15-10-11

Middenklasse in Afrika even groot als in China en India

De Afrikaanse middenklasse kent een snelle groei, wat bedrijven een aantal belangrijke opportuniteiten biedt om bepaalde barrières neer te halen. Dat is de conclusie van een rapport van de African Development Bank. Opgemerkt wordt dat de Afrikaanse middenklasse - met een dagelijks inkomen van 4 dollar tot 20 dollar - op dit ogenblik 355 miljoen consumenten omvat. Dat komt ongeveer overeen met de middenklasse in China en India. Over vijftig jaar zou de Afrikaanse middenklasse zijn uitgegroeid tot 1,1 miljard consumenten. Dat is 42 procent van de totale Afrikaanse populatie.

"Eén van de belangrijkste pijlers van deze trend is volgens het rapport een economische groei van meer dan 5 procent," merkt de zakenkrant The Wall Street Journal op. "Indien de gepaste beleidsbeslissingen worden geïmplementeerd, zou die groei volgens de Afrikaanse ontwikkelingsbank kunnen oplopen tot 5,8 procent." Er wordt wel opgemerkt dat over vijftig jaar nog altijd 33 procent van de Afrikaanse bevolking in armoede zal leven, tegenover het huidige niveau van 44 procent. Alleen een economische groei van meer dan 7 procent zou daarin een snelle verbetering kunnen brengen.

Ook moet volgens het rapport een snellere ontwikkeling van de industrie en de commerciële modellen, vooral in de landbouwsector, worden gerealiseerd. Ook de fiscale afhankelijkheid van natuurlijke rijkdommen moet volgens de ontwikkelingsbank worden afgebouwd. Ook de demografie zou een aantal uitdagingen vertegenwoordigen. De arbeidsbevolking telt op dit ogenblik 39 procent van de totale Afrikaanse populatie. Over vijftig jaar zal dat gestegen zijn tot 74 procent. Er zouden dan ook betere onderwijssystemen moeten worden opgezet om de relevante vaardigheden uit te bouwen.

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, ontwikkeling |  Facebook |

04-10-11

Afrika is definitief ruimtevaarttijdperk ingestapt

Steeds meer Afrikaanse landen lanceren satellieten en maken gebruik van ruimtevaarttechnologie. Dat heeft Berndt Feuerbacher, president van de International Astronautical Federation (IAF), gezegd. Feuerbacher voegde er aan toe dat zijn organisatie altijd de bedoeling heeft gehad om de ruimtevaart-expertise over zoveel mogelijk landen in de hele wereld te verspreiden. Hij riep de Afrikaanse landen tegelijkertijd op om de ruimtevaarttechnologie te gebruiken in het voordeel van de bevolking.

"Ruimtevaarttechnologie biedt een meerwaarde en voordelen aan burgers over de hele wereld," stipte Berndt Feuerbacher op tijdens het jaarcongres van de federatie, dat voor de eerste keer in Afrika werd gehouden. Feuerbacher wees onder meer naar de Nigeria, dat recent twee satellieten heeft gelanceerd met toepassingen voor onder meer bosontginning, rampenbestrijding, veiligheid en cartografie. Hij verwees ook naar Zuid-Afrika, dat twee jaar geleden een milieusatelliet lanceerde en vorig jaar een eigen ruimtevaartbureau oprichtte.

Ook landen zoals Algerije, Egypte, Kenia, Marokko en Tunesië hebben volgens Feuerbacher eigen ruimtevaartinitiatieven. "Er staat dan ook een boeiende ruimtevaart-periode voor de boeg in Afrika," stipte Feueurbacher nog aan. Hij voegde er aan toe dat de ruimtevaart wereldwijd een belangrijke periode doormaakt, verwijzend naar het stopzetten van het spaceshuttle-programma en de voorstelling van een nieuwe ruimtevaartcapsule in de Verenigde Staten en de start van de bouw van een ruimtestation door China.

18:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, ruimtevaart |  Facebook |

19-06-11

Ook kleinere Afrikaanse landen profiteren van continentale vrijhandelszone

Een aantal Afrikaanse landen met een zwakkere economie vrezen zware nadelen te zullen ondervinden van een grote continentale vrijhandelszone, maar op termijn zullen ook zij daarvan de vruchten kunnen plukken. Dat heeft Kennedy Mbekeani, vertegenwoordiger van de African Development Bank, gezegd. In Afrika worden besprekingen gevoerd om een vrijhandelszone te creëren die zesentwintig landen en bijna 600 miljoen mensen zou omvatten en een gezamenlijke bruto binnenlands product van meer dan 800 miljard dollar zou vertegenwoordigen.

"Men moet erkennen dat er binnen een vrijhandelszone winnaars en verliezers zijn," merkt Mbekeani op tegenover het persbureau Associated Press. "Anderzijds moet men ook beseffen dat een vrijhandelszone de economieën in de regio zullen stimuleren. Ook kleinere landen zullen daarvan profiteren en sectoren ontwikkelen waarin zij een concurrentieel voordeel hebben. De kleinere landen mogen geen defensieve houding innemen, maar zouden met een open geest moesten toetreden.

Jacob Zuma, president van Zuid-Afrika, merkte onlangs nog op dat de vrijhandelszone buurlanden zal stimuleren om samen te werken in de strijd tegen armoede en de industriële capaciteit op te drijven. "Er is geen enkel land dat individueel rijkdom kan creëren," merkte hij op. Hij voegde er aan toe dat de bouw van een regionale en continentale infrastructuur bijzonder belangrijk zal worden voor de verdere ontwikkeling van Afrika. Verwacht wordt dat de onderhandelingen over een Afrikaanse vrijhandelszone ongeveer drie jaar jaar in beslag zullen nemen.

 

14:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, vrijhandelszone |  Facebook |

18-06-11

Investeringsfondsen kopen massaal Afrikaanse grond op

Een aantal investeringsfondsen en andere buitenlandse bedrijven leggen beslag op Afrikaanse grond om hun winsten in voeding en biobrandstoffen op te drijven. Dat is de conclusie van een rapport van de denktank Oakland Institute. Op die manier komen grote Afrikaanse gebieden volgens het Oakland Institute terecht in buitenlandse handen, vaak zonder het afsluiten van een degelijk contract. De operaties hebben volgens de denktank miljoenen kleine Afrikaanse boeren van hun gronden verdreven.

"Buitenlandse bedrijven nemen die gebieden volgens het rapport in beslag om hun controle over de wereldwijde voedselmarkten te behouden," merkt BBC News op. Ook wordt het land volgens het Oakland Institute gebruikt voor exportproducten zoals biobrandstoffen en snijbloemen. Dat zou leiden tot onzekerheid in het wereldwijde voedselsysteem, wat volgens de denktank uiteindelijk een grotere bedreiging zou kunnen worden dan terrorisme.

"Investeringsfondsen en andere speculanten hebben twee jaar geleden alleen al nagenoeg 60 miljoen hectaren Afrikaans land gekocht of geleased," merkt het Oakland Institute op. "Dat komt ongeveer overeen met de totale oppervlakte van Frankrijk. Dezelfde financiële bedrijven die verantwoordelijke waren voor de wereldwijde financiële crisis, doen nu hetzelfde met de wereldwijde voedselvoorraden. Bovendien hebben een aantal bedrijven daarbij overeenkomsten gesloten met corrupte leiders en ambtenaren."

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, investeringsfonds, voeding |  Facebook |

14-06-11

Hillary Clinton waarschuwt voor nieuw kolonialisme

Afrika moet beducht zijn voor een sluipend nieuw kolonialisme van buitenlandse investeerders en regeringen die alleen geïnteresseerd zijn in de ontginning van natuurlijke grondstoffen om zichzelf rijk te maken. Dat heeft Amerikaans minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton gezegd. Clinton voegde er aan toe dat de Afrikaanse leiders ervoor moeten zorgen dat buitenlandse investeringen duurzaam zijn en aan alle burgers ten goede komen en niet alleen de elite voordeel opleveren.

"De Amerikaanse minister noemde geen specifieke namen, maar had eerder al aangedrongen op een grotere controle op de grote Chinese investeringen en zakelijke belangen in Afrika, zodat het Afrikaanse volk niet zou misbruikt worden," aldus het webmagazine Independent Online. "Hillary Clinton merkte op dat Amerikaanse diplomaten in Afrika de opdracht hebben gekregen om de Amerikaanse regering op de hoogte te houden van de Chinese projecten."

"Het koloniale tijdperk heeft duidelijk gemaakt hoe gemakkelijk het is om Afrikaanse natuurlijke rijkdommen te verzamelen, leiders te betalen en weer te verdwijnen, zonder dat er iets overblijft voor de lokale bevolking," merkte Clinton op. "Er moet absoluut worden vermeden dat Afrika het toneel wordt van een nieuw kolonialisme." De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken voegde er aan toe dat de Verenigde Staten voorstander zijn van buitenlandse projecten in Afrika, maar moet ervoor gezorgd worden dat ook de lokale gemeenschappen daar voordeel uit halen.

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, hillary clinton, kolonialisme |  Facebook |

06-05-11

Pover leiderschap rem op Afrikaanse economische groei

De povere kwaliteit van het Afrikaanse leiderschap vormt een bedreiging voor de snelle economische groei van het continent. Dat heeft Kofi Annan, gewezen secretaris-generaal van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een vergadering van het World Economic Forum in Zuid-Afrika. Volgens Kofi Annan hebben vele Afrikaanse leiders uitsluitend aandacht voor het behoud van hun machtspositie, waarbij ze de ontwikkeling van hun economieën naast zich neerleggen.

"Afrika heeft een indrukwekkende economische groei van 5 procent gerealiseerd," merkte Kofi Annan op. "Maar door het tekort aan een degelijk leiderschap is er weinig gedaan om banen te creëren en de armoede van miljoenen Afrikanen te bestrijden. Daardoor is de Afrikaanse groei van lage kwaliteit. Er wordt vooral gemikt op onverwerkte grondstoffen, terwijl er onvoldoende wordt geïnvesteerd in de industrie en de infrastructuur."

De Afrikaanse leiders slagen er volgens Kofi Annan ook niet in om de handel tussen de verschillende landen van het continent te stimuleren en voerde aan dat de economische groei vooral zou moeten leiden tot een grotere tewerkstelling bij jonge Afrikanen. Kofi Annan verwees ook naar de revoluties in Noord-Afrika, waar leiders zich volgens hem extreem arrogant opstelden om dertig jaar aan de macht te proberen blijven. Na twee of drie regeringsperiodes zouden politieke leiders volgens hem hun toekomst buiten de regering moeten zoeken.

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, politiek kofi annan |  Facebook |

16-04-11

Hele mensheid taalkundig schatplichtig aan Afrika

Net zoals het genetisch erfgoed van de mens kan teruggevoerd worden naar Afrika, hebben ook de talen zich van het Afrikaanse continent over de hele wereld verspreid. Dat is de conclusie van een onderzoek van Quentin Atkinson, wetenschapper aan het departement psychologie van de University of Auckland in Nieuw-Zeeland. De onderzoeker stelt dat de fonemen uit het moderne spraakgebruik patronen vertegenwoordigen die een weerspiegeling vormen van de verscheidenheid in de menselijke genetica.

"Naarmate de mensheid vanuit Afrika begon te migreren en andere regio's begon te koloniseren, nam de genetische diversiteit toe," voert Atkinson aan tegenover het webmagazine HealthDay News. "Op dat ogenblik begon ook de fonemen-diversiteit toe te nemen." De wetenschapper merkt op dat de dialecten met de meeste fonemen zijn terug te vinden in Afrika. De dialecten met het kleinste aantal fonemen zijn daarentegen terug te vinden in Zuid-Amerika en de tropische eilanden in de Stille Oceaan.

Gebieden die het mees recent zijn gekoloniseerd gebruiken volgens Atkinson het minste aantal fonemen, terwijl regio's met een lange populatie-geschiedenis, zoals de Sub-Sahara, nog altijd het grootst aantal fonemen gebruiken. "Naarmate de afstand tegenover Afrika toeneemt, kan een daling in het aantal fonemen worden opgetekend," merkt de wetenschapper op. Het betekent volgens hem ook dat de mensheid niet alleen genetisch, maar ook cultureel schatplichtig is aan Afrika.

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, fonemen, taalkunde |  Facebook |