds Facebook vijf jaar geleden. Snapchat, dat grote populariteit geniet bij tieners en jonge twintigers, heeft wereldwijd meer dan 150 miljoen dagelijkse gebruikers.

In Japan is Masay Nakamura, de ondernemer achter het videogame Pac-Man, overleden. Dat heeft het Japanse bedrijf Bandai Namco, uitgever van het game, bekend gemaakt. De ontwikkelaar werd eenennegentig jaar. Nakamura richtte in het midden van de jaren vijftig het gamebedrijf Namco op. Namco was in eerste instantie gespecialiseerd in mechanische games, maar zou zich nadien steeds meer op elektronische toepassingen voor arcades richten. Pac-Man werd op het einde van de jaren zeventig bedacht door Toru Iwatani, één van de ingenieurs van Namco. In het midden van het voorbije decennium zou Namco fuseren met zijn Japanse sectorgenoot Bandai. Pac-Man blijft het grootste succes van de groep.

Het Japanse techologieconcern Sony schrijft 911 miljoen euro af op zijn filmactiviteiten. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De afschrijving heeft betrekking op de filmrechten van Columbia Pictures, dat op het einde van de jaren tachtig van de voorbije eeuw werd overgenomen. Vastgesteld werd dat de toekomstige opbrengsten van die portfolio gevoelig waren overschat. Sony benadrukte wel actief te blijven in de filmindustrie en de filmdivisie als een belangrijk onderdeel van zijn zakelijk model te beschouwen, ondanks een aantal recente tegenvaller zoals de nieuwe Ghostbusters en de film over het populaire computergame Angry Birds. Sony verkoopt zijn belang in de medische website M3 om de afschrijving op te vangen.

Fitbit overweegt tussen 5 procent en 10 procent van zijn personeel te laten afvloeien. Het bedrijf zou immers financieel minder goed presteren dan vooraf was berekend. Bij Fitbit werken op dit ogenblik ongeveer zestienhonderd mensen. De afslanking zou het bedrijf moeten helpen een besparing van ongeveer 200 miljoen dollar door te voeren. Het bedrijf wil externe ontwikkelaars de mogelijkheid bieden om eigen applicaties voor zijn fitness-armbanden te maken. Daarmee hoopt Fitbit aan de consument een uitgebreider aanbod te kunnen presenteren. Op dit ogenblik werkt de apparatuur van Fitbit alleen met software die binnen de onderneming zelf werd ontwikkeld. Wel is communicatie met externe applicaties mogelijk.

De redactieraad van de Nederlandse krant De Telegraaf steunt het overnamevoorstel van het Belgische concern Mediahuis. Dat heeft de redactieraad aan alle betrokken partijen gemeld. Daarbij wordt opgemerkt dat de plannen van Mediaplannen het best aan de belangen van De Telegraaf beantwoorden. Tegelijkertijd wordt aan het productiehuis Talpa van John de Mol, dat tot nu toe het hoogste bod op de activiteiten van Telegraaf Media Groep (TMG) heeft gedaan, meer duidelijkheid gevraagd. De redactieraad van De Telegraaf merkt op dat de interesses van de Mol vooral bij video en radio liggen, terwijl Mediahuis een belangrijke geschiedenis heeft in de gedrukte en online verslaggeving.

Airbnb heeft gratis huisvesting geboden aan mensen die door het inreisverbod van Amerikaans president Donald Trump niet meer naar de Verenigde Staten kunnen terugkeren naar de Verenigde Staten. Dat heeft Brian Chesky, topman van Airbnb, gemeld. Het inreisverbod, waarmee zeven moslimlanden worden geviseerd, geldt immers ook voor personen die over een geldige Amerikaanse verblijfsvergunning hebben, maar voor een korte tijd naar hun land van oorsprong waren teruggegaan om bijvoorbeeld familie te bezoeken en nadien naar de Verenigde Staten terug te keren. Dat blijkt nu echter onmogelijk. Chesky heeft de slachtoffers opgeroepen Airbnb te contacteren, zodat een tijdelijke oplossing kan worden gevonden.

