28-05-12

Impact alcohol op buurt hangt af van verkooppunt

Cafés en restaurants zijn meer gelinkt aan alcohol-gerelateerd geweld en criminaliteit dan andere verkooppunten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Minnesota. De onderzoekers merken op dat cafés en restaurants aanleiding geven tot een lokale consumptie van alcohol, terwijl andere verkooppunten leiden tot een verbruik op andere locaties. Dat heeft volgens de wetenschappers een andere impact op de problemen die de consumptie aan de omgeving opleveren.

"Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat buurten met een hogere densiteit aan alcohol-verkooppunten, geconfronteerd worden met een groter aantal gewelddadige misdrijven," voert onderzoeksleider Traci Toomey aan. "Locaties waar de alcohol ter plaatse wordt geconsumeerd trekken echter grotere groepen aan. Die consumenten dreigen vaak door overmatig drankgebruik betrokken te raken in problemen zoals vechtpartijen of vandalisme. Bij andere verkooppunten gebeurt de consumptie echter op een andere locatie, waardoor mogelijke problemen worden verschoven."

Volgens de onderzoekers zal het opleggen van quota voor cafés en restaurants in buurten een grotere impact hebben op de criminaliteit dan een regelgeving op andere verkooppunten. Bij het bepalen van deze quota moet volgens de onderzoekers rekening worden gehouden met economische belangen, de ondersteuning van de locale gemeenschap en het risico op criminaliteit. Daarbij wordt opgemerkt dat een verhoging van de criminaliteit eveneens een economische kost inhoudt.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, geweld, horeca, retail |  Facebook |

24-04-12

Alcohol-gebruik in Bollywood-films tast Indiase jongeren aan

Het gebruik van alcohol in Bollywood-films zet ook de jonge Indiase bevolking aan tot de consumptie van alcoholische dranken. Dat zeggen wetenschappers van de organisatie Health Related Information Dissemination Against Youth (Hirday). De onderzoekers merken op dat 10 procent van de Indiase jeugd tussen twaalf en zestien jaar toegeeft alcohol al eens uitgeprobeerd te hebben. Bij jongeren die blootgesteld werden aan alcohol-consumptie in Bollywood-films, blijkt dat risico echter 2,78 keer hoger te liggen dan bij generatiegenoten die zelden met dergelijke scènes is contact zijn gekomen.

De onderzoekers wijzen erop dat alcohol-reclame in alle Indiase media is verboden en in de Bollywood-films ook geen fragmenten worden toegelaten die het alcohol-gebruik verdedigen of ophemelen, maar het vertonen van alcohol in de films is wel toegelaten. Er is volgens de onderzoekers nochtans duidelijk nood aan een beleid van het gebruik van scènes met alcohol strikter zou reguleren. Er wordt daarbij gewezen op de schadelijke effecten van een overdreven alcohol-consumptie.

De wetenschappers voeren aan dat een overmatig gebruik van alcohol het risico op cardiovasculaire aandoeningen verhoogt. Onder meer wordt gewag gemaakt van een hogere bloeddruk, de grotere aanwezigheid van vetten in de bloedsomloop en een verhoogde calorie-opname, wat op zijn beurt kan leiden tot overgewicht en obesitas. Er wordt ook opgemerkt dat het creëren van consumptie-mogelijkheden de kans op het misbruik van alcohol verhoogt. Overmatig drankgedrag leidt wereldwijd tot 2,5 miljoen doden per jaar.

Lees Verder

16:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bollywood, film, alcohol |  Facebook |

20-04-12

Europeanen hebben heel uiteenlopende visies over alcohol

In de verschillende Europese regio's heersen heel afwijkende opinies over alcohol. Dat is de conclusie van een onderzoek van bierproducent SAB Miller naar de opstelling tegenover de marketing en belasting op alcohol in acht verschillende Europese landen, maar ook naar de mening tegenover de impact op de gezondheid en de smaakvoorkeuren. De onderzoekers merken onder meer op dat gezondheidswaarschuwingen in sommige landen nagenoeg onopgemerkt blijven, terwijl in andere markten bijna iedereen op de hoogte blijkt te zijn.

Lees Verder

14:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, europa |  Facebook |

16-04-12

Producenten alcoholische dranken sluiten reclame-pakt

De grote producenten van alcoholische dranken hebben een samenwerkingsverband gesloten om een gemeenschappelijke standaard te creëren voor verantwoorde reclame en marketing in de Europese Unie. Aan het zogenaamde Responsible Marketing Pact nemen onder meer AB InBev, Bacardi, Brown-Forman, Carlsberg, Diageo, Heineken, Pernod Ricard en SAB Miller. De ondertekenaars van het pakt zullen samenwerken met de Europese Unie, nationale autoriteiten en de World Federation of Advertisers voor het uitwerken van een aantal gezamenlijke principes.

"Het Responsible Marketing Pact vormt voor de sector een unieke kans om zijn collectieve mogelijkheden en expertises samen te brengen en een gemeenschappelijke marketing-standaard uit te bouwen die voor lange tijd bepalend zal zijn," voert Andrew Morgan, president van Diageo Europe, aan. "Het pakt vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal op het gebied van verantwoordelijke marketing." De ondertekenaars vertegenwoordigen meer dan 50 procent van de alcohol-reclame in de Europese regio.

Onder meer moet het pakt ervoor zorgen dat minderjarige consumenten beschermd worden tegen reclames voor alcoholische dranken in sociale media. Daarbij wordt gedacht aan een leeftijdscontrole, gerichte acties op Facebook en user generated content. In het algemeen wordt afgesproken dat reclames alleen kunnen worden geplaatst in media die voor minstens 70 procent uit een volwassen publiek bestaan. Ook wordt een verbod afgesproken op content die vooral aantrekkelijk is voor minderjarigen.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, marketing |  Facebook |

06-03-12

Nachtelijke uitstappen jongeren signaal van onderliggende problemen

Ouders weten vaak niet waar hun tienerkinderen tijdens de nacht uithangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Economic and Social Research Council (ESRC) bij vijftienjarigen. Daarbij bleek 36 procent van de jongens toe te geven dat hun ouders minstens één keer in de maand in het ongewisse blijven over hun nachtelijke activiteiten. Dat geldt ook voor bijna 25 procent van de ondervraagde meisjes. Bij 7 procent van de jongens en 5 procent van de meisjes is er geregeld sprake van nachtelijke uitstappen.

De onderzoekers merken op dat het fenomeen onafhankelijk is van factoren zoals gezinsinkomen, het aantal kinderen of de samenstelling van het gezin, maar vooral gekoppeld kan worden aan de relatie die de jongeren met hun ouders hebben. Ook blijkt een stad een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen voor nachtelijke activiteiten dan een landelijke omgeving. "Het fenomeen is ongetwijfeld een vorm van toenemende onafhankelijkheid, maar bij een groep die vaak tijdens de nacht weg is wordt probleemgedrag zoals roken en drinken aangetroffen," merken de onderzoekers op.

"Jongeren die vaker tijdens de nacht van huis zijn, maken gewag van een frequenter cafébezoek, vaak gekoppeld aan het gebruik van alcohol, tabak en cannabis," wordt er nog opgemerkt. "Deze verbanden kunnen zowel bij jongens als meisjes worden opgemerkt, maar op het gebied van roken en drinken is de associatie bij meisjes meer uitgesproken." De onderzoekers zeggen dat frequente nachtelijke activiteiten signalen vormen van onderliggende problemen. Er wordt aan toegevoegd dat meisjes in deze groep vaak een laag zelfbeeld hebben.

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, alcohol, tabak, drugs |  Facebook |

23-02-12

Jongeren onder invloed van alcoholconsumptie in speelfilms

Jongeren die veel films bekijken waarin alcohol wordt genuttigd, lopen een groter risico om zelf beginnen te drinken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Dartmouth Medical School bij meer dan zesduizend Amerikaanse tieners tussen tien en veertien jaar. Jongeren die keken naar films waarin alcohol werd geconsumeerd, liepen twee keer meer kans om te beginnen met drinken en liepen 63 procent meer risico om tot comazuipen over te gaan.

De onderzoekers stelden vast dat het aantal alcohol-consumerende jongeren op een periode van twee jaar van 11 procent naar 25 procent was gestegen. Bij het comazuipen, waarbij gerekend werd met een consumptie van vijf alcohol-eenheden onmiddellijk na elkaar, werd een stijging van 4 procent naar 13 procent opgetekend. De onderzoekers stelden daarbij vast dat onder meer de aanwezigheid van drinkende ouders en de beschikbaarheid van alcohol in de woning een invloed hadden op het drinkgedrag.

Deze factoren hadden volgens de onderzoekers echter geen impact op het comazuipen. Dat geldt echter wel voor drinkende vrienden en een rebels karakter. Ook het bekijken van films waarin alcohol werd geconsumeerd bleek volgens de onderzoekers niet alleen een belangrijke factor voor het beginnen met drinken, maar ook voor een verschuiving van normaal drinkgedrag naar compazuipen. Opvallend was dat niet alleen een drinkende hoofdpersoon, maar ook het simpelweg tonen van alcoholflessen of glazen, een invloed bleek te hebben.

18:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, bioscoop, comazuipen |  Facebook |

19-02-12

Eén op tien Amerikaanse kinderen heeft ouder met alcohol-probleem

Eén op de tien kinderen in de Verenigde Staten heeft een vader of moeder die aan alcohol verslaafd is. Bij een groot aantal kinderen kampen beide ouders met een alcoholprobleem. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Samhsa), die zich onder meer met verslavingszorg bezighoudt. Volgens het rapport wonen 7,5 miljoen kinderen in de Verenigde Staten samen met een aan alcohol verslaafde vader of moeder.

Ongeveer 1,4 miljoen kinderen leven samen met slechts één ouder. Bij 1,1 miljoen kinderen gaat het om een gezin dat door een alleenstaande moeder wordt geleid. De onderzoekers merken op dat kinderen die met alcoholisten moeten samenleven een groter risico lopen om met mentale problemen, zoals depressie of angsten, geconfronteerd te worden. Ook zou er volgens Samshsa vaker sprake zijn van misbruik of verwaarlozing.

De onderzoekers merken op dat de betrokken kinderen vaak ook met cognitieve problemen en taalmoeilijkheden te maken krijgen. Ook blijken ze vier keer meer het risico te lopen om zelf een alcohol-probleem te ontwikkelen. "De cijfers tonen nogmaals aan dat alcoholisme een belangrijk probleem voor de openbare gezondheid oplevert," merkt Pamela Hyde, directeur van het Samhsa, op. "Er moeten dan ook inspanningen worden geleverd om alcohol-misbruik aan te pakken."

21:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, verslaving |  Facebook |