08-08-13

Afrika gaat harder optreden tegen import van e-waste

De Afrikaanse landen hebben opgeroepen om over het hele continent actie te voeren tegen de import van elektronisch afval, met inbegrip van oude computers en mobiele telefoons uit Europa, waar de strenge milieuwetgeving het goedkoper maakt de afgeschreven elektronica te exporteren dan in eigen regio te verwerken. Aangevoerd wordt dat een aantal producten naar Afrika worden verstuurd als goederen voor hergebruik, hoewel ze in de praktijk door defecten of een verouderde technologie onmogelijk nog op de markt kunnen worden gebracht. Over drie jaar moet in Europa 45 procent van de elektronische producten worden gerecycleerd. Over zes jaar moet die recyclage zijn opgelopen tot 65 procent.

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, e-waste |  Facebook |

24-07-13

Grote hotelketens zien vooral groei op de Afrikaanse markt

De grote hotelketens breiden hun aanwezigheid op de Afrikaanse markt gevoelig uit. Daarmee hopen ze te kunnen inspelen op de grote economische groei van de regio en een aantal belangrijke demografische trends. Dat zegt Trevor Ward, topman van de gespecialiseerde consulent W Hospitality Group. Daarbij wijst de consulent dat de geplande hotel-ontwikkelingen in de Sub-Sahara met 23 procent zijn gestegen, terwijl ook in Noord-Afrika sprake is van een groei met 9 procent. In de regio Asia-Pacific is er nog sprake van een toename met 8,5 procent, maar in Europa valt dat cijfer terug tot 4 procent.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hotel, afrika |  Facebook |

26-06-13

Toenemende inkomenskloof remt Afrikaanse groei

Afrika blijft ook de volgende jaren één van de snelstgroeiende regio's, maar die vooruitgang wordt afgeremd door een toenemende inkomenskloof. Dat is de conclusie van een rapport van de Verenigde Naties en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. In het rapport wordt opgemerkt dat de Afrikaanse economie dit jaar een groei zal kennen met 4,8 procent. Volgend jaar zou dit groei nog verder worden doorgetrokken tot 5,3 procent door het herstel na de conflicten in Noord-Afrika en het effect van de Europese schuldencrisis.

Anderzijds moet er volgens het rapport rekening gehouden worden met blijvende conflicten, fragmentatie, politieke kwetswaarheid en de afhankelijkheid van sommige landen van buitenlandse ontwikkelingshulp, waardoor een onevenwichtig groeipatroon wordt geregistreerd. "De economische groei gaat gepaard met een onvoldoende reductie van de armoede, een aanhoudende werkloosheid, een toenemende inkomens-ongelijkheid en in een aantal landen ook een achteruitgang op het gebied van gezondheid en onderwijs," aldus de auteurs.

"In het begin van de jaren negentig werd 57 procent van de Afrikaanse bevolking met armoede geconfronteerd," merkt Andris Piebalgs, Europees Commissaris voor ontwikkeling, op. "Tegen het midden van dit decennium zal dat cijfer zijn teruggevallen tot 42 procent. Toch blijft absolute armoede een groot probleem. Afrika zal de enige regio in de hele wereld zijn die er niet zal in slagen om tegen het midden van het decennium de armoede te halveren. Te weinig mensen zien de Afrikaanse transformatie in hun inkomen weerspiegeld."

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, inkomenskloof |  Facebook |

08-06-13

Afrikaanse bevolking krijgt nauwelijks compensaties voor onteigeningen

In Afrika krijgt de lokale bevolking nauwelijks compensaties voor de onteigening van gebieden die worden toegewezen aan projecten van buitenlandse bedrijven. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de University of Georgia over industriële projecten in Ghana, Mozambique, Tanzania en Zambia. De onderzoekers stellen dat de betrokken landen weliswaar een uiteenlopende wetgeving hanteren, maar in praktijk blijken de projecten volgens hen steevast nadelig uit te draaien voor de lokale bevolking.

Lees Verder

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, onteigening |  Facebook |

31-05-13

Afrika kan economische kloof met westerse wereld snel overbruggen

Afrika heeft de mogelijkheden om de economische kloof met het westen snel te overbruggen. Dat zegt de Nederlandse professor Ewout Frankema, docent agrarische geschiedenis aan de Universiteit Wageningen. De wetenschapper merkt op dat er immers een einde lijkt te komen aan een aantal historische factoren die een snelle agrarische evolutie tot nu toe hebben geblokkeerd. De onderzoeker wijst daarbij op de ontwikkelingen op het gebied van transport en vervoer, de verstedelijking en politieke veranderingen.

"Tot dusver is de Sub-Sahara achtergebleven bij de economische ontwikkeling van het westen en Azië," zegt professor Frankema. "In veel Afrikaanse landen is de voedselproductie per hoofd van de bevolking in vergelijking met de jaren zestig zelfs gedaald. Door de ecologische omstandigheden is de landbouw in grote delen van Afrika noodgedwongen extensief, die minder geschikt zijn om een agrarische revolutie te realiseren. De Afrikaanse landbouw is echter allerminst primitief en heel wel in staat de eigen bevolking te voeden. De jongste twintig jaar is er een enorme potentie aan industriële technologie beschikbaar gekomen."

"Door vooruitgang op het gebied van transport en communicatie zijn afstanden bovendien veel minder belangrijk geworden en door de verbeterde communicatie krijgen commercieel ingestelde boeren gemakkelijker toegang tot nuttige informatie," stipt Ewout Frankema nog aan. "Ook is het duidelijk dat de bevolkingsgroei en urbanisatie zullen leiden tot een toenemende vraag naar voedsel, waarbij de groeiende middenklasse in staat zal zijn hogere prijzen te betalen. Ook macro-economisch zijn de vooruitzichten voor vele Afrikaanse landen veel verbeterd, terwijl de politieke structuur eveneens verschuift, waarbij politieke leiders steeds meer rekening dienen te houden met de wil van de kiezer."

De Nederlandse wetenschapper ziet echter wel grote contrasten tussen de verschillende Afrikaanse landen. Frankema zegt relatief optimistisch te zijn over de Westafrikaanse kuststrook en relatief compacte landen met een intensief landgebruik, zoals Rwanda, Burundi en Oeganda. Minder positief zijn volgens hem echter de vooruitzichten van landen in het binnenland, zoals Niger en Tsjaad, of voor grote koloniale constructies zoals Congo, Soedan of Nigeria. Die evoluties dreigen volgens Frankema de ongelijkheid binnen het continent nog te verscherpen en de migratiestromen tussen de verschillende landen te doen toenemen.

Lees Verder

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economie |  Facebook |

16-05-13

Europese Unie moet zich focussen op China en Afrika

China en Afrika vormen de volgende twintig jaar een belangrijke motor van economische groei en Europa moet die realiteit aanpakken om met die regio's banden te smeden en hen niet als een bedreiging bestempelen. Dat heeft Pascal Lamy, directeur-generaal van de World Trade Organisation (WTO), tijdens de European Business Summit, gezegd. Lamy wees er daarbij op dat 19 procent van de Europese groei zich de volgende tien jaar buiten de eigen regio zou bevinden. China zal volgens hem één derde van die externe vertegenwoordigen.

"Een toenemend economisch en politiek engagement met opkomende economieën is cruciaal voor de Europese groei," merkt Pascal Lamy op, die toegaf zich bezorgd te maken over de huidige handelsconflicten tussen China en Europa over subsidies die door het Aziatische land aan zijn producenten van zonnepanelen en telecom-apparatuur worden toegekend. Ondanks die wrijvingen is er volgens de topman van de World Trade Organisation een duidelijke grond om naar een stevig partnership te streven.

"De Europese Unie moet nog altijd een overtuigende groeistrategie voorleggen," merkte ook Elvire Fabry, onderzoeker bij de organisatie Notre Europe, op. "Er is geen enkele aanwijzing dat de politieke leiders de stap kunnen zetten om verder te kijken dan de interne problemen en overschakelen op de wereldwijd strategisch denken." Pascal Lamy wees er ook nog op dat de Europese Unie ook Afrika, dat tegen het einde van het volgend decennium anderhalf miljard inwoners zal tellen, niet mag vergeten.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, china, afrika |  Facebook |

01-05-13

China investeert massaal in Afrikaanse ontwikkelingsprojecten

De Chinese regering heeft op tien jaar 75,4 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van Afrika. Dat is de conclusie van een rapport van het Center for Global Development. De Amerikaanse denktank merkt op dat China met dat bedrag dicht in de buurt van de investeringen van de Verenigde Staten in Afrikaanse projecten komt, maar de Chinese hulpprojecten hebben volgens het rapport een totaal ander karakter. Een groot gedeelte van de Chinese hulp blijkt immers buiten de officiële ontwikkelingskanalen te vallen.

Volgens het Center for Global Development heeft China op tien jaar tijd 1.673 officieuze projecten in vijftig Afrikaanse landen ondersteund, gaande van budgetten voor dammen of sportstadions tot financiering van de ontginning van grondstoffen. Aan officiële ontwikkelingshulp werd volgens het rapport daarentegen slechts 1,1 miljard dollar besteed. De onderzoekers merken op bijzonder moeilijk cijfers te hebben kunnen verkrijgen van Chinese officiële instanties en voeren aan dat het land systematisch zijn investeringen in deze ondersteunende project minimaliseert.

Uit het rapport van de denktank blijkt dat Ghana met een bedrag van 11,4 miljard dollar de grootste begunstigde was van de Chinese hulp, gevolgd door Nigeria met 8,4 miljard dollar en Soedan met 5,4 miljard dollar. Ook wordt opgemerkt dat een aantal landen bijzonder afhankelijk zijn geworden van Chinese financieringen. In Ghana vertegenwoordigt de Chinese investering inmiddels 5,3 procent van de totale nationale economie. Ook in Zimbabwe bedraagt dat aandeel 4,1 procent en in Mauritanië loopt dat cijfer zelfs op tot 16 procent.

Burkina Faso, Swaziland, Gambia en Sao Tome waren de enige Afrikaanse landen die geen Chinese steun hebben ontvangen. Deze landen hebben echter officieel Taiwan, de aartsvijand van China, erkend.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, afrika, ontwikkeling |  Facebook |