27-06-14

Mobiele apparaten hebben grote potentie voor meting luchtkwaliteit

Draagbare apparaten kunnen een belangrijk platform worden om de lokale luchtkwaliteit op te volgen. Dat zeggen onderzoekers van de City University of New York, die het draagbare apparaat AirCasting hebben ontwikkeld. AirCasting bewaakt de luchtkwaliteit en stuurt de gegevens naar een speciale smartphone-applicatie ontworpen. De toepassing zou al de interesse wegdragen van instellingen in binnenland en buitenland.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtkwaliteit, mobiel, applicatie |  Facebook |

13-06-14

Retail-applicaties moeten vooral denken aan engagement

De beste retail-applicaties vormen meer dan een loutere stimulans voor de verkoop en zijn ook gericht op het genereren van het engagement van de klant. Dat is de conclusie van een onderzoek van consultant App Annie Intelligence, dat de meest populaire retail-applicaties in de Verenigde Staten tijdens het eerste kwartaal van dit jaar bestudeerde. Retail-applicaties, op voorwaarde dat de toepassing goed is ontwikkeld en efficiënt wordt benut, kan volgens de onderzoekers een belangrijke impact hebben op alle facetten van de shopping-ervaring. Er wordt aan toegevoegd dat de zogenaamde brick-and-mortar retailers deze producten ook kunnen gebruiken als een instrument om de gevolgen van showrooming te bestrijden.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, applicatie |  Facebook |

Achtergrond in financiën en accounting is kortste weg naar de top

Een achtergrond in financiën en accounting biedt de grootste kans op een carrière die leidt naar directieraden en zelfs de functie van chief executive. Dat blijkt uit een onderzoek van rekruteerder Robert Half in zestien landen. Vastgesteld werd dat 87 procent van de financiële professionals van mening was dat financiën en accounting de meeste mogelijkheden bieden om tot de topkaders van het bedrijfsleven te kunnen doordringen, terwijl 86 procent in deze specialisaties ook het beste traject naar een benoeming als chief executive zien. De hoogste score wordt opgetekend in China (98 procent), gevolgd door Brazilië (96 procent), Australië (95 procent), Singapore (95 procent) en Hongkong (94 procent).

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, applicatie |  Facebook |

01-06-14

Applicaties verhogen productiviteit op de werkvloer

De productiviteit van werknemers kan door applicaties worden gestimuleerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Salesform.com bij een groep Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de werknemers op mobiele applicaties beroep doen voor werk-gerelateerde taken. Er wordt daarbij opgemerkt dat de inzet van applicaties op de werkplek de productiviteit met meer dan 34 procent kan verhogen. Ook blijkt dat 90 procent van de gebruikers van applicaties voor werkgerelateerde activiteiten aangeeft dat de technologie hun arbeid op een gunstige manier heeft beïnvloed.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, werkvloer |  Facebook |

27-05-14

Werknemers brengen eigen applicaties naar het werk

Werknemers maken steeds meer gebruik van mobiele applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten LogMein en Edge Strategies bij veertienhonderd professionals in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Daarbij wordt opgemerkt dat een groot gedeelte van de applicaties extern worden ingevoerd en dus niet door het bedrijf zelf worden aangeboden. Opgemerkt wordt dat 64 procent van de medewerkers zelfs ook van de eigen applicaties gebruik maakt wanneer het bedrijf zelf een gelijkaardig programma aanbiedt. LogMein waarschuwt dat deze externe applicaties mogelijk een gevaar voor het bedrijf kunnen opleveren.

Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de bedrijven beroep doet op applicaties die door medewerkers worden aangebracht. Bij kleine en middelgrote ondernemingen loopt dat aantal echter op tot 81 procent. Aangevoerd wordt dat het gebruik van applicaties bovendien vaak wordt onderschat. “Informatici geven gemiddeld aan dat 2,8 applicaties actief zijn in hun onderneming,” merkt LogMein op. “Uit ramingen kan echter afgeleid worden dat op de werkvloer gemiddeld meer dan twintig applicaties operationeel zijn. Bovendien zegt 56 procent van de informatici bij het applicatie-beleid betrokken te zijn, terwijl slechts 45 procent van de andere respondenten zegt toelating of advies voor het gebruik te hebben gevraagd.”

De onderzoekers voegen er aan toe dat de werknemers bij de applicaties ook meestal beroep doen op gratis programma’s. Van gespecialiseerde zakelijke varianten wordt veel minder gebruik gemaakt. Vastgesteld werd ook dat werknemers vooral streven naar mobiel-vriendelijke applicaties (56 procent) en toepassingen die het gemakkelijker maken om bestanden te delen (54 procent). LogMein merkt verder op dat 42 procent van de respondenten van mening is dat de volgende vijf jaar steeds meer gebruik zal worden gemaakt van applicaties die door medewerkers naar de werkvloer worden meegebracht.

LogMein waarschuwt echter dat externe applicaties een bedreiging voor het bedrijf kunnen opleveren. Toch blijkt 39 procent van alle bedrijven geen enkele maatregel genomen te hebben om het gebruik onder controle te houden, terwijl 30 procent externe applicaties blokkeert en 29 procent de programma’s opvolgt om te garanderen dat de activiteiten geen gevaar voor de onderneming opleveren. Wel wordt aangegeven dat 81 procent binnen een periode van twee jaar een beleid voor het gebruik van externe applicaties wil ontwikkelen.

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, applicatie |  Facebook |

11-03-14

Applicaties bij Amerikaanse publiek populairder dan desktops

In de Verenigde Staten wordt door de consument inmiddels meer online tijd besteed aan mobiele applicaties dan aan personal computers. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ComScore. Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse consumenten tijdens de maand januari van dit jaar 46,6 procent van hun totale internet-tijd besteedden aan mobiele applicaties, tegenover 45,1 procent aan computers. De resterende 8,3 procent van de online tijdsbesteding ging naar mobiele browsers. Rekening houdend met de toenemende populariteit van smartphones, mag volgens de onderzoekers worden verwacht dat de consumptie van mobiele applicaties en het mobiele web ook de volgende jaren verder zal toenemen.

“De tijdsbesteding aan mobiele applicaties liet tijdens de maand januari een stijging met 9,3 procent optekenen tegenover december vorig jaar,” merkt comScore op. “Bij de personal computers diende daarentegen een verdere daling met 1,7 procent te worden opgetekend. Daardoor werden mobiele applicaties op het gebied van online trafiek voor de eerste keer in de geschiedenis belangrijker dan desktop-activiteiten. Bij mobiele browsers werd een daling met 3,1 procent geregistreerd. Mogelijk zullen applicaties en desktop de volgende periode nog wel afwisselend een leidende positie innemen, maar uiteindelijk zal een definitieve dominantie van het mobiele platform niet kunnen worden vermeden.”

Er wordt opgemerkt dat het gebruik van de personal computer over een periode van twaalf maanden een terugval met ruim 3,5 procent heeft gekend, terwijl bij de mobiele applicaties gedurende datzelfde tijdsbestek een toename met 43,7 procent werd opgetekend. Bij mobiele browsers, die volgens ComScore weliswaar een beperkt aandeel hebben in de totale trafieken, kon een stijging met 41,4 procent worden geregistreerd. Mobiele platformen hadden eerder al de meerderheid in de internet-trafiek overgenomen, maar nu kon volgens ComScore voor de eerste keer worden geregistreerd dat applicaties op zich belangrijker zijn geworden dan personal computers.

De evoluties weerspiegelen volgens ComScore de dalende populariteit van personal computers bij de consument, die zich steeds vaker richt op smartphones en tablets.

Lees Verder

11:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, desktop |  Facebook |

20-02-14

Applicaties drijven verschuiving in digitale content

Digitale content ondergaat door mobiele applicaties een fundamentele verandering. Dat is de conclusie van een rapport van de consulenten App Annie en IHS Technology. Daarbij wordt opgemerkt dat de mobiele platformen niet langer louter zijn gericht op het onderhouden van contacten met familie en kennissen, maar wordt dankzij mobiele applicaties steeds meer aandacht besteed aan content. Opgemerkt wordt dat de bestedingen aan digitale content het voorbije jaar een stijging met 30 procent hebben gekend, vooral te danken aan de populariteit van digitaal gamen. Ook wordt opgemerkt dat bestedingen aan muziek een groei met 77 procent hebben laten optekenen.

De wereldwijde bestedingen aan digitale games, applicaties en online films hebben volgens het rapport het voorbije jaar een niveau van 57 miljard dollar bereikt. Dat betekende een stijging met bijna 30 procent tegenover het jaar voordien. Bij online films werd een stijging met 21 procent tot 8 miljard dollar opgetekend. Digitale games blijven met een omzet van 34 miljard dollar echter de grootste basis voor digitale content. Het gebruik van applicaties kende een verdrievoudiging. De Verenigde Staten blijven wereldwijd marktleider in de bestedingen aan digitale content, maar per hoofd van de bevolking staat Zuid-Korea op een eerste plaats.

“De Verenigde Staten bleven geruime tijd de belangrijkste wereldmarkt voor digitale content,” voert Jack Kent, hoofdanalist mobiele media bij IHS Technology, aan. “Die positie wordt echter steeds meer bedreigd door markten met een grotere besteding per hoofd van de bevolking, maar ook met een groter groeipotentieel. Dat geldt onder meer voor Zuid-Korea, maar ook voor Groot-Brittannië, die op één van de sterkste online muziekmarkten van de wereld kan terugvallen. Er wordt onder meer opgemerkt dat in Japan en Zuid-Korea de bestedingen aan applicaties het voorbije jaar meer dan een verviervoudiging en zelfs vervijfvoudiging hebben gekend. Verder bleek dat de bestedingen aan digitale muziek met 77 procent zijn toegenomen.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, digitale content |  Facebook |