17-03-14

Winning mood is niet meer dan een illusie

De winning mood die in vele sporten en andere sectoren wordt ervaren, is niet meer dan een illusie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University naar de prestaties van een aantal Amerikaanse ijshockeyteams. Hoewel nagenoeg dagelijks wordt gesproken over de impact van de ervaring van een winning mood, blijkt daarvoor volgens de wetenschappers in werkelijkheid geen enkel bewijs aangegeven te kunnen worden. De onderzoekers stellen geen enkel team te hebben kunnen identificeren dat een opmerkelijke periode van positieve prestaties kon laten optekenen.

"Zowel sportcommentatoren als beursanalisten verwijzen geregeld naar een momemtum om een reeks van opmerkelijke successen te omschrijven of te verklaren,” benadrukt onderzoeksleider Kevin Kniffin, professor gedragswetenschappen aan de Cornell University, op basis van een analyse van bijna duizend games in de Western Collegiate Hockey Association over een periode van zes jaar, in samenwerking met Vince Mihalek, lid van het Cornell-ijshockeyteam. “De studie toont aan dat het winnen van de eerste wedstrijd geen enkele invloed had op de winstkansen voor het volgende treffen. Ook winsten met grotere marges bleken geen enkele impact te hebben op de zegekansen in een volgende wedstrijd.”

“Veel coaches geloven dat winst een team in een momentum kan brengen dat tot verdere successen leidt,” zeggen Kniffin en Mihalek. “Het nieuwe onderzoek toont echter aan dat er geen enkel verband kan worden opgemerkt. Ook een reeks van opeenvolgende wedstrijden heeft niets met momentum te maken. Het geloof in momentum kan daarentegen aanleiding geven tot overmoed en risicovolle besluitvorming. Prestaties worden in het algemeen het best gediend door het optimaliseren van de algehele kwaliteit. Momentum kan daarbij bestempeld worden als een neveneffect van een hoog kwaliteitsniveau.”

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: winning mood |  Facebook |

Motieven bepalen impact oppervlakkige seksuele relaties

Oppervlakkige seksuele relaties hebben vaak een negatieve impact op het welzijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij een groep studenten. Bepalend voor de impact is volgens de Amerikaanse onderzoekers de motieven die voor de oppervlakkige contacten worden gehanteerd. Onder meer het opkrikken van het zelfbeeld of omgevingsdruk zullen volgens de wetenschappers uiteindelijk een negatieve impact hebben op de gezondheid. Het nastreven van genot, intimiteit of opwinding zullen daarentegen volgens de onderzoekers een positieve impact hebben.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seksualiteit |  Facebook |

Mentale gezondheidsproblemen wegen zwaar op Britse arbeidsmarkt

Mentale problemen hebben een grote impact op de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) over de arbeidsmarkt in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat mentale gezondheidsproblemen elk jaar 4,5 procent van het Britse bruto binnenlands product doet verdampen. Bovendien wordt opgemerkt dat mentale problemen de belangrijkse reden zijn waarom Groot-Brittannië het grootste arbeidsongeschiktheid van de ontwikkelde wereld kent. Er wordt opgemerkt dat dan ook inspanningen dienen te worden gedaan om mentale problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te identificeren.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, arbeidsmarkt |  Facebook |

Wereldwijde machtsonevenwicht desastreus voor gezondheid

Het wereldwijde onevenwicht in macht ondermijnt inspanningen om de publieke gezondheid te verbeteren en levens te redden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oslo. De machtsongelijkheid heeft, samen met de fragmentarische manier waarop het wereldwijde beslissingsproces sinds de tweede wereldoorlog is geëvolueerd, volgens de Noorse onderzoekers desastreuse effecten op de menselijke gezondheid. De wetenschappers boegen er aan toe dat het grote verschil in levensverwachting tussen de verschillende landen niet louter te maken heeft met armoede, maar vooral te wijten is aan socio-economische ongelijkheid.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, machtsevenwicht |  Facebook |

