07-03-13

Alcohol wereldwijd derde belangrijkste ziektefactor

Alcohol is wereldwijd de derde belangrijkste oorzaak van ziektes en verwondingen geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre for Addiction and Mental Health (CAMH). Daarbij wordt aangevoerd dat alcohol-consumptie een bepalende rol kan spelen in meer dan tweehonderd verschillende ziektes en verwondingen, waarbij onder meer wordt verwezen naar levercirrose en verkeersongevallen, maar ook naar verschillende vormen van kanker. Uit het onderzoek bleek verder dat de grootste consumenten van alcohol kunnen worden teruggevonden in Europa en de Sub-Sahara in Afrika. Het meest ongezonde drankgedrag wordt echter opgetekend in Oost-Europa en Zuid-Afrika.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, ziekte |  Facebook |

02-03-13

Consument drinkt meer alcohol dan openlijk wordt toegegeven

De alcoholconsumptie ligt wellicht gevoelig hoger dan algemeen wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London naar de alcoholconsumptie bij de Britse bevolking. Het alcoholgebruik dat door de bevolking zelf wordt opgegeven, vertegenwoordigt volgens internationale studies immers slechts 40 procent tot 60 procent van de verkoop. Dat verschil heeft volgens de onderzoekers grote implicaties voor de openbare gezondheid. Er wordt aan toegevoegd dat driekwart van de Engelse bevolking de aanbevolen dagelijkse limiet alcohol overschrijdt.

Lees Verder

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

12-02-13

Strategie tabaksindustrie vindt navolging in andere sectoren

Internationale producenten van voeding, drank en alcohol hanteren dezelfde strategieën die ook door de tabaksindustrie werden aangewend om het gezondheidsbeleid van de overheid te ondermijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers onder leiding van onderzoekers aan de University of Melbourne. De onderzoekers merken op dat een systeem van zelfregulering in deze omstandigheden geen resultaat kan opleveren en de industrie dus van buitenuit meer gereguleerd dient te worden. Onder meer wordt opgemerkt dat de bedrijven bij politici lobbyen om een strenge regelgeving te blokkeren en resultaten van wetenschappelijke studies manipuleren.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, drank, alcohol, tabak |  Facebook |

20-08-12

Vier op tien Amerikanen verkiest bier boven wijn

De Amerikaanse consument verkiest in het algemeen bier boven wijn, maar er kan tussen de verschillende bevolkingscategorieën wel een belangrijk onderscheid worden gemaakt. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. De onderzoekers stelden vast dat 66 procent van de Amerikaanse bevolking aangeeft alcohol te consumeren. Bovendien zegt 44 procent minstens één keer per week alcohol te gebruiken. Slechts 12 procent geef toe de voorbije week meer dan acht alcohol-consumpties te hebben verbruikt, maar 22 procent geeft toe soms teveel te drinken. Gallup merkt echter op dat het aantal excessieve drinkers aan het begin van deze eeuw hoger leek te liggen dan vandaag. Het onderzoek bracht naar voor dat 39 procent van de Amerikanen het vaakst bier drinkt, terwijl 35 procent wijn prefereert en 22 procent sterke drank verkiest. Bij de vrouwen geeft echter 52 procent de voorkeur aan wijn, tegenover slechts 20 procent bij de mannen.

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

04-07-12

Zomervakantie biedt tieners toegang tot alcohol en drugs

Tijdens de zomerperiode neemt het gebruik van alcohol, tabak en drugs bij tieners gevoelig toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration bij meer dan 230.000 tieners. De onderzoekers merken op dat tijdens de maanden juni en juli elke dag meer dan elfduizend Amerikaanse tieners voor de eerste keer in contact komen met alcohol, terwijl vijfduizend een eerste sigaret roken en vierduizendvijfhonderd voor de eerste keer marihuana uitproberen. Tijdens de vakantieperiode hebben tieners volgens de onderzoekers meer verloren tijd en worden ze minder geconfronteerd met gestructureerde verantwoordelijkheden en ouderlijke supervisie. December is de enige maand die daarbij in de buurt komt van de zomermaanden. De onderzoekers benadrukken dat ouders met hun kinderen vooraf over deze risico's moeten praten.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, drugs |  Facebook |

26-06-12

Matige alcoholconsumptie biedt vijftigplusser beste levenskwaliteit

Matige consumenten van alcohol laten een betere levenskwaliteit optekenen dan leeftijdgenoten die het verbruik afbouwen of stoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Boston University Medical Center bij een groep van ruim vijfduizend Canadese vijftigplussers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de matige consumenten over een periode van zes jaar op het gebied van levenskwaliteit betere resultaten lieten optekenen dan geheelonthouders, gewezen verbruikers, consumenten die hun gebruik hebben teruggeschroefd en respondenten die een onregelmatig drankpatroon laten optekenen. De grootste terugval in levenskwaliteit wordt volgens de wetenschappers opgemerkt in de groep die de consumptie van alcohol had afgebouwd.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, levenskwaliteit |  Facebook |

10-06-12

Rusland wil ook online alcoholreclame aanpakken

In Rusland gaat volgende maand een verbod op alcohol-reclame op radio en televisie in, maar ook op de frontpagina's en de achterzijde van kranten en magazines en in buitenreclame mag geen promotie voor alcohol worden gevoerd. In een tweede wet, die nog moet worden goedgekeurd, wil men een ook verbod invoeren op reclame voor alcohol in online nieuwsmedia. Een aantal Russische politici willen dat verbod echter uitbreiden tot het hele internet. Daarmee zou men onder meer de sociale media willen viseren.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, reclame, alcohol |  Facebook |