04-05-14

Twitter is potentieel instrument voor misdaadbestrijding

Op het sociale netwerk Twitter is een brede waaier van informatie aanwezig die voor misdaadbestrijding kan worden gebruikt, nog zelfs voor er daadwerkelijke criminele feiten zijn gepleegd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Virginia. De studie toonde aan dat met een aangepast logaritme aan de hand van Twitter bepaalde soorten misdrijven zouden kunnen worden voorspeld, zoals stalking, diefstal en bepaalde vormen van mishandeling. De onderzoekers maken gewag van verrassende resultaten, aangezien daders doorgaans niet geneigd zijn om over hun misdrijven te communiceren.

“Gebruikers van Twitter plaatsen berichten over hun dagelijkse activiteiten,” benadrukt onderzoeksleider Matthew Gerber, professor informatica-engineering bij het Predictive Technology Lab van de University of Virginia. “Die routines kunnen de betrokkene in omgevingen met hogere risico’s op criminaliteit plaatsen. Wanneer in een gebied veel berichten over dronkenschap worden geregistreerd, moet ook rekening worden gehouden met een verhoogd risico op criminaliteit. Berichten over dronkenschap vormen daarmee onrechtstreekse aanwijzingen voor criminaliteit.” Volgens professor Gerber kunnen negentien tot vijfentwintig verschillende types van criminaliteit aan de hand van Twitter worden voorspeld.

“Op basis van boodschappen op Twitter en geolokalisatie kan worden voorspeld in welke regio’s bepaalde vormen van criminaliteit kunnen worden verwacht,” voert Matthew Gerber aan. “Twitter kan daarbij een belangrijk hulpinstrument worden voor de inzet van politiemiddelen. De resultaten laten toe om bijzonder snel gebieden met historisch hoge concentraties aan criminaliteit te identificeren en visualiseren. Toekomstige misdrijven vinden vaak hun wortels in een historische criminaliteit. Daarmee worden hotspot-kaarten een belangrijk instrument om criminaliteit te voorspellen. Bovendien zijn de gegevens op Twitter publiek toegankelijk en dus relatief gemakkelijk te gebruiken en te verwerken.”

Het onderzoek van Gerber werd financieel ondersteund door het Amerikaanse leger. De wetenschapper merkt op dat de Amerikaanse legerleiding gelijkaardige technieken gebruikt om risicogebieden in regio’s zoals Irak of Afghanistan te identificeren. Gerber geeft wel toe dat het systeem met een aantal beperkingen worden geconfronteerd. “Een eerste voorwaarde is immers de beschikbaarheid van accurate historische data,” zegt hij. “Bovendien blijken een aantal misdrijven, waaronder kidnapping of brandstichting, niet door het algoritme gedekt te kunnen worden. De reden daarvoor is nog onduidelijk.” In de toekomst wil Gerber uitzoeken of de bevindingen kunnen helpen om criminaliteit daadwerkelijk terug te dringen.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, criminaliteit |  Facebook |

Aangepaste muziek is cruciaal wapen tegen verkeersagressie

Muziek kan een belangrijk effect hebben op het cardiovasculaire systeem. Het medium kan dan ook een belangrijk wapen vormen om de impact van verkeersellende binnen de perken te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Liverpool John Moores University (LJMU). De wetenschappers stellen dat muziek één van de krachtigste technieken is om emotionele stemmingen te reguleren en de potentie heeft om de bloeddruk van de luisteraar te verlagen. Er wordt op gewezen dat ook het fileprobleem bij autobestuurders tot emotionele gevoelens zoals woede kunnen leiden, wat een negatieve impact kan hebben op gezondheid en veiligheid.

"Autorijden is een gemeenschappelijke activiteit in het dagelijks leven waar de ervaring en expressie van emoties zoals woede belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en veiligheid," benadrukt onderzoeksleider Stephen Fairclough, professor psychologie aan de Liverpool John Moores University. "Die impact kan echter door het inschakelen van een aantal positieve omgevingsfactoren, waaronder muziek, worden afgezwakt. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat muziek een belangrijke impact kan hebben op de emotionele toestand en die invloed kan ook worden gebruikt om potentieel negatieve reacties van de autobestuurder op verkeersellende te helpen opvangen.”

Uit het onderzoek, waarbij autobestuurders in een file-omgeving aan verschillende muzikale stijlen werden blootgesteld, bleek dat een selectie van composities met een relaxerende invloed, zowel negatief als positief, de meeste potentie had om de impact van de verkeersellende op de bloeddruk te vangen. Als voorbeeld van aangenaam relaxerende muziek werden onder meer de Motown-klassiekers van groepen zoals The Temptations naar voor geschoven, terwijl voor melancholisch relaxerende muziek verwezen werd naar onder meer de koormuziek van Johannes Brahms. Muziek met hoog energiegehalte bleek daarentegen weinig geschikt om de impact van verkeersellende op te vangen. Ook de afwezigheid van muziek bleek geen oplossing.

“De resultaten van het onderzoek zouden moeten kunnen leiden tot de ontwikkeling van een volgende generatie adaptieve muziekdragers, waarbij de playlist kan reageren op potentiële negatieve emoties die op langere termijn schade zouden kunnen toebrengen aan de gezondheid,” merkt professor Fairclough op.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, verkeersagressie |  Facebook |

Inzicht in persoonlijkheid kan efficiëntie flexibel werken voorspellen

Er kunnen verscheidene karakteristieken worden aangeduid die kunnen helpen inschatten of een werknemer ook in een flexibel arbeidssysteem optimaal zal kunnen functioneren. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Calgary. De Canadese onderzoekers wijzen daarbij onder meer op kenmerken zoals een neiging tot uitstel, eerlijkheid en zorgvuldigheid. De wetenschappers voegen er aan toe dat met een gepast personeelsmanagement en inzicht in de invloed van de persoonlijkheid op het arbeidsgedrag kan worden voorkomen dat de productiviteit door een flexibel arbeidssysteem wordt uitgehold. De inzichten kunnen volgens de onderzoekers zowel werkgevers als werknemers helpen.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

Vooral in het begin van de week wordt over gezondheid gedacht

Mensen denken vooral in het begin van de week aan hun gezondheid. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de San Diego State University, de Johns Hopkins University en de organisatie Monday Campaigns op basis van gezondheid-gerelateerde online zoekopdrachten. De onderzoekers zeggen daarbij een terugkerend patroon te hebben kunnen ontdekken dat zou kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van strategieën om gezond gedrag te promoten. Vastgesteld werd dat tijdens de eerste weekdagen gemiddeld 30 procent meer gezondheid-gerelateerde zoekopdrachten worden geregistreerd dan later tijdens de week.

“Veel gezondheidsklachten kennen een cyclus met een piek op de eerste weekdagen,” benadrukt onderzoeksleider John Ayers, professor sociale wetenschappen aan de San Diego State University. “Het onderzoek geeft aan dat een vergelijkbare cyclus kan worden opgetekend in het positieve gezondheidsgedrag. Er moet dan ook verder onderzoek worden verricht naar de onderliggende factoren van het fenomeen.” Ook zou volgens de onderzoekers moeten worden bekeken op welke manier deze patronen kunnen worden gebruikt om de openbare gezondheid te verbeteren. De wetenschappers voeren aan dat het fenomeen wellicht kan worden verklaard met het feit dat de maandag telkens weer een nieuw begin vormt.

“Het fenomeen kan vergeleken worden met het begin van het nieuwe jaar, waarbij mensen telkens weer opnieuw goede voornemens maken,” stippen de onderzoekers aan. “Tijdens het weekend maakt men zich vaak schuldig aan ongezond gedrag, maar dat wordt ook veelal gevolgd door berouw. De maandag is dan ook een ogenblik om plannen te maken om zijn leven te verbeteren.” Er wordt aan toegevoegd dat het fenomeen blijkbaar een collectief karakter heeft en een inzicht in de vastgestelde patronen zouden volgens de wetenschappers dan ook een bijdrage kunnen leveren om initiatieven te nemen die tot een beter gezondheidsgedrag zouden kunnen leiden.

De onderzoekers stelden vast dat op maandag en dinsdag 3 procent meer gezondheid-gerelateerde zoekopdrachten werden geregistreerd dan op woensdag, 15 procent meer dan op donderdag, 49 procent meer dan op vrijdag, 80 procent meer dan op zaterdag en 29 procent meer dan op zondag. “Mogelijk zou een toename van de zoekopdrachten ook gelinkt kunnen worden aan een intensievere verslaggeving in de media, maar dat blijkt niet het geval te zijn,” zeggen de onderzoekers nog. “In de traditionele media blijkt immers op woensdag een piek te kunnen worden opgetekend in bijdragen over de gezonde levensstijl. Er kon statistisch geen enkel verband worden vastgesteld.”

De wetenschappers merken nog op dat de resultaten van het onderzoek een belangrijke impact kunnen hebben op het gezondheidsbeleid van de overheid. “In de Verenigde Staten wordt jaarlijks een budget van 76,2 miljard dollar geïnvesteerd in projecten voor gezondheidspromotie,” wordt er benadrukt. “De kostenefficiëntie van die programma’s zou gevoelig kunnen worden verbeterd wanneer de inspanningen zouden worden toegespitst op tijdstippen waarop het publiek het grootste aandacht heeft voor een gezond gedrag.”

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Vrouwen vormen bijna helft van de gamer-populatie

Het typische beeld van de gamer heeft de voorbije jaren een duidelijke verschuiving laten optekenen. Er kan immers niet langer verwezen worden naar het stereotype beeld van de tiener die zich een donkere kamer heeft geïsoleerd om eindeloos te gamen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Entertainment Software Association over de kenmerken van de typische gamer. De onderzoekers wijzen erop dat vrouwen inmiddels 48 procent van de Amerikaanse gamer-populatie vertegenwoordigen. Amper zeven jaar geleden hadden de mannelijke gamers nog een overduidelijke meerderheid van 62 procent.

Lees Verder

11:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gamer |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung moet een schadevergoeding van 119 miljoen dollar betalen aan zijn Amerikaanse concurrent Apple. Dat heeft een rechtbank in de Verenigde Staten beslist. Samsung heeft volgens de rechter twee patenten van Apple voor mobiele telefoons geschonden. Het Amerikaanse concern had Samsung wegens het schenden van vier patenten voor de rechtbank gedaagd. Apple werd door de rechter eveneens veroordeeld tot een schadevergoeding van 158.000 dollar wegens inbreuken tegen een patent van Samsung. De twee bedrijven voeren wereldwijd rechtszaken waarin wederzijdse klachten van patent-inbreuken worden neergelegd.

Het gebruik van drones in het Amerikaanse Yosemite National Park is verboden. Dat heeft de directie van het park bekend gemaakt. Parkwachters zouden al langere tijd klagen over de onbemande vliegtuigen, die met hun lawaai de natuur zouden verstoren. Bovendien zouden de drones ook een gevaar kunnen opleveren voor de bezoekers en een optimale natuurbeleving onmogelijk maken. Drones worden in het park vooral gebruikt om bergbeklimmers of de natuur te filmen. Er zijn echter twijfels of het Yosemite Park, dat opgenomen is op de werelderfgoedlijst van de Unesco, een legale basis heeft om het verbod af te dwingen. Wettelijk zijn immers alleen bemande activiteiten in de lucht verboden.

Negen clubs worden door de Europese voetbalbond verder doorgelicht in het kader van de financiële fairplay-regels. Dat heeft de Union of European Football Associations (Uefa) gemeld. De Uefa startte dit jaar een financiële doorlichting van de 237 voetbalclubs die aan een Europese competitie deelnamen. Aan 76 clubs werd bijkomende informatie gevraagd. Na een evaluatie van die nieuwe gegevens, werd beslist dat negen clubs nog meer verduidelijking moet verschaffen. Deze clubs riskeren een sanctie, die kan variëren van een berisping of een boete tot de uitsluiting van de Europese competities. Onder meer Paris Saint-Germain en Manchester City zouden tot de geviseerde clubs behoren.

