11-05-14

Oorlogsverslaggeving besteedt weinig aandacht aan humanitaire kosten

In de oorlogsverslaggeving in de kranten wordt relatief weinig aandacht geschonken aan de humanitaire kosten. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van de University of Illinois op basis van de oorlogsverslaggeving in de Amerikaanse krant The New York Times de voorbije honderd jaar, waarin de Verenigde Staten bij vijf grote conflicten waren betrokken. Ongeacht de oorlog, het aantal doden en gewonden, de mate van overheidscensuur, de aard van de oorlogsvoering en de inzet van dienstplichtigen of beroepsmilitairen blijkt volgens de onderzoekers slechts weinig aandacht besteed te worden aan de slachtoffers.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oorlogsverslaggeving |  Facebook |

Vrouwelijke leiders moeten in efficiëntie niet onderdoen voor mannen

Vrouwelijke leiders worden even efficiënt beschouwd als hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida International University. Wanneer de totale leiderschaps-context wordt bekeken, kunnen er op het gebied van efficiëntie tussen mannen en vrouwen volgens de onderzoekers geen verschillen worden opgetekend. Naarmate er meer vrouwen leidende functies opnemen, zullen volgens de wetenschappers de gender-stereotypes over leiderschap wellicht verder vervagen. De onderzoekers stelden wel vast dat de eigen vaardigheden op het gebied van efficiëntie door mannen hoger worden ingeschat dan door vrouwen.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

Delen van berichten in blogosfeer spitst zich vooral toe op weekend

Slechts 13 procent van alle blogposts worden tijdens het weekend gepubliceerd, maar vertegenwoordigen wel bijna één derde van de sharing-activiteit. Dat is de conclusie van een rapport van consulent TrackMaven op basis van ruim één miljoen berichten op bijna vijfduizend blogs. De onderzoekers stelden vast dat de zaterdag, met een aandeel van 6 procent in de gepubliceerde boodschappen en van 18 procent in de sharing-activiteit, individueel de grootste efficiëntie oplevert. De onderzoekers merken verder op dat de meeste berichten tijdens de werkuren worden gepubliceerd. Daarentegen wordt tussen negen uur in de avond en middernacht de grootste sharing-activiteit gemeld.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blogosfeer, sharing |  Facebook |

Middelbare leeftijd is vooral een periode van ontevredenheid

De middelbare leeftijd gaat vaak gepaard met een gevoel van ontevredenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar Aviva bij meer dan tweeduizend Britten tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar. De onderzoekers stelden vast dat 45 procent van de respondenten toegaf ontevreden te zijn over hun leven. Opgemerkt wordt dat dat onder meer een grote druk wordt ervaren door de zorg voor bejaarde ouders en kinderen. Aviva merkt op dat geen enkele andere leeftijdsgroep een groter stressniveau laat optekenen. Tegelijkertijd blijkt de middelbare leeftijd ook op het gebied van gezondheid lager te scoren dan de rest van de populatie.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: middelbare leeftijd |  Facebook |

Wearables kunnen productiviteit werkvloer gevoelig opdrijven

De inzet van wearables in de arbeidsomgeving heeft de mogelijkheid om de productiviteit van werknemers met 8,5 procent te verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of London en het bedrijf Rackspace, aanbieder van cloud-toepassingen. De onderzoekers stellen dat wearables-technologieën daarnaast ook de jobtevredenheid van de werknemer met 3,5 procent kunnen doen toenemen. Er wordt aan toegevoegd dat wearables op de werkvloer een brede waaier van toepassingen kunnen hebben. De grootste hindernis voor de introductie van de technologie blijkt echter een zinvolle verwerking van de verzamelde data.

"De resultaten van de studie tonen aan dat wearables potentieel een grote impact kunnen hebben op de werkplek,” zegt hoofdonderzoeker Chris Brauer, directeur van het Centre for Creative & Social Technologies aan de University of London. “De technologie biedt onder meer de mogelijkheid om een biometrisch curriculum vitae te ontwikkelen of op de werkvloer een platform voor een realtime toewijzing van middelen uit te bouwen. Wearables zijn mogelijk de grootste nieuwe trend sinds de introductie van de tablet en het is dan ook logisch dat bedrijven en werknemers willen bekijken op welke manier de technologie op de werkvloer kan worden toegepast.”

“De informatie die door wearables kan worden aangeboden, zouden onder meer gegevens kunnen verstrekken over de impact van het menselijk gedrag op de productiviteit, prestaties, welzijn en tevredenheid,” voert Chris Brauer nog aan. “De technologie kan werknemers bovendien toelaten om hun werkomgeving en arbeidsuren te laten optimaliseren, zodat hun productiviteit kan worden gemaximaliseerd en tegelijkertijd ook de gezondheid en het welzijn worden bevorderd.” De onderzoekers stelden vast dat een werknemer aan de hand van drie wearables-toepassingen wekelijks meer dan dertig gigabyte data kan produceren.

“Veel wearables-technologieën zijn gericht op het verbeteren van een bepaald aspect van het leven van het individu,” merkt Nigel Beighton, technisch directeur van Rackspace, op. “De toepassingen kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van gezondheid en fitness, focus en concentratie, productiviteit of jobtevredenheid. De grote uitdaging wordt echter de mogelijkheid om al deze ruwe data te analyseren en in een breder kader te plaatsen, waarbij tevens rekening gehouden moet worden met een veelheid van parameters, waaronder ook elementen zoals weersomstandigheden of de gemoedsgesteltenis van het individu."

Uit een onderzoek van consulent Vanson Bourne bij driehonderd informatica-verantwoordelijken bij Britse bedrijven blijkt dat 29 procent van de ondernemingen inmiddels al één of andere vorm van wearables-technologieën heeft geïmplementeerd. De belangrijkste motieven voor dergelijke projecten zijn volgens de respondenten het welzijn van de werknemers (16 procent), een directe toegang tot belangrijke informatie (15 procent) en een verbeterde klantenservice (14 procent). De grootste hindernis wordt gevormd door de uitdaging om een informatica-infrastructuur uit te bouwen die de verzamelde informatie op een nuttige manier zou kunnen verwerken en interpreteren.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wearables |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Bij het Amerikaanse technologieconcern Apple is Katie Cotton, verantwoordelijk voor communicatie en public relations, vroegtijdig met pensioen gegaan. Cotton was achttien jaar in dienst van het Amerikaanse bedrijf, maar zegt nu meer tijd voor haar gezin en kinderen te willen vrijmaken. Katie Cotton wordt naast designer Jonathan Ive gezien als één van de vertrouwelingen van wijlen topman Steve Jobs. In tegenstelling tot andere grote technologiebedrijven besteedt Apple relatief weinig aan reclame. Pers en publiek relations hebben bij Apple dan ook een relatief zwaar belang, waardoor Cotton één van de cruciale figuren was bij het Amerikaanse concern. De relatie met de pers was echter niet altijd bijzonder hartelijk.

Mediatycoon Rupert Murdoch wil het Britse Sky Broadcasting (BSkyB), de grootste aanbieder van betaal-televisie in Groot-Brittannië, samenvoegen met Sky Duitsland en Sky Italië. Daardoor zou Murdoch een grote Europese televisiegroep willen uitbouwen. Dat hebben waarnemers tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. Fox, het mediabedrijf van Murdoch, is er al lang van overtuigd dat een samenvoeging van de verschillende Sky-zenders de rendabiliteit ten goede zou komen. Met de transactie zou een bedrag van ongeveer 10 miljard euro zijn gemoeid. Murdoch heeft een belang van 39 procent in BSkyB, terwijl Sky Duitsland en Sky Italië voor respectievelijk 55 procent en 100 procent in handen zijn van Fox.

Het Duitse bedrijf SLM Solutions, gespecialiseerd in driedimensionaal printen, heeft bij zijn introductie op de beurs van Frankfurt een kapitaal van 75 miljoen euro opgehaald. SLM Solutions is onder meer toeleverancier van het Duitse industrieconcern Siemens, de Frans-Duitse vliegtuigbouwer Airbus en de Amerikaanse multinational General Electric. Met de beursgang wil het bedrijf geld ophalen om verder te kunnen doorgroeien en zo tegemoet te kunnen komen aan de toenemende vraag. Vorig jaar boekte het nog een omzet van 22 miljoen euro. Waarnemers noemen de keuze van SLM Solutions voor de beurs van Frankfurt opmerkelijk. De meeste concurrenten nemen immers een notering in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse farmagroep Pfizer heeft op zijn website vier videoclips geplaatst waarin de wetenschappelijke voordelen van het verhoopte samengaan met de Britse groep AstraZeneca worden benadrukt. Ian Read, topman van Pfizer, stelde in de video’s dat de deal zou tegemoet komen aan belangrijke wetenschappelijke behoeften. Het overnemen van AstraZeneca zou Pfizer toegang kunnen bieden tot een belangrijke portfolio experimentele geneesmiddelen tegen kanker, maar zou het concern ook fiscale voordelen kunnen bieden. Pfizer heeft een bod van bijna 77 miljard euro gedaan op AstraZeneca, maar de toenaderingspogingen van het Amerikaanse concern worden voorlopig afgewezen.

Het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 5,4 miljard reais. Dat komt overeen met een positief resultaat van bijna 1,8 miljard euro. Tegenover de eerste drie maanden van vorig jaar viel de winst met 30 procent terug. De daling is te wijten aan verliezen op de verkoop van brandstoffen op de Braziliaanse thuismarkt. Dat is het gevolg van een strategie van de Braziliaanse president Dilma Rousseff, die Petrobras gebruikt om de inflatie terug te dringen. Het staatsbedrijf ziet zich daarom gedwongen om benzine en diesel in eigen land tegen gevoelig lagere prijzen van de hand te doen. De omzet steeg met 12 procent tot 81,5 miljard reais.

De Nederlandse supermarktketen Hema heeft het voorbije jaar een nettoverlies geleden van 16,4 miljoen euro, tegenover een winst van 6,4 miljoen euro het jaar voordien. De keten verwijst voor het verlies naar de lage consumentenbestedingen en ongunstige marktomstandigheden. Ook het uitblijven van een structureel herstel op de woningmarkt zou een negatieve impact hebben gehad op de prestaties van de keten. De omzet van het concern viel met ruim 5 procent terug tot 1,1 miljard euro. Hema kondigde in februari al aan dat in Nederland door de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden banen zouden moeten worden geschrapt. De winkels in het buitenland zouden wel goede cijfers hebben gerealiseerd.

Rusland moet tegen het einde van het volgende decennium een permanente nederzetting op de maan bouwen. Daarmee moet Rusland een leidende positie verwerven in de kolonisatie van de maan. Dat heeft de krant Izvestia gemeld op basis van plannen van de Russische Academie van Wetenschappen, het ruimtevaartbureau Roskosmos en de Universiteit van Moskou. Over twee jaar zou al een eerste expeditie naar de maan worden georganiseerd om een permanente basis te voorbereiden. Het plan gaat ervan uit dat Rusland op eigen kracht, zonder bemoeienis van andere mogendheden, de maan moet kunnen exploiteren. Daarmee kan mogelijk een geopolitieke wedijver voor de exploitatie van de maan starten.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat mogelijk zijn prognoses over de groei van de Chinese economie voor dit jaar verlagen. Dat heeft Changyong Rhee, directeur van de divisie Asia-Pacific van de instelling, tijdens een colloquium van het Peterson Institute for International Economics in Washington aangevoerd. Volgens de huidige ramingen wordt verwacht dat China dit jaar een economische groei van 7,5 procent zal kennen. Die vooruitzichten worden ook door de Chinese overheid gehanteerd. Volgens economen zal de groei in werkelijkheid op ongeveer 7,3 procent uitkomen. Daarmee zou de Chinese economische groei terugvallen tot het laagste niveau sinds het begin van de jaren negentig.

De Nederlandse brouwer Heineken gaat zijn Nigeriaanse dochterondernemingen Nigerian Breweries en Consolidated Breweries samenvoegen tot één divisie. Dat heeft het Nederlandse concern bekend gemaakt. Nigerian Breweries en Consolidated Breweries zijn voor respectievelijk 54,1 procent en 53,8 procent in handen van Heineken en de fusie zou volgens de Nederlandse groep leiden tot synergievoordelen door schaalvergroting, onder meer door het samenvoegen van de merkenportfolio en de verkoopafdelingen. Heineken voegde er aan toe dat de transactie ook tot extra waarde voor de aandeelhouders zou leiden. De fusiegroep zou onder de naam Nigerian Breweries op de Nigerian Stock Exchange genoteerd blijven.

International Airlines Group (IAG), het moederbedrijf van de luchtvaartmaatschappijen British Airways, Iberia en Vueling, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een operationeel verlies moeten boeken van 150 miljoen euro. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd een negatief resultaat van 278 miljoen euro opgetekend. Het nettoverlies daalde van 630 miljoen euro tot 184 miljoen euro. De omzet steeg met 7,6 procent tot 4,2 miljard euro. Het afbouwen van de verliezen was vooral te danken aan kostenbesparingen. Dat leverde vooral bij het Spaanse Iberia, dat het personeelsbestand verder afbouwde en met de vakbonden ook loonbeperkingen kon afspreken, kostenbesparingen op.

De Duitse online retailgroep Zalando heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 510 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 35 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf verwijst voor de stijging vooral naar de vroege lente in Europa, terwijl de verkopen vorig jaar nog door het strenge winterweer onder druk stonden. Nettoresultaten werden niet bekend gemaakt, maar Zalando zegt de winstmarges significant te hebben kunnen verbeteren, vooral dankzij een grotere efficiëntie bij de afhandeling van bestellingen, waarvoor eigen distributiecentra werden opgezet. Zalando telt 13,5 miljoen actieve klanten, tegenover 10,3 miljoen gebruikers tijdens het eerste kwartaal vorig jaar.

De Nederlandse retailgroep Macintosh heeft Kurt Staelens aangesteld tot bestuursvoorzitter. Staelens (44) volgt begin augustus huidig topman Frank De Moor, die naar parkingbeheerder Q-Park overstapt, op. De Moor stond elf jaar aan het hoofd van de Nederlandse groep, de holding boven ketens zoals Dolcis en Kwantum, maar kondigde eind maart zijn vertrek aan. Kurt Staelens is op dit ogenblik nog vice-president sales en e-business bij telecomoperator Belgacom. De bestuursraad van Macintosh stelde in een motivering van mening te zijn dat Kurt Staelens over de gepaste capaciteiten beschikt om de uitvoering van de uitgestippelde strategie te leiden en de doelstellingen van de groep te realiseren.

Het Amerikaanse mediaconcern Liberty Global heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,5 miljard dollar, tegenover 2,7 miljard dollar inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst steeg van 528 miljoen dollar naar 582 miljoen dollar. Het mediaconcern diende echter wel een nettoverlies van 79 miljoen dollar te boeken, tegenover een negatief resultaat van 1 miljoen dollar tijdens de eerste drie maanden vorig jaar. Mike Fries, chief executive van Liberty Global, merkte verder nog op tegen eind dit jaar een Europees Wifi-netwerk van vier miljoen hotspots te willen uitbouwen. Op dit ogenblik telt het netwerk ongeveer anderhalf miljoen hotspots.

Het Franse concern Alcatel-Lucent, producent van netwerkapparatuur, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies van 73 miljoen euro moeten boeken, tegenover een negatief resultaat van 353 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf zegt de verliezen vooral door kostenbeparingen beperkt te kunnen hebben. Er zouden voor 143 miljoen euro kosten zijn verlaagd. Over vier kwartalen vorig jaar werden 335 miljoen euro besparingen doorgevoerd. Michel Combes, topman van Alcatel-Lucent, stelde eerder tegen het midden van het decennium 1 miljard euro kosten te willen wegwerken. De kwartaalomzet van Alcatel-Lucent steeg met 0,3 procent tot 2,96 miljard euro.

Het staalconcern ArcelorMittal heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 19,79 miljard dollar, tegenover ruim 19,75 miljard dollar inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies kon van 345 miljoen dollar naar 205 miljoen dollar worden teruggebracht. Lakshmi Mittal, bestuursvoorzitter van ArcelorMittal, maakte gewag van bemoedigende groeivooruitzichten in Europa en de Verenigde Staten. Voor Europa wordt een groeicijfer tussen 2 procent en 3 procent in het vooruitzicht gesteld, terwijl de vraag naar staal in de Verenigde Staten een groei tussen 3,5 procent en 4,5 procent zou toenemen. Wereldwijd zou een groei tussen 3 procent en 3,5 procent moeten worden verwacht.

Meer Nieuws

08:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-05-14

Werknemers houden van kansen op innovatie

Bedrijven moeten ondernemende medewerkers ondersteunen. Die ondersteuning creëert immers een groter engagement en zal het bedrijf toelaten om talentrijk personeel aan zich te binden. Dat zegt Isabelle Minneci, directeur human resources bij het Franse cosmeticamerk L’Oreal. Medewerkers houden volgens Minneci van opportuniteiten om zich innovatief te kunnen uitleven. Er bestaat volgens Minneci weliswaar een gevaar dat innovatieve werknemers uiteindelijk de onderneming zullen verlaten om hun ideeën op zelfstandige basis verder te ontwikkelen, maar ook dan blijft de investering in de ondernemende medewerker volgens haar nog steeds de moeite waard.

“Het aanbieden van ondersteuning aan ondernemende medewerkers verhoogt de betrokkenheid en biedt het bedrijf een grotere kans om toptalent te behouden,” merkt Isabelle Minneci op. “L’Oreal heeft een initiatief opgezet waarbij voor medewerkers een budget van 100.000 pond kan worden voorzien om ideeën voor de onderneming te ontwikkelen.” Dat concept heeft volgens haar het bedrijf al toegelaten belangrijke projecten op het gebied van innovatie en duurzaamheid te realiseren. Minneci wijst erop dat een Brits onderzoek heeft uitgewezen dat één op drie werknemers graag zou werken voor een onderneming die innovatie en ondernemerschap stimuleert.

Isabelle Minneci geeft toe dat er altijd een gevaar bestaat dat een werknemer met de ontvangen financiering mogelijk zijn ideeën voor eigen rekening verder zal proberen te ontwikkelen. “Dat risico mag het ondersteunen van ondernemende medewerkers echter niet ontmoedigen,” voert Minneci aan. “Het vertrek weegt immers niet op tegen de voordelen die worden gerealiseerd door het stimuleren van het engagement bij een grotere groep medewerkers. Indien de vertrekkende werknemer met zijn project een positieve bijdrage levert aan te maatschappij, kan het bedrijf er bovendien toch prat op gaan een belangrijke factor in die ontwikkeling te zijn geweest.”

Vele voorstellen van medewerkers blijken verband te houden met duurzaamheid en leefmilieu, waardoor ook het positieve imago van het bedrijf wordt ondersteund. Wel waarschuwt Minneci dat de ondersteuning van medewerkers-projecten goed moet worden georganiseerd en opgevolgd. Anders dreigt men volgens haar immers geconfronteerd te worden met naijver van collega’s wiens voorstellen niet werden geselecteerd of weerhouden. “Er moet een duidelijke motivatie worden verstrekt bij de geselecteerde projecten,” geeft Minneci aan. “Bovendien moet constructieve feedback worden gegeven om de verdere ontwikkeling van andere voorstellen en projecten aan te moedigen.”

“Alle grote leiders die ik ken, hebben ooit in hun carrière een mislukking gekend,” stipt Minneci nog aan. “Indien we erin slagen om een omgeving te creëren waarin mensen niet bang zijn om te proberen en te falen, zal innovatie worden gestimuleerd en zal de mogelijkheid worden geboden om het volledige potentieel van werknemers te benutten.”

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, innovatie |  Facebook |