16-05-12

Chinese staatskrant China Daily start Afrikaanse editie

De Chinese staatskrant China Daily heeft bekend gemaakt een wekelijkse Afrikaanse editie te starten. De krant zal in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg en het Keniaanse Nairobi ook eigen kantoren openen. De Chinese krant zegt ook de bedoeling te hebben om specifiek Afrikaanse content te creëren. Volgens een aantal bronnen is het echter vooral de bedoeling om de Chinese belangen in Afrika, vooral de exploitatie van mineralen en een versoepeling van het immigratiebeleid, te promoten. China ziet Afrika als de belangrijkste bron van mineralen voor zijn economische groei.

De Chinese staatsmedia hebben al honderden miljoenen dollar steun ontvangen om de internationale uitstraling van het land te ondersteunen. Onder meer China Central Television (CCTV) heeft met die overheidssteun activiteiten opgestart in New York. Over de verspreiding en het doelpubliek van de Afrikaanse activiteiten van China Daily is weinig duidelijkheid gecreëerd. Voorlopig zou de aanwezigheid symbolisch zijn en zouden de activiteiten stelselmatig worden uitgebreid.

Volgens de Zuid-Afrikaanse krant City Press zal de Afrikaanse editie vooral gericht zijn op zakelijk nieuws. "Gao Anming, adjunct-hoofdredacteur van de Chinese krant, benadrukt dat China Daily een onafhankelijk redactioneel beleid volgt," merkt de Britse krant The Guardian op. "Anming voegde er aan toe dat de redactieleden ook geen ambtenaar zijn en dat er geregeld kritische artikels over de Chinese overheid in de krant verschijnen."

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, china, china daily, media |  Facebook |

08-05-12

Vaste netwerken nog steeds belangrijkste internet-kanaal Afrika

Vaste lijnen vormen in Afrika nog steeds de belangrijke bron van internettoegang, ondanks de grote populariteit van mobiele telefoon. Dat is de conclusie van een rapport van News 24 over het gebruik van internet in Ghana, Kenia, Nigeria, Senegal en Zuid-Afrika. Daarbij wordt opgemerkt dat 51 procent van de ondervraagden minstens één keer van het internet gebruik hebben gemaakt. Daarbij staat de computer op de eerste plaats (31 procent), gevolgd door mobiele telefonie (10 procent). De resterende 11 procent maakt gebruik van beide kanalen.

Uit het onderzoek blijkt dat 15 procent van de ondervraagden minstens één keer per dag met een computer online gaat. Bij de mobiele web-populatie gaat het om 12 procent. Er wordt wel opgemerkt dat er een aantal regionale trends kunnen worden opgemerkt. In Zuid-Afrika maakt telkens 20 procent gebruik van het mobiele web en van het vaste internet. In Nigeria valt het mobiele gebruik echter terug tot 8 procent, terwijl bij computers een score van 32 procent wordt opgetekend. In Senegal haalt het mobiele web slechts een score van 2 procent, tegenover 47 procent voor het vaste internet.

"Achter die regionale verschillen zitten verschillende niveaus van ontwikkeling van internet-infrastructuur en beschikbaarheid van mobiele internet-diensten," voeren de onderzoekers aan. "Toch blijkt er bij de Afrikaanse consumenten nog altijd een terughoudendheid te bestaan tegenover online services." In de meeste gevallen gaat het om een gebrek aan kennis (42 procent), gevolgd door een gebrek aan toegang (41 procent) en een gebrek aan interesse of tijd (37 procent).

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, internet |  Facebook |

04-05-12

Afrika krijgt recordbedrag directe buitenlandse investeringen

Afrika heeft het voorbije jaar 80 miljard dollar aan directe buitenlandse investeringen ontvangen. Dat betekent een stijging met 27 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Ernst & Young. Daarmee vertegenwoordigt het continent bijna een kwart van de wereldwijd investeringen. Tegen het midden van het decennium zouden de directe buitenlandse investeringen in Afrika moeten zijn opgelopen tot 150 miljard dollar. Toch wordt Afrika door investeerders volgens Ernst & Young nog steeds als de minst aantrekkelijke bestemming beschouwd.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, investeringen |  Facebook |

25-03-12

Wandelafstand tot water belangrijk voor overlevingskansen Afrikaanse kinderen

De wandelafstand tot een bron van drinkbaar water speelt in de ontwikkelingslanden een grote rol in de overlevingskansen van jonge kinderen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Stanford University. De onderzoekers merken daarbij op dat de tijd die vrouwen moeten besteden aan waterbevoorrading, ten koste gaat van de kinderzorg, de bereiding van voeding, andere huishoudelijke taken of het genereren van inkomen. Al die factoren kunnen volgens hen een rechtstreekse invloed hebben op de gezondheid van kinderen.

"Meer dan één derde van de wereldbevolking heeft in de woning geen drinkbaar leidingwater," merkt onderzoeksleider Amy Pickering, wetenschapper aan het Woods Institute for the Environment van de Stanford University, op. "In de Afrikaanse Sub-Sahara loopt dat echter op tot 84 procent. In zesentwintig Afrikaanse landen worden elk jaar 40 miljard uur verloren met het aanvoeren van drinkbaar water. Die taak moet vaak worden uitgevoerd door vrouwen en kinderen. Die tijd kan echter niet worden besteed aan andere belangrijke taken."

Door de wandelafstand tot een waterbron met gemiddeld vijftien minuten te verlagen zou men de mortaliteit onder kinderen tot vijf jaar volgens de onderzoekers met 11 procent kunnen doen dalen. Ook zou het aantal gevallen van diarree met 41 procent kunnen worden teruggebracht. Onder meer wordt erop gewezen dat door de beperkte waterreserves in de woning meer gerantsoeneerd wordt, waardoor er minder water zou overblijven voor hygiëne die de verspreiding van ziektes zou kunnen tegengaan.