Rechtvaardig gedrag steunt vooral op vrees voor negatieve reacties

Rechtvaardig gedrag wordt niet gedreven door altruïsme, maar door pogingen om wrevel bij andere personen te vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat de meeste mensen ervan uitgaan dat hun rechtvaardig gedrag te danken is aan een inherente goedheid, terwijl in werkelijkheid vooral de angst voor negatieve reacties zou overheersen. Rechtvaardigheid wordt meestal gelinkt aan coöperatief en prosociaal gedrag, maar de wetenschappers stellen dat het concept evolutionair in verband zou kunnen worden gebracht met beschadigend antisociaal optreden.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gedrag, rechtvaardigheid |  Facebook |

Meer dan één email per dag is overkill

Marketeers die vier tot zes keer per week een boodschap versturen naar hun klanten, tellen het grootste aantal actieve abonnees. Dat aantal stijgt met de toename van de frequentie. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Yesmail Interactive. Er wordt wel aan toegevoegd dat meer dan één email per dag bij de consument tot frustraties zou kunnen leiden. De onderzoekers merken nog op dat tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 50 procent van de gebruikers hun emails exclusief op mobiele platformen hebben gepend, tegenover 30 procent een half jaar voordien. Exclusief mobiele activiteiten werden vooral opgetekend in retail en groothandel (55 procent) en toerisme (54 procent).

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Een Zwitsers bedrijf heeft vanuit Duitsland drie ton van het dopingproduct androstendion ingevoerd, zonder daarvoor de correcte vergunningen te hebben. Dat heeft de krant NZZ Am Sonntag gemeld. Het Zwitserse geneesmiddelenagentschap Swissmedic heeft een klacht ingediend. Het is volgens Swissmedic voorlopig nog niet duidelijk welke bedoeling het bedrijf, waarvan de identiteit niet werd bekend gemaakt, met de ingevoerde dopingproducten had. Androstendion bevordert de spiermassa en remt de veroudering af. De invoerders van de doping riskeren vijf jaar cel en een boete van 500.000 Zwitserse frank. Dat komt overeen met een bedrag van 400.000 euro.

Het luxe schoenenmerk Jimmy Choo wordt mogelijk naar de beurs gebracht. Eigenaar Labelux voert daarover gesprekken met verscheidene banken. Dat heeft de Britse krant The Sunday Times gemeld. De beursgang in Londen zou volgens de bronnen 1 miljard pond moeten opbrengen. De plannen zouden zich volgens de betrokkenen nog wel in een bijzonder vroege fase bevinden. Het Britse schoenenmerk werd in het midden van de jaren negentig opgericht door Jimmy Choo en de Britse modespecialiste Tamara Mellon. Het merk werd drie jaar geleden door de holding Labelux overgenomen. Daarmee was een bedrag gemoeid tussen 400 miljoen pond en 550 miljoen pond.

Het Duitse energiebedrijf RWE verkoopt zijn dochter Dea, verdeler van olie en gas, aan de LetterOne Groep, het investeringsvehikel van de Russische miljardair Michaïl Fridman. Dat heeft het Duitse concern bekend gemaakt. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 5,1 miljard euro. RWE wordt met een schuldenlast van 30,1 miljard euro geconfronteerd en de verkoop van de divisie is volgens topman Peter Terium een belangrijke stap in de verbetering van de financiële mogelijkheden van de Duitse groep. Dea werd al enkele tijd geleden in de etalage geplaatst. Ook Wintershall, de energiedivisie van het chemieconcern BASF, zou belangstelling hebben getoond voor de divisie.

China gaat dit jaar meer dan 1 biljoen yen investeren in stedelijke ontwikkeling. Dat heeft de Chinese staatstelevisie bekend gemaakt. De investeringen komen overeen met een bedrag van ongeveer 120 miljard euro. De overheid gaat onder meer door met het afbreken van oudere of tijdelijke huisvesting aan de stadranden. Dit jaar gaan de woningen van bijna vijf miljoen huishoudens, veelal in sloppenwijken, tegen de vlakte en vervangen door grote panden. De Chinese leiders hebben al eerder gezegd de urbanisatie van het land te willen versterken. Dat is volgens hen een middel om de binnenlandse consumptie te versterken en de economische groei te versnellen.

