11-03-14

Applicaties bij Amerikaanse publiek populairder dan desktops

In de Verenigde Staten wordt door de consument inmiddels meer online tijd besteed aan mobiele applicaties dan aan personal computers. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ComScore. Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse consumenten tijdens de maand januari van dit jaar 46,6 procent van hun totale internet-tijd besteedden aan mobiele applicaties, tegenover 45,1 procent aan computers. De resterende 8,3 procent van de online tijdsbesteding ging naar mobiele browsers. Rekening houdend met de toenemende populariteit van smartphones, mag volgens de onderzoekers worden verwacht dat de consumptie van mobiele applicaties en het mobiele web ook de volgende jaren verder zal toenemen.

“De tijdsbesteding aan mobiele applicaties liet tijdens de maand januari een stijging met 9,3 procent optekenen tegenover december vorig jaar,” merkt comScore op. “Bij de personal computers diende daarentegen een verdere daling met 1,7 procent te worden opgetekend. Daardoor werden mobiele applicaties op het gebied van online trafiek voor de eerste keer in de geschiedenis belangrijker dan desktop-activiteiten. Bij mobiele browsers werd een daling met 3,1 procent geregistreerd. Mogelijk zullen applicaties en desktop de volgende periode nog wel afwisselend een leidende positie innemen, maar uiteindelijk zal een definitieve dominantie van het mobiele platform niet kunnen worden vermeden.”

Er wordt opgemerkt dat het gebruik van de personal computer over een periode van twaalf maanden een terugval met ruim 3,5 procent heeft gekend, terwijl bij de mobiele applicaties gedurende datzelfde tijdsbestek een toename met 43,7 procent werd opgetekend. Bij mobiele browsers, die volgens ComScore weliswaar een beperkt aandeel hebben in de totale trafieken, kon een stijging met 41,4 procent worden geregistreerd. Mobiele platformen hadden eerder al de meerderheid in de internet-trafiek overgenomen, maar nu kon volgens ComScore voor de eerste keer worden geregistreerd dat applicaties op zich belangrijker zijn geworden dan personal computers.

De evoluties weerspiegelen volgens ComScore de dalende populariteit van personal computers bij de consument, die zich steeds vaker richt op smartphones en tablets.

Lees Verder

11:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, desktop |  Facebook |

20-02-14

Applicaties drijven verschuiving in digitale content

Digitale content ondergaat door mobiele applicaties een fundamentele verandering. Dat is de conclusie van een rapport van de consulenten App Annie en IHS Technology. Daarbij wordt opgemerkt dat de mobiele platformen niet langer louter zijn gericht op het onderhouden van contacten met familie en kennissen, maar wordt dankzij mobiele applicaties steeds meer aandacht besteed aan content. Opgemerkt wordt dat de bestedingen aan digitale content het voorbije jaar een stijging met 30 procent hebben gekend, vooral te danken aan de populariteit van digitaal gamen. Ook wordt opgemerkt dat bestedingen aan muziek een groei met 77 procent hebben laten optekenen.

De wereldwijde bestedingen aan digitale games, applicaties en online films hebben volgens het rapport het voorbije jaar een niveau van 57 miljard dollar bereikt. Dat betekende een stijging met bijna 30 procent tegenover het jaar voordien. Bij online films werd een stijging met 21 procent tot 8 miljard dollar opgetekend. Digitale games blijven met een omzet van 34 miljard dollar echter de grootste basis voor digitale content. Het gebruik van applicaties kende een verdrievoudiging. De Verenigde Staten blijven wereldwijd marktleider in de bestedingen aan digitale content, maar per hoofd van de bevolking staat Zuid-Korea op een eerste plaats.

“De Verenigde Staten bleven geruime tijd de belangrijkste wereldmarkt voor digitale content,” voert Jack Kent, hoofdanalist mobiele media bij IHS Technology, aan. “Die positie wordt echter steeds meer bedreigd door markten met een grotere besteding per hoofd van de bevolking, maar ook met een groter groeipotentieel. Dat geldt onder meer voor Zuid-Korea, maar ook voor Groot-Brittannië, die op één van de sterkste online muziekmarkten van de wereld kan terugvallen. Er wordt onder meer opgemerkt dat in Japan en Zuid-Korea de bestedingen aan applicaties het voorbije jaar meer dan een verviervoudiging en zelfs vervijfvoudiging hebben gekend. Verder bleek dat de bestedingen aan digitale muziek met 77 procent zijn toegenomen.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, digitale content |  Facebook |

09-02-14

Veiligheid belangrijk probleem voor medische applicaties

Veiligheid vormt een belangrijk probleem voor medische applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University. Daarbij wordt door de Australische onderzoekers vooral gewag gemaakt een gebrek aan regelgeving rond het gebruik van mobiele apparaten in de medische omgeving. Volgens de onderzoekers moet er bovendien rekening worden gehouden met infrastructuur-problemen zoals de beschikbaarheid van breedband en afleidingen door email-waarschuwingen, reclame-banners en privacy-problemen. Er wordt opgemerkt dat de problemen nog crucialer worden door het gevoelige karakter van de behandelde informatie.

“Uit onderzoek van de World Health Organisation (WHO) blijkt dat meer dan één derde van alle artsen en bijna driekwart van alle verpleegkundigen in hun dagelijkse werk gebruik maken van medische applicaties op hun smartphones,” zeggen de onderzoekers Jennifer Lindley en Juanita Fernando, docenten gezondheidswetenschappen aan de Monash University. “Mobiele apparaten herbergen ongetwijfeld een aantal belangrijke voordelen voor het medische personeel en de patiënten, maar er moet ook rekening worden gehouden met potentiële gevaren. Desondanks is er vaak geen sprake van een regelgevend kader rond het gebruik van deze toestellen.”

