26-03-10

Duurdere alcohol altijd goed voor gezondheid

Het opschroeven van de alcoholprijzen heeft voor alle drinkers een gezonde impact en niet alleen voor de zware gebruikers. Dat is de boodschap van een onderzoek van de Sheffield University. Daarbij wordt erop gewezen dat een minimumkost van 50 pence per eenheid alcohol in Groot-Brittannië op één decennium tijd 50.000 mensen zou kunnen helpen om gezond te blijven. Vooral vijfenveertigplussers zouden een positieve impact ondervinden van de prijsverhoging, omdat ze minder vaak het slachtoffer zouden worden van chronische ziektes, vooral op het gebied van cardiovasculaire aandoeningen. De prijsverhoging zou een matige drinker volgens de onderzoekers amper een meerkost van 12 pond sterling per jaar opleveren. Retailers voeren echter aan dat het vastleggen van minimumprijzen de verantwoordelijke alcohol-gebruikers zou straffen.

Een minimumprijs van 50 pence zou ertoe leiden dat een standaardfles wijn minstens 4,5 pond sterling zou kosten. Een fles cider van twee liter zou minstens 5,50 pond sterling kosten en voor een sixpack bier zou minstens 6 pond sterling moeten betaald worden. Liam Donaldson, chief medical officer van Engeland, roept al langere tijd op tot een minimumprijs. De Britse regering heeft eerder al aangekondigd de strijd te willen aanbinden tegen goedkope alcohol, maar heeft nog niet bekend gemaakt welke strategie daarbij gebruikt zou worden. Wel werd duidelijk gemaakt dat er geen extra lasten zouden worden opgelegd aan de meerderheid van de bevolking, die slechts matig alcohol drinkt. Tot nu toe werd vooral opgetreden tegen campagnes die consumenten aanzetten om door goedkopere prijzen grotere hoeveelheden aan te kopen.

Volgens de onderzoekers is een strikte reglementering van promoties en het instellen van een minimumprijs de meest efficiënte manier om de schadelijke gevolgen van alcohol te reduceren. De minimumprijzen zouden volgens de onderzoekers jongeren aanzetten om zich niet langer massaal te buiten te gaan aan goedkope dranken en zware drinkers de kans ontnemen om zich met goedkope zware dranken te blijven bevoorraden. Maar er wordt aan toegevoegd dat het ook een positieve impact zou hebben op matige drinkers. De hogere prijzen zouden de alcoholconsumptie met 3,5 procent doen dalen. Onderzoeksleider Robin Purshouse stelt dat het weliswaar om een klein percentage gaat, maar op lange termijn wel een grote impact kan hebben op het gebied van bloeddruk, diabetes en hartaandoeningen. Daardoor zouden jaarlijks 2.900 vroegtijdige overlijdens kunnen worden vermeden en zouden ook 41.000 mensen gespaard blijven van chronische ziektes.

De onderzoekers stellen dat slechts 20 procent van de extra lasten van de prijsverhoging ten koste zou gaan van de matige drinkers, die de helft van de bevolking uitmaken.

11:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol |  Facebook |

24-03-10

Ierse drankensector verkeert in grote crisis

De Ierse drankenindustrie gaat wellicht nog een moeilijke periode tegemoet. Dat zegt Kieran Tobin, voorzitter van de Drinks Industry Group of Ireland (DIGI). Onder invloed van de zware economische recessie en de grote werkloosheid, is de Ierse alcoholconsumptie het voorbije jaar met 11 procent gedaald tegenover het jaar voordien. Ook het jaar voordien ging de alcoholconsumptie al met 7,7 procent achteruit. Het alcoholverbruik ligt nu 21 procent lager dan tijdens de historische piekperiode negen jaar geleden, toen de Ierse economie op een absoluut hoogtepunt was. Volgens Tobin ging vorig jaar elke dag een Ierse pub dicht. Over de voorbije achttien maanden zijn in de sector 15.000 banen verdwenen. Volgens Anthony Foley van de Dublin City University moet er dit jaar met een verdere terugval met 5,5 procent rekening worden gehouden.

"De Ieren drinken op dit ogenblik minder alcohol dan vijftien jaar geleden," aldus het magazine Irish Central. "De meeste banen zijn verloren gegaan in de horeca-sector, maar veel graantelers zijn bovendien achtergebleven met ongebruikte voorraden, terwijl er ook minder vraag is naar bierproductie. De voorbije vijf jaar hebben in totaal 1.500 pubs hun deuren gesloten. De volgende tien jaar moeten nog eens 2.000 sluitingen worden verwacht." Volgens een aantal analisten heeft die achteruitgang echter niet alleen te maken met de economische crisis. Daarbij wordt aangevoerd dat de Ierse mentaliteit de voorbije jaren een grondige verandering heeft ondergaan. Het wordt volgens hen immers sociaal niet langer meer aanvaard dat men meer dan enkele keren per week een bar zou bezoeken. Bovendien hebben de bierprijzen en het rookverbod veel mensen ertoe gebracht om thuis te dranken.

In december vorig jaar werden de belastingen op alcohol wel teruggeschroefd, maar dat is er volgens de Drinks Industry Group of Ireland tot nu toe niet is geslaagd om de alcoholverkoop te stimuleren. Gehoopt werd dat de belastingverlaging een verlies aan omzet aan buurland Noord-Ierland, waar de alcoholprijzen lager lagen, zou kunnen tegengaan. Ook het gedaalde toerisme heeft volgens de sector bijgedragen tot de verdere achteruitgang. De terugval werd opgetekend in de vier verschillende productcategorieën. De cider-consumptie viel met 5,9 procent terug, terwijl de bierverkoop met 6,5 procent daalde. Bij wijn werd een achteruitgang met 6,9 procent opgetekend en bij sterke dranken ging de verkoop zelfs met 18,5 procent achteruit. De verkoop in de horeca daalde met 11 procent, terwijl de winkelverkoop een terugval met 6 procent liet optekenen.

12:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, drank, horeca, ierland |  Facebook |

23-02-10

Pub-cultuur kan geweld in buurt helpen beperken

Er kan een rechtstreeks verband worden gelegd tussen het beschikbare aanbod alcohol en het niveau van geweld in een bepaald geografisch geheel. Dat zeggen onderzoekers van de Amerikaanse Indiana University. Onderzoeksleider William Pridemore stelt bij een studie in Cincinnati vastgesteld te hebben dat de aanwezigheid van een groter aantal handelszaken die alcohol verkopen, het geweld in de betrokken buurt doet stijgen. Het grootste verband met geweld werd volgens Pridemore vastgesteld bij retailzaken, waar alcoholische dranken kunnen worden gekocht om elders te consumeren. In de buurten met vele bars en restaurants, waar de alcohol ter plaatse moet worden genuttigd, werden veel lagere niveaus van geweld opgetekend. Dat heeft volgens Pridemore wellicht te maken met de grotere sociale controle in dergelijke gelegenheden.

"In bars en restaurants heeft men het management, portiers en omstaanders die kunnen tussenkomen en een gevecht kunnen doen stoppen vooraleer het uit de hand loopt," aldus professor Pridemore. "Een pub-cultuur zou dan ook de impact van alcohol op het geweldniveau kunnen beperken. Dat heeft eerder onderzoek in Rusland uitgewezen. Historisch gezien heeft Rusland geen pub-cultuur en dat is wellicht één van de redenen waarom er daar een bijzonder sterk verband kan gelegd worden tussen alcohol en geweld. Op dit ogenblik is dat niet meer dan speculatie, maar volgens mij is het geweld in Rusland in belangrijke mate het gevolg van het feit dat er veel meer thuis of op de terreinen rond de appartmentsblokken wordt gedronken. Daar is veel minder sociale controle."

Uit het onderzoek van Pridemore is gebleken dat de toevoeging van één retaillocatie die alcohol verkoopt per vierkante mijl, in dat gebied het aantal gevallen van geweld met 2,3 keer zou doen toenemen, terwijl het aantal feiten van zwaar geld met 0,6 keer zou toenemen. De toevoeging van één bar per vierkante mijl zou het aantal gevallen van geweld met 1,35 keer doen toenemen, terwijl een extra restaurant zou leiden tot 1,15 keer meer aanvallen. Deze cijfers zouden volgens Pridemore aanleiding moeten geven om in de criminologische literatuur meer aandacht te besteden aan de retailsector die alcohol verkoopt. Ook zou er volgens hem verder onderzoek moeten gebeuren naar het verband tussen alcohol en geweld en andere negatieve gebeurtenissen in gemeenschappen.

18:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, geweld, horeca |  Facebook |

04-02-10

Amerikanen schakelen over op goedkopere sterke dranken

De Amerikaanse consumenten hebben het voorbije jaar hun verbruik van sterke dranken lichtjes opgedreven, maar hebben daarbij wel voor goedkopere merken gekozen. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Distilled Spirits Council of the United States (Discus). De omzet van de sterken bleef het voorbije jaar nagenoeg constant op 18,7 miljard dollar. Het geconsumeerde volume steeg echter met 1,4 procent omdat de consumenten van bourbon, vodka en tequila naar goedkopere merken overschakelden. Dat ging vooral ten koste van de omzet van de hoogste prijsklasse. Door de omschakeling wisten de sterke dranken echter wel hun marktaandeel te verbeteren tegenover concurrenten zoals wijnen en bieren. Het marktaandeel van de sterke dranken bedraagt nu 30,2 procent, tegenover 29,7 procent het voordien en 27,4 procent ongeveer tien jaar geleden.

"De sector van de Ierse whiskey kende de sterkste groei, hoewel daarbij van een kleine basis kon worden vertrokken," aldus MarketWatch. "De verkoop van Ierse whiskey steeg met iets meer dan 10 procent. Daarna volgen tequila met 5,2 procent groei, wodka met 4,9 procent groei en brandy-cognac met 3,3 procent groei. Canadese whiskey, blended scotch en likeuren kenden een lichte omzetdaling." Peter Cressy, chief executive van Discus, geeft toe dat de omzetgroei van de sector minder groot was dan de jaren voordien, maar stelt dat die evolutie vooral het gevolg is van de overschakeling door de Amerikaanse consument naar goedkopere aanbiedingen. Cressy stelt dat de resultaten aantonen dat de sector relatief bestand is tegen de gevolgen van de economische crisis.

Peter Cressy voegt er aan toe dat uit vorige recessies gebleken is dat bij een herstel van de economie opnieuw overgeschakeld wordt op duurdere merken. Er zijn volgens hem tekenen dat dit ook dit keer het geval lijkt te zijn. "Er is duidelijk licht aan het einde van de tunnel," merkt Cressy op. "Het is alleen de vraag hoe lang die tunnel is." De groei van het voorbije jaar was uitsluitend te danken aan het verbruik in privésfeer. Die markt vertegenwoordigt 75 procent van de totale omzet. De groei op die markt werd echter uitgehold door omzetdalingen in restaurants, bars, hotel en nightclubs. Daar werd een omzetdaling van 3 procent opgetekend. Er wordt daarbij opgemerkt dat op uitzondering van tequila, de omzet van de duurdere merken in alle categorieën is teruggevallen. Bij tequila zouden de verschillen tussen de verschillende merken te groot zijn om veel mensen aan te sporen over te schakelen.

10:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, drank, verenigde staten |  Facebook |

14-01-10

Sponsors tegen Britse voorstellen tegen alcoholreclame

De Europese Sponsorship Association (ESA), de organisatie van de sponsorindustrie in Europa, zegt dat het alcohol-rapport van de Britse regering een verkeerd beeld creëert van de alcohol-sponsoring. Er wordt aan toegevoegd dat in het rapport ook onvoldoende waarde wordt toegekend aan de zelfregulatie binnen de sector. In het rapport van de Britse regering werden een aantal voorstellen gelanceerd om de alcohol-industrie strikter te reglementeren. Daarbij werd onder meer een minimumprijs voor alcoholische dranken voorgesteld, maar werd ook naar voor geschoven dat geen enkel sportevenement door een alcoholmerk zou mogen worden gesponsord indien meer dan 10 procent van het publiek jonger zou zijn dan achttien jaar. Het rapport stuit echter vanuit verschillende hoeken op zwaar verzet.

"Het rapport geeft zelf toe dat er vooral gekeken werd naar voetbalsponsoring," stipt de European Sponsorship Association aan. "Door zich te focussen op één sport, is het rapport veel te eenzijdig geworden en wordt geen rekening gehouden met de situatie in andere sporttakken en andere sectoren, zoals kunst en cultuur, die eveneens steunen op sponsoring van de alcohol-industrie." De European Sponsorship Association voegt er aan toe dat de grens van 10 procent jongeren in het geheel niet werkzaam is en ook niet gesteund wordt dat deze maatregel zal bijdragen om de schadelijke impact van alcohol terug te schroeven. Er wordt aan toegevoegd dat de alcoholindustrie, organisatoren en sponsors al een grote mate van zelfregulering hebben aangetoond.

Kort na de tweede wereldoorlog werd in Groot-Brittannië jaarlijks gemiddeld 3,5 liter per inwoner verbruikt. Dat is inmiddels opgelopen tot 9,5 liter. Er wordt aan toegevoegd dat alcohol elk jaar een rol speelt in het overlijden van bijna 40.000 Britten. Volgens het rapport draagt alcohol bij tot een belangrijk aantal ongevallen, maar ook tot ordeverstoring, geweld en misdaad. Een minimumprijs van 50 pennies per eenheid alcohol zou volgens het rapport meer dan 3.000 levens per jaar kunnen redden. De alcoholindustrie voert echter aan dat een prijsverhoging vooral de verantwoordelijke consument zal treffen, terwijl de maatregel de overdreven gebruikers van alcohol ongemoeid zou kunnen laten. Die groep kan volgens de sector beter aangepakt worden door een betere educatie en bestraffing voor misbruik, in plaats van de alcoholindustrie zelf aan te pakken.

13:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, sponsoring |  Facebook |

15-11-09

Alcoholsponsors moeten ontbreken negatieve impact bewijzen

Alcoholbedrijven die meewerken aan sportevenementen, zouden moeten verplicht worden om aan te tonen dat hun sponsoring geen impact heeft op het drankgedrag van de consument. Dat stellen een aantal experts in het editoriaal van het magazine Addiction. Daarbij wordt opgemerkt dat niet de openbare sector, maar wel de alcoholindustrie moet aantonen dat de sponsoring al dan niet een invloed heeft op het drankverbruik. Vorig jaar voerde een onderzoek in Nieuw Zeeland aan dat sportsterren en liefhebbers van sportdranken, zwaarder dronken wanneer zij sponsoring ontvingen van de alcoholsector, zoals gratis alcoholdranken, dan collega's die deze sponsoring niet ontvingen. De commentatoren, bestaande uit experts van universiteiten in Australië en Groot-Brittannië, stellen dat de overheid een verbod op sponsoring van de alcoholindustrie zou moeten verbieden tot de sector zwart op wit heeft bewezen dat er een schadelijke effecten kunnen worden vastgesteld.

Professor Ian Gilmore, president van het Britse Royal College of Physicians en voorzitter van de Britse Alcohol Health Alliance, stelt dat alcoholmisbruik jaarlijks verantwoordelijk is voor duizenden doden. Hij voegt er aan toe dat een aantal landen beseft dat de alcoholconsumptie evengoed beïnvloed kan worden door sponsoring als door vormen van traditionele reclame en de nodige stappen hebben ondernomen om brouwers en distributeurs te beletten om het positieve en gezonde imago van de sport te exploiteren. De commentatoren voeren daarbij ook aan dat de European Sponsorship Association (ESA), de sectororganisatie van de Europese sponsoringindustrie met leden zoals AB InBev, Carlsberg en SABMiller, eerder al de Europese Unie hekelde omdat die weliswaar sponsoring wil beperken, maar geen bewijs kan leveren voor een oorzakelijk verband tussen sponsoringactiviteiten en het gevaarlijk drankgedrag bij de consumenten.

De European Sponsorship Association (ESA) geeft toe dat alcoholsector een belangrijke bron vormt van sponsoringinkomsten, maar bijzonder omzichtig omspringt met het probleem. "De European Sponsorship Association erkent dat drankmisbruik in Europa en elders in de wereld een ernstig maatschappelijk probleem is," aldus Karen Earl, voorzitter van de sectororganisatie. "Hoewel er geen enkel bewijs kan worden geleverd dat er zelfs maar een oppervlakkig verband zou kunnen zijn tussen drankmisbruik en alcohol-sponsoring, zijn wij ervan overtuigd dat de sponsoringindustrie een belangrijk onderdeel van de oplossing kan vormen. Een aantal van onze leden hebben al boodschappen rond verantwoordelijk drankgedrag in hun sponsoring-campagnes geïntegreerd." Earl voegt er aan toe dat het verbieden van alcohol-sponsoring een bijzonder zware negatieve impact zou hebben op de sportwereld, vooral in de huidige economische crisis. De commentatoren merken echter op dat de tabaksindustrie hetzelfde argument heeft gebruikt in de jaren tachtig en negentig.