Omwille van de hevige smog heeft het stadsbestuur van Parijs beslist dat slechts de helft van de inwoners van de stad hun wagen mogen gebruiken. Eerder al werd beslist dat het publiek gratis gebruik zou kunnen maken van het openbaar vervoer, de fietsenverhuur en elektrische auto’s, waardoor men wilde proberen om de uitstoot van koolstofdioxide zoveel mogelijk te beperken. De smog is te wijten aan een combinatie van de luchtvervuiling, een gebrek aan wind en een overvloedige zonneschijn. Voor hulpdiensten, vuilniswagens, taxi's en auto's van particulieren met minstens drie passagiers geldt de regel niet. In de tweede helft van de jaren negentig werd in Parijs al één keer gebruik gemaakt van het beurtelings rijverbod.

Londen wil ooit het Amerikaanse Silicon Valley overtreffen als wereldwijd centrum van innovatie en technologie. Dat heeft Boris Johnson, burgemeester van Londen, gezegd bij een bezoek aan de technologiewijk Shoreditch in het oosten van de Britse hoofdstad. De wijk telt op dit ogenblik al meer dan dertienhonderd startups en technologiebedrijven en zou meer dan honderdvijftigduizend mensen tewerkstellen. Johnson stelde dat Londen een unieke omgeving aanbiedt voor de groei van technologiebedrijven. Hij stelde dat Shoreditch immers kan terugvallen op talent en investeerders, maar ook kan profiteren van de aanwezige ondernemersmentaliteit. Vooral wordt gewezen op de groei aan buitenlandse bedrijven.

Een Franse rechtbank heeft aan de nieuwssite Atlantico.fr het bevel gegeven om de geheime opnames van gewezen president Nicolas Sarkozy en zijn echtgenote Carla Bruni te verwijderen. De gelekte gesprekken dateren van voor de verkiezingen twee jaar geleden, toen Sarkozy nog president was. Sarkozy en zijn vrouw ondernamen gerechtelijke stappen nadat Atlantico.fr vier fragmenten had gepubliceerd uit het opgenomen materiaal. De privégesprekken werden met een verborgen dictafoon opgenomen door Patrick Buisson, de voormalige adviseur van Sarkozy. Volgens de rechter heeft Buisson daarmee de privacy van het echtpaar Sarkozy geschonden.

Als eerste buitenlands niet-financieel concern heeft de Duitse autoconstructeur Daimler in China een bedrijfsobligatie uitgegeven. Met de zogenaamde panda-obligatie werd een bedrag van 500 miljoen yuan opgehaald. Dat komt overeen met een bedrag van 59 miljoen euro. Daimler stelde tevreden te zijn om in samenwerking met de Chinese autoriteiten een nieuw financieringsinstrument te hebben kunnen creëren dat voldoet aan de internationale standaarden. De Duitse autobouwer zegt een pionier te zijn met de uitgifte, maar daarmee ook te helpen om de Chinese kapitaalmarkt te openen voor internationale obligatie-initiatieven. De lening heeft een looptijd van één jaar.

Het Nederlandse zuivelbedrijf FrieslandCampina heeft tijdens het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 157 miljoen euro. Dat betekende een daling met 43,5 procent tegenover het jaar voordien. De terugval moet volgens het bedrijf vooral worden toegeschreven aan belangrijke afschrijvingen op de Europese activiteiten. Zonder de afschrijvingen zou de winst met bijna 18 procent zijn gestegen tot 327 miljoen euro. De omzet groeide met 10,8 procent tot een recordbedrag van 11,4 miljard euro. De Nederlandse groep zegt meer producten verkocht te kunnen hebben, maar ook hogere prijzen te hebben kunnen aanrekenen. De omzetgroei werd echter wel gerealiseerd op markten buiten Europa.