“Onder meer bieden mobiele toepassingen een gemakkelijker toegang tot patiënten-gegevens, een verbeterde communicatie tussen het medisch personeel, een opgedreven efficiënte en een verbeterd beslissingsbeleid,” benadrukken Lindley en Fernando. “Maar ook moet er rekening worden gehouden met het feit dat deze apparaten ook kunnen leiden tot een aantal technologische problemen, maar ook de aandacht dreigen af te leiden. Bovendien blijken deze applicaties vaak ontwikkeld te worden zonder inbreng of evaluatie van de eindgebruikers, wat tot een vervelende variabiliteit aanleiding kan geven of ertoe kan leiden dat de toepassing niet aan de gestelde verwachtingen voldoet.”

Volgens Lindley en Fernando moet onder meer bepaald worden welke verantwoordelijkheden de verschillende partijen hebben indien het gebruik van mobiele toepassingen en apparaten tot problemen of vergissingen aanleiding geeft.

Lees Verder

11:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, applicatie |  Facebook |

Consument blijft wantrouwig tegenover toeristische applicaties

Consumenten blijven wantrouwig tegenover mobiele toeristische applicaties. Dat is de conclusie van het toeristische bedrijf Sunshine.co.uk bij meer dan vijftienhonderd Britse toeristen. De onderzoekers stelden vast dat 53 procent van de respondenten zich wantrouwig opstelt tegenover toeristische applicaties. Daarbij wordt door 32 procent gewag gemaakt van twijfels over de veiligheid van de mobiele transacties, terwijl 25 procent aangeeft geen zekerheid te hebben over het aangeboden product. Bovendien geeft 16 procent aan niet te weten welke partij achter de applicatie schuilgaat, op uitzondering van producten van de grote operatoren.

Lees Verder

11:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, applicatie |  Facebook |

28-01-14

Azië domineert de wereldwijde applicatie-markt

Azië vertegenwoordigt 41 procent van de totale omzet op de international applicatie-markt. Dat blijkt uit cijfers van consulent Distimo over de inkomsten van de wereldwijde applicatie-sector. De onderzoekers stellen dat de Aziatische applicatie-markt het voorbije jaar een groei met 162 procent heeft laten optekenen. Daarmee heeft Azië op het gebied van mobiele applicaties de Verenigde Staten van de eerste plaats gestoten. De Amerikaanse markt kende het voorbije jaar een groei met 46 procent en heeft nu een aandeel van 31 procent op de wereldwijde applicatiemarkt, gevolgd door Europa met een aandeel van 23 procent.

“De Aziatische applicatie-markt zal nog moeilijk af te stoppen zijn,” zegt Distimo. Er wordt opgemerkt dat Japan in de Aziatische regio veruit de meest lucratieve markt vertegenwoordigt, op grote afstand gevolgd door Zuid-Korea. China staat op de derde plaats, gevolgd door Taiwan en Hongkong. Distimo voert wel aan dat Zuid-Korea met een groeiritme van 271 procent het voorbije jaar de snelstgroeiende applicatiemarkt vertegenwoordigde, gevolgd door Hongkong met 211 procent en China 203 procent. Het grote onevenwicht op de Aziatische markt kan volgens Distimo worden aangetoond door het feit dat de inkomsten van de sector in Japan zevenenzeventig keer hoger lagen dan in Maleisië.

De onderzoekers stellen dat de AppStore van Apple weliswaar een stijging met 94 procent en 64 procent voor respectievelijk iPhones en iPads heeft laten optekenen, maar desondanks diende toe te kijken hoe GooglePlay de belangrijkste drijfkracht achter de groei van de sector was. De inkomsten van GooglePlay hebben het voorbije jaar meer dan een verviervoudiging gekend, onder meer dankzij uitstekende prestaties in Zuid-Korea, waar Apple slechts een marktaandeel van 14 procent heeft. Net zoals in het westen blijkt ook in Azië het freemium-applicatiemodel de grootste populariteit te kennen. Er wordt nog opgemerkt dat de Chinese binnenlandse markt zoveel mogelijkheden biedt dat er een onafhankelijk ecosysteem van de rest van de wereld kan worden uitgebouwd.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, applicatie |  Facebook |

10-01-14

Consument kan zich geen leven zonder applicatie voorstellen

Een groot aantal consumenten kan zich nog moeilijk een leven zonder mobiele applicaties voorstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Apigee bij Amerikaanse consumenten. Onder meer wordt opgemerkt dat 54 procent van de respondenten toegeeft een applicatie op zijn smartphone of tablet nodig te hebben om in de ochtend tijdig wakker te worden. Ook werd vastgesteld dat 8,4 procent van de ondervraagden toegeeft zich niet gelukkig te voelen zonder zijn applicaties. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers nogmaals aan dat mobiele apparaten een integraal onderdeel maken van het dagelijkse leven.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

08-01-14

Applicatie-sector is verschoven naar het freemium-model

Het freemium-model vormt voor de applicatie-sector de belangrijkste inkomstenbron. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Distimo naar de inkomsten van applicatie-winkels. Daarbij werd vastgesteld dat bij Google Play en de AppStore van Apple respectievelijk 98 procent en 92 procent van de totale omzet afkomstig zijn van inkomsten die werden gegenereerd uit aankopen voor gratis applicaties. Begin vorig jaar vormden deze inkomsten volgens Distimo minder dan 10 procent van de totale verkopen van de applicatie-winkels. Er wordt opgemerkt dat het grootste aantal applicaties gratis wordt aangeboden, maar blijkt dat extra aankopen moeten worden gedaan om een optimale efficiëntie te kunnen bereiken.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, freemium |  Facebook |