De commentatoren hebben bovendien een oplossing. Zij stellen voor dat de alcoholsector extra wordt belast, waarbij die inkomsten door de overheid zouden worden gebruikt om de sport financieel te ondersteunen.

17:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, sport, sponsoring |  Facebook |

11-10-09

Wekelijks quotum houdt alcoholgebruik tieners binnen perken

Ouders zouden hun tienerkinderen een wekelijks quotum bier moeten toestaan. Dat stellen onderzoekers van de Liverpool John Moores University. Uit het onderzoek is gebleken dat ongeren vooral in problemen komen wanneer ze hun eigen goedkope alcohol kopen in plaats van er via hun ouders in contact mee te komen. De onderzoekers stellen dat ouders op die manier hun kinderen voorbereiden op het leven in een volwassen omgeving, die door de alcohol in grote mate mee wordt bepaald. Maar daar moeten volgens de onderzoekers wel wettelijke maatregelen aan gekoppeld worden om te beletten dat jongeren onafhankelijk nog in contact zouden kunnen komen met alcohol. Bovendien moet er ook voor gezorgd worden dat de prijzen van goedkope alcohol worden opgetrokken.

"Alcohol heeft een bijzonder zware negatieve invloed op de gezondheid van jongeren," stelt onderzoeksleider Mark Bellis tegenover BBC News. "Maar jongeren komen vooral in de problemen wanneer ze ongecontroleerd alcohol verbruiken. Eén op drie maakt gewag van geweld wanneer ze hadden gedronken en 12,5 procent had het over seksuele ontmoetingen waarover ze nadien spijt hadden. Ouders die hun kinderen van vijftien of zestien jaar toelaten om te drinken, zouden die schade echter kunnen beperken door de frequenties af te spreken en bijvoorbeeld te beperken tot één keer per week en in geen geval comazuipen toe te laten. Maar aan dergelijke benadering moeten wel overheidsmaatregelen gekoppeld worden, zoals de toegang tot alcohol voor jongeren uit te sluiten en de prijs van alcoholproducten op te drijven."

De onderzoekers geven toe dat er altijd een risico is verbonden aan alcoholgebruik door jongeren, maar ze stellen dat de manier waarop toegang verkregen wordt tot alcoholische dranken, een belangrijke impact kan hebben. "Slechts 20 procent van de tieners die onder ouderlijke controle één keer in de week alcohol drinkt, is bij dronkenschap in een gewelddadige situatie betrokken geraakt," stippen de onderzoekers aan. "Dat cijfer stijgt echter tot 36 procent die evenveel drinkt, maar de alcohol zelf koopt. De onderzoekers stellen dat ouders die een verbod op alcoholgebruik eisen, het probleem dreigen te verschuiven en het gevaar lopen dat hun kinderen elders aan alcohol proberen te komen. Britse tieners drinken volgens de onderzoekers 44 flessen wijn en 177 pints bier per jaar.

17:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, tiener |  Facebook |

24-09-09

Rusland wil taks op bier verveelvoudigen

De Russische regering gaat de taks op de bierverkoop op drie jaar tijd verdrievoudigen. Dat heeft Alexei Kudrin, de Russische minister van financiën, bekend gemaakt. Op die manier wil Rusland de alcoholconsumptie tegengaan en tegelijkertijd de inkomsten voor de staatskas verhogen. Op dit ogenblik heft Rusland op één liter bier een taks van 0,07 euro. Die tarief wordt over een periode van drie jaar geleidelijk verhoogd tot 0,23 euro. Volgens Sabina Muhamedzhanova, analiste bij de Bank of Moscow, zou dit een zware impact kunnen hebben op de bierverkoop in Rusland. Er moet volgens haar op een periode van drie jaar rekening gehouden worden met een daling van 5 procent tot 10 procent. De Russische bierproducenten spreken zelfs van een halvering van de markt.

De Russische president Dmitry Medvedev had onlangs nog aangedrongen op een striktere controle op de alcoholproductie, een verbod op alcoholverkoop in de buurt van scholen, ziekenhuizen en sportevenementen en strengere reclameregels. "Medvedev wees er daarbij op dat Rusland zwaar te lijden heeft onder alcoholisme, dat volgens hem een nationale ramp mocht worden genoemd," aldus het persbureau Reuters. "Indien de belastingverhoging volledig wordt doorverrekend aan de consument, zouden de bierprijzen op de markt volgens analisten met 14 procent stijgen. De maatregel zou de Russische staatskas volgend jaar ongeveer 2,2 miljard dollar extra inkomsten moeten opleveren. Vorig jaar werd de belasting op alcohol in Rusland al met 32 procent verhoogd."

Rusland is de derde grootste biermarkt van de wereld, na de Verenigde Staten en China. De grootste bierverkoper op de Russische markt is de Deense groep Carlsberg, eigenaar van de lokale biergroep Baltika. Nagenoeg de helft van de winst van de Deense groep zou op de Russische markt worden gerealiseerd. Carlsberg heeft 40 procent van de Russische biermarkt in handen, gevolgd door AB InBev (18 procent), Heineken (16 procent) en SABMiller (5 procent). Een halve liter bier kost in Rusland op dit ogenblik tussen 0,45 euro en 1,13 euro. De maatregel moet begin volgende maand nog door het Russische parlement worden goedgekeurd. Analisten stellen echter dat in het verleden al herhaaldelijk gevoelige verhogingen van de alcoholprijzen werden voorgesteld, maar dat die nagenoeg altijd in de loop van het politieke proces werden afgezwakt.

20:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, rusland |  Facebook |

19-09-09

Zwaar drinkgelag verhoogt risico op infecties

Een zwaar drinkgelag eindigt niet alleen vaak met een ellendige kater, maar bovendien is het slachtoffer ook vatbaar voor heel wat infecties. Dat is de conclusie van een onderzoek van College of Veterinary Medicine aan de Amerikaanse Mississippi State University. Een overdreven alcoholgebruik tast volgens onderzoeksleider Stephen Pruett immers het immuunsysteem aan, omdat de alcohol de proteïnen uitschakelt die essentieel zijn om bacteriën en virussen te bestrijden. Don Shenker, chief executive van de Britse organisatie Alcohol Concern, wijst erop dat de korte termijneffecten van een drinkgelag al langer bekend zijn, maar dat er steeds meer bewijzen worden gevonden dat alochol ook op de langere termijn een schadelijke invloed heeft op het menselijk lichaam. Het verhoogde risico op infecties zou minsten 24 uur bedragen.

16:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol |  Facebook |

09-09-09

Reclameverbod op alcohol nefast voor mediasector

Een totaal reclameverbod op alcohol zou een nefaste impact hebben op de televisie, kranten en magazines. Dat zegt Jim Marshall, voorzitter van de Media Futures Group aan het Britse Institute of Practitioners in Advertising, in een reactie op een oproep van de British Medical Association. Die heeft aan de Britse regering gevraagd elke vorm van reclame voor alcohol-producten te verbieden. Volgens Jim Marshall zou een dergelijk verbod de Britse mediasector, die al met zware financiële problemen wordt geconfronteerd, jaarlijks 180 miljoen Britse pond aan inkomsten kosten. Ook het Britse ministerie voor cultuur en media heeft zich al gedistancieerd van de oproep van de Britse artsenfederatie.

18:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: alcohol, reclame, groot-brittannie |  Facebook |

07-09-09

Rusland onderneemt nieuwe poging tegen alcoholprobleem

De Russische president Dmitry Medvedev is een campagne gestart om de alcoholconsumptie bij de bevolking tegen 2012 met met kwart te doen dalen. Daarbij zal onder meer gebruik gemaakt worden van agressieve mediacampagnes, beperkingen op de bierconsumptie en zware straffen voor het verkopen van alcohol aan minderjarigen. Op dit ogenblik drinken Russen gemiddeld 18 liter alcohol per jaar. Dat is meer dan het dubbele van de 8 liter, die door de World Health Organization (WHO) als een veiligheidsgrens naar voor wordt geschoven. Met elke extra liter alcohol zou de levensverwachting van een man met elf maanden worden verlaagd. Bij vrouwen zou dat vier maanden bedragen. Er wordt aan toegevoegd dat 65 procent van de Russische bevolking voorstander is van strengere maatregelen, vooral voor een verkoopverbod tot éénentwintig jaar.

"Tegen het einde van dit jaar wil de Russische overheid meer dan vijfhonderd gezondheidscentra opzetten, die uitgerust zullen worden met afschrikwekkende beelden om de gevaren van het gebruik van alcohol te verduidelijken," aldus het magazine Newsweek. "Daarnaast zet de organisatie Our People een voorlichtingscampagne op met online video's en vrijwilligers die de straat optrekken om mensen het gebruik van alcohol te ontraden." Het magazine voegt er echter aan toe dat Rusland in het verleden al herhaaldelijk pogingen heeft ondernomen om het alcoholprobleem aan te pakken. Daarbij wordt erop gewezen dat gewezen Sovjet-leider Mikhail Gorbachev al zware inspanningen deed om het alcoholisme te bestrijden. Dat zou volgens de Sovjet-cijfers één miljoen levens hebben gered.

Meer recent werden burgerwachten opgezet om actie te ondernemen tegen handelaars die alcoholhoudende producten verkochten aan minderjarigen. "Die beweging kreeg in het begin heel wat mediabelangstelling, maar stierf al snel een stille dood," merkt Newsweek nog op. "Ook een verbod van alcohol-gebruik op de openbare weg leverde weinig resultaten op. Critici voegen er aan toe dat ook de nieuwe acties weinig kans op succes zullen hebben, omdat er nagenoeg iets gedaan wordt aan vodka, die als de grootste bron van het Russische alcoholprobleem wordt bestempeld. Vodka vertegenwoordigt ongeveer 70 procent van de totale Rusissche alcoholomzet. Eerder werd al gepoogd om bier op te werpen als een alternatief voor vodka, maar dat heeft er alleen maar toe geleid dat Russen op steeds jongere leeftijd begonnen te drinken."

Ook overweegt de Russische overheid de belastingen op de bierverkoop bijna te verdrievoudigen. Maar volgens Vadim Drobiz, topman van het Center for Research in the Federal and Regional Liquor Markets, stelt echter dat een dergelijk initiatief weinig vruchten zal afwerpen, aangezien al snel alternatieve producten op de markt zouden komen en bovendien de zwarte markt weer opnieuw zou opbloeien. Pavel Shapkin hoofd van het Center for Development of a National Alcohol Policy, merkt daarbij op dat de grote distelleerders zelf een aanzienlijk belang hebben in die zwarte markt. Daarbij wordt opgemerkt dat de distillering-capaciteit drie keer zo hoog ligt dan de verkoop op de legale markt.

13:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, rusland |  Facebook |

15-08-09

Aspergebladeren mogelijk middel tegen alcoholkater

Asperge-extracten kunnen een alcoholkater verlichten en de lever beschermen tegen de toxische stoffen in alcohol. Dat blijkt uit een onderzoek van de Jeju National University in Zuid-Korea. De onderzoekers stellen dat het betrokken extract de activiteiten van enzymes in de lever zou kunnen stimuleren en het afbreken van alcohol kunnen bevorderen. De basis voor het extract zou kunnen gevonden worden in de bladeren van de asperges, die meestal door de producenten worden weggegooid. Op die manier kan volgens de onderzoekers een goedkope bron van bioactiva worden aangeboord. Vooral de bladeren van de asperge, die door de producenten meestal weggegooid worden, zouden bijzonder geschikt zijn als bron van de extracten.

"De asperge, een groente die over de hele wereld populair was, staat al langer bekend voor zijn actieve werking tegen onder meer infecties en urologische aandoeningen," merkt het persbureau UPI op. "Op basis van die wetenschap besloten de onderzoekers van de Jeju National University naar eigen zeggen de effecten van jonge aspergestekken en bladeren op levercellen van mensen en ratten te onderzoeken. Daarbij kwamen ze tot de vaststelling dat in de bladeren veel meer aminozuren en mineralen werden gevonden dan in de stekken. In een extract bleek de combinatie van de bladeren en stekken een verlichtende impact te hebben op de negatieve invloed van alcohol op de levercellen en de toxische effecten van een kater."

De onderzoekers wijzen erop dat de bladeren van de asperge voor de producenten geen waarde hebben en dus weggegooid worden. Op die manier kan volgens hen een goedkope bron van geneesmiddelen aangeboord worden voor de mogelijke behandeling van een aantal leveraandoeningen. Bovendien wijzen ze erop dat asperges over de hele wereld geproduceerd worden en dus gemakkelijk beschikbaar zijn. De belangrijkse producenten van asperge zijn China, Peru, Groot-Brittannië en Spanje. De asperge is ook populair bij patiënten die een zoutarm diëet moeten volgen, omdat de asperge zonder verdere toevoegingen een duidelijke eigen smaak heeft.

14:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, voeding, asperge |  Facebook |

24-05-09

Alcoholproducenten moeten nadruk leggen op waarde en prijs

De alcoholische drankensector krijgt gevoelige klappen van de economische crisis. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Nielsen. De consumptiepatronen van het publiek hebben volgens de onderzoekers immers een gevoelige verandering ondergaan. Zo blijkt 56 procent van de consumenten immers minder op restaurant te gaan, terwijl 37 procent minder op café gaat. Nielsen stelt dat de consument tegelijkertijd meer waarde hecht aan de waarde en de prijs van alcoholische dranken. De onderzoekers merken verder op dat het helemaal niet zeker is dat de oude consumptiepatronen voor alcohol weer opgepikt zullen worden wanneer de economie weer heropleeft.

"Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de consumenten bewust zoeken naar het beste aanbod, gebruik makend van prijsvergelijkingen en speciale aanbiedingen, in plaats van vooral impulsaankopen te doen," aldus het magazine Brandweek. "Daarnaast blijkt dat 42 procent van de consumenten in bulk aankoopt. De consument verandert volgens Nielsen zijn winkelgedrag om de grootste waarde te creëren voor zijn geld. Producenten en verkopers van alcoholische dranken zouden er dan ook goed aan doen om zich te richten op het creëren van waarde en producten in een brede waaier van prijscategorieën aan te bieden, zodat een brede groep consumenten aan te spreken, waaronder klanten die met een beperkter budget worden geconfronteerd."

De onderzoekers stellen verder dat 28 procent van de consumenten de voorkeur geeft aan binnenlandse producten boven een geïmporteerd aanbod. Eén op vier consumenten kiest voor lokale producten. Daarnaast zegt 23 procent van de klanten bij bekende en vertrouwde merken te blijven. Ook wordt opgemerkt dat 24 procent van de wijnconsumenten in een restaurant of een club kiezen voor minder dure drankenopties en ongeveer één op drie bestelt er minder dranken. In het algemeen wordt vastgesteld dat producten uit het hogere prijzensegment minder aantrekkingskracht hebben. Daarnaast blijkt dat slechts 24 procent van de consumenten zijn bestedingen aan wijn na de economische heropleving weer zal opdrijven. Bij sterke dranken is dat 21 procent en bij bier 18 procent.

13:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, horeca |  Facebook |

08-03-09

Televisie zet nog altijd aan tot drankgebruik

beer_for_my_horsesDrankgebruik in televisieprogramma's of televisiereclame zet ook de kijkers aan tot drinken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Radboud Universiteit. De onderzoekers stelden vast dat kijkers die met veel alcohol-referenties worden geconfronteerd, twee keer zoveel dronken dan proefpersonen die niet met alcohol-beelden in contact waren gebracht. Er wordt dan ook gesteld dat er meer beperkingen zouden moeten komen op reclame voor alcohol. Er werd wel aan toegevoegd dat er nog meer onderzoek nodig is om de lange termijngevolgen op drankgewoontes te bepalen. De reclamesector zegt dat er voldoende strikte maatregelen zijn om een correct kader te scheppen en dat verdere regelgeving slechts botte ingrepen zouden zijn zonder enig resultaat op te leveren.

De onderzoekers stelden vast dat proefpersonen die een film zagen met veel alcohol-referenties en met alcohol-reclame nagenoeg drie flessen alcohol dronken, terwijl collega's die een film zagen zonder alcohol-referenties en zonder alcohol-reclames slechts anderhalve fles alcohol verbruikten. "Onze studie toont duidelijk aan dat alcohol op televisie niet alleen het gedrag en de norm van het publiek over alcohol-gebruik beïnvloedt, maar ook rechtstreeks aanzet tot een behoefte en het drinken van alcohol," stippen de onderzoekers aan. "De resultaten zouden dan ook een aanzet moeten zijn om een beperking op reclame voor alcohol en een waarschuwing bij films met alcohol-referenties te overwegen."

Don Shenker, chief executive van de Britse organisatie Alcohol Concern, stelt eveneens dat er nood is aan een beperking op alcoholreclame. Daarbij denkt hij onder meer aan een avondklok om kinderen te beschermen. "Helaas stellen reclames en films het drankgebruik meesal als een positief sociaal ritueel voor, terwijl er niet wordt stilgestaan wordt bij de mogelijke schade die drinken kan veroorzaken," voert hij aan. Op dit ogenblik verbiedt de Europese Unie het gebruik van kinderen in de promotie van alcohol, evenmin als het voorstellen van alcohol als een middel voor sociaal en seksueel succes of als een therapeutisch hulpmiddel. Evenmin mag reclame aanzetten tot overmatig drinken. De Britse Advertising Association zegt dat de huidige regelgeving voldoende strikt is. Er wordt opgewezen dat een netwerk van vrienden de belangrijkste impact heeft op de relatie van mensen met alcohol.

12:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, reclame |  Facebook |

05-01-09

Ook zondige aandelen ontsnappen niet aan crisis

smoking-cigarette-and-beer-in-pint-glass-AJHDZondige aandelen doen het in een economische crisis altijd relatief goed, maar nu wachten de investeerders in aandelen van drankenconcerns, tabaksproducenten, gokbedrijven, wapenfabrikanten en erotiekbedrijven nog altijd op hun beloning van hun investeringen. Sinds de recessie zich in december 2007 inzette, is de grote Amerikaanse beursindex met 39 procent gedaald. Zondige aandelen maakten daarop dit keer geen uitzondering en sommige bedrijven uit deze sectoren zagen hun waarde zelfs nog verder teruglopen. Vooral de casinosector blijkt zware klappen gekregen te hebben. Analisten stellen dat de consument vreest dat deze crisis fundamenteel anders is dan voorgaanden en dus verder in zijn uitgaven snoeit.

"Uit onderzoek van Merrill Lynch blijkt dat bij de vorige recessies sinds 1970 de waarde van de grote beursgenoteerde bedrijven gemiddeld met 1,5 procent daalde, maar dat de zondige aandelen tijdens diezelfde periodes gemiddeld met 11 procent stegen," aldus het magazine Business Week. "Merrill Lynch stelt dan ook dat consumenten hun gewoontes in economisch moeilijke tijden niet veranderen." Maar dit keer lijkt het anders te lopen. Het zwaarst getroffen is de casinosector, waar de beurswaarde van een bedrijf zoals Las Vegas Sands het voorbije jaar 94 procent van zijn waarde verloor. Ook in de erotieksector werd een daling tot 85 procent opgetekend.

De tabaksindustrie werd minder hard getroffen, maar ook daar liet Reynolds American een daling met 39 procent optekenen. Een aantal drankenconcerns wist beter te presteren dan de gemiddelde markt. Zo kon Molson Coors vorig jaar de schade beperken tot 5,7 procent, terwijl SABMiller met 18 procent daalde. "Maar InBev daalde alleen al sinds november, na de overname van Anheuser-Busch, met 33 procent," voert Business Week aan. "Ook het Britse Diageo, eigenaar van onder meer het wodkamerk Smirnoff, verloor 34 procent van zijn beurswaarde." Er zijn diverse theorieën die moeten duidelijk maken waarom zondige aandelen dit keer er niet in zijn geslaagd om stand te houden.

Vooral vrezen investeerders dat de consument dit keer zijn besparingen veel verder zal terugschroeven dan tijdens vorige crisisperiodes. "Deze recessie is fundamenteel anders dan bij vorige economische crisissen," voert David Kathman, analist bij het investeringsfonds Morningstar. "De consument, die geconfronteerd wordt met het gevaar op werkloosheid en inkrimpende bestedingsbudgetten, bespaart zelfs op micro-uitgaven, zoals loterijbiljetten." Dat laat zich ook gevoelen in de gokwereld van Las Vegas, waar de omzet tijdens de maand oktober 26 procent lager lag dan tijdens dezelfde maand het jaar voordien. Dat heeft onder meer te maken met de dure brandstofprijzen, die verplaatsingen naar Las Vegas ontmoedigden.

Een aantal investeerders vreest ook dat de producenten van alcohol en tabak ook een vertraging zullen optekenen in de groeimarkten, die voor deze sectoren belangrijke groeipijlers zijn. Een woordvoerder van het USA Mutuals Vice Fund, dat gespecialiseerd is in beleggingen in zondige aandelen, stelt echter dat de nieuwe rijken in die groeimarkten nog altijd naar duurdere merken blijven overschakelen. "Hoewel het hier vaak om luxemerken gaat, zijn ze nog altijd beter betaalbaar dan andere consumentenproducten," wordt daarbij opgemerkt.

09:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, erotiek, tabak, zondige aandelen |  Facebook |

16-12-08

Consument weet weinig details over gezonde levensstijl

Het publiek beseft dat een gezonde levensstijl belangrijk is, maar weten bij benadering niet wat ze daarvoor juist moeten doen. Dat blijkt uit een Brits onderzoek van het NHS Information Centre. Een groot gedeelte van de bevolking weet volgens de onderzoekers niet welke hoeveelheden fruit ze zouden moeten nemen en hoeveel alcohol ze zouden mogen verbruiken. Ook weet men niet goed hoeveel lichaamsbeweging ze zouden moeten doen. De onderzoekers stellen dat het zorgwekkend is dat zo weinig mensen een goed idee hebben hoe ze zich aan een gezonde levensstijl kunnen houden. Maar ondanks dat gebrek aan kennis, blijkt de consument volgens de onderzoekers toch gezonder te leven dan vroeger.

"De meeste volwassenen weten dat ze vijf porties fruit of groenten per dag zouden moeten eten, maar slechts weinigen weten hoe groot die portie zou moeten zijn," voerden de onderzoekers aan. "Meer dan twee op drie volwassenen weet ook niet hoeveel ze aan lichaamsbeweging moeten doen. Minder dan één op drie kent de maximale hoeveelheid alcohol die hij op een dag zou mogen drinken. Slechts 14 procent van de mannen weet dat vier eenheden voor hen een maximum is en slechts 6 procent van de vrouwen weet dat ze niet meer mogen drinken dan drie eenheden per dag. Bovendien bleek dat 42 procent van de mannen en 31 procent van de vrouwen de voorbije periode tenminste één dag per week meer alcohol had gedronken dan het maximum dat wordt aangeraden."

Uit het onderzoek blijkt dat 27 procent van de mannen en 31 procent van de vrouwen voldoet aan het aanbevolen dieet om dagelijks minstens vijf porties fruit of groenten te eten, maar slechts 14 procent van de mannen en 11 procent van de vrouwen wisten dat die aanbevolen portie 80 gram bedraagt. Bovendien blijken slechts weinigen de appel te identificeren als het fruit dat door gezondheidswerkers wordt aanbevolen. "De onderzoekers vonden naar eigen zeggen geen bewijs dat er in Groot-Brittannië door het invoeren van het rookverbod minder rokers zijn," aldus de Britse krant Daily Mail. Maar uit speekseltests leiden ze wel af dat de rokers hun rookgedrag blijkbaar toch hebben verminderd.

23:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, rookverbod, voeding |  Facebook |

23-11-08

Groeiende stress doet vrouw naar glas grijpen

oriental-woman-on-couch-having-a-drinkVrouwen drinken steeds vaker en meer alcohol. Dat blijkt een onderzoek van de Cardiff University in Wales. Opvallend is dat vooral vrouwen tussen hun dertigste en vijftigste meer gaan drinken, terwijl mannen het op dat ogenblik juist rustiger aan gaan doen na een decennium van excessief drankgebruik. Het stijgend vrouwelijk drankgedrag zou volgens de onderzoekers te maken kunnen hebben met de grote druk die vrouwen voelen om een veeleisende baan te combineren met het gezinsleven. Omdat ze geen tijd hebben voor lichamelijke ontspanning, zoeken ze hun toevlucht als snel in een glas wijn.

"Bij vrouwelijk drankmisbruik denkt men vooral aan een tiener of een vrouw vooraan in de twintig in minirok en op hoge hielen," aldus de Britse krant Sunday Times. "Bij een onderzoek in een aantal pubs bleek echter dat vrouwen tussen dertig en vijftig jaar het vaakst de limiet voor dronkenschap achter het stuur overschreden hadden. De helft van de vrouwen die een test aflegden, bleek meer te hebben gedronken dan de alcohollimiet van zes eenheden. Bij de mannen bleek slechts één op de drie de toegestane limiet overschreden te hebben."

Het vrouwelijk drankmisbruik wordt volgens de onderzoekers ook steeds groter naarmate de leeftijd vordert. "In de leeftijdscategorie van vijfendertig tot vierenvijftig jaar sterven steeds meer vrouwen aan alcohol-gerelateerd problemen," stelt de Sunday Times verder. "In 1991 bedroeg die mortaliteit op 7,2 slachtoffers op 100.000 vrouwen. Vijftien jaar later was dat verdubbeld tot 14,8 overlijdens. Dat is de sterkste stijging van alle bevolkingscategorieën. Volgens de politie lopen dronken vrouwen bovendien ook een groter risico om aangerand te worden."

Vrouwen blijken volgens de onderzoekers ook minder goed in staat te zijn in te schatten hoeveel ze hebben gedronken.

11:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, vrouw, gezondhed |  Facebook |

05-11-08

Spanjaard drinkt en rookt minder

0,0,449,591,146,221,ec81a486In Spanje is het verbruik van alcohol, tabak en illegale drugs tijdens de voorbije twee jaar gevoelig gedaald. Dat blijkt uit een rapport van de Spaanse overheid. Afredo Perez Rubalcaba, Spaans minister van binnenlandse zaken, stelde dan ook dat het land op goede weg is in de strijd tegen druggebruik en verslaving. Met de lange Iberische kustlijn is Spanje de belangrijkste toegangspoort van de Europese Unie voor cannabis en cocaïne. De cannabis is meestal afkomstig uit Marokko, terwijl de cocaïne uit de vroegere Spaanse kolonie Colombië wordt ingevoerd. Spanje telt het hoogste cocaïnegebruik van heel Europa.

Uit het onderzoek van de Spaanse overheid is gebleken dat 10,2 procent van de Spaanse bevolking tussen vijftien en vierenzestig jaar elke dag alcohol drinkt, terwijl 29,6 procent dagelijks tabak verbruikt. "Dat is voor beide producten het laagste niveau van de voorbije tien jaar," aldus het persbureau Agence France Presse (AFP). "Verder bleek dat 10,1 procent van de ondervraagden toegaf de voorbije twaalf maanden tenminste één keer cannabis verbruikt heeft. Dat is volgens de onderzoekers het laagste niveau van de voorbije vijf jaar."

De consumptie van cocaïne, die sinds 1999 een constante groei heeft gekend in Spanje, is de voorbije periode ongeveer gelijk gebleven. "Tijdens de voorbije twaalf maanden heeft 3 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen minstens één keer cocaïne gebruikt," voert het persbureau aan. "Volgens minister Rubalcaba is uit het onderzoek ook gebleken dat de leeftijd waarop Spanjaarden met het gebruik van drugs beginnen, lichtjes is gestegen. Dat is volgens hem te danken aan de overheidscampagne tegen de verkoop van drugs aan minderjarigen."

12:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, spanje, tabak, cocaine |  Facebook |

05-10-08

Bols wil Amerikaanse markt heroveren

De Nederlandse jeneverproducent Bols heeft de intentie om de Amerikaanse markt te gaan veroveren met een moderne variant van jenever. De drank moet volgens Bols-bestuursvoorzitter Huub Van Doorne binnen vijf jaar in de hipste restaurants en cafés van de Verenigde Staten geschonken worden. Van Doorne stipt aan dat de jenever bijzonder geschikt is voor klassieke cocktails, die in de Verenigde Staten steeds populairder worden. Op dit ogenblik is Bols nauwelijks aanwezig op de Amerikaanse markt.

De nieuwe jenever is volgens Huub Van Doorne gebaseerd op een eigen Bols-recept, daterend uit 1820. De drank bevat meer dan 50 procent moutwijn en 42 procent alcohol. Er werd voor de Amerikaanse markt ook een nieuwe fles ontworpen. Die krijgt echter een klassieke uitstraling. De nieuwe jenever zal 30 euro per fles van 70 centiliter kosten. Een gewone fles jonge jenever van Bols kost minder dan 15 euro. De introductie van de nieuwe jenever moet de verkoop Bols op de Amerikaanse markt doen heropleven.

Van Doorne stipt aan dat Hollandse jenever in het begin van de negentiende eeuw erg gewild was in de Verenigde Staten. "Er werd toen in de Verenigde Staten zeker zes keer zoveel genever verkocht als Britse gin," vertelde hij aan De Pers. De verkoop werd echter uitgehold door twee wereldoorlogen, de drooglegging en een slimme marketingstrategie van concurrent London Dry Gin. Er wordt in de Verenigde Staten op dit ogenblik nauwelijks nog Bols verkocht. Als de nieuwe jenever een succes blijkt in de Verenigde Staten, wil het bedrijf op termijn ook Nederlandse markt bewerken.

Daarnaast hoopt Bols te profiteren van het feit dat Hollandse jenever een beschermde status heeft binnen de Europese Unie. Op die manier kan Bols zich volgens Van Doorn definitief onderscheiden van Engelse gin.

13:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, horeca, verenigde staten, bols, jenever |  Facebook |

04-10-08

Jongeren wanen een gezond leven te leiden

Veel jongeren vinden dat ze gezond leven, maar doen dat in werkelijkheid helemaal niet. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van de Nationale DenkTank. Daarbij wordt opgemerkt dat Nederlandse jongeren zich te buiten gaan aan alcohol, drugs en sigaretten. Bovendien leidt volgens de onderzoekers een groot gedeelte aan overgewicht. De Nederlandse Nationale DenkTank raamt dat de maatschappelijke kost als gevolg van roken, drinken en ernstig overgewicht in Nederland dit jaar 7,8 miljard euro zal bedragen.

"Van de ondervraagde jongeren vindt 83 procent dat hij of zij gezond leeft, maar in werkelijkheid houdt 47 procent er een ongezonde levensstijl op na," aldus het magazine Adformatie. "Volgens de Nationale DenkTank is het onder de ongezondsten nog erger gesteld. Daar heeft 62 procent van de ondervraagden het idee toch gezond te leven. De jongeren bestempelen drugsgebruik en roken als de grootste gevaren voor de gezondheid. Het gebruik van alcohol zien ze daarentegen als een minder grote bedreiging."

De Nationale DenkTank wijst er nochtans op dat het onderzoek heeft uitgewezen dat 33,1 procent van de jongeren boven de zestien jaar aan het zogenaamde binge-drinken, het in korte tijd achter elkaar nuttigen van veel alcohol, doet. Uit het onderzoek blijkt verder nog dat 44 procent van de ondervraagden van mening is dat ouders kunnen helpen bij de verbetering van hun leefgedrag. "Aan de andere kant hanteert een derde van de ouders geen regels wat betreft de alcoholconsumptie," aldus de onderzoekrs. Overgewicht komt bij één op de tien jongeren voor. Van hen vindt 62,2 procent dat hij of zij toch gezond leeft.

11:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, drugs, sigaretten |  Facebook |

24-09-08

Verslavingen blijven crisisbestendig

Hoewel de consumptie in veel voeding-, drank- en ontspanningscategorieën door de economische problemen is gedaald, blijft de verkoop van chocolade, sigaretten en alcohol op zijn hoog niveau en mag er de volgende jaren nog een stevige groei worden verwacht. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel. In het verleden hebben deze zogenaamd zondige categorieën het in crisissituaties altijd goed blijven en doen en daar vormen de huidige economische problemen volgens Mintel geen uitzondering op.

Mintel stelt dat de chocolademarkt snel groeit. De verkoop is de voorbije vijf jaar met 22 procent gestegen. Uit het onderzoek blijkt dat 67 procent van de ondervraagden toegeeft chocolade te kopen voor persoonlijke consumptie omdat ze ernaar verlangden, terwijl 36 procent chocolade kocht als een beloning voor zichzelf en 12 procent omdat ze zich verdrietig of depressief voelden. "Innovatieve, donkere en exclusieve chocoladeproducten zijn bijzonder populair," aldus Mintel. Voorspeld wordt dat de verkoop de volgende zes jaar telkens met 4 procent zal stijgen.

De verkoop van sigaretten en tabak steeg, ondanks de prijsverhogingen en de gezondheidswaarschuwingen, de voorbije vier jaar met 44 procent. De volgende drie jaar wordt nog een groei met 28 procent in het vooruitzicht gesteld. Door de hoge benzineprijzen en de prijsverhogingen voor alcohol, blijven de consumenten volgens Mintel wel meer thuis, maar dat wil niet zeggen dat ze minder drinken. De verkoop van alcohol voor thuisgebruik is de voorbije vijf jaar met 32 procent gestegen.

16:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, chocolade, tabak |  Facebook |

19-07-08

Luide muziek stimuleert alcoholverbruik

Mensen in een bar drinken meer naarmate de muziek luider en sneller is. Harde muziek hitst gasten kennelijk op, wat tot een grotere alcoholconsumptie leidt. Ook zijn gesprekken minder goed mogelijk waardoor er meer wordt gedronken. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Bretagne-Sub in Frankrijk. Volgens de onderzoekers moeten de consumenten met publiciteitscampages gewaarschuwd worden voor de risico's van de impact van luide muziek op het drankgedrag. Uit eerdere studies was al gebleken dat mensen langer in een bar met muziek blijven dan in een stil café.

"Alcohol wordt vaak gebruikt om met angsten om te gaan, ongeacht of men al dan niet een probleem heeft met drank," verklaart Marc Galanter, directeur van de alcohol-misbruikafdeling van het Langone Medical Center van de New York University, de resultaten van het Frans onderzoek tegenover het magazine HealthDay News. "Dat is de reden waarom mensen in sociale situaties drinken. Luide muziek brengt hen in een toestand waarin ze minder coherent en misschien ietwat verstrooid zijn en tevens een relatief andere vorm van bewustzijn hebben. In die situatie zijn ze geneigd om minder controle te hebben over hun drinkgedrag."

Nicolas Gueguen, de Franse onderzoeksleider, stelt dat de consument door publiciteitscampagnes gewaarschuwd zouden moeten worden voor de band tussen luide muziek en overmatig drankgebruik. Hij wijst er daarbij op dat bij de meerderheid van de fatale ongevallen in Frankrijk alcohol gemoeid is. Gueguen stelt dat ook de café-eigenaars zouden moeten gestimuleerd worden om de muziek minder luid te zetten, zodat het drankgebruik gemodereerd zou worden. Galanter is echter van oordeel dat dit laatste wellicht niet zal lukken, omdat dit tegen de belangen van de uitbaters ingaat. "Wel zouden consumenten vooraf moeten bepalen hoeveel precies ze zullen drinken, voor ze een café met luide muziek binnen stappen," merkt hij op.

13:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, geluid, alcohol, horeca |  Facebook |

19-06-08

Economie kan alcoholverbruik niet beïnvloeden

Het alcoholverbruik wordt niet of nauwelijks beïnvloed door de moeilijker economische omstandigheden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Nielsen Company. Alcoholische dranken blijken de economische vertraging volgens de onderzoekers bijzonder goed te weerstaan in vergelijking met andere categorieën die als niet onmisbaar kunnen worden bestempeld. Maar wel blijkt de vertragende economie de consument meer thuis te houden, zodat de horeca-sector wel een impact ervaart.

"Terwijl de economische bezorgdheid rond voeding- en brandstofprijzen voor vele producenten onzekerheden creëren, werd de drankenverkoop aan de consumenten volgens Nielsen Company slechts in minieme mate geraakt," aldus het magazine Food Navigator. "Voor vele consumenten blijven alcoholische dranken een betaalbaar luxeproduct. Ongeveer tachtig procent van de consumenten besteden evenveel geld aan de aankoop van alcoholische dranken dan vorig jaar. Volgens vijftig procent had de economie geen enkele invloed op hun winkelaankopen van bier, wijn of sterke dranken."

Maar Nielsen Company merkt op dat niet de hele drankensector gespaard blijft van de gevolgen van de economische vertraging. "Vooral in bars, clubs en aanverwante locaties blijkt er wel een negatieve impact te zijn," wordt er opgemerkt. "De consument is minder geneigd om buitenshuis te gaan eten en zoekt zijn ontspanning eerder thuis, zodat de horeca minder inkomsten heeft. De verkoop in winkels, supermarkten en andere verkooppunten zal daarvan wellicht een positieve impact ervaren."

11:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, horeca, drank |  Facebook |

08-05-08

Alcoholverbod in Londens openbaar vervoer

BusesVanaf volgend maand mag er in het Londense openbaar vervoer geen alcohol meer verbruikt worden. Dat heeft Boris Johnson, de pas verkozen burgemeester van de Londense hoofdstad, aangekondigd. Het verbod geldt in de metro, op trams en bussen en in de Docklands Light Railway. Op die manier kan volgens Boris Johnson de kleine misdaad worden tegengegaan, zoadat men meer handen vrij krijgt om de zwaardere criminaliteit te bestrijden.

De actiegroep Alcohol Concern reageert enthousiast op de maatregel van Boris Johnson. “Drinken in het openbaar en het gedrag dat daarmee gepaard gaat, heeft volgens Alcohol Concern een grote impact op het genot dat het publiek heeft in openbare ruimtes,” aldus het magazine The Register. “Deze strenge aanpak geeft een duidelijk signaal dat openbare dronkenschap maatschappelijk onaanvaardbaar is.”

De vakbond Rail Maritime and Transport Union heeft echter twijels over de efficiëntie van de maatregel om orde op zaken te stellen in de Britse hoofdstad. “We zijn voorstander van elke maatregelen die het leven van onze leden veiliger maakt en anti-sociaal gedrag bestrijdt,” aldus vakbondsleider Bob Crow. “Maar deze maatregel is niet echt goed doordacht. Het zijn onze leden die volgens Johnson het drankgebruik van passagiers zouden moeten beteugelen.”

Meer over voeding en drank

14:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, vervoer, alcohol |  Facebook |

03-05-08

Indiase alcoholproductie blijft stijgen

IndiabeerDe alcoholproductie in India bedraagt op dit ogenblik 2,3 miljard liter per jaar. Dat is een verdrievoudiging tegenover vijftien jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Alcohol Atlas of India. Het land neemt 65 procent van de totale alcoholproductie van Zuid-Oost Azië voor zijn rekening. Meer dan twee derde van de alcoholconsumptie in deze regio situeert zich ook in India.

“India is één van de grootste alcoholproducenten van de wereld,” aldus het magazine The Economic Times. “In het begin van de jaren negentig produceerde India 887,2 miljoen liter per jaar. In het begin van dit decennium was dat al opgelopen tot 1,65 miljard liter. Nu wordt een peil van 2,3 miljard liter gehaald.” Nochtans blijft het alcoholverbruik in India relatief beperkt tot twee liter per persoon per jaar.

The Econimic Times wijst er daarbij op dat de Indische alcoholconsumptie verschilt naargelang de regio. Zo kennen Punjab, Andhra Pradesh, Goa en de noordoostelijke staten volgens de onderzoekers een duidelijk hoger alcoholverbruik. In Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa en Andhra Pradesh drinken ook vrouwen meer alcohol. Daarnaast is 7 procent van de alcohol-import in de Zuid-Oost Azië van Indiase oorsprong.

Meer over voeding en drank

14:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, alcohol |  Facebook |

29-02-08

Groei Amerikaanse alcoholconsumptie vertraagt

De Amerikaanse alcoholconsumptie is het voorbije jaar opnieuw gestegen, maar de groei vertraagt. Dat blijkt uit een rapport van de Beverage Information Group. Sterke dranken kenden in de Verenigde Staten al het tiende jaar op rij een groei, terwijl de wijnmarkt er al veertien jaar onafgebroken een stijging kent. Ook de Amerikaanse biermarkt lijkt zich na een achteruitgang in 2005 verder te herstellen en ging met 1,2 procent vooruit.

In de Verenigde Staten werden vorig jaar meer dan 1,638 miljard liter sterke dranken verkocht. Dat is een stijging met 3,2 procent. Het wijnverbruik steeg met 4 procent tot 2,646 miljard liter. De bieromzet kwam aan 26,37 miljard liter. Maar door de vertraging van de economie wordt er volgens de Beverage Information Group wel minder buitenshuis gedronken. Dat gaat ten koste van de cocktails, die minder snel thuis gemaakt worden.

Opvallend is dat de duurdere dranken het goed blijven doen. "Dure import vertegenwoordigde vorig jaar 40,3 procent van de verkoop van sterke dranken," aldus het magazine Marketing Daily. "Het jaar voordien was dat 39,7 procent. Ook duurdere biermerken zagen hun verkoop stijgen, terwijl wijn er eveneens in slaagde nieuwe drinkers aan te trekken." De verbruikers van deze duurdere dranken worden volgens het rapport niet zo snel geraakt door een economische achteruitgang.

Bij de sterke dranken blijft vodka het meest populaire product. De omzet steeg vorig jaar met 6,7 procent, waardoor vodka nu bij de sterke dranken een marktaandeel van 29 procent heeft. De omzet van rum, de tweede meest populaire sterke drank in de Verenigde Staten, steeg met 5,1 procent. Tequila steeg met 9,4 procent, Ierse whiskey met 17,5 procent. Blended whiskey, Canadese whiskey en cocktails zagen hun omzet dalen.

Bij de tafelwijnen, die meer dan 90 procent van de totale Amerikaanse wijnconsumptie vertegenwoordigen, steeg de import met 7 procent. De omzet van de Amerikaanse wijnen steeg met 3,1 procent. Italiaanse wijnen gingen met 8,8 procent vooruit, Franse wijnen met 6,6 procent. De Australische wijnen bleven hangen op een status-quo.

Meer over voeding en drank

01:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, horeca |  Facebook |

22-10-07

Teveel alcohol op Nederlandse werkvloer

Eén op de vier Nederlandse managers klaagt over drankmisbruik op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse vakblad Management Team. De problemen zouden zich vooral situeren op maandagochtend. Het drankprobleem wordt volgens de onderzoekers dikwijls door collega’s verdoezeld. Drinken op het werk is dan weer vooral een probleem van de managers zelf.

Het feit dat het alcoholprobleem zich vooral op maandagochtend situeert, betekent volgens Ronald Knibbe, hoogleraar sociale epidemiologie van alcohol- en drugsgebruik dat de werknemer in kwestie nog alcohol van de vorige avond in het bloed heeft. “Als men wil dat iemand goed werkt, moet ervoor gezorgd worden dat het alcoholniveau in het bloed niet over de 0,5 promille ligt,” aldus Knibbe.

De hoogleraar voert ook aan dat bedrijven een gericht beleid moeten voeren om het probleem aan te pakken. “Men zou iemand op maandag kunnen verplichten een vrije ochtend of dag te laten nemen,” benadrukt hij. Knibbe stelt ook dat werknemers hun drankprobleem op het werk gemakkelijk kunnen verdoezelen. “Collega’s helpen daar vaak bij, maar dit is geen oplossing. Bij iemand die een echt drankprobleem heeft, is het beter om iets te zeggen, zodat hij geholpen kan worden."

Alcoholmisbruik tijdens het werk is vooral een probleem van de managers zelf. “Ze werken dit zelf in de hand,” aldus nog Knibbe. "Ze bieden bijvoorbeeld natte lunches aan. Dat vinden ze een manier van gastvrijheid.”

15:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, human resources |  Facebook |

14-09-07

Zondigen is rendabel

Investeren in bedrijven uit controversiële sectoren, zoals de alcohol-, tabaks-, gok- en wapenindustrie, brengt meer op dan sociaal verantwoorde beleggingen. Dat blijkt uit een analyse van een aantal Amerikaans investeringsfondsen die zich in deze sectoren hebben gespecialiseerd. Zo bleek het Vice Fund - dat investeert in zogenaamd zondige aandelen - sinds het beging van dit jaar een winstmarge van 14,1 procent te realiseren. Dat is veel meer dan investeringsfondsen in maatschappelijk verantwoorde aandelen kunnen voorleggen.

"Wij zijn geen verdedigers van roken, gokken, drinken of oorlog voeren," zegt Charles L. Norton, topman van het Vice Fund, in de Amerikaanse krant The New York Times. "Alles wat we doen, is de markt bekijken vanuit het standpunt van een investeerder. Het doel van Vice Fund is heel eenvoudig. Wij willen gewoon winst maken." Met een winstmarge van 14,1 procent doet het Vice Fund het inderdaad beter dan de totale Amerikaanse aandelenmarkt, waar sinds het begin van dit jaar een groei van 5,1 procent werd opgetekend."

De winst van het Vice Fund is ook veel groter dan dat van een aantal investeerders in maatschappelijk verantwoorde activiteiten, zoals Domini Social Equity, Citizens Core Growth en Ave Maria Catholic Values Fund. Domini Social Equity heeft dit jaar tot nu toe een winstmarge van 1,4 procent, terwijl het Ave Maria Fund aan een groei van 1,9 procent komt. Citizens Core Growth realiseerde echter aan een winstmarge van 8,2 procent. Het Ave Maria Values Fund zegt sinds zijn oprichting in 2001 ook beter gepresteerd te hebben dan het gemiddelde van de Amerikaanse beurs.

15:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wapens, gokken, aandelen, beurs, tabak, alcohol |  Facebook |

06-08-07

Nissan werkt aan nuchtere auto

De Japanse autoproducent Nissan ontwikkelt een technologie om zijn auto’s te laten controleren of hun bestuurder alcohol heeft gedronken. Wanneer de alcohol-vrije auto op de markt komt, is nog niet geweten. Nissan-topman Kazuhiro Doi geeft immers toe dat de technologie nog verder op punt moet gesteld worden. Nissan nam zich in 1995 voor om het aantal verkeersdoden met zijn wagens op twintig jaar tijd te halveren.

In de toekomst zou Nissan zijn auto’s uitrusten met geursensoren die de adem van de bestuurder controleren, een camera die de alertheid van de chauffeur controleren door een oogscan en detectoren die het zweet op de handen opmeten. Indien het systeem tot de conclusie komt dat de bestuurder heeft gedronken, zal het onmogelijk zijn om de auto te starten.

Nissan geeft toe dat het systeem nog niet op punt staat en nog verder moet verfijnd worden. Op dit ogenblik blokkeert het de motor ook wanneer de bestuurder slechts één alcoholische drank heeft genomen. Er moet nog vastgesteld worden bij welk alcoholniveau het blokkeringssysteem geactiveerd wordt. Een datum voor de invoering van het systeem kon de Japanse autoconstructeur dan ook nog niet geven.

13:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, nissan, alcohol |  Facebook |

15-06-07

Aftershave dodelijk voor Russische mannen

Bijna de helft van alle overlijdens bij Russische mannen in de arbeidsproductieve leeftijdscategorie is te wijten aan gevaarlijk drankmisbruik. Het gaat daarbij zelfs over het drinken van aftershave en reinigingsmiddelen. Die zijn immers volop beschikbaar en goedkoop en bevatten tot 97 procent alcohol. De Russische man heeft een leeftijdsverwachting van amper 59 jaar, tegenover 72 jaar voor vrouwen.

Ook uit eerdere studies is gebleken dat het alcoholverbruik in Rusland bijzonder hoog ligt, maar onderzoekers van London School of Hygiene and Tropical Medicine stelden vast dat daarbij ook aftershave en reinigingsmiddelen bijzonder populair zijn. “Deze producten bevatten eigenlijk weinig giftige stoffen, maar zijn dodelijk omdat ze extreem hoge alcoholniveau’s hebben,” aldus de onderzoekers.

De wetenschappers onderzochten de overlijdens van 1.750 mannen tussen 25 en 54 jaar in Izhevsk, een stad in het Oeral-gebied. Daarbij bleek dat een overdreven verbruik van bier, wijn en sterke dranken of het drinken van gevaarlijke alcoholproducten in 43 procent de oorzaak was van het overlijden. Drankmisbruik verhoogde de stervenskans met een factor zes. Bij gevaarlijke alcoholproducten liep dat zelfs op tot factor negen.

Het succes van deze laatste categorie is volgens onderzoeksleider David Leon te wijten aan de grote beschikbaarheid van producten zoals eau de cologne of aftershave, die ook nog goedkoop zijn omdat er geen alcoholtaks op rust. “Deze producten bestaan vooral uit water en ethanol en enkele aroma’s,” vertelde Leon aan BBC News. “Mensen sterven omwille van de hoge concentraties van alcohol in een goedkoop, gemakkelijk beschikbaar product.”

De werkelijke sterftecijfers liggen volgens de onderzoekers wellicht nog hoger, want ze onderzochten enkel de overlijdens van mannen die in een gezinsverband leefden. Het Russisch drankprobleem moet volgens Andrew McNeill, directeur van het Institute of Alcohol Studies, teruggebracht worden tot het communisme. “Alcohol was het enige dat de Russische bevolking zich kon veroorloven,” benadrukte hij.

14:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, gezondheid, alcohol |  Facebook |