20-02-13

Illegale olifantenjacht in Afrika weerspiegelt bijzonder zware crisis

Er zijn het voorbije jaar in Afrika opnieuw meer dan 25.000 olifanten illegaal gedood. Dat heeft John Scanlon, secretaris-generaal van Convention on International Trade in Endangered Species (Cites), gezegd. Het aantal gedode olifanten lag volgens Scanlon het voorbije jaar daarmee opnieuw hoger dan het jaar voordien. Iain Douglas-Hamilton, oprichter van de organisatie Save the Elephants, stelde dat de tol in pure aantallen in de jaren zeventig en tachtig weliswaar zwaarder was, maar zegt dat er zonder meer van een bijzonder zware crisis gewag gemaakt kan worden. Douglas-Hamilton voert daarbij aan dat er minder olifanten zijn dan veertig jaar geleden, terwijl de vraag naar ivoor blijkbaar blijft toenemen.

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olifant, afrika |  Facebook |

20-01-13

Afrika moet kansen krijgen zelf voldoende voedsel te produceren

De voedselproductie in Afrika kent een duidelijk stijgende trend, maar toch blijft het voedseltekort in de armste landen van het continent toenemen. Dat is de conclusie van een rapport van de hulporganisatie Oxfam. Er wordt aan toegevoegd dat Europese donoren en Afrikaanse regeringen meer moeten investeren in kleinschalige landbouwbedrijven en aan de landelijke bevolking een grotere inspraak bieden in het beslissingsproces. Volgens Oxfam worden meer dan 230 miljoen mensen in de Sub-Sahara met een voedseltekort geconfronteerd. Dat betekent een stijging met 38 procent tegenover twintig jaar geleden.

"In de Sub-Sahara wordt één op vier inwoners geconfronteerd met een voedseltekort," merkt Oxfam op. "In vele Afrikaanse landen is er nochtans duidelijk een positieve evolutie merkbaar op het gebied van voedselbeschikbaarheid en voedingswaarde, maar de beperkte toegang tot landbouwgrond en onderinvesteringen in de agriculturele sector houdt nog altijd veel Afrikanen in armoede. Er moet meer aandacht worden besteed aan de landbouw, want die zorgt voor het inkomen van de meerderheid van de Afrikanen."

Ricardo Fuentes-Nieva, hoofd onderzoek bij de Britse afdeling van Oxfam, merkt op dat Afrika theoretische nochtans is staat is om voldoende voedsel te produceren om de hongersnood te bestrijden en de voedingswaarde te verbeteren, op voorwaarde dat de landbouwsector de gepaste ondersteuning zou krijgen van het nationale en internationale beleid. "Onderzoek heeft echter al gewezen op een onderinvestering in onderzoek, training, irrigatie en opslag, waardoor de landbouwproductie in de Sub-Sahara onder druk blijft staan," aldus nog Oxfam.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, voeding, honger |  Facebook |

16-01-13

Europees geld voor Afrikaans wegennet dreigt grotendeels verloren te gaan

De Europese Unie heeft miljarden euro geïnvesteerd in de bouw van een wegennetwerk in Afrika, maar die inspanningen dreigen door een gebrek aan onderhoud grotendeels verloren te gaan. Dat is de conclusie van een evaluatie van het European Development Fund (EDF) door het European Court of Auditors. Er wordt opgemerkt dat de Europese Unie tussen het midden van de jaren negentig en het begin van dit decennium in totaal 7,4 miljard euro heeft geïnvesteerd in het Afrikaanse snelwegennet, maar die projecten hebben volgens het rapport niet het gewenste resultaat gehad omdat de landen van bestemming er niet in slagen om de trajecten degelijk te onderhouden. Er degelijk netwerk is nochtans noodzakelijk in de regio, want meer dan 80 procent van de cargovervoer in de Sub-Sahara gebeurt langs het wegvervoer.

Lees Verder

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, wegverkeer, vervoer |  Facebook |

15-01-13

Baidu mikt op het Afrikaanse mobiele internet

Het Chinese online zoekmachinebedrijf Baidu heeft met het Franse concern Telecom een partnership gesloten om het gebruik van het mobiele internet te stimuleren. In de overeenkomst is voorzien dat France Telecom de mobiele browser van Baidu zal installeren op Android-telefoons voor consumenten in Afrika en het Midden-Oosten. Baidu wijst erop dat de vraag naar mobiele telefoons tijdens de tweede helft van vorig jaar in de regio een verdubbeling heeft gekend.

Afrika wordt de volgende jaren één van de meest dynamische telecomregio’s van de wereld. De vraag naar mobiel internet met smartphones kent er een grote toename, aangezien de beschikbaarheid van vaste telefoonlijnen op het continent heel beperkt blijft. France Telecom zegt te verwachten dat zijn mobiele telefoons voor vele Afrikanen de belangrijkste toegang tot het internet zullen vormen. De mobiele penetratie kent in Afrika een grote variatie, gaande van 17 procent in Congo tot 102 procent in Tunesië.