Er wordt op gewezen dat de verdere verstedelijking en de klimaatverandering de waterschaarste nog zullen doen toenemen.

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, water, gezondheid |  Facebook |

10-03-12

Innovatief denken moet productie Afrikaanse landbouw opdrijven

De weersomstandigheden en het gedrag van internationale grondstoffen-speculanten kunnen niet onder controle worden gehouden, maar er kan wel op andere manieren worden ingegrepen om de marktomstandigheden in Afrika te verbeteren, zodat de voedselgarantie kan worden verbeterd en de voedselprijzen op het continent kunnen worden gestabiliseerd. Dat zegt Anne Mbaaby, directeur van het Market Access Program van de Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), verwijzend naar onder meer handelsbeleid, transport, informatica, kredieten en opslag van oogsten.

"Met relatief weinig middelen kunnen een aantal initiatieven opgezet worden die een belangrijke impact zouden kunnen hebben op de Afrikaanse voedselmarkt," voert Anne Mbaaby aan. "Vaak kan daarbij teruggevallen worden op nieuwe technologieën en innovatieve denkwijzen, gekoppeld aan beleidshervormingen om de Afrikaanse boeren te stimuleren de productie op te drijven en hun oogst tegen aanvaardbare kosten op een bredere markt te brengen."

Onder meer wordt gewezen op initiatieven die Afrikaanse boeren de mogelijkheid zouden bieden om hun oogsten op een veilige manier op te slaan. "Onderzoek heeft aangetoond dat 25 procent tot 50 procent van de Afrikaanse oogsten op de velden verrot en in Oost-Afrika alleen gaat jaarlijks tot 90 miljoen dollar aan melk verloren door een gebrek aan opslagmogelijkheden," wordt er aangevoerd. "Die voorraden kunnen bovendien als onderpand worden gebruikt voor het vertrekken van kredieten voor de uitbreiding van de productie. Op die manier kunnen voor Afrikaanse boeren miljoenen dollars aan financiële mogelijkheden vrijgemaakt worden."
        

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, afrika |  Facebook |

04-02-12

Europeanen en Aziaten kozen in Arabië elk hun eigen weg

Er kunnen sterke genetische bewijzen gevonden worden voor de theorie dat de vroegere mens vanuit Afrika de Rode Zee is overgestoken en via het Arabisch schiereiland de rest van de wereld heeft bevolkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van Portugese en Britse genetici. De onderzoekers vermoeden dat de voorouders van Europeanen en Aziaten gezamenlijk het Arabische schiereiland heeft bereikt en zich daar hebben opgesplitst. Die splitsing zou ten vroegste 55.000 jaar geleden en ten laatste 24.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden.

De onderzoekers maakten bij hun studie gebruik van genetisch materiaal van vijfentachtig mensen uit Oost-Afrika, het Arabisch schiereiland en India en vergeleken dat met stalen van driehonderd Europeanen. "Omdat in het genetisch materiaal in de loop van de tijd langzaam mutaties optreden, kan men bepalen hoever de onderlinge verwantschap van mensen teruggaat en wanneer hun laatste gemeenschappelijke voorouder zou kunnen worden gesitueerd," voert het Brits-Portugese onderzoek aan.

"Eén van de fundamentele vragen over de verspreiding van de mens over de hele wereld, draait rond de geografische locatie van de eerste stappen van de mensheid buiten Afrika," merkt Luisa Pereira, onderzoeker aan de Universiteit van Porto, op. "Volgens bepaalde theorieën begon die verspreiding na een oversteek van de Rode Zee naar het Arabische schiereiland. Voor die theorie konden tot nu toe echter geen doorslaggevende bewijzen worden aangebracht."

08:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, genetica, rode zee |  Facebook |

18-01-12

Afrikaanse economische statistieken vooral gebouwd op giswerk

De internationale ontwikkeling en hulporganisaties maken beslissingen over initiatieven en het toekennen van fondsen aan Afrikaanse landen op basis van nationale statistieken die onvolledig en onbetrouwbaar zijn. Dat zegt Morten Jerven, economisch historicus aan de Simon Fraser University. De Amerikaanse wetenschapper stelt dat op basis van die verkeerde aantallen ook verkeerde initiatieven worden uitgebouwd. Dat vormt volgens Jerven een belangrijke hindernis waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitstippelen van een beleid.

"Eigenlijk is er bijzonder weinig geweten over de economische status van deze landen," stelt Morten Jerven op basis van een studie van de statistische methodes die worden gehanteerd in landen zoals Ghana, Nigeria, Oeganda, Kenia, Malawi, Tanzanië en Zambia. "Er kan moeilijk een inschatting worden gemaakt over de juistheid van die statistieken. Dat heeft vaak te maken met een gebrek aan financiële middelen, waardoor beroep gedaan wordt op informatie van strategische donoren, die echter alleen maar statistieken produceren die henzelf aanbelangen."

"De verstrekte gegevens behandelen meestal sociale indicatoren, zoals gezondheidszorg of onderwijsniveau in plaats van nuttiger economische statistieken over tewerkstelling, industrie, landbouw of economische groei," voert Jerven aan. "Daardoor zijn de statistische systemen van deze landen onvolledig. Bovendien varieert de betrouwbaarheid van de ingezamelde gegevens van land tot land. Vele Afrikaanse statistieken zijn hoofdzakelijk gebaseerd op giswerk."

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economie, statistiek |  Facebook |