De Amerikaanse navigatiespecialist Garmin heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 583 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 89 miljoen dollar naar 119 miljoen dollar. De verkoop van navigatie-apparatuur in de autosector viel met 4 procent terug tot bijna 243 miljoen dollar. De verkoop van sportproducten zoals horloges, stappentellers en hartslagmeters steeg daarentegen met 38 procent tot ruim 100 miljoen dollar. De verkoop van navigatie-apparatuur voor de luchtvaart en de maritieme sector kende een groei met 19 procent. Vooruitzichten voor het hele jaar konden niet worden gegeven.

Informatiespecialist Thomson-Reuters heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,1 miljard dollar. Dat betekende een toename met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, vooral te danken aan overnames. De operationele resultaten lieten een toename met 14 procent toe tot 528 miljoen dollar optekenen. Het concern zegt vooral geprofiteerd te kunnen hebben van de goede prestaties van de juridische en fiscale divisies. Het bedrijf boekte een nettowinst van 282 miljoen dollar, tegenover een verlies van 31 miljoen dollar tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar. Het concern wordt nog altijd geconfronteerd met besparingen bij financiële instellingen en advocatenkantoren.

Het Brits-Nederlandse olieconcern Shell heeft zich verontschuldigd voor een mislukte reclame-campagne in Duitsland. Shell had een actie opgezet waarbij in Duitse tankstations punten konden verzameld voor een e-reader. De autobestuurders ontdekten echter dat de punten niet alleen konden worden verzameld met het inslaan van brandstof, maar ook met de aankoop in de winkels van de tankstations. Op die manier kon een e-reader voor een besteding van 10 euro aan snoep worden verdiend. Autobestuurders reageerden massaal, maar daarbij bleek dat Shell de actie tot tienduizend e-readers had beperkt. Vele ontgoochelde chauffeurs hebben hun onvrede over de campagne op sociale media geuit.

Het Europees Parlement geeft elk jaar bijna 40 miljoen euro uit aan kantoorkosten voor de parlementariërs, maar op de besteding van die budgetten wordt geen enkele controle uitgevoerd. Dat heeft het Nederlandse Algemeen Dagblad gemeld. Een europarlementslid heeft maandelijks, naast zijn salaris en vergoedingen, ook recht op bijna 4.300 euro kantoorkosten. Over een periode van vijf jaar zou ongeveer 200 miljoen euro zijn gedeclareerd. De regeling moet onder meer aankopen van kantoormateriaal, computers of catering voor vergaderingen financieren, maar volgens een aantal bronnen zou het geld door sommigen worden gebruikt om een dure sportwagen of een vakantieverblijf te kopen.

Bill Gates is niet langer de grootste particuliere aandeelhouder van het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft. Dat blijkt uit documenten die bij de Amerikaanse beursautoriteiten werden gedeponeerd. Gates is zijn belang in het bedrijf, waarvan hij één van de mede-oprichters is, al enkele jaren aan het afbouwen. Na de verkoop van een nieuw pakket aandelen, heeft Gates nog een belang van 4 procent in Microsoft. Daarmee moet hij echter Steve Ballmer, gewezen chief executive van het bedrijf, laten voorgaan. Ballmer heeft immers een participatie van 4,03 procent in het concern. Het belang van Gates in Microsoft wordt geraamd om 13,1 miljard dollar. In totaal zou Gates een vermogen hebben van 76 miljard dollar.

Het Duitse autoconcern Daimler heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,03 miljard euro, tegenover een positief resultaat van 564 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 13 procent tot 29,5 miljard euro. Het Duitse concern kon profiteren van de interesse in een aantal nieuwe modellen en een sterke omzet in China en een aantal andere belangrijke markten. In totaal verkocht Daimler tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 565.800 wagens. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. Mercedes-Benz, het grootste dochtermerk van Daimler, kende een stijging met 15 procent tot 374.300 exemplaren.

Het Russische staatsolieconcern Rosneft heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 86 miljard roebel. Dat komt overeen met een positief resultaat van 1,7 miljard euro. In vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar viel de nettowinst met 65 procent terug. De omzet steeg met 69 procent tot ruim 1,3 biljoen roebel. Rosneft diende echter een last van 84 miljard roebel voor de effecten van negatieve wisselkoersen nemen, onder meer vanwege herwaarderingen van leningen die het bedrijf heeft afgesloten in buitenlandse valuta's. De omzetstijging was vooral te danken aan een gestegen verkoop van ruwe olie en olieproducten. De dagroductie liet een niveau van 5 miljoen vaten optekenen.

