16-03-14

Technologie brengt koppels dichter bij elkaar

Technologie is een hulpmiddel om gehuwde koppels dichter bij elkaar te brengen, ook al kan het gebruik van elektronische apparaten tevens een bron van wrijvingen zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Internet Project bij meer dan tweeduizend Amerikaanse echtparen. De wetenschappers stelden daarbij vast dat 21 procent van de respondenten van mening is door het uitwisselen van elektronische boodschappen een nauwere band te voelen met hun partner. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 25 procent elektronische berichten stuurt naar zijn partner terwijl ze zich beiden thuis onder hetzelfde dak bevinden.

Ook geeft 9 procent van de ondervraagden toe met een tekstbericht een oplossing te hebben kunnen vinden voor een dispuut dat in een persoonlijk contact moeilijk tot een vergelijk bleek te kunnen leiden. “Anderzijds blijkt dat de technologie bij een aantal echtparen ook een bron van wrijvingen kan zijn,” stipt onderzoeksleider Amanda Lenhart aan. “De enquête bracht aan het licht dat 25 procent van de ondervraagden zich erover bekloeg dat hun samenzijn werd gestoord omdat de aandacht van de partner door de smartphone werd afgeleid. Bovendien geeft 8 procent toe ruzie gemaakt te hebben over de tijd die de partner online doorbrengt.”

De onderzoekers merken op zowel positieve als negatieve effecten op jongeren een grotere impact blijken te hebben. “In de leeftijdsgroep tussen achttien en negentwintig jaar geeft immers 42 procent aan dat de partner door de mobiele telefoon werd afgeleid, maar ook merkte 41 procent op door digitale conversaties een hechtere relatie te voelen,” zegt Amanda Lenhart nog. Daarnaast werd vastgesteld dat twee op de drie koppels op een aantal online accounts een gemeenschappelijk paswoord gebruiken. Ook blijkt één kwart van de relaties met een gemeenschappelijke email te werken en 11 procent doet beroep op een gemeenschappelijke online kalender.

“In de huidige samenleving is technologie alomtegenwoordig en de persoonlijke relaties maken daarop geen uitzondering,” benadrukt Amanda Lenhart. “Wel moet worden opgemerkt dat er een aantal belangrijke verschillen in het delen van online activiteiten kunnen worden opgetekend. Koppels die al samen waren op het ogenblik van de introductie van de nieuwe technologieën, blijken vaker geneigd te zijn om samen het nieuwe platform te betreden. Koppels die na de opkomst van een nieuwe toepassing worden gevormd, zouden daarentegen in grote mate de eigen individuele accounts blijven gebruiken.”

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

Samenwerking is belangrijk wapen tegen etnisch onderscheid

Samenwerkingsverbanden die etnische grenzen overstijgen, zullen er uiteindelijk toe leiden dat niet langer meer in raciale termen over hun medeburgers denken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Samenwerking kan volgens de onderzoekers het denken van de mensen veranderen. Een verandering in het collaboratief gedrag kan volgens de wetenschappers dan ook betere resultaten opleveren dan pogingen om het denken van het individu te beïnvloeden. De onderzoekers merken daarbij op dat kinderen bij de atleten van hun favoriete sportteam geen verschil tussen verschillende rassen zien.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking, discriminatie |  Facebook |

Ontwikkelingshulp belangrijk voor imago van een land

Ontwikkelingshulp kan voor een land een belangrijke bijdrage leveren tot de opbouw van een positief imago bij de ontvangers van de ondersteuning. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan het Dartmouth College in de Amerikaanse staat New Hampshire naar het internationale aids-hulpprogramma van de Verenigde Staten. De onderzoekers melden dat meer dan tachtig landen steun van het hulpprogramma hebben ontvangen en dat overal een belangrijke positieve evolutie kon worden opgetekend in de publieke perceptie over de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat de resultaten van de studie belangrijke publicaties kunnen hebben voor het politieke beleid.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp |  Facebook |

Invulling culturele waarden zijn basis voor zelfrespect

Het zelfrespect wordt in grote mate bepaald door de betrachting om de verwachtingen van de heersende waarden in de cultuur van de gemeenschap in te vullen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sussex bij meer dan vijfduizend inwoners van negentien landen in Oost-Europa, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Afrika en Azië. De Britse onderzoekers zeggen dat de eigen persoonlijke waarden opmerkelijk genoeg nauwelijks of geen invloed blijken te hebben op het zelfrespect van het individu. Het zelfrespect lijkt volgens de onderzoekers dan ook een middel om de waarden van de cultuur op een impliciete manier te adopteren.

Lees Verder

12:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfrespect |  Facebook |

Wereld moet vastgelegde pensioenleeftijd laten vallen

De wereld moet afstappen van de traditioneel vastgelegde en verplichte pensioenleeftijd. Dat is de boodschap van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Southampton. De pensioensystemen die op dit ogenblik over de hele wereld worden gehanteerd, zullen volgens de Britse onderzoekers uiteindelijk onmogelijk houdbaar blijven. Opgemerkt wordt dat wereldwijd een consensus lijkt te bestaan voor een pensioen rond het vijfenzestigste levensjaar, maar door de toenemende levensverwachtingen moet daardoor gedurende steeds langere tijd een groeiende inactieve populatie ondersteund worden.

“Wereldwijd moet een fundamenteel probleem met de financiering van de pensioenen worden vastgesteld,” merkt onderzoeksleider Yehuda Baruch, professor management aan de University of Southampton, op. “Er heerst een algemene conventie dat werknemers rond hun vijfenzestigste verjaardag met pensioen gaan. Er is echter een duidelijke trend merkbaar waarbij jongeren de start van hun beroepscarrière uitstellen en dan ook pas later een bijdrage voor het pensioen beginnen te betalen. Anderzijds is de levensverwachting van senioren gevoelig gestegen, waardoor vaak nog gedurende dertig jaar een pensioen wordt ontvangen. Die twee evoluties maken de financiering van het systeem niet langer houdbaar.”

“Er moet dan ook afgestapt worden van een vastgelegde pensioendatum,” zegt professor Baruch. “Overheden en bedrijven moeten aan de werknemers bij de afbouw van hun professionele carrière een bredere waaier opties aanbieden en een grotere flexibiliteit rond pensioenplannen voorzien. Dergelijke maatregelen zouden een gedeelte van de financieringsproblemen kunnen helpen oplossen.” De onderzoeker voert aan dat het onderzoek heeft aangetoond dat in geen enkel land met een vast pensioensysteem de huidige financiering budgettair houdbaar is en zegt dat wereldwijd dan ook een flexibele benadering van de pensioenleeftijd moet worden voorzien.

“Werknemers moeten veel meer controle krijgen over het ogenblik dat ze met pensioen willen gaan,” voert de onderzoeker aan. “Sommige mensen wensen ook nog als zeventiger of tachtiger op de arbeidsmarkt actief blijven, maar willen daarbij mogelijk wel het type of het volume van hun tewerkstelling bijsturen. Daarbij kunnen senioren bovendien ervaren dat ze actief een bijdrage blijven leveren aan de maatschappij en zich niet als een last hoeven te bestempelen. Om een vaste pensioendatum te schrappen, is er echter een belangrijke culturele verandering noodzakelijk en moet ook de arbeidsmarkt ingesteld worden op het behoud van oudere werknemers.”

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

Personalisering emails verhoogt efficiëntie campagnes

De personalisering van emails verhoogt de efficiëntie van commerciële campagnes. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Experian Marketing Services. Opgemerkt wordt dat bij gepersonaliseerde emails het transactievolume zes keer hoger ligt dan bij campagnes die niet aan de persoonlijke voorkeuren of karakteristieken van de individuele consument zijn aangepast. De consument verwacht volgens de onderzoekers content te verwachten die beantwoorden aan de eigen interesses en voorkeuren. Nochtans blijkt volgens Experian in praktijk dat slechts 10 procent van de onderzochte merken hun boodschappen baseren op persoonlijke contactgegevens.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: personalisering, email |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De wereldwijde kunstverkoop heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 47,4 miljard euro. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van The European Fine Art Foundation (Tefaf). Met het nieuwe cijfer heeft de kunstverkoop het voorbije jaar bijna een nieuw record laten optekenen. Alleen zeven jaar geleden werd met een verkoop van 48 miljard euro een beter resultaat opgetekend. Onder druk van de financiële crisis diende daarna twee jaar later een terugval tot 28,3 miljard euro genoteerd te worden. De Verenigde Staten, waar vorig jaar een groei met 25 procent tot 18 miljard euro werd opgetekend, blijft de grootste kunstmarkt van de wereld.

De Ierse economie heeft tijdens de drie laatste maanden van vorig jaar een inkrimping met 2,3 procent laten optekenen tegenover het kwartaal voordien. De inkrimping was in belangrijke mate te wijten aan een terugval bij de export, waarbij onder meer de uitvoer van geneesmiddelen door de concurrentie van generische alternatieven een belangrijke achteruitgang liet optekenen. Over het hele jaar kende de Ierse economie nog een daling met 0,3 procent. Ierland, dat pas eind vorig jaar uit een internationaal steunprogramma van 85 miljard euro verliet, hoopt dit jaar een groei met 2 procent te kunnen realiseren. Het land heeft op de kapitaalmarkt voor de eerste keer in vier jaar opnieuw een bedrag van 1 miljard euro opgehaald.

De schoonmaakgroep ISS Holding heeft met een introductie op de beurs van Kopenhagen een bedrag van 1 miljard euro opgehaald. Daarmee laat de schoonmaakgroep, waarvan de totale waarde geraamd wordt op een bedrag van 4 miljard euro, de grootste beursgang in Scandinavië in veertien jaar optekenen. De grootste beursgang uit de regio blijft het Zweedse telecombedrijf Telia, dat in het begin van de eeuw bij zijn beursgang een waarde van 23 miljard euro meekreeg. ISS Holding is na de farmagroep Novo Nordisk het grootste bedrijf van Denemarken en telt 533.000 werknemers in vijftig landen. De holding is onder meer in handen van de investeringsgroep EQT Partners en Goldman Sachs Capital Partners.

In de Verenigde Staten heeft de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) een klacht neergelegd tegen zestien grootbanken wegens fraude met de Libor-rentetarieven. De onderzoekers viseren onder meer Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland (RBS) en JPMorgen. De dertien financiële groepen worden al in verschillende landen met Libor-fraudes in verband gebracht. Volgens de Amerikaanse autoriteiten hebben de betrokken banken de Libor-rentetarieven minstens vier jaar lang in hun eigen voordeel gemanipuleerd. Die activiteiten zouden andere instellingen hebben benadeeld, waardoor uiteindelijk achtendertig andere banken failliet zouden zijn gegaan. De autoriteiten eisen een schadevergoeding.

Het Franse concern Vivendi start rond de verkoop van zijn telecomdochter Société Française de Radiotéléphonie (SFR) exclusieve onderhandelingen met de kabelholding Altice en diens dochterbedrijf Numericable. Daarna wordt een definitieve beslissing genomen. Altice wil een bedrag van 11,75 miljard euro betalen voor de telecomoperator en biedt een belang van 32 procent in de eventuele nieuwe fusiegroep die door SFR en Numéricable zou worden gevormd. Ook Bouygues heeft een bod van 10,5 miljard euro gedaan, samen met een belang van 46 procent in de fusiegroep. De Franse regering, die vreest voor ontslagen bij een een overname door Numericable, is voorstander van een samengaan met Bouygues.

Rusland heeft de websites van Alexej Navalny en Garri Kasparov, twee prominente critici van de Russische regering, geblokkeerd. Ook de toegang tot de nieuwssites Grani.ru en Ej.ru, die integenstelling tot de staatsmedia ook aandacht aan de oppositie besteden, werd onmogelijk. Volgens de Russische autoriteiten bevatten de websites oproepen tot illegale activiteiten en demonstraties en werden daardoor inbreuken tegen de Russische wetgeving gepleegd. De betrokken websites worden beschouwd als belangrijke platformen voor onafhankelijke journalisten en de vrije meningsuiting. Onder president Vladimir Poetin zijn de persvrijheid en de de vrije meningsuiting op het internet gevoelig beperkt.

Het luchtvaartmuseum Aeroscopia in het Franse Blagnac, in de omgeving van Toulouse, heeft zijn collectie met een bijzonder exemplaar van Concorde kunnen uitbreiden. Het betrokken toestel werd in de eerste helft van de jaren zeventig in dienst genomen en fungeerde onder meer als presidentieel vliegtuig. Het toestel werd tot het midden van de jaren tachtig gebruikt en werd voor het museum helemaal gerenoveerd. De collectie omvat verder ook een exemplaar van de Airbus A300, het eerste model dat de Europese vliegtuigbouwer in het begin van de jaren zeventig op de markt bracht. De Concorde werd elf jaar geleden definitief uit dienst genomen. Aeroscopia verwacht het eerste jaar 110.000 bezoekers.

De Chinese online retailer Alibaba gaat in april wellicht een aanvraag indienen voor een introductie op de beurs van New York. Dat hebben een aantal insiders gemeld. Financiële details over de beursgang werden niet bekend gemaakt, maar wel wordt opgemerkt dat Alibaba de grootste emissie zou kunnen worden sinds het sociale netwerkbedrijf Facebook bijna twee jaar geleden met een introductie op de New York Stock Exchange een bedrag van 16 miljard dollar ophaalde. De waarde van Alibaba, dat voor 24 procent in handen is van het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo, wordt geraamd op 153 miljard dollar. Alibaba zag eerder af van een beursgang in Hongkong, maar zou op die beslissing mogelijk kunnen terugkomen.

De Duitse sportwagenfabrikant Porsche, onderdeel van de groep Volkswagen, heeft het voorbije jaar 162.145 auto’s verkocht. Dat betekende een stijging met 15 procent tegenover het jaar voordien. Porsche zegt daarmee vorig jaar opnieuw een recordjaar te hebben kunnen realiseren. De omzet steeg met 3 procent tot 14,3 miljard euro. De omzetgroei werd door ongunstige wisselkoersen afgeremd. De operationele winst van Porsche steeg met 6 procent tot 2,6 miljoen euro. De sportwagenbouwer zegt te verwachten dat de verkoop dit jaar verder zal kunnen worden opgedreven. Het bedrijf maakte verder bekend zwaar te zullen investeren in nieuwe technologie en de uitbreiding van de productiecapaciteit.

Het gebruik van fluorgas moet tegen het midden van het volgende decennium gebannen worden uit nieuwe airconditioners en koelkasten. Dat heeft het Europees Parlement beslist. Fluorgassen hebben een schadelijke impact op het klimaat. Het opwarmend effect van fluorkoolwaterstoffen is 23.000 keer sterker is dan het meer bekende koolstofdioxide. Het gebruik van fluorgassen nam de voorbije decennia steeds verder toe. In Europa werd sinds het begin van de jaren negentig een toename met 60 procent geregistreerd. Zonder maatregel dreigen fluorkoolwaterstoffen tegen het einde van het volgende decennium 20 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen te vertegenwoordigen.

De Britse bank Barclays is van plan zijn zakenbankdivisie drastisch te herschikken, waardoor duizenden banen verloren dreigen te gaan. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. De reorganisatie zal naar verwachting nog voor de zomer worden aangekondigd. Volgens de bronnen zijn de aandeelhouders van Barclays niet langer tevreden met de hogere bonussen die bij het zakenbankieren worden betaald, terwijl de divisie wordt geconfronteerd met toenemende kosten en dalende resultaten. De bank zou zijn kapitaal anders willen aanwenden en willen investeren in meer winstgevende activiteiten. Mogelijk zouden ook de twee topbestuurders van de divisie moeten vertrekken.

Er is een definitief akkoord bereikt over de financiering van de uitbreidingswerken aan het Panamakanaal. Dat heeft de Autoridad del Canal de Panama (ACP), uitbater van het kanaal, bekend gemaakt. Door het akkoord zal het consortium Grupo Unidos por el Canal (GUPC), dat de werken uitvoert, het project verder zetten. Bedoeling is om de werken tegen het einde van volgend jaar af te ronden. De twee partijen waren het oneens over een meerkost van 1,2 miljard euro die voor de werken zouden dienen geboekt te worden. Het bouwconsortium dreigde de werken stil te leggen indien de autoriteiten zich niet bereid toonden om die bijkomende kosten te dragen. De werken werden gedurende twee weken daadwerkelijk opgeschort.

In de Formule Eén zou opnieuw plaats moeten bieden aan een vrouwelijke piloot. Dat heeft Bernie Ecclestone, topman van organisator Formula One, gezegd. Ecclestone stelde wel te vrezen dat het wellicht nog geruime tijd zal duren vooraleer die plannen gerealiseerd zouden kunnen worden. Hij merkte daarbij op dat een vrouw het wellicht niet gemakkelijk zou krijgen een opportuniteit te vinden om haar talent te tonen, terwijl het volgens hem ook de vraag is of zij in staat zou zijn om voldoende sponsorgelden aan te brengen. De Italiaanse Maria Teresa de Filippis was in de jaren vijftig de eerste vrouwelijke pilote in de Formule Eén. De laatste was haar landgenote Lella Lombardi in het midden van de jaren zeventig.

De Amerikaanse regering wil zich terugtrekken uit het beheer van het internet. Dat heeft de Amerikaanse krant The Washington Post gemeld. Met de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) had de Amerikaanse overheid sinds de tweede helft van de jaren negentig controle over het internet. Volgend jaar loopt dat contract af en de Amerikaanse National Telecommunications and Information Administration (NTIA) zou zijn belang in de organisatie willen afstaan aan een andere instelling. Er wordt door de internationale wereld al langer aangestuurd op het doorbreken van de Amerikaanse online dominantie, maar tevens doet de Amerikaanse uitstap ook vragen rijzen over een stabiel beheer.

De economische vooruitzichten van de Europese Unie zijn duidelijk verbeterd. Dat heeft kredietbeoordelaar Moody’s gemeld. De Europese Unie blijft met een AAA-rating de hoogste kredietstatus behouden, maar eerder waren aan die beoordeling wel negatieve vooruitzichten gekoppeld. Nu wordt daarentegen van stabiele vooruitzichten gewag gemaakt. Moody’s wijst er onder meer op dat ook de perspectieven voor de belangrijkste lidstaten gevoelig zijn verbeterd. Daarbij wordt opgemerkt dat 80,5 procent van de begroting van de Europese Unie wordt aangebracht door landen met stabiele of positieve vooruitzichten. Anderhalf jaar geleden bedroeg dat cijfer slechts 22 procent.

Meer Nieuws

09:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |