21-11-12

In midden van eeuw wordt één op drie kinderen geboren in Afrika

Tegen het midden van de eeuw zal één op drie borelingen een Afrikaan zijn. Dat is de conclusie van een rapport van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. De onderzoekers merken op dat demografische verschuivingen de volgende decennia een gigantische uitdaging zullen vormen voor het beleid. Hoewel China en India in absolute cijfers de grootste bevolkingsaangroei zullen kennen, zal Nigeria volgens het rapport procentueel de grootste stijging laten optekenen. Uit het rapport van de Unesco blijkt verder dat de Verenigde Staten het enige rijke land is dat na het midden van het volgende decennium het aandeel van kinderen in zijn totale populatie nog verder zal zien toenemen.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, unicef, demografie |  Facebook |

11-11-12

Bedrijven moeten inspelen op mogelijkheden in Afrika

Bedrijven moeten hun activiteiten meer focussen op Afrika, waar de consumentenbestedingen een snelle groei kennen en de shoppers een bijzonder grote merkenloyaliteit kennen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent McKinsey. Opgemerkt wordt dat de Afrikaanse arbeidspopulatie dit decennium een groei met 2,5 procent per jaar kent, tegenover een toename van amper 0,5 procent in Noord-Amerika en een inkrimping met 0,3 procent in Europa. Er wordt aan toegevoegd dat 58 procent de bevolking zich trouw aan merken toont.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, consumptie |  Facebook |

28-10-12

Meer aandacht nodig voor illegale jacht in Afrikaanse savannes

De illegale jacht en handel in dieren in de Afrikaanse savannes gebeurt frequenter dan tot nu toe werd aangenomen en heeft ook een grotere impact op de dierenpopulaties dan werd verondersteld. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Traffic, die de illegale handel in dieren opvolgt. Er wordt opgemerkt dat tot nu toe vooral de aandacht werd besteed aan de Afrikaanse wouden en werden de savannes vaak over het hoofd gezien omdat er volgens het rapport vanuit gegaan werd dat de illegale praktijken in die regio’s vooral konden worden gebonden aan een kleinschalige lokale consumptie.

Lees Verder

09:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, illegale jacht |  Facebook |

26-10-12

Grote toename verwacht in oudere Afrikaanse hiv-patiënten

In de Sub-Sahara zal de volgende dertig jaar het aantal oudere hiv-patiënten vermoedelijk met meer dan 200 procent toenemen. Dat is te danken aan een verbetering in de behandeling van de ziekte. Dat zegt Robert Cumming, professor aan de School of Public Health van de University of Sydney. Op dit ogenblik leven in Afrika volgens Cumming ongeveer drie miljoen vijftigplussers met een hiv-besmetting. Over dertig jaar zal dat volgens de wetenschapper echter gestegen zijn tot 9,1 miljoen patiënten.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, hiv, afrika |  Facebook |

26-09-12

Klimaat verantwoordelijk voor historische emigratie uit Afrika

De verspreiding van de mensheid vanuit Afrika over de rest van de wereld is veroorzaakt door het opduiken van gunstige klimaatvensters. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. Onderzoeksleider Anders Eriksson stelt dat het klimaat de mens belette om Afrika te verlaten, tot iets meer dan 55.000 jaar geleden in Noordoost-Afrika een gunstig klimaatvenster zou zijn opgetreden. De emigratie zou vooral gebeurd zijn langs de Straat van Bab-el-Mandeb naar het Arabische schiereiland. Er wordt echter aan toegevoegd dat er pas later een kolonisatie van Europa kon worden opgetekend. Dat heeft volgens Eriksson wellicht te maken met de concurrentie met de neanderthalers.

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, klimaat, emigratie |  Facebook |

06-09-12

Afrika werkt aan continentaal ruimtevaartbureau

Afrikaanse landen willen een gemeenschappelijk ruimtevaartbeleid uitbouwen. Daarvoor zou het ruimtevaartbureau AfriSpace worden opgericht. Dat moet onder meer een Afrikaans ruimtevaartbeleid op lange termijn uitwerken, de objectieven voor de lidstaten vastleggen en de nodige ondersteunende voorzieningen treffen voor de realisatie van projecten. Er wordt opgemerkt dat een gemeenschappelijke continentale benadering zal toelaten dat de kosten en risico's worden gedeeld en ook de nodige expertise ter beschikking kan stellen. Ook wordt aangevoerd dat een continentale aanpak voor een voldoende geografische en demografische omvang zorgt om een aantal toepassingen zinvol te organiseren. Twee jaar geleden hadden de Afrikaanse ministers van communicatie en informatica aan de African Union Commission gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de oprichting van een gemeenschappelijk ruimtevaartbureau.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, ruimtevaart |  Facebook |

04-09-12

Innovatie en marktaandeel prioritair voor groei op Afrikaanse markt

Bedrijven bestempelen innovatie en het verwerven van een groter marktaandeel als de belangrijkste strategieën om hun omzet in Afrika op te drijven. Er worden echter ook diverse obstakels opgemerkt die de groei bemoeilijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers bij ruim tweehonderd chief executives in tien landen. Daarbij gaf ongeveer 27 procent aan dat de ontwikkeling van nieuwe producten de belangrijkste groeistrategie zou vormen voor de volgende twaalf maanden. Een even groot aantal maakt gewag van de uitbreiding van zijn aandeel in bestaande markten. Daarnaast gaf 24 procent aan te zullen uitbreiden naar nieuwe markten, terwijl 13 procent plannen had om joint-ventures en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Tenslotte dacht 7 procent aan fusies en overnames. De belangrijkste bedreigingen voor de groei waren volgens de respondenten de volatiele economische omstandigheden (79 procent), fluctuerende wisselkoersen (76 procent) en een gebrek aan talent (75 procent).

Lees Verder

05:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, innovatie |  Facebook |

30-08-12

China investeert in digitalisering Afrikaanse televisiemarkt

Het China Africa Development Fund en de China Development Bank hebben aangekondigd zwaar te zullen investering in de digitalisering van de televisiemarkt in Afrikaanse landen. Dat heeft Chi Jianxin, voorzitter van het China Africa Development Fund bekend gemaakt. Chi Jianxin merkte op dat het ontwikkelingsfonds de voorbije jaar al 100 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in het project, terwijl nog eens 50 miljoen dollar zou zijn voorzien. Ook de China Development Bank heeft een lening van 400 miljoen dollar voor het project aangeboden en in de toekomst zou nogmaals een even groot bedrag ter beschikking worden gesteld. Op dit ogenblik zouden meer dan 1,4 miljoen gezinnen in dertien Afrikaanse landen toegang hebben tot digitale televisie die op het continent door de Chinese mediagroep StarTimes wordt aangeboden. StarTimes biedt ongeveer honderdveertig televisiekanalen aan.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, afrika, televisie |  Facebook |

27-07-12

Dieper onderzoek naar Afrikaanse genetische diversiteit

Onderzoekers van de University of Pennsylvania zijn gestart met een onderzoek naar de genetische diversiteit bij de Afrikaanse bevolking. De onderzoekers merken op dat Afrika de grootste diversiteit van het menselijke ras vertoont en de Afrikaanse populatie een belangrijke rol heeft gespeeld in de evolutie van de mens, maar toch is er volgens hen relatief weinig bekend over de Afrikaanse genetische diversiteit. Tot nu toe werden volgens onderzoeksleider Sarah Tishkoff slechts zes Afrikaanse variëteiten doorgedreven onderzocht. De onderzoekers merken op dat hun studie ook genetische aanwijzingen van natuurlijke selectie heeft gevonden. Daarbij wordt opgemerkt dat de jager-verzamelaars specifieke genenpatronen rond immuniteit, metabolisme, ruikvermogen en smaak vertonen, waaruit volgens hen blijkt dat populaties zich hebben aangepast aan bepaalde pathogenen, voedingsbronnen en andere lokale milieufactoren.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, genetische diversiteit |  Facebook |

17-07-12

Recordaantal Afrikanen ontvangt een aids-therapie

Op het einde van vorig jaar ontvingen 6,2 miljoen Afrikanen een behandeling tegen aids. Dat betekende een stijging met 1,1 miljoen patiënten tegenover het jaar voordien. Daarmee heeft de aids-behandeling in Afrika een nieuw recordniveau bereikt. Dat heeft Michel Sidibe, executive director van de hulporganisatie Unaids, gezegd. Hij voegde er aan toe dat inmiddels 56 procent van de Afrikaanse aids-patiënten een behandeling krijgen. Tien jaar geleden had men volgens Sidibe nooit kunnen vermoeden dat een dergelijke hulp kon worden geboden. Hij wijst er daarbij op dat de prijs van de geneesmiddelen op twaalf jaar tijd van 15.000 dollar tot amper 80 dollar is teruggevallen. Bovendien zijn de therapieën voor de patiënten ook veel eenvoudiger geworden dan in het verleden. Sidibe zegt echter bezorgd te zijn dat de Afrikaanse landen afhankelijk zullen blijven van buitenlandse hulp.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, unaids, gezondheid |  Facebook |

26-06-12

Afrikaanse leiders bevoordelen systematisch etnische achterban

Afrikaanse kinderen die tot dezelfde etnische groep behoren als de leider van hun land, hebben een gevoelig grotere overlevingskans en genieten betere mogelijkheden om degelijk onderwijs te ontvangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Bar Ilan University in Israël en de George Mason University in de Amerikaanse staat Virginia. De onderzoekers merken op dat politieke leiders in Afrikaanse landen bevolkingsgroepen van hun eigen etnische afkomst consequent bevoordelen op gebied van financiële middelen en andere ondersteuning van gezondheid en onderwijs. Het resultaat van de studie is volgens de onderzoekers in tegenspraak met de gangbare theorie dat de politieke leiders hun aandacht vooral richten op een publiek dat niet tot de eigen achterban behoort, maar wel door praktische voordelen kan overhaald worden.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, gezondheid, onderwijs |  Facebook |

22-05-12

Afrikaans continent moet landbouwproductiviteit opdrijven

Afrika moet zijn landbouwproductiviteit opdrijven indien het continent zijn economische groei wil handhaven. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Development Programme (UNDP). Daarbij werd opgemerkt dat de Afrikaanse economieën een indrukwekkende groeicijfers hebben laten optekenen, maar die positieve evolutie niet zullen kunnen aanhouden tenzij er iets wordt gedaan om de hongersnood bij grote delen van de bevolking te elimineren. Er wordt opgemerkt dat 40 procent van de Afrikaanse kinderen onder de vijf jaar met voedingsproblemen worden geconfronteerd.

Lees Verder

18:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, landbouw |  Facebook |

16-05-12

Chinese staatskrant China Daily start Afrikaanse editie

De Chinese staatskrant China Daily heeft bekend gemaakt een wekelijkse Afrikaanse editie te starten. De krant zal in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg en het Keniaanse Nairobi ook eigen kantoren openen. De Chinese krant zegt ook de bedoeling te hebben om specifiek Afrikaanse content te creëren. Volgens een aantal bronnen is het echter vooral de bedoeling om de Chinese belangen in Afrika, vooral de exploitatie van mineralen en een versoepeling van het immigratiebeleid, te promoten. China ziet Afrika als de belangrijkste bron van mineralen voor zijn economische groei.

De Chinese staatsmedia hebben al honderden miljoenen dollar steun ontvangen om de internationale uitstraling van het land te ondersteunen. Onder meer China Central Television (CCTV) heeft met die overheidssteun activiteiten opgestart in New York. Over de verspreiding en het doelpubliek van de Afrikaanse activiteiten van China Daily is weinig duidelijkheid gecreëerd. Voorlopig zou de aanwezigheid symbolisch zijn en zouden de activiteiten stelselmatig worden uitgebreid.

Volgens de Zuid-Afrikaanse krant City Press zal de Afrikaanse editie vooral gericht zijn op zakelijk nieuws. "Gao Anming, adjunct-hoofdredacteur van de Chinese krant, benadrukt dat China Daily een onafhankelijk redactioneel beleid volgt," merkt de Britse krant The Guardian op. "Anming voegde er aan toe dat de redactieleden ook geen ambtenaar zijn en dat er geregeld kritische artikels over de Chinese overheid in de krant verschijnen."

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, china, china daily, media |  Facebook |

08-05-12

Vaste netwerken nog steeds belangrijkste internet-kanaal Afrika

Vaste lijnen vormen in Afrika nog steeds de belangrijke bron van internettoegang, ondanks de grote populariteit van mobiele telefoon. Dat is de conclusie van een rapport van News 24 over het gebruik van internet in Ghana, Kenia, Nigeria, Senegal en Zuid-Afrika. Daarbij wordt opgemerkt dat 51 procent van de ondervraagden minstens één keer van het internet gebruik hebben gemaakt. Daarbij staat de computer op de eerste plaats (31 procent), gevolgd door mobiele telefonie (10 procent). De resterende 11 procent maakt gebruik van beide kanalen.

Uit het onderzoek blijkt dat 15 procent van de ondervraagden minstens één keer per dag met een computer online gaat. Bij de mobiele web-populatie gaat het om 12 procent. Er wordt wel opgemerkt dat er een aantal regionale trends kunnen worden opgemerkt. In Zuid-Afrika maakt telkens 20 procent gebruik van het mobiele web en van het vaste internet. In Nigeria valt het mobiele gebruik echter terug tot 8 procent, terwijl bij computers een score van 32 procent wordt opgetekend. In Senegal haalt het mobiele web slechts een score van 2 procent, tegenover 47 procent voor het vaste internet.

"Achter die regionale verschillen zitten verschillende niveaus van ontwikkeling van internet-infrastructuur en beschikbaarheid van mobiele internet-diensten," voeren de onderzoekers aan. "Toch blijkt er bij de Afrikaanse consumenten nog altijd een terughoudendheid te bestaan tegenover online services." In de meeste gevallen gaat het om een gebrek aan kennis (42 procent), gevolgd door een gebrek aan toegang (41 procent) en een gebrek aan interesse of tijd (37 procent).

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, internet |  Facebook |

04-05-12

Afrika krijgt recordbedrag directe buitenlandse investeringen

Afrika heeft het voorbije jaar 80 miljard dollar aan directe buitenlandse investeringen ontvangen. Dat betekent een stijging met 27 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Ernst & Young. Daarmee vertegenwoordigt het continent bijna een kwart van de wereldwijd investeringen. Tegen het midden van het decennium zouden de directe buitenlandse investeringen in Afrika moeten zijn opgelopen tot 150 miljard dollar. Toch wordt Afrika door investeerders volgens Ernst & Young nog steeds als de minst aantrekkelijke bestemming beschouwd.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, investeringen |  Facebook |

25-03-12

Wandelafstand tot water belangrijk voor overlevingskansen Afrikaanse kinderen

De wandelafstand tot een bron van drinkbaar water speelt in de ontwikkelingslanden een grote rol in de overlevingskansen van jonge kinderen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Stanford University. De onderzoekers merken daarbij op dat de tijd die vrouwen moeten besteden aan waterbevoorrading, ten koste gaat van de kinderzorg, de bereiding van voeding, andere huishoudelijke taken of het genereren van inkomen. Al die factoren kunnen volgens hen een rechtstreekse invloed hebben op de gezondheid van kinderen.

"Meer dan één derde van de wereldbevolking heeft in de woning geen drinkbaar leidingwater," merkt onderzoeksleider Amy Pickering, wetenschapper aan het Woods Institute for the Environment van de Stanford University, op. "In de Afrikaanse Sub-Sahara loopt dat echter op tot 84 procent. In zesentwintig Afrikaanse landen worden elk jaar 40 miljard uur verloren met het aanvoeren van drinkbaar water. Die taak moet vaak worden uitgevoerd door vrouwen en kinderen. Die tijd kan echter niet worden besteed aan andere belangrijke taken."

Door de wandelafstand tot een waterbron met gemiddeld vijftien minuten te verlagen zou men de mortaliteit onder kinderen tot vijf jaar volgens de onderzoekers met 11 procent kunnen doen dalen. Ook zou het aantal gevallen van diarree met 41 procent kunnen worden teruggebracht. Onder meer wordt erop gewezen dat door de beperkte waterreserves in de woning meer gerantsoeneerd wordt, waardoor er minder water zou overblijven voor hygiëne die de verspreiding van ziektes zou kunnen tegengaan.

Er wordt op gewezen dat de verdere verstedelijking en de klimaatverandering de waterschaarste nog zullen doen toenemen.

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, water, gezondheid |  Facebook |

10-03-12

Innovatief denken moet productie Afrikaanse landbouw opdrijven

De weersomstandigheden en het gedrag van internationale grondstoffen-speculanten kunnen niet onder controle worden gehouden, maar er kan wel op andere manieren worden ingegrepen om de marktomstandigheden in Afrika te verbeteren, zodat de voedselgarantie kan worden verbeterd en de voedselprijzen op het continent kunnen worden gestabiliseerd. Dat zegt Anne Mbaaby, directeur van het Market Access Program van de Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), verwijzend naar onder meer handelsbeleid, transport, informatica, kredieten en opslag van oogsten.

"Met relatief weinig middelen kunnen een aantal initiatieven opgezet worden die een belangrijke impact zouden kunnen hebben op de Afrikaanse voedselmarkt," voert Anne Mbaaby aan. "Vaak kan daarbij teruggevallen worden op nieuwe technologieën en innovatieve denkwijzen, gekoppeld aan beleidshervormingen om de Afrikaanse boeren te stimuleren de productie op te drijven en hun oogst tegen aanvaardbare kosten op een bredere markt te brengen."

Onder meer wordt gewezen op initiatieven die Afrikaanse boeren de mogelijkheid zouden bieden om hun oogsten op een veilige manier op te slaan. "Onderzoek heeft aangetoond dat 25 procent tot 50 procent van de Afrikaanse oogsten op de velden verrot en in Oost-Afrika alleen gaat jaarlijks tot 90 miljoen dollar aan melk verloren door een gebrek aan opslagmogelijkheden," wordt er aangevoerd. "Die voorraden kunnen bovendien als onderpand worden gebruikt voor het vertrekken van kredieten voor de uitbreiding van de productie. Op die manier kunnen voor Afrikaanse boeren miljoenen dollars aan financiële mogelijkheden vrijgemaakt worden."
        

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, afrika |  Facebook |

04-02-12

Europeanen en Aziaten kozen in Arabië elk hun eigen weg

Er kunnen sterke genetische bewijzen gevonden worden voor de theorie dat de vroegere mens vanuit Afrika de Rode Zee is overgestoken en via het Arabisch schiereiland de rest van de wereld heeft bevolkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van Portugese en Britse genetici. De onderzoekers vermoeden dat de voorouders van Europeanen en Aziaten gezamenlijk het Arabische schiereiland heeft bereikt en zich daar hebben opgesplitst. Die splitsing zou ten vroegste 55.000 jaar geleden en ten laatste 24.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden.

De onderzoekers maakten bij hun studie gebruik van genetisch materiaal van vijfentachtig mensen uit Oost-Afrika, het Arabisch schiereiland en India en vergeleken dat met stalen van driehonderd Europeanen. "Omdat in het genetisch materiaal in de loop van de tijd langzaam mutaties optreden, kan men bepalen hoever de onderlinge verwantschap van mensen teruggaat en wanneer hun laatste gemeenschappelijke voorouder zou kunnen worden gesitueerd," voert het Brits-Portugese onderzoek aan.

"Eén van de fundamentele vragen over de verspreiding van de mens over de hele wereld, draait rond de geografische locatie van de eerste stappen van de mensheid buiten Afrika," merkt Luisa Pereira, onderzoeker aan de Universiteit van Porto, op. "Volgens bepaalde theorieën begon die verspreiding na een oversteek van de Rode Zee naar het Arabische schiereiland. Voor die theorie konden tot nu toe echter geen doorslaggevende bewijzen worden aangebracht."

08:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, genetica, rode zee |  Facebook |

18-01-12

Afrikaanse economische statistieken vooral gebouwd op giswerk

De internationale ontwikkeling en hulporganisaties maken beslissingen over initiatieven en het toekennen van fondsen aan Afrikaanse landen op basis van nationale statistieken die onvolledig en onbetrouwbaar zijn. Dat zegt Morten Jerven, economisch historicus aan de Simon Fraser University. De Amerikaanse wetenschapper stelt dat op basis van die verkeerde aantallen ook verkeerde initiatieven worden uitgebouwd. Dat vormt volgens Jerven een belangrijke hindernis waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitstippelen van een beleid.

"Eigenlijk is er bijzonder weinig geweten over de economische status van deze landen," stelt Morten Jerven op basis van een studie van de statistische methodes die worden gehanteerd in landen zoals Ghana, Nigeria, Oeganda, Kenia, Malawi, Tanzanië en Zambia. "Er kan moeilijk een inschatting worden gemaakt over de juistheid van die statistieken. Dat heeft vaak te maken met een gebrek aan financiële middelen, waardoor beroep gedaan wordt op informatie van strategische donoren, die echter alleen maar statistieken produceren die henzelf aanbelangen."

"De verstrekte gegevens behandelen meestal sociale indicatoren, zoals gezondheidszorg of onderwijsniveau in plaats van nuttiger economische statistieken over tewerkstelling, industrie, landbouw of economische groei," voert Jerven aan. "Daardoor zijn de statistische systemen van deze landen onvolledig. Bovendien varieert de betrouwbaarheid van de ingezamelde gegevens van land tot land. Vele Afrikaanse statistieken zijn hoofdzakelijk gebaseerd op giswerk."

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economie, statistiek |  Facebook |

07-12-11

Afrika wordt gigantische groeimarkt voor mobiele telecom

Afrika wordt een gigantische groeiregio voor de mobiele telecomsector. Dat is het gevolg van een groot gebrek aan infrastructuur voor landlijnen. Dat zeggen vertegenwoordigers van de telecomsector. Er worden vooral mogelijkheden gezien in mobiele platformen voor internet en banktransacties. Het voorbije halve decennium is het aantal mobiele gebruikers in Afrika met 20 procent per jaar toegenomen. Tegen het einde van volgend jaar zal het Afrikaanse continent meer dan 735 miljoen mobiele abonnees tellen.

"Afrika is de laatst overgebleven groeimarkt," voert Nicolas Regisford, mede-oprichter van de Zuid-Afrikaanse mobiele telefoonfabrikant Mi-Fone, tegenover het persbureau AFP aan. "China en India hebben zich al ontwikkeld tot mature markten." Afrika is op het gebied van mobiele verbindingen inmiddels al de tweede grootste markt van de wereld geworden. Alleen Azië telt nog meer mobiele verbindingen. Bovendien vertegenwoordigt de snelstgroeiende mobiele markt van de wereld.

"De sector verwacht bijzonder veel van de commerciële mogelijkheden die het continent met zijn één miljard bewoners te bieden heeft," merkt AFP nog op. Nicolas Regisford merkt op dat de Afrikaanse bevolking vooral nood heeft aan goedkope toestellen die het mogelijk maken om toegang te krijgen tot het internet en mobiele betalingen te doen. Het grootste gedeelte van de huidige telefoons voldoen door hun hoge prijs volgens hem niet aan die voorwaarden.

Mobiel expert Tomi Ahonen noemt het opmerkelijk dat het traditioneel gebrek aan traditionele infrastructuur, telecom en landlijnen, internetpenetratie en breedbandtoegang en bankdiensten de grote krachten zijn aan de bloei van de mobiele sector in Afrika. Hij voert aan dat Afrika zich door die problemen met mobiele telefonie moest behelpen, maar inmiddels is de hele wereld ervan overtuigd geraakt dat die mobiele sector de toekomst betekent.

 

20:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, mobile |  Facebook |

30-10-11

Strijd tegen verwoestijning Afrika heeft regionale samenwerking nodig

Er is een regionale samenwerking nodig om de strijd tegen de verwoestijning van het Afrikaanse continent tegen te gaan. Dat werd benadrukt tijdens een congres van Global Mechanism, een organisatie van de Verenigde Naties die zich richt op duurzaam landbeheer. Daarbij wordt opgemerkt dat een regionaal programma echter onmogelijk met kans op succes kan worden opgezet indien de individuele landen zelf geen toereikend nationaal programma op het getouw hebben gezet.

"De meeste Afrikaanse landen hebben sinds het einde van de jaren negentig de details van hun programma's uitgewerkt, maar de aangekondigde financiële ondersteuning van diverse regionale en internationale instellingen is helaas niet gevolgd," merken woordvoerders van Global Mechanism op. Volgens hen wordt minstens 43 procent van de potentiële landbouwgrond door woestijnvorming bedreigd, wat zou betekenen dat 70 procent van de Afrikaanse economische activiteit in het gedrang zou komen.

Er wordt aan toegevoegd dat verwoestijning en de daarop volgende hongersnood, voedselonzekerheid en migraties ongeveer 400 miljoen Afrikanen bedreigen. Dat betekent 40 procent van de totale Afrikaanse bevolking. De Europese Commissie heeft een bedrag van 3,2 miljoen euro vrijgemaakt voor het project. Global Mechanism voert aan dat Afrika wereldwijd het zwaarst bedreigd wordt door verwoestijning, maar dat biedt naar eigen zeggen ook de beste kansen op spectaculaire resultaten.

15-10-11

Middenklasse in Afrika even groot als in China en India

De Afrikaanse middenklasse kent een snelle groei, wat bedrijven een aantal belangrijke opportuniteiten biedt om bepaalde barrières neer te halen. Dat is de conclusie van een rapport van de African Development Bank. Opgemerkt wordt dat de Afrikaanse middenklasse - met een dagelijks inkomen van 4 dollar tot 20 dollar - op dit ogenblik 355 miljoen consumenten omvat. Dat komt ongeveer overeen met de middenklasse in China en India. Over vijftig jaar zou de Afrikaanse middenklasse zijn uitgegroeid tot 1,1 miljard consumenten. Dat is 42 procent van de totale Afrikaanse populatie.

"Eén van de belangrijkste pijlers van deze trend is volgens het rapport een economische groei van meer dan 5 procent," merkt de zakenkrant The Wall Street Journal op. "Indien de gepaste beleidsbeslissingen worden geïmplementeerd, zou die groei volgens de Afrikaanse ontwikkelingsbank kunnen oplopen tot 5,8 procent." Er wordt wel opgemerkt dat over vijftig jaar nog altijd 33 procent van de Afrikaanse bevolking in armoede zal leven, tegenover het huidige niveau van 44 procent. Alleen een economische groei van meer dan 7 procent zou daarin een snelle verbetering kunnen brengen.

Ook moet volgens het rapport een snellere ontwikkeling van de industrie en de commerciële modellen, vooral in de landbouwsector, worden gerealiseerd. Ook de fiscale afhankelijkheid van natuurlijke rijkdommen moet volgens de ontwikkelingsbank worden afgebouwd. Ook de demografie zou een aantal uitdagingen vertegenwoordigen. De arbeidsbevolking telt op dit ogenblik 39 procent van de totale Afrikaanse populatie. Over vijftig jaar zal dat gestegen zijn tot 74 procent. Er zouden dan ook betere onderwijssystemen moeten worden opgezet om de relevante vaardigheden uit te bouwen.

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, ontwikkeling |  Facebook |

04-10-11

Afrika is definitief ruimtevaarttijdperk ingestapt

Steeds meer Afrikaanse landen lanceren satellieten en maken gebruik van ruimtevaarttechnologie. Dat heeft Berndt Feuerbacher, president van de International Astronautical Federation (IAF), gezegd. Feuerbacher voegde er aan toe dat zijn organisatie altijd de bedoeling heeft gehad om de ruimtevaart-expertise over zoveel mogelijk landen in de hele wereld te verspreiden. Hij riep de Afrikaanse landen tegelijkertijd op om de ruimtevaarttechnologie te gebruiken in het voordeel van de bevolking.

"Ruimtevaarttechnologie biedt een meerwaarde en voordelen aan burgers over de hele wereld," stipte Berndt Feuerbacher op tijdens het jaarcongres van de federatie, dat voor de eerste keer in Afrika werd gehouden. Feuerbacher wees onder meer naar de Nigeria, dat recent twee satellieten heeft gelanceerd met toepassingen voor onder meer bosontginning, rampenbestrijding, veiligheid en cartografie. Hij verwees ook naar Zuid-Afrika, dat twee jaar geleden een milieusatelliet lanceerde en vorig jaar een eigen ruimtevaartbureau oprichtte.

Ook landen zoals Algerije, Egypte, Kenia, Marokko en Tunesië hebben volgens Feuerbacher eigen ruimtevaartinitiatieven. "Er staat dan ook een boeiende ruimtevaart-periode voor de boeg in Afrika," stipte Feueurbacher nog aan. Hij voegde er aan toe dat de ruimtevaart wereldwijd een belangrijke periode doormaakt, verwijzend naar het stopzetten van het spaceshuttle-programma en de voorstelling van een nieuwe ruimtevaartcapsule in de Verenigde Staten en de start van de bouw van een ruimtestation door China.

18:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, ruimtevaart |  Facebook |

19-06-11

Ook kleinere Afrikaanse landen profiteren van continentale vrijhandelszone

Een aantal Afrikaanse landen met een zwakkere economie vrezen zware nadelen te zullen ondervinden van een grote continentale vrijhandelszone, maar op termijn zullen ook zij daarvan de vruchten kunnen plukken. Dat heeft Kennedy Mbekeani, vertegenwoordiger van de African Development Bank, gezegd. In Afrika worden besprekingen gevoerd om een vrijhandelszone te creëren die zesentwintig landen en bijna 600 miljoen mensen zou omvatten en een gezamenlijke bruto binnenlands product van meer dan 800 miljard dollar zou vertegenwoordigen.

"Men moet erkennen dat er binnen een vrijhandelszone winnaars en verliezers zijn," merkt Mbekeani op tegenover het persbureau Associated Press. "Anderzijds moet men ook beseffen dat een vrijhandelszone de economieën in de regio zullen stimuleren. Ook kleinere landen zullen daarvan profiteren en sectoren ontwikkelen waarin zij een concurrentieel voordeel hebben. De kleinere landen mogen geen defensieve houding innemen, maar zouden met een open geest moesten toetreden.

Jacob Zuma, president van Zuid-Afrika, merkte onlangs nog op dat de vrijhandelszone buurlanden zal stimuleren om samen te werken in de strijd tegen armoede en de industriële capaciteit op te drijven. "Er is geen enkel land dat individueel rijkdom kan creëren," merkte hij op. Hij voegde er aan toe dat de bouw van een regionale en continentale infrastructuur bijzonder belangrijk zal worden voor de verdere ontwikkeling van Afrika. Verwacht wordt dat de onderhandelingen over een Afrikaanse vrijhandelszone ongeveer drie jaar jaar in beslag zullen nemen.

 

14:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, vrijhandelszone |  Facebook |

18-06-11

Investeringsfondsen kopen massaal Afrikaanse grond op

Een aantal investeringsfondsen en andere buitenlandse bedrijven leggen beslag op Afrikaanse grond om hun winsten in voeding en biobrandstoffen op te drijven. Dat is de conclusie van een rapport van de denktank Oakland Institute. Op die manier komen grote Afrikaanse gebieden volgens het Oakland Institute terecht in buitenlandse handen, vaak zonder het afsluiten van een degelijk contract. De operaties hebben volgens de denktank miljoenen kleine Afrikaanse boeren van hun gronden verdreven.

"Buitenlandse bedrijven nemen die gebieden volgens het rapport in beslag om hun controle over de wereldwijde voedselmarkten te behouden," merkt BBC News op. Ook wordt het land volgens het Oakland Institute gebruikt voor exportproducten zoals biobrandstoffen en snijbloemen. Dat zou leiden tot onzekerheid in het wereldwijde voedselsysteem, wat volgens de denktank uiteindelijk een grotere bedreiging zou kunnen worden dan terrorisme.

"Investeringsfondsen en andere speculanten hebben twee jaar geleden alleen al nagenoeg 60 miljoen hectaren Afrikaans land gekocht of geleased," merkt het Oakland Institute op. "Dat komt ongeveer overeen met de totale oppervlakte van Frankrijk. Dezelfde financiële bedrijven die verantwoordelijke waren voor de wereldwijde financiële crisis, doen nu hetzelfde met de wereldwijde voedselvoorraden. Bovendien hebben een aantal bedrijven daarbij overeenkomsten gesloten met corrupte leiders en ambtenaren."

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, investeringsfonds, voeding |  Facebook |

14-06-11

Hillary Clinton waarschuwt voor nieuw kolonialisme

Afrika moet beducht zijn voor een sluipend nieuw kolonialisme van buitenlandse investeerders en regeringen die alleen geïnteresseerd zijn in de ontginning van natuurlijke grondstoffen om zichzelf rijk te maken. Dat heeft Amerikaans minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton gezegd. Clinton voegde er aan toe dat de Afrikaanse leiders ervoor moeten zorgen dat buitenlandse investeringen duurzaam zijn en aan alle burgers ten goede komen en niet alleen de elite voordeel opleveren.

"De Amerikaanse minister noemde geen specifieke namen, maar had eerder al aangedrongen op een grotere controle op de grote Chinese investeringen en zakelijke belangen in Afrika, zodat het Afrikaanse volk niet zou misbruikt worden," aldus het webmagazine Independent Online. "Hillary Clinton merkte op dat Amerikaanse diplomaten in Afrika de opdracht hebben gekregen om de Amerikaanse regering op de hoogte te houden van de Chinese projecten."

"Het koloniale tijdperk heeft duidelijk gemaakt hoe gemakkelijk het is om Afrikaanse natuurlijke rijkdommen te verzamelen, leiders te betalen en weer te verdwijnen, zonder dat er iets overblijft voor de lokale bevolking," merkte Clinton op. "Er moet absoluut worden vermeden dat Afrika het toneel wordt van een nieuw kolonialisme." De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken voegde er aan toe dat de Verenigde Staten voorstander zijn van buitenlandse projecten in Afrika, maar moet ervoor gezorgd worden dat ook de lokale gemeenschappen daar voordeel uit halen.

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, hillary clinton, kolonialisme |  Facebook |

06-05-11

Pover leiderschap rem op Afrikaanse economische groei

De povere kwaliteit van het Afrikaanse leiderschap vormt een bedreiging voor de snelle economische groei van het continent. Dat heeft Kofi Annan, gewezen secretaris-generaal van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een vergadering van het World Economic Forum in Zuid-Afrika. Volgens Kofi Annan hebben vele Afrikaanse leiders uitsluitend aandacht voor het behoud van hun machtspositie, waarbij ze de ontwikkeling van hun economieën naast zich neerleggen.

"Afrika heeft een indrukwekkende economische groei van 5 procent gerealiseerd," merkte Kofi Annan op. "Maar door het tekort aan een degelijk leiderschap is er weinig gedaan om banen te creëren en de armoede van miljoenen Afrikanen te bestrijden. Daardoor is de Afrikaanse groei van lage kwaliteit. Er wordt vooral gemikt op onverwerkte grondstoffen, terwijl er onvoldoende wordt geïnvesteerd in de industrie en de infrastructuur."

De Afrikaanse leiders slagen er volgens Kofi Annan ook niet in om de handel tussen de verschillende landen van het continent te stimuleren en voerde aan dat de economische groei vooral zou moeten leiden tot een grotere tewerkstelling bij jonge Afrikanen. Kofi Annan verwees ook naar de revoluties in Noord-Afrika, waar leiders zich volgens hem extreem arrogant opstelden om dertig jaar aan de macht te proberen blijven. Na twee of drie regeringsperiodes zouden politieke leiders volgens hem hun toekomst buiten de regering moeten zoeken.

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, politiek kofi annan |  Facebook |

16-04-11

Hele mensheid taalkundig schatplichtig aan Afrika

Net zoals het genetisch erfgoed van de mens kan teruggevoerd worden naar Afrika, hebben ook de talen zich van het Afrikaanse continent over de hele wereld verspreid. Dat is de conclusie van een onderzoek van Quentin Atkinson, wetenschapper aan het departement psychologie van de University of Auckland in Nieuw-Zeeland. De onderzoeker stelt dat de fonemen uit het moderne spraakgebruik patronen vertegenwoordigen die een weerspiegeling vormen van de verscheidenheid in de menselijke genetica.

"Naarmate de mensheid vanuit Afrika begon te migreren en andere regio's begon te koloniseren, nam de genetische diversiteit toe," voert Atkinson aan tegenover het webmagazine HealthDay News. "Op dat ogenblik begon ook de fonemen-diversiteit toe te nemen." De wetenschapper merkt op dat de dialecten met de meeste fonemen zijn terug te vinden in Afrika. De dialecten met het kleinste aantal fonemen zijn daarentegen terug te vinden in Zuid-Amerika en de tropische eilanden in de Stille Oceaan.

Gebieden die het mees recent zijn gekoloniseerd gebruiken volgens Atkinson het minste aantal fonemen, terwijl regio's met een lange populatie-geschiedenis, zoals de Sub-Sahara, nog altijd het grootst aantal fonemen gebruiken. "Naarmate de afstand tegenover Afrika toeneemt, kan een daling in het aantal fonemen worden opgetekend," merkt de wetenschapper op. Het betekent volgens hem ook dat de mensheid niet alleen genetisch, maar ook cultureel schatplichtig is aan Afrika.

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, fonemen, taalkunde |  Facebook |

26-03-11

Afrikaanse neushoorn slachtoffer van nieuwe stroperij-golf

De neushoorn-populaties in Afrika worden geconfronteerd met de zwaarste stroperij-crisis in decennia. Dat zegt Richard Emslie, wetenschapper bij de African Rhino Specialist Group (AfRSG) van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). De voorbije drie jaar zouden volgens Emslie meer dan achthonderd dieren zijn gedood voor hun hoornen, die op de zwarte markt voor ruim 22.000 pond per kilogram zouden worden verkocht. Experten vrezen dat de nieuwe stroperij-golf de pogingen om de neushoorn-populatie te stabiliseren, zullen ondermijnen.

De populatie van de zwarte neushoorn zou nog uit ongeveer 4.840 exemplaren bestaan, tegenover 4.840 dieren vier jaar geleden. Van de witte neushoorn zouden er nog 20.000 exemplaren worden geteld, tegenover 17.400 exemplaren vier jaar geleden. "Door een goed biologisch beheer en respressieve maatregelen tegen het stropen zijn de populaties weliswaar licht toegenomen, maar desondanks blijft de toestand heel kritiek," merkt Emslie op tegenover BBC News.

Tenzij de nieuwe stroperij-golf tot stilstand kan worden gebracht, dreigen de populaties van de Afrikaanse neushoorns volgens Emslie opnieuw te zullen dalen. Vorig jaar zouden in Zuid-Afrika alleen 333 neushoorns zijn gedood. Dit jaar werden al 70 slachtoffers zijn geteld. Verondersteld wordt dat de hoornen bedoeld zijn voor de markten van de traditionele geneeswijzen in Zuid-Oost Azië. De groeiende vraag en de hoge prijzen stimuleren volgens de experts het stropen. Aangestuurd wordt op een betere samenwerking tussen dierenbescherming en landeigenaars.

 

04-03-11

Afrika strategisch in geopolitieke strijd zeldzame grondstoffen

Afrika, Australië en Canada kunnen een cruciale rol opnemen in de geopolitieke strijd rond zeldzame grondstoffen. Dat zeggen een aantal experts over de Chinese beslissing om de export van deze zeldzame aardmetalen te beperken. Dat kan volgens hen leiden tot een heropening van mijnen in Australië, Canada, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. De zeldzame aardmetalen worden gebruikt in moderne apparaten zoals mobiele telefoons, platte beeldschermen en magnetrons, maar zijn ook van belang voor elektronica die wordt gebruikt in moderne wapens.

China werd vrijwel de enige producent van zeventien zeldzame aardmetalen door andere landen uit de markt te prijzen. Het westen wil zich nu voor de hightech-industrie losmaken van de Chinese dominantie. Volgens Paul Nex, deskundige van de gespecialiseerde investeringsmaatschappij Umbono Capital, heeft Afrika de beste papieren als het gaat om de voorraden. Afrika omvat volgens Nex immers meer dan de helft van de specifieke rotsformatie waarin de aanwezigheid van deze zeldzame metalen het meest waarschijnlijk zijn.

Ook heeft Afrika nog heel wat restvoorraden van andere mijnactiviteiten, waarin deze zeldzame producten zouden kunnen worden gevolgen. Maar volgens professor Judith Kinnaird, professor aardrijkskundige economie aan de Witwatersrand Universiteit in Johannesburg, is er niet veel verschil tussen Afrikaanse landen en Australië of Canada als het gaat om de winning. "Iedereen die de volgende drie tot vijf jaar een project op gang kan brengen, zal volgens haar een cruciale voorraad hebben opgebouwd.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, grondstoffen |  Facebook |