11-02-12

Oglala Sioux dragen brouwers voor rechter wegens alcoholproblemen

De Amerikaanse Oglala Sioux hebben een aantal grote brouwers aangeklaagd wegens de ernstige alcoholproblemen in hun gemeenschap. De indianenstam eist een schadevergoeding van 500 miljoen dollar voor gezondheidszorg, welzijnsvoorzieningen en de rehabilitatie van kinderen. De stamouderen zeggen dat de rechtszaak een laatste redmiddel is, nadat andere pogingen om alcoholmisbruik aan banden te leggen, zoals regelgeving en demonstraties, faalden. Volgens hen hebben de brouwers bewust bijgedragen aan het alcoholprobleem.

In het reservaat van Pine Ridge is alcohol verboden en de dichtstbijzijnde drankverkopers zijn pas 32 kilometer verderop in het dorp Whiteclay te vinden. Daar werden twee jaar geleden in totaal bijna 5 miljoen blikjes bier verkocht, terwijl het dorp zelf maar ongeveer een dozijn inwoners telt. De alcohol wordt volgens de stamouderen naar het reservaat gesmokkeld en er wordt aangevoerd dat de bierbrouwers en verkopers zich daar heel goed van bewust zijn.

De smokkel is volgens de stamouderen de enige verklaring voor de grote voorraden bier die door de verkopers worden ingeslagen en die door de plaatselijke gemeenschap nooit zouden kunnen worden geconsumeerd. De raadsman van de indianen benadrukt dat de brouwers onmogelijk hun handen in onschuld kunnen wassen en niet kunnen aanvoeren dat ze na de verkoop van hun producten geen verantwoordelijkheid meer dragen.

John Yellow Bird Steele, de president van de indianenstam, zegt er alles te zullen aan doen om het welzijn van de indianenkinderen te beschermen, net zoals ook andere ouders zouden doen. In het reservaat heeft één op de vier kinderen een foetusaandoeningen door alcoholmisbruik. Bijna de helft van de bevolking leeft er onder de armoedegrens. De levensverwachting van de indianen in het gebied bedraagt slechts tussen 45 jaar en 52 jaar, terwijl dat voor de gemiddelde Amerikaan 77,5 jaar is.

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, indianen, oglala sioux |  Facebook |

21-01-12

Jongeren onvoldoende op hoogte van risico's energiedranken

Hulpdiensten in de Australische staat New South Wales krijgen steeds meer noodoproepen over cafeïne-overdosissen wegens de consumptie van energiedranken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Poisons Information Centre van New South-Wales. Over een periode van ruim een half decennium is er sprake van een vervijfvoudiging. Er wordt aan toegevoegd dat het probleem zich vooral blijkt te situeren bij tieners. De mediaan bij de slachtoffers ligt op amper zeventien jaar.

Acht jaar geleden ontving de noodlijn van het Poisons Information Centre twaalf oproepen wegens een cafeïne-vergiftiging door het gebruik van energiedranken. Twee jaar geleden werden echter al vijfenzestig oproepen geteld. "Adolescenten zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren van energiedranken," merken de onderzoekers Naren Gunja en Jared Brown op. "Bovendien staan de meesten ook niet stil bij de potentiële risicio's van het mengen van energiedranken met alcohol."

Het fenomeen gaat volgens de onderzoekers hand in hand met de toenemende marketing-budgetten van energiedranken. "Drie jaar geleden investeerde de sector in Australië bijna 15 miljoen dollar aan reclame," zegt Naren Gunja. "De producenten mikken vooral op atleten, studenten en personen in beroepen die een blijvende vorm van alertheid vereisen. Jonge volwassenen en adolescenten worden vooral aangetrokken door de efficiënte product-marketing, beïnvloeding door vrienden en een gebrek aan kennis over de potentiële schadelijke effecten."

10:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, energiedrank, gezondheid |  Facebook |

11-01-12

Amerikaanse senioren gaan zich het vaakst te buiten aan drankgelagen

Overdreven drinkpartijen zijn in de Verenigde Staten meer verspreid dan eerder werd ingeschat, vooral onder jonge volwassenen. De grootste overtreders zijn echter terug te vinden bij vijfenzestigplussers. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Er wordt opgemerkt dat 17,1 procent van de Amerikaanse bevolking toegeeft zich aan overdreven drinkpartijen schuldig te maken. Daarbij  wordt gewag gemaakt van minstens vijf consumpties in één sessie voor mannen en minstens vier consumpties voor vrouwen.

Opgemerkt wordt dat het probleem duidelijk is toegenomen tegenover twee jaar geleden, toen 15 procent van de Amerikaanse bevolking zich schuldig maakte aan overdreven drinkpartijen. Dat cijfer was gedurende vijftien jaar nagenoeg status-quo gebleven. Opgemerkt wordt dat vijfenzestigplussers een frequentie van 5,5 keer per maand wordt opgetekend, tegenover een gemiddelde van vier keer per maand in rest van de drinkende populatie.

Wel wordt opgemerkt dat het leeftijdsgroep van achttien tot vierentwintig jaar het grootste aantal probleemdrinkers telt (28,2 procent) en met 9,3 consumpties per sessie ook de grootste hoeveelheden verbruikt. Op de tweede plaats volgt de leeftijdsgroep van vijfentwintig tot vierendertig jaar (27,9 procent). Ook wordt aangevoerd dat probleemdrinken het meest ingeburgerd is bij hogere inkomens, maar de frequentie met 5 keer per maand bij lagere inkomens het hoogste ligt. In die categorie worden ook 8,5 consumpties verbruikt per sessie.

Drankproblemen kosten in de Verenigde Staten 80.000 doden per jaar. De helft daarvan zou te wijten zijn aan overdreven drankgelagen. Bovendien zouden deze drankgelagen driekwart van de 223,5 miljard dollar economische kosten door drankproblemen vertegenwoordigen.

18:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol |  Facebook |

06-01-12

Ethische vragen rond whisky in metalen blik

Het Britse bedrijf Scottish Spirits Imports heeft zware kritiek gekregen voor de lancering van een Schotse whisky in een metalen blik. Volgens Alcohol Concern, het Britse instituut tegen alcohol-misbruik, is van mening dat Scottish Spirits Imports met het initiatief een inbreuk pleegt tegen de verantwoorde alcohol-consumptie. Er wordt op gewezen dat de metalen blikken van 354 milliliter na het openen niet meer opnieuw gesloten kunnen worden en dus de consument stimuleren om de hele inhoud in één keer te consumeren.

"Scottish Spirits Imports wil het product aan een prijs van 5 dollar per blik begin februari op de Amerikaanse markt lanceren," voert het magazine Beverage Daily aan. "Het is volgens Alcohol Concern echter absurd om acht eenheden van een drank te verkopen in een blik dat niet kan worden gesloten, wat volgens het instituut betekent dat de hele inhoud in één keer moet worden geconsumeerd of gedeeltelijk moet worden weggegoten."

Ken Rubenfeld, vice-president van Scottish Spirits Imports, ontkent echter de aantijgingen. "Er is geen enkele reden waarom de consument zich met ons product minder verantwoord zou opstellen dan met andere verpakkingen," liet hij verstaan. Een woordvoerder van de Scotch Whisky Association zegt te erkennen dat de verpakking een aantal vragen zou kunnen oproepen, maar die zouden naar eigen zeggen met het betrokken bedrijf worden besproken wanneer dergelijke producten daadwerkelijk op de markt komen.

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: whisky, alcohol, verpakking |  Facebook |

05-01-12

Amerikaanse consumentenorganisatie wil meer informatie op alcohol-labels

De Consumer Federation of America (CFA) heeft opnieuw opgeroepen om producenten van alcoholische dranken te verplichten op hun labels voedingsinformatie te publiceren. Opgemerkt wordt dat met het Amerikaanse Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) al vijf jaar een akkoord was gesloten om de producenten van bier, wijn en sterke dranken te verplichten om die informatie te verstrekken, maar sindsdien is er volgens de consumentenorganisatie geen actie meer ondernomen.

"De consument heeft basisinformatie over alcohol nodig om hem toe te laten om op een gematigde manier met de producten om te springen, zoals door de Amerikaanse regering en gezondheidsorganisaties wordt aangevvoerd," merkt Chris Waldrop, directeur van het Food Policy Institute van de Consumer Federation of America, op tegenover tegenover het webmagazine Beverage Daily. "De consument moet bijvoorbeeld een vergelijking kunnen maken tussen het alcohol-gehalte in een fles bier en een glas wijn."

De consumentenorganisatie zegt aan het alcohol-bureau ook gevraagd te hebben dat de producenten van alcoholisch dranken verplicht zouden worden om op hun verpakkingen ook een stellingname over matig drankgebruik, zoals uitgestippeld is door de Dietary Guidelines for Americans, te vermelden. De organisatie wijst erop dat alcohol-labels een instrument kunnen zijn om het alcohol-misbruik te bestrijden en dronkenschap in het verkeer tegen te gaan.

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, communicatie |  Facebook |

30-11-11

Eén uur langere café-opening kost 16 procent meer geweld

Zelfs een minieme verschuiving van de sluitingsuren van cafés kan een belangrijke impact hebben op het aantal gewelddadige incidenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oslo. De onderzoekers stellen dat het verlaten van de sluitingstijd met één uur het geweld met ongeveer 16 procent zou doen toenemen. Er wordt opgemerkt dat het effect in beide richtingen werkt. Het vervroegen van de sluitingstijd met één uur zou het geweld dan ook met een gelijkaardige proportie doen afnemen.

"Het onderzoek bevestigt eerdere research over de hele wereld, waarbij is aangetoond dat latere sluitingstijden het geweld in de steden opdrijft," merkt onderzoeksleider Ingeborg Rossow op. De Noorse regering stelde vorig jaar vorig om de sluitingstijden voor de cafés te vervroegen om het geweld en de overlast voor de bevolking te beperken. Dat voorstel werd ondersteund door de Noorse politieleiding, maar werd afgewezen door de alcoholproducenten en rechtse partijen, die aanvoerden dat een dergelijke maatregel het geweld niet zou doen afnemen.

Professor Thor Norström, mede-auteur van het onderzoek, stelt dat de resultaten belangrijke implicaties inhouden voor gemeenschappen over de hele wereld die geconfronteerd worden met een zware druk door alcohol-gerelateerde problemen. "Indien de overheid de maatschappelijke schade voor alcohol wil reduceren, kan beperkte openingstijden voor cafés gebruiken als een efficiënte maatregel om het probleem aan te pakken."

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, geweld |  Facebook |

17-08-11

Alcohol en ongezond dieet gaan vaak gepaard

Er kan een verband worden gelegd tussen overmatig drankgebruik en een onevenwichtig dieet, twee vermijdbare oorzaken van de gezondheidsproblemen in de ontwikkelde wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universidad Autónoma de Madrid. De Spaanse onderzoekers stellen dat overmatig drankgebruik, een voorkeur voor sterke dranken en alcoholconsumptie tijdens de maaltijden gepaard gaan met inbreuken tegen de basisbeginselen van een gezonde voedingsgewoonte.

"De consumptie van alcohol gaat vaak ten koste aan een gezond dieet, wat leidt tot negatieve metabolische effecten die de impact van het alcoholgebruik nog versterken," merkt onderzoeksleider José Lorenzo Valencia-Martin, op. Hij voegt er wel aan toe dat de specifieke invloed van alcohol op het dieet afhankelijk is van de hoeveelheden die worden geconsumeerd, de frequentie van de consumptie, de voorkeur voor bepaalde alcoholsoorten en de consumptie tijdens de maaltijd.

"Ongezonde levensstijlen hebben de neiging om samen te komen, maar dat is niet noodzakelijk," voert Miquel Martinez-Gonzalez, voorzitter van het departement preventieve geneeskunde aan de University of Navarra, echter aan. "Personen die zich aan overmatig drankgebruik schuldig maken, zijn eerder geneigd om hun dieet te verwaarlozen. Alcohol heeft een negatieve impact op de lever. Dat geldt echter ook voor vette voedingsbestanddelen. Wanneer die twee fenomenen samenkomen, kan er een accumulatie van ongezonde invloeden ontstaan."

Er wordt opgemerkt dat het verbruik van alcohol tijdens maaltijden meestal gepaard gaat met een onvoldoende consumptie van gezonde producten, zoals fruit en groenten. Tegelijkertijd is er vaak een grotere consumptie van dierlijke proteïnen.              

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, voeding, gezondheid |  Facebook |