04-05-12

Afrika krijgt recordbedrag directe buitenlandse investeringen

Afrika heeft het voorbije jaar 80 miljard dollar aan directe buitenlandse investeringen ontvangen. Dat betekent een stijging met 27 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Ernst & Young. Daarmee vertegenwoordigt het continent bijna een kwart van de wereldwijd investeringen. Tegen het midden van het decennium zouden de directe buitenlandse investeringen in Afrika moeten zijn opgelopen tot 150 miljard dollar. Toch wordt Afrika door investeerders volgens Ernst & Young nog steeds als de minst aantrekkelijke bestemming beschouwd.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, investeringen |  Facebook |

25-03-12

Wandelafstand tot water belangrijk voor overlevingskansen Afrikaanse kinderen

De wandelafstand tot een bron van drinkbaar water speelt in de ontwikkelingslanden een grote rol in de overlevingskansen van jonge kinderen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Stanford University. De onderzoekers merken daarbij op dat de tijd die vrouwen moeten besteden aan waterbevoorrading, ten koste gaat van de kinderzorg, de bereiding van voeding, andere huishoudelijke taken of het genereren van inkomen. Al die factoren kunnen volgens hen een rechtstreekse invloed hebben op de gezondheid van kinderen.

"Meer dan één derde van de wereldbevolking heeft in de woning geen drinkbaar leidingwater," merkt onderzoeksleider Amy Pickering, wetenschapper aan het Woods Institute for the Environment van de Stanford University, op. "In de Afrikaanse Sub-Sahara loopt dat echter op tot 84 procent. In zesentwintig Afrikaanse landen worden elk jaar 40 miljard uur verloren met het aanvoeren van drinkbaar water. Die taak moet vaak worden uitgevoerd door vrouwen en kinderen. Die tijd kan echter niet worden besteed aan andere belangrijke taken."

Door de wandelafstand tot een waterbron met gemiddeld vijftien minuten te verlagen zou men de mortaliteit onder kinderen tot vijf jaar volgens de onderzoekers met 11 procent kunnen doen dalen. Ook zou het aantal gevallen van diarree met 41 procent kunnen worden teruggebracht. Onder meer wordt erop gewezen dat door de beperkte waterreserves in de woning meer gerantsoeneerd wordt, waardoor er minder water zou overblijven voor hygiëne die de verspreiding van ziektes zou kunnen tegengaan.

Er wordt op gewezen dat de verdere verstedelijking en de klimaatverandering de waterschaarste nog zullen doen toenemen.

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, water, gezondheid |  Facebook |

10-03-12

Innovatief denken moet productie Afrikaanse landbouw opdrijven

De weersomstandigheden en het gedrag van internationale grondstoffen-speculanten kunnen niet onder controle worden gehouden, maar er kan wel op andere manieren worden ingegrepen om de marktomstandigheden in Afrika te verbeteren, zodat de voedselgarantie kan worden verbeterd en de voedselprijzen op het continent kunnen worden gestabiliseerd. Dat zegt Anne Mbaaby, directeur van het Market Access Program van de Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), verwijzend naar onder meer handelsbeleid, transport, informatica, kredieten en opslag van oogsten.

"Met relatief weinig middelen kunnen een aantal initiatieven opgezet worden die een belangrijke impact zouden kunnen hebben op de Afrikaanse voedselmarkt," voert Anne Mbaaby aan. "Vaak kan daarbij teruggevallen worden op nieuwe technologieën en innovatieve denkwijzen, gekoppeld aan beleidshervormingen om de Afrikaanse boeren te stimuleren de productie op te drijven en hun oogst tegen aanvaardbare kosten op een bredere markt te brengen."