De Griekse schuld is onhoudbaar dreigt op lange termijn zware consequenties te hebben. Dat staat in een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Opgemerkt wordt dat de Griekse staatsschuld zonder schuldverlichting de volgende vierenhalve decennia zal oplopen tot 275 procent van het bruto binnenlands product van het land. De instelling roept de eurozone daarbij ook op om meer geloofwaardige maatregelen voor een Griekse schuldverlichting te treffen. Onder meer wordt gevraagd dat voor de rentelasten een uitstel van vijfentwintig jaar zou worden voorzien, terwijl de looptijd van de leningen zou moeten verlengd, zodat een terugbetaling pas over vijfenvijftig jaar zou moeten worden gepland.

Het Franse autoconcern PSA Peugeot Citroën heeft het voorbije jaar wereldwijd ruim 3,1 miljoen wagens verkocht. Dat betekende een groei met 5,8 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee kan Peugeot-Citroën voor het derde jaar op rij een hogere verkoop melden. De groei is echter volledig te danken aan het merk Peugeot, waar een stijging met meer dan 12 procent kon worden geholpen. Daarentegen dienden de zustermerken Citroën en DS een daling van de verkoop te melden. Verder werd bekend gemaakt dat op de Europese markt een stijging met 3,6 procent tot 1,93 miljoen exemplaren kon worden gemeld. In het Midden-Oosten en Afrika was er zelfs sprake van een verdubbeling. China meldde een verkoopsdaling.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst van ruim 100 miljard Taiwanese dollar of 3 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 37,6 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De omzet van de Taiwanese chipproducent steeg met bijna 29 procent tot 262,3 miljard dollar. Het bedrijf zegt te hebben kunnen profiteren van de toenemende vraag naar zijn chips voor duurdere smartphones zoals de iPhone en de opkomst van de Chinese mobiele telefoons. Het bedrijf merkte verder op het voorbije jaar 10,2 miljard dollar te hebben geïnvesteerd, onder meer in de ontwikkeling van kleinere chipformaten.

Lees Verder

08:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-01-17

Mannen hebben rond het werk andere verwachtingen dan vrouwen

Mannen hebben rond het werk andere verwachtingen dan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de wervings-applicatie Coople en het bureau OnePoll bij tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat mannen vooral waarde hechten aan het salaris, bijkomende voordelen en reismogelijkheden. Vrouwen daarentegen wijzen vooral op een evenwicht tussen hun werk en hun persoonlijke leven en de uitbouw van een interessante carrière, maar getuigen vaak ook een verschil te willen maken. Anderzijds moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat er over de klachten van de werknemers tussen mannen en vrouwen een veel grotere eensgezindheid kan worden vastgesteld.

De onderzoekers stelden onder meer vast dat reisopportuniteiten voor 11 procent van de mannen een belangrijk onderdeel van de carrière moeten vormen, maar bij vrouwen daalt dat cijfer tot 5 procent. Anderzijds bleek dat het salaris voor 70 procent van de mannelijke werknemer een prioriteit vormt, maar die mening wordt slechts 66 procent van hun vrouwelijke collega’s gedeeld. Ook bij bedrijfsvoordelen laten mannen een score van 15 procent registreren, tegenover slechts 12 procent bij vrouwelijke werknemers. Daarentegen vraagt 60 procent van de vrouwen een goed evenwicht tussen carrière en gezin, tegenover 55 procent bij hun mannelijke collega’s.

Ook wijst 18 procent van de vrouwen op carrièremogelijkheden, tegenover 16 procent bij de mannen. Tenslotte zegt 26 procent van de vrouwen het verschil te willen maken, tegenover 21 procent van hun mannelijke collega’s. Het evenwicht tussen carrière en gezin wordt bij beide geslachten weliswaar op de tweede plaats gerangschikt, maar toch geeft 30 procent van de mannen toe geregeld overuren te presteren, tegenover 26 procent bij de vrouwen. Die overuren hebben volgens 10 procent van de mannen en 8 procent van de vrouwen echter een negatieve impact op hun seksleven. Bovendien maken 12 procent van de mannen en 10 procent van de vrouwen gewag van een impact op de relatie met de kinderen.

Tevens moest worden vastgesteld dat het werk voor 18 procent van beide geslachten de aanleiding van een meningsverschil met de partner is geweest. Ook geeft 50 procent van beide geslachten toe door werkplichtingen al een belangrijk sociaal evenement te hebben moeten missen.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |