16-04-13

Afrika blijft sneller groeien dan wereldwijde economie

De economische groei in de Sub-Sahara zal de volgende drie jaar gevoelig hoger liggen dan het wereldwijde gemiddelde. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank. Door de stijgende prijzen van grondstoffen, een toename van de investeringen en een algemene heropleving van de wereldeconomie zal de economische groei van het Afrikaanse continent volgens het rapport tot meer dan 5 procent oplopen. Er wordt echter aan toegevoegd dat de Afrikaanse regeringen meer inspanningen dienen te leveren om ervoor te zorgen dat die groei ook de armoede terugdringt. Risico's blijven de crisis in de Europese Unie en een mogelijk dalende vraag naar grondstoffen in China.

De wereldwijde economie zal volgens de Wereldbank dit jaar een gemiddelde groei kennen van 2,4 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de directe buitenlandse investeringen zullen blijven stijgen en over twee jaar in Afrika een bedrag van 54 miljard dollar zullen bereiken. De Wereldbank merkt op dat de Afrikaanse economische groei het voorbije decennium geleid heeft tot een gevoelige daling van de armoede. Op het einde van het voorbije decennium verdiende nog 48,5 procent van de Afrikaanse bevolking minder dan 1,25 dollar per dag, tegenover 58 procent in het midden van de jaren negentig.

"Indien de middelen een een gepaste wijze worden aangewend, kan Afrika uitkijken naar een verdere groei, een verdere afbouw van de armoede en een grotere deelname aan de welvaart," merkt Punam Chuhan-Pole, econoom bij de Wereldbank op. "De regio wordt echter nog altijd geconfronteerd met een grote inkomensongelijkheid en een grote afhankelijkheid van de export van mineralen en mijnproducten. Landen met grote grondstoffenvoorraden, zoals Equatoriaal Guinea, Nigeria en Gabon maken minder vooruitgang in het bestrijden van armoede dan andere Afrikaanse landen."

Lees Verder

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, wereldbank |  Facebook |

05-03-13

Westen moet zijn koloniale houding tegenover Afrika laten varen

Indien de westerse landen hun marktaandeel tegenover China en andere opkomende markten niet willen verliezen, moeten ze hun koloniale houding tegenover Afrika laten varen. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gezegd. Zuma stelde daarbij dat de westerse regering een psychologisch probleem hebben en er nog altijd op uit zijn om Afrika vanuit een machtpositie de les te lezen. Ook westerse bedrijven moeten volgens Zuma hun investeringsstrategieën wijzigen indien ze willen vermijden dat Afrika zich zou wenden toe nieuwe partners die hen op een andere manier behandelen. Hij voegde er aan toe dat financiële instellingen Afrika hebben uitgeperst in plaats van te helpen.

Lees Verder

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: westen, afrika |  Facebook |

20-02-13

Illegale olifantenjacht in Afrika weerspiegelt bijzonder zware crisis

Er zijn het voorbije jaar in Afrika opnieuw meer dan 25.000 olifanten illegaal gedood. Dat heeft John Scanlon, secretaris-generaal van Convention on International Trade in Endangered Species (Cites), gezegd. Het aantal gedode olifanten lag volgens Scanlon het voorbije jaar daarmee opnieuw hoger dan het jaar voordien. Iain Douglas-Hamilton, oprichter van de organisatie Save the Elephants, stelde dat de tol in pure aantallen in de jaren zeventig en tachtig weliswaar zwaarder was, maar zegt dat er zonder meer van een bijzonder zware crisis gewag gemaakt kan worden. Douglas-Hamilton voert daarbij aan dat er minder olifanten zijn dan veertig jaar geleden, terwijl de vraag naar ivoor blijkbaar blijft toenemen.

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olifant, afrika |  Facebook |

20-01-13

Afrika moet kansen krijgen zelf voldoende voedsel te produceren

De voedselproductie in Afrika kent een duidelijk stijgende trend, maar toch blijft het voedseltekort in de armste landen van het continent toenemen. Dat is de conclusie van een rapport van de hulporganisatie Oxfam. Er wordt aan toegevoegd dat Europese donoren en Afrikaanse regeringen meer moeten investeren in kleinschalige landbouwbedrijven en aan de landelijke bevolking een grotere inspraak bieden in het beslissingsproces. Volgens Oxfam worden meer dan 230 miljoen mensen in de Sub-Sahara met een voedseltekort geconfronteerd. Dat betekent een stijging met 38 procent tegenover twintig jaar geleden.

"In de Sub-Sahara wordt één op vier inwoners geconfronteerd met een voedseltekort," merkt Oxfam op. "In vele Afrikaanse landen is er nochtans duidelijk een positieve evolutie merkbaar op het gebied van voedselbeschikbaarheid en voedingswaarde, maar de beperkte toegang tot landbouwgrond en onderinvesteringen in de agriculturele sector houdt nog altijd veel Afrikanen in armoede. Er moet meer aandacht worden besteed aan de landbouw, want die zorgt voor het inkomen van de meerderheid van de Afrikanen."

Ricardo Fuentes-Nieva, hoofd onderzoek bij de Britse afdeling van Oxfam, merkt op dat Afrika theoretische nochtans is staat is om voldoende voedsel te produceren om de hongersnood te bestrijden en de voedingswaarde te verbeteren, op voorwaarde dat de landbouwsector de gepaste ondersteuning zou krijgen van het nationale en internationale beleid. "Onderzoek heeft echter al gewezen op een onderinvestering in onderzoek, training, irrigatie en opslag, waardoor de landbouwproductie in de Sub-Sahara onder druk blijft staan," aldus nog Oxfam.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, voeding, honger |  Facebook |

16-01-13

Europees geld voor Afrikaans wegennet dreigt grotendeels verloren te gaan

De Europese Unie heeft miljarden euro geïnvesteerd in de bouw van een wegennetwerk in Afrika, maar die inspanningen dreigen door een gebrek aan onderhoud grotendeels verloren te gaan. Dat is de conclusie van een evaluatie van het European Development Fund (EDF) door het European Court of Auditors. Er wordt opgemerkt dat de Europese Unie tussen het midden van de jaren negentig en het begin van dit decennium in totaal 7,4 miljard euro heeft geïnvesteerd in het Afrikaanse snelwegennet, maar die projecten hebben volgens het rapport niet het gewenste resultaat gehad omdat de landen van bestemming er niet in slagen om de trajecten degelijk te onderhouden. Er degelijk netwerk is nochtans noodzakelijk in de regio, want meer dan 80 procent van de cargovervoer in de Sub-Sahara gebeurt langs het wegvervoer.

Lees Verder

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, wegverkeer, vervoer |  Facebook |

15-01-13

Baidu mikt op het Afrikaanse mobiele internet

Het Chinese online zoekmachinebedrijf Baidu heeft met het Franse concern Telecom een partnership gesloten om het gebruik van het mobiele internet te stimuleren. In de overeenkomst is voorzien dat France Telecom de mobiele browser van Baidu zal installeren op Android-telefoons voor consumenten in Afrika en het Midden-Oosten. Baidu wijst erop dat de vraag naar mobiele telefoons tijdens de tweede helft van vorig jaar in de regio een verdubbeling heeft gekend.

Afrika wordt de volgende jaren één van de meest dynamische telecomregio’s van de wereld. De vraag naar mobiel internet met smartphones kent er een grote toename, aangezien de beschikbaarheid van vaste telefoonlijnen op het continent heel beperkt blijft. France Telecom zegt te verwachten dat zijn mobiele telefoons voor vele Afrikanen de belangrijkste toegang tot het internet zullen vormen. De mobiele penetratie kent in Afrika een grote variatie, gaande van 17 procent in Congo tot 102 procent in Tunesië.

Baidu merkt op de regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika als een bijzonder belangrijk gebied te bestempelen. De nieuwe browser die door Baidu en Orange, dochter van France Telecom, wordt aangeboden, is speciaal ontworpen om data te compresseren en gebruikers een gemakkelijke toegang te bieden tot webdiensten zoals Wikipedia, Facebook en Twitter. Orange heeft het over een pragmatisch partnership dat het Franse bedrijf toelaat het gebruik van het mobiele internet te stimuleren, terwijl Baidu zijn kennis over de markt kan opschroeven en zijn publiek kan uitbreiden.

Lees Verder

19:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baidu, france telecom, afrika |  Facebook |

13-01-13

Arabische investeerders kijken steeds vaker naar Afrika

Investeerders uit de Arabische Golfregio richten zich steeds meer op Afrika, dat onder meer op het gebied van grondstoffen bijzonder veel mogelijkheden biedt. Daarmee wordt een duidelijke verschuiving opgetekend bij de Arabische investeerders, die zich in het verleden vooral gefocust hebben op de Verenigde Staten Europa. Er wordt aan toegevoegd dat de stroom van Arabisch geld een belangrijke pijler kan worden voor de verdere Afrikaanse groei. Voor de Arabische landen biedt Afrika anderzijds investeringsmogelijkheden voor de rijkdom die door de petroleumsector is opgebouwd.

“De Amerikaanse en Europese markten lijken voor Arabische investeerders niet meer zo aantrekkelijk dan enkele jaren geleden,” geeft Ahmed Heikal, voorzitter van de investeringsmaatschappij Citadel Capital, toe. “Er zijn ook een aantal positieve beweegredenen. Afrika kent immers een snelle groei, met een bevolking die over steeds grotere bestedingsmogelijkheden beschikken. Bovendien heeft men de indruk dat grote gedeelten van het Afrikaanse content beter worden geleid en politiek stabieler zijn geworden.”

Bovendien wordt opgemerkt dat Afrika ook bijzonder interessante mogelijkheden biedt voor de woestijnlanden van de Golfregio. Het Afrikaanse continent is immers een belangrijke voedselproducent en heeft ook grote mogelijkheden op het gebied van landbouw. Daarnaast wordt opgemerkt dat Afrika op dit ogenblik een evolutie doormaakt die de Golfregio zelf het voorbije decennium heeft gekend. Onder meer wordt opgemerkt dat de expertise van de Golfregio op het gebied van onder meer luchthavens, havens en communicatienetwerken in Afrika kan worden verzilverd.

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: golfregio, afrika, investeringen |  Facebook |