13-05-14

Alcohol was voor prehistorische mens geen hedonisch product

In tegenstelling tot zijn moderne nazaten, deed de prehistorische Europese mens niet voor hedonistische doelstellingen beroep op geestverruimende producten. Het gebruik van alcohol en plantaardige drugs - zoals papaver en hallucinogene paddestoelen - was in de prehistorische gemeenschappen sterk gereguleerd en was nauw verbonden met het spirituele leven en religieuze begrafenis-rituelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad de Valladolid in Spanje. De wetenschappers benadrukken dat het gebruik van geestverruimende middelen een integraal onderdeel vormde van de prehistoristisch geloofsovertuiging.

“De prehistorische gemeenschap gebruikte geestverruimende middelen heel anders dan de moderne samenleving,” benadrukt onderzoeksleider Elisa Guerra-Doce, professor geschiedenis aan de Universidad de Valladolid. “De prehistorische mens was ervan overtuigd dat deze substanties een hulpmiddel vormden om met de spirituele wereld in contact te kunnen treden.” Guerra-Doce merkt op tijdens haar onderzoek uitsluitend op begraafplaatsen en ceremoniële sites sporen van geestverruimende middelen aangetroffen te hebben. Dat maakt volgens haar duidelijk dat de substanties een sterke band vertoonden met een ritueel gebruik.

“Geestverruimende producten werden gehanteerd om het normale bewustzijn te veranderen of een trance op te roepen,” voert Guerra-Doce aan. “De details van deze rituelen zijn nog niet duidelijk, maar vermoed kan worden dat de producten werden gebruikt bij begrafenis-plechtigheden om de overledene van levensonderhoud te voorzien voor zijn reis naar het hiernamaals. Ook moeten de rituelen mogelijk als een eerbetoon aan de goden van de onderwereld worden bestempeld. Omdat deze producten bedoeld waren om een band te creëren met de spirituele wereld en een sacrale rol speelden in de prehistorische Europese gemeenschappen, was hun gebruik wellicht ook streng gereguleerd.”

Elisa Guerra-Doce vond onder meer opium-restanten in de tanden van mannelijke volwassenen op een neolithische site in Spanje, verbrande cannabis-zaden in prehistorische kommen in Roemenië, sporen van bier in keramische vaten op verschillende locaties op het Iberische schiereiland en abstracte tekeningen in de Italiaanse alpen, waarin het ritueel gebruik van hallucinogene paddestoelen werd uitgebeeld.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, religie |  Facebook |

29-04-14

Beperken displays kan consumptie alcohol gevoelig terugschroeven

Het beperken van displays voor displays op het einde van winkelrekken kan het verbruik gevoelig terugbrengen zonder dat de prijs of beschikbaarheid wordt beïnvloed. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge, de University of East Anglia en consulent MRC Human Nutrition Research. Vaak wordt verondersteld dat prijs de belangrijkste factor is in de aankoopbeslissing, maar in werkelijkheid kunnen displays aan het einde van het gangpad volgens de Britse onderzoekers een veel grotere impact hebben. Displays aan het einde van het gangpas zou de verkoop van sterke drank met 46 procent kunnen doen toenemen. Bij wijn en bier is er sprake van een respectievelijke stijging met 34 procent en 23 procent.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: display, alcohol |  Facebook |

24-02-14

Alcohol en drugs toenemend probleem in City of London

De financiële wereld van de City of London wordt steeds meer geconfronteerd met een onaanvaardbaar gebruik van alcohol en drugs. Dat heeft het Londense advocatenkantoor GQ Employment Law gezegd. Opgemerkt wordt dat medewerkers met een toenemende druk worden geconfronteerd om steeds zwaardere doelstellingen te halen, waardoor een crisis in het gebruik van alcohol en drugs zou dreigen. Er wordt aan toegevoegd dat het management van de financiële bedrijven voor een grote verantwoordelijk staat om voor deze problemen een oplossing aan te brengen. Door de grote bedragen kan het probleem voor de financiële wereld volgens het advocatenkantoor nog erger zijn dan voor andere economische sectoren.

“De strengere legale verplichtingen en de grotere druk op de winsten hebben de financiële wereld aangezet om zwaardere eisen te stellen aan hun werknemers,” waarschuwt Paul Quain, partner bij GQ Employment Law. “Medewerkers worden met langere werkdagen geconfronteerd, ervaren hogere stressniveaus en moeten tijdens de avonduren vaak ook nog klanten onderhouden. Die contacten gaan vaak gepaard met een groot alcohol gebruik. Dat kan een basis leggen voor een verslaving of medewerkers met een probleemgedrag in een omgeving plaatsen waar de verleidingen te groot worden om weerstand te kunnen bieden. Weliswaar is men niet verplicht tijdens die ontmoetingen alcohol te gebruiken, maar vaak wordt de consumptie verwacht.”

“Sommige werknemers zullen een gedeelte van de verantwoordelijkheid afschuiven op hun onderneming, die hen verplicht heeft om klanten in een omgeving met alcohol te onderhouden,” geeft Paul Quain toe. “Problemen met drugs of alcohol worden echter niet door de bescherming op de arbeid gedekt en het is dan ook te begrijpen dat bedrijven het misbruik sanctioneren met een ontslag. Het is echter mogelijk om een formele aanpak te voorzien, waarbij onder meer aan de betrokkenen de mogelijkheid wordt geboden om hun probleem aan te pakken.” GQ Employment Law wijst onder meer op een aantal gevallen waarbij handelaars transacties manipuleerden na een omvangrijke maaltijd of een langdurig pubbezoek.

Uit cijfers van de Greater London Authority blijkt dat ongeveer 5 procent van de bevolking van de Britse hoofdstad met een alcohol-afhankelijkheid worden geconfronteerd.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: city of london, alcohol, drugs |  Facebook |

18-01-14

Alcohol is aanvaard gegeven in de sportwereld

Sport kan bij jongeren wel in verband worden gebracht met een toename van het alcoholgebruik, maar geeft geen aanleiding tot een grotere consumptie van illegale drugs. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McMaster University. Marihuana bleek echter een uitzondering op die vaststellingen, aangezien in sommige omstandigheden een toename diende te worden opgetekend, terwijl elders geen verband kon worden opgemerkt. Het verband tussen alcohol-consumptie en sport kan volgens de Canadese onderzoekers mogelijk worden toegeschreven aan de commerciële banden die tussen beide werelden bestaan, onder meer door sponsoring.

“De participatie aan sport blijkt bij adolescenten en jonge volwassen gelinkt te kunnen worden aan een groter risico op alcohol-misbruik”, benadrukt onderzoeksleider John Cairney, professor familiale geneeskunde aan de McMaster University. “Daarentegen kan wel worden vastgesteld dat sport bij tieners leidt tot een daling in het gebruik van verboden drugs.” De onderzoekers waarschuwen dat de relatie tussen sport en alcohol ook in het latere leven kan aanleiding geven tot drankmisbruik. De vastgestelde patronen wijzen volgens de wetenschappers op een mogelijk probleem dat een groot gedeelte van het leven van de betrokkene kan beïnvloeden.

“De studie laat gemengde resultaten blijken over de positieve invloed van sport,” zegt professor Cairney nog. “Enerzijds blijkt sport een rem te zijn op het gebruik van illegale middelen, maar lijkt er wel een stimulerende invloed te zijn voor het gebruik van alcohol. Dat zou mogelijk verklaard kunnen worden door de sterke band die tussen beide werelden kan worden opgemerkt. Vele drankenmerken zijn immers als sponsor actief in de sportwereld. Bovendien wordt drankgebruik vaak als een onderdeel van de sportbeleving bestempeld. Daardoor kunnen problemen ontstaan, vooral wanneer ouders en coachen het drankgebruik stilzwijgend tolereren. Er moet dan ook bekeken worden op welke manier deze problemen kunnen worden aangepakt.”

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, sport |  Facebook |

03-10-13

Alcohol heeft brede waaier functies op de werkvloer

De consumptie van alcohol op de werkvloer kan een sociaal voordeel opleveren voor zowel werknemers als hun organisatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wellington in Nieuw-Zeeland. De onderzoekers stellen dat alcohol belangrijke functies op de bedrijfsvloer kan vervullen, zoals het creëren van een teamgeest en het opbouwen van een vriendelijk en informeel imago wanneer er met klanten wordt genetwerkt. Ook wordt alcohol gebruikt om het succes van de onderneming te vieren, terwijl drank bovendien vaak een rol speelt bij de introductie van nieuwe werknemers in de organisatie.

“De uitgebreide aanwezigheid van alcohol in de professionele omgeving is opvallend,” merken de onderzoekers Benjamin Walker en Todd Bridgman, specialisten in management aan de University of Wellington, op. “Een aantal jonge werknemers getuigde dat de aanwezigheid van alcohol een positieve impact heeft gehad op de ontwikkeling van hun professionele carrière. Alcohol heeft een centrale positie in de westerse maatschappij en wanneer men geen toegang heeft tot drank, kan een gevoel van uitsluiting ontslaan. Overdreven drankgebruik wordt echter afgeraden, zodat de meeste werknemers bewust de consumptie van alcohol beperkt houden.”

De onderzoekers stelden vast dat de meeste respondenten aangeven de alcohol-consumptie in de meeste omstandigheden, zoals tijdens een happy hour op vrijdagavond, bewust binnen te perken te houden om hun goede reputatie te beschermen, maar anderzijds bleek dat bij speciale gelegenheden, zoals kerstmis of bijzondere feesten, geregeld van zwaar drankgebruik gewag gemaakt worden. De wetenschappers merken nog op dat werknemers positief reageren op de traktatie met gratis drank door hun onderneming, waardoor het bedrijf bij het personeel krediet kan opbouwen en medewerkers toegeven zich aangezet te voelen om zich tijdens de werkuren harder in te spannen.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, werkvloer |  Facebook |

29-08-13

Alcohol blijft belangrijk onderwerp in de populaire muziek

Alcohol blijft een belangrijk onderwerp in de populaire muziek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Boston University en de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, die in totaal meer dan zevenhonderd van de meest populaire songs uit de ranglijsten van het magazine Billboard gedurende een periode van drie jaar analyseerden. Daarbij werd vastgesteld dat 23,2 procent van de songs naar alcohol verwezen, terwijl 6,4 procent een specifiek alcoholmerk vernoemden. De merken Patron (tequila), Hennessy (cognac), Grey Goose (wodka) en Jack Daniel’s (whiskey) namen daarbij meer dan de helft van de vermeldingen voor hun rekening.

Uit het onderzoek blijkt dat in rap, hip-hop en aanverwante muziekgenres 37,7 procent van de songs verwijzingen naar alcohol omvatten, gevolgd door country (21,8 procent) en pop (14,9 procent). De onderzoekers wijzen erop dat diverse studies hebben uitgewezen dat de blootstelling aan alcohol-marketing in massamedia het drankgebruik bij jongeren stimuleert. Ook wordt aangevoerd dat adolescenten in de Verenigde Staten gemiddeld tweeënhalf uur per dag naar muziek luisteren. “Rekening houdt met de intensieve blootstelling van jongeren aan populaire muziek, mag worden aangenomen dat het medium een belangrijk promotiekanaal is geworden voor de alcoholconsumptie,” zegt onderzoeker David Jernigan.

De resultaten van de studie moeten volgens Jernigan, directeur van het Amerikaanse Center on Alcohol Marketing and Youth (Camy), een aanzet zijn om verder onderzoek te verrichten naar de relatie tussen populaire muziek en alcohol. De onderzoekers stelden nog vast dat in rap en hip-hop vooral wordt verwezen naar tequila, cognac, vodka en champagne, terwijl country en pop vaker gewag maken van whiskey en bier. Rockmuziek was in het onderzoek niet opgenomen. Er wordt nog opgemerkt dat meer dan 70 procent van de Amerikaanse universiteitsstudenten alcohol gebruiken. Jaarlijks zouden in de Verenigde Staten minstens 4.700 jongeren onder de leeftijdsgrens van eenentwintig jaar aan de gevolgen van alcohol overlijden.

Lees Verder

19:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, muziek |  Facebook |

23-05-13

Politici maken zich zorgen over drankproblemen in Britse parlement

Het Britse parlement wordt duidelijk met een alcoholprobleem geconfronteerd. Dat is de conclusie van een enquête van consulent ComRes bij honderdvijftig Britse politici. De onderzoekers stelden vast van 26 procent van de ondervraagden toegeeft zich zorgen te maken over de ongezonde drankcultuur in het Britse parlement. Bij vrouwelijke politici loopt dat cijfer op tot 36 procent. De hulporganisatie Alcohol Concern, opdrachtgever van het onderzoek, zegt dat de parlementaire autoriteiten dringend actie moeten ondernemen om het probleem aan te pakken.

Lees Verder

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, alcohol, gezondheid |  Facebook |