15-03-14

Kleine gezinnen bedreiging voor wereldwijde duurzaamheid

De voorbije decennia werd onophoudelijk gewaarschuwd voor de gevaren van een grote bevolkingsaangroei, maar in werkelijkheid moet er vooral worden gevreesd voor een explosie van het aantal gezinnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat de huisvesting van grotere samenlevingslevingsverbanden steeds vaak vervangen wordt door een leefgemeenschap met een beperkt aantal leden, zoals jonge vrijgezellen. Dat fenomeen legt volgens de onderzoekers een zware druk op de beschikbare bronnen en het wereldwijde leefmilieu.

Lees Verder

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, duurzaamheid |  Facebook |

Stedelijke omgeving kent grotere biodiversiteit dan verwacht

Stedelijke omgevingen behouden een grotere biodiversiteit dan altijd werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California in bijna honderdvijftig steden over de hele wereld. De onderzoekers merken op dat de snelle conversie van natuurlandschappen in stadsgebieden een bedreiging vormt voor de biodiversiteit, maar toch kon volgens de wetenschappers worden vastgesteld dat opmerkelijk veel soorten dieren en planten erin slagen om in die omgeving te overleven en zelfs te bloeien. Bovendien weerspiegelt die populatie volgens de onderzoekers het unieke biologische erfgoed van hun geografische locatie.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, biodiversiteit |  Facebook |

Psychotisch karakter humoristen zet mensen aan het lachen

Humoristen vertonen een hoog niveau van psychotische eigenschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford en de Berkshire Healthcare NHS Foundation Trust bij meer dan vijfhonderd professionele humoristen. De onderzoekers stellen dat de ongewone persoonlijkheidsstructuur aan humoristen de mogelijkheid biedt om andere mensen aan het lachen te brengen. Er wordt aan toegevoegd dat er al eerder onderzoek is verricht naar het verband tussen creativiteit en specifieke mentale karaktereigenschappen, maar daarbij werd nagenoeg altijd aandacht besteed aan kunstenaars en wetenschappers.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook |

Moderne steden volgen ontwikkelingspatroon oude nederzettingen

Moderne steden kennen hetzelfde ontwikkelingspatroon als oude nederzettingen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado naar vijftienhonderd nederzettingen in Mexico gedurende anderhalf millennium tot het einde van de Azteken-cultuur ongeveer vijfhonderd jaar geleden. De resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat elke menselijke gemeenschap een aantal gezamenlijke kenmerken vertoont. Bovendien wordt opgemerkt dat de conclusies een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn voor de studie van historische samenlevingsverbanden, maar ook voor de uitbouw van moderne steden.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, nederzetting |  Facebook |

Freelance-statuut wordt vast element van arbeidsmarkt

De migratie naar zelfstandige banen zal wellicht ook na het herstel van de economie niet stoppen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Resolution Foundation naar de toestand van de Britse arbeidsmarkt. Er wordt daarbij opgemerkt dat de migratie naar freelancers en zelfstandigen weliswaar door de economische recessie is aangewakkerd, maar al langere tijd kon worden vastgesteld. Er wordt aan toegevoegd dat werkgevers ook in de toekomst geneigd zullen doen om vaker beroep te doen op zelfstandige medewerkers, zodat er volgens de Resolution Foundation gewag gemaakt kan worden van een historische verschuiving in de samenstelling van de arbeidsmarkt.

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: freelance |  Facebook |

Helft mobiele consumenten is always-connected

Nagenoeg de helft van de mobiele consumenten is quasi voortdurend aan het internet verbonden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Vivaldi Partners bij nagenoeg zeshonderd Amerikaanse consumenten. Opgemerkt wordt dat 48 procent van de respondenten minstens over drie geconnecteerde apparaten beschikt en ook minstens drie keer per dag vanop drie verschillende fysieke locaties online gaat. Deze groep bestaat volgens Vivaldi Partners uit machtige en invloedrijke consumenten en zal volgens de consulent in de toekomst nog verder blijven groeien. Er wordt aan toegevoegd dat traditionele marketing-technologieën niet meer zullen volstaan om deze doelgroep te bereiken.

Rekening houdend met eerdere studies, kan worden vastgesteld dat de groep always-connected consumenten de voorbije jaar een stelselmatige groei heeft laten optekenen. Daarbij wordt erop gewezen dat bij het begin van dit decennium slechts 25 procent van de mobiele consumenten quasi voortdurend aan het internet was verbonden. Deze consumenten maken van het medium ook voor een brede waaier activiteiten - zoals onderzoek, aankopen of het raadplegen van content - van de diverse platformen van het online medium gebruik. Bovendien bleek dat 71 procent van de always-connected consumenten elke dag op sociale netwerken actief is.

De studie toonde daarnaast ook aan dat deze groep consumenten gemiddeld hoger is opgeleid dan de gemiddelde bevolking en ook op een groter inkomen kan terugvallen. “Aangezien deze groep consumenten zich in de toekomst alleen nog maar zal uitbreiden, moeten marketeers inspanningen en investeringen doen om beter een inzicht te verwerven in de karakteristieken van dit specifiek publiek en strategieën ontwikkelen om maximaal in te kunnen spelen op de behoefte van deze doelgroepen,” merkt Erich Joachimsthaler, chief executive van Vivaldi Partners, op. “Maar er moet wel rekening mee worden gehouden dat deze groep consumenten op het gebied van online gedrag heel divers is samengesteld.”

Lees Verder

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, internet |  Facebook |

Hunkeren naar voedingsproduct is vooral psychologisch gegeven

Het hunkeren naar bepaalde voedingsproducten heeft bijna altijd te maken met calorieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tufts University bij tweeëndertig vrouwen die wegens overgewicht een afslankingskuur volgden. De onderzoekers stelden vast dat de vrouwen vooral hunkerden naar zoute snacks zoals chips en frieten of zoetigheden met een hoog gehalte aan suikers en vetten, zoals chocolade. De onderzoekers stellen dat het hunkeren naar bepaalde voedingsproducten mogelijk kan worden opgevangen door een beperkt volume van de begeerde stoffen in een gezond dieet op te nemen.

Lees Verder

11:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding |  Facebook |