03-09-17

Persoonlijkheid drijvende factor op markt luxegoederen

In lagere inkomenscategorieën zullen extraverte persoonlijkheden vaker tot de aankoop van luxeproducten overgaan dan introverte collega’s. Met de aankopen proberen deze extraverte consumenten de ervaring van een lage financiële status proberen te compenseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London op basis van de banktransacties van meer dan zevenhonderd consumenten over een periode van twaalf maanden. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat sociale en extraverte karakters een grotere bezorgdheid tonen over hun sociale status dan andere consumenten.

“Personen met een laag inkomen voelen vaak een lage maatschappelijke status en spenderen een hoger percentage van hun geld aan goederen en diensten die met een hogere status zijn verbonden,” benadrukken de onderzoekers Joe Gladstone en Blaine Landis. “Uit deze studie blijkt dat de persoonlijkheid een belangrijke factor kan zijn in de omvang van de consument met beperkte middelen. Wanneer extraverte persoonlijkheden met een beperkt inkomen worden geconfronteerd, zullen zij proportioneel meer besteden aan statusgoederen dan introverte karakters uit dezelfde inkomenscategorie. In de hogere inkomensgroepen zwakken die verschillen af omdat ook introverte meer luxegoederen gaan kopen.”

“De studie maakt duidelijk dat een extraverte persoonlijkheid voor individuen uit lagere inkomenscategorieën een belangrijke drijfveer vormt voor de aankoop van luxegoederen,” zeggen Gladstone en Landis. “Dit gedrag moet wellicht een compensatie bieden voor het gevoel van een lage sociale status, dat bij introverte persoonlijkheden minder manifest aanwezig is.” In de lagere loonklasse, met een gemiddeld jaarinkomen van 10.850 pond, bleken extraverten 65 procent meer aan luxegoederen uit te geven dan introverten. In de hogere looncategorieën, met een gemiddeld inkomen van 28.470 pond, bleek dit kloof echter herleid te worden tot 14 procent.

Lees Verder

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

Klimaatverandering ook slecht voor verkeersveiligheid

De klimaatverandering kan een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University op basis van een analyse over de statistieken van verkeersongevallen met dodelijke afloop twee jaar geleden  in de Verenigde Staten. Die cijfers toonden na een onophoudelijke daling van vijfendertig jaar een plotse opstoot van het aantal overlijdens in het Amerikaanse verkeer. In eerste instantie werd volgens de wetenschappers gedacht aan het smartphonegebruik, maar toen daarin geen toename werd geregistreerd, werd een verband gelegd met een impact van de opwarming van de aarde.

“Er kon worden vastgesteld dat het toenemend aantal slachtoffers moest worden toegeschreven aan de hogere temperaturen,” benadrukt onderzoeksleider Leon Robertson, professor volksgezondheid aan de Yale University. “Naarmate de thermometer oploopt, komen meer mensen buiten en wordt het drukker op de weg. Er kan weliswaar niet bewezen worden dat de klimaatverandering verantwoordelijk is voor de toename van het aantal verkeersdoden, maar toch kan mogelijk gewezen worden op een vicieuze cirkel. Hogere temperaturen zorgen immers voor een grotere verkeersdrukte, met een sterkere uitstoot van koolstofdioxide tot gevolg, die dan weer hogere temperaturen veroorzaken.”

Het onderzoek, uitgevoerd in de honderd meest dichtbevolkte counties van de Verenigde Staten, toonde dat de gemiddelde temperaturen in de betrokken regio’s tegenover het jaar voordien met 1,5 graden Fahrenheit toenamen. Die stijging deed ook de jaarlijkse reisweg van de bevolking met gemiddeld 90 mijl toenemen. Voor elke bijkomende inch regelval werd nog eens een bijkomende afstand van 66 mijl geregistreerd. De toename van het aantal verkeersdoden lag volgens Robertson hoger in regio’s met hogere temperaturen dan met een grotere regenval. Ook werden meer slachtoffers geteld op snelwegen met hogere maximumsnelheden.

Door de hogere temperaturen zou het autoverkeer volgens de onderzoekers op één jaar tijd bijna 14 miljard mijl extra hebben afgelegd. Er wordt wel opgemerkt dat die grotere afstanden niet de enige oorzaak zijn voor de toename van het aantal verkeersdoden. Door de warmere weersomstandigheden worden immers ook meer fietsers en voetgangers geteld. Bij verkeersongevallen lopen deze zwakke weggebruikers een grotere kans om het leven te komen.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeersveiligheid |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In de Verenigde Staten hebben de professoren Dongwon Lee en Shyam Sundar, docenten informatica en communicatie aan de Pennsylvania State University een beurs van 300.000 dollar ontvangen voor de ontwikkeling van een technologie die aan digitale platformen de mogelijkheid zou moeten kunnen vinden om namaaknieuws te ontmaskeren en blokkeren. De beurs is afkomstig van de Amerikaanse National Science Foundation. De onderzoekers hopen met hun onderzoek een aantal cruciale karakteristieken van namaaknieuws te kunnen identificeren, waarop algoritmes zouden kunnen ontwikkeld om digitale platformen toe te laten valse nieuwsboodschappen te onderscheppen.

Europese bedrijven met vitale technologieën moeten bescherming krijgen tegen buitenlandse overnames. Dat heeft Margrethe Vestager, Europees commissaris voor mededinging, gezegd. Vestager maakte daarbij gewag van buitenlandse investeerders - vaak in handen van de overheid - die Europese bedrijven met sleuteltechnologieën willen overnemen. Ze beloofde deze herfst met concrete voorstellen terzake te komen. Duitsland nam in juli van dit jaar al gelijkaardige maatregelen om innoverende ondernemingen af te schermen. Lidstaten van de Europese Unie kunnen nu al overnames op het gebied van defensie, energie, financiële stabiliteit of veiligheid blokkeren.

De Canadese sportartikelenfabrikant Lululemon Athletica, die zich vooral richt op de beoefenaars van yoga, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 581,1 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel echter met 9,1 procent terug tot 48,7 miljoen dollar. Opgemerkt wordt nog dat de vergelijkbare verkopen een stijging met 2 procent lieten optekenen. Laurent Potdevin, chief executive van Lululemon, benadrukt dat het bedrijf profiteert van de grotere interesse die het wereldwijde publiek toont in een actieve en bewuste levensstijl. Opgemerkt wordt dat die sector vorig jaar een omzetgroei met 11 procent kende.

Telegraaf Media Groep (TMG) mag zijn dochterbedrijf Keesing Media, verkoper van puzzelboeken, verkopen. Dat hebben de aandeelhouders van het Nederlandse mediaconcern beslist. Ook het voorstel om een indirect minderheidsbelang van 30 procent in Keesing aan te houden kon op instemming van de aandeelhouders rekenen. Eerder was al bekend gemaakt dat Keesing Media voor een bedrag van 130 miljoen euro aan investeerder Ergon zou worden verkocht. Na de verkoop zal Keesing opnieuw worden geleid door voormalig directeur Philip Alberdingk Thijm, die wegens meningsverschillen met Telegraaf Media over een overnamestrategie begin dit jaar diende op te stappen.

Het technologieconcern Alphabet, heeft Michael Sayman (21) aangetrokken om het project Google Assistant te leiden. Sayman komt over van Facebook, waar hij door zijn sterke inzichten in applicaties al op zeventienjarige leeftijd in dienst werd genomen. Al op dertienjarige leeftijd zou hij mobiele applicaties voor zijn iPhone hebben leren ontwikkelen. Sayman maakte bij Facebook deel uit van een team dat het smartphonegedrag van de jongeren moest ontleden. Assistant is volgens het persbureau Bloomberg één van de topprojecten van Sundar Pichai, topman van Google. De toepassing moet onder meer concurreren met rivalen zoals Alexa van Amazon en Siri van Apple.

Voor de kust van het Kroatische eiland Krk is het bedrijf LNG Hrvatska gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van een nieuwe gasterminal. Het project vormt een onderdeel van de strategie van de Europese Unie om zijn energieveiligheid te versterken en de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen. De bouw van de terminal wordt dan ook voor 101,4 miljoen euro door de Europese Unie gesubsidieerd. Daarmee draagt Europa bijna 30 procent van de totale kosten van het project. In eerste instantie moet LNG Hrvatska onder meer de stabiliteit van de zeebodem rond Krk, gelegen in het noordelijk gedeelte van de Adriatische Zee, testen. De terminal moet over twee jaar operationeel zijn.

De logistieke groep Van Moer heeft een belang van 50 procent genomen in de site van Associated Terminal Operators (ATO) aan het Zesde Havendok in de Antwerpse haven. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Van Moer nam het belang over van de groep NMBS Logistics. De andere helft van de terminal wordt ingenomen door de moutgroep Boortmalt. Van Moer krijgt door de concessie naar eigen zeggen voor de eerste keer een rechtstreeks toegang tot maritiem transport. De transactie is naar eigen zeggen een belangrijke stap in de groeistrategie voor de onderneming, die nu ook op grote schaal zelf containers zal kunnen laden en lossen.

De Britse wervingsgroep Hays heeft tijdens het voorbije boekjaar een omzet gerealiseerd van 5,1 miljard pond. Dat betekende een stijging met 20 procent tegenover het jaar voordien. De operationele winst liep met 17 procent op tot 211,5 miljoen pond. Daarbij wordt gewag gemaakt van positieve wissekoerseffecten en sterke prestaties van de internationale activiteiten, die volgens Alistair Cox, topman van Hays, recordopbrengsten hebben laten optekenen. Tevens wordt erop gewezen dat voor de eerste keer sinds het uitbreken van de financiële crisis een operationele winst van meer dan 200 miljoen pond kon worden geboekt. In Groot-Brittannië en Ierland was er wel een daling met 21 procent.

Bedrijfsleiders van tientallen Amerikaanse ondernemingen hebben president Donald Trump opgeroepen het programma Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca) in stand te houden. Het programma werd door Barack Obama, voorganger van Trump, ontwikkeld om jonge illegalen toch de mogelijkheid te bieden in de Verenigde Staten te blijven en legaal werk te vinden. In totaal zou Daca op ongeveer 800.000 jongeren betrekking hebben. De bedrijfsleiders - onder meer van Amazon, Apple, eBay, Facebook, General Motors en Microsoft - wijzen op de zware economische impact die de afschaffing van het programma zou hebben. Donald Trump stelt zich tegenover Daca dubbelzinning op.

Het Duitse concern Metro, het moederbedrijf van de keten Makro, heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 9,3 miljard euro. Dat betekende een stijging met bijna 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De identieke groei bedroeg 2,6 procent. De winst steeg van 68 miljoen euro naar 215 miljoen euro. Metro stelde voor de eerste keer kwartaalcijfers voor als afzonderlijke onderneming nadat de divisie consumentenelektronica - die onder meer de merken MediaMarkt en Saturn omvat - onder de naam Ceconomy werd afgesplitst. Daarbij kon Metro naar eigen zeggen een sterke operationele ontwikkeling tonen.

De Nederlandse optiekgroep GrandVision, het moederbedrijf van onder meer Pearle, neemt een meerderheidsbelang van 60 procent in zijn Zwitserse sectorgenoot Visilab. Dat heeft GrandVision bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. GrandVision had al een belang van 30 procent in Visilab, maar die participatie wordt nu verdubbeld. Bedoeling is om dat aandeel over een periode van twee jaar verder tot 79 procent uit te bouwen. Visilab telt bijna honderd winkels in Zwitserland en realiseerde het voorbije jaar een omzet van 173 miljoen Zwitsers frank of 150 miljoen euro. Het Zwitserse concern telt ruim negenhonderd medewerkers.

De Colombiaanse luchtvaartmaatschappij VivaColombia overweegt om een aantal vliegtuigen zonder zetels te laten vliegen en de passagiers te laten rechtstaan. De budgetmaatschappij hoopt op die manier de prijzen van de vliegtickets te kunnen drukken, daar de staanplaatsen mogelijk zouden maken om beduidend meer passagiers te vervoeren. VivaColombia zegt de ambitie te koesteren om het luchtvaartverkeer ook toegankelijk te maken voor de Colombiaanse arbeidersklasse en budgettoeristen. Het bedrijf kondigde verder aan bij Airbus vijftig toestellen van het type A320 te kopen om op de groeiende toeristische markt te kunnen inspelen. Deze toestellen hebben een lagere exploitatiekost.

Het Franse industriële concern Bouygues heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 15,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 3,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst nam van 57 miljoen euro toe naar 417 miljoen euro. Opgemerkt wordt dat vooral de bouwdivisie van het concern, geholpen door een aantrekkende huizenmarkt, uitstekende prestaties liet optekenen. De divisie verwacht ook verdere injecties van grote orders, zoals het nieuwe transportproject voor Parijs en de voorbereiding op de Olympische Spelen. Ook de telecomdivisie zegt te hebben kunnen profiteren van een groter aantal mobiele klanten.

Bij het technologieconcern Apple krijgt Craig Federighi de verantwoordelijkheid over de verdere ontwikkeling van de virtuele assistent Siri. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Federighi wordt in die functie de opvolger van Eddy Cue, die verantwoordelijk was voor alle online diensten van het bedrijf. Cue krijgt bij Apple de leiding over de divisie die televisiereeksen moet ontwikkelen. Hij blijft ook ook verantwoordelijk voor de iTunes Store, Apple Music, Apple Pay, Apple Maps en iCloud. Federighi blijft anderzijds eveneens in functie als leider van de software-divisie van Apple, die onder meer voor de ontwikkeling van de besturingssystemen verantwoordelijk is.

De Amerikaanse cosmeticaketen Ulta Beauty heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,3 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 20,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De identieke groei bedroeg 11,7 procent. Bij de online verkopen kon een stijging met 72,3 procent worden gemeld. De nettowinst nam met 26,9 procent toe tot 114,2 miljoen dollar. Ulta Beauty dankt volgens waarnemers een gedeelte van zijn bijval aan een sterk getrouwheidsprogramma. Er wordt aan toegevoegd dat het bedrijf ook nieuwe vestigingen opent, zodat nog betere synergieën tussen de offline en online activiteiten kunnen worden gegarandeerd.

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-09-17

Ook academisch succes profiteert van enige nervositeit

Jongeren die aan het begin van hun studies geen enkele vorm van angstigheid vertonen, blijken uiteindelijk 40 procent meer kans te hebben om hun opleiding zonder succes af te sluiten dan collega’s met een gemiddelde vorm van nervositeit. Ook jongeren met een hoog niveau van angstigheid blijken 30 procent meer risico op een mislukking te lopen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Montréal (Udem) in Canada op basis van een analyse bij meer dan vijfduizend studenten. Net zoals in de sport lijkt volgens de onderzoekers een bepaalde graad van spanning tot succes te kunnen bijdragen.

De onderzoekers geven toe ervan uitgegaan te zijn dat er tussen angstigheid en mislukking een lineair verband zou kunnen worden vastgesteld. “Daarbij werd verondersteld dat een grotere angstigheid ook met een hoger risico op mislukking gepaard zouden gaan,” betoogt onderzoeksleider Frédéric Nault-Brière, professor psychologie aan de Udem. “In werkelijkheid lijkt die relatie echter veel complexer te zijn. Het is weliswaar niet verrassend dat jongeren met een hoger niveau van angstigheid een groter risico op mislukking lopen, maar het verband tussen een beperkte nervositeit en de faalkansen was minder verwacht.”

“Het verband tussen een gebrek aan angstigheid en een grotere faalkans is intrigerend,” benadrukt professor Nault-Brière. “Er kan in geen geval gewag worden gemaakt van socio-economische factoren, academische knelpunten of gedragsmoeilijkheden. Wellicht moet worden opgemerkt dat in deze groep studenten de verveling sneller toeslaat of in het algemeen minder emoties tonen, wat hun engagement tegenover de opleiding negatief zou kunnen beïnvloeden. Net zoals bij atletische prestaties of andere cognitieve taken, lijkt een bepaalde graad van spanning het niveau aan academisch engagement te kunnen garanderen en succeskansen te kunnen versterken.”

De onderzoekers stelden verder vast dat ook depressies het risico op mislukking kunnen doen oplopen. Wel wordt opgemerkt dat dit verband alleen kan worden vastgesteld bij studenten die op het gebied van academische vaardigheden en engagement hoger dan gemiddelde scores lieten optekenen. Gesuggereerd wordt dat de situatie van studenten met academische moeilijkheden of gedragsproblemen een depressies nog weinig impact zal hebben op de slaagkansen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

Ook Chinese investeerders kijken vaker naar Ierland

Sinds de beslissing van Groot-Brittannië om zich van de Europese Unie los te maken, heeft Ierland vijf keer meer delegaties van potentiële investeerders uit China kunnen registreren. Dat cijfer toont duidelijk dat de internationale markten Ierland in toenemende mate als een platform voor zakelijke opportuniteiten bestempelen. Dat zegt Mary Rose Burke, chief executive van de Dublin Chamber. Burke benadrukt daarbij dat sinds begin dit jaar in Ierland al tien Chinese economische delegaties konden worden ontvangen, terwijl tijdens dezelfde periode vorig jaar slechts twee Chinese missies konden worden geregistreerd.

Onder meer Chinese ondernemingen uit de voeding, technologie, financiën en luchtvaart zouden al interesse voor Ierland hebben getoond. Naast China hebben volgens Dublin Chamber ook al Zuid-Korea, Indonesië, Singapore, de Balkan en België belangstelling getoond. “Iedereen kijkt wellicht met nieuwsgierigheid naar de toekomst en de mogelijke veranderingen,” zegt Mary Rose Burke. “Er wordt gekeken waar de nieuwe markten zich zullen manifesteren. Iedereen onderzoekt op welke manier zijn Europese strategieën na het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zouden kunnen worden georganiseerd.”

Uit een onderzoek van Dublin Chamber bij meer dan driehonderdvijftig lokale ondernemingen bleek dat één op vier Ierse bedrijven ervan overtuigd is dat de brexit een positieve impact op zijn activiteiten zal hebben. Vorig jaar werd die mening slechts door één op zeven Ierse ondernemingen geventileerd. Daarentegen zegt nog 46 procent van de respondenten rekening te houden met een negatieve impact van de brexit, tegenover 50 procent vorig jaar. Wel moest worden opgetekend dat één op drie Ierse ondernemingen zegt tot nu een negatieve impact van de brexit te hebben ervaren, terwijl slechts één op zes respondenten gewag maakte van een positieve invloed. Ruim de helft heeft geen verschil ervaren.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ierland |  Facebook |

Verontwaardiging leidt tot conservatieve stellingen

Gevoelens van boosheid en verontwaardiging leiden tot de een grotere steun voor economisch conservatieve stellingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati en de University of Manitoba bij duizend Amerikaanse respondenten. De onderzoekers wijzen erop dat vooral tijdens electorale periodes door politici vaak gevoelens van boosheid en verontwaardiging bij het publiek proberen op te roepen, maar zeggen te hopen dat de conclusies van de studie het publiek kan helpen te begrijpen dat hun emoties voor manipulatieve doeleinden kunnen worden misbruikt. Dit besef zou volgens hen het publiek beter tegen beïnvloeding moeten beschermen.

“Onder meer kon worden vastgesteld dat agressie gelinkt kan zijn aan een sterkere overtuiging dat de ongelijke verdeling van rijkdom door de natuur is ingegeven of dat men dankzij hard werk zijn doelstellingen zal kunnen realiseren,” betoogt onderzoeksleider Anthony Salerno, professor marketing aan de University of Cincinnati. “De studie toonde een positieve relatie tussen een gevoeligheid voor boosheid en verontwaardiging, economisch conservatisme en competitiviteit. Er kan dan ook aangevoerd worden dat boosheid een stimulans vormt voor competitieve gevoelens, die de steun voor een economische conservatisme doen toenemen.”

“Er kon onder invloed van boosheid en verontwaardiging een significante verschuiving naar conservatieve visies worden opgetekend,” benadrukt professor Salerno. “Die impact wordt bovendien nog sterker wanneer ook nog gewag wordt gemaakt van schaarste. Het systeem functioneert echter ook in de omgekeerde richting. Wanneer er immers gesproken wordt over overvloed, kan een duidelijke verschuiving naar progressieve stellingen worden opgetekend. Ook wanneer men herinnerd wordt aan personen die in het verleden op de eigen situatie een positieve impact hebben gehad, kan een sterkere steun voor een politiek van herverdeling worden geregistreerd.”

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conservativisme |  Facebook |

Arbeidsmarkt kan profiteren van innovatieve vervoersystemen

Het transport heeft een belangrijke impact op de toegang tot de arbeidsmarkt. Daarbij heeft echter vaak vooral het begin en het einde van de verplaatsing vaak een cruciale invloed. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California (USC). Opgemerkt wordt dat de vele werknemers een oplossing moeten vinden om zich van de woning naar de eerste halte van het openbaar vervoer te begeven, maar ook om zich van de eindhalte naar de werkplek te kunnen verplaatsen. Daarbij kunnen transportmiddelen zoals autodelen of de fiets de mogelijkheden op de arbeidsmarkt gevoelig verbeteren.

“In een stad zoals San Diego hebben autobezitters uit wijken met een laag inkomen toegang tot dertig keer meer arbeidsplaatsen dan collega’s die van het openbaar vervoer gebruik moeten maken,” benadrukt onderzoeksleider Marlon Boarnet, professor stadsplanning aan de University of Southern California. “De kloof is vooral groot in wijken met beperkte transportmiddelen. Oplossingen om de afstanden tussen het openbaar vervoer en de woning en werkplaats van de betrokkene te overbruggen, kunnen voor de werknemer een groter aantal arbeidsplaatsen bereikbaar maken. Deze oplossingen blijken zelfs efficiënter dan traditionele strategieën, zoals de verhoging van de frequenties van het openbaar vervoer.”

Uit het onderzoek bleek dat werknemers uit wijken met een laag inkomen in San Diego binnen een verplaatsing van dertig minuten met de auto 444.677 arbeidsplaatsen zouden kunnen bereiken. Met het openbaar vervoer vallen die opportuniteiten echter terug tot 24.703 banen. “Wanneer echter van de fiets of de auto gebruik zou kunnen gemaakt worden om zich naar de meest nabije halte van het openbaar vervoer te begeven, zouden die mogelijkheden kunnen worden verdubbeld,” betoogt professor Boarnet. “Onder meer de introductie van innovatieve vervoersystemen zoals autodelen of fietsdelen zouden dan ook een belangrijke impuls voor de arbeidsmarkt kunnen betekenen.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt |  Facebook |