06-09-12

Afrika werkt aan continentaal ruimtevaartbureau

Afrikaanse landen willen een gemeenschappelijk ruimtevaartbeleid uitbouwen. Daarvoor zou het ruimtevaartbureau AfriSpace worden opgericht. Dat moet onder meer een Afrikaans ruimtevaartbeleid op lange termijn uitwerken, de objectieven voor de lidstaten vastleggen en de nodige ondersteunende voorzieningen treffen voor de realisatie van projecten. Er wordt opgemerkt dat een gemeenschappelijke continentale benadering zal toelaten dat de kosten en risico's worden gedeeld en ook de nodige expertise ter beschikking kan stellen. Ook wordt aangevoerd dat een continentale aanpak voor een voldoende geografische en demografische omvang zorgt om een aantal toepassingen zinvol te organiseren. Twee jaar geleden hadden de Afrikaanse ministers van communicatie en informatica aan de African Union Commission gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de oprichting van een gemeenschappelijk ruimtevaartbureau.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, ruimtevaart |  Facebook |

04-09-12

Innovatie en marktaandeel prioritair voor groei op Afrikaanse markt

Bedrijven bestempelen innovatie en het verwerven van een groter marktaandeel als de belangrijkste strategieën om hun omzet in Afrika op te drijven. Er worden echter ook diverse obstakels opgemerkt die de groei bemoeilijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers bij ruim tweehonderd chief executives in tien landen. Daarbij gaf ongeveer 27 procent aan dat de ontwikkeling van nieuwe producten de belangrijkste groeistrategie zou vormen voor de volgende twaalf maanden. Een even groot aantal maakt gewag van de uitbreiding van zijn aandeel in bestaande markten. Daarnaast gaf 24 procent aan te zullen uitbreiden naar nieuwe markten, terwijl 13 procent plannen had om joint-ventures en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Tenslotte dacht 7 procent aan fusies en overnames. De belangrijkste bedreigingen voor de groei waren volgens de respondenten de volatiele economische omstandigheden (79 procent), fluctuerende wisselkoersen (76 procent) en een gebrek aan talent (75 procent).

Lees Verder

05:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, innovatie |  Facebook |

30-08-12

China investeert in digitalisering Afrikaanse televisiemarkt

Het China Africa Development Fund en de China Development Bank hebben aangekondigd zwaar te zullen investering in de digitalisering van de televisiemarkt in Afrikaanse landen. Dat heeft Chi Jianxin, voorzitter van het China Africa Development Fund bekend gemaakt. Chi Jianxin merkte op dat het ontwikkelingsfonds de voorbije jaar al 100 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in het project, terwijl nog eens 50 miljoen dollar zou zijn voorzien. Ook de China Development Bank heeft een lening van 400 miljoen dollar voor het project aangeboden en in de toekomst zou nogmaals een even groot bedrag ter beschikking worden gesteld. Op dit ogenblik zouden meer dan 1,4 miljoen gezinnen in dertien Afrikaanse landen toegang hebben tot digitale televisie die op het continent door de Chinese mediagroep StarTimes wordt aangeboden. StarTimes biedt ongeveer honderdveertig televisiekanalen aan.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, afrika, televisie |  Facebook |

27-07-12

Dieper onderzoek naar Afrikaanse genetische diversiteit

Onderzoekers van de University of Pennsylvania zijn gestart met een onderzoek naar de genetische diversiteit bij de Afrikaanse bevolking. De onderzoekers merken op dat Afrika de grootste diversiteit van het menselijke ras vertoont en de Afrikaanse populatie een belangrijke rol heeft gespeeld in de evolutie van de mens, maar toch is er volgens hen relatief weinig bekend over de Afrikaanse genetische diversiteit. Tot nu toe werden volgens onderzoeksleider Sarah Tishkoff slechts zes Afrikaanse variëteiten doorgedreven onderzocht. De onderzoekers merken op dat hun studie ook genetische aanwijzingen van natuurlijke selectie heeft gevonden. Daarbij wordt opgemerkt dat de jager-verzamelaars specifieke genenpatronen rond immuniteit, metabolisme, ruikvermogen en smaak vertonen, waaruit volgens hen blijkt dat populaties zich hebben aangepast aan bepaalde pathogenen, voedingsbronnen en andere lokale milieufactoren.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, genetische diversiteit |  Facebook |

17-07-12

Recordaantal Afrikanen ontvangt een aids-therapie

Op het einde van vorig jaar ontvingen 6,2 miljoen Afrikanen een behandeling tegen aids. Dat betekende een stijging met 1,1 miljoen patiënten tegenover het jaar voordien. Daarmee heeft de aids-behandeling in Afrika een nieuw recordniveau bereikt. Dat heeft Michel Sidibe, executive director van de hulporganisatie Unaids, gezegd. Hij voegde er aan toe dat inmiddels 56 procent van de Afrikaanse aids-patiënten een behandeling krijgen. Tien jaar geleden had men volgens Sidibe nooit kunnen vermoeden dat een dergelijke hulp kon worden geboden. Hij wijst er daarbij op dat de prijs van de geneesmiddelen op twaalf jaar tijd van 15.000 dollar tot amper 80 dollar is teruggevallen. Bovendien zijn de therapieën voor de patiënten ook veel eenvoudiger geworden dan in het verleden. Sidibe zegt echter bezorgd te zijn dat de Afrikaanse landen afhankelijk zullen blijven van buitenlandse hulp.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, unaids, gezondheid |  Facebook |

26-06-12

Afrikaanse leiders bevoordelen systematisch etnische achterban

Afrikaanse kinderen die tot dezelfde etnische groep behoren als de leider van hun land, hebben een gevoelig grotere overlevingskans en genieten betere mogelijkheden om degelijk onderwijs te ontvangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Bar Ilan University in Israël en de George Mason University in de Amerikaanse staat Virginia. De onderzoekers merken op dat politieke leiders in Afrikaanse landen bevolkingsgroepen van hun eigen etnische afkomst consequent bevoordelen op gebied van financiële middelen en andere ondersteuning van gezondheid en onderwijs. Het resultaat van de studie is volgens de onderzoekers in tegenspraak met de gangbare theorie dat de politieke leiders hun aandacht vooral richten op een publiek dat niet tot de eigen achterban behoort, maar wel door praktische voordelen kan overhaald worden.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, gezondheid, onderwijs |  Facebook |

22-05-12

Afrikaans continent moet landbouwproductiviteit opdrijven

Afrika moet zijn landbouwproductiviteit opdrijven indien het continent zijn economische groei wil handhaven. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Development Programme (UNDP). Daarbij werd opgemerkt dat de Afrikaanse economieën een indrukwekkende groeicijfers hebben laten optekenen, maar die positieve evolutie niet zullen kunnen aanhouden tenzij er iets wordt gedaan om de hongersnood bij grote delen van de bevolking te elimineren. Er wordt opgemerkt dat 40 procent van de Afrikaanse kinderen onder de vijf jaar met voedingsproblemen worden geconfronteerd.

Lees Verder

18:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, landbouw |  Facebook |