Onder meer wordt gewezen op initiatieven die Afrikaanse boeren de mogelijkheid zouden bieden om hun oogsten op een veilige manier op te slaan. "Onderzoek heeft aangetoond dat 25 procent tot 50 procent van de Afrikaanse oogsten op de velden verrot en in Oost-Afrika alleen gaat jaarlijks tot 90 miljoen dollar aan melk verloren door een gebrek aan opslagmogelijkheden," wordt er aangevoerd. "Die voorraden kunnen bovendien als onderpand worden gebruikt voor het vertrekken van kredieten voor de uitbreiding van de productie. Op die manier kunnen voor Afrikaanse boeren miljoenen dollars aan financiële mogelijkheden vrijgemaakt worden."
        

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, afrika |  Facebook |

04-02-12

Europeanen en Aziaten kozen in Arabië elk hun eigen weg

Er kunnen sterke genetische bewijzen gevonden worden voor de theorie dat de vroegere mens vanuit Afrika de Rode Zee is overgestoken en via het Arabisch schiereiland de rest van de wereld heeft bevolkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van Portugese en Britse genetici. De onderzoekers vermoeden dat de voorouders van Europeanen en Aziaten gezamenlijk het Arabische schiereiland heeft bereikt en zich daar hebben opgesplitst. Die splitsing zou ten vroegste 55.000 jaar geleden en ten laatste 24.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden.

De onderzoekers maakten bij hun studie gebruik van genetisch materiaal van vijfentachtig mensen uit Oost-Afrika, het Arabisch schiereiland en India en vergeleken dat met stalen van driehonderd Europeanen. "Omdat in het genetisch materiaal in de loop van de tijd langzaam mutaties optreden, kan men bepalen hoever de onderlinge verwantschap van mensen teruggaat en wanneer hun laatste gemeenschappelijke voorouder zou kunnen worden gesitueerd," voert het Brits-Portugese onderzoek aan.

"Eén van de fundamentele vragen over de verspreiding van de mens over de hele wereld, draait rond de geografische locatie van de eerste stappen van de mensheid buiten Afrika," merkt Luisa Pereira, onderzoeker aan de Universiteit van Porto, op. "Volgens bepaalde theorieën begon die verspreiding na een oversteek van de Rode Zee naar het Arabische schiereiland. Voor die theorie konden tot nu toe echter geen doorslaggevende bewijzen worden aangebracht."

08:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, genetica, rode zee |  Facebook |

18-01-12

Afrikaanse economische statistieken vooral gebouwd op giswerk

De internationale ontwikkeling en hulporganisaties maken beslissingen over initiatieven en het toekennen van fondsen aan Afrikaanse landen op basis van nationale statistieken die onvolledig en onbetrouwbaar zijn. Dat zegt Morten Jerven, economisch historicus aan de Simon Fraser University. De Amerikaanse wetenschapper stelt dat op basis van die verkeerde aantallen ook verkeerde initiatieven worden uitgebouwd. Dat vormt volgens Jerven een belangrijke hindernis waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitstippelen van een beleid.

"Eigenlijk is er bijzonder weinig geweten over de economische status van deze landen," stelt Morten Jerven op basis van een studie van de statistische methodes die worden gehanteerd in landen zoals Ghana, Nigeria, Oeganda, Kenia, Malawi, Tanzanië en Zambia. "Er kan moeilijk een inschatting worden gemaakt over de juistheid van die statistieken. Dat heeft vaak te maken met een gebrek aan financiële middelen, waardoor beroep gedaan wordt op informatie van strategische donoren, die echter alleen maar statistieken produceren die henzelf aanbelangen."

"De verstrekte gegevens behandelen meestal sociale indicatoren, zoals gezondheidszorg of onderwijsniveau in plaats van nuttiger economische statistieken over tewerkstelling, industrie, landbouw of economische groei," voert Jerven aan. "Daardoor zijn de statistische systemen van deze landen onvolledig. Bovendien varieert de betrouwbaarheid van de ingezamelde gegevens van land tot land. Vele Afrikaanse statistieken zijn hoofdzakelijk gebaseerd op giswerk."

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economie, statistiek |  Facebook |

07-12-11

Afrika wordt gigantische groeimarkt voor mobiele telecom

Afrika wordt een gigantische groeiregio voor de mobiele telecomsector. Dat is het gevolg van een groot gebrek aan infrastructuur voor landlijnen. Dat zeggen vertegenwoordigers van de telecomsector. Er worden vooral mogelijkheden gezien in mobiele platformen voor internet en banktransacties. Het voorbije halve decennium is het aantal mobiele gebruikers in Afrika met 20 procent per jaar toegenomen. Tegen het einde van volgend jaar zal het Afrikaanse continent meer dan 735 miljoen mobiele abonnees tellen.

"Afrika is de laatst overgebleven groeimarkt," voert Nicolas Regisford, mede-oprichter van de Zuid-Afrikaanse mobiele telefoonfabrikant Mi-Fone, tegenover het persbureau AFP aan. "China en India hebben zich al ontwikkeld tot mature markten." Afrika is op het gebied van mobiele verbindingen inmiddels al de tweede grootste markt van de wereld geworden. Alleen Azië telt nog meer mobiele verbindingen. Bovendien vertegenwoordigt de snelstgroeiende mobiele markt van de wereld.

"De sector verwacht bijzonder veel van de commerciële mogelijkheden die het continent met zijn één miljard bewoners te bieden heeft," merkt AFP nog op. Nicolas Regisford merkt op dat de Afrikaanse bevolking vooral nood heeft aan goedkope toestellen die het mogelijk maken om toegang te krijgen tot het internet en mobiele betalingen te doen. Het grootste gedeelte van de huidige telefoons voldoen door hun hoge prijs volgens hem niet aan die voorwaarden.

Mobiel expert Tomi Ahonen noemt het opmerkelijk dat het traditioneel gebrek aan traditionele infrastructuur, telecom en landlijnen, internetpenetratie en breedbandtoegang en bankdiensten de grote krachten zijn aan de bloei van de mobiele sector in Afrika. Hij voert aan dat Afrika zich door die problemen met mobiele telefonie moest behelpen, maar inmiddels is de hele wereld ervan overtuigd geraakt dat die mobiele sector de toekomst betekent.

 

20:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, mobile |  Facebook |

30-10-11

Strijd tegen verwoestijning Afrika heeft regionale samenwerking nodig

Er is een regionale samenwerking nodig om de strijd tegen de verwoestijning van het Afrikaanse continent tegen te gaan. Dat werd benadrukt tijdens een congres van Global Mechanism, een organisatie van de Verenigde Naties die zich richt op duurzaam landbeheer. Daarbij wordt opgemerkt dat een regionaal programma echter onmogelijk met kans op succes kan worden opgezet indien de individuele landen zelf geen toereikend nationaal programma op het getouw hebben gezet.

"De meeste Afrikaanse landen hebben sinds het einde van de jaren negentig de details van hun programma's uitgewerkt, maar de aangekondigde financiële ondersteuning van diverse regionale en internationale instellingen is helaas niet gevolgd," merken woordvoerders van Global Mechanism op. Volgens hen wordt minstens 43 procent van de potentiële landbouwgrond door woestijnvorming bedreigd, wat zou betekenen dat 70 procent van de Afrikaanse economische activiteit in het gedrang zou komen.

Er wordt aan toegevoegd dat verwoestijning en de daarop volgende hongersnood, voedselonzekerheid en migraties ongeveer 400 miljoen Afrikanen bedreigen. Dat betekent 40 procent van de totale Afrikaanse bevolking. De Europese Commissie heeft een bedrag van 3,2 miljoen euro vrijgemaakt voor het project. Global Mechanism voert aan dat Afrika wereldwijd het zwaarst bedreigd wordt door verwoestijning, maar dat biedt naar eigen zeggen ook de beste kansen op spectaculaire resultaten.