Baidu merkt op de regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika als een bijzonder belangrijk gebied te bestempelen. De nieuwe browser die door Baidu en Orange, dochter van France Telecom, wordt aangeboden, is speciaal ontworpen om data te compresseren en gebruikers een gemakkelijke toegang te bieden tot webdiensten zoals Wikipedia, Facebook en Twitter. Orange heeft het over een pragmatisch partnership dat het Franse bedrijf toelaat het gebruik van het mobiele internet te stimuleren, terwijl Baidu zijn kennis over de markt kan opschroeven en zijn publiek kan uitbreiden.

Lees Verder

19:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baidu, france telecom, afrika |  Facebook |

13-01-13

Arabische investeerders kijken steeds vaker naar Afrika

Investeerders uit de Arabische Golfregio richten zich steeds meer op Afrika, dat onder meer op het gebied van grondstoffen bijzonder veel mogelijkheden biedt. Daarmee wordt een duidelijke verschuiving opgetekend bij de Arabische investeerders, die zich in het verleden vooral gefocust hebben op de Verenigde Staten Europa. Er wordt aan toegevoegd dat de stroom van Arabisch geld een belangrijke pijler kan worden voor de verdere Afrikaanse groei. Voor de Arabische landen biedt Afrika anderzijds investeringsmogelijkheden voor de rijkdom die door de petroleumsector is opgebouwd.

“De Amerikaanse en Europese markten lijken voor Arabische investeerders niet meer zo aantrekkelijk dan enkele jaren geleden,” geeft Ahmed Heikal, voorzitter van de investeringsmaatschappij Citadel Capital, toe. “Er zijn ook een aantal positieve beweegredenen. Afrika kent immers een snelle groei, met een bevolking die over steeds grotere bestedingsmogelijkheden beschikken. Bovendien heeft men de indruk dat grote gedeelten van het Afrikaanse content beter worden geleid en politiek stabieler zijn geworden.”

Bovendien wordt opgemerkt dat Afrika ook bijzonder interessante mogelijkheden biedt voor de woestijnlanden van de Golfregio. Het Afrikaanse continent is immers een belangrijke voedselproducent en heeft ook grote mogelijkheden op het gebied van landbouw. Daarnaast wordt opgemerkt dat Afrika op dit ogenblik een evolutie doormaakt die de Golfregio zelf het voorbije decennium heeft gekend. Onder meer wordt opgemerkt dat de expertise van de Golfregio op het gebied van onder meer luchthavens, havens en communicatienetwerken in Afrika kan worden verzilverd.

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: golfregio, afrika, investeringen |  Facebook |

05-12-12

Wegeninfrastructuur tekent aids-landkaart in Afrikaanse Sub-Sahara

Wegeninfrastructuur en geografische toegankelijkheid hebben een belangrijke impact op de verspreiding van het hiv-virus in de Afrikaanse Sub-Sahara. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Florida. Transportnetwerken en verbindingen hebben volgens de onderzoekers een groter verband met de verspreiding van het hiv-virus dan de louter lijnrechte geografische afstand. Onder meer wordt opgemerkt dat de slechte verbindingen in Centraal-Afrika de groei van de epidemie initieel hebben afgeremd en verklaren waarom op dit ogenblik de hiv-besmettingen in de regio op een relatief laag niveau blijven, terwijl elders een sterke toename wordt opgemerkt. De onderzoekers zeggen te hopen dat hun studie kan helpen om een inzicht te krijgen op welke cultuur en andere factoren een impact kunnen hebben op de verspreiding van aids.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, sub-sahara, aids |  Facebook |

Op vijftig jaar tijd driekwart Afrikaanse savanne verdwenen

De voorbije vijftig jaar is ongeveer driekwart van de Afrikaanse savanne verdwenen. Tegelijkertijd is ook de leeuwenpopulatie in de regio met meer dan twee derde ingekrompen. Dat is de conclusie van een rapport van de Duke University. Op dit ogenblik zouden in de Afrikaanse savanne nog ongeveer 32.000 leeuwen leven. In het begin van de jaren zestig zou die populatie nog ongeveer 100.000 exemplaren hebben geteld. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat er over het hele Afrikaanse continent minder dan zeventig geïsoleerde savanne-gebieden kunnen worden aangetroffen waar de impact van aanwezigheid van de mens voldoende beperkt is gebleven. Slechts tien gebieden zouden voldoende voorwaarden bieden om de leeuwen een ernstige overlevingskans te bieden. Deze gebieden bevinden zich volgens het rapport meestal in nationale parken. Vooral in West-Afrika zou er nauwelijks een leefbare biotoop zijn overgebleven.

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, savanne |  Facebook |