09-08-11

Duidelijke verschuiving in alcoholconsumptie jonge Britten

In Groot-Brittannië valt er een duidelijke verschuiving in het drinkgedrag van jonge consumenten op te merken. Er is duidelijk een trend naar thuisconsumptie. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar geeft 55 procent bij speciale gelegenheden thuis alcohol geconsumeerd te hebben. Bij de gemiddelde Britse bevolking wordt een niveau van 41 procent opgetekend.

"De belangrijkste oorzaak van deze trend is de prijs," merkt Mintel op. "Ruim driekwart geeft aan dat het goedkoper is om thuis alcohol te consumeren dan in de horeca." Volgens Mintel heeft de markt van de thuisconsumptie in Groot-Brittannië een waarde van 15,6 miljard pond. Dat betekent een stijging met 20 procent op vijf jaar tijd. Naar echte waarde is er echter een daling met 0,5 procent. Het voorbije jaar consumeerde 75,4 procent van de Britse bevolking thuis alcohol. Het jaar voordien was dat 75,4 procent.

"Het feit dat de thuisconsumptie nog altijd goedkoper is, betekent echter dat deze markt nog niet het slachtoffer is geworden van de grote terugval die in de horeca-sector werd opgetekend," merkt Mintel op. "De Britse horecasector kende vorig jaar nog een penetratie van 56 procent. Het jaar voordien bedroeg die penetratie nog 62 procent." In de Britse thuisconsumptie staat witte wijn op de eerste plaats (44 procent), gevolgd door rode wijn (40 procent), lager (39 procent), rosé (29 procent) en sterke dranken (28 procent).

Bij rosé wijn werd wel een stijging met 7 procent opgetekend, terwijl witte wijn een stijging met 2 procent liet optekenen. De verkoop van rode wijn viel daarentegen met 3 procent terug. Bij mannen staat lager op de eerste plaats (51 procent), gevolgd door rode wijn (42 procent), witte wijn (42 procent), cider (32 procent) en ale (30 procent). Vrouwen hebben de grootste voorkeur voor witte wijn (47 procent), rode wijn (39 procent), rosé (32 procent), sterke dranken (28 procent) en lager (26 procent).

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, drank, horeca |  Facebook |

10-03-11

Daling Britse alcoholconsumptie stopgezet

De daling in de Britse alcohol-consumptie is het voorbije jaar tot stilstand gekomen. De bierverkopen zijn daarentegen wel blijven dalen. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse belastingdiensten. De totale Britse alcohol-consumptie zou vorig jaar een groei met 0,6 procent hebben gekend, nadat de zes jaar voordien een terugval met ongeveer 12 procent was opgetekend. Twee jaar geleden nog werd een zware terugval met 6,1 procent genoteerd.

Sterke dranken lieten het voorbije jaar de sterkste groeicijfers noteren. De verkoop van de sector kende een stijging met 4 procent. De bierverkopen daalden daarentegen verder met 1,9 procent. De British Beer & Pub Association (BBPA) stelt dat deze cijfers aantonen dat een vraag voor een bevriezing van de biertaksen gegrond is. Die beslissing zou er volgens de Britse bierfederatie kunnen voor zorgen dat de verschuiving van de consumptie naar sterkere dranken zou kunnen worden ontmoedigd.

"De Britse regering is van plan om de biertaksen verder op te trekken, maar de Britse bierfederatie stuurt erop aan dat die plannen zouden worden opgeborgen," aldus de Britse krant The Daily Mail. "Dat zou volgens de bierfederatie immers de consumenten kunnen aanzetten om te kiezen voor minder sterke dranken en een stimulans betekenen voor de brouwerijen en pubsector." Brigid Simmonds, chief executive van de British Beer & Pub Association, wijst erop dat een bevriezing van de taksen duizenden banen zou kunnen redden.

20:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, groot-brittannië |  Facebook |

24-02-11

Rusland heeft meest dodelijke alcoholconsumptie ter wereld

Hoewel Russen op het gebied van alcoholconsumptie wereldwijd slechts op de vierde plaats staan, staat Rusland wel helemaal bovenaan op het gebied van alcohol-gerelateerde overlijdens. Dat is de conclusie van een rapport van de World Health Organization. Dat heeft volgens het Russische Institute for Demographic Studies te maken met de voorkeur van de Russische consument voor sterke dranken in plaats van wijn of bier en met de slechte kwaliteit van de beschikbare producten.

Volgens de World Health Organization is Moldavië met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 18,2 liter per hoofd van de bevolking de grootste alcoholconsument van de wereld. Daarna volgen Tsjechië met 16,4 liter en Hongarije met 16,2 liter. Rusland staat op vierde plaats met 15,7 liter. In Rusland is alcohol echter verantwoordelijk voor 20 procent van alle overlijdens bij mannen en 6 procent bij vrouwen. Igor Belobodorov, hoofd van het Institute for Demographic Studies, merkt op dat het hoge alcoholgebruik te wijten is aan het lage inkomen en het strenge klimaat.

In Rusland vertegenwoordigt sterke drank 63 procent van de totale alcohol-consumptie, tegenover 33 procent voor bier en amper 1 procent voor wijn. In Moldavië is dat evenredig verdeeld over de drie types. In Tsjechië staat bier bovenaan met een aandeel van 57 procent. Hongarije verdeelt de consumptie over wijn (40 procent), bier (35 procent) en sterke dranken (24 procent). In de Verenigde Staten bedraagt de gemiddelde alcoholconsumptie 9,4 liter.

Het laagste alcoholgebruik in de wereld werd opgetekend in Afghanistan (0,02 liter), Koeweit (0,1 liter) en Mauretanië (0,11 liter).

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, rusland |  Facebook |

08-02-11

Japanse alcoholmarkt blijft volgende jaren verder dalen

De waarde van de markt voor alcoholische dranken in Japan zal de volgende vijf jaar een constante inkrimping kennen. Een aantal groeisectoren zullen echter wel overeind blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Datamonitor. Twee jaar geleden had de Japanse alcohol-markt nog een waarde van 48,75 miljard dollar, maar die zou over drie jaar ingekrompen zijn tot 44,72 miljard dollar. Die terugval heeft volgens het rapport zowel economische als demografische redenen.

"De vertraging van de Japanse economische groei, een inkrimpende populatie en een voorzichtiger consumptiepatroon vormen volgens Gaurav Marchanda, analist van Datamonitor, de belangrijkste oorzaken voor de dalende vraag naar alcoholische dranken," aldus het webmagazine Beveragedaily.com. "De Japanse bevolking vergrijst en krimpt in en ook de jongere generaties zijn minder geïnteresseerd in alcohol, te wijten aan gezondheidsoverwegingen en gevoelige belastingheffingen."

Traditionele dranken zoals whisky en bier zouden met de grootste problemen worden geconfronteerd. "Dat heeft wellicht te maken met een ouderwets imago, waardoor de producten niet meer aantrekkelijk zijn voor de jongeren, die gemakkelijk worden beïnvloed door de groeiende cultuur van cocktails en likeuren. Dat zijn ook de sectoren die een uitzondering vormen op de dalende trend." De verkoop van tequila en mescal kende het voorbije jaar een groei met 7,7 procent, terwijl bij de likeuren een stijging met 4,6 procent werd opgetekend.

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, drank, japan |  Facebook |

20-01-11

Alcoholmisbruik zorgt voor laat en kort huwelijk

Personen met een drankprobleem treden pas later in het huwelijk en scheiden ook vroeger. Dat is de conclusie van een onderzoek van de School of Education van de Indiana University in de Verenigde Staten, waarbij Australische tweelingen gedurende een periode van ruim dertig jaar werden opgevolgd. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat er een sterke relatie was tussen de afhankelijkheid van alcohol, een verlaat huwelijk en een vervroegde echtscheiding.

"De studie van de Indiana University bevestigt ongetwijfeld de ervaringen van de omgeving van personen met een drankprobleem," aldus het webmagazine Medicinenet.com. "Ook daar weet men dat drankmisbruik een bijzonder negatieve impact heeft op de mogelijkheid om relaties aan te gaan en het vaak lang duurt vooraleer de betrokkene uiteindelijk overgaat tot een huwelijk, dat ook vaak alweer snel voorbije is." De onderzoekers voegen er aan toe dat de studie aanwijst dat drankmisbruik voor veel meer mensen dan alleen de alcoholicus problemen oplevert.

"Jongeren die veel alcohol drinken, zouden moeten beseffen wel consequenties op lange termijn hun gedrag kan hebben voor hun relaties," aldus onderzoeksleider Mary Waldron. "Indien het probleemdrinken blijft duren, kunnen de kansen op een huwelijk of een duurzame verbintenis gevoelig dalen." De onderzoekers merken wel op dat ook genetische invloeden een bijdrage leveren. Er moet volgens Waldron echter verder worden onderzocht welke concrete relatie er bestaat tussen de genen en de omgevingsfactoren.

21:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, huwelijk |  Facebook |

13-01-11

Vrouwelijke consumenten bepalend voor Chinese drankenmarkt

Wijnen en voorgemengde dranken vormen de meest veelbelovende sectoren op de Chinese drankenmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Datamonitor. De mogelijkheden van die sectoren hebben volgens de onderzoekers vooral te maken dat ook in China vrouwen hun opwachting maken op de markt van de alcoholische dranken. China heeft zich op dit ogenblik al opgewerkt tot de grootste markt voor alcoholische dranken van de wereld. Twee jaar geleden werden op de Chinese markt 47 miljard liter alcoholische dranken verkocht. Datamonitor merkt op dat China die leidinggevende positie wellicht nog verder zal uitbouwen. Over drie jaar zou de omzet zijn gestegen tot 61 miljard liter.

"Vrouwen zullen volgens Datamonitor in de beweging een sleutelrol vervullen," merkt het webmagazine Beverage Daily op. "Een nieuwe generatie vrouwen maakt zich immers klaar om in de Chinese arbeidsmarkt te treden. Die vrouwen hebben de financiële mogelijkheden om alcohol te kopen en voelen zich sociaal uitgedaagd om niet onder te doen voor hun mannelijke collega's. Die sociale trend zorgt nu al voor een groei, vooral op de wijnmarkt. Dat snelgroeiende vrouwelijke segment zal volgens Datamonitor de vraag doen stijgen naar voorgemengde dranken en alcoholische dranken op basis van fruit, zoals wijnen. Chinese vrouwen zijn er ook van overtuigd dat wijnconsumptie goed is voor de gezondheid en bijdraagt tot een mooie huid."

Er wordt echter aan toegevoegd dat vrouwen niet de enige factor zijn in het gewijzigde consumptiepatroon op de Chinese drankenmarkt. "Ook het politieke beleid zal een impact hebben," wordt er opgemerkt. "De lagere importtaks als gevolg van de toetreding van China tot de World Trade Organization (WTO) hebben een aantal buitenlandse merken al aangemoedigd om de Chinese markt te betreden. Bovendien zal de bezorgdheid van de Chinese overheid voor alcoholmisbruik een stimulans betekenen voor de consumptie van dranken met een lager alcoholgehalte. Daardoor wordt Baiju, de meest populaire alcoholische drank in China door een aantal minder sterke producten bedreigd."

18:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, china, voeding |  Facebook |

15-12-10

Chinese drankengroep Baijiu werkt aan internationale doorbraak

De Chinese drankengroep Shui Jing Fang Baijiu, die op dit ogenblik in de belangstelling staat van Diageo, heeft plannen om zijn activiteiten wereldwijd uit te breiden. Baijiu, de Chinese nationale drank, is sinds kort te koop op de luchthavens van Chicago en Dallas en mikt op de eerste plaats op Chinese toeristen en expats. Die markt kent echter een bijzonder snelle uitbreiding, want geraamd wordt dat dit jaar ongeveer vijftig miljoen Chinese toeristen een reis naar het buitenland ondernemen. Volgens cijfers van de World Tourism Organisation van de Verenigde Naties zou dat aantal tegen het einde van het decennium kunnen opgelopen zijn tot 100 miljoen toeristen. Dat komt overeen met de totale bevolking van een land zoals Mexico.

Begin volgend jaar zou Baijiu ook op drie andere Amerikaanse luchthavens te koop worden aangeboden. "Snel daarna zouden ook twee Europese luchthavens volgen," voert de zakenkrant Financial Times aan. Er wordt aan toegevoegd dat de alcoholconsumptie in China de voorbije jaren weliswaar een belangrijke groei heeft gekend, wat de aandacht van heel wat buitenlandse drankenmarketeers heeft getrokken, maar toch wordt opgemerkt dat het succes van buitenlandse merken op de Chinese drankenmarkt relatief beperkt blijft. Uit cijfers van Euromonitor blijkt dat Baijiu in China inmiddels een jaarlijkse omzet van vier miljard liter laat optekenen.

Daartegenover staat een verkoop van slechts 18 miljoen liter cognac op de Chinese markt. Er wordt aan toegevoegd dat de omzet van Baijiu tot het midden van het decennium wellicht met 5 procent per jaar zal toenemen. Jeremy Cunnington, analist bij Euromonitor, zegt wel dat er rekening mee moet worden gehouden dat de drankenmarkt bijzonder competitief is, vooral wanneer er internationale lanceringen ter sprake komen. "Die internationale groei zal dan ook slechts heel geleidelijk kunnen gerealiseerd worden," voert hij aan. "Er is immers een brede waaier van producten die met elkaar concurreren." Hij wijst er ook op dat andere Aziatische merken buiten de eigen regio slechts matig succes kennen. Onder meer het Japanse sake heeft slechts een marginale internationale verkoop.

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, baijiu, china, horeca |  Facebook |