28-05-12

Impact alcohol op buurt hangt af van verkooppunt

Cafés en restaurants zijn meer gelinkt aan alcohol-gerelateerd geweld en criminaliteit dan andere verkooppunten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Minnesota. De onderzoekers merken op dat cafés en restaurants aanleiding geven tot een lokale consumptie van alcohol, terwijl andere verkooppunten leiden tot een verbruik op andere locaties. Dat heeft volgens de wetenschappers een andere impact op de problemen die de consumptie aan de omgeving opleveren.

"Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat buurten met een hogere densiteit aan alcohol-verkooppunten, geconfronteerd worden met een groter aantal gewelddadige misdrijven," voert onderzoeksleider Traci Toomey aan. "Locaties waar de alcohol ter plaatse wordt geconsumeerd trekken echter grotere groepen aan. Die consumenten dreigen vaak door overmatig drankgebruik betrokken te raken in problemen zoals vechtpartijen of vandalisme. Bij andere verkooppunten gebeurt de consumptie echter op een andere locatie, waardoor mogelijke problemen worden verschoven."

Volgens de onderzoekers zal het opleggen van quota voor cafés en restaurants in buurten een grotere impact hebben op de criminaliteit dan een regelgeving op andere verkooppunten. Bij het bepalen van deze quota moet volgens de onderzoekers rekening worden gehouden met economische belangen, de ondersteuning van de locale gemeenschap en het risico op criminaliteit. Daarbij wordt opgemerkt dat een verhoging van de criminaliteit eveneens een economische kost inhoudt.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, geweld, horeca, retail |  Facebook |

24-04-12

Alcohol-gebruik in Bollywood-films tast Indiase jongeren aan

Het gebruik van alcohol in Bollywood-films zet ook de jonge Indiase bevolking aan tot de consumptie van alcoholische dranken. Dat zeggen wetenschappers van de organisatie Health Related Information Dissemination Against Youth (Hirday). De onderzoekers merken op dat 10 procent van de Indiase jeugd tussen twaalf en zestien jaar toegeeft alcohol al eens uitgeprobeerd te hebben. Bij jongeren die blootgesteld werden aan alcohol-consumptie in Bollywood-films, blijkt dat risico echter 2,78 keer hoger te liggen dan bij generatiegenoten die zelden met dergelijke scènes is contact zijn gekomen.

De onderzoekers wijzen erop dat alcohol-reclame in alle Indiase media is verboden en in de Bollywood-films ook geen fragmenten worden toegelaten die het alcohol-gebruik verdedigen of ophemelen, maar het vertonen van alcohol in de films is wel toegelaten. Er is volgens de onderzoekers nochtans duidelijk nood aan een beleid van het gebruik van scènes met alcohol strikter zou reguleren. Er wordt daarbij gewezen op de schadelijke effecten van een overdreven alcohol-consumptie.

De wetenschappers voeren aan dat een overmatig gebruik van alcohol het risico op cardiovasculaire aandoeningen verhoogt. Onder meer wordt gewag gemaakt van een hogere bloeddruk, de grotere aanwezigheid van vetten in de bloedsomloop en een verhoogde calorie-opname, wat op zijn beurt kan leiden tot overgewicht en obesitas. Er wordt ook opgemerkt dat het creëren van consumptie-mogelijkheden de kans op het misbruik van alcohol verhoogt. Overmatig drankgedrag leidt wereldwijd tot 2,5 miljoen doden per jaar.

Lees Verder

16:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bollywood, film, alcohol |  Facebook |

20-04-12

Europeanen hebben heel uiteenlopende visies over alcohol

In de verschillende Europese regio's heersen heel afwijkende opinies over alcohol. Dat is de conclusie van een onderzoek van bierproducent SAB Miller naar de opstelling tegenover de marketing en belasting op alcohol in acht verschillende Europese landen, maar ook naar de mening tegenover de impact op de gezondheid en de smaakvoorkeuren. De onderzoekers merken onder meer op dat gezondheidswaarschuwingen in sommige landen nagenoeg onopgemerkt blijven, terwijl in andere markten bijna iedereen op de hoogte blijkt te zijn.

Lees Verder

14:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, europa |  Facebook |

16-04-12

Producenten alcoholische dranken sluiten reclame-pakt

De grote producenten van alcoholische dranken hebben een samenwerkingsverband gesloten om een gemeenschappelijke standaard te creëren voor verantwoorde reclame en marketing in de Europese Unie. Aan het zogenaamde Responsible Marketing Pact nemen onder meer AB InBev, Bacardi, Brown-Forman, Carlsberg, Diageo, Heineken, Pernod Ricard en SAB Miller. De ondertekenaars van het pakt zullen samenwerken met de Europese Unie, nationale autoriteiten en de World Federation of Advertisers voor het uitwerken van een aantal gezamenlijke principes.

"Het Responsible Marketing Pact vormt voor de sector een unieke kans om zijn collectieve mogelijkheden en expertises samen te brengen en een gemeenschappelijke marketing-standaard uit te bouwen die voor lange tijd bepalend zal zijn," voert Andrew Morgan, president van Diageo Europe, aan. "Het pakt vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal op het gebied van verantwoordelijke marketing." De ondertekenaars vertegenwoordigen meer dan 50 procent van de alcohol-reclame in de Europese regio.

Onder meer moet het pakt ervoor zorgen dat minderjarige consumenten beschermd worden tegen reclames voor alcoholische dranken in sociale media. Daarbij wordt gedacht aan een leeftijdscontrole, gerichte acties op Facebook en user generated content. In het algemeen wordt afgesproken dat reclames alleen kunnen worden geplaatst in media die voor minstens 70 procent uit een volwassen publiek bestaan. Ook wordt een verbod afgesproken op content die vooral aantrekkelijk is voor minderjarigen.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, marketing |  Facebook |

06-03-12

Nachtelijke uitstappen jongeren signaal van onderliggende problemen

Ouders weten vaak niet waar hun tienerkinderen tijdens de nacht uithangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Economic and Social Research Council (ESRC) bij vijftienjarigen. Daarbij bleek 36 procent van de jongens toe te geven dat hun ouders minstens één keer in de maand in het ongewisse blijven over hun nachtelijke activiteiten. Dat geldt ook voor bijna 25 procent van de ondervraagde meisjes. Bij 7 procent van de jongens en 5 procent van de meisjes is er geregeld sprake van nachtelijke uitstappen.

De onderzoekers merken op dat het fenomeen onafhankelijk is van factoren zoals gezinsinkomen, het aantal kinderen of de samenstelling van het gezin, maar vooral gekoppeld kan worden aan de relatie die de jongeren met hun ouders hebben. Ook blijkt een stad een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen voor nachtelijke activiteiten dan een landelijke omgeving. "Het fenomeen is ongetwijfeld een vorm van toenemende onafhankelijkheid, maar bij een groep die vaak tijdens de nacht weg is wordt probleemgedrag zoals roken en drinken aangetroffen," merken de onderzoekers op.

"Jongeren die vaker tijdens de nacht van huis zijn, maken gewag van een frequenter cafébezoek, vaak gekoppeld aan het gebruik van alcohol, tabak en cannabis," wordt er nog opgemerkt. "Deze verbanden kunnen zowel bij jongens als meisjes worden opgemerkt, maar op het gebied van roken en drinken is de associatie bij meisjes meer uitgesproken." De onderzoekers zeggen dat frequente nachtelijke activiteiten signalen vormen van onderliggende problemen. Er wordt aan toegevoegd dat meisjes in deze groep vaak een laag zelfbeeld hebben.

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, alcohol, tabak, drugs |  Facebook |

23-02-12

Jongeren onder invloed van alcoholconsumptie in speelfilms

Jongeren die veel films bekijken waarin alcohol wordt genuttigd, lopen een groter risico om zelf beginnen te drinken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Dartmouth Medical School bij meer dan zesduizend Amerikaanse tieners tussen tien en veertien jaar. Jongeren die keken naar films waarin alcohol werd geconsumeerd, liepen twee keer meer kans om te beginnen met drinken en liepen 63 procent meer risico om tot comazuipen over te gaan.

De onderzoekers stelden vast dat het aantal alcohol-consumerende jongeren op een periode van twee jaar van 11 procent naar 25 procent was gestegen. Bij het comazuipen, waarbij gerekend werd met een consumptie van vijf alcohol-eenheden onmiddellijk na elkaar, werd een stijging van 4 procent naar 13 procent opgetekend. De onderzoekers stelden daarbij vast dat onder meer de aanwezigheid van drinkende ouders en de beschikbaarheid van alcohol in de woning een invloed hadden op het drinkgedrag.

Deze factoren hadden volgens de onderzoekers echter geen impact op het comazuipen. Dat geldt echter wel voor drinkende vrienden en een rebels karakter. Ook het bekijken van films waarin alcohol werd geconsumeerd bleek volgens de onderzoekers niet alleen een belangrijke factor voor het beginnen met drinken, maar ook voor een verschuiving van normaal drinkgedrag naar compazuipen. Opvallend was dat niet alleen een drinkende hoofdpersoon, maar ook het simpelweg tonen van alcoholflessen of glazen, een invloed bleek te hebben.

18:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, bioscoop, comazuipen |  Facebook |

19-02-12

Eén op tien Amerikaanse kinderen heeft ouder met alcohol-probleem

Eén op de tien kinderen in de Verenigde Staten heeft een vader of moeder die aan alcohol verslaafd is. Bij een groot aantal kinderen kampen beide ouders met een alcoholprobleem. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Samhsa), die zich onder meer met verslavingszorg bezighoudt. Volgens het rapport wonen 7,5 miljoen kinderen in de Verenigde Staten samen met een aan alcohol verslaafde vader of moeder.

Ongeveer 1,4 miljoen kinderen leven samen met slechts één ouder. Bij 1,1 miljoen kinderen gaat het om een gezin dat door een alleenstaande moeder wordt geleid. De onderzoekers merken op dat kinderen die met alcoholisten moeten samenleven een groter risico lopen om met mentale problemen, zoals depressie of angsten, geconfronteerd te worden. Ook zou er volgens Samshsa vaker sprake zijn van misbruik of verwaarlozing.

De onderzoekers merken op dat de betrokken kinderen vaak ook met cognitieve problemen en taalmoeilijkheden te maken krijgen. Ook blijken ze vier keer meer het risico te lopen om zelf een alcohol-probleem te ontwikkelen. "De cijfers tonen nogmaals aan dat alcoholisme een belangrijk probleem voor de openbare gezondheid oplevert," merkt Pamela Hyde, directeur van het Samhsa, op. "Er moeten dan ook inspanningen worden geleverd om alcohol-misbruik aan te pakken."

21:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, verslaving |  Facebook |

11-02-12

Oglala Sioux dragen brouwers voor rechter wegens alcoholproblemen

De Amerikaanse Oglala Sioux hebben een aantal grote brouwers aangeklaagd wegens de ernstige alcoholproblemen in hun gemeenschap. De indianenstam eist een schadevergoeding van 500 miljoen dollar voor gezondheidszorg, welzijnsvoorzieningen en de rehabilitatie van kinderen. De stamouderen zeggen dat de rechtszaak een laatste redmiddel is, nadat andere pogingen om alcoholmisbruik aan banden te leggen, zoals regelgeving en demonstraties, faalden. Volgens hen hebben de brouwers bewust bijgedragen aan het alcoholprobleem.

In het reservaat van Pine Ridge is alcohol verboden en de dichtstbijzijnde drankverkopers zijn pas 32 kilometer verderop in het dorp Whiteclay te vinden. Daar werden twee jaar geleden in totaal bijna 5 miljoen blikjes bier verkocht, terwijl het dorp zelf maar ongeveer een dozijn inwoners telt. De alcohol wordt volgens de stamouderen naar het reservaat gesmokkeld en er wordt aangevoerd dat de bierbrouwers en verkopers zich daar heel goed van bewust zijn.

De smokkel is volgens de stamouderen de enige verklaring voor de grote voorraden bier die door de verkopers worden ingeslagen en die door de plaatselijke gemeenschap nooit zouden kunnen worden geconsumeerd. De raadsman van de indianen benadrukt dat de brouwers onmogelijk hun handen in onschuld kunnen wassen en niet kunnen aanvoeren dat ze na de verkoop van hun producten geen verantwoordelijkheid meer dragen.

John Yellow Bird Steele, de president van de indianenstam, zegt er alles te zullen aan doen om het welzijn van de indianenkinderen te beschermen, net zoals ook andere ouders zouden doen. In het reservaat heeft één op de vier kinderen een foetusaandoeningen door alcoholmisbruik. Bijna de helft van de bevolking leeft er onder de armoedegrens. De levensverwachting van de indianen in het gebied bedraagt slechts tussen 45 jaar en 52 jaar, terwijl dat voor de gemiddelde Amerikaan 77,5 jaar is.

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, indianen, oglala sioux |  Facebook |

21-01-12

Jongeren onvoldoende op hoogte van risico's energiedranken

Hulpdiensten in de Australische staat New South Wales krijgen steeds meer noodoproepen over cafeïne-overdosissen wegens de consumptie van energiedranken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Poisons Information Centre van New South-Wales. Over een periode van ruim een half decennium is er sprake van een vervijfvoudiging. Er wordt aan toegevoegd dat het probleem zich vooral blijkt te situeren bij tieners. De mediaan bij de slachtoffers ligt op amper zeventien jaar.

Acht jaar geleden ontving de noodlijn van het Poisons Information Centre twaalf oproepen wegens een cafeïne-vergiftiging door het gebruik van energiedranken. Twee jaar geleden werden echter al vijfenzestig oproepen geteld. "Adolescenten zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren van energiedranken," merken de onderzoekers Naren Gunja en Jared Brown op. "Bovendien staan de meesten ook niet stil bij de potentiële risicio's van het mengen van energiedranken met alcohol."

Het fenomeen gaat volgens de onderzoekers hand in hand met de toenemende marketing-budgetten van energiedranken. "Drie jaar geleden investeerde de sector in Australië bijna 15 miljoen dollar aan reclame," zegt Naren Gunja. "De producenten mikken vooral op atleten, studenten en personen in beroepen die een blijvende vorm van alertheid vereisen. Jonge volwassenen en adolescenten worden vooral aangetrokken door de efficiënte product-marketing, beïnvloeding door vrienden en een gebrek aan kennis over de potentiële schadelijke effecten."

10:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, energiedrank, gezondheid |  Facebook |

11-01-12

Amerikaanse senioren gaan zich het vaakst te buiten aan drankgelagen

Overdreven drinkpartijen zijn in de Verenigde Staten meer verspreid dan eerder werd ingeschat, vooral onder jonge volwassenen. De grootste overtreders zijn echter terug te vinden bij vijfenzestigplussers. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Er wordt opgemerkt dat 17,1 procent van de Amerikaanse bevolking toegeeft zich aan overdreven drinkpartijen schuldig te maken. Daarbij  wordt gewag gemaakt van minstens vijf consumpties in één sessie voor mannen en minstens vier consumpties voor vrouwen.

Opgemerkt wordt dat het probleem duidelijk is toegenomen tegenover twee jaar geleden, toen 15 procent van de Amerikaanse bevolking zich schuldig maakte aan overdreven drinkpartijen. Dat cijfer was gedurende vijftien jaar nagenoeg status-quo gebleven. Opgemerkt wordt dat vijfenzestigplussers een frequentie van 5,5 keer per maand wordt opgetekend, tegenover een gemiddelde van vier keer per maand in rest van de drinkende populatie.

Wel wordt opgemerkt dat het leeftijdsgroep van achttien tot vierentwintig jaar het grootste aantal probleemdrinkers telt (28,2 procent) en met 9,3 consumpties per sessie ook de grootste hoeveelheden verbruikt. Op de tweede plaats volgt de leeftijdsgroep van vijfentwintig tot vierendertig jaar (27,9 procent). Ook wordt aangevoerd dat probleemdrinken het meest ingeburgerd is bij hogere inkomens, maar de frequentie met 5 keer per maand bij lagere inkomens het hoogste ligt. In die categorie worden ook 8,5 consumpties verbruikt per sessie.

Drankproblemen kosten in de Verenigde Staten 80.000 doden per jaar. De helft daarvan zou te wijten zijn aan overdreven drankgelagen. Bovendien zouden deze drankgelagen driekwart van de 223,5 miljard dollar economische kosten door drankproblemen vertegenwoordigen.

18:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol |  Facebook |

06-01-12

Ethische vragen rond whisky in metalen blik

Het Britse bedrijf Scottish Spirits Imports heeft zware kritiek gekregen voor de lancering van een Schotse whisky in een metalen blik. Volgens Alcohol Concern, het Britse instituut tegen alcohol-misbruik, is van mening dat Scottish Spirits Imports met het initiatief een inbreuk pleegt tegen de verantwoorde alcohol-consumptie. Er wordt op gewezen dat de metalen blikken van 354 milliliter na het openen niet meer opnieuw gesloten kunnen worden en dus de consument stimuleren om de hele inhoud in één keer te consumeren.

"Scottish Spirits Imports wil het product aan een prijs van 5 dollar per blik begin februari op de Amerikaanse markt lanceren," voert het magazine Beverage Daily aan. "Het is volgens Alcohol Concern echter absurd om acht eenheden van een drank te verkopen in een blik dat niet kan worden gesloten, wat volgens het instituut betekent dat de hele inhoud in één keer moet worden geconsumeerd of gedeeltelijk moet worden weggegoten."

Ken Rubenfeld, vice-president van Scottish Spirits Imports, ontkent echter de aantijgingen. "Er is geen enkele reden waarom de consument zich met ons product minder verantwoord zou opstellen dan met andere verpakkingen," liet hij verstaan. Een woordvoerder van de Scotch Whisky Association zegt te erkennen dat de verpakking een aantal vragen zou kunnen oproepen, maar die zouden naar eigen zeggen met het betrokken bedrijf worden besproken wanneer dergelijke producten daadwerkelijk op de markt komen.

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: whisky, alcohol, verpakking |  Facebook |

05-01-12

Amerikaanse consumentenorganisatie wil meer informatie op alcohol-labels

De Consumer Federation of America (CFA) heeft opnieuw opgeroepen om producenten van alcoholische dranken te verplichten op hun labels voedingsinformatie te publiceren. Opgemerkt wordt dat met het Amerikaanse Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) al vijf jaar een akkoord was gesloten om de producenten van bier, wijn en sterke dranken te verplichten om die informatie te verstrekken, maar sindsdien is er volgens de consumentenorganisatie geen actie meer ondernomen.

"De consument heeft basisinformatie over alcohol nodig om hem toe te laten om op een gematigde manier met de producten om te springen, zoals door de Amerikaanse regering en gezondheidsorganisaties wordt aangevvoerd," merkt Chris Waldrop, directeur van het Food Policy Institute van de Consumer Federation of America, op tegenover tegenover het webmagazine Beverage Daily. "De consument moet bijvoorbeeld een vergelijking kunnen maken tussen het alcohol-gehalte in een fles bier en een glas wijn."

De consumentenorganisatie zegt aan het alcohol-bureau ook gevraagd te hebben dat de producenten van alcoholisch dranken verplicht zouden worden om op hun verpakkingen ook een stellingname over matig drankgebruik, zoals uitgestippeld is door de Dietary Guidelines for Americans, te vermelden. De organisatie wijst erop dat alcohol-labels een instrument kunnen zijn om het alcohol-misbruik te bestrijden en dronkenschap in het verkeer tegen te gaan.

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, communicatie |  Facebook |

30-11-11

Eén uur langere café-opening kost 16 procent meer geweld

Zelfs een minieme verschuiving van de sluitingsuren van cafés kan een belangrijke impact hebben op het aantal gewelddadige incidenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oslo. De onderzoekers stellen dat het verlaten van de sluitingstijd met één uur het geweld met ongeveer 16 procent zou doen toenemen. Er wordt opgemerkt dat het effect in beide richtingen werkt. Het vervroegen van de sluitingstijd met één uur zou het geweld dan ook met een gelijkaardige proportie doen afnemen.

"Het onderzoek bevestigt eerdere research over de hele wereld, waarbij is aangetoond dat latere sluitingstijden het geweld in de steden opdrijft," merkt onderzoeksleider Ingeborg Rossow op. De Noorse regering stelde vorig jaar vorig om de sluitingstijden voor de cafés te vervroegen om het geweld en de overlast voor de bevolking te beperken. Dat voorstel werd ondersteund door de Noorse politieleiding, maar werd afgewezen door de alcoholproducenten en rechtse partijen, die aanvoerden dat een dergelijke maatregel het geweld niet zou doen afnemen.

Professor Thor Norström, mede-auteur van het onderzoek, stelt dat de resultaten belangrijke implicaties inhouden voor gemeenschappen over de hele wereld die geconfronteerd worden met een zware druk door alcohol-gerelateerde problemen. "Indien de overheid de maatschappelijke schade voor alcohol wil reduceren, kan beperkte openingstijden voor cafés gebruiken als een efficiënte maatregel om het probleem aan te pakken."

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, geweld |  Facebook |

17-08-11

Alcohol en ongezond dieet gaan vaak gepaard

Er kan een verband worden gelegd tussen overmatig drankgebruik en een onevenwichtig dieet, twee vermijdbare oorzaken van de gezondheidsproblemen in de ontwikkelde wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universidad Autónoma de Madrid. De Spaanse onderzoekers stellen dat overmatig drankgebruik, een voorkeur voor sterke dranken en alcoholconsumptie tijdens de maaltijden gepaard gaan met inbreuken tegen de basisbeginselen van een gezonde voedingsgewoonte.

"De consumptie van alcohol gaat vaak ten koste aan een gezond dieet, wat leidt tot negatieve metabolische effecten die de impact van het alcoholgebruik nog versterken," merkt onderzoeksleider José Lorenzo Valencia-Martin, op. Hij voegt er wel aan toe dat de specifieke invloed van alcohol op het dieet afhankelijk is van de hoeveelheden die worden geconsumeerd, de frequentie van de consumptie, de voorkeur voor bepaalde alcoholsoorten en de consumptie tijdens de maaltijd.

"Ongezonde levensstijlen hebben de neiging om samen te komen, maar dat is niet noodzakelijk," voert Miquel Martinez-Gonzalez, voorzitter van het departement preventieve geneeskunde aan de University of Navarra, echter aan. "Personen die zich aan overmatig drankgebruik schuldig maken, zijn eerder geneigd om hun dieet te verwaarlozen. Alcohol heeft een negatieve impact op de lever. Dat geldt echter ook voor vette voedingsbestanddelen. Wanneer die twee fenomenen samenkomen, kan er een accumulatie van ongezonde invloeden ontstaan."

Er wordt opgemerkt dat het verbruik van alcohol tijdens maaltijden meestal gepaard gaat met een onvoldoende consumptie van gezonde producten, zoals fruit en groenten. Tegelijkertijd is er vaak een grotere consumptie van dierlijke proteïnen.              

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, voeding, gezondheid |  Facebook |

09-08-11

Duidelijke verschuiving in alcoholconsumptie jonge Britten

In Groot-Brittannië valt er een duidelijke verschuiving in het drinkgedrag van jonge consumenten op te merken. Er is duidelijk een trend naar thuisconsumptie. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar geeft 55 procent bij speciale gelegenheden thuis alcohol geconsumeerd te hebben. Bij de gemiddelde Britse bevolking wordt een niveau van 41 procent opgetekend.

"De belangrijkste oorzaak van deze trend is de prijs," merkt Mintel op. "Ruim driekwart geeft aan dat het goedkoper is om thuis alcohol te consumeren dan in de horeca." Volgens Mintel heeft de markt van de thuisconsumptie in Groot-Brittannië een waarde van 15,6 miljard pond. Dat betekent een stijging met 20 procent op vijf jaar tijd. Naar echte waarde is er echter een daling met 0,5 procent. Het voorbije jaar consumeerde 75,4 procent van de Britse bevolking thuis alcohol. Het jaar voordien was dat 75,4 procent.

"Het feit dat de thuisconsumptie nog altijd goedkoper is, betekent echter dat deze markt nog niet het slachtoffer is geworden van de grote terugval die in de horeca-sector werd opgetekend," merkt Mintel op. "De Britse horecasector kende vorig jaar nog een penetratie van 56 procent. Het jaar voordien bedroeg die penetratie nog 62 procent." In de Britse thuisconsumptie staat witte wijn op de eerste plaats (44 procent), gevolgd door rode wijn (40 procent), lager (39 procent), rosé (29 procent) en sterke dranken (28 procent).

Bij rosé wijn werd wel een stijging met 7 procent opgetekend, terwijl witte wijn een stijging met 2 procent liet optekenen. De verkoop van rode wijn viel daarentegen met 3 procent terug. Bij mannen staat lager op de eerste plaats (51 procent), gevolgd door rode wijn (42 procent), witte wijn (42 procent), cider (32 procent) en ale (30 procent). Vrouwen hebben de grootste voorkeur voor witte wijn (47 procent), rode wijn (39 procent), rosé (32 procent), sterke dranken (28 procent) en lager (26 procent).

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, drank, horeca |  Facebook |

10-03-11

Daling Britse alcoholconsumptie stopgezet

De daling in de Britse alcohol-consumptie is het voorbije jaar tot stilstand gekomen. De bierverkopen zijn daarentegen wel blijven dalen. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse belastingdiensten. De totale Britse alcohol-consumptie zou vorig jaar een groei met 0,6 procent hebben gekend, nadat de zes jaar voordien een terugval met ongeveer 12 procent was opgetekend. Twee jaar geleden nog werd een zware terugval met 6,1 procent genoteerd.

Sterke dranken lieten het voorbije jaar de sterkste groeicijfers noteren. De verkoop van de sector kende een stijging met 4 procent. De bierverkopen daalden daarentegen verder met 1,9 procent. De British Beer & Pub Association (BBPA) stelt dat deze cijfers aantonen dat een vraag voor een bevriezing van de biertaksen gegrond is. Die beslissing zou er volgens de Britse bierfederatie kunnen voor zorgen dat de verschuiving van de consumptie naar sterkere dranken zou kunnen worden ontmoedigd.

"De Britse regering is van plan om de biertaksen verder op te trekken, maar de Britse bierfederatie stuurt erop aan dat die plannen zouden worden opgeborgen," aldus de Britse krant The Daily Mail. "Dat zou volgens de bierfederatie immers de consumenten kunnen aanzetten om te kiezen voor minder sterke dranken en een stimulans betekenen voor de brouwerijen en pubsector." Brigid Simmonds, chief executive van de British Beer & Pub Association, wijst erop dat een bevriezing van de taksen duizenden banen zou kunnen redden.

20:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, groot-brittannië |  Facebook |

24-02-11

Rusland heeft meest dodelijke alcoholconsumptie ter wereld

Hoewel Russen op het gebied van alcoholconsumptie wereldwijd slechts op de vierde plaats staan, staat Rusland wel helemaal bovenaan op het gebied van alcohol-gerelateerde overlijdens. Dat is de conclusie van een rapport van de World Health Organization. Dat heeft volgens het Russische Institute for Demographic Studies te maken met de voorkeur van de Russische consument voor sterke dranken in plaats van wijn of bier en met de slechte kwaliteit van de beschikbare producten.

Volgens de World Health Organization is Moldavië met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 18,2 liter per hoofd van de bevolking de grootste alcoholconsument van de wereld. Daarna volgen Tsjechië met 16,4 liter en Hongarije met 16,2 liter. Rusland staat op vierde plaats met 15,7 liter. In Rusland is alcohol echter verantwoordelijk voor 20 procent van alle overlijdens bij mannen en 6 procent bij vrouwen. Igor Belobodorov, hoofd van het Institute for Demographic Studies, merkt op dat het hoge alcoholgebruik te wijten is aan het lage inkomen en het strenge klimaat.

In Rusland vertegenwoordigt sterke drank 63 procent van de totale alcohol-consumptie, tegenover 33 procent voor bier en amper 1 procent voor wijn. In Moldavië is dat evenredig verdeeld over de drie types. In Tsjechië staat bier bovenaan met een aandeel van 57 procent. Hongarije verdeelt de consumptie over wijn (40 procent), bier (35 procent) en sterke dranken (24 procent). In de Verenigde Staten bedraagt de gemiddelde alcoholconsumptie 9,4 liter.

Het laagste alcoholgebruik in de wereld werd opgetekend in Afghanistan (0,02 liter), Koeweit (0,1 liter) en Mauretanië (0,11 liter).

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, rusland |  Facebook |

08-02-11

Japanse alcoholmarkt blijft volgende jaren verder dalen

De waarde van de markt voor alcoholische dranken in Japan zal de volgende vijf jaar een constante inkrimping kennen. Een aantal groeisectoren zullen echter wel overeind blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Datamonitor. Twee jaar geleden had de Japanse alcohol-markt nog een waarde van 48,75 miljard dollar, maar die zou over drie jaar ingekrompen zijn tot 44,72 miljard dollar. Die terugval heeft volgens het rapport zowel economische als demografische redenen.

"De vertraging van de Japanse economische groei, een inkrimpende populatie en een voorzichtiger consumptiepatroon vormen volgens Gaurav Marchanda, analist van Datamonitor, de belangrijkste oorzaken voor de dalende vraag naar alcoholische dranken," aldus het webmagazine Beveragedaily.com. "De Japanse bevolking vergrijst en krimpt in en ook de jongere generaties zijn minder geïnteresseerd in alcohol, te wijten aan gezondheidsoverwegingen en gevoelige belastingheffingen."

Traditionele dranken zoals whisky en bier zouden met de grootste problemen worden geconfronteerd. "Dat heeft wellicht te maken met een ouderwets imago, waardoor de producten niet meer aantrekkelijk zijn voor de jongeren, die gemakkelijk worden beïnvloed door de groeiende cultuur van cocktails en likeuren. Dat zijn ook de sectoren die een uitzondering vormen op de dalende trend." De verkoop van tequila en mescal kende het voorbije jaar een groei met 7,7 procent, terwijl bij de likeuren een stijging met 4,6 procent werd opgetekend.

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, drank, japan |  Facebook |

20-01-11

Alcoholmisbruik zorgt voor laat en kort huwelijk

Personen met een drankprobleem treden pas later in het huwelijk en scheiden ook vroeger. Dat is de conclusie van een onderzoek van de School of Education van de Indiana University in de Verenigde Staten, waarbij Australische tweelingen gedurende een periode van ruim dertig jaar werden opgevolgd. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat er een sterke relatie was tussen de afhankelijkheid van alcohol, een verlaat huwelijk en een vervroegde echtscheiding.

"De studie van de Indiana University bevestigt ongetwijfeld de ervaringen van de omgeving van personen met een drankprobleem," aldus het webmagazine Medicinenet.com. "Ook daar weet men dat drankmisbruik een bijzonder negatieve impact heeft op de mogelijkheid om relaties aan te gaan en het vaak lang duurt vooraleer de betrokkene uiteindelijk overgaat tot een huwelijk, dat ook vaak alweer snel voorbije is." De onderzoekers voegen er aan toe dat de studie aanwijst dat drankmisbruik voor veel meer mensen dan alleen de alcoholicus problemen oplevert.

"Jongeren die veel alcohol drinken, zouden moeten beseffen wel consequenties op lange termijn hun gedrag kan hebben voor hun relaties," aldus onderzoeksleider Mary Waldron. "Indien het probleemdrinken blijft duren, kunnen de kansen op een huwelijk of een duurzame verbintenis gevoelig dalen." De onderzoekers merken wel op dat ook genetische invloeden een bijdrage leveren. Er moet volgens Waldron echter verder worden onderzocht welke concrete relatie er bestaat tussen de genen en de omgevingsfactoren.

21:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, huwelijk |  Facebook |

13-01-11

Vrouwelijke consumenten bepalend voor Chinese drankenmarkt

Wijnen en voorgemengde dranken vormen de meest veelbelovende sectoren op de Chinese drankenmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Datamonitor. De mogelijkheden van die sectoren hebben volgens de onderzoekers vooral te maken dat ook in China vrouwen hun opwachting maken op de markt van de alcoholische dranken. China heeft zich op dit ogenblik al opgewerkt tot de grootste markt voor alcoholische dranken van de wereld. Twee jaar geleden werden op de Chinese markt 47 miljard liter alcoholische dranken verkocht. Datamonitor merkt op dat China die leidinggevende positie wellicht nog verder zal uitbouwen. Over drie jaar zou de omzet zijn gestegen tot 61 miljard liter.

"Vrouwen zullen volgens Datamonitor in de beweging een sleutelrol vervullen," merkt het webmagazine Beverage Daily op. "Een nieuwe generatie vrouwen maakt zich immers klaar om in de Chinese arbeidsmarkt te treden. Die vrouwen hebben de financiële mogelijkheden om alcohol te kopen en voelen zich sociaal uitgedaagd om niet onder te doen voor hun mannelijke collega's. Die sociale trend zorgt nu al voor een groei, vooral op de wijnmarkt. Dat snelgroeiende vrouwelijke segment zal volgens Datamonitor de vraag doen stijgen naar voorgemengde dranken en alcoholische dranken op basis van fruit, zoals wijnen. Chinese vrouwen zijn er ook van overtuigd dat wijnconsumptie goed is voor de gezondheid en bijdraagt tot een mooie huid."

Er wordt echter aan toegevoegd dat vrouwen niet de enige factor zijn in het gewijzigde consumptiepatroon op de Chinese drankenmarkt. "Ook het politieke beleid zal een impact hebben," wordt er opgemerkt. "De lagere importtaks als gevolg van de toetreding van China tot de World Trade Organization (WTO) hebben een aantal buitenlandse merken al aangemoedigd om de Chinese markt te betreden. Bovendien zal de bezorgdheid van de Chinese overheid voor alcoholmisbruik een stimulans betekenen voor de consumptie van dranken met een lager alcoholgehalte. Daardoor wordt Baiju, de meest populaire alcoholische drank in China door een aantal minder sterke producten bedreigd."

18:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, china, voeding |  Facebook |

15-12-10

Chinese drankengroep Baijiu werkt aan internationale doorbraak

De Chinese drankengroep Shui Jing Fang Baijiu, die op dit ogenblik in de belangstelling staat van Diageo, heeft plannen om zijn activiteiten wereldwijd uit te breiden. Baijiu, de Chinese nationale drank, is sinds kort te koop op de luchthavens van Chicago en Dallas en mikt op de eerste plaats op Chinese toeristen en expats. Die markt kent echter een bijzonder snelle uitbreiding, want geraamd wordt dat dit jaar ongeveer vijftig miljoen Chinese toeristen een reis naar het buitenland ondernemen. Volgens cijfers van de World Tourism Organisation van de Verenigde Naties zou dat aantal tegen het einde van het decennium kunnen opgelopen zijn tot 100 miljoen toeristen. Dat komt overeen met de totale bevolking van een land zoals Mexico.

Begin volgend jaar zou Baijiu ook op drie andere Amerikaanse luchthavens te koop worden aangeboden. "Snel daarna zouden ook twee Europese luchthavens volgen," voert de zakenkrant Financial Times aan. Er wordt aan toegevoegd dat de alcoholconsumptie in China de voorbije jaren weliswaar een belangrijke groei heeft gekend, wat de aandacht van heel wat buitenlandse drankenmarketeers heeft getrokken, maar toch wordt opgemerkt dat het succes van buitenlandse merken op de Chinese drankenmarkt relatief beperkt blijft. Uit cijfers van Euromonitor blijkt dat Baijiu in China inmiddels een jaarlijkse omzet van vier miljard liter laat optekenen.

Daartegenover staat een verkoop van slechts 18 miljoen liter cognac op de Chinese markt. Er wordt aan toegevoegd dat de omzet van Baijiu tot het midden van het decennium wellicht met 5 procent per jaar zal toenemen. Jeremy Cunnington, analist bij Euromonitor, zegt wel dat er rekening mee moet worden gehouden dat de drankenmarkt bijzonder competitief is, vooral wanneer er internationale lanceringen ter sprake komen. "Die internationale groei zal dan ook slechts heel geleidelijk kunnen gerealiseerd worden," voert hij aan. "Er is immers een brede waaier van producten die met elkaar concurreren." Hij wijst er ook op dat andere Aziatische merken buiten de eigen regio slechts matig succes kennen. Onder meer het Japanse sake heeft slechts een marginale internationale verkoop.

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, baijiu, china, horeca |  Facebook |

10-12-10

Bijna één op vijf Amerikanen onder invloed achter stuur

Ondanks alle campagnes, stappen jaarlijks nog altijd 40 miljoen Amerikanen onder invloed van drugs of alcohol achter het stuur van een auto. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Samhsa). Er wordt aan toegevoegd dat in een aantal Amerikaanse staten 20 procent van de bestuurders zich schuldig maakt aan het besturen van een auto onder invloed. Peter Delaney, directeur van het Center for Behavioral Health Statistics and Quality van de Samhsa, geeft wel toe dat er een lichte vooruitgang is gemaakt, maar er moet volgens hem nog altijd een bijzonder lange weg worden afgelegd.

Volgens de statistieken van de Samhsa reed het voorbije jaar 13,2 procent van de Amerikanen onder invloed van alcohol met een wagen. Nog eens 4,3 procent zou onder invloed van drugs achter het stuur hebben plaats genomen. De organisatie voegt er aan toe dat er elk jaar duizenden mensen worden gedood of gewond door dronken of gedrogeerde bestuurders. Ondanks die cijfers blijft de entertainment-sector volgens hen op geregelde tijdstippen het besturen van een voertuig onder invloed als een onschuldig tijdverdrijf bestempelen. Onder meer wordt daarbij verwezen naar de bioscoopfilm 'Due Date', die dit jaar werd uitgebracht.

Er wordt opgemerkt dat het fenomeen van het rijden onder invloed in de verschillende Amerikaanse staten andere proporties aanneemt. De hoogste cijfers voor rijden onder invloed van alcohol worden opgetekend in Wisconsin (23,7 procent) en North-Dakota (22,4 procent). De laagste scores worden opgetekend in Utah (7,4 procent) en Mississippi (8,7 procent). De hoogste cijfers voor rijden onder invloed van drugs worden genoteerd in Rhode Island (7,8 procent) en Vermont (6,6 procent). Daar komen de staten Iowa (2,9 procent) en New Jersey (3,2 procent) als meest veilige uit de bus. Er wordt aan toegevoegd dat vooral de jongere generatie sneller onder invloed achter het stuur blijkt plaats te nemen.

30-11-10

Opkomende markten cruciaal voor alcoholische dranken

De opkomende markten zijn cruciaal voor de verdere groei in het wereldwijde alcohol-verbruik. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Euromonitor. Daarbij wordt opgemerkt dat de groeimarkten minder getroffen werden door de economische crisis en ook een sneller herstel laten optekenen. Opgemerkt wordt dat het Midden-Oosten, Afrika, Asia-Pacific en Latijns-Amerika de sleutelmarkten vormen voor de wereldwijde groei in de alcohol-consumptie. Daarentegen verkeren Noord-Amerika, West-Europa en Oost-Europa volgens Euromonitor voor de alcohol-industrie nog altijd in een periode van recessie. Wereldwijd kent de sector volgens het rapport dit jaar een groei met 1 procent, tegenover amper 0,3 procent vorig jaar.

Volgens Euromonitor heeft vooral China een belangrijke impact op de wereldwijde markt. Verwacht wordt immers dat China de helft van de wereldwijde groei voor zijn rekening neemt. De belangrijkheid van de regio Asia-Pacific wordt volgens Euromonitor ook aangetoond door de prestaties van UB Group, dat volgend jaar op het gebied van volume de grootste verdeler van sterke dranken ter wereld zal worden. Daarbij wordt erop gewezen dat in China het gemeenschapsleven aan belangrijkheid wint, waardoor de omzet van cafés blijft toenemen. Volgend jaar blijft de drankenverkoop in de retail nog wel dominant op de Chinese markt, maar de groei in de cafésector zal groter zijn dan in de handel.

In Rusland maakten beide sectoren dit jaar een belangrijke crisis door. De retailhandel werd getroffen door een belastingverhoging van 200 procent, maar in de cafésector kon dat volgens Euromonitor beter worden opgevangen. Wereldwijd wordt voor de caféverkoop voor dit jaar een groei van 2 procent in het vooruitzicht gesteld, gedreven door een groei van 6 procent in Asia-Pacific. In Latijns-Amerika wordt een groei met 3 procent voorspeld, terwijl in Afrika en het Midden-Oosten een toename met 5 procent wordt gemeld. Dat is volgens Euromonitor te danken aan een opkomende middenklasse en de verwesterlijking.

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, groeimarkten |  Facebook |

31-10-10

Fransen geloven niet in middel tegen alcohol-kater

Er is geen wetenschappelijke basis voor de marketing-beweringen van de drank Outox, die voorhoudt een efficiënt middel te zijn tegen alcohol-katers. In juni verscheen de drank in de rekken van een aantal grote Franse supermarkten, zoals Intermarché en Leclerc. De claims van de drank trokken al vlug de aandacht van de media en de autoriteiten. De Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), het Franse autoriteit van consumentenzaken, legde klacht neer tegen de claims van de drankenproducent. Daarop startte Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation (ANSES) met een onderzoek, waaruit besloten werd dat Outox zijn claims niet wetenschappelijk kan onderbouwen.

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, frankrijk, gezondheid, outox |  Facebook |

06-10-10

Stijgend drankprobleem bij Oost-Europese adolescenten

In het verleden werden minder Oost-Europese jongeren het slachtoffer van drankmisbruik dan hun West-Europese leeftijdsgenoten, maar dat verschil is het voorbije decennium gevoelig kleiner geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het departement Addiction Info Switzerland aan het Research Institute in het Zwitserse Lausanne. Er wordt opgemerkt dat het drankprobleem bij West-Europese jongeren is afgenomen, terwijl in Oost-Europa daarentegen een toename wordt opgetekend. Volgens de onderzoekers is deze trend te wijten aan socio-economische fenomenen en aan marketing-strategieën van de drankenindustrie.

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, oost-europa |  Facebook |

27-09-10

Verhoogde belasting beperkt alcohol-misbruik

Een verhoging van een belastingen op alcoholische dranken leidt tot een vermindering van ziektes, kwetsuren, doden en misdaad. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Florida. Er wordt aan toegevoegd dat verhoogde heffingen een grotere impact hebben dan preventieprogramma's. Een verdubbeling van de heffingen, zou volgens de onderzoekers leiden tot een daling van 35 procent in het aantal fatale alcohol-gerelateerde ziektes, een achteruitgang van 11 procent in het aantal alcohol-gerelateerde verkeersdoden, een daling met 6 procent in het aantal seksueel overdraagbare ziektes en een terugval met 2 procent in het geweld en met 1,4 procent in de misdaad.

"Het onderzoek toont duidelijk aan dat een verhoging van de belasting zou leiden tot belangrijke reducties in een groot gedeelte van de ongewenste gevolgen van alcohol-consumptie," merkt onderzoeksleider Alexander Wagenaar op tegenover het magazine HealtDay News. "Alleen al de aanpassing van een aantal decennia oude belastingen aan de inflatie zou duizenden levens kunnen redden en zou de economie miljarden dollars winst kunnen opleveren door het verlagen van de onkosten voor gezondheidszorg en misdaadbestrijding." De onderzoekers gaan ervan uit dat een stijging van de alcoholprijs met 10 procent, de consumptie van alcohol met 5 procent zal doen afnemen.

"Er is geen enkele twijfel dat een verhoging van de prijs een beperkende impact zal hebben op de consumptie en de ongewenste gevolgen van alcohol-misbruik," merkt Wagenaar nog op. "Uit het onderzoek blijkt dan ook dat een belastingverhoging de efficiëntste manier is om buitensporig alcohol-gebruik tegen te gaan. Bovendien zouden de alcohol-gebruikers ook een groter gedeelte dragen van de verliezen en schade die door misbruik worden veroorzaakt." De onderzoekers wijzen er ook op dat in hun research nog geen rekening is gehouden met zelfmoorden die het gevolg zijn van het misbruik van alcohol. Er wordt aan toegevoegd dat belastingverhogingen ook het rookgedrag hebben doen terugschroeven.

19:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid |  Facebook |

11-08-10

Sociale media gevaarlijk terrein voor drankenbedrijven

Sociale media vormen een bijzonder moerassig terrein voor de marketeers van alcohol. Dat zegt Michele Simon, onderzoeksdirecteur van het Marin Institute, dat gespecialiseerd is in het beleid van de alcohol-sector. De meeste drankenproducenten hanteren op hun websites al geruime tijd een strikt beleid, zoals de vraag naar een leeftijdsverklaring van de online bezoeker om toegang te krijgen tot de content. Maar in sociale netwerken zoals Facebook en Twitter vallen die grenzen weg, waardoor minderjarigen wel toegang kunnen hebben tot berichtgeving en boodschappen over alcohol en aanverwante onderwerpen.

"Het is dan ook nier verrassend dat consumentenorganisaties en instellingen zoals de Amerikaanse Federal Trade Commission bijzonder veel aandacht besteden aan de activiteiten van alcohol-marketeers op sociale media," aldus het magazine Marketing Daily. "Michele Simon voert daarbij aan dat Facebook weliswaar enkele leeftijds-barrières heeft ingebouwd, maar het is volgens haar bijzonder eenvoudig om die hindernissen te omzeilen. Het Marin Institute eist dat alle promotie-materiaal van alcohol-producenten van de website van Facebook zou verwijderd worden." Facebook eist dat alcohol-reclame wordt gericht op consumenten met een geregistreerde geboortedatum die hen in een leeftijdscategorie plaatst die alcohol-gebruik toelaat.

Ook verbiedt Facebook reclame-campagnes die mogelijk aantrekkelijk zouden zijn voor minderjarigen of waarbij vormen van intoxicatie worden getoond. Janet Evans, binnen de Federal Trade Commission verantwoordelijk voor de alcohol-reclame, merkt echter op dat ondanks die restricties er geregeld Facebook-pagina's kunnen worden aangetroffen die gericht zijn op minderjarigen die over hun leeftijd hebben gelogen. Volgens Evans zouden de alcohol-producenten de pagina's van volgelingen moeten controleren en ongepast materiaal verwijderen. Het Marin Institute is echter van oordeel dat het voorstel van Evans niet ver genoeg gaat en stuurt aan op meer restrictieve regelgeving.

18:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, drank, horeca, sociale media |  Facebook |

30-07-10

Consument alcoholische dranken blijft zijn merken trouw

De alcohol-industrie heeft tijdens de economische crisis een bijzonder trouw publiek behouden. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Nielsen Company. Daarbij wordt opgemerkt dat vele ondervraagden aangeven bij vertrouwde merken te zijn gebleven. Volgens de onderzoekers zijn 83 procent van de bierconsumenten, 76 procent van de wijnverbruikers en 81 procent van de liefhebbers van sterke drank tijdens de economische crisis niet overgestapt op een ander merk. Nielsen voegt er aan toe dat 1 procent van de ondervraagden uit elke categorie aangeeft overgeschakeld te zijn naar een duurder merk. De resterende groep is overgestapt naar een goedkoper alternatief.

"Bij de consumenten die overgestapt zijn naar een goedkoper alternatief, zegt een meerderheid tevreden te zijn met zijn nieuwe keuze," voeren de onderzoekers aan. "Daarbij zegt de meerderheid van de bierdrinkers (67 procent), wijnconsumenten (79 procent) en liefhebbers van sterke dranken (63 procent) in het algemeen producten van goede kwaliteit te kunnen vinden in die goedkopere categorieën. De anderen geven toe dat er moet worden ingeboet aan kwaliteit, maar dat weegt volgens hen niet op tegenover de besparingen die kunnen worden gerealiseerd." De meerderheid van deze groep zegt ook na de heropleving van de economie goedkopere merken te zullen blijven kopen.

Bij de wijnen zegt 75 procent van de consumenten bij het goedkopere alternatief te zullen blijven. Dat geldt ook voor 70 procent van de bierconsumenten en 66 procent van de liefhebbers van sterke dranken. Op het gebied van leeftijd blijken vooral de millennials meer geneigd te zijn om opnieuw over te schakelen naar een duurdere categorie. Nielsen voegt er aan toe dat de meerderheid van de consumenten van alcoholische dranken wel bij hun voorkeurmerken blijven, maar in het algemeen toch terughoudender zijn geworden. Daarbij zegt 36 procent van de ondervraagden dat zijn aankoopgedrag meer gepland is en minder op impulsen is gebaseerd.

19:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, horeca |  Facebook |

17-07-10

Toename thuisconsumptie alcohol begint af te remmen

De Amerikaanse consument geeft er meer de voorkeur aan om alcohol thuis te verbruiken in plaats van in de horeca-sector. Maar toch is ook de omzet van het thuisverbruik slechts in beperkte mate gestegen, hoewel in de horeca een terugval met 5 procent werd opgetekend. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel. Daarbij wordt opgemerkt dat 90 procent van de alcohol-consumenten aangeeft thuis alcoholische dranken te drinken, tegenover 77 procent in horeca-gelegenheden. Bovendien worden thuis gemiddeld tien alcoholische dranken per maand verbruikt, terwijl dat in de horeca-sector beperkt blijft tot minder dan zes consumpties. De tragere groei in de thuisconsumptie wordt geweten aan een algemene daling in het alcoholverbruik, maar ook aan het overschakelen naar goedkopere merken.


De onderzoekers stellen dat de omzet van het thuisverbruik de voorbije zes jaar met 21 procent is toegenomen, maar die toename is het voorbije jaar tot 1,2 procent teruggevallen. De omzet van het thuisverbruik bereikt in de Verenigde Staten nu een hoogte van 79,5 miljard dollar. De verkoop in de horeca daalde het voorbije jaar met 4,6 procent tot 49,5 miljard dollar. Er wordt opgemerkt dat de helft van de respondenten aangeeft thuis minder alcohol te drinken dan vorig jaar. Bovendien zegt 28 procent overgeschakeld te zijn naar goedkopere merken. Garima Goel-Lal, hoofdanalist bij Mintel, stelt dat het thuisverbruik nog altijd een levendige markt vertegenwoordigt in bijzonder gevoelige omstandigheden, maar toch lijkt de consument een aantal discretionaire uitgaven, zoals alcohol, te laten vallen om zijn budget te sparen.


De heroplevende economie zal volgens Mintel dit jaar voor een bescheiden groei van 3 procent in het thuisverbruik zorgen. Bier vertegenwoordigt in die sector het grootste gedeelte van de omzet (48 procent), maar wijn vormt de meest populaire drank bij het thuisverbruik. Daarbij geeft 67 procent van de respondenten aan thuis wijn te drinken, gevolgd door sterke dranken (57 procent) en bier (53 procent). Het wijnverbruik op het thuisfront wordt volgens Mintel gestimuleerd door innovatieve verpakkingen en de introductie van bescheiden merken. Daarnaast is er ook het gecombineerde aanbod van voeding en wijn. Al die elementen zijn volgens Mintel ontwikkeld om de lucratieve markt van de jonge volwassenen aan te spreken. Er wordt nog aan toegevoegd dat twee op drie Amerikanen van zichzelf vindt een relatief goede kennis over alcoholische dranken te hebben.

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, verenigde staten |  Facebook |

03-07-10

Absoluut drankverbod voor Russische chauffeurs

Het Russische parlement heeft een volledig drankverbod voor autobestuurders goedgekeurd. De Russische president Dmitry Medvedev had in december vorig jaar aangestuurd op een totaal verbod. Medvedev gaat er immers vanuit dat de toelating voor een minimale hoeveelheid alcohol in het bloed autobestuurders zou aanzetten om meer te drinken. Het wetsvoorstel moet ook nog door de tweede kamer in het Russische parlement worden goedgekeurd vooraleer de regel definitief van kracht zou worden. Alcohol zou de oorzaak zijn van vele verkeersongevallen in Rusland, maar tegenstanders van een totaal alcoholverbod stellen dat vooral de slechte staat van de Russische wegen de belangrijkste oorzaak zijn van de grote onveiligheid in het Russische verkeer. Het drankmisbruik wordt gezien als één van de belangrijkste redenen waarom één op de drie Russische mannen voor de pensioenleeftijd overlijdt.

Volgens het Russische persbureau Itar-Tass heeft Rusland wereldwijd één van de hoogste percentages verkeersongevallen die te wijten zijn aan dronken autobestuurders. Bij dronkenschap-gerelateerde ongevallen zouden in het Russische verkeer vorig jaar meer dan tweeduizend doden zijn gevallen. Daarnaast zouden nog eens 18.000 mensen gewond zijn geraakt. In het verleden was in Rusland al een totaal drankverbod van kracht in het Russische verkeer, maar in juli twee jaar geleden werd die wet versoepeld. Sindsdien is een niveau van 0,3 gram per liter bloed toegelaten. Dat komt overeen met ongeveer een halve liter bier, 40 gram wodka of een glas witte wijn voor een persoon met een lichaamsgewicht van 80 kilogram. Het Russische parlementslid Tatyana Yakovleva, zelf geneesheer, zegt dat zelfs een bestuurder met een legaal niveau alcohol in het bloed twee keer zoveel risico loopt op een ernstig verkeersongeval.

Tegenstanders van het verbod merken echter op dat de meeste verkeersongevallen in Rusland te wijten zijn aan de slechte toestand van de Russische wegen. Daarbij gebeurt het volgens hen vaak dat autobestuurders frontaal op tegenliggers inrijden omdat ze diepe putten in het wegdek proberen te ontwijken. De Russische president Dmitry Medvedev merkt echter op dat Russen blijkbaar niet vertrouwd kunnen worden met alcohol. "Zelfs wanneer een minimale hoeveelheid alcohol wordt toegelaten, blijkt dit helaas vaak tot overmatig drankgebruik te leiden vooraleer achter het bestuur wordt plaats genomen," merkte de Russische president op. "Rusland is duidelijk nog niet klaar om een combinatie van autorijden en alcohol toe te laten." In Rusland worden verscheidene maatregelen genomen om het drankmisbruik te bestrijden, zoals een hogere belasting op bier en maximale verkoopshoeveelheden.

18:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, verkeer, rusland |  Facebook |