De luchtvaartsector zal dit jaar wellicht een winst realiseren van 18,7 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 12,9 miljard dollar vorig jaar. Dat heeft de International Air Transport Association (IATA), de wereldwijd federatie van luchtvaartbedrijven, bekend gemaakt. Bij eerdere ramingen werd nog gewag gemaakt van 19,7 miljard dollar. De organisatie zegt echter zijn inschattingen door de financiële onrust in de opkomende markten en de crisis in de Oekraïne te hebben moeten terugschroeven. Vooral de hogere olieprijzen zouden de winsten van de sector onder druk kunnen zetten. Dat zou echter gedeeltelijk kunnen worden opgevangen door een belangrijke omzetgroei in het vrachtvervoer.

Het Franse modehuis Dior heeft de Belg Peter Philips aangetrokken als creatief directeur van de activiteiten op het gebied van make-up. Philips kende op het einde van de jaren negentig zijn definitieve doorbrak met opdrachten voor de Belgische ontwerper Raf Simons. Zes jaar geleden werd hij door Chanel aangetrokken als creatief directeur voor de afdeling make-up. In februari vorig jaar kondigde hij Philips aan Chanel te verlaten en weer als freelance ontwerper aan de slag te willen gaan. Philips vindt bij Dior ook Raf Simons, die door het Franse modehuis eerder als ontwerper werd aangetrokken, terug. Beiden studeerden aan de Antwerpse academie.

De financiële sector van Wall Street heeft het voorbije jaar 26,7 miljard dollar bonussen betaald. Dat betekende een stijging met 15 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Thomas DiNapoli, de financiële toezichthouder van de staat New York bekend gemaakt. Volgens de toezichthouder bedroeg de gemiddelde bonus 164.530 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds het uitbreken van de financiële crisis zes jaar geleden. In de geschiedenis werd slechts twee keer een hoger bonusbedrag uitbetaald dan vorig jaar. Het hoge bedrag kan echter gedeeltelijk worden verklaard omdat ook uitgestelde bonussen van de jaren voordien werden uitbetaald en de beurskoersen van veel banken zijn gestegen.

In Zuid-Korea moet over twee jaar het themapark Robot Land worden geopend. Het themapark, dat gevestigd wordt in de stad Incheon, zal aandacht besteden aan robotica. Naast de toeristische attracties rond de robot-sector, wordt er ook een onderzoekscentrum ingeplant, samen met een congrescentrum, tentoonstellingsruimtes, hotels, winkels en een school. Het idee voor het themapark werd zeven jaar geleden al een eerste keer gelanceerd, maar diende toen opgeschort te worden wegens een gebrek aan financiering. Inmiddels zouden volgens de ontwikkelaars wel voldoende middelen kunnen verzameld om de plannen te realiseren. Het themapark zou een investering vergen van 485 miljoen euro.

Eind vorig jaar hadden leverenden zonnepanelen wereldwijd een energieniveau van 136,7 gigawatt. Dat betekende een stijging met 35 procent tegenover het jaar voordien. Dat is gebleken uit cijfers van de European Photovoltaic Industry Association (Epia). Opgemerkt wordt dat China met de installatie van 11,3 gigawatt het voorbije jaar de grootste bijdragen heeft geleverd tot de uitbreiding van het wereldwijde park zonnepanelen. Daarmee verdrong China voor de eerste keer Europa van de eerste plaats. In Europa werd 10,3 gigawatt geïnstalleerd, tegenover 17,6 gigawatt het jaar voordien. Europa blijft met een aandeel van 58 procent wel de belangrijkste regio voor de sector. In Europa is Duitsland marktleider.

De countryzangeres Taylor Swift heeft het voorbije jaar 40 miljoen dollar verdiend. Daarmee was Swift het voorbije jaar de best betaalde muziekartiest in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit berekeningen van het muziekmagazine Billboard. Met Kenny Chesney, die 33 miljoen dollar inkomsten boekte, op een tweede plaats, was het succes van de country-sector compleet. Op de derde plaats staat zanger Justin Timberlake met 31 miljoen dollar inkomsten. De top vijf wordt verder ingevuld door Bon Jovi (29 miljoen dollar) en The Rolling Stones (26 miljoen dollar). In de top tien staan verder nog Beyoncé, Maroon 5, Luke Bryan, Pink en Fleetwood Mac. Ook het jaar voordien voerde Taylor Swift de ranglijst aan.

Meer Nieuws

06:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |