26-06-13

Toenemende inkomenskloof remt Afrikaanse groei

Afrika blijft ook de volgende jaren één van de snelstgroeiende regio's, maar die vooruitgang wordt afgeremd door een toenemende inkomenskloof. Dat is de conclusie van een rapport van de Verenigde Naties en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. In het rapport wordt opgemerkt dat de Afrikaanse economie dit jaar een groei zal kennen met 4,8 procent. Volgend jaar zou dit groei nog verder worden doorgetrokken tot 5,3 procent door het herstel na de conflicten in Noord-Afrika en het effect van de Europese schuldencrisis.

Anderzijds moet er volgens het rapport rekening gehouden worden met blijvende conflicten, fragmentatie, politieke kwetswaarheid en de afhankelijkheid van sommige landen van buitenlandse ontwikkelingshulp, waardoor een onevenwichtig groeipatroon wordt geregistreerd. "De economische groei gaat gepaard met een onvoldoende reductie van de armoede, een aanhoudende werkloosheid, een toenemende inkomens-ongelijkheid en in een aantal landen ook een achteruitgang op het gebied van gezondheid en onderwijs," aldus de auteurs.

"In het begin van de jaren negentig werd 57 procent van de Afrikaanse bevolking met armoede geconfronteerd," merkt Andris Piebalgs, Europees Commissaris voor ontwikkeling, op. "Tegen het midden van dit decennium zal dat cijfer zijn teruggevallen tot 42 procent. Toch blijft absolute armoede een groot probleem. Afrika zal de enige regio in de hele wereld zijn die er niet zal in slagen om tegen het midden van het decennium de armoede te halveren. Te weinig mensen zien de Afrikaanse transformatie in hun inkomen weerspiegeld."

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, inkomenskloof |  Facebook |

08-06-13

Afrikaanse bevolking krijgt nauwelijks compensaties voor onteigeningen

In Afrika krijgt de lokale bevolking nauwelijks compensaties voor de onteigening van gebieden die worden toegewezen aan projecten van buitenlandse bedrijven. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de University of Georgia over industriële projecten in Ghana, Mozambique, Tanzania en Zambia. De onderzoekers stellen dat de betrokken landen weliswaar een uiteenlopende wetgeving hanteren, maar in praktijk blijken de projecten volgens hen steevast nadelig uit te draaien voor de lokale bevolking.

Lees Verder

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, onteigening |  Facebook |

31-05-13

Afrika kan economische kloof met westerse wereld snel overbruggen

Afrika heeft de mogelijkheden om de economische kloof met het westen snel te overbruggen. Dat zegt de Nederlandse professor Ewout Frankema, docent agrarische geschiedenis aan de Universiteit Wageningen. De wetenschapper merkt op dat er immers een einde lijkt te komen aan een aantal historische factoren die een snelle agrarische evolutie tot nu toe hebben geblokkeerd. De onderzoeker wijst daarbij op de ontwikkelingen op het gebied van transport en vervoer, de verstedelijking en politieke veranderingen.

"Tot dusver is de Sub-Sahara achtergebleven bij de economische ontwikkeling van het westen en Azië," zegt professor Frankema. "In veel Afrikaanse landen is de voedselproductie per hoofd van de bevolking in vergelijking met de jaren zestig zelfs gedaald. Door de ecologische omstandigheden is de landbouw in grote delen van Afrika noodgedwongen extensief, die minder geschikt zijn om een agrarische revolutie te realiseren. De Afrikaanse landbouw is echter allerminst primitief en heel wel in staat de eigen bevolking te voeden. De jongste twintig jaar is er een enorme potentie aan industriële technologie beschikbaar gekomen."

