02-05-14

Producten kunnen troost vormen voor angstige consument

Wanneer in een angstaanjagende situatie geen menselijke ondersteuning beschikbaar is, kunnen merken fungeren als een vervangende bron van emotionele gehechtheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia. De onderzoekers stellen dat deze angstaanjagende situaties niet alleen voor de merken positieve resultaten kunnen hebben, maar kunnen ook een ondersteunend systeem worden opgezet dat consumenten de mogelijkheid biedt om met de angsten zelf om te gaan. Er wordt aan toegevoegd dat deze gedeelde ervaring tot een sterkere emotionale band kan leiden.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Ook mens kent aangeboren gedragingen

De hand-tot-mond beweging vormt een bewijs dat ook mensen aangeboren handelingen kennen. Dat is de conslusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm). De onderzoekers merken op dat menselijke baby’s met bijzonder weinig aangeboren capaciteiten worden geboren en nagenoeg alles moeten leren, zodat vaak wordt aangegeven dat de mens genetisch weinig basisvaardigheden heeft. De hand-tot-mond beweging is volgens de Franse wetenschappers echter een bewijs dat de mens mogelijk toch instinctief gedrag kent.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gedrag |  Facebook |

Bedrijfsleven investeert in innovatiever onderzoek

Academisch onderzoek gesponsord door de industrie leidt vaker tot innovatieve octrooien en licenties dan ondersteuning door de overheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De resultaten gaan volgens de onderzoekers in tegen beweringen dat het bedrijfsleven vooral gericht is op innovaties die slechts een beperkte toegankelijkheid kennen en nauwelijks van nut zijn voor andere partijen. Uit een onderzoek van meer dan twaalfduizend octrooien die aan de universiteit sinds het begin van de jaren negentig werden toegekend, blijkt volgens de wetenschappers dat het fenomeen over een brede waaier van toepassingsgebieden kan worden opgemerkt.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, onderzoek |  Facebook |

Mobiele betalingen moeten eenvoudiger worden georganiseerd

Om de acceptatie van mobiele betalingen te stimuleren, moet aan de klant een toegang worden geboden tot een snel en eenvoudig proces. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Oxygen8 bij een groep Britse consumenten. Opgemerkt wordt dat er nog een lange weg dient afgelegd te worden vooraleer mobiele betalingen een algemene toepassing zijn geworden. Eén op drie respondenten zegt immers nog nooit een mobiel apparaat gebruikt te hebben om een betaling te verrichten, ondanks de beschikbaarheid van de noodzakelijke technologieën. Vooral het ingewikkelde betalingsproces houdt volgens Oxygen8 vele consumenten tegen.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele betaling |  Facebook |

Jongeren voelen weinig binding met het bedrijfsleven

Jongeren blijven pessimistisch over hun professionele vooruitzichten, ondanks een verbetering van het economische klimaat. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Business in the Community (BITC) en het bedrijf Veolia Environment bij Britse werkzoekenden tussen zestien en vierentwintig jaar. Jongeren blijken volgens het rapport geen engagement te voelen tegenover de bedrijfswereld en willen dat er meer gedaan wordt om de kloof tussen beide partijen te overbruggen. De onderzoekers stelden vast dat 51 procent van de jongeren toegeeft minder dan één uur contact gehad te hebben met de bedrijfswereld.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, bedrijfsleven |  Facebook |

Rekruteerders beroepen zich teveel op intuïtie

Bij aanwervingen worden instrumenten zoals psychometrie vaak genegeerd en wordt vooral beroep gedaan op het intuïtieve gevoel. Die aanpak kan echter leiden tot een gebrek aan diversiteit bij het personeel, aangezien vaak de neiging blijkt om kandidaten aan te trekken die de persoonlijke visies van de rekruteerder weerspiegelen. Dat is de boodschap van een onderzoek van rekruteerder Monster en wetenschappers aan het University College London bij een groep Britse personeelsdirecteurs. De onderzoekers stelden vast dat 84 procent van de ondervraagden toegeeft dat intuïtie hun belangrijkste wervings-instrument vormt. Daarnaast zegt 85 procent ook terug te vallen op referenties.

“Er blijkt een kloof te moeten worden opgemerkt tussen de rekruterings-wetenschap en de praktijk,” zegt onderzoeker Felipe Cuadra, professor bedrijfspsychologie aan het University College London. “Wetenschappelijke methodes zoals psychometrie worden door de rekruteerders steeds minder vaak gehanteerd. Deze technieken worden nog slechts door 36 procent van de ondervraagde personaalsmanagers vermeld. Dat betekent bijna een halvering tegenover enkele jaren geleden. Wanneer deze wetenschappelijke technieken correct worden toegepast, kan nochtans een uitstekend inzicht in het rekruteringsproces worden verworven.”

“Het verdwijnen van de wetenschappelijke rekruterings-technieken kan het bedrijf uiteindelijk voor belangrijke problemen plaatsen,” waarschuwt professor Cuadra. “Er is immer eerder al aangetoond dat een diversiteit van het personeelsbestand ten goede komt aan de productiviteit van de onderneming. Door het negeren van wetenschappelijke methodes dreigt de rekrutering het streven naar diversiteit echter te ondermijnen.” De onderzoekers stelden vast dat een wetenschappelijke benadering door de respondenten als de duurste rekruterings-methode wordt bestempeld. Intuïtie daarentegen wordt als de meest kostenefficiënte strategie naar voor geschoven.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het traditionele sollicitatie-gesprek weliswaar een grote populariteit blijft behouden, maar er wordt ook gewezen op de toenemende inzet van telefoon en video, die vooral voordelen zouden bieden op het gebied van kostenefficiëntie. Opgemerkt wordt dat 48 procent van de ondervraagden aangeeft gebruik te maken van video-interviews, terwijl 84 procent beroep doet op een telefonisch onderhoud. De onderzoekers stelden verder vast dat 7 procent van de rekruteerders inmiddels geen gebruik meer zouden maken van het persoonlijke sollicitatie-gesprek.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

Shoppers willen meer mobiele communicatie

Mobiele shoppers willen meer contact dan de meeste retailers willen bieden. Dat is de conclusie van een studie van consultant Contact Solutions. Uit de studie bijkt volgens de onderzoekers dat consumenten fundamenteel ontevreden zijn over de geboden klantenservice. Vooral de mogelijkheden tot mobiele interacties krijgen veel kritiek. De onderzoekers merken op dat het contactcenter voor bedrijven de eerste verdedigingsgordel is tegen klachten van consumenten. Om aan de behoeften van de consumenten tegemoet te komen, moeten de retailers volgens het rapport een strategie ontwikkelen die aan deze eisen beantwoorden. Shoppers willen vooral applicaties die een live chat mogelijk maakt.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopper, mobiele communicatie |  Facebook |