De holding Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van de Amerikaanse belegger Warren Buffett, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 4,71 miljard dollar. Dat betekende een daling met 3,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De inkrimping betekent de eerste winstdaling van Berkshire Hathaway in twee jaar tijd. Het resultaat werd naar eigen zeggen vooral gedrukt door lagere inkomsten uit de verzekeringsdivisie van de onderneming. De kwartaalomzet steeg met 3,6 procent tot 45,5 miljard dollar. Berkshire Hathaway heeft belangen in meer dan tachtig ondernemingen in een brede waaier van economische sectoren.

Japan overweegt om belastingsmaatregelen verder te versoepelen om het bedrijfsleven en startende ondernemingen in het land een impuls te geven. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Japanse zakenkrant Nikkei gemeld. De extra maatregelen kaderen in de strategie die de Japanse premier Shinzo Abe vorig jaar aangekondigde om de economie van het land opnieuw te laten groeien. Ook de vennootschapsbelasting zal wellicht van 35 procent naar 20 procent worden teruggebracht. Japan kent op dit ogenblik één van de zwaarste vennootschapsbelastingen ter wereld. De verlaging zou de kapitaalinvesteringen van bedrijven in het land moeten stimuleren om het gebrek aan initiatieven van startups op te vangen.

Het Chinese technologiebedrijf Huawei wil zijn investeringen in Europa gevoelig opdrijven. Dat heeft Ren Zhengfei, topman van Huawei, tegenover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal, gezegd. Huawei, producent van onder meer smartphones en netwerkapparatuur, zou vooral meer middelen ter beschikking willen stellen voor onderzoek en ontwikkeling in Europa. Er zouden ook extra middelen worden gereserveerd om buitenlands toptalent aan te trekken en voor langere termijn aan het bedrijf te binden. Huawei vertegenwoordigde vorig jaar 22 procent van alle investeringen in mobiele netwerken in Europa, tegenover 12 procent aan het begin van dit decennium.

Stephen Elop ontvangt bij zijn vertrek als chief executive van Nokia een premie van 24,2 miljoen euro. Elop profiteert daarbij van de gestegen beurskoers van Nokia. Bij de aankondiging van het vertrek van Elop in september vorig jaar was gewag gemaakt van een vertrekpremie van 18,8 miljoen euro. Elop werd vier jaar geleden door Nokia als chief executive aangetrokken. Voordien was hij in dienst van Microsoft. In september vorig jaar werd bekend gemaakt dat Nokia zijn afdeling mobiele telefonie aan Microsoft zou verkopen om zich toe te leggen op de productie van telecom-apparatuur. Daarbij raakte bekend dat ook Stephen Elop naar Microsoft zou terugkeren.

De Amerikaanse online retailer eBay heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,3 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 14 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf leed echter een nettoverlies van 2,3 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 677 miljoen dollar tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar. Het verlies moet worden toeschreven aan een fiscale last van 3 miljard dollar die diende te worden ingeschreven voor de repatriëring van 9 miljard dollar buitenlandse inkomsten. De omzetstijging was daarentegen te danken aan een toanem van het aantal klanten en goede prestaties van dochterbedrijf Paypal, beheerder van online betaalsystemen.

Meer Nieuws

07:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-05-14

Overdaad aan informatie leidt tot selectieve blindheid

Een overvloed aan visuele informatie leidt tot een selectieve blindheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London. De onderzoekers zeggen dat het fenomeen kan vergeleken worden met het dimmen van licht. De bevindingen kunnen volgens de Britse wetenschappers worden gebruikt om risicovolle situaties te identificeren en te zoeken naar oplossingen die de zware risico’s kunnen helpen vermijden. De onderzoekers merken op dat het fenomeen onder meer oplossingen kan aanbrengen om het werk van piloten en chirurgen te vergemakkelijken.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, veiligheid |  Facebook |