10-12-10

Bijna één op vijf Amerikanen onder invloed achter stuur

Ondanks alle campagnes, stappen jaarlijks nog altijd 40 miljoen Amerikanen onder invloed van drugs of alcohol achter het stuur van een auto. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Samhsa). Er wordt aan toegevoegd dat in een aantal Amerikaanse staten 20 procent van de bestuurders zich schuldig maakt aan het besturen van een auto onder invloed. Peter Delaney, directeur van het Center for Behavioral Health Statistics and Quality van de Samhsa, geeft wel toe dat er een lichte vooruitgang is gemaakt, maar er moet volgens hem nog altijd een bijzonder lange weg worden afgelegd.

Volgens de statistieken van de Samhsa reed het voorbije jaar 13,2 procent van de Amerikanen onder invloed van alcohol met een wagen. Nog eens 4,3 procent zou onder invloed van drugs achter het stuur hebben plaats genomen. De organisatie voegt er aan toe dat er elk jaar duizenden mensen worden gedood of gewond door dronken of gedrogeerde bestuurders. Ondanks die cijfers blijft de entertainment-sector volgens hen op geregelde tijdstippen het besturen van een voertuig onder invloed als een onschuldig tijdverdrijf bestempelen. Onder meer wordt daarbij verwezen naar de bioscoopfilm 'Due Date', die dit jaar werd uitgebracht.

Er wordt opgemerkt dat het fenomeen van het rijden onder invloed in de verschillende Amerikaanse staten andere proporties aanneemt. De hoogste cijfers voor rijden onder invloed van alcohol worden opgetekend in Wisconsin (23,7 procent) en North-Dakota (22,4 procent). De laagste scores worden opgetekend in Utah (7,4 procent) en Mississippi (8,7 procent). De hoogste cijfers voor rijden onder invloed van drugs worden genoteerd in Rhode Island (7,8 procent) en Vermont (6,6 procent). Daar komen de staten Iowa (2,9 procent) en New Jersey (3,2 procent) als meest veilige uit de bus. Er wordt aan toegevoegd dat vooral de jongere generatie sneller onder invloed achter het stuur blijkt plaats te nemen.

30-11-10

Opkomende markten cruciaal voor alcoholische dranken

De opkomende markten zijn cruciaal voor de verdere groei in het wereldwijde alcohol-verbruik. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Euromonitor. Daarbij wordt opgemerkt dat de groeimarkten minder getroffen werden door de economische crisis en ook een sneller herstel laten optekenen. Opgemerkt wordt dat het Midden-Oosten, Afrika, Asia-Pacific en Latijns-Amerika de sleutelmarkten vormen voor de wereldwijde groei in de alcohol-consumptie. Daarentegen verkeren Noord-Amerika, West-Europa en Oost-Europa volgens Euromonitor voor de alcohol-industrie nog altijd in een periode van recessie. Wereldwijd kent de sector volgens het rapport dit jaar een groei met 1 procent, tegenover amper 0,3 procent vorig jaar.

Volgens Euromonitor heeft vooral China een belangrijke impact op de wereldwijde markt. Verwacht wordt immers dat China de helft van de wereldwijde groei voor zijn rekening neemt. De belangrijkheid van de regio Asia-Pacific wordt volgens Euromonitor ook aangetoond door de prestaties van UB Group, dat volgend jaar op het gebied van volume de grootste verdeler van sterke dranken ter wereld zal worden. Daarbij wordt erop gewezen dat in China het gemeenschapsleven aan belangrijkheid wint, waardoor de omzet van cafés blijft toenemen. Volgend jaar blijft de drankenverkoop in de retail nog wel dominant op de Chinese markt, maar de groei in de cafésector zal groter zijn dan in de handel.

In Rusland maakten beide sectoren dit jaar een belangrijke crisis door. De retailhandel werd getroffen door een belastingverhoging van 200 procent, maar in de cafésector kon dat volgens Euromonitor beter worden opgevangen. Wereldwijd wordt voor de caféverkoop voor dit jaar een groei van 2 procent in het vooruitzicht gesteld, gedreven door een groei van 6 procent in Asia-Pacific. In Latijns-Amerika wordt een groei met 3 procent voorspeld, terwijl in Afrika en het Midden-Oosten een toename met 5 procent wordt gemeld. Dat is volgens Euromonitor te danken aan een opkomende middenklasse en de verwesterlijking.

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, groeimarkten |  Facebook |

31-10-10

Fransen geloven niet in middel tegen alcohol-kater

Er is geen wetenschappelijke basis voor de marketing-beweringen van de drank Outox, die voorhoudt een efficiënt middel te zijn tegen alcohol-katers. In juni verscheen de drank in de rekken van een aantal grote Franse supermarkten, zoals Intermarché en Leclerc. De claims van de drank trokken al vlug de aandacht van de media en de autoriteiten. De Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), het Franse autoriteit van consumentenzaken, legde klacht neer tegen de claims van de drankenproducent. Daarop startte Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation (ANSES) met een onderzoek, waaruit besloten werd dat Outox zijn claims niet wetenschappelijk kan onderbouwen.

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, frankrijk, gezondheid, outox |  Facebook |

06-10-10

Stijgend drankprobleem bij Oost-Europese adolescenten

In het verleden werden minder Oost-Europese jongeren het slachtoffer van drankmisbruik dan hun West-Europese leeftijdsgenoten, maar dat verschil is het voorbije decennium gevoelig kleiner geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het departement Addiction Info Switzerland aan het Research Institute in het Zwitserse Lausanne. Er wordt opgemerkt dat het drankprobleem bij West-Europese jongeren is afgenomen, terwijl in Oost-Europa daarentegen een toename wordt opgetekend. Volgens de onderzoekers is deze trend te wijten aan socio-economische fenomenen en aan marketing-strategieën van de drankenindustrie.

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, oost-europa |  Facebook |

27-09-10

Verhoogde belasting beperkt alcohol-misbruik

Een verhoging van een belastingen op alcoholische dranken leidt tot een vermindering van ziektes, kwetsuren, doden en misdaad. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Florida. Er wordt aan toegevoegd dat verhoogde heffingen een grotere impact hebben dan preventieprogramma's. Een verdubbeling van de heffingen, zou volgens de onderzoekers leiden tot een daling van 35 procent in het aantal fatale alcohol-gerelateerde ziektes, een achteruitgang van 11 procent in het aantal alcohol-gerelateerde verkeersdoden, een daling met 6 procent in het aantal seksueel overdraagbare ziektes en een terugval met 2 procent in het geweld en met 1,4 procent in de misdaad.

"Het onderzoek toont duidelijk aan dat een verhoging van de belasting zou leiden tot belangrijke reducties in een groot gedeelte van de ongewenste gevolgen van alcohol-consumptie," merkt onderzoeksleider Alexander Wagenaar op tegenover het magazine HealtDay News. "Alleen al de aanpassing van een aantal decennia oude belastingen aan de inflatie zou duizenden levens kunnen redden en zou de economie miljarden dollars winst kunnen opleveren door het verlagen van de onkosten voor gezondheidszorg en misdaadbestrijding." De onderzoekers gaan ervan uit dat een stijging van de alcoholprijs met 10 procent, de consumptie van alcohol met 5 procent zal doen afnemen.

"Er is geen enkele twijfel dat een verhoging van de prijs een beperkende impact zal hebben op de consumptie en de ongewenste gevolgen van alcohol-misbruik," merkt Wagenaar nog op. "Uit het onderzoek blijkt dan ook dat een belastingverhoging de efficiëntste manier is om buitensporig alcohol-gebruik tegen te gaan. Bovendien zouden de alcohol-gebruikers ook een groter gedeelte dragen van de verliezen en schade die door misbruik worden veroorzaakt." De onderzoekers wijzen er ook op dat in hun research nog geen rekening is gehouden met zelfmoorden die het gevolg zijn van het misbruik van alcohol. Er wordt aan toegevoegd dat belastingverhogingen ook het rookgedrag hebben doen terugschroeven.

19:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid |  Facebook |

11-08-10

Sociale media gevaarlijk terrein voor drankenbedrijven

Sociale media vormen een bijzonder moerassig terrein voor de marketeers van alcohol. Dat zegt Michele Simon, onderzoeksdirecteur van het Marin Institute, dat gespecialiseerd is in het beleid van de alcohol-sector. De meeste drankenproducenten hanteren op hun websites al geruime tijd een strikt beleid, zoals de vraag naar een leeftijdsverklaring van de online bezoeker om toegang te krijgen tot de content. Maar in sociale netwerken zoals Facebook en Twitter vallen die grenzen weg, waardoor minderjarigen wel toegang kunnen hebben tot berichtgeving en boodschappen over alcohol en aanverwante onderwerpen.

"Het is dan ook nier verrassend dat consumentenorganisaties en instellingen zoals de Amerikaanse Federal Trade Commission bijzonder veel aandacht besteden aan de activiteiten van alcohol-marketeers op sociale media," aldus het magazine Marketing Daily. "Michele Simon voert daarbij aan dat Facebook weliswaar enkele leeftijds-barrières heeft ingebouwd, maar het is volgens haar bijzonder eenvoudig om die hindernissen te omzeilen. Het Marin Institute eist dat alle promotie-materiaal van alcohol-producenten van de website van Facebook zou verwijderd worden." Facebook eist dat alcohol-reclame wordt gericht op consumenten met een geregistreerde geboortedatum die hen in een leeftijdscategorie plaatst die alcohol-gebruik toelaat.

Ook verbiedt Facebook reclame-campagnes die mogelijk aantrekkelijk zouden zijn voor minderjarigen of waarbij vormen van intoxicatie worden getoond. Janet Evans, binnen de Federal Trade Commission verantwoordelijk voor de alcohol-reclame, merkt echter op dat ondanks die restricties er geregeld Facebook-pagina's kunnen worden aangetroffen die gericht zijn op minderjarigen die over hun leeftijd hebben gelogen. Volgens Evans zouden de alcohol-producenten de pagina's van volgelingen moeten controleren en ongepast materiaal verwijderen. Het Marin Institute is echter van oordeel dat het voorstel van Evans niet ver genoeg gaat en stuurt aan op meer restrictieve regelgeving.

18:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, drank, horeca, sociale media |  Facebook |

30-07-10

Consument alcoholische dranken blijft zijn merken trouw

De alcohol-industrie heeft tijdens de economische crisis een bijzonder trouw publiek behouden. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Nielsen Company. Daarbij wordt opgemerkt dat vele ondervraagden aangeven bij vertrouwde merken te zijn gebleven. Volgens de onderzoekers zijn 83 procent van de bierconsumenten, 76 procent van de wijnverbruikers en 81 procent van de liefhebbers van sterke drank tijdens de economische crisis niet overgestapt op een ander merk. Nielsen voegt er aan toe dat 1 procent van de ondervraagden uit elke categorie aangeeft overgeschakeld te zijn naar een duurder merk. De resterende groep is overgestapt naar een goedkoper alternatief.

"Bij de consumenten die overgestapt zijn naar een goedkoper alternatief, zegt een meerderheid tevreden te zijn met zijn nieuwe keuze," voeren de onderzoekers aan. "Daarbij zegt de meerderheid van de bierdrinkers (67 procent), wijnconsumenten (79 procent) en liefhebbers van sterke dranken (63 procent) in het algemeen producten van goede kwaliteit te kunnen vinden in die goedkopere categorieën. De anderen geven toe dat er moet worden ingeboet aan kwaliteit, maar dat weegt volgens hen niet op tegenover de besparingen die kunnen worden gerealiseerd." De meerderheid van deze groep zegt ook na de heropleving van de economie goedkopere merken te zullen blijven kopen.

Bij de wijnen zegt 75 procent van de consumenten bij het goedkopere alternatief te zullen blijven. Dat geldt ook voor 70 procent van de bierconsumenten en 66 procent van de liefhebbers van sterke dranken. Op het gebied van leeftijd blijken vooral de millennials meer geneigd te zijn om opnieuw over te schakelen naar een duurdere categorie. Nielsen voegt er aan toe dat de meerderheid van de consumenten van alcoholische dranken wel bij hun voorkeurmerken blijven, maar in het algemeen toch terughoudender zijn geworden. Daarbij zegt 36 procent van de ondervraagden dat zijn aankoopgedrag meer gepland is en minder op impulsen is gebaseerd.

19:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, horeca |  Facebook |