07-12-11

Afrika wordt gigantische groeimarkt voor mobiele telecom

Afrika wordt een gigantische groeiregio voor de mobiele telecomsector. Dat is het gevolg van een groot gebrek aan infrastructuur voor landlijnen. Dat zeggen vertegenwoordigers van de telecomsector. Er worden vooral mogelijkheden gezien in mobiele platformen voor internet en banktransacties. Het voorbije halve decennium is het aantal mobiele gebruikers in Afrika met 20 procent per jaar toegenomen. Tegen het einde van volgend jaar zal het Afrikaanse continent meer dan 735 miljoen mobiele abonnees tellen.

"Afrika is de laatst overgebleven groeimarkt," voert Nicolas Regisford, mede-oprichter van de Zuid-Afrikaanse mobiele telefoonfabrikant Mi-Fone, tegenover het persbureau AFP aan. "China en India hebben zich al ontwikkeld tot mature markten." Afrika is op het gebied van mobiele verbindingen inmiddels al de tweede grootste markt van de wereld geworden. Alleen Azië telt nog meer mobiele verbindingen. Bovendien vertegenwoordigt de snelstgroeiende mobiele markt van de wereld.

"De sector verwacht bijzonder veel van de commerciële mogelijkheden die het continent met zijn één miljard bewoners te bieden heeft," merkt AFP nog op. Nicolas Regisford merkt op dat de Afrikaanse bevolking vooral nood heeft aan goedkope toestellen die het mogelijk maken om toegang te krijgen tot het internet en mobiele betalingen te doen. Het grootste gedeelte van de huidige telefoons voldoen door hun hoge prijs volgens hem niet aan die voorwaarden.

Mobiel expert Tomi Ahonen noemt het opmerkelijk dat het traditioneel gebrek aan traditionele infrastructuur, telecom en landlijnen, internetpenetratie en breedbandtoegang en bankdiensten de grote krachten zijn aan de bloei van de mobiele sector in Afrika. Hij voert aan dat Afrika zich door die problemen met mobiele telefonie moest behelpen, maar inmiddels is de hele wereld ervan overtuigd geraakt dat die mobiele sector de toekomst betekent.

 

20:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, mobile |  Facebook |

30-10-11

Strijd tegen verwoestijning Afrika heeft regionale samenwerking nodig

Er is een regionale samenwerking nodig om de strijd tegen de verwoestijning van het Afrikaanse continent tegen te gaan. Dat werd benadrukt tijdens een congres van Global Mechanism, een organisatie van de Verenigde Naties die zich richt op duurzaam landbeheer. Daarbij wordt opgemerkt dat een regionaal programma echter onmogelijk met kans op succes kan worden opgezet indien de individuele landen zelf geen toereikend nationaal programma op het getouw hebben gezet.

"De meeste Afrikaanse landen hebben sinds het einde van de jaren negentig de details van hun programma's uitgewerkt, maar de aangekondigde financiële ondersteuning van diverse regionale en internationale instellingen is helaas niet gevolgd," merken woordvoerders van Global Mechanism op. Volgens hen wordt minstens 43 procent van de potentiële landbouwgrond door woestijnvorming bedreigd, wat zou betekenen dat 70 procent van de Afrikaanse economische activiteit in het gedrang zou komen.

Er wordt aan toegevoegd dat verwoestijning en de daarop volgende hongersnood, voedselonzekerheid en migraties ongeveer 400 miljoen Afrikanen bedreigen. Dat betekent 40 procent van de totale Afrikaanse bevolking. De Europese Commissie heeft een bedrag van 3,2 miljoen euro vrijgemaakt voor het project. Global Mechanism voert aan dat Afrika wereldwijd het zwaarst bedreigd wordt door verwoestijning, maar dat biedt naar eigen zeggen ook de beste kansen op spectaculaire resultaten.

15-10-11

Middenklasse in Afrika even groot als in China en India

De Afrikaanse middenklasse kent een snelle groei, wat bedrijven een aantal belangrijke opportuniteiten biedt om bepaalde barrières neer te halen. Dat is de conclusie van een rapport van de African Development Bank. Opgemerkt wordt dat de Afrikaanse middenklasse - met een dagelijks inkomen van 4 dollar tot 20 dollar - op dit ogenblik 355 miljoen consumenten omvat. Dat komt ongeveer overeen met de middenklasse in China en India. Over vijftig jaar zou de Afrikaanse middenklasse zijn uitgegroeid tot 1,1 miljard consumenten. Dat is 42 procent van de totale Afrikaanse populatie.

"Eén van de belangrijkste pijlers van deze trend is volgens het rapport een economische groei van meer dan 5 procent," merkt de zakenkrant The Wall Street Journal op. "Indien de gepaste beleidsbeslissingen worden geïmplementeerd, zou die groei volgens de Afrikaanse ontwikkelingsbank kunnen oplopen tot 5,8 procent." Er wordt wel opgemerkt dat over vijftig jaar nog altijd 33 procent van de Afrikaanse bevolking in armoede zal leven, tegenover het huidige niveau van 44 procent. Alleen een economische groei van meer dan 7 procent zou daarin een snelle verbetering kunnen brengen.

Ook moet volgens het rapport een snellere ontwikkeling van de industrie en de commerciële modellen, vooral in de landbouwsector, worden gerealiseerd. Ook de fiscale afhankelijkheid van natuurlijke rijkdommen moet volgens de ontwikkelingsbank worden afgebouwd. Ook de demografie zou een aantal uitdagingen vertegenwoordigen. De arbeidsbevolking telt op dit ogenblik 39 procent van de totale Afrikaanse populatie. Over vijftig jaar zal dat gestegen zijn tot 74 procent. Er zouden dan ook betere onderwijssystemen moeten worden opgezet om de relevante vaardigheden uit te bouwen.

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, ontwikkeling |  Facebook |

04-10-11

Afrika is definitief ruimtevaarttijdperk ingestapt

Steeds meer Afrikaanse landen lanceren satellieten en maken gebruik van ruimtevaarttechnologie. Dat heeft Berndt Feuerbacher, president van de International Astronautical Federation (IAF), gezegd. Feuerbacher voegde er aan toe dat zijn organisatie altijd de bedoeling heeft gehad om de ruimtevaart-expertise over zoveel mogelijk landen in de hele wereld te verspreiden. Hij riep de Afrikaanse landen tegelijkertijd op om de ruimtevaarttechnologie te gebruiken in het voordeel van de bevolking.

"Ruimtevaarttechnologie biedt een meerwaarde en voordelen aan burgers over de hele wereld," stipte Berndt Feuerbacher op tijdens het jaarcongres van de federatie, dat voor de eerste keer in Afrika werd gehouden. Feuerbacher wees onder meer naar de Nigeria, dat recent twee satellieten heeft gelanceerd met toepassingen voor onder meer bosontginning, rampenbestrijding, veiligheid en cartografie. Hij verwees ook naar Zuid-Afrika, dat twee jaar geleden een milieusatelliet lanceerde en vorig jaar een eigen ruimtevaartbureau oprichtte.

Ook landen zoals Algerije, Egypte, Kenia, Marokko en Tunesië hebben volgens Feuerbacher eigen ruimtevaartinitiatieven. "Er staat dan ook een boeiende ruimtevaart-periode voor de boeg in Afrika," stipte Feueurbacher nog aan. Hij voegde er aan toe dat de ruimtevaart wereldwijd een belangrijke periode doormaakt, verwijzend naar het stopzetten van het spaceshuttle-programma en de voorstelling van een nieuwe ruimtevaartcapsule in de Verenigde Staten en de start van de bouw van een ruimtestation door China.

18:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, ruimtevaart |  Facebook |

19-06-11

Ook kleinere Afrikaanse landen profiteren van continentale vrijhandelszone

Een aantal Afrikaanse landen met een zwakkere economie vrezen zware nadelen te zullen ondervinden van een grote continentale vrijhandelszone, maar op termijn zullen ook zij daarvan de vruchten kunnen plukken. Dat heeft Kennedy Mbekeani, vertegenwoordiger van de African Development Bank, gezegd. In Afrika worden besprekingen gevoerd om een vrijhandelszone te creëren die zesentwintig landen en bijna 600 miljoen mensen zou omvatten en een gezamenlijke bruto binnenlands product van meer dan 800 miljard dollar zou vertegenwoordigen.

"Men moet erkennen dat er binnen een vrijhandelszone winnaars en verliezers zijn," merkt Mbekeani op tegenover het persbureau Associated Press. "Anderzijds moet men ook beseffen dat een vrijhandelszone de economieën in de regio zullen stimuleren. Ook kleinere landen zullen daarvan profiteren en sectoren ontwikkelen waarin zij een concurrentieel voordeel hebben. De kleinere landen mogen geen defensieve houding innemen, maar zouden met een open geest moesten toetreden.

Jacob Zuma, president van Zuid-Afrika, merkte onlangs nog op dat de vrijhandelszone buurlanden zal stimuleren om samen te werken in de strijd tegen armoede en de industriële capaciteit op te drijven. "Er is geen enkel land dat individueel rijkdom kan creëren," merkte hij op. Hij voegde er aan toe dat de bouw van een regionale en continentale infrastructuur bijzonder belangrijk zal worden voor de verdere ontwikkeling van Afrika. Verwacht wordt dat de onderhandelingen over een Afrikaanse vrijhandelszone ongeveer drie jaar jaar in beslag zullen nemen.

 

14:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, vrijhandelszone |  Facebook |

18-06-11

Investeringsfondsen kopen massaal Afrikaanse grond op

Een aantal investeringsfondsen en andere buitenlandse bedrijven leggen beslag op Afrikaanse grond om hun winsten in voeding en biobrandstoffen op te drijven. Dat is de conclusie van een rapport van de denktank Oakland Institute. Op die manier komen grote Afrikaanse gebieden volgens het Oakland Institute terecht in buitenlandse handen, vaak zonder het afsluiten van een degelijk contract. De operaties hebben volgens de denktank miljoenen kleine Afrikaanse boeren van hun gronden verdreven.

"Buitenlandse bedrijven nemen die gebieden volgens het rapport in beslag om hun controle over de wereldwijde voedselmarkten te behouden," merkt BBC News op. Ook wordt het land volgens het Oakland Institute gebruikt voor exportproducten zoals biobrandstoffen en snijbloemen. Dat zou leiden tot onzekerheid in het wereldwijde voedselsysteem, wat volgens de denktank uiteindelijk een grotere bedreiging zou kunnen worden dan terrorisme.

"Investeringsfondsen en andere speculanten hebben twee jaar geleden alleen al nagenoeg 60 miljoen hectaren Afrikaans land gekocht of geleased," merkt het Oakland Institute op. "Dat komt ongeveer overeen met de totale oppervlakte van Frankrijk. Dezelfde financiële bedrijven die verantwoordelijke waren voor de wereldwijde financiële crisis, doen nu hetzelfde met de wereldwijde voedselvoorraden. Bovendien hebben een aantal bedrijven daarbij overeenkomsten gesloten met corrupte leiders en ambtenaren."

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, investeringsfonds, voeding |  Facebook |

14-06-11

Hillary Clinton waarschuwt voor nieuw kolonialisme

Afrika moet beducht zijn voor een sluipend nieuw kolonialisme van buitenlandse investeerders en regeringen die alleen geïnteresseerd zijn in de ontginning van natuurlijke grondstoffen om zichzelf rijk te maken. Dat heeft Amerikaans minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton gezegd. Clinton voegde er aan toe dat de Afrikaanse leiders ervoor moeten zorgen dat buitenlandse investeringen duurzaam zijn en aan alle burgers ten goede komen en niet alleen de elite voordeel opleveren.

"De Amerikaanse minister noemde geen specifieke namen, maar had eerder al aangedrongen op een grotere controle op de grote Chinese investeringen en zakelijke belangen in Afrika, zodat het Afrikaanse volk niet zou misbruikt worden," aldus het webmagazine Independent Online. "Hillary Clinton merkte op dat Amerikaanse diplomaten in Afrika de opdracht hebben gekregen om de Amerikaanse regering op de hoogte te houden van de Chinese projecten."

"Het koloniale tijdperk heeft duidelijk gemaakt hoe gemakkelijk het is om Afrikaanse natuurlijke rijkdommen te verzamelen, leiders te betalen en weer te verdwijnen, zonder dat er iets overblijft voor de lokale bevolking," merkte Clinton op. "Er moet absoluut worden vermeden dat Afrika het toneel wordt van een nieuw kolonialisme." De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken voegde er aan toe dat de Verenigde Staten voorstander zijn van buitenlandse projecten in Afrika, maar moet ervoor gezorgd worden dat ook de lokale gemeenschappen daar voordeel uit halen.

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, hillary clinton, kolonialisme |  Facebook |