"Door vooruitgang op het gebied van transport en communicatie zijn afstanden bovendien veel minder belangrijk geworden en door de verbeterde communicatie krijgen commercieel ingestelde boeren gemakkelijker toegang tot nuttige informatie," stipt Ewout Frankema nog aan. "Ook is het duidelijk dat de bevolkingsgroei en urbanisatie zullen leiden tot een toenemende vraag naar voedsel, waarbij de groeiende middenklasse in staat zal zijn hogere prijzen te betalen. Ook macro-economisch zijn de vooruitzichten voor vele Afrikaanse landen veel verbeterd, terwijl de politieke structuur eveneens verschuift, waarbij politieke leiders steeds meer rekening dienen te houden met de wil van de kiezer."

De Nederlandse wetenschapper ziet echter wel grote contrasten tussen de verschillende Afrikaanse landen. Frankema zegt relatief optimistisch te zijn over de Westafrikaanse kuststrook en relatief compacte landen met een intensief landgebruik, zoals Rwanda, Burundi en Oeganda. Minder positief zijn volgens hem echter de vooruitzichten van landen in het binnenland, zoals Niger en Tsjaad, of voor grote koloniale constructies zoals Congo, Soedan of Nigeria. Die evoluties dreigen volgens Frankema de ongelijkheid binnen het continent nog te verscherpen en de migratiestromen tussen de verschillende landen te doen toenemen.

Lees Verder

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economie |  Facebook |

16-05-13

Europese Unie moet zich focussen op China en Afrika

China en Afrika vormen de volgende twintig jaar een belangrijke motor van economische groei en Europa moet die realiteit aanpakken om met die regio's banden te smeden en hen niet als een bedreiging bestempelen. Dat heeft Pascal Lamy, directeur-generaal van de World Trade Organisation (WTO), tijdens de European Business Summit, gezegd. Lamy wees er daarbij op dat 19 procent van de Europese groei zich de volgende tien jaar buiten de eigen regio zou bevinden. China zal volgens hem één derde van die externe vertegenwoordigen.

"Een toenemend economisch en politiek engagement met opkomende economieën is cruciaal voor de Europese groei," merkt Pascal Lamy op, die toegaf zich bezorgd te maken over de huidige handelsconflicten tussen China en Europa over subsidies die door het Aziatische land aan zijn producenten van zonnepanelen en telecom-apparatuur worden toegekend. Ondanks die wrijvingen is er volgens de topman van de World Trade Organisation een duidelijke grond om naar een stevig partnership te streven.

"De Europese Unie moet nog altijd een overtuigende groeistrategie voorleggen," merkte ook Elvire Fabry, onderzoeker bij de organisatie Notre Europe, op. "Er is geen enkele aanwijzing dat de politieke leiders de stap kunnen zetten om verder te kijken dan de interne problemen en overschakelen op de wereldwijd strategisch denken." Pascal Lamy wees er ook nog op dat de Europese Unie ook Afrika, dat tegen het einde van het volgend decennium anderhalf miljard inwoners zal tellen, niet mag vergeten.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, china, afrika |  Facebook |

01-05-13

China investeert massaal in Afrikaanse ontwikkelingsprojecten

De Chinese regering heeft op tien jaar 75,4 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van Afrika. Dat is de conclusie van een rapport van het Center for Global Development. De Amerikaanse denktank merkt op dat China met dat bedrag dicht in de buurt van de investeringen van de Verenigde Staten in Afrikaanse projecten komt, maar de Chinese hulpprojecten hebben volgens het rapport een totaal ander karakter. Een groot gedeelte van de Chinese hulp blijkt immers buiten de officiële ontwikkelingskanalen te vallen.

Volgens het Center for Global Development heeft China op tien jaar tijd 1.673 officieuze projecten in vijftig Afrikaanse landen ondersteund, gaande van budgetten voor dammen of sportstadions tot financiering van de ontginning van grondstoffen. Aan officiële ontwikkelingshulp werd volgens het rapport daarentegen slechts 1,1 miljard dollar besteed. De onderzoekers merken op bijzonder moeilijk cijfers te hebben kunnen verkrijgen van Chinese officiële instanties en voeren aan dat het land systematisch zijn investeringen in deze ondersteunende project minimaliseert.

Uit het rapport van de denktank blijkt dat Ghana met een bedrag van 11,4 miljard dollar de grootste begunstigde was van de Chinese hulp, gevolgd door Nigeria met 8,4 miljard dollar en Soedan met 5,4 miljard dollar. Ook wordt opgemerkt dat een aantal landen bijzonder afhankelijk zijn geworden van Chinese financieringen. In Ghana vertegenwoordigt de Chinese investering inmiddels 5,3 procent van de totale nationale economie. Ook in Zimbabwe bedraagt dat aandeel 4,1 procent en in Mauritanië loopt dat cijfer zelfs op tot 16 procent.

Burkina Faso, Swaziland, Gambia en Sao Tome waren de enige Afrikaanse landen die geen Chinese steun hebben ontvangen. Deze landen hebben echter officieel Taiwan, de aartsvijand van China, erkend.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, afrika, ontwikkeling |  Facebook |

16-04-13

Afrika blijft sneller groeien dan wereldwijde economie

De economische groei in de Sub-Sahara zal de volgende drie jaar gevoelig hoger liggen dan het wereldwijde gemiddelde. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank. Door de stijgende prijzen van grondstoffen, een toename van de investeringen en een algemene heropleving van de wereldeconomie zal de economische groei van het Afrikaanse continent volgens het rapport tot meer dan 5 procent oplopen. Er wordt echter aan toegevoegd dat de Afrikaanse regeringen meer inspanningen dienen te leveren om ervoor te zorgen dat die groei ook de armoede terugdringt. Risico's blijven de crisis in de Europese Unie en een mogelijk dalende vraag naar grondstoffen in China.

De wereldwijde economie zal volgens de Wereldbank dit jaar een gemiddelde groei kennen van 2,4 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de directe buitenlandse investeringen zullen blijven stijgen en over twee jaar in Afrika een bedrag van 54 miljard dollar zullen bereiken. De Wereldbank merkt op dat de Afrikaanse economische groei het voorbije decennium geleid heeft tot een gevoelige daling van de armoede. Op het einde van het voorbije decennium verdiende nog 48,5 procent van de Afrikaanse bevolking minder dan 1,25 dollar per dag, tegenover 58 procent in het midden van de jaren negentig.

"Indien de middelen een een gepaste wijze worden aangewend, kan Afrika uitkijken naar een verdere groei, een verdere afbouw van de armoede en een grotere deelname aan de welvaart," merkt Punam Chuhan-Pole, econoom bij de Wereldbank op. "De regio wordt echter nog altijd geconfronteerd met een grote inkomensongelijkheid en een grote afhankelijkheid van de export van mineralen en mijnproducten. Landen met grote grondstoffenvoorraden, zoals Equatoriaal Guinea, Nigeria en Gabon maken minder vooruitgang in het bestrijden van armoede dan andere Afrikaanse landen."

Lees Verder

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, wereldbank |  Facebook |

05-03-13

Westen moet zijn koloniale houding tegenover Afrika laten varen

Indien de westerse landen hun marktaandeel tegenover China en andere opkomende markten niet willen verliezen, moeten ze hun koloniale houding tegenover Afrika laten varen. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gezegd. Zuma stelde daarbij dat de westerse regering een psychologisch probleem hebben en er nog altijd op uit zijn om Afrika vanuit een machtpositie de les te lezen. Ook westerse bedrijven moeten volgens Zuma hun investeringsstrategieën wijzigen indien ze willen vermijden dat Afrika zich zou wenden toe nieuwe partners die hen op een andere manier behandelen. Hij voegde er aan toe dat financiële instellingen Afrika hebben uitgeperst in plaats van te helpen.

Lees Verder

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: westen, afrika |  Facebook |